Mohammed, Mesagerul lui Allah (ﷺ)


Credinţa că a fost ultimul dintre Mesagerii lui Allah (Pacea fie asupra lor!) şi cel mai bun dintre eiYüklə 470,26 Kb.
səhifə7/7
tarix31.10.2017
ölçüsü470,26 Kb.
#24315
1   2   3   4   5   6   7

4.Credinţa că a fost ultimul dintre Mesagerii lui Allah (Pacea fie asupra lor!) şi cel mai bun dintre ei. Allah Preaînaltul spune:

Mohammed nu este tată nici unuia dintre bărbaţii voştri, ci el este Trimisul lui Allah şi încheietorul Profeţilor şi Allah este Atoateștiutor.” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 33:40]5. Credinţa că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a completat și perfecționat religia şi că nu mai poate fi adăugat sau înlăturat nimic din aceasta. Allah cel Atotputernic spune:

[...] În ziua aceasta, am desăvârșit religia voastră şi am împlinit Harul Meu asupra voastră şi am încuviințat islamul ca religie pentru voi! [...]” [Traducerea sensurilor Nobilului Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 5:3]

Aceasta este într-adevăr ceea ce se observă, dat fiind că islamul abordează toate aspectele vieții, precum cele legate de viața politică, economică, socială și morală. Aceasta este o religie și un mod de viață în adevăratul sens al cuvântului. Legat de aceasta, gânditorul Kwelem a spus în cartea sa, Credința islamică (pagina 119-120):

Prevederile Coranului nu se limitează doar la obligațiile morale și religioase… Aceasta este o lege generală pentru lumea islamică, incluzând legi civile, comerciale, militare, judiciare și penale. În plus, este o lege religioasă care guvernează toate chestiunile, de la cele religioase până la cele legate de viața lumească, de la prezervarea vieții până la sănătatea fizică, de la drepturile celor care guvernează până la drepturile fiecărui individ, de la interesul personal la cel general, de la virtute la păcat, de la pedeapsa lumească la cea din Viața de Apoi… Astfel, Coranul diferă în mod semnificativ de cărțile sfinte ale creștinilor, care nu conțin niciun fel de fundamente religioase. Mai mult decât atât, ele sunt alcătuite din povești, fabule și o dezordine totală în ceea ce privește adorarea… Acest lucru este ilogic și fără niciun efect..”6. Credinţa că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi-a îndeplinit Misiunea şi nu a omis nimic bun pe care să nu ceară oamenilor să îl facă și nimic rău pe care să nu îl interzică. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a întrebat pe cei prezenți în cadrul Pelerinajului de Adio:

«Am transmis mesajul?» Ei au răspuns: «Da!» Atunci el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Fii Martorul meu, o, Allah, că am transmis oamenilor Tăi Mesajul Tău!»” [Al-Bukhari și Muslim]7. Credinţa că islamul este singura religie acceptată de Allah Preaînaltul după misiunea Profetului Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și că oamenii vor fi judecați în conformitate cu aceasta. Allah Preaînaltul spune:

Acela care doreşte o altă religie decât islamul, nu-i va fi acceptată, şi el se va afla în Lumea de Apoi printre cei pierduţi." [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 2:85]

Profetul Mohammed (Pacea ți binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

(Jur) Pe Cel în Mâna căruia este sufletul lui Mohammed! Oricine a auzit de mine din această comunitate, sau orice evreu, sau orice creștin care mă ascultă, însă nu îşi mărturisește credinţa în cele cu care am fost trimis şi moare în această stare (de necredinţă), va fi printre oaspeții Focului.” [Muslim]8. Supunerea faţă de poruncile Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Allah cel Atotputernic spune:

Cei care se supun lui Allah şi Trimisului, aceia vor fi împreună cu cei pe care i-a binecuvântat Allah cu harul Său, ca şi profeții, adevăraţii evlavioși, martirii şi cei pioși. Şi ce buni tovarăși vor fi aceştia!” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 4:69]

Așadar, oamenii trebuie să urmeze ceea ce el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) poruncește și să evite ceea ce el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) interzice. Allah Preaînaltul spune:

[...] Ceea ce Mesagerul vă dăruieşte [hotărăște, porunceşte] primiţi [faceţi] şi toate cele de la care vă opreşte, de la acelea opriți-vă [şi nu faceţi] şi fiţi cu frică de Allah, căci, cu adevărat, Allah este Aspru la pedeapsă!” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 59:7]

Allah Preaînaltul spune cu privire la cei care arată nesupunere față de poruncile Profetului (Pacea ți binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):

Însă pe acela care nu este supus lui Allah şi Trimisului Său şi încalcă orânduielile Lui, [Allah] îl va face să intre în Foc, rămânând veşnic în el şi el va avea parte de chinuri înjositoare.” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 4:14]9. Acceptarea verdictelor Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), fără a se opune acestora. Allah Preaînaltul spune:

Însă, nu! [Jur] pe Domnul Tău! Nu vor crede ei [cu adevărat] până ce nu te vor lua pe tine ca judecător pentru cele care se iscă între ei şi nu vor mai afla în sufletele lor temere faţă de ceea ce tu ai hotărât şi nu se vor supune cu desăvârșită supunere [hotărârii tale].” [Traducerea sensurilor Nobilului Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 4:65]

Punerea Legii islamice înaintea tuturor legilor, prevederilor și reglementărilor făcute de om. Allah Cel Atotputernic spune:

Şi, oare, voiesc ei judecata din vremea păgâniei [perioada anterioară apariției islamului, cunoscută sub numele de Al-Jahiliyyah]? Dar cine, oare, ar putea fi mai bun judecător decât Allah, pentru un neam care se crede statornic?” [Traducerea sensurilor Nobilului Traducerea sensurilor Nobilului Coran,5:50]10. Urmarea Tradiţiei Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Allah Preaînaltul spune:

Spune: „[O, Profetule] Dacă Îl iubiţi pe Allah, urmaţi-mă şi Allah vă va iubi şi vă va ierta păcatele voastre! Allah este Al-Ghafūr [Atoateiertător], Ar-Rahīm [Prea Îndurător]!” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 3:31]

Aceasta implică, de asemenea, urmarea exemplului Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), fapt care presupune cunoaşterea vieţii lui. Allah Preaînaltul spune:

Aţi avut voi în Trimisul lui Allah o pildă frumoasă, pentru cel care nădăjduiește în Allah şi în Ziua de Apoi şi Îl pomeneşte pe Allah mereu.” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 33:21]

Pentru a putea urma exemplul Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este necesară cunoașterea și studierea biografiei sale. Zain Al-Abedin - Ali ibn Husein ibn Ali ibn Abu Talib (Allah să fie mulțumit de ei!) a spus:

Cunoșteam bătăliile Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) asemeni capitolelor din Coran.” (Începutul și sfârșitul, Ibn Kathir 3/242)

Bătăliile fac parte din bibliografia Mesagerului lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).

11. Acordarea poziției cuvenite Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

Nu exagerați în lăudarea mea la fel cum creştinii au făcut cu Isus, fiul Mariei, deoarece eu nu sunt decât un rob al lui Allah; aşadar, spuneţi-mi: «Robul şi Mesagerul lui Allah.»” [Al-Bukhari]

Atunci când Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este pomenit, se impune trimiterea de salutări asupra lui. Allah Preaînaltul spune:

Allah şi îngerii Săi se roagă pentru Profet. O, voi cei care credeţi, rugați-vă pentru el şi salutați-l pe el cu tot respectul!” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 33:56]

Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

O persoană zgârcită este cea în faţa căreia numele meu este menţionat şi nu trimite salutări asupra mea.” [At-Tirmidhi]12. Iubirea, respectul și punerea iubirii față de el mai presus decât cea față de alte persoane, deoarece el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) are meritul călăuzirii oamenilor la adevărata religie, după Allah Preaînaltul. În această religie se găsește fericirea atât în această viață cât și în Viața de Apoi. Allah Cel Atotputernic spune:

Spune [o, Mohammed]: «Dacă părinţii voştri, fiii voştri, fraţii voştri, soţiile voastre, clanul vostru, bunurile pe care le-aţi dobândit, negoțul de a cărui lâncezire vă temeți şi locuinţele de care sunteţi mulțumiți vă sunt vouă mai scumpe decât Allah, decât Trimisul Său şi decât lupta pe calea Lui, atunci aşteptaţi-vă să vină Allah cu porunca Sa!» Iar Allah nu călăuzeşte neamul de nelegiuiţi!” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran,9:24]

Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a dezvăluit care sunt consecințele iubirii față de el, atunci când i-a răspuns unui bărbat care l-a întrebat:

«O, Mesager al lui Allah! Când va veni Ceasul?» Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a ridicat pentru a efectua rugăciunea, iar atunci când a terminat, a întrebat: «Unde este cel care a întrebat când va sosi Ceasul?» Omul a răspuns: «Eu sunt acela, o, Mesager al lui Allah.» El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a întrebat: «Ce ai pregătit pentru el?» Omul a răspuns: «O, Mesager al lui Allah, nu am pregătit multe rugăciuni sau post pentru el, dar îi iubesc pe Allah și pe Mesagerul lui.» Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Un om va fi cu cei pe care îi iubește și tu vei fi cu cei cu care îi iubești.»” [At-Tirmidhi]

Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

Cel care are următoarele trei calităţi va simţi dulceaţa credinţei: Allah şi Trimisul Său (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) îi sunt mai dragi decât oricine şi orice altceva; iubeşte o persoană numai de dragul lui Allah; urăşte să se întoarcă la necredinţă, după ce Allah l-a salvat de aceasta, aşa cum urăşte să fie aruncat în Foc.” [Al-Bukhari și Muslim]

Atunci când cineva îl iubește cu adevărat pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), el îi iubește și pe cei pe care el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a iubit, așa cum sunt familia și companionii săi (Allah să fie mulțumit de ei!), și îi urăște pe cei pe care el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a urât. De asemenea, el îi urmează pe cei care l-au urmat pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și le este dușman celor cărora Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a fost dușman. Astfel, el trebuie să iubească doar de dragul lui Allah Preaînaltul și să urască doar de dragul Lui, așa cum a făcut și Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).

13. Chemarea la religia sa și încercarea de a o transmite și celor care nu au aflat despre ea în cel mai bun mod cu putință. Allah Preaînaltul spune:

Cheamă la calea Domnului tău cu înțelepciune şi bună îndemnare şi discută cu ei cum e mai frumos! Domnul tău este mai Bineștiutor al acelora care s-au abătut de la calea Sa şi El este mai Bineștiutor al celor care sunt bine călăuziţi.” [Traducerea sensurilor Nobilului Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 16:125]

Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

Transmiteți de la mine chiar și numai un verset.” [Al-Bukhari]14. Apărarea Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și a Tradiției sale prin negarea a tot ceea ce îi este atribuit în mod nedrept și explicarea adevărului celor care nu îl cunosc, precum și apărarea Tradiției și a chemării sale prin negarea falselor acuzații pe care le aduc dușmanii islamului.

15. Păstrarea Tradiției Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care a spus:

(...) Trebuie să urmați Sunnah mea și a califilor bine-călăuziți. Țineți-vă de ea şi nu îi daţi drumul. Evitați noutățile, pentru că orice chestiune care nu are precedent în islam este bid‘ah (inovație), iar orice bid‘ah (inovație) este o deviere.” [Abu Dawud]Concluzii

Încheiem această discuţie citând cuvintele lui Alfonse de Lamartine cu privire la măreția Profetului Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):

Niciun bărbat nu a avut vreodată, în mod voluntar sau involuntar, o misiune atât de nobilă. Această misiune depășea capacitățile omului. Prin ea, au fost oprite prejudecățile care au ridicat o barieră între om şi Creatorul său. Mulțumită ei, a fost restabilită relația dintre om și Dumnezeu și invers și, de asemenea, a fost restabilit conceptul real de divinitate și sanctitatea acestuia în mijlocul unei anarhii de divinități păgâne la care oamenii se închinau la acel moment. Niciodată o persoană nu a îndeplinit o astfel misiune supraomenească având mijloace atât de modeste. Aceasta s-a datorat faptului că el (Mohammed) a avut încredere deplină în conceptul și punerea în aplicare a misiunii sale nobile. Mohammed nu a fost ajutat decât de un număr restrâns de persoane, care locuiau într-un colț al deșertului și aveau încredere în el.În cele din urmă, niciodată vreun bărbat nu a reușit să provoace o astfel de revoluție în întreaga lume. În mai puţin de două secole de la apariția islamului, acesta domina întreaga Peninsulă Arabică şi cucerise, în numele lui Allah, Persia, Khorasanul, regiunea dintre Eufrat și Tigru, India Occidentală, Siria, Abisinia, toată Africa de Nord, nenumărate insule Mediteraneene, Spania şi o parte din Franța.

Dacă luăm în considerare faptul că măreția scopului, carența mijloacelor şi succesul uluitor sunt trei criterii ale eroismului uman, cine ar îndrăzni să îl compare pe oricare bărbat al istoriei moderne cu Mohammed? Acești bărbaţi renumiți nu au creat decât armate, legi sau imperii și structuri materiale care, în majoritatea cazurilor, au fost distruse în fața ochilor lor. Cu toate acestea, acest bărbat (Mohammed) nu numai că a mobilizat armate, a implementat legi și a creat imperii, popoare și regate, ci a mobilizat milioane de oameni reprezentând o treime din populația lumii la acel moment. În plus, a abrogat domnii, locuri sfinte, religii, idei, credințe și ideologii în lumina Cărții ale cărei versete au devenit legea care reglementează comportamentul comunității spirituale, în cadrul căreia s-au unit popoare întregi de toate rasele și limbile. El i-a lăsat comunității musulmane o caracteristică de neșters, și anume adorarea unui Dumnezeu Unic, pe Care privirea nu Îl poate cuprinde, și ura față de politeism. Astfel, cei care au crezut în Mohammed se disting prin respectarea poziției stricte față de falsele divinități și de politeismul poluant. Aderarea unei treimi din întreaga populație a lumii la religia lui a fost un miracol, poate nu neapărat cel al unui om, ci al logicii.

Ideea unei singure divinități la care i-a chemat Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) pe oameni, într-o perioadă în care dominau miturile şi superstițiile consolidate în mințile lor de practicile ghicitorilor și de idolatrie este, în sine, un miracol. Încă din momentul în care a formulat această idee, el a distrus toate templele de idoli, provocând o treime din populația lumii. Viața lui, contemplarea, revoluția eroică împotriva superstițiilor poporului său, îndrăzneala de a-i provoca pe politeişti, rezistența în fața tuturor prejudiciilor pe care le-a suportat timp de 15 ani în Mecca, răbdarea în fața nedreptăților și a disprețului din partea oamenilor, care aproape au reușit să îl ucidă, persistența în răspândirea mesajului său, războiul împotriva perversiunii morale și a obiceiurilor păgâne, credința profundă în victorie, serenitatea în fața nenorocirilor, modestia în fața victoriilor, ambiția devotată unei singure idei, care nu avea nicio legătură cu faima sau puterea, constanța în rugăciune, discuțiile private cu Allah, moartea și victoria sa răsunătoare de după moarte… toate acestea dovedesc că nu ne aflăm în fața unui șarlatan. Dimpotrivă, ne aflăm în fața unei credințe solide și de neclintit. Credința sa a fost construită pe două principii de bază, primul fiind credința că nimeni și nimic nu este demn de adorare în afară de Allah, și al doilea că El nu poate fi perceput prin simțurile fizice. Prin intermediul primului principiu aflăm cine este Allah, iar al doilea principiu este legat de cunoașterea necunoscutului.

Filosof, orator, legiuitor, luptător, cuceritor, gânditor, Mesager, fondator al unei Religii bazate pe logică şi adorare, fără statui şi simboluri, liderul a douăzeci de imperii lumești și al unui imperiu spiritual nelimitat… acesta este Mohammed. Dacă luăm în considerare toate criteriile care alcătuiesc măreția acestui bărbat, care om a fost mai măreț decât Mohammed?”

Într-adevăr, o, Mesager al lui Allah, recunosc că nu ţi-am făcut dreptate prin această lucrare, care reprezintă doar o încercare de a combate afirmațiile defăimătoare la adresa personalității tale, aduse de politeiști și de cei care cad pradă preocupărilor lumești și dorințelor animalice.

Îi cer lui Allah ca această carte să corecteze toate neînțelegerile cu privire la această personalitate onorabilă, să devină o cheie pentru cei care vor să cunoască mai multe despre ea, să îndrume către bine și să avertizeze împotriva răului. Respectarea tuturor legilor și reglementărilor aduse de Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), precum și a Tradiției sale, duc la mulțumirea lui Allah Cel Atotputernic și la Paradis.

Trebuie să renunțăm la imitarea şi urmarea oarbă a tradiției strămoșilor noştri și să începem să ne bazăm pe cunoaştere, cercetare şi logică în ceea ce credem și facem.Pentru mai multe informaţii despre islam puteţi consulta următoarele site-uri:

E-Books

www.islamhouse.com

www.islamland.com

www.sultan.org

www.thekeytoislam.com

www.en.alukah.net

www.muslim-library.com

www.r-islam.com

www.rasoulAllah.net

www.knowingAllah.com

www.islamic-invitation.com

www.ar.islamway.netChat

www.edialogue.org

www.islamreligion.com

www.chatislamonline.org

www.islam-port.com

Cărți islamice gratuite

www.islamicbooks4u.net

www.islamic-message.net

Fatawa

www.islamqa.info/en

www.fatwa.islamweb.net/en/

Pentru noii musulmani

www.newmuslimacademy.org

www.newmuslimguide.com

www.zadgroup.netAscultă Coran

www.quran.islamhouse.com

www.mp3quran.net

www.listenandrecord.com

wwwgodwords.net

www.qurantranslations.net

www.quraan.us

www.tvquran.comCuprinsi31^pimgpsh_thumbnail_win_distr

Introducere

Cine este Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)?

Descrierea Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)

Caracteristicile Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)

Câteva dintre manierele Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) cu cei din jurul său

Mărturiile nepărtinitoare ale unor cunoscuţi gânditori cu privire la Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)

Soţiile Profetului (Allah să fie mulţumit de ele!)

Dovezi din Scripturi care susţin că Mohammed a fost un Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)

Care sunt cerințele mărturisirii că Mohammed este Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)

Concluzii

/users/ahmed/documents/my sites & projects/projects & sites/islamland/profile-cover-back_s.jpg

Yüklə 470,26 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə