Şüa terapiyasıYüklə 1,32 Mb.
səhifə4/15
tarix21.10.2017
ölçüsü1,32 Mb.
#7891
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

208) 65 yaşlı xəstəyə mədə xərçənginə görə subtotal rezeksiya olunub. Limfa düyünlərinə metastazlar tapılmayıb. Histoloji müayinə zamanı kəsilən xətt boyu şiş hüceyrələri tapılıb. Təkrar cərrahi müdaxiləyə əks göstəriş zamanı olunmalıdır?
A) Müştərək şüa terapiyası aparmaq (distansiyalı şüalanma + qarın boşluğuna Au198yeridilməsi)

B) Əlavə müalicə lazım deyil

C) Distansiyalı şüa terapiya

D) Qarın boşluğuna radioaktiv kolloid qızılın vurulması

E) Vena daxilinə radioaktiv kolloid qızılın vurulması
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
209) Mədənin şüalanma zamanı şüa reaksiyaların azaltmaq üçün məsləhət görülür şüa ilə?
A) Qısa müddətli süni hiperglikemiya ilə

B) Elektronakseptor birləşmələrlə müştərək

C) Qısa müddətli qaz hipoksiyası ilə

D) Lokal hipertemiya

E) Adi rejimdə
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
210) 60 yaşlı xəstəyə mədənin amhal şöbəsinin xərçənginə görə mədə rezeksiyası olunub, müsarigidə xırda şiş düyünləri aşkar olunub. Kəsik xətt boyu şiş elementləri tapılmayıb. Şüa terapiya üsulu?
A) Şüa terapiyası aparmaq

B) Müştərək şüa terapiyası (distansiyalı şüa + qarın boşluğuna Au198 yeritmək)

C) Cərrahi müdaxilədən sonrakı distansiyalı şüalanma

D) Braxiterapiya

E) Qarın boşluğuna radioaktiv kolloid qızıl
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
211) 65 yaşlı xəstədə sfenozla mədənin amhal hissəsinin infiltrativ xərçəngi. Ultrasəs müayinəsi zamanı qara ciyərdə 2 metastaz tapılıb. Olunmalıdır?
A) Müştərək şüa terapiyası (distansiyalı şüalanma + kolloid radioaktiv qızılın yeridilməsi)

B) Distansiyalı şüa terapiya

C) Qarın boşluğuna radioaktiv kolloid qızıl yeritmək

D) Şüa terapiyası məqsədəuyğun deyil

E) Braxiterapiya
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
212) Biliopaukreatoduodenal zonanın xərçəngində instrumental diaqnostika üsullarından ən çox informativ?
A) Kompüter tomoqrafiya

B) Augioqrafiya

C) Mədə altı vəzi və öd sisteminin rentgenokontrast müayinə üssulları

D) Ultrasəs tomoqrafiya

E) Termoqrafiya
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
213) Biliopaukreatoduodenal zonanın şişlərinə şübhə olanda xəstənin instrumental müayinəsini aşağıdakı üsulla başlamaq məsləhət görülür?
A) Ultrasəs tomoqrafiya

B) Kompüter tomoqrafiya

C) NMR – tomoqrafiya

D) Duodenoskapiya

E) Augioqrafiya
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
214) Böyük duodenal məməciyin xərçənginin diaqnostikasında ən informativ üsul?
A) Qastroduodenoskopiya

B) Augioqrafiya

C) Retroqrad xolesistopankreotoqrafiya

D) USM


E) Xolongioqrafiya
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
215) Mədəaltı vəzin xərçənginin diaqnozunun tam təsdiq etmək olar?
A) Kompüter tomoqrafiya

B) Xolongioqrafiya

C) Augioqrafiya

D) Punksion biopsiya və sitoloji müayinə

E) USM
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
216) Biliopankreatoduodenal zonanın şişlərində angioqrafiya üsulu istifadə olunur?
A) Ətraf üzvlərlə əlaqəsini və magistral damarların vəziyyətini

B) Şişin ölçülərinin təyini

C) Şişin topoqrafik diaqnostikası üçün

D) Mexaniki sarılığın differensial diaqnostikası

E) Metastazların diaqnostikası
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
217) Mədəaltı vəzin xərçənginin şüa terapiyasına əks göstəriş?
A) Xroniki kolit

B) 12 barmaq bağırsağın xora xəstəliyi

C) Xoralı enterokolit

D) Xroniki pankreatit

E) Xolesistogeymoanastomoz qoyulandan sonra sarılığın qalıq əlamətləri
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
218) Qara ciyərin birinci xərçəngində şüa terapiya?
A) Az istifadə olunur

B) Palliativ məqsədlə

C) Simptomatik məqsədlə

D) Əsas müalicə üsulu

E) İstifadə olunmur
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
219) Çənbər bağırsağın xərçənginin müalicəsində şüa müalicəsi istifadə olunur?
A) Müstəgil müalicə üsulu

B) Cərrahi müdaxilədən sonra kombinə olunmuş müalicə

C) Cərrahi müdaxilədən əvvəl kombinə olunmuş müalicə

D) Şüa terapiyası istifadə olunur

E) Palliativ üsul
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
220) Qaraciyərin şüa zədələnməsinin diaqnostikası üçün ən əsas üsul?
A) Ultrasəs müayinəsi

B) Angioqrafiya

C) Bütün sayılanlar eyni cür informativdir

D) Laparoskopiya

E) Rentgen kompüter tomoqrafiyası
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
221) Nazik bağırsaq şişlərində diaqnostika üçün ən çox istifadə olunan informativ üsul?
A) Angioqrafiya

B) Ultrasəs müayinəsi

C) Enteroskopiya

D) Rentgen kompüter tomoqrafiyası

E) Enteroqrafiya
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
222) Bağırsağın funksiyalarinın pozulması ilə həkimə müraciət edən xəstənin müayinəsini başlamaq lazımdır?
A) Kolonogibroskopiya

B) Per-rectum müayinə

C) Yoğun bağırsağın rentgenoloci müayinəsi (irriqoskopiya)

D) Ultrasəs müayinəsi

E) Rektorananoskopiya
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
223) Peritonarxası qeyri-üzvi şişlərin topik diaqnostikası və yerli yayılma dərəcəsini aydınlaşdırmaq mümkündür?
A) Angioqrafiya enteroqrafiya

B) Yalnız bütün sayılan üsulların istifadəsi zamanı

C) Ultrasəs müayinəsi

D) Rentgen kompüter tomoqrafiyası

E) Mədə-bağırsaq traktının rentgenoloci müayinəs
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
224) 48 yaşlı xəstədə servikal kanalın I B mərhələsində adenokarsinoma aşkar olunub. Somatin ağırlaşma yoxdur. Müalicə taktikası?
A) Uşağlığın artımlarla genişləndirilmiş ekstirpasiyası

B) Müştərək şüa müalicəsi

C) Cərrahi müdaxilədən əvvəlki şüa ilə kombinə olunmuş müalicə

D) Uşaqlığın artımlarla ekstirpasiyası

E) Cərrahi müdaxilədən sonrakı şüa ilə kombinə olunmuş müalicə
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
225) 52 yaşlı xəstədə yumurtalıqlara metastaz verən reseptor mənfi iş/cisimin xərçəngi aşkar olunub. Müalicə taktikası?
A) Uşaqlığın artımlarla ekstirpasiyası + böyük piyliyin rezeksiyası + şüalanma + kimyaterapiya

B) Uşaqlığın artımlarla ekstirpasiyası + böyük piyliyin rezeksiyası + şüalanma + kimyaterapiya

C) Uşaqlığın artımlarla ekstirpasiyası + böyük piyliyin rezeksiyası

D) Uşaqlığın artımlarla iş/yolu üstü amputasiya + şüalanma

E) Uşaqlığın artımlarla ekstirpasiyası + böyük piyliyin rezeksiyası + şüalanma + kimyaterapiya
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
226) Servikal kanala riayətlə (II mərhələ) uş/cisimin xərçəngində uşağlığın artımlarla genişləndirilmiş ekstirpasiyasından sonra?
A) Kiçik çanağın UOD 40 – 45 qr xarici şüalanma

B) Cərrahi müdaxilədən sonrakı müştərək şüa terapiyası

C) Şüa terapiyası + kimyaterapiya

D) Şüa terapiyası məqsədəuyğun deyil

E) Kiçik çanağın UOD 30 qr xarici şüalanma
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
227) Yumurtalıqların seroz xərçənginin yayılma dərəcəsini aydınlaşdırmaq üçün aşağıdakı sayılan bütün üsullardan istifadə məqsədəuyğundur, yalnız birindən başqa?
A) Laporoskopiya

B) Arxa tağım punksiyası

C) Ağciyərlərin rentgenoloci müayinəsi

D) Angioqrafiya

E) USM
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
228) III mərhələdən (T2N2M0) vulva xərçənginin müalicə üsulu?
A) Genişləndirilmiş vulvoektomiya

B) Genişləndirilmiş vulvoektomiya + cərrahi müdaxilədən sonrakı şüalanma

C) Şüa müalicəsi + genişləndirilmiş vulvoektomiya

D) Şüa müalicəsi + genişləndirilmiş vulvoektomiya + qasıq-bud luifadenoektomiyası

E) Genişləndirilmiş vulvoektomiya + cərrahi müdaxilədən sonrakı şüalanma
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
229) 63 yaşlı xəstədə II mərhələdə (T2N0M0) vulva xərçəngi. Məqsədəuyğundur?
A) Cərrahi müdaxilədən əvvəlki qısafokuslu rentgenoterapiya

B) Cərrahi müdaxilədən əvvəlki xarici şüalanma və ya elektronlarla şüalanma

C) Qammaterapiya

D) Cərrahi müdaxilədən sonrakı xarici şüalanma və ya elektronlarla şüalanma

E) Qasıq-bud limfadenoektomiyası ilə genişləndirilmiş vulvoektomiya
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
230) Böyrək xərçənginin diaqnostikasında ən çox informasiyanı aşağıdakı müayinə üsulu verir?
A) Angioqrafiya

B) Termoqrafiya

C) Böyrəklərin skamiə olunması

D) Retroqrad pieloqrafiya

E) Ekstretor uroqrafiya
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
231) 70 yaşlı xəstədə kardioskleroz və miokard tdan sonrakı çapıq dəyişiklikləri ilə T20N0M0 mərhələdə prostat vəzinin xərçəngi. Müalicə?
A) Distansiyalı şüa terapiyası

B) Lokal hipertermiya ilə distansiyalı şüa terapiyası

C) Kimyaterapiya

D) Hormonoterapiya

E) Kimyaterapiya + hormonoterapiya
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
232) Prostat vəzinin II mərhələdə xərçəngində 5 illik yaşamanın ən yaxşı nəticələri verir?
A) Kimyaterapiya

B) Cərrahi və şüa üsulu eyni nəticəni verir

C) Cərrahi üsul

D) Şüa üsulu

E) İmmunoterapiya
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
233) 65 yaşlı xəstədə başın tüklü hissəsində 2 sm ölçülü hərəkətli dəri xərçəngi.

Məqsədəuyğundur?
A) Yaxınfokuslu rentgenoterapiya

B) Lazer desfunksiya

C) Kimyaterapiya

D) Cərrahi

E) Distansiyalı c terapiya
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
234) Dərinin obliqat xərçəngönü xəstəliklərinə aiddir?
A) Keratoakantoma

B) Sümük dermatiti

C) Boncu xəstəliyi

D) Şüadan sonrakı dermatit

E) Leykoplagiya
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
235) 38 yaşlı xəstədə sol qalıq sümüyünün solitar plazmasitoma diaqnozu qoyulub.

Müalicənin I etapında məqsədəuyğundur?
A) Sürətli elektronlarla şüa terapiyası

B) Alkiledici preparatlarla kimyaterapiya

C) Distansiyalı c terapiya + alkiledici preparatlarla kimyaterapiya

D) Radioaktiv fosforla müalicə

E) Müşahidə
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
236) 45 yaşlı xəstədə dişin eksfroksiyasından 5 il sonra damaq nahiyəsində şişəbənzər törəmə aşkar olunub. Radikal götürülüb, histoloci plazmasitoma. Xəstəliyin digər əlamətləri yoxdur. Ona lazımdır?
A) Adyuvant kimyaterapiya

B) Müşahidə

C) Lokal distansiyalı c-terapiya

D) Yaxınfokuslu rentgenoterapiya

E) İndukasion kimyaterapiya
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
237) 35 yaşlı xəstədə sol körpücüküstü nahiyənin və divararalığın limfa düyünlərinin zədələnməsi ilə limfoqranulomatoz qarışıq hüceyrəli variant II A mərhələ, aralıq proqnoz məqsədəuyğundur?
A) 2 – 3 kurs polikimyaterapiya CVPP + sol boyun körpücüküstü zonaya və divararalığına şt + 2 – 3 kurs

B) 3 kurs polikimyaterapiya ABVD + diafraqmadan yuxarı şt + 3 kurs ABVD

C) 6 kurs kimyaterapiya ABVD

D) Radikal proqramla diafraqmadan yuxarı bütün qrup limfa düyünlərə + paraortal limfa düyünlərə və dalaq yatağına şüa

E) Diafraqmadan yuxarı bütün qrup limfa düyünlərə radikal proqramla şüa
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
238) 25 yaşlı xəstədə boyun körpücüküstü zonaların divararalığı və sağ qalça qasıq limfa düyününün zədələnməsi ilə LQM III B mərhələ, qarışıq hüceyrəli variant, pisməqamlı proqnoz. Məqsədəuyğundur şüa terapiyası?
A) Radikal proqramla bütün qrup limfa düyünlərə

B) Şüa terapiyası kimyaterapiya ilə eyni vaxtda

C) Kimyaterapiyadan sonra bütün əvvəlki zədələnmə ocaqlarına

D) Şüa terapiyası məqsədəuyğun deyil

E) Kimyaterapiyadan sonra qalan zədələnmə ocaqlarına
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
239) Hockin limfomalasında zədələnmə zonalarına şüa terapiyasının ümumi dozası neçə olmalıdır ?
A) 20 – 25 qr

B) 25 – 30 qr

C) 30 – 36 qr

D) 36 – 40 qr

E) 45 qr –dan çox
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
240) Qeyri – Hockin limfomasında şüa terapiyasında COD?
A) 40 qr –dan çox

B) 50 qr –dan çox

C) 20 – 30 qr

D) 25 – 30 qr

E) 36 – 40 qr
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
241) Süd vəzi xərçənginin ödemli infiltrativ formasında məqsədəuyğundur?
A) Cərrahi müalicə

B) Şüa terapiyası

C) Kompleks müalicə

D) Kimyaterapiya

E) Kombinə olunmuş müalicə
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
242) 36 yaşlı xəstəyə sağ süd vəzinin yuxarı xarici kvadrantındakı T1N0M0 mərhələli xərçənginə görə radikal rezeksiya olunub. Sonrakı müalicə?
A) Süd vəzisinə, qoltuqaltı, körpücüküstü – altı zonalara şüa terapiyası

B) Endoküri müalicə

C) Süd vəzisinə şüa terapiya

D) Profilaktik kimyaterapiya

E) Müşahidə
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
243) 40 yaşlı xəstəyə sağ süd vəzisi xərçənginə görə radikal rezeksiya olunub. Şiş yuxarı xarici kvadrantındadır (3,5 sm) T2N0M0, Sonrakı müalicə?
A) Süd vəzisinə, qoltuqaltı, körpücüküstü – altı zonalara şüa terapiyası

B) Endoküri müalicə

C) Müşahidə

D) Sağ süd vəziyə şüa terapiya

E) Profilaktik kimyaterapiya
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
244) 45 yaşlı xəstəyə sol süd vəzinin xarici lokalizasiyalı II A mərhələdə T2N0M0

xərçənginə görə Peytiyə görə radikal cərrahi müdaxilə olunub. Sonra vacibdir?
A) Regionar zonaların cərrahi müdaxilədən sonrakı şüalanması

B) Cərrahi müdaxilədən sonrakı şüa terapiya məsləhət deyil

C) Döş qəfəsinin cərrahi müdaxilədən sonrakı şüalanması

D) Regionar zonaların və döş qəfəsinin cərrahi müdaxilədən sonrakı şüalanması

E) İkinci süd vəzinin şüalanması
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
245) 42 yaşlı xəstəyə sağ süd vəzinin xarici lokalizasiyalı pT1N0M0 xərçənginə görə radikal rezeksiya olunub. Şişin ölcüsü 1,2 sm, kəsik şişin kənarından 2 sm məqsədəuyğundur?
A) Süd vəzinin YOD – 50 qr və sağ parastemal zonanın YOD – 45 qr şüalanması

B) Süd vəzinin və qoltuqaltı nahiyənin YOD – 50 qr şüalanması

C) Süd vəzinin şüalanması YOD – 50 qr

D) Süd vəzinin YOD – 50 qr və bütün regionar zonaların YOD – 45 qr şüalanması

E) Süd vəzinin şüalanması YOD – 50 qr və çapığın 10 qr şüalanması
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
246) Süd vəzinin xərçənginin cərrahi müdaxilədən əvvəlki intensiv konsultasiya olunmuş şüa terapiyası ilə cərrahi müdaxilə arasındakı interval olmalıdır?
A) 1 – 2 gün

B) 3 həftə

C) 3 həftədən artıq

D) 3 – 5 gün

E) 10 – 14 gün
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
247) Süd vəzisi xərçənginin klinik təyin olunmayan metastazların regionar zonalarda profilaktik BOD 2 qr şüalanmasında lazım olan doza?
A) 50 qr – dan çox

B) 60 qr – dan çox

C) 44 – 50 qr

D) 30 – 35 qr

E) 35 – 40 qr
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
248) 44 yaşlı xəstədə sağ süd vəzinin xərçəngi. Şişin ölcüləri 6 sm, mərkəzi lokalizasiyalı dərinin ödemi ilə qoltuqaltı nahiyədə 2 limfa düyünü. Şüa terapiya məqsədəuyğundur?
A) Cərrahi müdaxilədən əvvəlki süd vəzisinə və bütün reğionar zonalara YOD 44 – 50 qr proloigə olunmuş

B) Şüa tnerapiyasına göstəriş yoxdur

C) Cərrahi müdaxilədən əvvəlki süd vəzisinə qoltuqaltı-körpücüküstü zona ilə birlikdə intensiv konsentrasiya olunmuş

D) Süd vəzisinə 66 – 70 qr, qoltuqaltı nahiyəyə 50 – 55 qr, qolaltı regionar zonalara 44 – 50 qr, sonrakı cərrahi müdaxilə ilə

E) Cərrahi müdahilədən əvvəlki süd vəzisinə və bütün regionar zonalara YOD 44 – 50 qr kimyaterapiya ilə müştərək proloigə olunmuş
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
249) 60 yaşlı xəstədə II B mərhələdə süd vəzisinin xərçənginin kombinə olunmuş müalicəsindən və tomoksiyen qəbulundan 4 il sonra rentgenoloci sol qalça sümüyünün cismində metastaz aşkar olunub. Skanoqrafik olaraq sol qalça sümüyünün cismində, sol büzolüm-qalça üstü bitişikdə, L1 və L4 –də preparatın yüksək yığılma ocaqları aşkar olunub. Məqsədəuyğundur?
A) Çanağın sol yarımhəlgəsinə və onurğanın bel öbəsinə şüa terapiya

B) Sol qalça sümüyünün cisminə, büzolüm-qalça üstü bitişikdə L1 və L4 –ə lokal şüa

C) Sol qalça sümüyünün cismindəki metastaz nahiyəsinə lokal şüa terapiyası

D) Şüa tnerapiyasına göstəriş yoxdur

E) Çanağın sağ və sol yarımhəlgəsinə və L1 və L4 fərəqələrinə lokal şüa terapiya
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
250) Süd vəzi xərçənginin sümüklərə çoxsaylı metastazların şüalanması və xəstənin kafi vəziyyətində məqsədəuyğundur BOD?
A) 8 qr

B) 10 qr


C) 6 qr

D) 4 qr


E) 2 qr
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
251) Parasterial limfa düyünlərin şüalanması zonası ən məqsədəuyğun doza bölünməsi alınır?
A) 18 mEV fotonlarla

B) Daxili döş arteriyasına CO60 bağlı mənbələrin yeridilməsi

C) 15 – 20 mEV elektronların və 18 MEV fotonların müştərəki

D) Distansiyalı qamma terapiya

E) 15 – 20 mEV elektronlarla
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
252) Süd vəzisi xərçənginin I mərhələdə (şişin xarici lokalizasiyası) müalicəsinə daxildir ?
A) Şüa + radikal mastektomiya

B) Radikal rezeksiya + şüa

C) Kimyaterapiya

D) Ancaq hormonoterapiya

E) Ancaq şüa
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
253) Xəstədə ödemli – infiltrativ formalı süd vəzisi xərçəngi I mərhələdə məqsədəuyğundur?
A) Şüa + radikal mastektomiya + kimyaterapiya + hormonoterapiya

B) Radikal mastektomiya + şüa

C) Genişləndirilmiş radikal mastektomiya

D) Şüa + radikal mastektomiya + kimyaterapiya

E) Şüa + kimyaterapiya + hormonoterapiya
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
254) T3N1M0 mərhələli süd vəzi xərçəngində müalicə?
A) Şüa terapiya + mastektomiya + kimyaterapiya + hormonoterapiya

B) Kimyaterapiya

C) Endokrin terapiya

D) Radikal mastektomiya

E) Mastektomiya + kimyaterapiya
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins


Yüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin