Miqrantların kts (Könüllü Tibbi Sığorta) polisinin minimal tələbləriYüklə 36,57 Kb.
tarix01.06.2018
ölçüsü36,57 Kb.
#52358
növüQaydalar

Miqrantların KTS (Könüllü Tibbi Sığorta) polisinin minimal tələbləri

 

«Rusiya Federasiyası ərazisundə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan əcnəbi vətəndaşların və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Könüllü Tibbi Sığorta olunması qaydalarındakı şərtlər və minimal (standart) tələblər» Russia bankının 13.09.2015-ci il 3793-У №-li  əmri ilə müəyyənləşdirilib.   

1. KTS polisinin qüvvədə olma müddəti iş icazəsinin və yaxud da patentin nəzərdə tutulmuş müddətinə görə müəyyən edilir.

KTS polisi iş icazəsinin və yaxud da patentin qüvvəyə minmə tarıxindən tez olmayaraq da  qüvvəyə minə bilər.       

 

2. KTS polisinin qüvvədə olduğu ərazi miqrantın işləmək istədiyi Rusiya Federasiyasının subyektini özünə daxil etməlidir.  

3. KTS polisinin sığorta məbləği KTS polisinin qüvvədə olduğu müddət ərzində hər sığortalanmış fərd üçün 100 000 rubldan az olmamalıdır.  

 

Həmin məbləğ, KTS polisi müddətinin başlanğıcında və  sığortaçı tərfindən  bütün baş vermiş sığorta hadisələri (toplam sığorta tutarı) üzrə     sığorta təzminatı məbəğinin müxtəlif sığorta məbləğləri kimi hesablanan azalan sığorta məbləği formasında müəyyən edilə bilər.  

Toplam sığorta mıbləği tam istifadə olunubsa, sığorta təşkilatının KTS polisi üzrə öhdəlikləri bitmiş hesab olunur və KTS polisi müqaviləsi ləğv edilir.

Sığorta təşkilatı miqrantı toplam sığorta tutarının 10 min rubl həcmindən çox azaldığı vaxtdanbu barədə miqranta  barədə beş iş günü ərzində xəbərdar etməlidir. 

 

1) cinsi əlaqə vasitəsi ilə keçən, vərəm, VİÇ infeksiyası və immun çatışmamazlığı virusu istisna olmaqla infeksion və parazitar xəstəliklər;2) yenitörəmələr;

3) endokrin sistemi xəstəlikləri;

4) mədə-bağırsaq və maddələr mübadiləsinin pozulması;

5) əsəb sistemi xəstəlikləri;

6) qan və qanyaradıcı orqanların xəstəlikləri;

7) отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;

8) göz və onun əlavə aparatının xəstəlikləri;

9) qulaq zoğ xəstəlikləri;

10) qan dövranı xəstəlikləri;

11) nəfəs orqanları xəstəlikləri;

12) mədə-bağırsaq xəstəlikləri;

13) sidik cinsiyyət sistemi xəstəlikləri;

14) dəri və dərialtı xəstəliklər;

15) sümük-əzələ sistemi və birləşdirici toxuma xəstəlikləri;

16) zədələr, zəhərlənmələr və xarici təsirin digər nəticəri;

17) anadangəlmə anomaliyalar (inkişaf qüsurları);

18) deformasiya və xromosom pozğunluqları;

19) hamiləlik, doğuş, doğuşdan sonrakı dövr və abort беременность;

20) uşaqlarda perinatal dövrdə meydana çıxan ayrı-ayrı vəziyyətlər.

 

KTS proqramı həm də sığorta təşkilatı tərəfindən Rusiya Federasiysı Hökumətinin təsdiq etdiyi həyati əhəmiyyətli dərman pereparatları siyahısına salınmış tibb təyinatlı dərman pereparatlarına və tibbi məhsullara və Rusiya Federasiysı Hökumətinin təsdiq etdiyi tibb məhsulları siyahısına salınmış dövlət proqramı çərçivəsində vətəndaşlara ödənişsiz tibbi yardım göstərilərkən insan orqanizminə implantasiya edilən tibb məhsullarının, həmçinin də xəstəxanada  müalicəvi qidalanma və donor qanının və onun komponentlərinin xərclərini də nəzərə almalıdır.   

Sığorta təşkiatı KTS proqramınl hazırlayarkən tibbi xidmətə görə ödəmələri nəzərə almamaq hüququna malikdir:

migranta tibbi yardım göstərilərkən xüsusilə təhlükəli yoluxucu (su çiçəyi, poliomielit, malyariya KRVİ (Kəskin Pespirator Virus İnfeksiyaları) xəstəliklər, Rusiya Federasiysı Hökumətinin təsdiq etdiyi siyahısına salınmış xəstəliklər, ətrafdakılar üçün təhlükə törədən, həmçinin də bədxassəli yenitörəmələr, şəkərli diabet, psixi pozuntular, davranış pozğunluğu;  

 

yüksək tenologiyalı tibbi yardım göstərilməsi üzrə;miqranta spirtli içilərin, yaxud da psixoaktiv maddələrin və (yaxud da) həkimin təyin etmədiyi dərman pereparatlarının təsiri nəticsində patoloji, zəhərlənmə və zədələnmə halları baş verdikdə miqranta tibbi yardım göstərilməsi üzrə;

migrantın qəsdən qanunazidd hərəkətlər etməsi nəticəsində travmalar, xəsarətlər baş verdikdə və digər bu kimi səhhətin pozulmasına gətirən hallarda miqranta tibbi yardım göstərilməsi üzrə;

 

üçüncü şəxsin qanunazidd hərəkətləri nəticəsində intihar həddinə çatdırılma halları istisna olmaqla miqranta intihara cəhd etdikdə ona tibbi yardım göstərilməsi üzrə;migrant özünə qəsdən bədən xəsarətləri yetirdikdə tibbi yardım göstərilməsi üzrə;

hamiləlik, doğuş, doğuşdan sonrakı dövr və miqrantın abort etməsi ilə bağlı.

 

5. KTS polisinin balankı sığortaçı tərəfindən aşağıdakı hallar nəzərə alınaraq. 

1 . KTS polisinin balankı poliqrafik baxımdan qorunan fotopolimer qoloqrammalı vuizual nəzarət vasitəsi ilə işlənmiş «V» dərəcəli çap məhsuludur.

KTS polisinin balankı 7 fevral 2003-cü il tarixli 14н №-li «Rusiya Federasiysı Hökumətinin 11 noyabr 2002-ci il tarixli 817 №-li  qərarlarının həyata keçirilməsi haqqında» Rusiya Federasiysı Maliyyə Nazirliyinin əmri ilə təsdiq edilmiş texniki tələblərə və şərtlərə uyğun olaraq hazırlanır.

 

2. KTS polisi özündə həm də aşağıdakı məlumatlara əks etdirməlidir.2. 1. Sığorta edən barədə məlumatlar:

a)       sığorta edən fiziki şəxs olduğu halda:                                                  rus dilində soyadı, adı, atasının adı (sonuncu - əyər sağdısa)                                                                        

(əcnəbi vətəndaşlar və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün adıçəkilən məlumatlar federal qanunla nəzərdə tutulan, yaxud da Rusia Federasiyasının beynəlxalq müqavilələrinə uyğun qaydada əcnəbi vətəndaşın və vətəndaşlığı olmayan şəxsin kimliyini təsdiqləyən sənədin əslinə müvafiq olaraq latın əlifbası ilə göstərilir);        

 

cinsi;doğulduğu tarix;

vətəndaşlığı (varsa);

yaşadığı yerin ünvanı (qeydiyyata alındığı yer), yaxud da Rusiya Federasiyasında olduğu erin ünvanı, qeydiyyata alınma tarixi;

vətənaşın kimliyini təsdiqləyən əsas sənəddə olan məlumatlar (əcnəbi vətəndaşlar və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün federal qanunla nəzərdə tutulan, yaxud da Rusia Federasiyasının beynəlxalq müqavilələrinə uyğun qaydada əcnəbi vətəndaşın və vətəndaşlığı olmayan şəxsin kimliyini təsdiq edən sənədin növü və həmin sənəddəki məlumatlar); əlaqə məlumatları (telefon nömrəsi, elektron poçtun ünvanı (varsa));

 

b) sığorta edən fiziki şəxs olduğu halda, Rusia Federasiyasının qanunvericiliyinə uyğun qaydada fərdi sahibkar kimi qeydiyyata alınıbsa:rus dilində soyadı, adı, atasının adı (sonuncu - əyər sağdısa)                                                                         

(əcnəbi vətəndaşlar və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün adıçəkilən məlumatlar federal qanunla nəzərdə tutulan, yaxud da Rusiya Federasiyasının beynəlxalq müqavilələrinə uyğun qaydada əcnəbi vətəndaşın və vətəndaşlığı olmayan şəxsin kimliyini təsdiq edən sənədin əslinə müvafiq olaraq latın əlifbası ilə göstərilir);

 

doğulduğu tarix;vətəndaşlığı (varsa);

место жительства в Российской Федерации (указывается адрес, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке);

Rusiya Federasiyasında yaşadığı yer (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə uyğun qaydada yaşadığı yer üzrə qeydiyyata alınmış ünvan göstərilir);

vətəndaşın şəxsiyyətini təsdiq edən əsas sənəddəki məlumatlar (əcnəbi vətəndaşlar və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün federal qanunla nəzərdə tutulan, yaxud da Rusia Federasiyasının beynəlxalq müqavilələrinə uyğun qaydada əcnəbi vətəndaşın və vətəndaşlığı olmayan şəxsin kimliyini təsdiq edən sənədin növü və həmin sənəddəki məlumatlar); əlaqə məlumatları (telefon nömrəsi, elektron poçtun ünvanı (varsa));

 

fiziki şəxsin fərdi sahibkar kimi dövlət qeydiyyatından keçdiyi tarix və həmin sənəddəki məlumatlar;fərdi sahibkarın vahid dövlət registrinə daxil edilməsi faktını təsdiq edən sənəd və adıçəkilən dövət qeydiyyatı barədə qeydlər;

 

в) sığorta edən hüquqi şəxs olduğu halda:təşkilati-hüquqi forma;

tam və qısa (varsa) adı, həm də kommersiya təşkilatları üçün rus dilində firma adı. Hüquqi şəxsin təsis sənədlərində həmin ad Rusiya Federasiyasında yaşayan millətlərin dillərindən birində və (yaxud da) xarici dillərdə verilibsə, hüquqi şəxsin adı həm də həmənn dillərdə göstərilir; 

hüquqi şəxslə əlaqədə olan hüquqi şəxsin daimi icraedici orqanının (hüquqi şəxsin  daimi icraedici orqanı - hüquqi şəxsin adından etibarnaməsiz fəaliyyət göstərmə hüququna malik olan digər orqan və şəxs olmadıqda) ünvanı (olduğu yer);

 

əlaqə məlumatları (telefon nömrəsi (faks), saytnın ünvanı və (yaxud da) təşkilatın (varsa) elektron poçtununn ünvanı);soyadı, adı, atasının adı (sonuncu - əyər varsa) və sığorta olunan tərəfindən KTS müqaviləsini imzalamaq səlahiyyəti olan şəxsin vəzifəsi və ona KTS müqaviləsini imzalamaq üçün əsas verən sənəd.

 

2. 2. Sığorta olunan şəxs (miqrant) barbədə məlumat:rus dilində soyadı, adı, atasının adı (sonuncu - əyər varsa), həmçinin də         

əlavə olaraq latın əlifbası ilə əcnəbi vətəndaşlar və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün adıçəkilən məlumatlar federal qanunla nəzərdə tutulan, yaxud da Rusia Federasiyasının beynəlxalq müqavilələrinə uyğun qaydada əcnəbi vətəndaşın və vətəndaşlığı olmayan şəxsin kimliyini təsdiqləyən sənəd.

cinsi;

doğulduğu tarix;əmək miqrantının kimliyini təsdiq edən sənədin növü və həmin sənəddəki məlumatlar, əcnəbi vətəndaşlar və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün federal qanunla nəzərdə tutulan, yaxud da Rusia Federasiyasının beynəlxalq müqavilələrinə uyğun qaydada əcnəbi vətəndaşın və vətəndaşlığı olmayan şəxsin kimliyini təsdiq edən sənədin növü və həmin sənəddəki məlumatlar.

 

2.3. Sığorta təşkilatı barədə məlumat:təşkilati-hüquqi forma tam firma adı;

könüllü həyat sığortası istisna olmaqla  könüllü şəxsi sığorta lisenziyasının nömrəsi və verilmə tarixi;

ünvan (olduğu yer);

telefon nömrəsi (faks);

"İnternet" informasiya-telekommunikasiya şəbəkəsinin ünvanı;

bank rekvizitləri;

soyadı, adı, atasının adı (sonuncu - əyər varsa) və sığorta edən tərəfindən KTS müqaviləsini imzalamaq səlahiyyəti olan şəxsin vəzifəsi və ona KTS müqaviləsini imzalamaq üçün əsas verən sənəd.

 

2.4. KTS polisinin rekvizitlərini:KTS polisi blankının seriyasını və nömrəsini;

Vizual kontrol vizasının nömrəsini.

2.5. KTS polisinin doldurulma tarixini.

2.6. KTS polisinin etibarlılıq müddətini.

2.7. KTS müqaviləsinin fəaliyyət ərazisini.

2.8. Sığorta məbləğinin həcmini.2.9. Sığorta olunanın imzasını.

Yüklə 36,57 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə