Şüa terapiyası


) Residiv verən dəri xərçənginə yaxın məsafəli rentgenterapiya hansı dozada verilir?Yüklə 1,32 Mb.
səhifə10/15
tarix21.10.2017
ölçüsü1,32 Mb.
#7891
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

517) Residiv verən dəri xərçənginə yaxın məsafəli rentgenterapiya hansı dozada verilir?
A) 5500-6500 Rt

B) 2200-3200 Rt

C) 5700-6700 Rt

D) 8000-10000 Rt

E) 3500-4500 Rt
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
518) Dəri xərçəngi neçə mərhələyə bölünür?
A) 2 mərhələyə

B) 5 mərhələyə

C) 4 mərhələyə

D) 3 mərhələyə

E) 6 mərhələyə
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
519) Dəri xərçənginin I mərhələsində ölçüləri hansıdır?
A) 1.8 sm

B) 2.5 sm

C) 1.5 sm

D) 2 sm


E) 1.0 sm
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
520) Dəri xərçənginin I mərhələsində metastazlar aşkar edilir?
A) Aşkar edilmir

B) 2 sahədə aşkar edilir

C) 4 sahədə aşkar edilir

D) 3 sahədə aşkar edilir

E) 1 sahədə aşkar edilir
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
521) Dəri xərçəngi II mərhələdə hansı ölçüdədir?
A) 2.5 sm qədər, dərindən çıxır və 2 sahəyə sirayət edir

B) 3 sm qədər dəridən başqa ətrafa sirayət edir

C) 1.5 sm artıq 3 sahəyə MTS verir

D) 2 sm artıq, dəridən başqa 1 ətraf toxumaya sirayət edir

E) 2 sm artıq, başqa ətraf toxumalara sirayət etmir
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
522) Dəri xərçəngi III mərhələdə hansı ölçüdədir?
A) Həcmi 3.5 sm, sümüyə MTS verir

B) Həcmi 2 sm, sümüyə və qırtlağa MTS verir

C) Həcmi 30 sm dərindən kənara çıxmır qığırtlağa MTS verir

D) İri həcmli, az hərəkətli, dərinin bütün qatına sirayət edir, sümük və qığırtlağa MTS vermir

E) Həcmi 1.5 sm sümüyə və qığırtaf MTS verir
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
523) IV mərhələdə dəri xərçənginin xüsusiyyətləri hansılardır?
A) Dəridə həcmi 2 sm, sümüklərə MTS

B) Dəridə həcmi 2.5 sm qığırlaya yayılması

C) Dəridə geniş yayılması bütün toxumlar sirayət etməsi sümük və qığırtlağa həcmindən asılı olmayaraq regionar l/d hərəkətsiz MTS; ya uzaq sahədə MTS

D) Dəridə həcmi 1.5 sm, yalnız hərəkətsiz 1 sahədə MTS

E) Dəridə həcımi 3.0 sm, 2 sahədə MTS hərəkətli
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
524) Obliqat dəri xərçəngi önü hansı xəstəlik qeyd edilir?
A) Piqmentli kseroderma

B) Dəri xorası

C) Dəri ekzeması

D) Dərinin infeksiya xəstəliyi

E) Dəri psoriazı
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
525) Ümumi onkoloji xəstəliklər arasında dəri xərçəngindən ölüm faizi nə qədərdir?
A) 1-2 % təşkil edir

B) 3%-5% təşkil edir

C) 1.5%-2.0% təşkil edir

D) 1%-1.5% təşkil edir

E) 0.9%-1.5% təşkil edir
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
526) Dəri xərçənginin yaxın məsafəli rentgenterapiyasında birdəfəlik mənbə dozası hansı miqdarda verilir?
A) 400-600 Rt

B) 300-500 Rt

C) 200-400 Rt

D) 2500-350 Rt

E) 600-800 Rt
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
527) Korpuskulyar şüalanmaya nə aiddir?
A) Elektron dəstələri, alfa-hissəciklər, protonlar, neytronlar, mənfi pi-mezonlar

B) Alfa və beta şüalanma

C) Qamma – şüalanma

D) Betta – şüalanma

E) Alfa – şüalanma
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
528) Kvant şüalanmaya nə aiddir?
A) Betta – şüalanma

B) Qamma – şüalanma

C) Alfa – şüalanma

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Elektromaqnit şüalanma – tormoz və qamma – şüalanma
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
529) Qamma – şüalanma rentgen şüalanmadan nə ilə fərqlənir?
A) İonlaşdırıcı şüalanmanın dərinliyi maksimum 0,3 – 0,5 sm dəyişir, hansı ki, dərinin şüalanmasını azaldır

B) İonlaşdırıcı şüalanmanın dərinliyi maksimum 1,0 – 1,7 sm dəyişir, hansı ki, dərinin şüalanmasını azaldır

C) Fərqlənmir

D) İonlaşdırıcı şüalanmanın dərinliyi maksimum 0,3 – 0,85 sm dəyişir, hansı ki, dərinin şüalanmasını azaldır

E) İonlaşdırıcı şüalanmanın dərinliyi maksimum 1 – 2 sm dəyişir, hansı ki, dərinin şüalanmasını azaldır
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
530) 120 və 140 MeV enerjili protonların yürüş zonası nəyə bərabərdir?
A) 5 və 7 sm

B) 7 və 8 sm

C) 12 və 20 sm

D) 30 və 40 sm

E) 11 və 14 sm
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
531) Şüa terapiyasında hansı cihazlar istifadə olunur?
A) US – cihazı

B) NMR


C) Sistoskop

D) Xətti gücləndirici

E) Endoskop
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
532) Co 60 (radionuklid kobalt) yarımparçalanma dövrü nə qədərdir?
A) 2 il

B) 5,3 il

C) 10 il

D) 4 il


E) 6,2 il
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
533) Radionuklid kobalt Co 60 qamma – kvantlar buraxır aşağıdakı enerji ilə?
A) 4,12 və 4,22 MeV

B) 5,5 və 7,2 MeV

C) 1,17 və 1,33 MeV

D) 1,17 və 1,43 MeV

E) 2,13 və 1,33 MeV
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
534) Distansiyalı rentgenoterapevtik cihazı təşkil edir?
A) Rentgen boru, generator, ştativ, xəstəni yerləşdirmək üçün stol

B) Rentgen boru, ştativvə xəstəni yerləşdirmək üçün stol

C) Rentgen boru, generator, və xəstəni yerləşdirmək üçün stol

D) Generator, ştativ və xəstəni yerləşdirmək üçün stol

E) Düzgün cavab yoxdur
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
535) Dodaq dərisi xərçənginin operasiyadan sonra baş verən residivə hansı həcmdə rentgenterapiya verilir ? (birdəfəlik mənbə dozası)
A) 550-650 Rt

B) 600-700 Rt

C) 500-600 Rt

D) 400-500 Rt

E) 150-250 Rt
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
536) Dəri xərçəngi residivi zamanı cəmi mənbə doza hansı həcmdə verilir?
A) 6000-8000 Rt

B) 4000-5000 Rt

C) 3000-4000 Rt

D) 5000-6000 Rt

E) 7000-8000 Rt
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
537) Dəri xərçəngləri arasında qulaq seyvanı xərçənginin faizi nə qədər olur?
A) Təxminən 9%

B) Təxminən 8%

C) Təxminən 11.5%

D) Təxminən 7.2%

E) Təxminən 6.5%
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
538) Şüa müalicəsi nəticəsində baş verən süa xərçəngi zamanı verilən cəmi mənbə doza hansı həcmdə verilir?
A) 3000-4000 Rt

B) 2000-3000 Rt

C) 4000-5000 Rt

D) 5000-6000 Rt

E) 7000-8000 Rt
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
539) Bütün dəri xərçəngləri arasında yastı hüceyrəli dəri xərçəngi neçə faiz təşkil edir?
A) 65%

B) 76.7%


C) 70.2%

D) 80%


E) 52.0%
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
540) Penisin xərçəngi neçə faiz təşkil edir (kişilərdə)?
A) 0.5%

B) 0.9%


C) 2.1%

D) 2.5%


E) 1.5%
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
541) Penis xərçəngi zamanı yaxın məsafəli rentgenterapiya hansı dozada (dəri üzərinə) optimaldır?
A) 6000-7000 Rt

B) 5000-6000 Rt

C) 6000-8000 Rt

D) 7000-9000 Rt

E) 4000-5000 Rt
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
542) Penisin xərçənginə birdəfəlik yaxın məsafəli rentgenterapiya hansı dozada verilir?
A) 300-400 Rt

B) 1500-2500 Rt

C) 500-600 Rt

D) 200-300 Rt

E) 2500-350 Rt
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
543) Sidik kisəsi xərçənginin hansı histoloji variantı şüa terapiyasına daha həssasdır?
A) Adenokarsinoma

B) Yastı hüceyrəli

C) Anaplastik

D) Bədxassəli papilloma

E) Keçid hüceyrəli
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
544) Rentgen şüaları neçənci ildə kəşf olunub?
A) 1895

B) 1885


C) 1875

D) 1900


E) 1905
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
545) Applikasion müalicə metodunda ən çox hansı növ şüalardan istifadə olunur?
A) Rentgen

B) Betta


C) Qamma

D) Alfa


E) Hamısından
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
546) Boşluqdaxili qamma terapiyaya hansı orqanların şişləri göstərişdir?
A) Qida borusu,düz bağırsaq, uşaqlıq

B) Dil, sidik kisəsi, uşaqlıq

C) Dəri, alt dodaq, yemək borusu

D) Alt dodaq, dil, sidik kisəsi

E) Heç biri
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
547) Radiorezistent şişlərə hansılar aiddir?
A) Limfomalar, Limfosarkomalar, Bazal hüceyrəli xərçəng

B) Limfomalar, Melanoma

C) Limfomalar, Osteosarkoma, Limfomalar

D) Osteosarkoma, Melanoma

E) Limfomalar, Limfosarkomalar, Melanoma
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
548) Göz qapağının xərçəngi zamanı hansı terapiya metodundan istifadə olunur?
A) Toxumadaxili γ terapiya metodu

B) Diatansion şüalanma

C) Boşluqdaxili metod

D) Rentgenterapiya metodu

E) Xarici şüalandırma metodu
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
549) Qırtlaq xərçənginin radikal şüa müalicəsi zamanı hansı dozada DQT aparılır?
A) 70 Qr

B) 60 Qr


C) 40 Qr

D) 50 Qr


E) 90 Qr
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
550) Limfoqranulomatozun müalicəsində hansı metod əvəzedilməzdir?
A) Kimyaterapiya və şüa terapiyası

B) Yalnız şüa terapiyası

C) Cərrahi müalicə

D) Şüa terapiyası və cərrahi müalicə

E) Kimyaterapiya və cərrahi müalicə
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
551) Səthi dəri xərçəngi zamanı şüa terapiyasının hansı növündən istifadə olunur?
A) Rentgenterapiya

B) Adron terapiya

C) Qamma terapiya

D) Heç biri

E) Braxiterapiya
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
552) Onkoloji klinikada həm müalicəvi, həm də diaqnostika məqsədi ilə işlədilən radioaktiv maddələrə aiddir?
A) Xe və C

B) Te və Se

C) Fe və P

D) I və P

E) Fe və C
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
553) Şüa terapiyasının metodlarına aid deyil?
A) Muştərək şüa terapiyası

B) Xarici şüalandırma

C) Boşluqxarici şüalandırma

D) Şişdaxili və ya toxumadaxili şüalandırma

E) Boşluqdaxili şüalandırma
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
554) Radiohəssas şişlərə aiddir?
A) Limfomalar, Bazal hüceyrəli xərçəng, Limfosarkomalar

B) Bazal hüceyrəli xərçəng, Hipernefromalar

C) Melanoma, xondroma, adenokarsinoma

D) Limfomalar, Limfosarkomalar, Hipernefromalar

E) Limfomalar, Bazal hüceyrəli xərçəng, Melanoma
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
555) Qırtlaq xərçənginin I, II dövrlərində müalicə əsasən hansı yolla aparılır?
A) Şüa terapiyası

B) Cərrahi yolla

C) Hamısı

D) Rentgenterapiya

E) Kimyaterapiya
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
556) Braxiterapiya zamanı ən çox istifadə olunan radioaktiv maddə hansıdır?
A) Ir192

B) Co59


C) I131

D) Fe 45


E) Te99
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
557) Rentgen şüalarının uzunluğu hansı vahidlə ölçülür?
A) Qrey

B) Anqstrem

C) Rad

D) Kulon


E) Amper
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
558) Şüa terapiyası zamanı toxumalar tərəfindən udulmuş doza hansı vahidlə qiymətləndirilir?
A) Volt

B) Kulon


C) Anqstrem

D) Qrey


E) Amper
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
559) Şiş toxuması üçün α/β göstəricisi nə qədərdir?
A) α/β=3

B) α/β =6

C) α/β =28

D) α/β=10

E) α/β=14
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
560) Aşağıdakılardan hansı kontakt şüa müalicəsinə aid deyil?
A) Applikasion metod

B) Toxumadaxili şüa müalicə

C) Boşluqdaxili braxiterapiya

D) Radiocərrahi müalicə

E) Distansiyalı şüa müalicə
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
561) İonlaşdırıcı şüaların enerjisindən asılı olaraq atomlarda hansı tip effektlər yaranır?
A) Fotoeffekt; Radioeffekt; Kompton

B) Fotoeffekt; Kompton; Cütlüklərin əmələgəlmə effekti

C) Radioeffekt; Fotoeffekt; Cütlüklərin əmələgəlmə effekti

D) Kompton; Radioeffekt; Cütlüklərin əmələgəlmə effekti

E) Radioeffekt, Fotoeffekt, Dekompensasiya
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
562) Tibbi xəttli gücləndiricilərlə hansı növ ionlaşdırıcı şüa ala bilərik?
A) γ, β

B) α, β, γ

C) α, γ

D) α, β


E) α, Ω
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
563) Aşağıdakılardan hansı radiobiologiyanın “4R”-nə daxildir?
A) Reoksigenasiya, Repopulyasiya, Redistribusiya, Rekanalizasiya

B) Repopulyasiya, Rekanalizasiya, Repopulyasiya, Rehidratasiya

C) Reparasiya, Reoksigenasiya, Repopulyasiya, Redistribusiya

D) Reparasiya, Repopulyasiya, Redistribusiya, Rekanalizasiya

E) Reparasiya, Repopulyasiya, Redistribusiya, Rekanalizasiya
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
564) Radikal şüa terapiyası zamanı adətən şiş toxumasında cəmi mənbə doza neçə olur?
A) 30-40 Qr

B) >50 Qr

C) <30 Qr

D) 100-120 Qr

E) 40-50 Qr
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
565) Aşağıdakılardan hansı şüa terapiyasının əsas elementlərinə aid deyil?
A) Radiometriya

B) KT-simulyasiya

C) Radiobiologiya

D) Dozimetriya

E) Topometriya
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
566) Korpuskulyar şüalara hansılar aiddir?
A) α və β

B) Rentgen şüaları

C) γ şüalar

D) Sadalananların hamısı

E) yüksək enerjili rentgen şüaları
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
567) Ağciyər xərçəngində regional limfa düyünlərində metastazlar varsa, hansı müalicə taktikası seçilməlidir?
A) Cərrahi, sonra şüa terapiyası

B) Hormonterapiya

C) Kimya terapiya

D) Əvvəl şüa, sonra kimya terapiya

E) Əvvəl kimya terapiya, sonra şüa terapiyası
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
568) Uşaqlıq boynunun xərçənginin erkən formalarının müalicəsində ən çox istifadə olunan metod hansıdır?
A) Şüa müalicə

B) Kompleks metod

C) Dərman müalicəsi

D) Hormonterapiya

E) Cərrahi metod
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
569) Rentgen şüaları haqqında deyilənlərdən hansı biri səhvdir?
A) Təsirindən qazlar ionlaşır

B) Təbii şüalar kimi fotokağızın üzərində iz buraxır

C) Maqnitin təsirindən öz istiqamətini dəyişir

D) Fotoeffekt əmələ gətirir

E) İntensivliyi məsafə ilə tərs mütənasib dəyişir
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
570) İonlaşdırıcı şüaların təsiri nəticəsində toxumalarda əmələ gələn effektlər hansılardır?
A) Termiki, Kimyavi, Fiziki

B) Kimyəvi, Bioloji, Termiki

C) Fiziki, Kimyavi, Bioloji

D) Bioloji, Termiki, Xronoloji

E) Bioloji, Fiziki, Termiki
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
571) Distansiyalı qamma terapiyada hansı izotopdan istifadə olunur?
A) 75Se

B) İr192


C) 60Co

D) 83Kr


E) 59Fe
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
572) Uşaqlıq boynu xərçənginin yerli yayılmış mərhələlərində əsas müalicə metodu hansıdır?
A) Hormonterapiya

B) Şüa terapiyası

C) Cərrahi əməliyyat

D) Kimyaradioterapiya

E) Kimyaterapiya
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
573) Xırdahüceyrəli ağciyər xərçəngi zamanı əsas müalicə metodu hansıdır?
A) Cərrahi əməliyyat

B) Şüa terapiyası

C) Kompleks müalicə

D) Kimyaradioterapiya

E) Kimyaterapiya
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
574) Qeyri-xırdahüceyrəli ağciyər xərçəngi zamanı əsas müalicə metodu hansıdır?
A) Şüa terapiyası

B) Kimyaradioterapiya

C) Kimyaterapiya

D) Hormonterapiya

E) Cərrahi əməliyyat
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
575) Qida borusu xərçəngi nəticəsində əmələ gəlmiş disfagiyanı tez bir zamanda aradan götürməyə imkam verən metod hansıdır?
A) Hormonterapiya

B) Kimyaradioterapiya

C) Kimyaterapiya

D) Distansiyalı qamma terapiya

E) Braxiterapiya
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
576) Süd vəzi xərçəngi zamanı cərrahi əməliyyatdan sonra qoltuqaltı limfa düyünlərində metastazlar aşkar olunarsa hansı zonalara şüa terapiyası aparılmalıdır?
A) Döş qəfəsi divarına, supraklavikulyar, qoltuqaltı

B) Yalnız döş qəfəsi divarına

C) Boyun-körpücüküstü limfa düyünlərinə

D) Döş qəfəsi divarına, supraklavikulyar, infraklavikulyar

E) Yalnız qoltuqaltı
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
577) Klassik rejimlə aparılan distansion qamma terapiyada birdəfəlik mənbə doza neçədir?
A) 1,5 Qr

B) 3 Qr


C) 4 Qr

D) 2 Qr


E) 1 Qr
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
578) Palliativ şüa terapiyası zamanı adətən şiş toxumasında cəmi mənbə doza neçə olur?
A) <30 Qr

B) <50 Qr

C) 40-50 Qr

D) 30-40 Qr

E) 70 Qr
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
579) Radikal şüa terapiyası zamanı adətən şiş toxumasında cəmi mənbə doza neçə olur?
A) 100-120 Qr

B) <30 Qr

C) 30-40 Qr

D) >50 Qr

E) 40-50 Qr
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
580) Braxiterapiya metodunda distansion qama terapiyadan fərqli olaraq?
A) Böyük həcmlərə yüksək doza verilir

B) Kiçik həcmlərə kiçik doza verilir

C) Bütün cavablar səhvdir

D) Böyük həcmlərə kiçik doza verilir

E) Kiçik həcmlərə yüksək doza verilir
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
581) Burun-udlaq xərçəngi olan xəstələrdə hansı müalicə metodu əsas sayılır?
A) Kimyaradioterapiya

B) Şüa terapiyası

C) Cərrahi əməliyyat

D) Kimyaterapiya

E) Simptomatik terapiya
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
582) Burun-udlaq xərçənginin şüa müalicəsinin aparılması üçün əks göstərişlər hansılardır?
A) Ürək-damar çatışmazlığı

B) Beyin qişalarının zədələnməsi, şişin dağılması, qanaxma

C) Anemiya, leykopeniya

D) Şəkərli diabetin dekompensasiya dövrü

E) Bütün hallarda aparılmalıdır
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
583) Burun-udlaq xərçəngi olan xəstələrdə regionar metastazların şüalandırılması hansı dozada aparılır?
A) 60-66 Qr

B) 50 Qr


C) Aparılmır

D) 40 Qr


E) 46 Qr
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
584) Burun-udlaq xərçənginin şüa terapiyası zamanı xəstələrdə ən ağır şüa ağırlaşmaları hansı sayılır?
A) Şüa perixondriti

B) Şüa ezofagiti

C) Şüa miyeliti, sümüklərin radionekrozu, trizm

D) Şüa mukoziti

E) Şüa traxeiti
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
585) Burun-udlaq xərçənginin şüa terapiyasının neçə sahədən aparılması düzgün deyil?
A) 5

B) 2


C) 4

D) 1


E) 3
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
586) Burun-udlaq xərçənginin şüa terapiyasından sonra hansı fəsadlara ən az rast gəlinir?
A) Şüa epiteliti

B) Şüa faringiti

C) Şüa stomatiti

D) Şüa kataraktası

E) Şüa laringiti
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
587) Burun-udlaq xərçənginin erkən mərhələsində kontakt braxiterapiyanın cəmi mənbə dozası neçə olur?
A) > 70 Qr

B) 40-50Qr

C) 25-30 Qr

D) 50-60 Qr

E) 15-20 Qr
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
588) Burun-udlaq xərçənginin hansı histoloji variantı şüa terapiyasına daha həssasdır?
A) Aşağı differensiasiyalı yastı epitel karsinoma

B) Limfosarkoma

C) Adenokarsinoma

D) Yüksək differensiasiyalı yastı epitel karsinoma

E) Differensiasiya olunmayan karsinoma
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996, С. 131-133
589) Qalxanvari vəzin xərçənginin əməliyyat önü şüa terapiyası zamanı cəmi mənbə doza neçə olur?
A) 70 Qr

B) 50 Qr


C) 40 Qr

D) 30 Qr


E) 60 Qr
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
590) Qalxanvari vəzin xərçənginin radikal şüa terapiyasında CMD neçə olur?
A) >70 Qr

B) 50 Qr


C) 66 Qr

D) 60 Qr


E) 40 Qr
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
591) Qalxanvari vəzin xərçənginin hansı histoloji variantı şüa terapiyasına daha həssasdır?
A) Limfosarkoma

B) Anaplastik karsinoma

C) Yüksək differensiasiyalı adenokarsinoma

D) Medulyar xərçəng

E) Follikulyar adenokarsinoma
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
592) Qalxanvari vəzin xərçənginin sümüklərə metastazları olduqda hansı radiopreparatlardan sistem müalicə məqsədi ilə istifadə oluna bilər?
A) Olunmur

B) Cs 127

C) Tc 99

D) İr 192

E) I 131
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004Yüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə