LiMİted şİrket ana sözleşme örneğİ Bİyolen yenilebiLİr enerjiler üretim sanayi ve ticaret liMİted şİrketiYüklə 18,87 Kb.
tarix30.01.2018
ölçüsü18,87 Kb.
#41510
növüYazı

LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

BİYOLEN YENİLEBİLİR ENERJİLER ÜRETİM SANAYİ

VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

   KURULUŞ:Madde1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket  kurulmuştur.

Sıra no

1

Kurucunun Adı ve Soyadı

RS MİMARLIK MÜH.İNŞ. TAAHHÜT.ARGE GERİ DÖNÜŞÜM ENERJİ SAN.TİC.LTD.


Yerleşim Yeri

İZMİR


Uyruğu T.C. Kimlik No 7350790391


2……………………………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………………………......

4…………………………………………………………………………………………………….

5…………………………………………………………………………………………………….ÜNVAN:

Madde 2- Şirketin ünvanı BİYOLEN YENİLEBİLEN ENERJİLER ÜRETİM SANAYİ TİC. Limited Şirketidir.

AMAÇ VE KONU:

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

A-14/03/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik piyasası Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında,Biyokütle(Biyolojik ve hayvansal atıklar v.s) üretilecek biyogaz,elektrik,ısı ve soğuk hava üretimi.

  Şirketin iştigal mevzuu içinde her türlü makine, araç, gereç, nakil vasıtaları, hammaddeler ve işletme malzemelerini yurt içinden ve yurt dışından satın alabilir, kiralayabilir ve sair yollardan edinebilir. Gerekli izin ve imtiyazları, ruhsatnameleri, marka ve Know-How, ihtira beratı satın alabilir, kullanabilir, kiralayabilir, gerektiğinde bunları kısmen ve tamamen başkalarına devredebilir.

Konusu ili ilgili şirketlere ortak olabilir,Yeni Şirketler kurabilir. Gerektiğinde sahip olduğu hisse senetlerini aracılık yapmamak şartıyla satabilir.

Amaç ve mevzu dahilinde konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlardan Yeni Türk Lirası ve döviz olarak borç ve kredi alabilir.Bunlarla ilgili olarak taşınır ve taşınmaz mallarını teminat verebilir, ipotek edebilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde 4- Şirketin merkezi MECİDİYE MAH.391 SOK.NO:6 D:1 KONAK/İZMİR adresi dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır

SÜRE:

Madde 5- Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren 10 yıldır 10 yıl sonra ortaklar altı ay önceden bu sürenin uzatılmasını istememeleri durumunds kendiliğinden sona erer.

SERMAYE :

Madde 6- Şirketin sermayesi şirketin ortakları ortaklar aldıkları Kilovat oranında hisseye sahiptir.

1 KW elektrik 6.000 DOLAR

1 KW ısı 2.500 DOLAR

tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin ¼ ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾’ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin (7) maddesine göre yapılır.İLAN:

Madde 7- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunun 35/4.maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla,şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır.

ŞİRKETİN İDARESİ:

Madde 8- Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür veya ortaklar dışından atanacak müdürler tarafından yürütülür. Müdürler şirketi temsile,ilzama ve ahzukabza yetkilidir.İlk 10 (on) yıl süre için şirket ortaklarından RS MİM.MÜH.İNŞ.TAAHHÜT ARGE GERİ DÖNÜŞÜM ENERJİ SAN.TİC.LTD.ŞİRKETİ adına RECAİ SOLAK şirket müdürü olarak seçilmişlerdir.

TEMSİL:

Madde 9- Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Şirketi ilzam edecek imzalar iş bu sözleşme ile tayin ve tespit edilmiş olup, şirket müdürlüğüne 10 (on) yıl süre ile şirket ortaklarından RS MİM.MÜH.İNŞ.TAAHHÜT ARGE GERİ DÖNÜŞÜM ENERJİ SAN.TİC.LTD.ŞİRKETİ adına RECAİ SOLAK’ın münferit imzası ile şirketi yurt içinde ve yurt dışında bilumum resmi ve gayri resmi daireler,müesseseler,bankalar ve özel idarelerde temsil etmeye,her türlü evrakları imzalamaya bankalara hesap açmaya,hesapları kapatmaya,paraları bankalara yatırmaya ve çekmeye,krediler almaya,arzu kabza,şirket adına her türlü mukaveleler imzalamaya,çek ve senetleri almaya,imzalamaya,tahsil ve tediye etmeye, resmi ve gayri resmi dairelerde ihalelere girmeye, pay sürmeye,arttırma ve eksiltmeye katılmaya,şirket alacaklarını tahsile,borçlarını tediyeye, şirket adına gayri menkuller almaya ve satmaya,kiralamaya ve gayrimenkuller için ipotek almaya, vermeye ikinci ve üçüncü şahıslar adına ipotekler almaya ve vermeye,taşıtlar almaya,satmaya devir ve kiraya vermeye şirket adına vekaletler vermeye,velhasıl şirketimizi her hususta şirket müdürlerinden herhangi ikisinden birinin şirket unvanı altında vazedeceği münferit imzaları ile temsil ve ilzam edilmesine, bu hususla ilgili olarak imza sirkülerinin çıkarılmasına karar verilmiştir.

HESAP DÖNEMİ:

Madde 10- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

Madde 11- Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.
YEDEK AKÇE

Madde 12- Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 13- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.Kataloq: assets

Yüklə 18,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə