Mühazirə otağı/Cədvəl iv-13: 40-15: 00; 15: 10-16: 30 Otaq: 503 Konsultasiya vaxtıYüklə 208,13 Kb.
tarix02.01.2022
ölçüsü208,13 Kb.
#8283
növüMühazirə


Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

Müasir Azərbaycan dili-I AZLL 106

3


Departament

Azərbaycan dili və ədəbiyyat

Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr

Tədris semestri

Yaz 2014

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Reyhan Mədətova

E-mail:

Nuran2107@mail.ru

Telefon:

0505747612

Mühazirə otağı/Cədvəl

IV-13:40-15:00; 15:10-16:30 Otaq:503
Konsultasiya vaxtı

II 16:30-17:30

Prerekvizitlər

yoxdur

Tədris dili

2012-2013

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

Müasir Azərbaycan dili I hissə, Bakı,2007

Müasir Azərbaycan dili II hissə, Bakı,2007A.Qurbanov Müasir Azərbaycan ədəbi dili I hissə, Bakı,2003


Kursun vebsaytı
Tədris metodları

Mühazirə

Mühazirə

Qrup müzakirəsi

Qrup müzakirəsi

Praktiki tapşırıqlar

Praktiki tapşırıqlar

Praktiki məsələnin təhlili
Digər
Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı
40

Praktiki məsələFəallıq
10

Tapşırıq və testlər
10

Kurs işi (Layihə)Prezentasiya/Qrup müzakirəFinal imtahanı
40

DigərYekun
100

Kursun təsviri

Dilçiliyin fonetika bölməsində danışıq səsləri, heca, ahəng qanunu, vurğu, orfoqrafiya, orfoepiya, leksika bölməsində sözlərin mənşəyi,leksik-semantik söz qrupları, onomologiya, semasiologiya və s. öyrəniləcək.

Kursun məqsədləri

Dilşiliyin fonetika və leksika bölmələrini elmi, nəzəri və praktik cəhətdən öyrənmək.

Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Kursun sonunda tələbələr aşağıdakıları edə biləcəklər:

1. Yeni orpoepiya və orfoqrafiya qaydalarını tətbiq edəcəklər

2. Müasir Azərbaycan dilinin leksikasının dəyişmə yollarını öyrənəcəklər

3.Azərbaycan dilinin fonetikası və leksikası haqqında müstəqil fikrlər söyləyəcəklər
Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Hər üzürsüz qaibə görə 1 bal çıxılacaq.Dərsdə fəallıq göstərməyənlərə, diskusiyalarda iştirak etməyənlərə aktivlik balı verilməyəcək.


Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar

1

13.02.14

13.09.13Fonetika haqqında ümumi məlumat

Azərbaycan dilində saitlər (Vokalizmlər)A.QurbanovMAƏD.47- 70

A.QurbanovMAƏD.70-772

20.02.14

20.02.14


Azərbaycan dilində samitlər (Konsonantiizmlər)

Nitqin fonetik parçaları. Heca.Hecanın tipləri.A.QurbanovMAƏD.77-87

A.QurbanovMAƏD.100-1103

27.02.14

27.02.14


Azərbaycan dilində fonetik hadisələr

Azərbaycan dilində fonetik qanunlar: Cingiltiləşmə qanunu.A.QurbanovMAƏD.87-96

MAD.-I 121-1274

06.03.14

06.03.14


Azərbaycan dilində ahəng qanunu.

Nitq parçalarının mənalı səslənmə (fono-semantik) əlamətləri. Vurğu.A.QurbanovMAƏD 96-105

A.QurbanovMAƏD 105-1105

13.03.14

13.03.14


Azərbaycan dilində intonasiya.

Azərbaycan dilinin orfoepiyası.MAD. 169-190

MAD. 191-2406

27.03.14

27.03.14Azərbaycan dilinin orfoqrafiyası.

Yeni orfoqrafiya qaydaları.MAD. 240-260

MAD. 261-2847

03.04.14

03.04.14Fonetik təhlil qaydaları

Aralıq imtahan
8

10.04.14

10.04.14


Leksikologiya haqqında ümumi məlumat

Müasir Azərbaycan dilinin lüğət tərkibiA.QurbanovMAƏD.193-199

A.QurbanovMAƏD.199-2059

17.04.14

17.04.14


Leksikologiyanın növləri

Saf və hibrit sözlərA.QurbanovMAƏD.205-210

10

24.04.14

24.04.14


Mənşə cəhətdən müasir Azərbaycan dilinin leksik tərkibi

Azərbaycan mənşəli sözlər və alınma sözlərA.QurbanovMAƏD.210-216

A.QurbanovMAƏD.216-23311

01.05.14

01.05.14Müasir Azərbaycan dilində işlənən söz qrupları

Müasir Azərbaycan dilində işlənmə dairəsinə görə sözlərin qruplaşdırılmasıA.QurbanovMAƏD.234-246

A.QurbanovMAƏD.247-27212

08.05.14

08.05.14


Onomalogiya

Onomastik vahidlərin yaranması və dəyişməsiA.QurbanovMAƏD.272-290

A.QurbanovMAƏD.291-30413

15.05.14

15.05.14Müasir Azərbaycan dilinin semantic sistemi

Müasir Azərbaycan dilində leksik-semantik söz qruplarıA.QurbanovMAƏD.304-325

A.QurbanovMAƏD.326-35614

22.05.14

22.05.14


Müasir Azərbaycan dilinin frazeologiyası

Müasir Azərbaycan dilində frazeoloji vahidlərin tipləriA.QurbanovMAƏD.356-370

A.QurbanovMAƏD.370-38715

29.05.14

27.05.14


Leksikoqrafiya

Lüğətlərin əsas tipləriA.QurbanovMAƏD.387-400

A.QurbanovMAƏD.401-42516
Final imtahanBu tədris proqramı fənn haqqında tam məlumatı özündə əks etdirir və hər hansı dəyişiklik barədə öncədən xəbər veriləcək.Fənni tədris edən müəllim (lər)

Reyhan Mədətova

E-mail:

Nuran2107@mail.ru

Telefon:

0505747612

Mühazirə otağı/Cədvəl

II-15:10-16:30;IV-10:30-11:50 Otaq:503
Konsultasiya vaxtı
Prerekvizitlər
Tədris dili

2012-2013

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

1.T.Hacıyev Azərbaycan ədəbi dili tarixi Bakı,1976

2.T.Hacıyev Azərbaycan ədəbi dili tarixi Bakı,1985

3.T.Hacıyev “Molla Nəsrəddinin”nin dili və üslubu Bakı,1983

4.Ə.Dəmirçizadə Azərbaycan ədəbi dili tarixi Bakı,1979


Kursun vebsaytı
Tədris metodları

Mühazirə

Mühazirə

Qrup müzakirəsi

Qrup müzakirəsi

Praktiki tapşırıqlar

Praktiki tapşırıqlar

Praktiki məsələnin təhlili
Digər
Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı

40
Praktiki məsələFəallıq

10
Tapşırıq və testlərKurs işi (Layihə)

10
Prezentasiya/Qrup müzakirəFinal imtahanı

40
DigərYekun
100

Kursun təsviri
Kursun məqsədləri
Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri (TN) fənnin öyrənilməsinin nəticəsi olaraq tələbələrin nəyi bilməli, nəyi anlamalı və nələri etməyi bacarmaları ilə bağlı gözləntilərin təsviridir. Hər kursun 4-dən 8-ə qədər tədris nəticəsi olmalıdır. Kursun tədris nəticələri müşahidə edilə bilən və ya ölçülə bilən olmalıdır və tədris proqramının qəbul olunmuş tədris nəticələri ilə uyğun gəlməlidir.

Məsələn: Kursun sonunda tələbələr aşağıdakıları edə biləcəklər:

1. “Azərbaycan ədəbi dili tarixi” fənni “Azərbaycan dili tarixi” kursunun tərkib hissəsidir.

2. Azərbaycan ədəbi dili Azərbaycan xalqının mədəni intellektual səviyyəsi ilə yanaşı ictimai-tarixi hadisələrlə səsləşərək daim tərəqqi yolu ilə gəlmiş, zənginləşmiş, cilalanmışdır.

3.Azərbaycan dilinin zəngin yazılı abidələrindən ədəbi dilin dinamikası təyin olunacaq.

4.Azərbaycan dilinin üslublarının formalaşması və inkişafı öyrəniləcək.

Kursun sonuna yaxın tələbələrin nələri edə biləcəkləri ilə bağlı olan gözləntiləri hər 4-8 tədris nəticəsi üçün xüsusi olaraq qeyd edin. İstifadə üçün tövsiyyə edilən hərəkət fellərinin siyahısı: izah etmək, həll etmək, inkişaf etdirmək, təhlil etmək, davranmaq, nümayiş etdirmək, əsaslandırmaq, ifadə etmək, qiymətləndirmək, tərtib etmək, yaratmaq, planlaşdırmaq, yoxlamaq və s. Hər tədris nəticəsi üçün yalnız bir feldən istifadə edin.

Tədris üsulları və qiymətləndirmə prosesi tədris nəticələri ilə uyğunlaşdırılmalıdır.Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar

1

18.09.12

20.09.12Azərbaycan dili haqqında məlumat

Azərbaycan dilinin tarixiT.H.AƏD 3-18

T.H.AƏD 18-302

25.09.12

27.09.12Ədəbi dil haqqında məlumat

Ədəbi dilin dövrləşdirilməsi
T.H.AƏD 30-40

T.H.AƏD 40-593

02.10.12

04.10.12


“Kitabi-Dədə Qorqud”un dili

“KDQ”-un dili üzərində işT.H.AƏD 59-85

AƏDT 26-484

09.10.12

11.10.12


XIII əsr Azərbaycan ədəbi dili.Həsənoğlunun dili

“Dastani-Əhməd Həraminin”-nin diliT.H.AƏD 85-105

T.H.AƏD 105-1185

16.10.12

18.10.12


XIV əsr Azərbaycan ədəbi dili.Q.Bürhanəddinin dili

XIII-XIV əsrlərdə lüğətlərT.H.AƏD 118-135

6

23.10.12

25.10.12


Nəsiminin dili və qəzəlləri üzərində iş

Nəsiminin dil və üslub ənənəsiT.H.AƏD 135- 142

7
Aralıq imtahan8

06.11.12

08.11.12


XV-XVI əsrlərdə Azərbaycan ədəbi dilində üslublar

XV-XVI əsrlərdə Azərbaycan ədəbi dilində cığatay ünsürü Kişvərinin diliAƏDT 64-79

AƏDT 79-849

13.11.12

15.11.12


Əmaninin dili

Xətainin klassik şer və xalq şeri janrlarında əsərləriAƏDT 84-95

10

20.11.12

22.11.12


Füzuli qəzəllərinin dili

Füzulinin poemalarının diliAƏDT 95-110

11

27.11.12

29.11.12


Aşıq Qurbaninin dili

XVII əsr Azərbaycan ədəbi diliAƏDT 110-124

12

04.12.12

06.12.12


XVIII əsr Azərbaycan ədəbi dili

Vaqif əsərlərinin dili üzərində işAƏDT 125-140

13

11.12.12

13.12.12


XIX əsrdə dilçilik elminin inkişafı XIX əsrdə türkologiya və şərqşünaslığın inkişafı

T.H.AƏD II 22-45

14

18.12.12

20.12.12


XIX əsr Azərbaycan ədəbi dili.Q.Zakirin dili

M.F.Axundzadənin diliT.H.AƏD II 45-100

15

25.12.12

27.12.12


XX əsrdə ədəbi dilin yeni inkişafı ()

“Molla Nəsrəddin” və “Füyuzat” jurnallarının diliT.H.AƏD II 176-244

16
Final imtahan
Tədris semestri

I

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Reyhan Mədətova

E-mail:

Nuran2107@mail.ru

Telefon:

0505747612

Mühazirə otağı/Cədvəl

II-15:10-16:30;IV-10:30-11:50 Otaq:503
Konsultasiya vaxtı
Prerekvizitlər
Tədris dili

2012-2013

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

1.T.Hacıyev Azərbaycan ədəbi dili tarixi Bakı,1976

2.T.Hacıyev Azərbaycan ədəbi dili tarixi Bakı,1985

3.T.Hacıyev “Molla Nəsrəddinin”nin dili və üslubu Bakı,1983

4.Ə.Dəmirçizadə Azərbaycan ədəbi dili tarixi Bakı,1979


Kursun vebsaytı
Tədris metodları

Mühazirə

Mühazirə

Qrup müzakirəsi

Qrup müzakirəsi

Praktiki tapşırıqlar

Praktiki tapşırıqlar

Praktiki məsələnin təhlili
Digər
Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı

40
Praktiki məsələFəallıq

10
Tapşırıq və testlərKurs işi (Layihə)

10
Prezentasiya/Qrup müzakirəFinal imtahanı

40
DigərYekun
100

Kursun təsviri
Kursun məqsədləri
Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri (TN) fənnin öyrənilməsinin nəticəsi olaraq tələbələrin nəyi bilməli, nəyi anlamalı və nələri etməyi bacarmaları ilə bağlı gözləntilərin təsviridir. Hər kursun 4-dən 8-ə qədər tədris nəticəsi olmalıdır. Kursun tədris nəticələri müşahidə edilə bilən və ya ölçülə bilən olmalıdır və tədris proqramının qəbul olunmuş tədris nəticələri ilə uyğun gəlməlidir.

Məsələn: Kursun sonunda tələbələr aşağıdakıları edə biləcəklər:

1.Müasir Azərbaycan dilinin fonetik quruluşunu daha dərindən mənimsəyəcəklər

2.Yeni orpoepiya və orfoqrafiya qaydalarını tətbiq edəcəklər

3. Müasir Azərbaycan dilinin leksikasının dəyişmə yollarını öyrənəcəklər

4.Azərbaycan dilinin fonetikası və leksikası haqqında müstəqil fikrlər söyləyəcəklər

Kursun sonuna yaxın tələbələrin nələri edə biləcəkləri ilə bağlı olan gözləntiləri hər 4-8 tədris nəticəsi üçün xüsusi olaraq qeyd edin. İstifadə üçün tövsiyyə edilən hərəkət fellərinin siyahısı: izah etmək, həll etmək, inkişaf etdirmək, təhlil etmək, davranmaq, nümayiş etdirmək, əsaslandırmaq, ifadə etmək, qiymətləndirmək, tərtib etmək, yaratmaq, planlaşdırmaq, yoxlamaq və s. Hər tədris nəticəsi üçün yalnız bir feldən istifadə edin.

Tədris üsulları və qiymətləndirmə prosesi tədris nəticələri ilə uyğunlaşdırılmalıdır.Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar

1

18.09.12

20.09.12Azərbaycan dili haqqında məlumat

Azərbaycan dilinin tarixi

2

25.09.12

27.09.12Ədəbi dil haqqında məlumat

Ədəbi dilin dövrləşdirilməsi3

02.10.12

04.10.12


“Kitabi-Dədə Qorqud”un dili

“KDQ”-un dili üzərində iş


4

09.10.12

11.10.12


XIII əsr Azərbaycan ədəbi dili.Həsənoğlunun dili

“Dastani-Əhməd Həraminin”-nin dili


5

16.10.12

18.10.12


XIV əsr Azərbaycan ədəbi dili.Q.Bürhanəddinin dili

XIII-XIV əsrlərdə lüğətlər


6

23.10.12

25.10.12


Nəsiminin dili və qəzəlləri üzərində iş

Nəsiminin dil və üslub ənənəsi


7
Aralıq imtahan8

06.11.12

08.11.12


XV-XVI əsrlərdə Azərbaycan ədəbi dilində üslublar

XV-XVI əsrlərdə Azərbaycan ədəbi dilində cığatay ünsürü Kişvərinin dili


9

13.11.12

15.11.12


Əmaninin dili

Xətainin klassik şer və xalq şeri janrlarında əsərləri

10

20.11.12

22.11.12


Füzuli qəzəllərinin dili

Füzulinin poemalarının dili


11

27.11.12

29.11.12


Aşıq Qurbaninin dili

XVII əsr Azərbaycan ədəbi dili


12

04.12.12

06.12.12


XVIII əsr Azərbaycan ədəbi dili

Vaqif əsərlərinin dili üzərində iş


13

11.12.12

13.12.12


XIX əsrdə dilçilik elminin inkişafı XIX əsrdə türkologiya və şərqşünaslığın inkişafı
14

18.12.12

20.12.12


XIX əsr Azərbaycan ədəbi dili.Q.Zakirin dili

M.F.Axundzadənin dili


15

25.12.12

27.12.12


XX əsrdə ədəbi dilin yeni inkişafı ()

“Molla Nəsrəddin” və “Füyuzat” jurnallarının dili


16
Final imtahanBu tədris proqramı fənn haqqında tam məlumatı özündə əks etdirir və hər hansı dəyişiklik barədə öncədən xəbər veriləcək.
Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

Müasir Azərbaycan dili-I

3


Departament

Azərbaycan dili və ədəbiyyat

Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr

Tədris semestri

I

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Reyhan Mədətova

E-mail:

Nuran2107@mail.ru

Telefon:

0505747612

Mühazirə otağı/Cədvəl

II-12:00-13:20;IV-12:00-13:20 Otaq:503
Konsultasiya vaxtı
Prerekvizitlər
Tədris dili

2012-2013

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

Müasir Azərbaycan dili I hissə, Bakı,2007

Müasir Azərbaycan dili II hissə, Bakı,2007A.Qurbanov Müasir Azərbaycan ədəbi dili I hissə, Bakı,2003


Kursun vebsaytı
Tədris metodları

Mühazirə

Mühazirə

Qrup müzakirəsi

Qrup müzakirəsi

Praktiki tapşırıqlar

Praktiki tapşırıqlar

Praktiki məsələnin təhlili
Digər
Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı

40
Praktiki məsələFəallıq

10
Tapşırıq və testlər

10
Kurs işi (Layihə)Prezentasiya/Qrup müzakirəFinal imtahanı

40
DigərYekun
100

Kursun təsviri
Kursun məqsədləri
Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri (TN) fənnin öyrənilməsinin nəticəsi olaraq tələbələrin nəyi bilməli, nəyi anlamalı və nələri etməyi bacarmaları ilə bağlı gözləntilərin təsviridir. Hər kursun 4-dən 8-ə qədər tədris nəticəsi olmalıdır. Kursun tədris nəticələri müşahidə edilə bilən və ya ölçülə bilən olmalıdır və tədris proqramının qəbul olunmuş tədris nəticələri ilə uyğun gəlməlidir.

Məsələn: Kursun sonunda tələbələr aşağıdakıları edə biləcəklər:

1. 2.Yeni orpoepiya və orfoqrafiya qaydalarını tətbiq edəcəklər

3. Müasir Azərbaycan dilinin leksikasının dəyişmə yollarını öyrənəcəklər

4.Azərbaycan dilinin fonetikası və leksikası haqqında müstəqil fikrlər söyləyəcəklər

Kursun sonuna yaxın tələbələrin nələri edə biləcəkləri ilə bağlı olan gözləntiləri hər 4-8 tədris nəticəsi üçün xüsusi olaraq qeyd edin. İstifadə üçün tövsiyyə edilən hərəkət fellərinin siyahısı: izah etmək, həll etmək, inkişaf etdirmək, təhlil etmək, davranmaq, nümayiş etdirmək, əsaslandırmaq, ifadə etmək, qiymətləndirmək, tərtib etmək, yaratmaq, planlaşdırmaq, yoxlamaq və s. Hər tədris nəticəsi üçün yalnız bir feldən istifadə edin.Tədris üsulları və qiymətləndirmə prosesi tədris nəticələri ilə uyğunlaşdırılmalıdır.

Yüklə 208,13 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə