Mecanismul Financiar Norvegian 2009 2014Yüklə 42,22 Kb.
tarix12.01.2019
ölçüsü42,22 Kb.
#95035

Mecanismul Financiar Norvegian

2009 - 2014

Proiectul RO 19.02 :

Îmbunătățirea prevenirii și controlului HIV/SIDA și a Hepatitei B și C în România
Titlul proiectului:
Îmbunătățirea prevenirii și controlului HIV/SIDA și a Hepatitei B și C în România
Aria de Program:
Iniţative în Sistemul de Sănătate Publică
Numele Promotorului de Proiect (PP):
Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Bals” Bucureşti
Descriere pe scurt a proiectului:
Privind în ansamblu la datele HIV/SIDA din România, acestea relevă un total cumulativ de 17.819 cazuri HIV/SIDA de la începutul epidemiei, în anul 1985 şi până în iunie 2012. Infecţia HIV reprezintă un risc real pentru sănătatea persoanelor care utilizează droguri pe cale intravenoasă (UDI), pentru care rata de incidenţă s-a menţinut scăzută până de curând, conform estimărilor EMCDDA . Numărul cazurilor UDI în România a crescut în mod dramatic din perioada 2007-2009, de la 131 de cazuri la 212 cazuri noi confirmate, în anul 2012.

Pentru a preveni un val epidemic HIV în rândul UDI, proiectul îşi propune să consolideze iniţiativele deja dezvoltate de autorităţile locale şi va lucra direct cu profesioniştii în harm reduction şi cu grupuri vulnerabile, dar şi să prevină, monitorizeze şi să informeze populaţia generală cu privire la infecţia HIV/SIDA.


Obiectivele proiectului:
Extinderea accesului grupurilor vulnerabile la programe de prevenire primare şi secundare pe HIV, HBV, HCV.
Proiectul îşi propune să controleze infecţia şi co-infecţiile HIV, HBV, HCV prin limitarea transmiterii acestora în rândul UDI, prin consolidarea capacităţii de screening a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile.
Activităţi principale:


 • Organizarea Unităţii de Management de Proiect din INBI “Prof. Dr. Matei Balş”.

 • Producerea şi distribuirea unui manual/instrument de utilizare pentru sprijinirea activităţii profesioniştilor de harm reduction.

 • Informare/educare/consiliere HIV pentru prevenire în locurile în care UDI lucrează sau trăiesc.

 • Distribuirea materialelor/mijloacelor de protecţie (schimb de seringi, ace, etc), inclusiv colectarea seringilor utilizate.

 • Implicarea UDI în activităţile de advocacy.

 • Testare HIV/ HVB/ HVC a grupurilor vulnerabile.

 • Elaborarea Registrului Naţional de Hepatite.

 • Elaborarea unor programe de training adresate personalului medical, în special pentru medicii de familie, ginecologi, dermatologi, hematologi, psihologi şi asistente medicale.

 • Elaborarea unei campanii de informare, educare şi comunicare- HIV, HVB, HVC.

Relevanţa Proiectului
Infecţiile cu HIV, HBV şi HCV reprezintă nu numai o problemă medicala dar şi una economică şi psiho-socială. Statutul social, nivelul crescut al emigraţiei, mutarea masivă spre oraşele mari şi discriminarea sunt factori determinanţi pentru grupurile la risc dar şi pentru categoriile de populaţie atinse de aceste infecţii. Consecinţele numără distribuirea inegală a acestor factori, inclusiv malnutriţii şi precaritatea alimentaţiei, condiţii insalubre de locuit şi mediu, bariere financiare, geografice şi culturale pentru accesul la îngrijiri specifice. Alte probleme de sănătate publică relvante sunt: expunerea la infecţii, progresia către boală, diagnosticarea tardivă sau greşită, aderenţa sau non-aderenţa la tratament. După cum se ştie, tratamentul şi aderenţa pacientului la tratament sunt elemente de bază pentru prevenirea infecţiilor.
Un progres real în zona monitorizării HIV, HBV, HCV în România sau în orice altă zonă din spaţiul economic european ar necesita, pe lângă investiţii considerabile în programele de monitorizare a acestor infecţii şi metode de influenţare a factorilor sociali determinanţi.
Proiectul are potenţialul de a reduce transmiterea HIV, HBV, HCV în rândul UDI dar şi în populaţia generală, în mod special în rândul adolescenţilor şi tinerilor. Consolidarea programelor de control HIV, HBV, HCV se bazează pe o inţelegere în profunzime a determinanţilor sociali actuali şi a intervenţiilor din afara sectorului sanitar de stat, în mod special intervenţii în zona de suport social şi prevenire pentru grupurile vulnerabile.
Infecţia HIV este o una dintre cele mai grave boli infecţioase cu numeroase consecinţe atât pentru persoana infectată cât şi pentru societate. Eforturile bilaterale de a reduce impactul infecţiei pot duce la un număr important de intervenţii de success. In timp ce în Norvegia ratele de îmbolnăvire sunt relativ scăzute şi constante în rândul populaţiilor ţintă (UDI), în România consumatorii de droguri pe cale injectabilă reprezintă un trend ascendant. Cooperarea şi schimbul de practici şi experienţă pot duce la rezultate îmbunătăţite în intervenţiile pe sănătate şi la parteneriate eficiente între Norvegia şi România.
Pacienţii cu infecţie/ii HIV, HBV, HCV sunt, în general persoane cu statut socio-economic scăzut, cu condiţi de trai şi mediu precare. Familille acestora trăiesc cu povara acestor boli dar şi cu stresul legat de locul de muncă, prezenţa unui loc de muncă ,etc. Pe lângă acestea, există şi riscul de co-infecţie cu TB, diferite forme de cancer sau alte boli care apar pe fondul unei imunităţi scăzute.

Persoanele afectate de aceste infecţii se confruntă cu o serie de probleme sociale : • Discriminare din partea comunităţii

 • Rată crescută a şomajului sau lipsa unui venit lunar constant

 • Dificultăţi în asigurarea nevoilor de bază şi lipsa accesului la servciile de sănătate

 • Oboseala terapeutică, mulţi dintre ei înterupând tratamentul

 • Consecinţa înteruperii tratamentului este instalarea rezistenţei la tratament, ceea ce duce la creşterea costurilor terapeutice.

Scopul final al proiectului este de a controla infecţiile HIV, HBV, HCV în rândul populaţiilor la risc prin asigurarea unor servicii optime de screening/diagnosticare, ceea ce va contribui la consolidarea calităţii vieţii şi a sănătăţii acestor populaţii. Astfel, proiectul îşi aduce contribuţia la obiectivele generale ale Programului Operaţional Sectorial 2007-2013 pe aria Locuri de muncă, capital uman şi coeziune socială dar şi la implementarea Stretegiei Naţionale pentru Sănătate 2014-2020.
 1. Conţinutul proiectului:


Rezultatele proiectului:
Rezultatele principale ale proiectului vor fi izolarea focarului epidemiologic al UDI şi îmbunătăţirea diagnosticării, tratamentului, îngrijirilor, aderenţei, monitorizării şi evaluării populaţiilor la risc dar şi crearea şi asigurarea suportului social şi a intervenţiilor pentru aceste populaţii. Impactul final va fi reducerea diferenţelor de ordin social şi economic create de HIV, HBV, HCV în România şi zona europeană economică.
Una dintre strategiile proiectului este de a oferi servcii de îngirjire şi consiliere populaţiilor ţintă- UDI.

Pe de altă parte, proiectul adresează şi chestiuni de interes pentru populaţia generală, în mod special populaţia tânără pentru ca aceasta să fie testată pentru HIV, HBV, HCV, de a fi diagnosticaţi la timp şi de a beneficia de măsuri de îngrijire a sănătăţii şi monitorizare a evoluţiei. O altă problemă importantă este intensificarea diagnosticărilor, creşterea ratei de tratament cu scopul de a reduce migraţia cazurilor HIV, HBV, HCV dinspre România înspre zona europeană economică.


Obiective specifice:
Obiectivele de proiect specifice corespund Stretiegiei Naţionale HIV/SIDA 2014-2019:

 1. Reducerea transmiterii HIV în rândul UDI care se află în situaţii de vulnerabilitate (femei, sex comercial, persoane fără adăpost, HIV+)
 1. Îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie a ONG-urilor în zona de harm reduction, pentru o implementare eficientă a intervenţiilor pe prevenire care se adresează UDI în situaţii de vulnerabilitate (femei, sex comercial, persoane fără adăpost, HIV+)
 1. Extinderea accesului la materiale de informare şi protecţie, la consiliere şi îngrijire medicală de bază.
 1. Dezvoltarea şi promovarea politicilor de suport prin advocacy şi cooperare multi sectorială.
 1. Actualizarea infrastructurii medicale pentru a consolida capactatea de implementare a intervenţiilor care se adresează personalului medical şi populaţiilor ţintă la nivel de îngrijire primară (medic de familie, asistentă), nivel de îngrijire secundar (ginecolog, deramatolog, hematolog, psiholog) dar şi populaţiilor ţintă, în mod special grupurile vulnerabile.
 1. Implementarea unui program opt-out de screening HIV, HCV, HBV cu scopul de a extinde posibiltăţile de testare a persoanelor care provin din grupuri la risc şi de a susţine o strategie de testare şi tratament.
 1. Asigurarea vizibilităţii, diseminării şi promovării proiectului pentru populaţiile la risc dar şi pentru populaţia generală.Rezultate estimate/output/rezultate ale proiectului
Rezultatele proiectului se vor reflecta în scăderea cazurilor de infecţie HIV, HBV, HCV din rândul UDI. Pe de altă parte unul dintre rezultate va fi intensificarea eforturilor de a educa, diagnostica, îngriji şi monitoriza infecţiile HIV. HBV, HCV în rândul populaţiei generale dar şi în rândul grupurilor la risc.
Pentru o mai bună înţelegere a rezultatelor este important de menţinut:

 • Aproximativ 2000 UDI beneficiază de servicii de harm reduction integrate şi de calitate.

 • 2000 UDI care sunt şi HIV+ sau persoane fără adăpost, femei, persoane care practică sex comercial participă în mod constant la programele de schimb de seringi.

 • 2,000 teste HIV efectuate, cu consiliere pre şi post testare şi asistenţă medical primară.

 • 2,000 UDI în situaţie de vulnerabilitate primesc asistenţă medical primară, pentru reducerea vulnerabilităţii.

 • 12.650 pacienţi for fi testaţi pentru HIV, 12.650 pentru HBV, 12.650 pentru HCV pe perioada a doi ani, în cele 8 Centre Regionale HIV din ţară.

 • 100 specialităţi vor fi fomaţi pentru a devei la rândul lor formatori pentru alte specialităţi implicate în servciile medicale oferite populaţiei generale şi grupurilor la risc.

 • 5000 medici generalişti formaţi şi implicaţi în proiect, prin intermediul celor 8 Centre Regionale HIV din ţară.

 • 10.000 adolescenţi care primesc informaţii despre infecţiile cu HIV, HBV, HCV.

Prin implementarea prezentului proiect se doreşte: • Reducerea infecţiilor cu HIV, HBV, HCV în rândul UDI.

 • Adresearea problemelor legate de infecţiile cu HIV, HBV, HCV şi a nevoilor grupurilor la risc (în mod special a UDI).

 • Îmbunătăţirea metodelor de monitorizare a testărilor cu consiliere pre şi post testare.

 • Sistem de monitorizare şi evaluare şi măsurarea impactului

 • Consolidarea sistemului primar de îngrijire, pe baza activităţilor proiectului.

 • Implicarea ONG-urilor calificate ca parteneri în toate aceste activităţi.


Activităţi de proiect:


 1. Construirea capacităţii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului- desemnarea Unităţii de Management de proiect la nivelul INBI “Prof. Dr. Matei Balş” şi stabilirea sarcinilor de lucru pentru fiecare membru al echipei. De asemenea, sunt necesare documentele oficiale semnate de Minsiterul Sănătăţii pentru a acorda autoritatea necesară acestei unităţi de a implementa proiectul- membri echipei, de a dezvolta politicile şi documentele legislative relevante. Echipa Unităţii de Management de Proiect va organiza şi implementa toate activităţile. Evaluarea şi monitorizarea vor fi atent măsurate.

b. Implementarea unei strategii de screening pe baza unui context epidemiologic:

- Persoanele cu test negativ vor fi orientate către un program de supraveghere;

- Persoanele cu test positiv vor fi orientate către reţeaua de îngrijiri specializate.- Strategia de testare va include şi alte infecţii cu transmitere sexuală/boli infecţioase, în funcţie de posibilităţi şi contextual epidemiologic al fiecărei regiuni din ţară.


 1. Dezvoltarea unui program de formare pentru medicii de familie, ginecologi, deramatologi, hematolgi, psihologi şi asistente (4 module pentru câte 25 persoane/per curs)
 1. Elaborarea şi implementarea unei campanii media de schimbare comportamentală (BCC) şi a două conferinţe de presă pentru lansarea proiectului şi închiderea de proiect (în cadrul căreia se vor prezenta rezultatele).
 1. Producerea şi distribuirea unui manual şi a unui instrument de operare pentru profesioniştii harm reduction.
 1. Informare şi educare pe prevenirea HIV/SIDA în locurile în care UDI îşi desfăşoară activităţile sau în care trăiesc; această activitate presupune implicarea activă a acestui grup pentru identificarea unor soluţii la propriile probleme.
 1. Testare şi consiliere HIV, servicii medicale de bază pentru UDI.
 1. Asigurarea şi distribuirea materialelor de protecţie (schimb de ace, etc), inclusiv recuperarea seringilor utilizate.
 1. Audit extern al proiectului. Rapoarte statistice
 1. Publicitate: informare media, campanie de educare orientată către populaţia ţintă (UDI dar şi populaţia generală, în grupa de vârstă 15-49 ani). Vizibilitatea proiectului va fi asigurată prin conferinţele de presă, dedicate lansării proiectului, închiderii acestuia şi prezentării rezultatelor.


Beneficiari :


 • Comunătile de UDI, inclusiv comunităţi de etnie Romă din Bucureşti

 • Populaţia generală, în special grupurile la risc.

 • Elevi şi adolescenţi din ciclul gimanzial şi liceal

 • Personal medical, în special medici de familie, ginecologi, deramatolgi, hematolgi, psihologi şi asistente medicale


Fezabilitatea proiectului
Proiectul pune accent pe câteva zone cheie care necesită îmbunătăţirea controlului HIV, HBV, HCV: consolidarea capacităţii de prevenire a infecţiei în rândul grupurilor aflate la risc crescut de infectare- UDI prin lărgirea accesului la testare. Cu privire la acest lucru, trebuie menţionat că România deţine o largă experienţă în ceea ce priveşte Programele de Management HIV, HBV, HCV. Calea principală de transmitere HIV continuă să fie contactul sexual neprotejat (heterosexual), însă în rândul populaţiilor la risc trend-urile arată consumul de droguri pe cale injectabilă ca o altă cauză principală de îmbolnăvire. Proiectul adresează una dintre probleme esenţiale din zona de sănătate publică aşa cum este indicat şi de către recomandările şi rapoartele EMCDDA, aşadar scopul şi activităţile acestuia consolidează programele finanţate anterior de Fondul Global de Lutpă împotriva SIDA, Tuberculozei şi Malariei şi de programele europene care s-au încheiat. Ţinând cont de aceste aspecte abordarea proiectului de faţă se bazează pe extinderea intervenţiilor pe diagnosticare, aderenţă şi tratament pentru a creşte eficienţa programelor desfăşurate în ultimii şase ani, sub egida grant-urilor oferite de Fondul Global.

Intervenţiile inovatoare pentru dezvoltarea unei reţele de suport comunitar pentru persoanele dezavantajate social şi grupurile vulnerabile se sincronizează cu strategia Ministerului Sănătăţii de a consolida rolul şi capacitatea serviciilor medicale primare, cu scopul general de a îmbuntăţi statusul sănătăţii populaţiei din România.Proiectul îşi mai propune să consolideze capacitatea de coordonare a NTP. Momentan, unitatea de coordonare NTP nu dispune de personal calificat, care să asigure achiziile, administrarea financiară, managementul programelor şi proiectelor strategice.
Această abordare va constitui un element de sustenabilitate pentru implementarea proiectului, pe baza unor principii clare de calitate, transparenţă, raport cost-eficienţă, integritate financiară şi îndeplinirea ţintelor financiare şi de program propuse.Yüklə 42,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə