Ministerul economiei al republicii moldovaYüklə 176,85 Kb.
tarix07.09.2018
ölçüsü176,85 Kb.
#79705

NOTĂ


cu privire la prognoza actualizată

a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2015 – 2018
Ministerul Economiei, în luna martie curent, a elaborat prognoza preliminară a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2015-2018 și a prezentat-o pentru utilizare la elaborarea proiectului Cadrului bugetar pe termen mediu 2015-2018.
În luna iulie curent Ministerul Economiei a actualizat indicatorii prognozei și aceștia au fost remiși Ministerului Finanțelor pentru utilizare.
Necesitatea elaborării variantei de prognoză în cauză a fost determinată de modificarea considerabilă a prognozei sectorului agricol de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare pentru anul 2015, actualizarea prognozei ratei inflației de către Banca Națională a Moldovei, precum și în urma consultărilor cu misiunea Fondului Monetar Internațional.

La elaborarea prognozei actualizate a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2015 – 2018, s-a luat în considerare unele aspecte ale evoluţiei economiei mondiale, în special, a economiei ţărilor care sunt principali parteneri comerciali ai Republicii Moldova, dar şi a contextului economic din ţările Uniunii Europene, tendinţele de dezvoltare a economiei naţionale în anii precedenţi, rezultatele obţinute în anul 2014 și în primele luni ale anului 2015 în principalele sectoare economice ale ţării, precum şi prognoza privind rata inflaţiei şi cursul de schimb al leului. De asemenea, s-a ţinut cont de riscurile cu care Republica Moldova poate să se confrunte în anul 2015.1. Unele aspecte privind evoluţia economiei mondiale
Creşterea economică globală rămîne moderată şi cu perspective inegale în diferite ţări şi regiuni. Conform raportului World Economic Outlook din octombrie 2015 al Fondului Monetar Internaţional (FMI), volumul produsului global se estimează să crească pînă la 3,1% în 2015 şi 3,6% în 2016. În economiile dezvoltate, se aşteaptă continuarea unei creşteri treptate. În Statele Unite normalizarea politicii monetare, precum şi creşterea cererii interne, sprijinită de scăderea preţurilor la petrol, vor asigura creşterea economiei. În ţările de bază ale Uniunii Europene se atestă o creştere moderată a economiei, determinată de scăderea preţurilor la petrol, rate ale dobînzii scăzute şi deprecierii euro. În ţările emergente şi în curs de dezvoltare ritmurile de creştere economică vor încetini în 2015, în special în ţările exportatoare de petrol, precum şi în ţările exportatoare de materii prime.
Principalele pericole pentru economia mondială sînt: intensificarea riscurilor geopolitice şi nivelul foarte jos al inflaţiei în ţările dezvoltate, în special în zona euro. Totodată, fluctuaţiile majore ale ratelor de schimb pentru principalele valute ar putea cauza riscuri financiare.
Produsul global, volumul tranzacţiilor comerciale şi preţurile medii

la petrol şi alte produse în anii 2013-2016 (creştere anuală procentuală)

Date

efective

Prognoza

Diferenţa dintre prognoza actuală şi cea din iulie 2015

2014

2015

2016

2015

Produsul global

3,4

3,1

3,6

-0,2

Statele Unite ale Americii

2,4

2,6

2,8

0,1

Germania

1,6

1,5

1,6

-0,1

Franţa

0,2

1,2

1,5

0,0

Italia

-0,4

0,8

1,3

0,1

Japonia

-0,1

0,6

1,0

-0,2

China

7,3

6,8

6,3

0,0

India

7,3

7,3

7,5

-0,2

Rusia

0,6

-3,8

-0,6

-0,4

Volumul tranzacţiilor comerciale (mărfuri şi servicii)

3,3

3,2

4,1

-0,9

Preţul mediu la petrol

-7,5

-46,4

-2,4

-7,6

Preţurile medii la alte produse

-4,0

-16,9

-5,1

-1,3

Sursă: FMI, World Economic Outlook, octombrie 2015
Ritmul anual de creştere a economiei prognozat pentru ţările dezvoltate în anul 2015 va fi de 2,0%, iar în 2016 – de 2,2%. Această creştere va fi cauzată, în mare parte, de o economie mai puternică a Statelor Unite ale Americii, creşterea moderată din Zona Euro şi reluarea creşterii economice în Japonia.
Cererea internă în Statele Unite ale Americii a crescut, preponderent, datorită scăderii preţurilor la petrol. La redresarea economiei au contribuit îmbunătăţirea condiţiilor de finanţare şi situaţia pe piaţa imobiliară. Aceşti factori vor conduce la o majorare a PIB-ului real de circa 2,6% în 2015 şi 2,8% în 2016.
Japonia va avea o creştere reală a PIB de 0,6% în anul 2015 datorită scăderii preţurilor la petrol şi materii prime. Pentru 2016 este prognozată o creştere de 1,0%.
Pentru Zona Euro se prognozează o creştere de 1,5% în 2015 şi de 1,6% în 2016, determinată de scăderea preţurilor la petrol şi deprecierii euro. Inflaţia rămîne sub nivelul stabilit ca obiectiv pe termen mediu de către Banca Centrală Europeană. În prezent, evenimentele din Grecia încă nu au influenţat semnificativ economia Uniunii Europene.
În Germania, se estimează un ritm de creştere de 1,5% în 2015 şi de 1,6% în 2016. În Franţa se va înregistra o creştere de 1,2% în acest an, iar în 2016 – 1,5%. În Italia FMI anticipează revenirea economiei pe o traiectorie pozitivă în 2015 cu 0,8%, şi se va consolida în 2016 – 1,3%. Pentru Spania se prognozează o creştere a economiei de 3,1% în 2015 şi de 2,5% în anul 2016.
Pentru România perspectivele de dezvoltare sunt bune. Fondul Monetar Internaţional estimează că economia României va înregistra o creştere de 3,4% în 2015 şi de 3,9% în 2016.
În anul 2015 ritmurile de creştere a economiei în ţările în curs de dezvoltare vor încetini faţă de anul precedent (4,0% comparativ cu 4,6% în 2014), inclusiv a Chinei, Rusiei, precum şi a ţărilor exportatoare de petrol şi materii prime. Pentru 2016, FMI anticipează o creştere de 4,5%.
După creşterea economică de 7,3% în 2014, China va înregistra în anii 2015-2016 un ritm de circa 6,8% şi 6,3%. Aceste aşteptări sunt legate de necesitatea trecerii la un nou model de creştere economică, precum şi din cauza temperării ritmurilor de creştere a investiţiilor, în special în domeniul imobiliar. În India se aşteaptă o creştere de 7,3% în 2015 şi 7,5% în 2016, determinată de reformele recente, creşterea investiţiilor şi scăderea preţurilor la materiile prime.
În Comunitatea Statelor Independente (CSI) se aşteaptă o recesiune în anul 2015 (-2,7%), din cauza investiţiilor reduse, incertitudinii politice şi tensiunilor geopolitice. În ţările din Caucaz si Asia Centrală (exportatoare de energie) se prevede o încetinire a ritmurilor de creştere, datorită situaţiei economice complicate din Rusia şi a preţurilor mici la exportul de petrol, iar în ţările din partea europeană a CSI (importatoare de energie) se aşteaptă o presiune inflaţionistă şi o depreciere a rublei şi a altor valute. Pentru 2016, în spaţiul CSI, este prognozată o creştere economică de 0,5%.
PIB real, rata inflaţiei, contul curent al Balanţei de plăţi (creştere anuală procentuală),

exporturile şi importurile în ţările - principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova


Ţările - principalii

parteneri

comerciali

Rata de creştere reală a PIB

Rata inflaţiei

Balanţa contului curent (în raport cu PIB)

%

exporturilor RM

%

importurilor

RM

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

Germania

1,6

1,5

1,6

0,8

0,2

1,2

7,4

8,5

8,0

5,9

8,0

Italia

-0,4

0,8

1,3

0,2

0,2

0,7

1,9

2,0

2,3

10,4

6,6

România

2,8

3,4

3,9

1,1

-0,4

-0,2

-0,4

-0,7

-1,5

18,6

15,1

Turcia

2,9

3,0

2,9

8,9

7,4

7,0

-5,8

-4,5

-4,7

4,5

5,7

Rusia

0,6

-3,8

-0,6

7,8

15,8

8,6

3,2

5,0

5,4

18,1

13,5

Ucraina

-6,8

-9,0

2,0

12,1

50,0

14,2

-4,7

-1,7

-1,6

4,7

10,3

Belarus

1,6

-3,6

-2,2

18,1

15,1

14,2

-6,7

-4,9

-4,3

5,8

2,7

Sursă: FMI, World Economic Outlook, octombrie 2015,

Biroul Naţional de Statistică
În Federaţia Rusă situaţia va fi dificilă în 2015 (-3,8%), din cauza scăderii preţurilor la petrol, sancţiunilor internaţionale şi deficienţelor structurale existente anterior. Pentru 2016 se prognozează o scădere a economiei de 0,6%.
În Ucraina, care a fost în stagnare încă din 2013, economia încă mai are de suferit din cauza şocului economic şi politic cauzat de conflictul din estul ţării. Ca urmare, presiunea asupra hrivnei se menţine, iar inflaţia se majorează. FMI prognozează o scădere de 9,0% pentru economia Ucrainei în 2015 şi revenirea pe o traiectorie pozitivă în 2016 cu 2,0%.

2. Situaţia social-economică CURENTĂ a republicii Moldova

în ANUL 2015
Pe parcursul anului 2015 economia Moldovei a fost influenţată de un şir de factori, precum: creşterea cererii pentru producţia moldovenească în ţările UE, restricţiile comerciale impuse de Federaţia Rusă, precum și recesiunea din această țară, criza din Ucraina și problemele în sectorul bancar. În pofida influenţei negative a unor factori asupra economiei, unele activități economice au înregistrat creșteri. Indicatorii monetari şi bugetari au crescut moderat. Salariul mediul lunar în termeni reali a crescut. Totodată, valoarea medie reală a pensiei lunare s-a micșorat, iar rata șomajului a crescut.
Produsul intern brut (PIB) în semestrul I 2015 a însumat 53 mild. lei, majorîndu-se faţă de perioada respectivă a anului 2014 cu 3,6% (în preţuri comparabile). Cea mai semnificativă influenţă asupra creşterii PIB a avut valoarea adăugată brută creată din intermedieri financiare și asigurări – cu 1,4 puncte procentuale (p.p.), industria extractivă și prelucrătoare – 0,8 p.p., tranzacții imobiliare - 0,4 p.p., agricultură – 0,2 p.p.
În luna septembrie 2015 rata inflației a constituit 9,5% faţă de decembrie 2014, înregistrînd o majorare de 7,7 p.p. comparativ cu rata inflației din aceeași perioadă a anului 2014. Majorarea prețurilor de consum a fost determinată, în general, de deprecierea monedei naționale, ceea ce a afectat prețurile la bunurile de import și tarifele la servicii comunal-locative. Rata inflaţiei anuală a constituit 12,6%, depăşind nivelul ţintă a inflaţiei stabilit de BNM (5% +/- 1,5%).
De la începutul anului 2015 moneda naţională a marcat o depreciere de 28,8% faţă de dolarul SUA în termeni nominali. Leul moldovenesc s-a depreciat faţă de Euro cu 18,9%. Principalii factori care au determinat deprecierea monedei naționale au fost diminuarea exporturilor și remiterilor valutare de peste hotare, fluctuaţiile dolarului SUA pe pieţele valutare internaţionale, precum și problemele în sectorul băncar, ceea ce a afectat piaţa valutară internă.
Stocul activelor valutare de rezervă ale Băncii Naţionale a Moldovei la 30.09.2015 a atins o valoare de 1769,4 mil. dolari, micșorîndu-se cu 18% comparativ cu nivelul înregistrat la sfîrşitul anului 2014 şi cu 33,3% faţă de data similară a anului 2014.
În ianuarie-august 2015 la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă de 28 mild. lei, în creştere cu 4% faţă de ianuarie-august 2014. S-au efectuat cheltuieli în sumă de circa 29,2 mild. lei, acestea fiind în creştere cu 9,6%. Astfel, la sfîrşitul lunii august 2015, deficitul bugetar a constituit circa 1,2 mild. lei, comparativ cu excedentul în sumă de 329 mil.lei înregistrat la aceeaşi dată a anului 2014.
În ianuarie-august 2015 exporturile au scăzut cu 17,2%, iar importurile - cu 23%. Soldul negativ al balanţei comerciale a constituit 1339.6 mil. dolari SUA, faţă de 1854,2 mil. dolari în ianuarie-august 2014. Gradul de acoperire al importurilor cu exporturi a constituit 49%, fiind cu 3,4 p.p. mai înalt decît în ianuarie-august 2014.
Volumul producţiei industriale ianuarie-august 2015 a crescut cu 5% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-august 2014, inclusiv producţia industriei prelucrătoare cu 6,2%, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat – cu 6,4%. Totodată, s-a înregistrat o diminuare a volumului distribuţiei apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare cu 16,4% şi a producţiei industriei extractive – cu 7,6%.
Producţia agricolă în primul semestru 2015 a constituit în preţuri curente 4,8 mild. lei, fiind în creştere cu 2,8% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului trecut. Majorarea producţiei agricole a fost determinată de creşterea producţiei animale cu 6%, căreia i-a revenit circa 88% din volumul total al producţiei agricole. Producția vegetală a scăzut cu 15,6%.
În ianuarie-iunie e 2015 volumul investiţiilor în active materiale pe termen lung a însumat circa 6,4 mild. lei, cu o descreştere de 2,5% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-iunie 2014. Din acestea, lucrările de construcţii-montaj au constituit circa 2,9 mild. lei şi s-au diminuat cu 3,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014.
Cîştigul salarial mediu lunar brut al unui lucrător din economia naţională, în iulie 2015, a constituit 4882,6 lei şi s-a majorat cu 12,8% faţă de luna similară a anului 2014 în termeni nominali și cu 3,9%, în termeni reali.
Rata șomajului (proporția șomerilor BIM în populația activă) la nivel de țară în trimestrul II 2015 a înregistrat 4,1%, comparativ cu 3,6% în trimestrul II 2014.
3. Estimarea evoluţiei indicatorilor macroeconomici

PENTRU ANUL 2015
Dat fiind faptul că Republica Moldova este o ţară dependentă în mare măsură de exterior, la estimarea indicatorilor macroeconomici pentru anul 2015 s-a luat în consideraţie evoluţia economiei mondiale şi a ţărilor care sunt parteneri comerciali ai ţării noastre (în primul rînd, scăderea economiei în Federația Rusă, agravarea situației în Ucraina şi redresarea economiilor în ţările UE). Situaţia creată pe plan mondial va determina activitatea pasivă din partea mediului de afaceri şi a consumului populaţiei, ceea ce va avea impact asupra sectorului real şi importurilor.
Condițiile climaterice nefavorabile (regimul termic înalt şi deficitul de precipitaţii din vară) au compromis creşterea şi dezvoltarea culturilor vegetale. Astfel, pentru anul 2015 se prevede micșorarea în termeni reali a volumului producţiei agricole cu 12% faţă de nivelul anului 2014.
Creșterea volumului produselor substituibile și complementabile celor de import, vor avea un efect pozitiv asupra activităţii în sectorul industrial. Astfel, se estimează că în acest an producţia industrială va înregistra o creştere de 4,5% comparativ cu anul 2014.
Reieşind din tendinţele de dezvoltare a agriculturii şi industriei, estimate pentru anul 2015, luînd în considerare cererea externă redusă (în special, din partea Federației Ruse), precum și scăderea prețurilor pe piața mondială la produsele agricole, exportul se va micșora cu 17% faţă de nivelul anului 2014 şi va însuma circa 1950 mil. dolari.
Date fiind aşteptările negative privind evoluţia economiilor în ţările unde sunt încadraţi în muncă o bună parte a populaţiei noastre, deprecierea monedei naționale în anul curent, precum și scăderea prețurilor pe piața mondială la produsele energetice, se estimează, un ritm de diminuare a volumului importului cu 23% față de anul 2014, însumînd circa 4100 mil. dolari. La aceasta va contribui, de asemenea, şi posibilităţile reduse de a investi din partea investitorilor străini, dar şi cererea joasă pentru materia primă de import din partea producătorilor autohtoni.
Luînd în considerare estimările privind dezvoltarea industriei, agriculturii şi comerţului exterior, precum şi a altor activităţi economice, se estimează că investiţiile în active materiale pe termen lung se vor micșora cu circa 5% faţă de nivelul anului 2014.
Se estimează că rata inflaţiei medie anuală va constitui 9,5% în anul 2015. Aceasta va fi determinată, în general, de deprecierea monedei naționale pe parcursul trimestrului IV 2014, precum și în primele luni ale anului curent.
În anul curent cursul de schimb mediu anual al monedei naţionale se estimează la nivel de circa 19,1 lei pentru un dolar american. Principalii factori care vor influenţa modificarea cursului de schimb sunt diminuarea intrărilor valutare de peste hotare și exporturilor, fluctuaţiile dolarului SUA pe pieţele valutare internaţionale, precum și problemele în sectorul băncar.
Avînd la bază aceste evoluţii, produsul intern brut pentru anul 2015 se estimează în sumă de 119,8 mild. lei, cu o diminuare reală comparativ cu anul 2014 de 2%. Sectorul de bunuri va contribui negativ la modificarea PIB cu 0,2 p.p., serviciile – cu 0,4 p.p., impozitele nete pe produs şi import – cu 1,4 p.p.
Datorită intenţiilor Guvernului de a păstra obligaţiile sale sociale, precum şi modificărilor efectuate în sistemul de salarizare în sfera bugetară, salariul nominal mediu lunar pe parcursul anului 2015 se va majora cu 10,3%, în termeni nominali, comparativ cu anul precedent şi va constitui 4600 lei. În termeni reali acesta se va majora cu 0,7%.
4. Prognoza macroeconomică pentru anii 2016-2018
Pentru anii 2016-2018 se prognozează o creştere a PIB de 1,5%-3,5% anual. La baza acestei creşteri vor sta următoarele premise:

  • îmbunătăţirea contextului economico-financiar la nivel mondial;

  • promovarea mai intensă a exporturilor pe piața UE;

  • dezvoltarea şi susţinerea întreprinderilor din sectorul privat din partea statului;

  • continuarea reformelor structurale;

  • dezvoltarea sectorului real al economiei, inclusiv prin atragerea investiţiilor străine directe în economia naţională;

  • promovarea unei politici fiscale prudente şi implementarea reformelor menite să reducă cheltuielile publice ineficiente;

  • asigurarea stabilităţii financiare prin menţinerea ratei inflaţiei la nivel redus şi stabilităţii cursului de schimb etc.

Pentru anii 2016-2018 se prognozează o apreciere ușoară a monedei naționale. Astfel, cursul de schimb mediu anual va varia de la 21 lei în anul 2016 pînă la 20,6 lei pentru un dolar american în anul 2018.


Menţinerea relativă a cursului de schimb va contribui la stabilitatea preţurilor. Astfel, indicele preţurilor de consum mediu anual se prognozează la nivel de 111,4% pentru anul 2016, 106,9% - pentru 2017 şi 104,9% - pentru 2018.
Factorul important care va contribui la creşterea economiei naţionale va fi majorarea investiţiilor în active materiale pe termen lung ca sursă principală de creştere economică, contribuind la: (i) crearea noilor locuri de muncă; (ii) creşterea competitivităţii produselor autohtone pe piaţa externă; (iii) majorarea ofertei interne, satisfacerea mai deplină a cererii solvabile, inclusiv prin substituirea importurilor; (iv) extinderea bazei productive şi, respectiv, a celei de impozitare şi crearea surselor suplimentare pentru bugetul public naţional. Însă, avînd în vedere situația economică curentă se prevede că, volumul investiţiilor în active materiale pe termen lung se va majora cu o rată medie anuală de circa 2,5% în anii 2016-2018.
Exporturile se vor majora în anii 2016-2018 cu circa 5% anual. Factorii care vor contribui la majorarea treptată a exporturilor în perioada de prognoză sînt: restabilirea cererii externe, ofertei interne la produsele agricole, creşterea calitativă a exporturilor, în special, datorită investiţiilor efectuate în extinderea şi reînnoirea bazei tehnologice, şi, respectiv, integrarea produselor moldoveneşti în fluxurile internaţionale.
Importurile vor creşte în perioada de prognoză cu circa 3,3% anual. Creşterea volumului importurilor va fi condiţionată de restabilirea cererii interne, în special, pentru materia primă de import din partea mediului de afaceri; majorarea fluxului de investiţii, în special a maşinilor, aparatelor electrice, produselor minerale. Ponderea majoră în totalul importurilor va reveni, ca de obicei, resurselor energetice, datorită creşterii economice preconizate în sectoarele de bază ale economiei, dar mai ales a preţurilor la gaze naturale şi petrol. De asemenea, la sporirea importurilor va contribui cererea crescîndă a populaţiei pentru bunurile importate, condiţionată de creşterea veniturilor şi transferurilor de peste hotare.
Prin urmare, soldul negativ al balanţei comerciale se va majora de la 2100 mil. dolari în anul 2016 pînă la 2250 mil. dolari în anul 2018.
Conform estimărilor, creşterea PIB în anii 2016-2018 va fi generată de: creşterea anuală în termeni reali a producţiei industriale cu 4% şi a producţiei agricole cu 4,7%; în rezultatul reorientării politicii investiţionale spre programe de performanţă, modernizării întreprinderilor autohtone, infrastructurii şi dezvoltării micului business.
Avînd la bază aceste tendinţe, se estimează că produsul intern brut în anii 2016-2018 va evolua cu o rată medie de circa 2,8% creştere reală anuală. Vor avea loc şi unele schimbări în structura PIB: pe categorii de resurse - va creşte ponderea comerţului interior de la 13,1% (în anul 2015) pînă la 13,7% (în anul 2018), transporturilor și comunicațiilor – de la 9,8% la 10,1%; pe categorii de utilizări - se va majora ponderea consumului final de la 96,2% pînă la 96,4%.
În perioada anilor 2016-2018 salariul mediu nominal în ansamblu pe economie se va majora cu circa 17,8% şi va atinge 5950 lei în anul 2018, iar fondul de remunerare a muncii se va majora cu circa 17,8%, atingînd suma de 43 mild. lei sau 26,6% în raport cu PIB. Creşterea salariului nominal mediu lunar şi a fondului de remunerare a muncii va fi condiţionată de relansarea sectorului real, în special, din contul dezvoltării sectorului privat şi trecerii unui număr considerabil de personal în sfera businessului mic şi mijlociu, precum şi perfecţionarea sistemului de salarizare şi motivare a angajaţilor.
Varianta actuală de prognoză nu prevede modificări ale pieţei muncii în următorii ani. Astfel, creşterea numărului populaţiei ocupate în anii 2016-2018 va constitui 0,2% anual, iar productivitatea muncii va crește cu circa 2,7%.
Direcţia analiză şi prognozare macroeconomică, 07.10.2015

Prognoza actualizată a

indicatorilor macroeconomici pentru anii 2015-2018

(coordonată cu FMI)


Indicatorii

Unitatea de măsură

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018efectiv

pronostic


Produsul intern brut nominal

mild. lei

88,2

100,5

111,8

119,8

133,8

148,0

161,6

faţă de anul precedent în preţuri comparabile

%

99,3

109,4

104,6

98,0

101,5

103,5

103,5


Indicele preţurilor de consum

 

 

 

 

mediu anual

%

104,6

104,6

105,1

109,5

111,4

106,9

104,9

la sfîrşitul anului

%

104,1

105,2

104,7

113,4

109,7

105,0

104,9


Cursul de schimb al leului

 

 

 

 

mediu anual

lei/USD

12,11

12,59

14,04

19,10

21,00

20,70

20,60

la sfîrşitul anului

lei/USD

12,06

13,06

15,62

21,00

20,80

20,60

20,50


Exporturi

mil.USD

2161,9

2428,3

2339,5

1950

2050

2150

2250

faţă de anul precedent

%

97,5

112,3

96,3

83

105

105

105


Importuri

mil.USD

5212,9

5492,4

5317,0

4100

4150

4300

4500

faţă de anul precedent

%

100,4

105,4

96,8

77

101

104

105


Soldul balanţei comerciale

mil.USD

-3051

-3064,1

-2977,4

-2150

-2100

-2150

-2250


Producţia industrială în preţuri curente

mild. lei

36,4

39,0

43,5

47,3

51,2

55,3

59,9

faţă de anul precedent în preţuri comparabile

%

98,1

106,8

107,3

104,5

102,0

105

105


Producţia agricolă în preţuri curente

mild. lei

19,9

23,8

27,3

24,0

26,2

27,2

28,6

faţă de anul precedent în preţuri comparabile

%

77,7

139,1

108,6

88

107

104

103


Investiţiile în active materiale pe termen lung

mild. lei

17,2

19,1

20,8

20,6

21,3

22,6

23,8

faţă de anul precedent în preţuri comparabile

%

98,9

104,2

102,3

95

102,5

102,5

102,5


Salariul nominal mediu lunar

lei

3477,7

3765,1

4172

4600

5050

5500

5950

faţă de anul precedent: nominal

%

108,9

108,3

110,8

110,3

109,8

108,9

108,2

real

%

104,1

103,5

105,4

100,7

98,5

101,8

103,0


Fondul de remunerare a muncii

mild. lei

25,5

27,4

30,1

33,2

36,5

39,7

43,0

faţă de anul precedent: nominal

%

108,7

107,3

109,9

110,4

109,7

109,0

108,2

real

%

103,9

102,5

104,5

100,8

98,5

101,8

103,0


7.10.2015Kataloq: sites -> default -> files -> document -> attachments
attachments -> Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2008
attachments -> Ministerul economiei al republicii moldova
attachments -> Outline of research on social inclusion in moldova
attachments -> Prognoza preliminară a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2013 – 2015 În corespundere cu Hotărîrea Guvernului nr. 82 din 24. 01. 2006 „Cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului bugetului”
attachments -> Analiza avizelor la proiectul Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării
attachments -> Analiza avizelor la proiectul Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării
attachments -> Sinteza avizelor
attachments -> Informaţie operativă cu privire la evoluţia social economică a Republicii Moldova
attachments -> Aprobat viceprim-ministru, ministru al economiei Octavian calmîC
attachments -> Ministerul economiei al republicii moldova

Yüklə 176,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə