Şüa terapiyası


) Qırtlaq şişin şüalanmasının həyat üçün təhlükəli ən ağır gec fəsadları?Yüklə 1,32 Mb.
səhifə15/15
tarix21.10.2017
ölçüsü1,32 Mb.
#7891
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

910) Qırtlaq şişin şüalanmasının həyat üçün təhlükəli ən ağır gec fəsadları?
A) Olmur

B) Ödem, xondrit, mielit, nekroz

C) Miozit, otit

D) Miozit, meninqit

E) Miokardit, pulmonit
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
911) Qırtlaq xərçəngində III – IV mərhələsində radioterapiyadan sonra 5 il yaşayır?
A) 5 – 8 % xəstələr

B) 0 % xəstələr

C) 25 – 30 % xəstələr

D) 55 – 58 % xəstələr

E) 15 – 18 % xəstələr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
912) Qırtlaq xərçənginin I – II mərhələsində radioterapiyadan sonra 5 il yaşayır?
A) 25 – 30 % xəstələr

B) 0 % xəstələr

C) 95 – 100 % xəstələr

D) 60 – 80 % xəstələr

E) 10 – 15 % xəstələr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
913) Burun-udlaq şişlərində reqionar limfa düyünlərində metastaz olduqda radikal şüa müalicəsi hansı dozada aparılır?
A) Birincili şiş 65 – 70 Qr, reqionar zona 35 – 40 Qr

B) Birincili şiş 65 – 70 Qr, reqionar zona 55 – 60 Qr

C) Tək reqionar zona 55 – 60 Qr

D) Birincili şiş 35 – 40 Qr, reqionar zona 55 – 60 Qr

E) Birincili şiş 65 – 70 Qr, reqionar zona 70 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
914) Dodaq qırmızı haşiyyəsinin xərçənginin hansı mərhələsində radikal şüa müalicəsi təyin edilir?
A) I – III mərhələ

B) I və II mərhələ

C) II – III mərhələ

D) III mərhələ

E) I mərhələ
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
915) Ağız boşluğu orqanlarının bədxassəli şişlərində radioterapiyanın hansı metodu daha yüksək effekt verir?
A) Radioaktiv yod

B) Teleqammaterapiya

C) Braxioterapiya və radioaktiv yod

D) Müştərək şüa terapiyası

E) Braxioterapiya
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
916) Ağız – udlaq nahiyəsinin bədxassəli şişlərində hansı fraksiyalı radioterapiya daha effeklidir?
A) Hiperfraksiyalı

B) Sürətləndirilmiş, hiperfraksiyalı

C) Dinamik rejimi

D) Klassik

E) Multifraksiyalı
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
917) Qida borusu xərçəngində şüa müalicəsinə əks-göstəriş nədir?
A) Mediastinit

B) Sadalananların hamısı

C) Kateksiya

D) Bronxial bistula

E) Şiş prosesinin III mərhələsi
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
918) Şüa müalicəsi kursu qarşıya qoyulan məqsəddən asılı olaraq hansı məqsədlə aparıla bilər?
A) Ancaq palliativ və simptomatik

B) Radikal, palliativ və simptomatik

C) Ancaq palliativ

D) Ancaq simptomatik

E) Ancaq radikal və simptomatik
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
919) Dəri xərçəngi, ümumi bəd xəstəliklər arasında neçə faizini təşkil edilir?
A) 1-12%

B) 15-60%

C) 6-50%

D) 4-30%


E) 4-20%
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
920) Qamma terapiya cihazlarında əsasən hansı radioaktiv izotopdan istifadə olunur?
A) C 131

B) Au 198

C) Co 60

D) Ct 90


E) P 32
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
921) Müasir zamanda ionlaşdırıcı şüalanmanın udulma dozası hansı vahidlə göstərilir?
A) Rad

B) A/kq


C) Qrey

D) Zivert

E) Ber
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
922) Klinik onkologiyada ən çox hansı şüa müalicəsindən istifadə olunur?
A) Hiperfraksiyalı şüa müalicəsi

B) Bölünmüş kurs

C) Sürətlənmiş hiperfraksiyalı şüa müalicəsi

D) Orta fraksiyalı şüa müalicəsi

E) Klassik şüa müalicəsi
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
923) İonlaşdırıcı şüa enerjisinin patoloji prosesə çatdırılması üçün neçə əsas metod var?
A) 4

B) 3


C) 1

D) 2


E) 5
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
924) Aşağıdakılardan hansı rentgen şüalarını xarakterizə edir ?
A) Elektron selidir

B) Kvant selidir

C) Neytronlardır

D) Pi – mezonlardır

E) α hissəciklərdir
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
925) İonlaşdırıcı şüalara aiddir?
A) Alfa

B) Beta


C) Rentgen

D) Qamma


E) Bütün cavablar doğrudur
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
926) Müştərək şüa müalicəsi dedikdə nəzərdə tutulur?
A) Şüa müalicəsi + operativ müdaxilə

B) Şüa + PKT + operativ müdaxilə

C) Şüa müalicəsinin 2 və daha artıq növünün birgə istifadəsi

D) Şüa müalicəsi + kimyəvi dərman terapiyası

E) Şüa + hormonoterapiya
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
927) Yumşaq toxuma sarkomalarında əməliyyat önü şüa terapiyasının birdəfəlik ocaq doza?
A) 2,5 – 3 Qr

B) 5 Qr


C) 2 Qr

D) 3,5 – 4 Qr

E) 1,5 – 1,8 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
928) Yumşaq toxuma bədxassəli şişlərinin əməliyyat önü şüa müalicəsində summar ocaq doza?
A) 40 – 44 Qr

B) 55 Qr


C) 45 – 50 Qr

D) 60 Qr


E) 30 – 35 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
929) Aşağıdakılardan hamısı şüa müalicəsinə həssasdır, birindən başqa?
A) Təsnif olunmayan sarkoma

B) Senovial sarkoma

C) Hemangiosarkoma

D) Limfangiosarkoma

E) Rabdomiosarkoma
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
930) Şüa terapiyasına həssasdır?
A) Miksosarkoma və limfoma

B) Fibrosarkoma

C) Bədxassəli hiberkoma

D) Melanoma

E) Miksosarkoma
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
931) Böyrək xərçənginin şüa müalicəsində istifadə olunur?
A) Elektron şüalanma

B) Rentgenterapiya

C) Braxiterapiya

D) Distansion terapiya

E) Müştərək şüa müalicəsi
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
932) Limfoların şüa terapiyası zamanı cəmi mənbə doza neçə olur ?
A) 46 – 50 Qr

B) 55 – 60 Qr

C) 30 – 36 Qr

D) 61 – 65 Qr

E) 40 – 45 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
933) Limfomaların şüa terapiyası zamanı birdəfəlik ocaq doza neçə olur?
A) 1,8 – 2,0 Qr

B) 2,2 – 2,5 Qr

C) 1,4 – 1,6 Qr

D) 2,6 – 3,0 Qr

E) 3,5 – 3,6 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
934) 19 yaşlı xəstədə sağ bud sümüyünün osteogen sarkoması diaqnozu qoyulmuşdur. Zədələnmənin sərhəddi – 8 sm. uzaq mts yoxdur. Xəstəyə göstərişdir?
A) Hipoksiya şəraitində iri fraksiyalarla şüalanma

B) Əməliyyat və hipoksiya şəraitində iri fraksiyalarla şüalanma

C) Əməliyyat

D) Kimyaterapiya

E) Hipoksiya şəraitində iri fraksiyalarla şüa + PKT
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
935) Hipoksiya şəraitində aparılan şüa terapiyası zamanı birdəfəlik ocaq doza neçə Qr təşkil edir?
A) 10 Qr

B) 3 – 4 Qr

C) 5 – 8 Qr

D) 12 Qr


E) 1,8 – 2,0 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
936) Hipoksiya şəraitində aparılan şüa terapiyası zamanı cəmi mənbə doza neçə Qr təşkil edir?
A) 60 – 65 Qr

B) 100 – 140 Qr

C) 50 – 55 Qr

D) 85 – 95 Qr

E) 70 – 80 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
937) Bud sümüyünün osteogen sarkoması diaqnozu ilə əlaqədar hipoksiya şəraitində aparılan şüa terapiyasının cəmi mənbə dozası 100-140 Qr olduğu halda gözlənilən ağırlaşmalara aiddir?
A) Aşağı ətrafın fillür xəstəliyi

B) Ümumi şüa reaksiyası

C) Bud sümüyünün osteonekrozu

D) Şüa nevriti

E) Şüa xəstəliyi yüngül dərəcə
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
938) Sidik kisəsi xərçənginin orqan-qoruyucu müalicəsində ən effektiv müalicə metodu hansıdır?
A) Cərrahi

B) Konkurent kimyaradioterapiya

C) Şüa terapiyası

D) Cərrahi + şüa terapiyası

E) Kimyaterapiya
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
939) Uşaqlarda bəd xassəli şişlərin inkişafının etiologiyasında hansı nəzəriyyələr var?
A) Sadalananların hamısı

B) Kongeym nəzəriyyəsi

C) Virus nəzəriyyəsi

D) Fişer-Vazels nəzəriyyəsi

E) İmmunoloji nəzəriyyəsi
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
940) Uşaqlarda neçə faiz hallarda xərçəng və sarkomalar rast gəlir?
A) Xərçəng – 10 % və sarkomalar – 90 %

B) Xərçəng – 5- 6 % və sarkomalar – 85- 86 %

C) Xərçəng – 85- 86 % və sarkomalar – 5- 6 %

D) Xərçəng – 90 % və sarkomalar – 10 %

E) Xərçəng – 50 % və sarkomalar – 50 %
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
941) Neçə il müalicədən sonra uşaqlarda remissiya təyin olunur?
A) 10 il

B) 1 il


C) 5 il

D) 2 il


E) 3 il
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
942) Uşaqlarda bəd xassəli şişlərin əsas müalicə metodları hansıdır?
A) Dərman

B) Cərrahi

C) Fizioterapiya

D) Şüa terapiya

E) Cərrahi, dərman, şüa terapiya
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
943) Sümüyün ionlaşdırıcı şüalanmaya tolerantlığı nə gədərdir?
A) 50 – 55 Qr

B) 60 – 65 Qr

C) 20 – 25 Qr

D) 10 – 20 Qr

E) 30 – 35 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
944) Uşaqlarda qarın boşluğu orqanların şüalanması zamanı hansı fəsadlar onurğa sütünunda əmələ gəlir?
A) Fəsadsız keçir

B) Kifoz


C) Skolioz, lordoz, kifoz

D) Lordoz

E) Skolioz
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
945) Sümüklərin inkişafına təsir edən faktorlar hansıdır?
A) Uşaqların genetik anamnezi

B) Sadalanan hamısı

C) Şüalanmanın növü və enercisi

D) Uşaqların yaşı

E) BMD və CMD
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
946) Hansı dozada şüa terapiyası uşaqlarda tam sterillik yaradır?
A) 10 Qr

B) 30 – 40 Qr

C) 50 – 60 Qr

D) 20 – 25 Qr

E) 12 – 15 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
947) Şüalanmadan sonra böyrəklərdə dəyişiklər neçə etap keçir?
A) 5 etap

B) 2 etap

C) 3 etap

D) 1 etap

E) 4 etap
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
948) Şüalanmadan sonra ağ ciyərdə nə inkişaf edir?
A) Pnevmoniya, fibroz,pulmonit və tənəffüs çatmamazdığı

B) Fibroz

C) Pnevmoniya

D) Tənəffüs çatmamazdığı

E) Pulmonit
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
949) Şüalanmadan sonra mədə-bağırsağ sistemində hansı dəyişikliklər inkişaf edə bilər?
A) Enterit

B) Hepatit

C) Qastrit, enterit, hepatit

D) Dəyişiksiz keçir

E) Qastrit
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
950) Hansı doza şüa terapiya sümük iliyin aplaziyasına gətirir?
A) 20 Qr

B) 50 Qr


C) 10 Qr

D) 35 Qr


E) 15 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
951) Hansı faiz müalicə olunmuş uşaqlarda ikincili onkoloji xəstəlikləri inkişaf edir?
A) 50 %

B) 10 %


C) 12 %

D) 35 %


E) 20 %
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
952) Uşaqlarda hansı şiş xəstəlikləri yüksək radiohəssasdırlar?
A) Osteosarkoma və Yuinq sarkoma

B) Hepatoblastoma

C) Hoçkin və Qeyri-Hoçkin limfoması, nefroblastoma, disqerminoma

D) Neyroblastoma

E) Qeyri-Hoçkin limfoması
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
953) Kəskin leykozlarda hansı məqsədlə baş beyin şüalanması həyata keçirilir?
A) Fizioterapiya

B) Profilaktik

C) Müalicə

D) Adyuvant

E) Profilaktik və müalicə
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
954) Kəskin leykozlarda baş beyin şüalanması əsasən neçə sahələrdən aparılır?
A) 1

B) 4


C) 5

D) 2


E) 3
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
955) Kəskin leykozlarda baş beyin şüalanması hansı dozada verilir?
A) Olunmur

B) 1,5 – 1,6 Qr BMD, 18 – 24 Qr CMD

C) 5 – 6 Qr BMD, 25 – 35 Qr CMD

D) 15 – 20 Qr BMD, 40 – 50 Qr CMD

E) 10 – 11 Qr BMD, 30 – 40 Qr CMD
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
956) Hoçkin limfomasının şüa müalicəsində hansı dozalar istifadə olunur?
A) 50 Qr

B) 20 – 25 Qr

C) 15 Qr

D) 35 – 45 Qr

E) 10 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
957) Burun-udlaq şişlərin müalicəsində hansı nahiyələrə şüalanma aparılır?
A) Körpücüküstü limfa düyünlər

B) Körpücükaltı limfa düyünlər

C) Boyun-körpücüküstü limfa düyünlər

D) Burun-udlaq

E) Burun-udlaq və boyun-körpücüküstü limfa düyünlər
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
958) Burun-udlaq şişlərin şüa müalicəsində dozalar nə gədər olur?
A) 15 – 20 Qr

B) 35 – 45 Qr

C) 30 – 35 Qr

D) 1,6 – 1,8 Qr

E) 20 – 25 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
959) Qalhanabənzər vəzinin şişlərində hansı sahələr şüalandırılır?
A) Körpücükaltı limfa düyünlər

B) Şüa terapiya aparılmır

C) Boyun-körpücüküstü limfa düyünlər

D) Körpücüküstü limfa düyünlər

E) İki yan sahələr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
960) Tüpürcək vəzinin şişlərində hansı proyeksiyalarda şüalanma aparılır?
A) İki yan sahələrdə

B) Yan sahə

C) Ön – düz və yan sahələrdə

D) Boyun sahə

E) Ön – düz sahə
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
961) Mərkəzi sinir sisteminin şişlərində hansı ən çox rast gəlir?
A) Ependimoma

B) Qlioma

C) Astrasitoma

D) Germinoma

E) Medulloblastoma
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
962) Onurğa beyninin şişlərində radikal əməliyyatdan sonra şişin yatağına nə gədər Qr verilir?
A) 30 – 35 Qr

B) 40 – 50 Qr

C) 15 – 20 Qr

D) 20 – 25 Qr

E) 35 – 45 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
963) Astrositomalarda qeyri-radikal əməliyyatdan sonra radioterapiya dozası nə gədərdir?
A) 20 – 25 Qr

B) 50 – 54 Qr

C) 30 – 35 Qr

D) 15 – 20 Qr

E) 35 – 45 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
964) Mərkəzi sinir sisteminin şişlərində hansılar daha radiohəssasdır?
A) Qlioblastoma

B) Emrional karsinoma, anaplastik meningioma

C) Medulloblastoma

D) Qanqlioneyroblastoma

E) Astrasitoma
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
965) Kəskin leykozlarda baş beyin şüalanması hansı dozada verilir?
A) Olunmur

B) 10 Qr BMD, 45 – 55 Qr CMD

C) 5 – 6 Qr BMD, 50 – 55 Qr CMD

D) 1,8 – 2,0 Qr BMD, 50 – 55 Qr CMD

E) 15 Qr BMD, 50 – 55 Qr CMD
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
966) Əzqilvari cismin şişlərində baş-beyin total şüalanmasının dozaları nə gədərdir?
A) 15 – 20 Qr

B) 50 Qr


C) 20 – 25 Qr

D) 35 – 45 Qr

E) 30 – 35 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
967) Primitiv neyroektodermal şişlərin şüa müalicəsində hansı dozalar istifadə olunur?
A) 20 – 25 Qr

B) 35 – 40 Qr

C) 15 – 20 Qr

D) 50 – 55 Qr

E) 30 – 35 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
968) Neyroblastomalarda şüa müalicəsi nə zaman aparılır?
A) Lokal formasında, qeyri-radikal əməliyyatdan sonra və dərman müalicəsi rezistenliyi zamanda

B) Yayılmış formasında

C) Adyuvant məqsədlə

D) Radikal əməliyyatdan sonra

E) PKT sonra
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
969) Neyroblastomalarda total şüalanmasının dozaları nə gədərdir?
A) 35 – 40 Qr

B) 20 – 25 Qr

C) 15 – 20 Qr

D) 30 – 35 Qr

E) 10 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
970) Yumşaq toxumaların şişlərindən rabdomiosarkomaların sayı nə gədərdir?
A) 20 %

B) 15 %


C) 40 %

D) 50 %


E) 30 %
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
971) Rabdomiosarkomaların şüa terapiyasında nə gədər Qr istifadə olunur?
A) 20 – 25 Qr

B) 40 – 60 Qr

C) 30 – 35 Qr

D) 35 – 40 Qr

E) 15 – 20 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
972) Uşaqlarda bəd xassəli şişlərindən hansılar daha tez rast gəlir?
A) Xondrosarkomalar

B) Osteogen sarkomalar

C) Osteogen sarkomalar və Yuinq sarkoması

D) Fibrosarkomalar

E) Yuinq sarkoması
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
973) Osteogen sarkomaların şüa terapiyasında hansı dozalar istifadə olunur?
A) 50 – 60 Qr

B) 30 – 35 Qr

C) 50 – 120 Qr

D) 20 – 25 Qr

E) 15 – 20 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
974) Yuinq sarkomaların uşaqlarda nə yaşda əsasən rast gəlir?
A) 10 – 15 yaş

B) 2 – 3 yaş

C) 12 yaş

D) 1 – 5 yaş

E) 5 – 6 yaş
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
975) Uzun borulu sümüklərdə şüalanmasının dozaları nə gədərdir?
A) 50 – 60 Qr

B) 15 – 20 Qr

C) 50 Qr

D) 20 – 25 Qr

E) 35 – 40 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
976) Total şüalanmanın dozaları nə gədərdir?
A) BMD 3 Qr

B) BMD 1,5 Qr

C) BMD 5 Qr

D) BMD 2 Qr

E) BMD 6 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
977) Yuinq sarkomaları ilə müalicə almış uşaqlarda ikincili şişlərin təyin edilməsi nə gədərdir?
A) 22 %

B) 30 %


C) 40 %

D) 10 %


E) 15 %
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
978) Retinoblastomanın müalicəsi taktikası nədən asılıdır?
A) Sadalanan hamısı

B) Histoloji variantdan

C) Şişin ölçülərindən

D) Prosesin yayılmasından

E) Uşağın yaşından
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
979) Retinoblastoma zamanı şüalanma həftədə neçə dəfə aparılır?
A) 3 dəfə

B) 5 dəfə

C) 1 dəfə

D) 2 dəfə

E) 6 dəfə
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
980) Retinoblastoma zamanı şüalanma həftədə neçə dəfə aparılır?
A) 2 dəfə

B) 8 dəfə

C) 3 dəfə

D) 1 dəfə

E) 5 dəfə
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
981) Timomaların müalicəsində distansiyalı radioterapiya nə gədər dozada verilir?
A) 2 – 3 Qr dozadan 40 – 50 Qr dozaya qədər

B) 3 – 5 Qr dozadan 50 Qr dozaya qədər

C) 5 – 6 Qr dozadan 60 Qr dozaya qədər

D) 1,5 – 1,8 Qr dozadan 40 – 50 Qr dozaya qədər

E) 10 Qr dozadan 40 – 50 Qr dozaya qədər
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
982) İonlaşdırıcı şüaların təsiri neçə qrupa bölünür?
A) 2 qrupa

B) 4 qrupa

C) 5 qrupa

D) 10 qrupa

E) 3 qrupa
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
983) İonlaşdırıcı şüaların təsirindən müxtəlif toxuma və orqalarda inkişaf edən dəyişikliklər hansıdır?
A) Şüa reaksiyaları, şüa zədələnmə və fəsadlar

B) Allergiyalar

C) Şüa zədələnmə

D) Şüa reaksiyaları

E) Şüa zədələnmə və fəsadlar
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
984) İnkişaf etmə vaxtına görə hansı şüa reaksiyalarını ayırd edirlər?
A) Gec inkişaf edən

B) Distansiyalı

C) Lokal

D) Tez və gec inkişaf edən

E) Tez inkişaf edən
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
985) Tez şüa reaksiyaları nə vaxt rast gəlir?
A) 3 – 5 ay sonra

B) 1 il sonra

C) 1 ay sonra

D) Radioterapiya fonunda və ya 3 ay sonra

E) Ancaq radioterapiya fonunda
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
986) Şüa xəstəliyi nə vaxt əmələ gəlir?
A) 15 Qr BMD

B) 2 – 3 Qr BMD

C) 5 – 6 Qr BMD

D) Orqanizmə total birdəfəlik 10 Qr doza

E) Orqanizmə total birdəfəlik 50 Qr doza
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
987) Şüa reaksiyalar klinik əlamətlərə görə neçə qrupa bölünür?
A) Ümumi və yerli reaksiyalar

B) Yerli reaksiyalar

C) Ümumi reaksiyalar

D) Distansiyalı reaksiyalar

E) Lokal reaksiyalar
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
988) Ümumi şüa reaksiyalara hansılar aiddirlər?
A) Baş ağrılar

B) Ürək bulanma

C) Yerli reaksiyalar

D) Şüalanmanın təsirinə məruz qalan toxumalarda yaranan patoloci hallar

E) Ümumi zəiflik, ürək bulanma, qusma
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
989) Yerli şüa reaksiyalara hansılar aiddirlər?
A) Ürək bulanma

B) Şüalanmanın təsirinə məruz qalan toxumalarda yaranan patoloci hallar

C) Yerli reaksiyalar

D) Ümumi zəiflik

E) Baş ağrılar
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
990) Şüa zədələnmələrin patogenezində hansı dəyişikliklər birinci olur?
A) Sümüklərdə dəyişikliklər

B) Dəridə dəyişikliklər

C) Toxumalarda dəyişikliklər

D) Hüceyrələrdə dəyişikliklər

E) Damarda dəyişikliklər
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
991) Gec inkişaf edən fəsadlarda toxumalarda hansı dəyişikliklər yaranır?
A) Degenerativ-destruktiv

B) Destruktiv

C) Regenerativ

D) Proliferativ

E) Degenerativ
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
992) Hansı orqanlar daha yüksək radiohəssasdılar?
A) Sümüklər

B) Əzələlər

C) Sümük iliyi

D) Limfoid orqanlar, sümük iliyi, xayalar, yumurtalıqlar

E) Böyrəklər
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
993) Hansı orqanlar və toxumalar aşağı radiohəssasdılar?
A) Əzələlər, baş və onurğa beyni

B) Sümük iliyi

C) Xayalar

D) Sümüklər

E) Yumurtalıqlar
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
994) Dəri və dərialtı toxumalarda inkişaf edən şüa reaksiyalarının profilaktikası məqsədilə hansı müalicə aparılır?
A) Aplikasiyalar

B) Mazlar çəkilməsi

C) Fizioterapiya

D) Yerli və ümumi antibakterial müalicə

E) Müalicə aparılmır
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
995) Dəridə şüalanmanın nəticəsində hansı reaksiyalar əmələ gəlir?
A) Yalnız eritemalar

B) Quru epidermitlər

C) Yaş epidermitlər

D) Yalnız şüa xorası

E) Eritemalar, epidermitlər, şüa xorası, şüa fibrozu
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
996) Qırtlağın şüalanması zamanı hansı xəstəliyin əlamətləri inkişaf edir?
A) Eritema

B) Laringit

C) Angina

D) Faringit

E) Tonzillit
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
997) Ağ ciyərlərin inkişaf edən radiasion dəyişikliklər hansıdır?
A) Anqina

B) Eritema

C) Şüa pnevmonitləri

D) Peritonitlər

E) Larinqit
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
998) Qida borusu xərçənginin şüalanması zamanı xəstələrdə ezofaqitlər nə vaxt özünü biruzə verir?
A) CMD – 15 Qr

B) CMD – 20 – 30 Qr

C) CMD – 35 Qr

D) CMD – 5 Qr

E) CMD – 35 – 45 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
999) Şüa sistitləri hansı dozada inkişaf etməyə başlayır?
A) CMD – 20 – 30 Qr

B) CMD – 35 – 45 Qr

C) CMD – 35 Qr

D) CMD – 5 Qr

E) CMD – 50 – 60 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
1000) Limfa sistemi tərəfindən radiasion dəyişiklikləri nə vaxt müşahidə edilir?
A) CMD – 5 Qr

B) CMD – 20 – 30 Qr

C) CMD – 35 Qr

D) CMD – 50 – 60 Qr

E) CMD – 35 – 45 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
1001) Kiçik çanaq və qarın boşluğu orqanların şüalandırıldığında bağırsaq tərəfindən nələr inkişaf edir?
A) Yalnız enterokolit

B) Yalnız rektit

C) Kolit

D) Rektit, rektosiqmoidit, enterokolit

E) Qastrit
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
1002) Xayada və yumurtalıqlarda nə vaxt dəyişikliklər əmələ gəlir?
A) 20 – 25 Qr

B) 35 – 40 Qr

C) 30 – 35 Qr

D) 15 – 20 Qr

E) 10 – 12 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
1003) Şüa müalicəsinin uzaq fəsadları hansıdır?
A) Atrofialar

B) Mutagenez

C) Teratogenez

D) Kanserogenez, teratogenez, mutagenezE) Fibrozlar
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
Yüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə