M oktay alniak prof. Dr. YÜK. MÜH. BahçEŞEHİR ÜNİversitesi 11 Nİsan 2007Yüklə 513 b.
tarix18.01.2018
ölçüsü513 b.
#38825


M. OKTAY ALNIAK PROF. DR. YÜK. MÜH. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

 • 11 NİSAN 2007


KONTROL EDİLEBİLEN GÜCÜN YARARI VE KORE ÖRNEĞİI. GİRİŞ

 • Nükleer enerji uzmanlarınca;

  • ‘‘Nükleer gücün, sera gaz emisyonlarını azaltmada ve artan enerji ihtiyacını karşılamada çok önemli bir rol oynadığı,
  • nükleer enerji üretim ve kullanımında çalışma emniyetinin sağlandığı,
  • nükleer enerji arz güvenliğinin ve enerji fiyat istikrarının uzun vadeli olarak sağlanabileceği,
  • en temiz enerji olarak nükleer enerjinin kullanılabileceği’’ dile getirilmektedir.


 • Diğer taraftan, her ne sebeple olursa olsun, dünyada ve Türkiye’de önemli bir toplum kesiminin nükleer santrallere karşı birleşmiş durumda olduğu ve nükleer enerji karşıtlarının önemli iletişim tabyaları kazandığı görülebilir.II. AÇIKLAMA

 • Fosil yakıtlar, kömür, yağ ve gaz yakıtlardan ortaya çıkan çevre problemlerinin nükleer enerjide meydana gelmemesi, nükleer gücün en büyük avantajı olarak dile getiriliyor.

 • Alternatif temiz enerji kaynakları devreye alınmadığı takdirde fosil yakıt problemlerinin insan faaliyetlerini olumsuz etkileyecek boyutlara ulaşabileceği bilinmektedir.

 • İklimlerin değişmesine neden olabilecek birkaç oC’lik global ısınma, ormanlara zarar verebilecek asit yağmurları, birçok insanın toplu ölümüne sebep olabilecek hava kirliliği insanoğlunu tehdit ediyor. • Petrol kaynaklarının sınırlı olduğunu, politik olarak geleceği belirsiz ve tehlikeli bir Orta Doğu coğrafyasında bulunduğunu görüyoruz.

 • Petrol için rekabetin gittikçe artmakta olduğuna ilişkin değerlendirmeler çok, fakat aslında böyle bir görüntü yok!

 • Tek süperli bir dünyada, tek süper ve global sermaye ne emrediyorsa o yapılıyor. Alternatif temiz enerji kaynaklarının, elektrik enerjisinin ve ısıtma amaçlı petrolün yerine kullanımı, benzer şekilde ulaşım ve enerji uygulamalarında hidrojenin kullanımı fosil yakıtlara ve nükleer enerjiye alternatif olarak öne sürülüyor. • Nükleer güç, dünya enerji ihtiyacını karşılamada petrole oranla avantaj sağlayabilir.

 • Enerji rekabetini ve nükleer gücün kötü amaçla kullanımını ortadan kaldıracak en önemli çare, kimyasal yakıtlara nazaran birim kütle başına yaklaşık 108 defa daha fazla enerji ihtiva eden nükleer enerjiyi kullanabilmektir.

 • Bu enerjiyi kazasız ve emniyetle kullanabilmek, gücü yararlı kullanabilmek, eğitim, teknoloji, vizyon ve kararlılığı gerektirmektedir. • Dünyada 30 ülke nükleer enerjiden yararlanırken, Türkiye’nin bu teknolojiden bu derece çekinmesi, korku nedeniyle adeta orta çağda yaşamaya razı olması gibi bir şey!

 • Nükleer enerji enstitülerinden her yıl 50 uzman yetişmiş olsa, 1970 yılından bu yana yetiştirilmiş 1800 uzmanın emeğine, bu uzmanlara yapılan devlet yatırımına yazık olmuştur diye düşünülebilir.

 • Her 10 yılda bir defa nükleer enerji santrali kurmaya kalkan T.C. Hükümetleri bu alanda itibar yitirmektedirler. • Kontrol edilemeyen güç kullanılmaz. Kontrol edilebilen bir gücü kullanmamak veya kullanamamak ülkenin gelişmesinin önünde stratejik bir engeldir. Bugün hidrojen enerjisine sempati ile bakılmaktadır.

 • Gücü kontrol edebilmenin çaresi; önce beyin gücüne, bilimsel metodolojiye sahip olmak, bilahare gücü kontrol edebilecek teknolojiye sahip olmak ve sonra da enerjiyi kontrollü olarak uygun süreçte üretmek ve ona hâkim olmaktır.

 • Tezekten oduna, odundan kömüre, kömürden petrole veya ithal kömüre geçip orada kalmak, uygarlık yarışında sınıfta kalmak gibi bir şey… Ülkeler çalıştıkları ve hak ettikleri kadar uygar olabilirler.III. SONUÇLAR

 • Ülkeler nükleer silah elde etmek için çeşitli yollar deniyor, kontrol edilebilir ve caydırıcı bir güce sahip olmak istiyorlar. Bu konuda niyetli ülkeler sonunda hedeflerine ulaşıyorlar. Bir ülkede nükleer silahın olmayışı o ülkeyi haklı yapmıyor, masum gösteriyor.

 • Toplumda, haklı fakat ezilmiş kitleler ne derece masum ve çaresiz ise, kontrol edilebilir caydırıcı bir güce sahip olmayan ülkeler de küresel felsefede zararsız ve çaresizdirler. • Birleşmiş Milletler’in veto hakkına sahip ülkeleri, Gelişmiş 8’ler, Füze Teknolojileri Koruma Rejimi (FTKR) üyeleri; bu kulüplere giriş için üye rantına karşılık bir bedel istiyorlar. Bu bedel, ya gelişmekte olan ülkelere savunma sanayii ürünlerinin satışının teşviki için uzun vadeli tek taraflı dikte edilmiş stratejik bir anlaşma ya da uzun vadeli çıkarların aktif eylem planı gereği bir işgal olarak ortaya çıkabiliyor. • Küresel rüzgârlara ve yaptırıma karşı koyabilecek bilimsel, teknolojik caydırıcılık ancak kontrol edilebilir bir güce sahip olmakla mümkün olabilir.

 • Bölgemizde Türkiye’nin etrafında dolaşan 15 yıllık yangın bazen külleniyor bazen tehlikeli bir şekilde alevleniyor. Bu yangından korunabilmenin birinci tedbiri caydırıcı bir güce sahip olmaktır. • Hidrojen ve nükleer enerji pillerinin ihtiyaç olan her yerde kullanılması için Türkiye’de karar verilmesi gerekir. Bu konularda gençlerin yeni keşif yapma arzularının köreltilmiş olması tehlike arz etmektedir.

 • Türkiye’nin her günü okuryazarların enerji yorumlarıyla ve çanların çalmasıyla geçiyor. Yenilenebilir enerji konularındaki sempozyumların gereğinden çok yapılması konuya olan ilgiyi azaltıyor. • Ülkenin enerji ihtiyacını köklü çözüm getiren nükleer santral teşebbüslerinin 30-40 yıldır ertelenmesi olağan görülmeye başlandı. Ülke idarecilerini ve bürokratlarını stratejik kararların alınmasında cesaretlendirecek bir mekanizmaya ihtiyaç olduğu değerlendirilebilir. Bu mekanizmanın içeriğinde; ihtiyacın önemi, zaman, emek, eğitim, para ve organizasyon önemli etmenler olarak yer alabilir. • Kontrol edilebilen gücün yararlarının siyaset üstü ve siyaset içi olarak önemli bir şekilde tartışılması ve nükleer enerji santrali inşaat projelerinin zamanında sonuçlandırılması önem arz etmektedir. • NÜKLEER ENERJİDE KORE ÖRNEĞİ

 • M. OKTAY ANIAK

 • PROF. DR. YÜK. MÜH.

 • “19-22 ARALIK 2006 KORE GEZİSİ HAKKINDA DÜŞÜNCELER”

 • BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

 • 11 NİSAN 200719 Aralık 2006 tarihinde Kore Hava Yolları ile 41 kişilik bilim ve medya dünyasından bir ekiple Kore’ye uçuldu.

 • 19 Aralık 2006 tarihinde Kore Hava Yolları ile 41 kişilik bilim ve medya dünyasından bir ekiple Kore’ye uçuldu.

 • Busan ve civarında Doosan ağır sanayi tesisleri ve nükleer enerji üretim santralleri ile santral komponentleri üretim tesisleri ziyaret edildi. Henüz yeni başlamış iki yeni santral inşaatı görüldü.KEPCO Korenin elektrik gücünü sağlamaktan sorumludur.

 • KEPCO Korenin elektrik gücünü sağlamaktan sorumludur.

 • Kore Hidro Nükleer Santraller Grubu (KHNP) dahil 6 bağımsız şirketten sorumlu bir kamu holdingi olarak görülmektedir. 20485 çalışanı ve 25 Milyar $ satışları vardır.Dünyanın 4. büyüklükteki nükleer santraline sahip ve işletiyor.

 • Dünyanın 4. büyüklükteki nükleer santraline sahip ve işletiyor.

 • 20 nükleer santrali, 27 Hydro-Electric Power Unit’i var.

 • Kore’nin enerji üretimi tesislerinin %35’ine sahip.

 • CHC’de ve Romanya’da eğitim, danışmanlık hizmetleri veriyor.

 • 7000 çalışanı, 5.6 Milyar USD satışları mevcut.NSSS, Doosan Heavy Industry & Construction Co.

 • NSSS, Doosan Heavy Industry & Construction Co.

 • 1976 yılında 1 ve 2 nolu nükleer santral yapıldı. Sonra 13 tane daha yapıldı. 4 tane de şu anda yapılıyor.

 • CHC, ABD için projeleri var.

 • 4800 çalışanı, 3.29 Milyar USD satışları mevcut.KOPEC

 • KOPEC

 • Korea Power Engineering Company

 • Plant Design & Engineering

 • Denizaşırı projeleri Tayvan ve Filipinler’de var.

 • 1800 çalışanı, 269 Milyon USD satışları mevcut.KNFC :Korea Nuclear Fuel Co., Ltd.

 • KNFC :Korea Nuclear Fuel Co., Ltd.

 • Her tip nükleer yakıt ve bağlantılı servis sağlıyor.

 • Esas İlgi Alanları:

 • UO2 Powder Production

 • Nükleer Yakıt Tesisleri Üretim ve Dizaynı

 • Core Dizaynı ve Güvenlik Analizi

 • Yakıt Servisleri

 • Nükleer Yakıt Geliştirme.

 • 607 çalışanı, 109 Milyon USD satışları var. • 22 adet kurulu, 4 adet kurulmakta olan nükleer santrallere sahip Kore’yi biraz takdirle ve gıpta ederek izlemek gerekir.

 • Geceleri karanlığı görmeyen, gündüzleri sanayisine, insanına güven veren, sürdürülebilir bir enerji üretim gücüne erişmiş, otomobil, elektronik sanayisinde kendisini aşmış bir ülke olarak görülüyor. • Dünyada isteyene nükleer santral kurabilen, bu alanda eğitim veren, servis sunan, 20.000 USD’dan fazla fert başına düşen geliri olan kurumlarıyla, ürünleriyle, insanlarıyla güzel bir memleket. Nükleer enerji sektöründe 26.000 çalışanı var. 10.000’i mühendis ve master, doktora yapmış...Busan-Seul arası belki 700 km ve karayoluyla bu mesafeyi gözlemleyerek kat etmek oldukça güzel. Yüzlerce inşaatlı kentleriyle Kore’de gördükleriniz, insan olarak memnuniyet yaratıyor. 20 katlı sosyal amaçlı binaların 3-5 yıllık bir geçmişi var. Kore’de yollar otoban. 700 km boyunca sürekli köy-kent inşaatı olur mu? Hemen hemen çoğu tamamlanmak üzere binlerce konut...

 • Busan-Seul arası belki 700 km ve karayoluyla bu mesafeyi gözlemleyerek kat etmek oldukça güzel. Yüzlerce inşaatlı kentleriyle Kore’de gördükleriniz, insan olarak memnuniyet yaratıyor. 20 katlı sosyal amaçlı binaların 3-5 yıllık bir geçmişi var. Kore’de yollar otoban. 700 km boyunca sürekli köy-kent inşaatı olur mu? Hemen hemen çoğu tamamlanmak üzere binlerce konut...Korelilerin hepsi çalışıyor. Kibar ve saygılı bir toplum. Hem de ne saygı, hayran olursunuz.

 • Korelilerin hepsi çalışıyor. Kibar ve saygılı bir toplum. Hem de ne saygı, hayran olursunuz.

 • Şehirler, evler birbirine benziyor. Şekli, mimarisi, rengi için adeta standart bir sistem bulmuşlar. Oldukça güzel bir mimari ortaya çıkmış.

 • Yollarda birkaç marka ve tipte Kore arabaları var. Hyundai, Kia gibi kendi ürettikleri lüks sedan veya jeep tipi arabalar.Doosan’ın çelik endüstrisi insanı etkiliyor. Gemi ve türbin şaftları, türbin kanatları ve nükleer santrallerin kalpleri burada üretiliyor.

 • Doosan’ın çelik endüstrisi insanı etkiliyor. Gemi ve türbin şaftları, türbin kanatları ve nükleer santrallerin kalpleri burada üretiliyor.

 • Çelik döküm, çelik ovalama, çelik dövme tesislerinin iş güvenliği ve iş temizliği hemen kendini gösteriyor.Bu ülkede çeliği de elektrikle üretiyorlar. Kömürün tozu dumanı curufu yok. Dövme tesisleri, paslanmaz eşanjör ve buhar tesisleri, deniz suyunu damıtma tesisleri, deniz petrol platformu dizayn ve inşası, A’ dan Z’ ye anahtar teslimi nükleer santrallerin dizaynı, konstrüksiyon hazırlanması ve inşası çalışkan bir toplumun eserleridir

 • Bu ülkede çeliği de elektrikle üretiyorlar. Kömürün tozu dumanı curufu yok. Dövme tesisleri, paslanmaz eşanjör ve buhar tesisleri, deniz suyunu damıtma tesisleri, deniz petrol platformu dizayn ve inşası, A’ dan Z’ ye anahtar teslimi nükleer santrallerin dizaynı, konstrüksiyon hazırlanması ve inşası çalışkan bir toplumun eserleridirBu ziyaret kapsamında Busan’daki şehitlik ziyaret edildi.

 • Bu ziyaret kapsamında Busan’daki şehitlik ziyaret edildi.

 • Onlar canlarını verdiler ve karşılığında bugün özgürlüğü, çalışmayı, kazanmayı, başarmayı bilen bir Kore Ulusu bıraktılar. Bu güzel ulusun topraklarında uyuyorlar. Rahat uyusunlar. Hepsine rahmet diliyoruz. Görevlerini şehitlik mertebesine ererek yaptılar.Her iyi insanın, her çalışan toplumun bahtının açık olmasını, iyilerin her zaman başarmasını diliyoruz.

 • Her iyi insanın, her çalışan toplumun bahtının açık olmasını, iyilerin her zaman başarmasını diliyoruz.

 • İlime, bilime, teknolojiye katkı sağlayan, Bilim İnsanlarını destekleyen, ülkeye ve uygarlığa yarar getiren kurum ve kuruluşlara müteşekkiriz.BİZİM HER ŞEYİMİZ VAR, FAKAT NİÇİN ELEKTRİĞİMİZ YOK?

 • BİZİM HER ŞEYİMİZ VAR, FAKAT NİÇİN ELEKTRİĞİMİZ YOK?

 • BİR DAHA DÜŞÜNELİM...TEŞEKKÜRLER

 • Prof. Dr. Yük. Müh. M. Oktay ALNIAK
Yüklə 513 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə