Şüa terapiyasıYüklə 1,32 Mb.
səhifə1/15
tarix21.10.2017
ölçüsü1,32 Mb.
#7891
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Şüa terapiyası ixtisası üzrə nümunəvi test sualları

Bölmə 1. Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili

1) İctimai sağlamlığın formalaşmasında əsas rolu nə oynayır?
A) Təbiət – iqlim faktorları

B) Tibbi köməyin səviyyəsi, keyfiyyəti və mümkünlük dərəcəsi

C) Əhalinin həyatının səviyyəsi

D) Əmək şəraiti

E) Genetik faktorlar
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev. Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001
2) Əhalinin təbii hərəkətinin əsas göstəriciləri hansılardır?
A) Əlillik, ölüm

B) Ölüm, xəstələnmə

C) Anadanolma, ölüm

D) Ancaq ölüm

E) Ancaq xəstələnmə
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001
3) İqtisadi inkişaf etmiş ölkələrin əhalisinin ölüm strukturunda əsas yeri tutur?
A) Yeni törəmələr; zədə və zəhərlənmə; tənəffüs sisteminin xəstəliklər

B) Qrip və KRVİ

C) Qan dövranı sisteminin xəstəliklər; yeni törəmələr; zədə və zəhərlənmə

D) İnfeksion xəstəliklər; qan dövranı sisteminin xəstəlikləri

E) İnfeksion və parazitar xəstəliklər; həzm sisteminin xəstəlikləri, psixiki xəstəliklər
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001
4) Xəstəliklərin beynəlxalq təsnifatı nədir?
A) Müəyyən qaydada yerləşdirilmiş xəstəliklər, diaqnozlar və sindromların siyahısı

B) Müxtəlif patoloji vəziyyətlərin müəyyən təyin olunmuş kriteriyalarla daxil olduğu, rubrikalar sistemi

C) Xəstəliklərin adlarının müəyyən qaydada siyahısı

D) Diaqnozların müəyyən qaydada siyahısı

E) Simptomların, sindromların və müxtəlif vəziyyətlərin müəyyən qaydada siyahısı
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001
5) Xüsusi tibbi praktika ilə məşğul olmağa kim icazə verir?
A) Professional tibbi assosiasiya ilə razılaşandan sonra yerli administrasiya

B) Rusiya Federasiyasının höküməti

C) Vilayət səhiyyə idarəsinin orqanı

D) Professional tibbi assosiasiya

E) RF səhiyyə nazirliyi
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001

Bölmə 2. Cərrahi anatomiya və operativ cərrahiyyə, şişlərin morfologiyası, şişlərin mərhələlər üzrə təsnifatının ümumi prinsipləri

6) Şişin stromasının hüceyrə membranları ola bilər?
A) Eozinofillər

B) Bütün sayılan tip hüceyrələrlə

C) Plazmatik hüceyrələr

D) Makrofaqlar və yad cisimlərin qiqant hüceyrələri

E) Limfositlər və neytrofillər
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001
7) Dizontogenetik yenitörəmələrə aiddir?
A) Mədə xərçəngi

B) Qida borusunun papilloması

C) Ağ ciyər xərçəngi

D) Divararalığın bronxogen kistası

E) Prostat vəzinin xərçəngi
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001
8) TNM Beynəlxalq təsnifatına görə insitu xərçəngi aiddir?
A) Xoşxassəli şişlərə

B) Xərçəngə

C) Fakultativ xərçəngönünə

D) Obliqat xərçəngönünə

E) Təyin olunmayıb
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001
9) Ginekoloji patologiyada yerlidestruksiyaedici inkişafa aiddir?
A) Leyomioma

B) Fibroma

C) Kistoma

D) Nevrioma

E) Endometrioz
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001
10) Yerlidestruksiyaedici inkişaflı şişlərə aiddir?
A) Dermoid

B) Fibroadenoma

C) Neyrofibroma

D) Mioma


E) Limfoma
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001
11) Yumurtalıqların şiş xəstəliklərinə aiddir?
A) Yumurtalıqların fibroması

B) Yumurtalıqların kistoması

C) Dermoid kista

D) Follikulyar

E) Xemodektoma
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001
12) Həyatın mümkün olmadığı kritik kütləyə çatmaq üçün şiş hüceyrəsi keçməlidir?
A) 50 ikiartmadan çox

B) 10 ikiartma

C) 40 ikiartma

D) 20 ikiartma

E) 30 ikiartma
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001
13) Endometriya xərçənginin ən çox rast gəlinən morfoloji forması?
A) Yastıhüceyrəli xərçəng

B) Vəzli – yastıhüceyrəli xərçəng

C) Adenokarsinoma

D) Açıq hüceyrəli adenokarsinoma

E) Qeyri – differensasiyalı xərçəng
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001
14) Uşaqlıq boynu xərçənginin ən çox rast gəlinən morfoloji forması?
A) Sarkoma

B) Yastıhüceyrəli xərçəng

C) Açıq hüceyrəli xərçəng

D) Adenokarsinoma

E) Angioskleroma
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001
15) Regionar limfatik düyünlərdə çoxlu hərəkətli metastazların olması göstərir ?
A) Xəstəliyin I mərhələsi

B) II A mərhələ

C) III B mərhələ

D) II B mərhələ

E) III A mərhələ
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001
16) TNM təsnifatında histoloji differensasiyanı göstərmək üçün istifadə olunur simvol?
A) G

B) R


C) Z

D) C


E) Y
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001
17) Ağız boşluğunun bədxassəli şişlərinin ən çox rast gəlinəni?
A) Birləşdirici toxuma

B) Damar


C) Epitelial

D) Limfoid

E) Neyron
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001
18) pTNM təsnifatı bərabərdir?
A) C4

B) C2


C) C3

D) C1


E) C5
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001
19) APUD – sistemin yenitörəmələrinə aiddir?
A) Bronxogen xərçəng

B) Qalxanabənzər vəzin medullyar xərçəngi

C) Meningioma

D) Xordoma

E) Böyük tüpürcək vəzisinin xərçəngi
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001
20) Böyrək xərçəngi ən çox metastaz verir?
A) Yumşaq toxuma və peritonarxası limfa düyünlər

B) Plevra və qara ciyər

C) Peritonarxası limfa düyünlər və yumurtalıqlar

D) Sümüklər və ağ ciyər

E) Qara ciyər və baş beyin
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001

Bölmə 3. Teoretik və təcrübi onkologiyanın əsasları.

21) İnsan hüceyrəsində genetik informasiyanın daşıyıcısı əsasən?
A) RNT

B) Mitoxondriya

C) Bütün cavablar düzgündür

D) DNT


E) ATF
Ədəbiyyat: Kiselyova Y.S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996
22) Orqanizmdə şişin böyüməsinin hormonal tənzimi ən çox aparılır?
A) Hüceyrə membranındakı hormonal reseptorlara təsir ilə

B) Genetik apparata birbaşa təsir ilə

C) Transkripsion faktora birbaşa təsir ilə

D) Onkozülallara birbaşa təsir ilə

E) Sitoplazmaya birbaşa təsir ilə
Ədəbiyyat: Kiselyova Y.S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996
23) Ən çox kanserogen aktivliyə malikdir?
A) Piylər

B) A və B qrupu vitaminləri

C) Zülallar

D) Polisiklik aromatik karbohidratlar

E) Karbohidratlar
Ədəbiyyat: Kiselyova Y.S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996
24) İonlaşdırıcı şüalanma kanserogenliyə malikdir?
A) Yalnız digər faktorlarla birlikdə

B) Sübut olunmayıb

C) Kanserogenliyə malik deyil

D) Kiçik dozalarda

E) Böyük dozalarda
Ədəbiyyat: Kiselyova Y.S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996
25) Uşaqlıq boyun xərçənginin yaranmasını çox halda aşağıdakı qrup virusla əlaqələndirirlər?
A) Adenovirus

B) Papilloma virusu

C) Hepatit virusu

D) Herpes

E) Epşteyn – Barr
Ədəbiyyat: Kiselyova Y.S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996
26) Virus təsiri ilə əmələ gəlməsini əlaqələndirmirlər?
A) Burun – udlağın xərçəngi

B) Qara ciyər xərçəngi

C) Mədə xərçəngi

D) Uşaqlıq boynu xərçəngi

E) Leykoz
Ədəbiyyat: Kiselyova Y.S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996
27) Bədxassəli şişlərin əsasını təşkil edir?
A) Sitoplazmada biokimyəvi prosesslərin pozulması

B) Hüceyrələrin genetik apparatının zədələnməsi

C) Hüceyrə tsiklinin uzanılması

D) Nüvə və sitoplazma strukturları arasında əlaqənin pozulması

E) Hüceyrələrin bölünmə tsiklinin tezləşməsi
Ədəbiyyat: Kiselyova Y.S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996
28) Hormonal balansın pozulması yaranmasına təsir göstərmir ?
A) Qara ciyərin xərçəngi

B) Yumurtalıqların xərçəngi

C) Süd vəzisinin xərçəngi

D) Prostat vəzinin xərçəngi

E) Uşaqlığın xərçəngi
Ədəbiyyat: Kiselyova Y.S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996
29) Hormonal reseptorların təyini vacibdir?
A) Bütün cavablar düzgündür

B) Şişin histoloci tipini bilmək üçün

C) Hormonoterapiyanın məqsədəuyğunluğunun təyini üçün

D) Orqanizmdə hormonların səviyyəsinin təyini üçün

E) İmmunoterapiyanın məqsədəuyğunluğunun təyini üçün
Ədəbiyyat: Kiselyova Y.S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996
30) Fakultativ xərçəngönünə aiddir?
A) Bouen xəstəliyi

B) Piqment kseroderması

C) Keyr eritroplakiyası

D) Dyübrey melanozu

E) Xroniki xeylit
Ədəbiyyat: Kiselyova Y.S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996
31) Obliqat xərçəngönünə aiddir?
A) Kron xəstəliyi

B) Dərinin qocalıq atrofiyası

C) Dərinin çapıq atrofiyası

D) Keratoma

E) Piqment kseroderması
Ədəbiyyat: Kiselyova Y.S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996
32) Obliqat xərçəngönünə aiddir?
A) Hiperplastik polip

B) Qeyri-spesifik xoralı kolit

C) Yoğun bağırsağın ailəvi diffuz polipozu

D) Babasil

E) Kron xəstəliyi
Ədəbiyyat: Kiselyova Y.S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996
33) Genetik markerlər tapılmayıb?
A) Mədə xərçəngində

B) Retinoblastomada

C) Xroniki mieloleykozda

D) Vilms şişində

E) Qalxanabənzər vəzin modulyar xərçəngində
Ədəbiyyat: Kiselyova Y.S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996
34) Berkitt limfomasının və insanda burun-udlaq xərçənginin əmələ gəlməsində

müəyyən əlaqəsi var?
A) Çiçək virusları qrupundan virus

B) Adenovirus

C) Epşteyn – Barr virusu (infeksion mononukleozun törədicisi)

D) Herpes virusları qrupundan virus

E) Papova – virus
Ədəbiyyat: Kiselyova Y.S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996
35) Nəsillik – determinet şişlərə aiddir?
A) Kəskin limfoblast leykoz

B) Limfosarkoma

C) Yuinq şişi

D) Rabdomiosarkoma

E) Retinoblastoma
Ədəbiyyat: Kiselyova Y.S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996

Bölmə 4. Bədxassəli şişlərin müalicəsinin ümumi prinsipləri

36) Onkoloji cərrahi müdaxilələrdə zonalıq və futlyarlıq prinsiplərinin gözlənilməsinin məqsədi?
A) Antiblastikanın təmini

B) Regionar limfa düyünlərin kəsilib çıxarılması

C) Üzvün funksiyasının maxsimal saxlanılması

D) Ablastikanın təmini

E) Cərrahi müdaxilələr zamanı təxlükənin azalması
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
37) Ağ ciyər arteriyasının trombemboliyasına şərait yaradan faktorlar?
A) İri venaların uzunmüddətli kateterizasiyası

B) Kiçik çanaq üzvləri və aşağı ətraflarda cərrahi müdaxilələr

C) Bütün cavablar düzgündür

D) Posttrombotik sindrom

E) Yataqda uzunmüddətli hərəkətsiz vəziyyət, çox yaşlı
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
38) Ağ ciyər trombemboliyası aşağıdakı sindromlarla ola bilər?
A) Bütün sayılanlar

B) Serebral

C) Abdominal və böyrək

D) Ağ ciyər, plevral

E) Kardial
Ədəbiyyat: Г. A. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
39) Genişləndirilmiş cərrahi müdaxiləyə aiddir?
A) Şişin sağlam toxuma daxilində regionar limfa düyünlər və şiş prosesinə cəlb olunmuş digər üzvün tam və ya rezeksiyası ilə birlikdə kəsilib götürülməsi

B) Düzgün cavab yoxdur

C) Şişin sağlam toxuma daxilində kəsilib götürülməsi

D) Şişin sağlam toxuma daxilində regionar limfatik düyünlərlə kəsilib götürülməsi

E) Şişin sağlam toxuma daxilində regionar limfa düyünlər və cərrahi müdaxilə sahəsindəki toxumalarla kəsilib götürülməsi
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
40) Aşağıdakı sayılan şişlərin hamısı radiohəssas sayılır, istisna - ?
A) Seminoma

B) Kiçik hüceyrəli ağ ciyər xərçəngi

C) Limfasarkoma

D) Mədənin adenokarsinoması

E) Limfoqranulomatoz
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
41) Aşağıdakı sayılan şişlərdən ən çox radiorezistent sayılır?
A) Kiçik hüceyrəli ağ ciyər xərçəngi

B) Seminoma

C) Yastı hüceyrəli buynuzlaşmayan xərçəng

D) Osteogen sarkoma

E) Yuinq şişi
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
42) Şişin radiohəssaslığına təsir göstərmir?
A) Şişdə oksigen gərginliyi

B) Şişin ölçüsü

C) Şiş hüceyrələrinin differensasiyası

D) Xəstənin yaşı

E) Şişin böyümə forması
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
43) Şüa terapiyasında şiş və normal toxumanın radiohəssaslığının modifikasiyasının

aşağıdakı faktorları istifadə olunur?
A) Lokal hipertermiya

B) Qısamüddətli hipoksiya

C) Hiperbarik oksigenasiya

D) Süni hiperqlikemiya

E) İmmunomodulyatorlar
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
44) Şüa terapiyasında bölünmüş kurs istifadə olunur?
A) Normal toxumaların müdafiəsi üçün

B) Şüa dozasını artırmaq üçün

C) Şişin radiohəssaslığını artırmaq üçün

D) Effekti artırmaq üçün

E) Residivlərin sayını azaltmaq üçün
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
45) Şüa terapiyasına mütləq əks-göstəriş?
A) Xroniki hepatit

B) Yaşın çox olması

C) Yaşın az olması

D) Aktiv vərəm

E) Subfebril temperatur
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
46) Şüa terapiyasında hələlik istifadə olunmur?
A) Distansiyalı şüalanma

B) Toxumadaxili şüalanma

C) Neytrontutucu terapiya

D) Daxili şüalanma

E) Boşluqdaxili şüalanma
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
47) Müştərək şüa terapiyası nə deməkdir?
A) Bolünmüş şüa terapiyası kursu

B) Şüalanmanın iki üsulunun istifadəsi

C) Radiomodifikatorlarla şüalanma

D) Kimyaterapiya ilə birlikdə şüalanma

E) İmmunoterapiya ilə birlikdə şüalanma
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
48) Şüalanmanın ekspozision ölçü vahidi?
A) Zivert

B) Qrey


C) Rentgen

D) Küri


E) Rad
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
49) Şüalanmanın udulma dozasının ölçü vahidi?
A) Bekkerel

B) Qrey


C) Rentgen

D) Bütün cavablar düzgündür

E) Küri
Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004
50) Şüa reaksiyasına aiddir?
A) Dəri eriteması

B) Pnevmoskleroz

C) Şüa xorası

D) Şüa xərçəngi

E) Fibroz
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
51) Yerli şüa reaksiyalarının tezliyinə təsir etmir?
A) Allergik xəstəliklər

B) Tireotoksikoz

C) Toxumaların iltihabı dəyişiklikləri

D) Yaş


E) Şəkərli diabet
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
52) Selikli qişaların şüa reaksiyalarının profilaktika və müalicəsi üçün istifadə olunur?
A) Metilurasil

B) Antiseptik məhlullar

C) Elektroforez

D) Lazerlə aşağı intensivlikli şüalanma

E) Vitaminli məhlullar
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
53) Ümumi şüa reaksiyalarının profilaktika və müalicəsi üçün istifadə olunur?
A) Sedativ preparatlar

B) Antihistamin preparatlar

C) Amifostin

D) Vitaminlər

E) Antibiotiklər
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
54) Alkiləedici preparatların təsir mexanizmini təşkil edir?
A) Mikroboruların zülalının – tubulinin dematurasiyası

B) Alkiləedici reaksiya

C) DNT – matrisa səviyyəsində nuklein turşularının sintezinin pozulması

D) DNT molekulunda yamaqların yaranması

E) Purin tə timidin turşularının sintezinin pozulması
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
55) Şişə qarşı antibiotiklərin təsir mexanizmini təşkil edir?
A) Mikroboruların zülalının – tubulinin dematurasiyası

B) DNT molekulunda yamaqların yaranması

C) DNT – matrisa səviyyəsində nuklein turşularının sintezinin pozulması

D) Alkiləedici reaksiya

E) Purin tə timidin turşularının sintezinin pozulması
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
56) Şişə qarşı antimetobolitləri təsir mexanizmini təşkil edir?
A) DNT molekulunda yamaqların yaranması

B) Purin tə timidin turşularının sintezinin pozulması

C) DNT – matrisa səviyyəsində nuklein turşularının sintezinin pozulması

D) Mikroboruların zülalının – tubulinin dematurasiyası

E) Alkiləedici reaksiya
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
57) Şişə qarşı taksanların təsir mexanizmini təşkil edir?
A) DNT molekulunda yamaqların yaranması

B) Purin tə timidin turşularının sintezinin pozulması

C) DNT molekullarının alkiləedici reaksiya

D) DNT – matrisa səviyyəsində nuklein turşularının sintezinin pozulması

E) Mikroboruların zülalının – tubulinin dematurasiyası
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
58) Şişə qarşı platin törəmələrinin təsir mexanizmini təşkil edir?
A) Mikroboruların zülalının – tubulinin dematurasiyası

B) DNT molekullarının alkiləedici reaksiya

C) Purin tə timidin turşularının sintezinin pozulması

D) DNT – matrisa səviyyəsində nuklein turşularının sintezinin pozulması

E) DNT molekulunda yamaqların yaranması
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
59) Ən çox hallarda dərman terapiyası müstəqil yüksək effektli müalicə üsulu kimi sayıla bilər?
A) Böyrək xərçəngində

B) Sidik kisəsinin xərçəngində

C) Kiçik hüceyrəli ağ ciyər xərçəngində

D) Mədə xərçəngində

E) Yumşaq toxumaların sarkomasında
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
60) Sitostatiklər aşağıdakı fazada olan şiş hüceyrələrinə daxa çox güclü təsir edir?
A) G2

B) M


C) S

D) G1


E) G10
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
61) Antrasiklərin təyini üçün əks-göstəriş?
A) Şiş prosesinin disseminasiyası

B) Hiperkoaqulyasiya

C) Diabet

D) Bir böyrəyin olmaması

E) Ürək-damar çatmamazlığı
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
62) İfosfamidin təyini üçün əks-göstəriş?
A) Hemorragik sistit

B) Diabet

C) Hiperkoaqulyasiya

D) Anamnezində infarkt

E) Anamnezində allergiya
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
63) Şişə qarşı preparatın I bazasının kliniki öyrənilməsinin məqsədi?
A) Toksikliyin dəqiq öyrənilməsi

B) Şişlərin müxtəlif növlərində sitostatikin şişə qarşı aktivliyinin öyrənilməsi

C) Digər sitostatiklərlə müştərək imkanlarının öyrənilməsi

D) Digər sitostatiklərlə yeni agentin müqayisəli öyrənilməsi

E) İnsan üçün mümkün olan sitostatikin birdəfəlik və ümumi dozasının və toksiklik spektrinin öyrənilməsi
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
64) Şişə qarşı preparatın II bazasının kliniki öyrənilməsinin məqsədi?
A) Digər sitostatiklərlə müştərək işlənilməsinin öyrənilməsi

B) Toksikliyin dəqiq öyrənilməsi

C) Sitostatikin maksimal mümkün dozasının təyini

D) Sitostatikin şişə qarşı aktivliyinin və onun «siqnal şişlərdə» - on ən çox rast gəlinən insan şişlərində təsir spektrinin öyrənilməsi

E) Digər sitostatiklərlə müqayisəli öyrənilməsi
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
65) Şişə qarşı preparatın III bazasının kliniki öyrənilməsinin məqsədi?
A) Sitostatikin maksimal mümkün dozasının təyini

B) Toksikliyin dəqiq öyrənilməsi

C) Sitostatikin şişə qarşı aktivliyinin və onun «siqnal şişlərdə» təsir spektrinin öyrənilməsi

D) Digər sitostatiklərlə müqayisəli öyrənilməsi

E) Digər sitostatiklərlə müştərək işlənilməsinin öyrənilməsi
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
66) ÜST təklifinə görə tam remissiya kimi başa düşülür?
A) Şişin kiçilməsi və xəstənin vəziyyətinin yaxşılaşması

B) 1 aydan az olmayaraq şişin tam rezorbsiyası

C) Şişin tam rezorbsiyası

D) 2 aydan az olmayaraq şişin tam rezorbsiyası

E) Şişin ölçülərinin 50 %-dən çox kiçilməsi
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
67) ÜST təklifinə görə hissəvi remissiya kimi başa düşülür?
A) şişin tam rezorbsiyası

B) Şişin ölçülərinin kiçilməsi > 25 %

C) Şişin kiçilməsi və xəstənin vəziyyətinin yaxşılaşması

D) 2 aydan az olmayaraq şişin ölçülərinin kiçilməsi > 50 %

E) Şişin ölçülərinin kiçilməsi > 50 %
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
68) «Neoadyuvant kimyaterapiya»termini altında başa düşülür?
A) Müalicəvi kimyaterapiya

B) Konsolidəedici kimyaterapiya

C) Cərrahi müdaxilədən sonrakı kimyaterapiya

D) Sonrakı müalicə taktikasını seçmək üçün dərman patomorfozunun effektivliyini qiymətləndirməklə cərrahi müdaxilədən əvvəlki kimyaterapiya

E) Profilaktik kimyaterapiya
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
69) I nəsil platin preparatlarının əsas toksiklik növü?
A) Nefro və neyrotoksiklik

B) Ağ ciyər toksikliyi

C) Dermatoloci toksiklik

D) Kardiotoksiklik

E) Mielosupressiya
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
70) II nəsil platin preparatlarının əsas toksiklik növü?
A) Nefro və neyrotoksiklik

B) Dermatoloji toksiklik

C) Mielosupressiya

D) Kardiotoksiklik

E) Ağ ciyər toksikliyi
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985


Yüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin