Məhsul HaqqındaYüklə 111,89 Kb.
tarix22.10.2017
ölçüsü111,89 Kb.

 

Məhsul Haqqında:

Bir komponentli, sement əsaslı, öz-özünə yayıla bilən və üzlüyün axırıncı qatının altında tətbiq edilə bilən istifadəyə hazır döşəmə materialıdır.

 

Istifadə sahələriİnşaat zəminlərinin hamarlaşdırılmasında

Ağır yükə məruz qalmayan qaraj, depo, sənaye və sex zəminlərinin hamarlaşdırılmasında

Mənzil zəminlərində isə keramika, mərmər, parket, xalça və PVC örtüklərinin tətbiqindən əvvəl (2-5 mm qalınlıqda)

 

ÜstünlükləriÖz-özünə yayılma xüsusiyyəti sayəsində alt zəminin nahamarlığını aradan qaldıraraq, hamar bir səth yaradır.

Tərkibindəki xüsusi kimyəvi maddələr sayəsində quruma zamanı heç bir həcm dəyişikliyi baş vermədiyi üçün çatlamır.

Yaş vəziyyətdə qarışığın sürüşkənliyi çox yüksək olduğ üçün zəmində öz-özünə axıb tarazlığa gəlir.Çox zəhmət tələb etmir

Tətbiqindən az müddət sonra üzərində hərəkət etmək olar.

Zəmini düzləşdirmə məsələsində çox qənaətlidir.

Yerdən isidilən zəminlər üçün son dərəcə əlverişlidir

 

Texniki XüsusiyyətləriRəng=Sement əsaslı boz rəngli toz

Istifadə zamanı istilik (+5°C) - (+35°C)

Qarışım nisbəti 6.5-7 lt su / 25 kg toz

Litr ağırlığı=2 -2.5kq/lt

Qopma Müqaviməti ≥1.5 N/mm²

Təzyiq Müqaviməti≥ 35 N/mm²

Qarışığın istifadə müddəti=20 dq

İstifadəyə vermə müddəti= 24 saat

Sərfiyyat=8 kq/m² (hər 5mm qalınlıq üçün)
Səth Hazırlığı

Tətbiq olunduğu səth yağ, toz və başqa zərərli materiallardan təmizlənmiş olmalıdır.

Səth quru olmalıdır.

Səthdəki 0,5-6 sm dərinliyində çatlaq sınıq və çuxurlar Azpol Betokap ilə əvvəlcədən düzəldilməlidir.

Yeni qəlibdən ayrılmış beton səthlər ən az 20 gün kürlənmiş olmalıdır.

Bundan başqa, qəlibi betondan ayırmaq üçün istifadə olunan yağlar neytrallaşdırılmalıdır.

Donmuş, 24 saat ərzində donma təhlükəsi olan səthlərdə tətbiq edilməməlidir

Sağlam zəmin, tətbiqdən 1 gün əvvəl, əgər hopma çoxdursa Azpol Poliastar parlaq səth astarı ilə astarlanmalıdır.

 

Tətbiqi6,5-7 lt su üzərinə 25 kq-lıq kisənin yarısı tökülməli və homogen vəziyyətə gətirilənədək qarışdırılmalıdır. Ardınca materialın qalanı yavaş-yavaş qarışığa əlavə olunmalıdır.Homogen bir görünüş yarandıqdan 3-4 dəqiqə sonra qarışdırma işi tamamlanır. Hazırlanan axıcı qarışıq səthə tökülərək tətbiq olunmalıdır. Tətbiq zamanı qalınlıq 5 mm ilə 10 mm arasında olmalıdır. 1sm-dən artıq örtmə prosesi təbəqə-təbəqə həyata keçirilməli və hər təbəqə arasında 24 saat gözlənilməlidir.

 

Diqqət:Tətbiq edilərkən qarışdırma prosesi müəyyən fasilələrlə təkrarlanmalıdır

Məhsulu donmaqdan və birbaşa günəş şüalarından qoruyun

Yağışlı və küləkli havalarda tətbiq etməyin

Birbaşa günəş şüası altında tətbiq etməyin

Məhsulun gözə və dəriyə təmasından qorunun.Təmas halında dərhal su ilə yuyun

 

Qablaşdırma: 25 kq-lıq kraft kisəProduct information:

One-component, ready to use material for floor on cement base, self-spreading and fitting for use under the last layer of covering.

 

Ranges of use:Polishing of constructional bases

Polishing of bases that do not suffer heaviness: garages, depot, industrial and workshops fundaments.

In apartment bases before using of ceramic, marble, parquet, carpet and PVC covering (2-5 mm thickness)
Advantages:

Owing to its property of self-spreading, avoiding asperity of the down layers, it creates a smooth surface.

Owing to chemical agents in its content it does not crack, because on the process of drying there is no changes in its volume.

As the mixture is very slippery in wet condition, it spreads itself, evenly covering the surface. Does not require heavy spending.

In short period of time after its application one can work on the surface.

Very economical in the process of straightening of base.

Best variant for bases with floor heating.
Technical data:

Color = Powder of grey color on cement base

Temperature of use (+5°C) - (+35°C)

Mixture ratio 6.5-7 lt water / 25 kg powder

Weight of liter = 2 -2.5 kg/l

Frangibility proof  ≥ 1.5 n/mm²

Pressure proof ≥ 35 n/mm²

Period of mixture application = 20 min

Term of possible use = 24 hours

Consumption = 8 kg/m² (on each layer 5 mm thickness)


Surface preparation:

The used surface should be cleared of fat, dust and other deleterious matters.

The surface should be dry.

The used surface should be hard and should be in good condition. If there are any panel cracks and joves on the surface within 0.5-6 sm , they should be pretreated with the Azpol Betokap.

Concrete surfaces separated from the form recently should dry within 20 days.

Then it is necessary to neutralize fats used to separate the surface from the forms.

Do not use on frozen surfaces or on surfaces that falls under freezing treat within 24 hours.

1 day prior to application, providing no lacking, broach a normal surface with the help of Azpol Poliastar glazy reverse.


Usage:

Add 25 kg of powder in the reservoir with 6,5-7 l of water and stir it up to obtaining of indiscrete mass. Then slowly empty the rest of material to the mixture. After the mixture becomes indiscrete, stir 3-4 minutes more. Ready fluid mixture shall be applied on the surface after spreading. In the process of use the layer thickness shall be 5 mm to 10 mm. The process of application of layer 1 cm in thickness shall be applied by layers, between application of each layer one shall wait for 24 hours.

 

Warning:


In the process of use the process of stirring shall repeat through definite period of time.

Keep material out of sun beams and freezing.

Do not use in rainy and windy weather.

Do not allow the material to contact your eyes and skin. If this occurs, wash them immediately


Packaging: Craft bag, 25 kg.

О товаре


Является однокомпонентным, готовым к применению материалом для пола на цементной основе, самораспределяющимся и подходящим для применения под последний слой облицовки.

 

Область применения:В шлифовании строительных основ
В шлифовании основ, не подверженных тяжести: гаражи, депо, промышленные и цеховые основы.
В квартирных основах перед применением керамических, мраморных, паркетных, ковровых и PVC покрытий (2-5 мм толщина)
Преимущества:

Благодаря своему свойству самораспределения, устраняя шероховатость нижних основ, создаёт гладкую поверхность.


Благодаря химическим веществам, имеющимся в его составе, не трескается, так как во время высыхания не происходит никаких изменений в его объёме.
Так как смесь очень скользкая в мокром состоянии, то она сама, растекаясь, равномерно наносится на поверхность. Не требует больших затрат.
Через короткий срок после применения по его поверхности можно ходить.
Является очень экономным в выпрямлении основы.
Является лучшим вариантом для основ с половым подогревом.
Технические особенности:

Цвет = Порошок серого цвета на цементной основе

Температура при применение (+5°C) - (+35°C)

Смешивание 6.5-7 лт вода / 25 кг


Вес литра = 2 -2.5 кг/л
Выносливость к разрушению ≥ 1.5 н/мм²
Выносливость к давлению ≥ 35 н/мм²
Срок применения смеси = 20 мин
Срок возможного использования = 24 часа
Потребление = 8 кг/м² (на каждый слой толщиной в 5мм)
Подготовка поверхности:

Применяемая поверхность должна быть очищена от жира, пыли и других вредных веществ.


Поверхность должна быть сухой.
Имеющиеся на поверхности 0,5-6 см трещины и выемы должны быть предварительно обработаны Azpol Betokap.
Недавно отделённые от формы бетонные поверхности должны высыхать в течение 20 дней.
После этого должны быть нейтрализованы жиры, применённые для отделения поверхности от форм.
Не должен быть использован на замороженных поверхностях или же тех, которые подвержены опасности замораживания в течение 24 часов.
Нормальная поверхность за 1 день до применения, при условии отсутствия просачивания воды, должна быть прошита с помощью блестящей изнанки Azpol Poliastar.
Применение:

В емкость с 6,5-7 л воды добавьте половину содержимого 25 кг мешка и перемешивайте до получения однородной массы. Затем медленно всыпайте в смесь оставшуюся часть материала. После того, как смесь станет однородной, помешивайте ее еще 3-4 мин. Готовая текучая смесь должна быть нанесена на поверхность после распространения. Во время применения толщина слоя должна быть от 5 мм до 10 мм. Процесс нанесения слоя толщиной более 1 см должен наноситься слоями, между каждым слоем должно пройти 24 часа.

 

Внимание:


Во время применения перемешивание должно повторяться через определённые промежутки времени.

Предохраняйте материал от солнечных лучей и замораживания.

Не используйте в дождливую и ветреную погоду.

Предохраняйте материал от попадания в глаза или на кожу. Если такое произошло, то сразу промойте их.


Упаковка: 25 кг крафтовый мешок.
Kataloq: userfiles -> catalog

Yüklə 111,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə