Ma sorulari 1 : Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in ‘’dinin direği, müminin miracıYüklə 192,98 Kb.
tarix10.12.2017
ölçüsü192,98 Kb.
#34398
növüYazi

6.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI ÇALIŞMA SORULARI

1 : Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in ‘’dinin direği, müminin miracı ‘’dediği ibadet hangisidir?
a)Namaz b)Oruç c)Zekat d)Hac

2 : Aşağıdakilerden hangisi ilk müslümanlardan değildir?
a)Hz.Ali b)Hz.Osman c)Hz.Zeyd d)Hz.Hatice

3: I-Elektriği kaçak kullanmak II-Okulun duvarlarını çizmek III-Müdürün odasından izinsiz kalemini almak. Bu sayılanlar hangi kötü alışkanlığa girer?
a)Hırsızlık b)Gıybet c)Yalan d)İftira

4: Peygamber Efendimizin Kabri Şerifi nerededir?
a)Kabe b)Mescidi Aksa c)Kuba d)Mescidi Nebi

5: Peygamber Efendimiz kaç yaşında ne zaman vefat etmiştir? a)50-610 b)60-632 c) 63-632 d)63-622

6: Aşağıdakilerden hangisi bir müslümanda bulunamaz?
a)Korkaklık b)Cimrilik c)Merhamet d)Yalan söyleme

7: Namazın farzlarından olan hadesten taharet ne demektir?

a) Boy abdesti, namaz abdesti ve teyemmüm almak

b)Namaza tekbir alarak başlamak

c)Namazı cemaatle kılmak

d)Örtünmesi gereken yerleri örtmek
8: Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Medine’de; hangisini yapmamıştır?

a) Ensarla-muhaciri kardeş ilan etti.

b) Yahudilerle sözleşme imzaladı.

c) Mescidi Nebi inşa ettiler.

d) Vahy almak için Nur dağına çıktı
9:Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde ‘’ Müslüman müslümana,,,,,,,,, günden fazla dargın durması helal değildir’’ buyurmuştur.?Noktalı yere ne gelmelidir?
a)5 b)4 c)3 d)2

10: I-Kesinlikle cemaatle kılınır. II-1O rekattir.

III-Farzı kılınmadan önce imam minbere çıkar. Yukarıda özellikleri verilen namaz hangisidir?


a)Bayram namazı b)Teravih namazı c)Cuma namazı d)Beş vakit namaz

11: I-İlk oturuşta Ettehıyyatü-Salli-Barik duaları okunur.

II-Üçüncü rekatin başında Sübhaneke ile başlar.

III-Orta namazdır.

Yukarıda özellikleri verilen namaz hangisidir?a) Yatsı namazının farzı

b) İkindi namazının sünneti

c)Vitri vacip namazı

d)Öğle namazının farzı

12: Hz. Muhammed(sallallahu aleyhi ve sellem) ve Müslümanlar niçin Mekke’den Medine’ye hicret etmişlerdir?

a)Daha rahat yaşamak için.

b)Medinelilerin kendilerine ihtiyacı olduğundan

c)İslamı daha rahat anlatmak ve yaşamak için.

d)Mekke’yi sevmedikleri için.

13:Kur’an-ı Kerim hangisinden bahsetmez?

a)İman b)İbadet c)Ahlak d)Sağlık
14:‘’Bilal Habeşi’ye kara kadının oğlu, kısa boylu olana bodur, kilosu fazla olana şişman demek dinimizce hangi kötü alışkanlık grubuna girmektedir?

a)Kıskançlık b)Alay etmek c)Gıybet d)İftira


1- Aşağıdakilerden hangisi “ Münafık” ın belirtilerinden birisi değildir?

a) Yalan söylemesi b) Kumar oynaması

c) Sözünde durmaması d) Emanete ihanet eder
2- Peygamberimiz ıslak buğdayı çuvalın altına gizleyen bir satıcıya “ Bizi aldatan bizden değildir “ demiştir.

Peygamberimiz bu sözü ile bizlere neyi tavsiye etmiştir?

a) Hile yapmamamızı b) Islak buğdayın zararını

c) alış-verişi az yapmamızı d) Çuvalın zararını
3- Aşağıdakilerden hangisi kibirli insanın özelliklerinden birisi olamaz?

a) Kendini beğenme b) Başkalarını küçük görme

c) Övünme d) Başkalarının fikirlerine değer verme
4- Bir kimsenin, yüzüne karşı söylendiği zaman hoşlanmayacağı, kalbinin kırılacağı bir sözünü, hâlini veya hareketini, arkasından, bulunmadığı yerde söylemek, hareketiyle göstermek veya îmâ etmeye ne denir?

a) İftira b) Gıybet c) Hased d) Tecessüs
5- Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir?

a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa
6- Kur’an – ı Kerim’de “ ölü kardeşinin etini yemek “ olarak nitelendirilen kötü davranış aşağıdakilerden hangisidir?

a)Alay etme b) İftira c) Gıybet d) Hased
7- Sabır örneği olarak bilinen peygamber kimdir?

a) Hz. İsa b) Hz. Yunus

c) Hz. Yusuf d)Hz. Eyüp
8- “ Çamur at izi kalsın “ sözü ile aşağıdaki kötü davranışlardan hangisi ilişkilidir?

a)Hırsızlık b) İftira c) Kibir d)Kötü zan
9-Başkasında olan sağlık, zenginlik ve benzeri nimetlerden dolayı rahatsız olarak o kişiden o nimetin gitmesini istemeye ne denir?

a)Gıbta b) Hased c) İftira d) Alay
10- Hz. Peygamberimizin kaçınmamızı istediği, “Ateşin odunu yiyip tükettiği gibi bütün yapmış olduğumuz iyilikleri tüketen” kötü huy aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yalan b)İstihza(Alay) c) Hased d) İftira
11-“Hani biz Meleklere,Âdem’ e secde edin demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler.O, yüz çevirdi ve büyüklük tasladı.Böylece kâfirlerden oldu.” (Bakara Suresi 34. ayet)

Yukarıdaki ayete göre Şeytanın kâfirlerden olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Alay etmesi b) Hased etmesi

c) Kibirli duruşu d)Kötü zanda bulunması
12- Müslümanın kusurlarını örten kimsenin Allah da dünya ve ahirette ayıplarını örter.” Hadisiyle (Peygamberimizin sözü) anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kötü zanda bulunulmamalıdır. B)Başkalarının kusurlarını örtenin Allah da kusurlarını örter.

C)Doğruluk İslam’ın bir emridir.

D)Kıskançlık insana zarar verir.
Bilmediğin bir şeyin peşine düşme! Çünkü kulak, göz, gönül bunların her biri yaptıklarından sorumludur” (İsra suresi 36. ayet)

13- Yukarıdaki ayeti kerimeyle Allah Teâlâ bizlere neyi haram kılmıştır?

a) Kibir b) Hased c) Kötü Zan d) Gıbta
14- Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetleri hangi yılda ve ayda inmeye başlamıştır?
a) 610-Ramazan
b) 622-Şevval
c) 625-Şaban
d) 630-Recep
15- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an – ı Kerim’in gönderilmesinin amaçlarından birisi değildir?

a) Dünya – Ahiret dengesini sağlar

b) Doğru ile yanlışı ayırt etmemizi sağlar

c) Hastalığa şifa arayanların şifasını verir.

d) İnsanları iyiliklere özendirir.
16- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın evrensel oluşu ile ters düşer?

a) Bütün toplumlara hitap etmesi

b) Her çağda geçerliliğini koruması

c) Sadece Arap toplumuna indirilen bir kitap olması

d)İnsanların her çağda problemlerine ışık tutabilmesi
17-Okan ile Ahmet konuşuyorlardı. Okan,

Arkadaşım! Sen çok akılsızsın bütün derslerine çalışıyorsun bense hiç çalışmıyorum ama yazılıda kopya çekip senden yüksek alıyorum. Ahmet,

Bu yaptığın hem çok tehlikeli hem de çok yanlış. Ya öğretmen görürse! Okan,

Hayır, hiç görmüyor. Ahmet,Ama Din Kültürü Öğretmenimiz geçen hafta bize ……………………………………………….anlatmıştı.

Size göre Ahmet Okan’a yaptığının yanlış olduğunu nasıl anlatmış olabilir?

A) Kimse görmese de Allah’ın hep bizi gördüğünü hem yaptığının hırsızlık olduğunu anlatarak

B) Kopya çekmenin faydalı bir iş olacağını söyleyerek

C) Kimse görmediyse kopya çekilebileceğini söyleyerek

D) Yazılıda yardımlaşmanın sevap olduğunu anlatarak
18-Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin Eğitme- Öğretme etkinliği değildir?

A) Peygamberimizin Mescid-i Nebi’yi bir Eğitim Öğretim yuvası olarak kullanması

B) Medine’de “Evs” ve “Hazreç” kabilelerini barıştırması

C) Haftanın bir gününü hanımların eğitimine ayırması

D) Bedir Savaşında okuma yazma bilen müşrikleri on Müslüman’a okuma yazma öğretmek şartıyla serbest bırakması.
19- 1-Hz. Muhammedin Hicreti

ll-Hz. Muhammedin mekkelileri islam Dini'ne ilk daveti

lll-Bedir Savaşı

lV-Mekke 'nin Müslümanlar tarafından alınması

Yukarıdaki olayların oluş tarihlerine göre doğru sıralanışı, hangi seçenekte verilmiştir?

A-ll-l-lll-lV B-ll-lll-lV-l

C-l-ll-lV-lll D-l-lll-ll-lV

20. Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayeti hangi emirle başlamıştır?
a) Temizlen b) İyilik et c) Namaz kıl d) Oku .
21- “ Hz. Muhammed Mekke’den Medine'ye ______________ yılında , ___________ ile birlikte hicret etti.”
Yukarıdaki boşluğa uygun kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) 632- Hz. Ebubekir b) 622- Hz. Ali
c) 622- Hz. Ebu Bekir d) 610- Hz. Osman

22- Medine’den gelen Müslümanlar, Hz. Muhammed ile Mekke yakınlarında buluşmuşlar ve ona, her durumda onunla birlikte olacaklarına söz vermişlerdi. Bu sözleşmeye ne isim verilir?
a) Medine Vesikası b) Mekke Antlaşması
c) Akabe Biatı d) Hudeybiye

23-Hicret sırasında peygamberimizin bir süre içinde kaldığı mağaranın adı nedir?


 1. Hira

 2. Sevr

 3. Bedir

 4. Uhut

24- Namaz vaktinin geldiğini bildiren çağrıya ne ad verilir?

 1. Ezan

 2. Hutbe

 3. Kamet

 4. İmam


25- Sabah namazı kaç rekattır?

 1. 4

 2. 8

 3. 5

 4. 13

Peygamberimiz (sav) bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur: “Münafığın (iki yüzlü) belirtisi üçtür: Bunlar, ………………………………….”

1.Yukarıdaki hadisin sonuna aşağıdakilerden hangisi gelemez?

A)Yalan söyler B) Kibirlidir.

C)Sözünde durmaz D) Emanete ihanet eder
2.“Sınıftaki bir arkadaşımızı yapmadığı kötü bir davranıştan dolayı öğretmenimize şikâyet etmemiz” aşağıdaki davranışlardan hangisine girer?

A)Kötü Zan B) İftira C) Gıybet D) Kibir

Devletin imkânlarını kendi çıkarları için kullanmak, rüşvet almak, alışverişte hile yapmak, suyu ve elektriği kaçak kullanmak, inşaatta malzemeyi ölçülerinden az ve kalitesiz kullanmak…”3.Yukarıda sayılan davranışları yapan bir kişi İslam’ın yasakladığı davranışlardan hangisini yapmış olur?

A)Hırsızlık B) Kötü zan C) Kibir D) Kusur araştırma
Ali, sınıfındaki çalışkan arkadaşları gibi olmayı istemektedir. “Bende onlar gibi derslerime düzenli çalışmalıyım ve notlarımı yükseltmeliyim” demektedir.

4. Ali’nin bu yaptığı davranış aşağıdakilerden hangisinin içine girmektedir?

A) Hüsnü (iyi) Zan B) Sui (kötü) Zan

C) Hased (kıskançlık) D) Gıpta(imrenmek)
Şeytanın Allah’ın huzurundan kovulmasına sebep olan davranıştır. Peygamberimiz ise hakkı kabul etmemek, insanları hor görmek olarak nitelemiştir”

5.Yukarıda anlatılan kötü davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hased B) Alay C) Kibir D) İftira
Herhangi bir kimse hakkında doğru bilgi ve delile dayanmadan yapılan olumsuz tahmin ve görüşlere …………………… denir.”

6. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

A) Alay B) Kötü zan C) Gıybet D) İftira
7. Aşağıdaki davranışlardan hangisin yapan bir Müslüman İslam’a uygun davranmamış olur?

A) Okul eşyalarına zarar veren

B) İki küs arkadaşını barıştırmaya uğraşan

C) Yere çöp atan birini uyaran

D) Başkalarının hatalarını araştırmayan
“Bir Müslüman kardeşin senden ayrıldığında, arkandan söylemesini sevmediğin şeyi sen de onun arkasından söyleme.”

8. Hz. Hüseyin tarafından söylenen bu sözde İslam’ın yasakladığı davranış hangisidir?

A)Hased B) Kibir C) Alay etme D) Gıybet
9.Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki şartlarından biridir?

 1. Hadesten taharet B) Necasetten taharet

 1. Setr-i avret D) Kıraat

10. Aşağıdakilerden hangisi boy( gusül) abdestinin farzlarından değildir?

A) Ağza bol su vermek

B) Bütün vücudu yıkamak

C) Burna bol su vermek

D) Başın dörtte birini mesh etmek
11.Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın temel konularından biri değildir?

A) Ahlak B) Sağlık C) İnanç D) İbadet
12-Aşağıda verilen eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Hz. Muhammed – Kur’an-ı Kerim

B) Hz. İsa - İncil

C) Hz. Süleyman - Zebur

D) Hz. Musa – Tevrat

13- “ Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır.” ayetiyle Yüce Allah Müslümanlara hangi davranışı yasaklamıştır?

A) Kötü zanda bulunmayı

B) Anne, baba ve büyüklere saygısızlığı

C) Başkalarının kusurlarını araştırmayı

D) Başkalarıyla alay etmeyi
14- Beş vakit namazın rekât sayıları, aşağıdakilerden hangisinde doğru bir sırayla verilmiştir?

A) 4-5-8-13-10 B) 4-10-8-5-13
C) 4-8-10-5-13 D) 4-10-5-8-13
I-Kişinin yüzüne söylendiğinde hoşlanmayacağı şeyleri arkasından söylemek

II-Bir kimsenin gülünç, kusurlu veya eksik yönlerini küçümseyerek söz, işaret veya yazı ile eğlence konusu yapmak

III- Kişinin kendisini başkalarından üstün tutması, özel ve ayrıcalıklı görmesidir.

15-Yukarıdaki kötü alışkanlıklar sırasıyla aşağıdaki hangi şıkta verilmiştir?

A) Gıybet-Alay-Kibir B) Yalan-Gıybet-Hile

C) Kibir-Alay-Kötü zan D) Gıybet-Kibir-Haset
1- Dinimiz, sadece üç yerde yalan söylenmesine izin vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

a) Bir yakınımızı hapse düşmekten kurtarmak için

b) Zalimin elinden mazlumu kurtarmak için

c) Karı kocanın arasını düzeltmek için

d) Savaşta esir düşüldüğünde.

2- Cenaze namazı kılmanın hükmü nedir?

A) Farz-ı Kifâye B) Farz-ı Ayın

C) Vacip D) Sünnet

3Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme...” (Isrâ suresi, 36. ayet.) ayetiyle

anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aldatmamak Kur’an’ın bir emridir.

B) Bilgili olmak iyidir.

C) Doğruluk İslam dininin bir gereğidir.

D) Kesin bilgi sahibi olmadığımız konuda hüküm vermemeliyiz
Hani biz Meleklere, Âdem’ e secde edin demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O, yüz çevirdi ve büyüklük tasladı. Böylece kâfirlerden oldu. “ ( Bakara Suresi 34 )

4- Yukarıdaki ayete göre Şeytanın kâfirlerden olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Alay etmesi b) Hased etmesi

c) Kibirli duruşu d) Su –i zanda bulunması
Ey İman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. “ ( Hucurat Suresi 12 )

5- Yukarıdaki Ayet – i Kerime de ifade edilen “zan” aşağıdakilerden hangisidir?

a) Su – i zan b) Hüsn – i zan

c) Hased d) İftira
6- Vitir ve bayram namazı kılmak, kurban kesmek gibi ibadetler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?

A) Farz B) Sünnet C) Vacip D) Sevap7- Özel hayatın gizliliğine önem veren İslam dini aşağıdaki kurallardan hangisini koymuştur?

a) Evlere kapılarından girilmesini

b) Evlere izinsiz girilmemesini

c) Evlere girerken selam verilmesini

d) Hepsi

8- Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin niteliklerinden değildir?

a.Doğruluk ve dürüstlük b.Güvenilir olmak

c.Akıllı ve zeki olmak d.Zengin olmak
9. Herhangi bir namazı kılarken namazın ilk rekatında sırasıyla aşağıdakilerden hangilerini okuruz?

A) Sübhaneke, euzü, besmele, fatiha

B) Besmele,fatiha,ek sure

C) Sübhaneke, euzü, besmele,fatiha,ek sure

D) Euzü,besmele,fatiha,ek sure
10- Hz. Muhammed (sav) aşağıdaki özelliklerden hangisinin Müslüman bir kimsede olmayacağını vurgulamıştır?

a) Korkak b) Yalancı c) Cimri d) Zengin
11- Kur’an – ı Kerim’de “ ölü kardeşinin etini yemek “ olarak nitelendirilen kötü davranış aşağıdakilerden hangisidir?

a)Alay etme b) İftira c) Gıybet d) Hased
12-Başkasında olan sağlık, zenginlik ve benzeri nimetlerden dolayı rahatsız olarak o kişiden o nimetin gitmesini istemeye ne denir?

a)Gıbta b) Hased c) İftira d) Alay
I- Mekke’nin fethi

II- Hudeybiye antlaşması

III- Hendek savaşı

IV- Uhud savaşı

13-Yukarıdaki olayların oluş zamanına göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) II, I, III, IV, B) IV, III, II, I,

C) II, IV, III, I D) IV, II, I, III
Ensar: Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara yardım elini uzatan Medinelilere denir.

Muhacir: Peygamberimizle (s.a.v) Akabe Biatini yapan Müslümanlara denir.

Ravza-ı Mutahhara: Medine’de Peygamber efendimizin kabrinin bulunduğu mescidi.

Suffe:Mescid-i Nebi’nin yanında inşa edilen İslamın ilk okulu
14-Yukarıda bazı kavramlar ve tanımları verilmiştir. Bu kavramlardan hangisinin tanımı yanlıştır?

A) Ensar B) Suffe

C) Muhacir D) Ravza-i Mutahhara

15- Su bulunmadığı durumlarda toprak veya toprak cinsinden bir madde ile yapılan temizliğe (abdeste) ne denir?

A)Teyemmüm B)Abdest

C)Tefekkür D)Taharet
16- Aşağıdakilerden hangisi gusül abdestinin farzlarından değildir?

A) Ağza su alıp temizlemek B) Buruna su alıp temizlemek

C) Bütün vücudu yıkamak D) Başımızı mesh etmek
17- Aşağıda verilenlerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden biri değildir?

A) Hz Osman

B)Hz Musa

C) Hz Yunus

D)Hz Salih

18- Aşağıdakilerden hangisi Kur-an’ı Kerim’in ana konularından değildir?

A) İnanç B) İbadet C) Ahlak D) İsmet


19- Aşağıdakilerden hangisi İlk Müslümanlardan değildir?

a) Hz. Ali b) Hz. Ebubekir

c) Hz. Hatice d) Hz. Ömer
20-Namaz kılmadan önce abdest almak namazın hangi farzıdır?

a) Kıyam b) Hadesten Taharet

c) Necasetten Taharet d) Setr-i avret


 1. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın öğütlerinden değildir?

 1. Allah’ın adını anmak

 2. İnsanların hatırını sormak

 3. Başkaların arkasından konuşmak,

 4. Adaletli ve dürüst olmak
 1. İslam dininin temel kaynağı nedir?

a) Duygularımız b) Aklımız

c) İlmihal d) Kur’an
 1. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın iyiye ve güzele yönlendirdiğini ifade eden ayetlerden değildir?

 1. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın

 2. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın.

 3. İnsanlara güzel söz söyleyin

 4. Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız.
 1. Aşağıdakilerden hangisi Allah-evren ilişkisini açıklayan ayetlerden biri değildir?

 1. O, geceyi, gündüzü, Güneş’i, Ay’ı … yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler.

 2. İman edip Salih amel işleyenler için eksilmeyen devamlı bir ecir vardır.

 3. O, her an yaratma halindedir.

 4. Allah odur ki rüzgarları gönderir, bunlar da bulutu kaldırır. Derken Allah onu gökte dilediği gibi yayar ve parça parça eder. Nihayet arasından yağmurun çıktığını görürsün.
 1. Kur’an’a göre insanların birbiriyle ilişkisi nasıl olmamalıdır?

 1. Soy, ırk, renk ayrımı yapmamalıyız.

 2. Kimseye inancından dolayı baskı yapmamalıyız.

 3. Kötü söz ve davranışlardan uzak durmalıyız.

 4. Hep şakalaşarak gönlünü hoş tutmalıyız.
 1. Aşağıdakilerden hangisi Allah-insan ilişkisini ifade eden ayetlern biri değildir?

 1. Allah’a iman ediniz.

 2. Ona kulluk edin ve Ona şükredin.

 3. Kim Allah’a inanır ve yararlı iş yaparsa Allah onun kötülüklerini örter, onu, içinde ebedi kalacakları , altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş budur.

 4. Su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin
 1. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın özelliklerinden biri değildir?

 1. Kur’an yol göstericidir.

 2. Kur’an sadece Müslümanlara gönderilmiştir.

 3. İnsanlara bir öğüttür.

 4. Kendisine uyanları iyilik ve mutluluğa ulaştıran bir kitaptır.
 1. İslam’ın amacı nedir?

 1. İnsanı kendi istek ve iradesiyle dünya ve ahirette mutluluğa ulaştırmaktır.

 2. Dünyaya ait işlerimizi öğrenmektir.

 3. Dengeli beslenmemizdir.

 4. Derslerimize çalışmaktır.
 1. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin davranışlarından insanlar için çıkarılabilecek ahlaki değerle örnek olamaz?

a) Yardımseverlik b) Bağışlayıcılık

c) Sabırsızlık d) Fedakarlık
 1. Aşağıdaki olaylardan hangisi hicretten önce gerçekleşmiştir?

 1. Hz. Muhammed’e peygamberlik görevi verilmesi

 2. Uhud Savaşı

 3. Mekke’nin Fethi

 4. Bedir Savaşı
 1. Aşağıdaki savaşların hangisinde Müslüman ordusu bozguna uğratılmıştır?

 1. Bedir Savaşı

 2. Uhud Savaşı

 3. Mekke’nin Fethi

 4. Tebük Seferi
 1. İlk inen ayet hangisidir?

 1. Yaratan Rabb’inin adıyla oku.

 2. Alemlerin Rabb’i olan Allah’a hamdolsun

 3. Namaz kılın,

 4. Oruç tutun.
 1. Mekke’den hicret eden Müslümanlara yardımcı olan Medinelilere ne ad verilmektedir

a) Hicret b) Muhacir c) Ensar d) Nebi


 1. Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara ne denir?

a) Hicret b) Muhacir c) Ensar d) Nebi 1. Peygamberimize ilk vahiy nerede ve ne zaman gelmiştir?

a) Mekke, 571 b) Medine, 622

c) Mekke, 610 d) Medine, 632
 1. Peygamberimize, İslam dinini insanlara anlatmasını ve müşriklerin davranışlarını önemsememesini bildiren ayet meali aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Yaratan Rabb’inin adıyla oku!

 2. Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir.

 3. En yakın akrabanı uyar. Sanma uyan müminlere kanadını indir.

 4. Elbiseni temiz tut ve kötü şeyleri terk et.
 1. Aşağıdakilerden hangisi veda hutbesinde verilen mesajlardan değildir?

 1. Zinanın kötülüğü

 2. Ayrımcılık yapılmaması

 3. Allah’a ortak koşulmamasını

 4. Mağaraya çekilip sadece ibadetle meşgul olunmasını
 1. Nasr suresiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 1. Mekke’nin fethi günü indirilmiştir.

 2. Kur’an’ın en son inen suresidir.

 3. En son ayetin okunuşu “innehu kane tevvaba” dır.

 4. Kur’an’ın ilk sayfasında yer alır.
 1. Peygamberimiz kaç yılında doğmuştur?

a) 571 b) 632 c) 1453 d) 622


 1. Peygamberimiz kaç yılında vefat etmiştir?

a) 571 b) 632 c) 622 d) 610


 1. Peygamberimizin annesinin ismi nedir?

a) Amine b) Fatıma

c) Ümmü Gülsüm d) Ayşe
 1. Peygamberimizin ilk eşinin ismi nedir?

a) Ayşe b) Hatice c) Fatma d) Zehra


 1. Peygamberimizin babasının ismi nedir?

a) Abdulmuttalip b) Ebu Talip

c) Abdullah d) Ebubekir
 1. Peygamberimize kaç yaşında peygamberlik gelmiştir?

a) 20 b) 30 c) 40 d) 50


 1. Muhammed isminin anlamı nedir?

a) Övülmüş b) Sevgi c) Barış d) Hüzün
1- Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Arabistan’ın durumunu göstermez?

A)Kadınlara değer verilmezdi.

B)Kabileler arasında kin ve düşmanlık hakim idi.

C)İnsanlar hürler ve köleler olarak iki sınıfa ayrılmıştı.

D)Okuma yazma bilenlerin sayısı çok fazla idi.
2- Peygamberimize gelen ilk vahiy ne olmuştur?

A) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

B) Yaratan Rabbi’nin adıyla oku! C) Kalk ve insanları uyar!

D) De ki: O Allah birdir.
3- Peygamberimiz ve Mekkeli müslümanlar niçin Medine’ye hicret etmişlerdir?

A) Mekke’yi sevmedikleri için,

B) Medine’nin iklimi daha yumuşak olduğu için, C) Baskılardan kurtulup dinlerini daha iyi yaşayabilmek için,

D) Medine’yi kurtarmak için,
4- Peygamberimiz kaç yılında ve kiminle birlikte Mekke’den Medine’ye hicret etmiştir?

A) 622 yılında, Hz. Ebubekir ile

B) 611 yılında, Hz. Ömer ile

C) 611 yılında, Hz. Osman ile

D) 622 yılında, Hz. Ali ile
5-Atatürk’ün “Yurtta barış dünyada barış” sözünü ele aldığımızda aşağıdakilerden hangisini çıkaramayız?

A) Aynı topraklar üzerinde yaşayan insanlar ayrım

yapmadan birbirleriyle huzur içinde yaşamalıdır.

B)Dünyada isteyen devlet istediğini işgal etmelidir.

C)Uluslar birbirlerinin haklarına saygı göstermelidir.

D) Herkes birbirini sevmeli ve saymalıdır.
6- Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?

A)Hz. Ömer B)Hz. Ali C)Hz. Zeyd D)Hz. Hatice
7-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

A) İncil-Hz.İsa B) Kur’an-ı Kerim-Hz. Muhammed

C)Zebur-Hz.Nuh D) Tevrat-Hz.Musa
8-Peygamberimize inanan ilk Müslüman kimdir?

A-Hz. Hatice B-Hz. Ali C-Hz. Ebubekir D-Hz Hamza
9-Allah niçin vahiy göndermiştir?

A) İnsanları doğru yola, Allah’a kulluğa ve güzel ahlaka yöneltmek için,

B) İnsanların kültürlerini geliştirmeleri ve medeniyetler kurmaları için,

C) İnsanların bilim ve teknolojide ilerlemeleri için,

D)İnsanların savaşlar kazanarak devlet kurmaları için,
10-Kutsal kitap ne demektir?

A)Tarihçe en eski yazılı vesikalara denir.

B)Allah’ın peygamberlerine gönderdiği vahye denir.

C)Allah’ın peygamberlere gönderdiği kitaplara denir.

D)İnsanların kutsal saydıkları kitaplara denir.
9-Bir milletin üzerinde yaşayıp kültürünü oluşturduğu sınırları belli toprak parçasına ne denir?

A-Ulus B-Vatan C-Devlet D- Ülke
11-Kutsal kitaplara iman niçin imanın şartlarındandır?

A) Allah ve Ahiret’ten bahsettikleri için,

B) Yüce Allah’ın kelamı ve vahyi oldukları için, C) İnsanlar, onları kutsal kitap kabul ettikleri için,

D) Çok eski tarihi bilgiler içerdikleri için,
13-Aşağıdakilerden hangisi Tevrat’ın özelliklerinden değildir?

A) İnsanlarca sonradan tahrif edilmiştir.

B) Hz. Musa’ya vahyedilmiştir. C) Kutsal kitapların ilkidir.

D) Tevrat’ta üçlü tanrı inancı yer alır.
14- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın özelliklerinden değildir?

A)Kur’an’da tevhid ve ahiret inancı yer almaktadır.

B)Son ilahi kitaptır.

C)Hiç tahrif edilmeden günümüze gelmiştir.

D)Yalnız Kureyş kabilesine gönderilmiştir.
15 Aşağıdakilerden hangisi İncil’in özelliklerindendir?

A) İncil’de tevhid inancı yer almaktadır.

B) Tahrif edilmeden günümüze gelmiştir. C) Hz. İsa’ya vahyedilmiştir.

D) Son ilahi kitaptır.
16-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın öğütlerinden değildir?

A) Akrabayı ziyaret etmek ve onlara yardım etmek,

B) İnsanların gizliliklerini araştırmak,

C) Dostluk ve kardeşlik,

D) Sadaka vermek ve yoksulları gözetmek,
17-Aşağıdakilerden hangisi kul hakkıdır?

A-Hile ile insanları aldatmak C-Borcunu ödememek

B-Başkalarıyla alay etmek D-Hepsi
19-Aşağıdakilerden hangisi dostluk ve kardeşliğe zarar vermez?

A) Yalan söylemek B) Kötü zanda bulunmak

C) Alay etmek D) Selam vermek
18-Peygamberimiz kaç yılında ve kaç yaşında peygamber olmuştur?
A) 622 yılında, 40 yaşında

B) 622 yılında, 30 yaşında

C) 610 yılında, 40 yaşında

D) 610 yılında, 30 yaşında
20-Kur’an’la ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Vahiy yoluyla Hz. Muhammed’e gönderilen son ilahi kitaptır.

B)Kur’an’nın gönderilişi 610 yılından 632 yılına kadar devam etmiştir

C)Kur’an Hz. Muhammed’e bir kerede, kitap olarak gönderilmiştir.

D)Kur’an’ın indirilişi Hira Mağarası’nda başlamıştır.
21-Aşağıdakilerden hangisi İslam Dini’nin sakınılmasını istediği kötü davranışlardan biri değildir?

A)Kıskançlık B)Alay etmek C)Doğru söylemek D)Büyüklenmek
22-Her insanın malı, canı, namusu kutsaldır ve bunlara dokunulamaz. Bu dokunulmaz hakları çiğnediğimiz zaman kul hakkı yemiş oluruz. Aşağıda verilenlerden hangisi bir kul hakkı sayılmaz?

A)İftira etmek B) Alay etmek

C)Hile yapmak D)Gıpta etmek

23-Aşağıdakilerden hangisi ilk vahiyle ilgili olarak söylenemez?

A)Gelen ilk vahiy Alak suresinin ilk ayetleridir

B)Miladi 610 yılında gelmiştir.

C)İlk vahiy geldiğinde peygamberimiz 35 yaşında idi.

D)Hira mağarasında gelmiştir.
24-Kur’an dışındaki kutsal kitaplarla ilgili, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Kuran dışında 4 kutsal kitap daha gönderilmiştir.

B)Kur’an, bu kitaplara inanmayı reddeder.

C)İçindekilerin tamamı insan sözüdür.

D)Bozulmuş olmaları, iman etmememizi gerektirmez.

25-Kur’an-ı Kerim hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Kıyamete kadar Allah tarafından korunacaktır.

B)Son ilahi kitaptır. C)Bir defada indirilmiştir. D)Hiçbir değişikliğe uğramamıştır

1. Aşağıdakilerden hangisi dört kutsal kitaptan biri değildir?

A) İncil B) Zebur

C) İlmihal D) Kuran
2. Suhuf nedir?

A) Allah tarafından gönderilen sayfaları az miktarda olan kutsal metin

B) Tevrat’ın bölümlerinden biri

C) Kuran’da bir sure adı

D) Kuran sayfalarının toplanmış hali
3. Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılan ilk savaş hangisidir?

A) Uhud Savaşı

B) Hendek Savaşı

C) Tebük Savaşı

D) Bedir Savaşı
4. Mekkeli müşriklerin Müslümanları resmen tanıdıkları ilk olay hangisidir?

A) Hudeybiye Antlaşması

B) Medine Sözleşmesi

C) Akabe Biatları

D) Mekke’nin fethi
5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Allah'ın peygamberlere gönderdiği kitaplara kutsal kitap denir.

B) Allah'ın yeni kutsal kitaplar göndermesinin nedeni, daha önce bozuk ve yanlış kutsal kitap göndermiş olmasıdır.

C) Allah'ın peygamberlere Cebrail vasıtasıyla mesaj göndermesine “vahiy” denir

D) Allah bütün kutsal kitaplarda iyiliği, güzelliği ve doğruluğu öğütlemektedir
6. Peygamberimizin Medine’de yaptırdığı mescitle(Mescid-i Nebi) ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Peygamberimiz bu mescitte Allah'tan gelen ayetleri Müslümanlara açıkladı.

B) Okuma-yazma bilmeyenlere burada okuma-yazma öğretilirdi.

C) Evi ve ailesi olmayan yoksul Müslümanlar burada kalırdı.

D) Peygamberimiz ilk vahyi burada almıştır.
7. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

( ) Mekke’den Medine’ye hicret sonucunda İslam Dini daha rahat ve hızlı yayıldı.

( ) Uhud savaşı Mekkelilerin Müslümanlarla yaptıkları ilk savaştır.

( ) Mekke 630 yılında fethedildi.

( ) Hz. Muhammed(s.a.v)’in mezarına “Ravzai Mutahhara” denir.

( ) Hz. Muhammed(sav) Arap yarımadasındaki Medine şehrinde doğdu.

( ) Mekke halkının çoğu putlara tapardı.

8. Başkalarının sahip olduğu güzel şeyleri içine sindirememeye ve o kimsenin elinden bütün bu güzel şeylerin gitmesini istemeye ne denilir?

A) Kıskançlık B) Gıybet C) İftira D) Gıpta(imrenme)


9. Aşağıdakilerden hangisi birbirine yakın anlam taşımaz?

A) Yalan-Hile B) Kötü zanda bulunma-İftira

C) Gıybet-Dedikodu D) Hırsızlık-Kibirlenmek
10. Aşağıdaki boşlukları uygun kelime ve ifadelerle doldurunuz.

Hz. Muhammed(sav) …….yılında ………..’de doğdu. Annesinin adı…………, babasının adı……….……..’tır. annesinin ölümünden sonra dedesi………………….. , sonra da amcası…………………tarafından büyütülmüştür. 25 yaşındayken Mekke’nin zengin kadınlarından……………… ile evlendi.

Toplumda yaygın olan kötülükler onu rahatsız ediyordu. Bu nedenle zaman zaman …………dağındaki…………mağarasına gidip Allah'ın varlığını düşünüyordu. Bu günlerden birinde peygamberimiz ………yaşında iken …………. Meleği peygamberimize ilk vahyi getirdi. Hz. Muhammed(sav)’e ilk iman eden kişi………..……dir. Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara…………..…, Mekke’den gelen Müslümanlara yardım eden Medine’li Müslümanlara …………… denir.
11. Hudeybiye Antlaşması kaç tarihinde olmuştur?

A) 628 B) 622 C) 630 D) 625


26-)Aşağıdakilerden hangisi hicret olayıyla ilgili

değildir?

A)Hicret esnasında peygamberimizin yanında

Hz.Ebubekir vardı.

B)Hicret olayı, 610 Yılında oldu.

C)Hicret esnasında Sevr Dağı’nda saklandılar.

D)Kuba köyünde birkaç gün kaldılar.

27-İslam’ın doğduğu ortamla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A-Kan davaları vardı. B-İnsanlar köleleştirilmişti.

C-Toplumsal barış sağlanmıştı.

D-Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu.
28-Aşağıdakilerden hangisinde kutsal kitapların indiriliş sırası doğru verilmiştir?

A)Tevrat-İncil-Zebur-Kuranı Kerim

B)Tevrat-Zebur-İncil-Kuranı Kerim

C)Zebur-Tevrat-İncil-Kuranı Kerim

D)Zebur – İncil- Tevrat- Kuranı Kerim

29-Bir ülkede dayanışma olması için

aşağıdakilerden hangisinin olması en çok gereklidir?

A)Birlik ve beraberlik B)Para

C)Sağlık D)İş

30-Bir insanın kendisini diğer insanlardan büyük görmesine ne denir?
A)Saygısızlık B)Kibir

C)Kıskaçlık D)Alay

17-Hangi cümlelerin anlamları doğru verilmiştir?(10 Puan)

Allahu Ekber Allah en büyüktür. ( )

Setri avret Namazda kıbleye dönmektir. ( )

La ilahe illallah Allah’tan başka ilah yoktur. ( )

Kamet Farz namazların başında erkekler getirir. ( )

Gıybet Kişinin yüzüne söylediğimizde

hoşlanmayacağı şeyleri arkasından konuşmaktır. ( )

Hayye es-salah Haydi kurtuluşa. ( )

Hicret Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç etmesidir. ( )

8 Haziran 632 Peygamberimizin vefat tarihi. ( )

Mevlid Kandili Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlaması. ( )

Hırsızlık Başkasına ait olan herhangi bir şeyi

izinsiz almaktır. ( )

1-( ) Kesin bilgiye sahip olmadığımız kişi ve konular hakkında yorum yapmamalıyız.

2-( )Başkalarının kusurlarını araştırıp eğlence konusu yapmalıyız.

3-( )Devletin imkanlarını kendi çıkarımız için kullanmak hırsızlıktır.

4-( )Ahilik teşkilatının kurucusu Hacı Bektaşi Veli’dir.

5-( )Peygamberimizin ev halkına ehl-i beyt denir.1-)Göktanrı inancında din adamlarına ne ad verilir ?

a)Papaz b)Rahip c)Şaman d)İmam2-)Türkler İslamiyeti hangi savaş sonrası kabul etmeye başlamışlardır?

a)Kösedağ Savaşı b)Malazgirt Savaşı c)Kosova Savaşı d)Talas Savaşı


3-)İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir ?

a)Gazneliler b)Karahanlılar


c)Selçuklular d)Osmanlılar
4-)’Kanun ‘ adlı tıp alanında yazdığı eserle tanınan ünlü Müslüman Türk Bilgini hangisidir ?

a)Ali Kuşçu b)Uluğ Bey


c)İbn-i Sina d)Harezmi
5)Aşağıdakilerden hangisi Müslüman Türk Bilgini değildir?

a)Galileo b)Ali Kuşçu


c)Farabi d)Pir-i Reis
6) Matematiği sistemleştiren ve sıfırı bulan Müslüman Bilgin aşağıdakilerden hangisidir ?
a
) Ali Kuşçu b) Harezmi
c)
Uluğ Bey d) Galileo
7)Şeytanın Allah’ın huzurundan kovulmasına neden olan davranış biçimi hangisidir ?

a)Kibir b)İftira c)Tevazu d)Haset


8)’Başkasında bulunan güzel bir davranış ya da yeteneğin kendisinde de olmasını istemektir’ tanımı verilen davranış biçimi hangisidir ?

a)Tevazu b)Gıpta c)Zan d)Haset9)Aşağıda güzel davranış biçimleri zıtlarıyla birlikte verilmiştir. Buna göre hangi seçenekte verilenler doğru değildir ?

a)Tevazu-Kibir b)Dürüstlük-Riyakarlık


c)Gıpta etmek-Alay etmek d)Bencillik-Empati kurma
10)Aşağıdakilerden hangisi dinimizde yeri olmayan bir davranış biçimidir ?

a)Kıskançlık b)Kibirlenmek


c)Alay etmek d)Yalan söylemek

11)’Fıkhu’l-Ekber’ adlı eseriyle bilinen ve Türkler arasında İslamın yayılmasında etkili olan şahsiyet hangisidir ?

a)Mevlana b)Hacı Bektaşi Veli


C)Biruni d)Ebu Hanife

12)’Pir-i Türkistan lakabıyla tanınan, Kazakistan’ın Sayram kasabasında doğan, Divan-ı Hikmet adlı eseri olan şahsiyet aşağıdakilerden hangisidir ?

a)Ahmet Yesevi b)Maturidi


c)Yunus Emre d)Ali er-Rıza

13)Aşağıdakilerden hangisi Türkler arasında İslamın yayılmasında etkili olan şahsiyetlerden birisi değildir?

a)Ebu Hanife b)İbn-i Rüşt


c)Ahmet Yesevi d)Yunus Emre
14)Kişinin kendisini başkalarından üstün görmesine ne ad verilir?
a)Haset b)Kibir c)Gıybet d)Kötü Zan
15)Dinimizce konuştuğunda yalan söyleyen, söz verdiğinde durmayan, emanete ihanet eden kişiye ne ad verilir?

a)Münafık b)Mümin c)Kafir d)Hrıstıyan
Yüklə 192,98 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə