Meclis başkan I : Kâmil UĞurlu katiplerYüklə 60,22 Kb.
tarix17.01.2019
ölçüsü60,22 Kb.
#98735


K A R A M A N

BELEDİYE MECLİS KARARLARI


MECLİS BAŞKAN I : Kâmil UĞURLU

KATİPLER : NAFİZ NADİR NAS-MEHMET AKKUŞ

GELEN ÜYELER : RECEP OĞUZCAN-ALİ OSMAN CEVHER-SAMİ MANGIRCI-YUNUS GÖK-RAHİME AYDIN GÜL- SAMİ BAĞCI-H.MEHMET ÖZTAŞ-MUSTAFA ÇOLAKOĞLU-ŞEYMA AKIN-ADEM TÖPLEK-HÜSEYİN GÖKDEMİR- HEDİYE YAVUZASLAN-SAMİ KARAPINAR- MUSTAFA ALANYA-YAKUP ÇOŞGUN-HACER SEVDA ASANAKUTLU- RECEP AFACAN-NAİM ÖZPINAR-K.GÖKHAN ŞANCI-ZEKERİYA YILDIZ- AHMET ÖZMAYA-ÖZKAN ALBAYRAK-CELİL EVCEN- ENVER TURHAN- MEHMET SAÇLI-MEHMET YILMAZ
GELMEYEN ÜYELER : Cafer BİNİCİ-ALİ YILMAZ- AYŞEGÜL ŞİMŞEKTOPLANTI TARİHİ : 09.07.2010
TOPLANTI DÖNEMİ : OLAĞAN- TEMMUZ - 1.BİRLEŞİM
SAYI : 7
KESİNLEŞEN KARARLAR
BİLGİ- 237

İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün yazılı Müzekkeresi gereğince;

Belediyemizde ;

11.06.2010 tarihli atama yazısı ile Mehmet TEKİN; 1. derece Başkan Yardımcısı kadrosuna asaleten,

11.06.2010 tarihli atama yazısı ile Yahya GÜNENÇ, 1. derece Ulaşım Hizmetleri Müdürü kadrosuna asaleten,

11.06.2010 tarihli atama yazısı ile İsmail BOZ, 1. derece Plan ve Proje Müdürü kadrosuna asaleten,

10.06.2010 tarihli atama yazısı ile Arife BOZAL, Yazı İşleri Müdürlüğüne vekaleten atamaları yapılmış olup; 5393 Sayılı Yasanın 49. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin Bilgilerine sunulmuştur.
KARAR-238
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;


  1. Karaman Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığının Yeni Toki Evlerinde oturan Vatandaşların Dolmuş hatlarından faydalanamadıkları mağduriyetlerinin giderilmesi için 2 Nolu, 3 Nolu, 4-5 Nolu ve 6 Nolu Hatların Yeni Toki’den geçmesi,

  2. Fenari Mahallesi 41. sokak Eski Otobüs Durağı Esnafları olarak Caddelerinde ciddi Park problemleri yaşandığı sokağa çöp Kamyonunun bile girmekte güçlük

SAYFA-2

çektiği bu durumda hem sürücülerin hem de esnafın mağdur olduğu Esnafın Sürücülerin ve Yayaların rahat etmeleri için sokağın ücretli otopark alanı yapılması konularının İdari İşler Komisyonuna havale edilmesine;

Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.

KARAR-239
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

Belediye Başkanlığımıza müracaat eden Füriye DUMAN, Eşi 05.04.2010 tarihinde

Vefat ettiğinden Karaman Belediye Meclisinin 08.08.2008 tarih ve 2 sayılı kararı gereğince Danyal DUMAN adına ücretsiz tahsis yapılan 2 adet C seri ( 70 C 0014,70 C 0033 ) plakalı Okul Taşıtı araçlarını Varis olarak devir alma konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari İşler Komisyonuna havale edilmesine ; Katılımın Oy Birliğiyle karar verildi.
KARAR-240
Belediye Meclisinin 04.06.2010 gün ve 197 sayılı kararı ile İdari İŞLER Komisyonuna havale edilen;

İlimiz Şehir Merkezinde Halı yıkama faaliyeti yürüten Esnafın Konut alanları harici yerlerde, Oto yıkama faaliyeti yürüten esnafın ise meskun mahal içerisinde işyeri açabilmesine ancak konut altları haricindeki yerlerde faaliyet göstermelerine daha önceden iş yeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı alan iş yerlerinin ruhsatının iptal edilmesine, şartlara uymayan yerlere iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmemesine halen faaliyette olup bu şartları sağlayamayan iş yerlerinin taşınmaları için 01.12.2010 tarihine kadar süre verilmesine İdari İşler Komisyonu raporu gereğince uygun olduğuna 4 ret ( C.EVCEN-E.TURHAN- M.SAÇLI- M.YILMAZ ) 2 Çekimser ( K.G.ŞANCI- A.ÖZMAYA ) 21 kabul oyla ve katılımın oy çokluğuyla karar verildi.


KARAR-241
Şerife ATALAY, Şazimet ERBAY, Saime AKOVA ve Sabiha DİKYOL’un 16.06.2010 tarihli dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

Karaman ili ,Merkez ilçe, Pirireis Mahallesi, 999 ada 161 nolu parselde bulunan ve bir kısmı imar yolu içinde , büyük bir kısmı ise imar planı dışında kalan taşınmazda ilave imar planı yapılması için ön izin verilmesi talebinin İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine, Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-242
Fevzi KARAMAN’ın 29.06.2010 tarihli dilekçesine istinaden;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;

Karaman ili, merkez ilçe, Mehmetbey Mahallesi, 4361 Ada 6 nolu parselde kayıtlı bulunan taşınmaz, Şehir İmar Planında konut alanı ve yapı yoğunluğu %25 TAKS

SAYFA-3


olarak belirlenmiş olup. Söz konusu parselin %25 TAKS olan yapı yoğunluğunun %50 TAKS yapı yoğunluğuna çıkarılması amacıyla İmar Planı tadilatı yaptırılması için ön izin verilmesi talebinin İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine;

Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-243
MEDAŞ Karaman İşletme Müdürlüğü’nün 25/06/2010 tarih ve 1188 sayılı yazısına istinaden İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı Müzekkeresi gereğince;

Karaman ili , Merkez ilçe,Hamidiye, Cumhuriyet, Kırbağ Mahallelerinin sağlıklı bir şekilde elektrik kullanabilmesi için trafo binalarına ihtiyaç duyulduğundan, 01/06/2010 tarih ve 1048 sayılı yazı ile, Hamidiye Mahallesinde İmam Hatip Lisesi yanına, Cumhuriyet Mahallesi Emniyet Müdürlüğü karşısında yer alan parkın içine ve Kırbağ Mahallesi Sarıkeçili Camii yanındaki parkın içine 3x5 =15 m²’lik trafo yerleri ayrılması amacı ile imar plan tadilatı yapılması talep edilmiştir.Ancak 07/06/2010 tarih ve 223 sayılı Belediye Meclis Kararı ile söz konusu alanlarda trafo için uygun alan bulunmamasından dolayı talep reddedilmiştir.İlgi yazı ile bahsi geçen mahallelerdeki vatandaşların ve kamu kuruluşlarının zor durumda kalmaması için trafo yerleri ile ilgili taleplerininin tekrar değerlendirilmesi konusunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine, Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.KARAR-244
Zembilli Mahallesi (43 Evler ve 96 Evler) Sakinleri’nin 05.07.2010 tarihli dilekçesine istinaden;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

Karaman ili, merkez ilçe, Zembilli Mahallesi, 43 Evler ve 96 Evler olarak adlandırılan taşınmazların bulunduğu alanda, Devlet tarafından yaptırılan ve 60 m² büyüklüğünde konutların olduğu ve günümüz şartlarında yeterli olmadığı belirtilmekte 1/1000 Uygulama imar planında 3 katlı konut alanı ve yapı yoğunluğu %30 TAKS olarak belirlenmiş olup, Söz konusu alanların %30 TAKS olan yapı yoğunluğunun ve kat yüksekliklerinin artırılması amacıyla İmar Planı tadilatı yaptırılması için ön izin verilmesi talebinin İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine,

Katılımın Oy birliğiyle karar verildi


KARAR-245

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

13.06.2007 tarih ve 2/32 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, Karaman ili ,Merkez ilçe, Siyaser Mahallesinde sınırları tespit edilen 85 ha alan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi gereğince Kentsel Dönüşüm ve Gelişme Alanı olarak ilan edilmiş ve bu bölgede tespit edilen yaklaşık 85 ha alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişme Alanına uygun olarak 1/5000 Nazım İmar Planı Revizyonunun ve 1. Etap Uygulama görecek bölge olan yaklaşık 17,7 ha alanın 1/1000 Uygulama İmar Planı yapılmıştır.

09.03.2009 tarih ve 1/19 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, Karaman ili ,Merkez ilçe, Siyaser Mahallesinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişme Alanı olarak belirlenen bölgede 1. Etap Bölge 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmış olup; plana yapılan

SAYFA-4

itirazlar değerlendirilmiş, uygulamanın zorluğu göz önüne alınarak, 14.05.2009 tarih ve 3/59 sayılı karar ile yeniden plan yapılıncaya kadar ,imar planı ile ilgili iş ve işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir.Söz konusu bölgedeki taşınmaz sahiplerinin, mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla 12.01.2010 tarih ve 5/30 sayılı Belediye Meclis kararı ile yeniden imar planı çalışması yapılmak üzere İmar İşleri Komisyon Raporu gereğince ön izin verilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 73.maddesinde yapılan değişiklik 17.06.2010 tarihinde kabul edilmiş ve 23 Haziran 2010 Perşembe günü 27261sayı ile Resmi

Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunda yapılan değişiklikte: “Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde; İfraz, tevhid, sınırlı ayni hak tesisi ve terkini, cins değişikliği ve yapı ruhsatı verilmesine ilişkin işlemler Belediyenin izni ile yapılır.Bu yerlerde devam eden inşaatlardan projeye uygunluğu belediye tarafından kabul edilenler dışındaki diğer inşaatlar beş yıl süreyle durdurulur.”Denilmektedir.

Bahsi geçen alan içinde bulunan taşınmaz sahiplerinin mağdur olmaması amacıyla Siyaser Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişme Alanı olarak belirlenen bölgenin tamamının , Kentsel Dönüşüm Alanı olarak devam edip etmeyeceğine ,devam edecekse uygulama imar planının yapılıp yapılmayacağına veya alanın daraltılıp daraltılmayacağı konusunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine;

Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR-246
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

11.05.2010 tarih ve 192 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, Karaman ili, Merkez ilçe, Hamidiye Mahallesi, 1829 ada 5 nolu parselin bulunduğu taşınmaz İmar Planında E=0,60 yoğunlukta ticaret ve sosyo-kültürel tesis alanı olarak planlanmış olup, artan inşaat alanı için gereken yeşil alanın 1829 ada 5 nolu parselin içinden ayrılarak E=0,60 yapı yoğunluğundan E= 1,00 yapı yoğunluğuna çıkarılması amacıyla imar planında değişiklik yapılmasına ön izin verilmiş İlgilisince Yaptırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı ve Plan Tadilatı Açıklama Raporunun değerlendirilmesi amacıyla konunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine,

Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR-247
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;

07.06.2010 tarih ve 225 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, Karaman ili, Merkez ilçe, Yeşilada Mahallesi, 2608 ada 1 nolu parselde bulunan taşınmaz İmar Planında Park ve Spor Alanı olarak ayrılmış olup; TOKİ konutlarına yakın olması ve yoğunluğun yüksek olması sebebiyle ticari alana ihtiyaç olduğundan, 2608 ada 1 nolu parselin spor ve park alanından ticari alana çevrilmesi amacıyla imar planında değişiklik yapılmasına ön izin verilmiş, İlgilisince Yaptırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama raporunun değerlendirilmesi amacıyla konunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine,

Katılımın oy birliğiyle karar verildi.

SAYFA-5
KARAR-248


İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

10.05.2010 tarih ve 180 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, Merkez İlçe, Pirireis Mahallesi, 1000 ada, 203, 208,207, 206,200 nolu parseller ve 1140 ada, 234, 206,294,293,367 ve 366 nolu parseller imar planında konut alanı olarak ayrılmış, ancak parsellerin yola cephesi olmaması sebebiyle inşaat izni verilememekte olup;

Bahsi geçen parsellere inşaat izni verebilmek için parsellere cepheli yol açmak amacıyla imar planında değişiklik yapılmasına ön izin verilmiş, İlgilisince Yaptırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama raporunun değerlendirilmesi amacıyla konunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine,

Katılımın oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-249
İl Emniyet Müdürlüğü’nün 24.06.2010 tarih ve 227196 sayılı yazısı istinaden;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

Belediye Meclisinin 11.05.2010 tarih ve 189 sayılı kararı ile, Karaman ili, Merkez ilçe, Yeşilada Mahallesi, 2528 ada 1 nolu parselin bulunduğu taşınmaz taşınmazın İmar Planında Resmi Kurum olarak ayrılmış olup,İmar planında ön cephe dahil tüm cephelerin 5m ve şebeke borusunun geçtiği bölgeden 3’er metre olmak üzere yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesi amacıyla imar planında değişiklik yapılmasına ön izin verilmiş . İlgili Kurumca Yaptırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ve Plan Tadilatı Açıklama Raporunun değerlendirilmesi amacıyla konunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine, katılımın Oy birliğiyle karar verildi.

KARAR-250
Belediye Meclisinin 12.04.2010 tarih ve 126 sayılı kararı ile İmar İşleri komisyonuna havale edilen;

Karaman ili, Merkez ilçede yapılan farklı çatı çözümleri nedeniyle oluşan görüntü kirliliğine engel olmak üzere Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 35. maddesine göre Karaman Belediye Meclisince alınan 07.07.2009 tarih ve 1/28 sayılı kararın uygulanması sırasında zorluklar çıktığından konunun tekrardan değerlendirilmesi konusu ;

Meclisce yapılan inceleme neticesinde ;aşağıda belirtilen hususlarda karar alındı:

1-) Ayrık nizamda tek yöne meyilli çatı yapılamaz.

2-) %33 eğimli kiremit çatılarda , çatının mahya yüksekliği 4,50 m’yi geçerse; max. 4,50 m mahya yükseklik şartı aranmaz.

3-) Çatı örtüsü içinde kalan (2,40 m) baş yüksekliğini kurtaran alanlar ,teras kat alanı olarak iskan edilebilir.Çatı katındaki her bağımsız bölüm için 20,00 m²’den fazla olmamak kaydı ile açık teras yapılabilir.

4-) Çatılardaki açık teras üzerine beton atılmayacaktır.

5-) Çatılardaki ortak alanlar hariç 30,00 m²’nin altında çatı katı alanı yapılamaz.

6-) Saçak uçlarına kalkan duvar örüp çatıyı yükseltmemek ve oluklar çatı tabliyesine oturmak şartı ile yol cephelerine kalkan duvar tertip edilebilir.Yoldan çekme mesafesi olmayan binalarda yol cephesine yapılacak kalkan duvarlar en az 2,00 m geri çekilecektir.

SAYFA-6


7-) Yangın Yönetmeliği gereğince çatı aralarındaki piyeslerin üzerine çatı meyili içinde kalmak şartı ile düz tabliye, çatı meyilini takip eden piyeslerin üzerinde eğimli beton atılabilir.

Bu kapsamda Karaman Kent merkezinde yeni yapılacak yapıların çatıları ile ilgili çözümlerde yukarıda bahsedilen hususlarda İmar İşleri Komisyon raporu gereğince uygulama yapılmasının uygun olduğuna; 1 ret ( C.EVCEN ) 2 Çekimser ( K.G.ŞANCI-M.YILMAZ ) Oya karşın 24 kabul oyla ve katılımın oy çokluğuyla karar verildi.


KARAR-251
Belediye Meclisinin 04.06.2010 tarih ve 204 sayılı kararı ile İmar İşleri Komisyonu ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen;

Karaman ili, Merkez İlçe Hamidiye Mahallesi, 2920 ada 7 nolu parselde bulunan Okul yeri olarak ayrılan Karaman Belediyesine ait 574, 33.-m2 hissenin 222 sayılı Öğretim ve Eğitim Kanununun 65 ve geçici 1 ile 7. maddeleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin d bendi gereğince İl Özel İdaresi adına bedelsiz devri yapılması konusu;

Meclisce yapılan inceleme neticesinde ;

Hamidiye Mahallesi 2920 ada 7 nolu parselde bulunan taşınmazda Belediyemize ait 574,33.-m2 hissenin İl Özel İdaresi adına bedelsiz devredilmesinin İmar İşleri Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyon raporu gereğince uygun olduğuna, Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-252
Belediye Meclisinin 04.06.2010 tarih ve 213 sayılı kararı ile İmar İşleri Komisyonuna havale edilen;

Karaman İli, Merkez İlçe, Zembilli Ali Efendi Mahallesi, 3554 ada imar planında Camii alanı, 3553 nolu ada ise park alanı olarak ayrılmış aralarında 12.-m’lik İmar yolu bulunmaktadır. Söz konusu yol mevcutta çok fazla fonksiyonu bulunmamakta olup, Mahalledeki yeşil alanı artırmak için yolun park alanına dahil edilmesi amacı ile imar plan tadilatı yaptırma konusu;

Meclisce yapılan inceleme neticesinde;

Söz konusu parkın dört tarafının yol olması ile parkın Vatandaşlar tarafından kullanımının ve parkın müstakil bir ada olarak kalmasını, kamu açısından daha faydalı olacağından talebin İmar İşleri Komisyonu raporu gereğince reddine;

Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.

KARAR-253
Bugünkü Meclis Birleşiminin kapatılmasına ve Meclis gündemindeki diğer konuları görüşmek üzere 12.07.2010 gün ve saat: 16.00’da Meclis Birleşiminin tekrar açılmasına, Katılımının; Oy birliğiyle karar verildi.

09.07.2010

Kâmil UĞURLU NAFİZ NADİR NAS MEHMET AKKUŞ

Meclis Başkanı Kâtip Kâtip


K A R A M A N

BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETİMECLİS BAŞKAN I : Kâmil UĞURLU

KATİPLER : NAFİZ NADİR NAS-MEHMET AKKUŞ

GELEN ÜYELER : RECEP OĞUZCAN-SAMİ MANGIRCI-YUNUS GÖK-RAHİME AYDIN GÜL- SAMİ BAĞCI - H.MEHMET ÖZTAŞ-MUSTAFA ÇOLAKOĞLU - ŞEYMA AKIN - ADEM TÖPLEK – HÜSEYİN GÖKDEMİR-

MUSTAFA ALANYA-YAKUP ÇOŞGUN-NAİM ÖZPINAR-K.GÖKHAN ŞANCI-ZEKERİYA YILDIZ- AHMET ÖZMAYA-ÖZKAN ALBAYRAK-- ENVER TURHAN- MEHMET SAÇLI


GELMEYEN ÜYELER :ALİ OSMAN CEVHER-HEDİYE YAVUZASLAN- SAMİ KARAPINAR-HACER SEVDA ASANAKUTLU-CAFER BİNİCİ-RECEP AFACAN-ALİ YILMAZ- CELİL EVCEN-AYŞEGÜL ŞİMŞEK-MEHMET YILMAZTOPLANTI TARİHİ : 12.07.2010
TOPLANTI DÖNEMİ : OLAĞAN- TEMMUZ - 2.BİRLEŞİM
SAYI : 7
KESİNLEŞEN KARARLAR

KARAR-254

Belediye Meclisinin 09.07.2010 tarih ve 247 sayılı kararı ile İmar İşleri Komisyonumuza havale edilen Karaman ili, Merkez ilçe, Yeşilada Mahallesi, 2608 ada 1 nolu parselde bulunan taşınmaz İmar Planında Park ve Spor Alanı olarak ayrılmış olup; TOKİ konutlarına yakın olması ve yoğunluğun yüksek olması sebebiyle ticari alana ihtiyaç olduğundan, 2608 ada 1 nolu parselin spor ve park alanından ticari alana çevrilmesi amacıyla yapılan imar plan tadilatı konusu;

Meclisce inceleme neticesinde; söz konusu parsel İmar planında, park ve spor alanından ticari alana çevrilmiş; kaldırılan spor alanı miktarı kadar alan ve artan yoğunluğun ihtiyacı olan yeşil alan, Yeşilada Mahallesi 449 ada 15 nolu parselde ayrılarak düzenlenmesi amacıyla ekli haritada gösterildiği şekilde yapılan imar plan tadilatının İmar İşleri Komisyonu raporu gereğince uygun olduğuna ve 3194 sayılı yasanın 8.b. maddesi gereğince onanmasına ; 2 Çekimser ( E.TURHAN- M. SAÇLI )

Oya karşın 20 kabul oyla ve katılımın oy çokluğuyla karar verildi.


KARAR-255
Belediye Meclisinin 09.07.2010 tarih ve 249 sayılı kararı ile İmar İşleri Komisyonumuza havale edilen Karaman ili, Merkez ilçe, Yeşilada Mahallesi, 2528 ada 1 nolu parselin bulunduğu taşınmaz taşınmazın İmar Planında Resmi Kurum olarak ayrılmış olup, İmar planında ön cephe dahil tüm cephelerin 5m ve şebeke borusunun geçtiği bölgeden 3’er metre olmak üzere yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesi

SAYFA-2
amacıyla yapılan imar plan tadilatı konusu ;

Meclisce yapılan inceleme neticesinde; söz konusu parselin İmar planında ön cephe dahil tüm cephelerin 5m ve şebeke borusunun geçtiği bölgeden 3’er metre olmak üzere yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesi amacıyla ekli haritada gösterildiği şekilde yapılan imar plan tadilatının İmar İşleri Komisyonu raporu gereğince uygun olduğuna ve 3194 sayılı yasanın 8.b maddesi gereğince onanmasına, Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.

KARAR-256
Belediye Meclisinin 09.07.2010 tarih ve 248 sayılı kararı ile İmar İŞLERİ komisyonuna havale edilen Karaman ili, Merkez ilçe, Pirireis Mahallesi, 1000 ada,203, 208, 207, 206,200 nolu parseller ve 1140 ada, 234, 206, 294, 293, 367 ve 366 nolu parsellere e cepheli yol açmak amacıyla yapılan imar plan tadilatı konusu;

Meclisce yapılan inceleme neticesinde; söz konusu yapı adalarının güney cephesinde bulunan yeşil bant, yapı adasından 4m.’lik yaya yolu ile ayrılarak parsellerin cephe alması amacıyla ekli haritada gösterildiği şekilde yapılan imar plan tadilatının İmar İşleri Komisyon Raporu gereğince uygun olduğuna olduğuna ve 3194 sayılı yasanın 8.b maddesi gereğince onanmasına, 1 Çekimser ( E.TURHAN ) Oya karşın 21 Kabul oyla ve Katılım oy çokluğuyla karar verildi.KARAR -257

Belediye Meclisinin 09.07.2010 tarih ve 246 sayılı kararı ile İmar İşleri Komisyonuna havale edilen Karaman ili, Merkez ilçe, Hamidiye Mahallesi, 1829 ada 5 nolu parselin bulunduğu taşınmaz İmar Planında E=0,60 yoğunlukta ticaret ve sosyo-kültürel tesis alanı olarak planlanmış olup, artan inşaat alanı için gereken yeşil alanın 1829 ada 5 nolu parselin içinden ayrılarak E=0,60 yapı yoğunluğundan E= 1,00 yapı yoğunluğuna çıkarılması amacı ile yapılan imar plan tadilatı konusu;

Meclisce yapılan inceleme neticesinde;söz konusu parselin yapılaşma koşulu E= 1.00 olarak değiştirilmiş ve artan nüfusun ihtiyacı olan yeşil alan parselin kuzey kısmında düzenlenmesi amacıyla ekli haritada gösterildiği şekilde yapılan imar plan tadilatının İmar İşleri Komisyon raporu gereğince uygun olduğuna 3194 sayılı yasanın 8.b maddesi gereğince onanmasına, Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.

12.07.2010

Kâmil UĞURLU NAFİZ NADİR NAS MEHMET AKKUŞ

Meclis Başkanı Kâtip Kâtip

Yüklə 60,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə