MəHƏRRƏm tahiR oğlu VƏLİyevYüklə 35,66 Kb.
tarix27.12.2018
ölçüsü35,66 Kb.
#86432

MƏHƏRRƏM TAHİR oğlu VƏLİYEV

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosentAzərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının dosenti

İş telefonu: 012-539-09-29

İmeyl: maharram_veliyev@mail.ruQISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1960-cı il sentyabrın 28-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Culfa rayonunun Bənəniyar kəndində anadan olub.

 • 1968-1978-ci illərdə Bənəniyar kənd orta məktəbində təhsil alıb və orta məktəbi qızıl medalla bitirib.

 • 1978-1983-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsinin «Türk filologiyası» şöbəsində təhsil alıb və universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

 • 1988-ci ildən BDU-da çalışır.

 • Ailəlidir, iki övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1985-1988-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının əyani aspirantı olub.

 • 1990-cı ildə «Qazi Bürhanəddinin lirikası» mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

 • 2008-ci ildə dosent elmi adını alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1983-1985-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Şirkətində müxbir.

 • 1988-1993-cü illərdə BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında baş laborant.

 • 1993-2003-cü illərdə Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında müəllim.

 • 2003-2008-ci illərdə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında baş müəllim.

 • 2008-ci ildən Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında dosent.

 • 2002-2011-ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsinin dekan müavini.

 • 2011-2016-cı illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsinin dekanı.

 • 2016-cı ildən Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının dosenti.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  

 • Qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı

 • Azərbaycan ədəbiyyatı və təsəvvüf

 • Orta əsrlər Azərbaycan fəlsəfi şeiri

 • Divan ədəbiyyatı

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı

 • Azərbaycan ədəbiyyatı və təsəvvüf

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 2003, Bakı, Azərbaycan. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-praktik konfransı.

 • 2006, Daşkənd, Özbəkistan. “Yeni İpək yolu” Beynəlxalq ədəbi simpoziumu.

 • 2008, Bakı, Azərbaycan. Prof. M.Cəlal Paşayevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.

 • 2011, Bakı, Azərbaycan. Abbas Zamanovun anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.

 • 2012, Bakı, Azərbaycan. Hüseyn Cavidin anadan olmasının 130 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.

 • 2013, Bakı, Azərbaycan. Prof. Bəkir Çobanzadənin anadan olmasının 120 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 130 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.

 • 2015, Qars, Türkiyə. “Azərbaycanşünaslıq: Bu günü, keçmişi və gələcəyi” mövzusunda Beynəlxalq elmi simpozium.

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans.

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. akademik Tofiq Hacıyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.

 • 2017, Bakı, Azərbaycan. BDU-da Molla Pənah Vaqifin anadan olmasının 300 illik yubileyinə həsr olunmuş “M.P.Vaqif və müasirlik” mövzusunda Respublika elmi konfransı.

 • 2018, Bakı, Azərbaycan. BDU-da Heydər Əliyevin 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransı.

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • 2011, Qazi Bürhanəddinin mənəvi dünyası (monoqrafiya). Bakı: Hədəf, 147 s.

Metodik göstəriş və proqramlar

 • 2007, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (orta əsərlər Azərbaycan ədəbiyyatı) (proqram)

 • 2008, İ.Nəsiminin lirikası (metodik göstəriş)

 • 2010, Qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı (metodik göstəriş)

 • 2010, Azərbaycan təsəvvüf ədəbiyyatı (proqram)

Məqalələr

 • 2000, M.Füzülinin «Leyli və Məcnun» poeması haqqında bir neçə söz // «Dil və ədəbiyyat» nəzəri-elmi metodik jurnal, № 4/29, s. 97-99

 • 2001, Orta əsrlər anadilli poeziyada nəfs // «Dil və ədəbiyyat» nəzəri-elmi metodik jurnal, № 2 (20), s. 34-38

 • 2001, Tuyuq janrının öyrənilməsi tarixindən // «Dil və ədəbiyyat» nəzəri-elmi metodik jurnal, № 2/31, s. 91-93

 • 2003, Müasir poeziyamızda Heydər Əliyev obrazı / Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-praktik konfransının materialları, Bakı, s. 37-41

 • 2004, M.C.Həqiqinin məhəbbət lirikası / Gənc tədqiqatçıların Respublikasının elmi konfransının məqalə və tezisləri (VI kitab), Bakı, s. 96-98

 • 2006, Anadilli poeziyamızda mənəvi saflıq (ingilis dilində) / “Yeni İpək yolu” Beynəlxalq ədəbi simpoziumunun materialları, Daşkənd, s. 85-87

 • 2007, Fədai irsinin öyrənilmə tarixindən // «Filologiya məsələləri», № 8, s. 406-413

 • 2008, Mir Cəlalın «Yeddi gözəl» poeması haqqında / Prof. M.Cəlal Paşayevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, s. 108-110

 • 2009, Mir Cəlal M.Füzulinin “Rindü-Zahid” əsərinin tədqiqatçısı kimi / “Əl-Ərəbi” Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, s. 211-213

 • 2010, Cəfər Xəndan Nizaminin tədqiqatçısı kimi / Cəfər Xəndan Hacıyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları, Bakı, s. 49-54

 • 2011, Abbas Zamanovun şəxsiyyəti / Abbas Zamanovun anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı, s. 59-63

 • 2012, H.Cavidin “Şeyx Sənan” əsəri ilə bağlı bəzi mülahizələr / Hüseyn Cavidin anadan olmasının 130 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, s. 79-83

 • 2012, Şah İsmayıl Xətainin yaradıcılığında qəhrəmanlıq / M.Ə.Sabirin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları, XIV c., Bakı, s. 312-314

 • 2013, Söz sənətində dövlətçilik qayğısı və vurğunluq / Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları, Bakı, s. 9-14

 • 2013, Bəkir Çobanzadənin yaradıcılığında vətənpərvərlik / Prof. Bəkir Çobanzadənin anadan olmasının 120 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, s. 14-17

 • 2013, “Leyli və Məcnun” əsərlərində Nofəl obrazı haqqında bəzi mülahizələr / F.Köçərlinin anadan olmasının 150 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, s. 88-92

 • 2013, Fədainin “Bəxtiyarnamə” poemasında Bəxtiyar obrazının səciyyəsi / M.Ə.Rəsulzadənin anadan olmasının 130 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, s. 17-20.

 • 2014, Klassik Azərbaycan poeziyasında lirik qəhrəmanın ikili xarakteri // «Filologiya məsələləri», № 2, s. 400-404

 • 2014, Şah İsmayıl Xətayinin “Dəhnamə” poemasında əsas qəhrəmanın inkişaf dinamikası // «Filologiya məsələləri», № 3, s. 419-424

 • 2014, Klassik Azərbaycan poeziyasında simvolik qəhrəmanlar // Gəncə Dövlət Universiteti “Elmi xəbərləri” (Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası), № 2, Gəncə, s. 168-172

 • 2014, “Dastani-Əhməd Hərami” poemasında əsas qəhrəmanların xarakteristikası // “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı, № 1 (89), Bakı, s. 233-235

 • 2014, Yusif Məddahın “Vərqa və Gülşa” poemasında lirik qəhrəman Vərqanın təqdimi dinamikası // “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı, № 2 (90), Bakı, s. 184-186.

 • 2014, Qazi Bürhanəddin poeziyasında lirik şair-hökmdar obrazı (rus dilində) // Tomsk Dövlət Pedaqoji Universitetinin (Rusiya) Elmi Xəbərləri, № 9 (150), Тоmsk, s. 140-142

 • 2015, Anadilli epik ədəbiyyatımızda aşiq-qadın obrazlarının əsas səciyyəvi cəhətləri / “Azərbaycanşünaslıq: Bu günü, keçmişi və gələcəyi” mövzusunda Beynəlxalq elmi simpoziumun materialları, Qars, s. 461-463

 • 2016, Akademik Tofiq Hacıyev orta əsrlər Azərbaycan ədəbi dilinin tədqiqatçısı kimi / akademik Tofiq Hacıyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, s. 16-19

 • 2017, XIII-XVI əsrlər anadilli epik əsərlərdə aşiq-qadın qəhrəmanları: hüquqsuzluq və ya mentalitet / Bakı, Azərbaycan. BDU-da Molla Pənah Vaqifin anadan olmasının 300 illik yubileyinə həsr olunmuş “M.P.Vaqif və müasirlik” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, s. 190-192

 • 2018, Yusif Məddahın “Vərqa və Gülşah” poemasında Gülşah obrazının səciyyəvi xüsusiyyətləri / BDU-da Heydər Əliyevin 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, s. 47-49

Publisistik məqalələri

 • 2010, Bizim fəxrimiz (Pənah Xəlilov haqqında)

 • 2015, İncə qəlbli insan (Malik Qarayev haqqında)

 • 2015, Vüqarlı insan, sadiq dost, nurlu ziyalı (Xəlil İsmayıl haqqında)

 • 2016, Cəsarətli və qayğıkeş insan (Şulan Şirəliyev haqqında)

 • 2017, Mürşüdümüz Yusif müəllim (Yusif Seyidov haqqında) / Ulduz ömürlü insan. Bakı: Elm və təhsil, s. 281-286.

ELMİ-PEDAQOJİ NAİLİYYƏTLƏRİ, TƏLTİFLƏRİ, MÜKAFATLARI, FƏXRİ ADLARI

 • 2009-cu ildə «Tərəqqi» medalı ilə təltif olunub.

 • 2011-ci ildə BDU-da „İlin dekanı“ fəxri adına layiq görülüb.
İCTİMAİ FƏAİYYƏTİ  

 • 1996-cı ildən BDU-nun Filologiya fakültəsi Elmi Şurasının üzvü.

 • 2012-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü.

 • 2017-ci ildən BDU-nun D.02.181 Dissertasiya şurasına daxil olan dissertasiyaların ilkin müzakirəsini keçirmək üçün təşkil edilən elmi seminarın üzvü.


Yüklə 35,66 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə