Mısır Batı mimarlığının başladığı yerdir: Batı mimarlığının kökeni eskiYüklə 445 b.
tarix16.08.2018
ölçüsü445 b.
#71108Mısır Batı mimarlığının başladığı yerdir: Batı mimarlığının kökeni eski

 • Mısır Batı mimarlığının başladığı yerdir: Batı mimarlığının kökeni eski

 • Mısır dini ve bilimidir.

 • Mısır kültürü, ilerlemeye, insan becerisinin müdahalesiyle şeylerin

 • daha iyi olacağına inana 21.yy. batı uygarlığının tersine eski Mısırlılar

 • bu kavramlara sahip değildi.

 • Onlara göre şeyler asla yaradılış zamanında olmuş olduklarından

 • daha iyi olamazlardı. Tanrıların dünyada yaşadıkları bu zaman bir

 • altın çağdı ve sürekli olarak bu altın çağı yeniden yaratmaya

 • çalışıyorlardı.Bu anlayışın bir sonucu olarak Hanedanlık öncesinden IV. Hanedanlığa

 • Bu anlayışın bir sonucu olarak Hanedanlık öncesinden IV. Hanedanlığa

 • kadar olan dönemde dini, yazını, sanatı ve mimarlığı geliştirdikten

 • sonra, izleyen 2500 yıl boyunca tutucu davranıp bunlarda çok az

 • değişiklik yaptılar.

 • Onlara göre şeyler asla yaradılış zamanında olmuş olduklarından

 • daha iyi olamazlardı. Tanrıların (Tanrı Firavun) dünyada yaşadıkları bu

 • zaman bir altın çağdı ve sürekli olarak bu altın çağı yeniden yaratmaya

 • çalışıyorlardı.Eski Mısırlıların günlük yaşamı dinle, Amon-Ra’ya, Kral-Tanrı

 • Eski Mısırlıların günlük yaşamı dinle, Amon-Ra’ya, Kral-Tanrı

 • Firavun’a ve yerel tanrılara tapınma eylemi ile doluydu. Mısırlılar

 • yalnızca bu yaşamdan haz almakla kalmayıp bu hazların ölüm sonrası

 • yaşamda da sürmesini sağlamak için çalışırlar.Hanedanlık öncesi gömme törenleri sonraki yaşam için erzaklarla dolu

 • Hanedanlık öncesi gömme törenleri sonraki yaşam için erzaklarla dolu

 • kavanozlar ve aletlerle çevrili ölü bedenlerinin gömülmesinden

 • oluşuyordu.

 • Bir süre sonra uzun yaşam sonrasına hazırlamak için ölü bedenlerinin

 • yapay yollardan kurutulması ve sarılması işlemi geliştirildi.Ölümden sonra bile rahipler ölünün günlük simgesel beslenmesini

 • Ölümden sonra bile rahipler ölünün günlük simgesel beslenmesini

 • sağlamayı sürdürüyorlardı. Nihai olarak ebediyete uzanan sonraki

 • yaşam şimdiki yaşamdan çok daha önemliydi.

 • Dolayısıyla köylülerin, soyluların ve firavunların evleri için çamur tuğla

 • yeterli olurken, Üçüncü Hanedanlıkla birlikte ölülerin ve tanrıların

 • evlerinde özenle kesilmiş ve taraklanmış taşlar kullanılmaya başlandı.Mısır Tarihi beş dönemden

 • Mısır Tarihi beş dönemden

 • oluşmaktadır. Bumlar sırasıyla;

 • Eski Krallık;

 • İlk Ara Dönem;

 • Orta Krallı Dönemi:

 • İkinci Ara Dönem:

 • Yeni Krallık-İmparatorluk Dönemi;(Vadi Tapınakları Dönemi)İ.Ö. 1000 yıllarında imparatorluk sona erdi ve İ.Ö. 525’de İranlılar

 • İ.Ö. 1000 yıllarında imparatorluk sona erdi ve İ.Ö. 525’de İranlılar

 • tarafından, 322’de İskender tarafından, 30’da Romalılar tarafından işgal

 • edildi.

Mastabalar:

 • Mastabalar:

 • Erken hanedanlık öncesi mezarlar

 • toprağın kazılması ile elde ediliyordu

 • ve cesetlerin zarar görmesi

 • engellenemiyordu. Daha sonra mezarların

 • üstüne eğimli tuğla duvarlarla çevrilmiş

 • tümsekler yapılmaya başlandı. Bunlar

 • büyüdükçe küçük odalar birleştirilerek

 • yiyeceklerin ve belki ölenin heykelinin de

 • konulabileceği kadar genişletildi.

 • Bu anıt mezarlar dikdörtgen planlıydı ve

 • Bunlara Mastaba denilirdi. Bu mezar

 • yapıları bir ailenin üyeleri için guruplar

 • halinde yapılırdı. Böylece yaşarken bir

 • arada bulunan aile üyeleri öbür

 • yaşamlarında da bir arada bulunabilirlerdi.Saqqara’daki Zoser Basamaklı Pramidi:

 • Saqqara’daki Zoser Basamaklı Pramidi:

 • Mısır mimarisindeki esasa devrim III. Hanedanlık zamanında Firavun

 • Zoser zamanında Saqqara’da yaptırdığı mezar kompleksinde

 • gerçekleşmiştir.Basamaklı piramide kayalara oyulmuş bir yeraltı mezarı olan basit bir

 • Basamaklı piramide kayalara oyulmuş bir yeraltı mezarı olan basit bir

 • Mastaba olarak başlanmıştı. Zose’in ailesinin diğer üyelerini alabilmesi

 • için Mastaba kenarlarından uzatılmış, daha sonra diğerlerine taban

 • oluşturan orijinal Mastaba’nın üstüne dört tane daha yerleştirilerek

 • geleneksel yatay Mastaba’nın düşey bir anıta dönüştürülmesine karar

 • verilmiştir.Bu mezar ve piramit kompleksi, 10.4 m yüksekliğinde, 545x277 m

 • Bu mezar ve piramit kompleksi, 10.4 m yüksekliğinde, 545x277 m

 • ölçüsünde bir duvar ile çevrilidir. Birkaç yalancı girişin yanında güney-

 • doğuda esas giriş yer almaktadır.Giriş holünün ötesinde büyük bir açık avlu vardı. Bu avlu büyük bir

 • Giriş holünün ötesinde büyük bir açık avlu vardı. Bu avlu büyük bir

 • ihtimalle Firavun’un yeniden gençleşmesini temsil eden Hebsed

 • törenlerinde kullanılıyordu.Güney ve kuzey evi

 • Güney ve kuzey eviSonuç olarak ortaya basamaklı bir piramit çıkmıştır. Bu form sonraları

 • Sonuç olarak ortaya basamaklı bir piramit çıkmıştır. Bu form sonraları

 • değişikliklerle birlikte bildiğimiz düz yüzeye ulaşmıştır.Giza’daki Piramitler:

 • Giza’daki Piramitler:

 • Giza üçlüsü piramit yapımının Mısırlılarca aşılmayan doruk noktasını

 • temsil eder. Bu dev kütlelerin her biri, Kutup yıldızına ve güneşin dikey

 • eksenine kusursuzca hizalanmıştır.İlk yapılan piramit en kuzeydeki ve üçünün en büyüğüdür. IV.

 • İlk yapılan piramit en kuzeydeki ve üçünün en büyüğüdür. IV.

 • Hanedan’lığın ikinci Firavunu (Keops) Khufu için yapılmıştır.Başlangıcda Khufu (230x230m, h=146m) piramidi platonun kayalarına

 • Başlangıcda Khufu (230x230m, h=146m) piramidi platonun kayalarına

 • oyulmuş bir yeraltı mezar odasını kapatacaktı ancak blokların

 • tabakaları yerleştirildikçe bu değişerek hafif yükseltili bir mezar

 • odasına dönüştü ve sonra bir başka değişiklikle mezar odası piramidin

 • kulesinin tam ortasına yükseltildi.Güneye düşen sonraki piramit

 • Güneye düşen sonraki piramit

 • Khufu’un oğlu (Kepren) Khafre

 • için inşa edilmiştir.

 • Khafre piramidi (215.5x215.5m,

 • h=143.5m), üç piramit arasında

 • tepesindeki orijinal kireç taşı

 • kaplamasını muhafaza eden tek

 • piramittir.Kolon –Kirişli yapım tekniğinin saf bir

 • Kolon –Kirişli yapım tekniğinin saf bir

 • örneği olan Khafre’nin vadi tapınağı

 • su mermeri bir döşeme üstüne

 • yerleştirilmiş kırmızı granitten

 • kesilmiş kiriş ve sütunlara sahiptir. İç

 • kısmında kralın yirmi üç heykeli,

 • Ka’nin geçici meskenleri

 • bulunmaktaydı. Vadi tapınağının tam

 • kuzeyinde kayalardan yararlanarak

 • devasa bir figür oymuşlardı-ön

 • pençeleri taş bloklardan yapılmış,

 • firavun ’un başıyla çömelmiş bir

 • aslan gövdesine sahip bir aslan

 • heykeli. (Sfenks)Ortadaki piramidin güney-batısında yer alan üçüncü en küçük piramit

 • Ortadaki piramidin güney-batısında yer alan üçüncü en küçük piramit

 • Khafre’nin oğlu (Mycerinus) Menkare tarafından yaptırılmıştır.

 • Menkare’nin daha küçük olan piramidi (108.5x108.5, h=66.5m)

 • onunda kaplaması kayıptır. Aşağıdaki on altı katman granitle kaplıdır.Piramitler geniş mezar komplekslerinin en görünür kısımlarıydı. Her

 • Piramitler geniş mezar komplekslerinin en görünür kısımlarıydı. Her

 • birine Nil’in kıyısından açılan bir kanalla yaklaşılırdı. Bunun ucunda

 • piramidin eteğine doğru eyimlenen bir yaya yoluna bağlanan bir vadi

 • tapınağı ve yan yapıları yanı sıra mezarlardan ve kraliyet ailesinin

 • üyeleri için Mastabalar’dan oluşan bir Nekropolis (ölüler kenti)

 • bulunurdu.Amarna Villası;

 • Amarna Villası;

 • Sokaktan içeriye çevirme duvarı içindeki bir kapıdan giriliyordu hemen

 • solda bir kapıcı kulübesi vardı. Bahçede küçük bir Aton (yeni tanrı)

 • tapınağı bulunuyordu. İç bahçe avlusu geçilince ev kompleksi başlıyordu.

 • Bu kompleks evin merkezinde yer alan Merkez odası ve kuzey odası

 • üzerine odaklanmıştı.Bu göbeğin çevresine konuklar için bir batı odası, güney tarafta

 • Bu göbeğin çevresine konuklar için bir batı odası, güney tarafta

 • kadınların daireleri ve güney-doğu köşesine efendinin dairesi

 • yerleştirilmişti. Kalın çamur tuğla duvarlarındaki pencereler ısı

 • kazancını azaltmak için oldukça küçüktüler ve merkezdeki odalar tepe

 • pencereleri ile aydınlatılıp havalandırılıyorlardı. Ana evi çevresinde,

 • ahırlar, hizmetçi odaları, depo ve ambarlar gibi hizmet birimleri

 • yerleştirilmişti.Bu devirde zanaatçılar oldukça iyi yaşıyorlardı. Bir çoğu yok olmuşsa

 • Bu devirde zanaatçılar oldukça iyi yaşıyorlardı. Bir çoğu yok olmuşsa

 • da Krallar vadisindeki mezarlarda çalışan zanaatçılar için inşa edilen

 • yerleşim bölgesi kısmen günümüze kadar korunmuştur. Bir odası

 • geniş ve birçok odası derin olan bu evler daha büyük Amarna

 • Vilasıyla aynı ana bölümlere sahipti.Firavunlar IV. Hanedanlık ’da (Eski Krallık Dönemi) ulaştıkları mutlak

 • Firavunlar IV. Hanedanlık ’da (Eski Krallık Dönemi) ulaştıkları mutlak

 • güce denk bir güce bir daha hiç ulaşamamışlardır, bu yüzden Giza’daki

 • Piramitlerin görkemi hiç alışılamadı.

 • I. Ara dönemden sonra kraliyet yapıları olarak piramitlerin yerini

 • tapınaklar ve mezarlar almıştır.Tapınaklar, ulusun öğrenim ve yönetim merkezlerini kendilerinde

 • Tapınaklar, ulusun öğrenim ve yönetim merkezlerini kendilerinde

 • birleştirdikleri için yalnızca tapınma yerleri olmaktan daha fazla işleve

 • sahiptir. Ülkeyi yöneten devasa bürokrasinin ikamet ettiği ve eğitim

 • gördüğü yerdi.

 • Büyük tapınaklarda okullar, üniversiteler, ve arşivler bulunuyordu;

 • bunlar devlet yönetiminin, bilimsel ve tıbbi çalışmaların olduğu kadar

 • tarım yönetiminin de merkeziydi; ayrıca kamusal ambar ve atölye

 • olarak da kullanılıyordu.Thebes başkent oldu ve kentin güneyinde Karnak ve Luxor’da iki büyük

 • Thebes başkent oldu ve kentin güneyinde Karnak ve Luxor’da iki büyük

 • Amon tapınağı yapılmıştır. Zamanla bu tapınakların karşısına Nil’in batı

 • kıyısına vadinin kenarındaki yarların ön yüzüne oyulmuş mezarlar inşa

 • edildi.Karnak’daki Amon Tapınağı.

 • Karnak’daki Amon Tapınağı.

 • Karnakdaki Amon Tapınağı zamanla Mısır

 • İmparatorluğunun dinsel ve yönetsel merkezi

 • oldu.Luxor’daki Amon Tapınağı;

 • Luxor’daki Amon Tapınağı;

 • Bir diğer kutsal mekan da Luxor’daki

 • Amon tapınağıdır. Bu tapınak Nil’in

 • kıyısına paralel olarak hizalanmıştır.

 • Her iki tapınak da VIII. Hanedanlık

 • döneminde yapıldı ve devamlı

 • büyütüldü. Ve son derece karmaşık bir

 • hal aldıBu tip mezarlara, İ.Ö. 2120’de XII. Hanedanlık Firavunu Menhuttotep

 • Bu tip mezarlara, İ.Ö. 2120’de XII. Hanedanlık Firavunu Menhuttotep

 • tarafından yaptırılan teraslı kompleks örnek olmuştur. Nehrin

 • karşısındaki Karnak’daki Amon tapınağının eksenine üzerine

 • hizalanmış geniş orta sütunlu terası muhtemelen bir piramit tarafından

 • kesiliyordu. Ancak bu tapınaktan günümüze çok az bir bölümü

 • parçalar halinde kalmıştır.

Batı duvarı boyunca küt kare payelerden bir kolon dizisi bulunmaktadır.

 • Batı duvarı boyunca küt kare payelerden bir kolon dizisi bulunmaktadır.

 • Bunların arkasında ise daha zarif on altı kenarlı sütunlar bulunmaktadır.

 • Sütun dizisi merkezde üst terasa ulaşımı sağlayan bir rampa ile kesilir.Bu terasın batı yanı boyunca uzak

 • Bu terasın batı yanı boyunca uzak

 • uçlarındaki tapınaklara bir giriş

 • sundurması işlevi gören bir çift

 • sütun dizisi görülür, bu giriş

 • sundurmasının iç tarafında iki

 • yanında yarın yüzeyine oyulmuş

 • Ra ve Amon tapınaklarının

 • bulunduğu açık bir Peristil (üç

 • tarafı kolonlu avlu) avlu vardır.

 • Tüm tapınak kompleksi Mısır

 • geometrisinin ve mekan

 • düzenlemesinin dikey ve eksensel

 • geleneklerinden kaynaklanır.Khonsu Tapınağı;

 • Khonsu Tapınağı;

 • İ.Ö.1170’de III. Ramses

 • tarafından yaptırılan Khonsu

 • tapınağı yeni krallık tapınağının

 • temel bileşenlerini çok daha açık

 • olarak örnekler.Tapınağa, bir giriş pilonuna yani dar bir kapı delinmiş masif eğimli

 • Tapınağa, bir giriş pilonuna yani dar bir kapı delinmiş masif eğimli

 • (Şevli) bir duvara götüren sfenksler tarafından işaretlenmiş bir yol

 • boyunca yaklaşılıyordu.Pilon içinden masif sütun

 • Pilon içinden masif sütun

 • dizileriyle çevrili açık bir ön

 • avluya geçiliyordu. Buradan

 • hipostil hole (tavanı birçok sütun

 • tarafından taşınan salon) yani

 • sütunlarla taşınan ve tepe

 • pencereleriyle aydınlatılan bir

 • salona ulaşılıyordu.Bunun ötesinde sekos yani festival süresince içinde tanrı heykelinin

 • Bunun ötesinde sekos yani festival süresince içinde tanrı heykelinin

 • taşındığı kutsal kayık yada mavnanın bulunduğu bir oda üzerinde

 • odaklanan rahipler için ayrılmış kutak (dinsel yapıların en kutsal yeri,

 • Hıristiyan kilisesindeki sunak gibi) bulunuyordu.Tapınağın arkasında içinde genellikle altınla kaplı ahşap bir heykel

 • Tapınağın arkasında içinde genellikle altınla kaplı ahşap bir heykel

 • olan tanrının imgesinin bulunduğu bir bölüm vardır. Bu tapınak formu

 • yaklaşık 1500 yıl kullanıldı, çoğu tapınak Nehir’e dik giden bir eksen

 • üzerine inşa edildi.Otuz bir Hanedanlık süresince, 2700 yıllık bir süre boyunca Mısır

 • Otuz bir Hanedanlık süresince, 2700 yıllık bir süre boyunca Mısır

 • mimarisi form açısından yalnızca küçük değişiklikler kabul görmüştür.

 • Bu kültürde mimarinin amacı süreklilik ve düzendi.Kataloq: 2013
2013 -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
2013 -> Adpu, Böyük akt zalı, 19 oktyabr 2013, saat 1000
2013 -> Diş texniki Bölmə Qarışıq Diş texniki 1 Hansı hallarda çıxan protezlər hazırlanır?
2013 -> Şək İnsanın təsərrüfat fəaliyyətinin yayılması
2013 -> Rayon layihələndirilməsi fənni üzrə intahan sualları
2013 -> Şəki şəhər Mədəniyyət və Turizm şöbəsi Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana sistemi Metodika və biblioqrafiya şöbəsi
2013 -> Diş texniki ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Qarışıq Diş texniki 1 Hansı hallarda çıxan protezlər hazırlanır?
2013 -> ­Soylu Atalı Həyat üfüqləri (L. N. Tolstoyun “Hərb və Sülh” əsəri üstə düşüncələr)
2013 -> RÜSTƏM İbrahiMBƏyov ultimatum iki hissəli ölüm dastanı Başlıca iştirakçılar: O, bir də Onun üç Məni
2013 -> Güntay Gəncalp (Cavanşir) Səfəvilər

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə