MühendiSLİk-mimarlik fakültesiYüklə 40,96 Kb.
tarix18.05.2018
ölçüsü40,96 Kb.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİULUDAĞ ÜNİVERSİTESİGENEL BİLGİ: 1976 yılında kurulan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 8 bölümle lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 200 civarındaki öğretim elemanı ile yaklaşık 4500 öğrenciye yüksek nitelikli eğitim-öğretim vermekte olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi; etik değerlere bağlı, takım çalışmasına uyumlu, kendini yenileyen ve çevresine önderlik edebilecek mühendis ve mimarlar yetiştirmeyi, bölgesel gelişime katkıda bulunacak evrensel düzeyde bilimsel ve teknik araştırmalar yapmayı, ulusal ve uluslararası düzeyde gereksinimler için ürettiği bilgiyi uygulayan ve yayan bir kurum olmayı görev edinmiştir. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nde yürütülen akreditasyon çalışmaları olumlu sonuçlar vermeye devam etmekte olup European Accreditation of Engineering Programmes (EUR-ACE ) etiketine sahip bölüm sayımız artmaktadır.
ERASMUS/SECONDOS/FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yönetilen değişim programları kapsamında her yıl çok sayıda öğrencisini yurtiçi ve yurtdışındaki kaliteli üniversitelere yollamakta ve protokol dahilindeki paydaş üniversitelerden öğrenci kabul etmektedir.
ÇİFT ANADAL – YANDAL PROGRAMLARI: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bölümleri, fakülte içi ve dışı bölümlerle sürdürdüğü çok sayıda çift anadal programıyla öğrencilerimize iki farklı alanda diploma alarak mezun olma fırsatı sunmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca yandal programlarıyla diğer bir alanda bilgilerini arttırarak sertifikalar alabilmektedirler.
SOSYAL YAŞAM: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencileri Uludağ Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda “Öğrenci Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Topluluklarına” katılarak aktif roller almaktadırlar. Böylece öğrencilerimiz öğrenim hayatları boyunca akademik yönlerinin yanısıra sosyal, sportif ve sanatsal açılardan da gelişimlerini sürdürebilmektedirler.
STAJ: Uygulamaların teknik hayattaki önemi nedeniyle öğrencilerimiz, öğrenim gördükleri bölümler ile ilgili iş alanlarını tanımalarını, iş yerlerindeki faaliyetleri öğrenmelerini, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri pratik çalışma yaparak uygulamalarını sağlamak amacıyla “dönem içi” ve “dönem dışı” olarak sınıflandırılan stajları başarıyla tamamlamak zorundadırlar.
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Makine Mühendisliği Bölümü 1976 yılında kurulmuştur. 1976-1977 öğretim yılında lisans, 1982-1983 yılında ise yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğretim vermeye başlamıştır. 1992 yılından itibaren de lisans programında I. öğretimin yanı sıra II. öğretimde de öğretim vermek üzere öğrenci almaya başlamıştır. Makine Mühendisliği Bölümü halen lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim vermektedir. Makine Mühendisliği Bölümü’nün halen Konstrüksiyon ve İmalat, Termodinamik, Enerji, Makine Teorisi ve Dinamiği, Mekanik olmak üzere beş ana bilim dalı vardır. Bursa ilinin konumu gereği sanayi ile iç içe olan Makine Mühendisliği Bölümü, öğrencilerini endüstrinin beklentilerini karşılayacak ve yeni teknolojik gelişmeleri takip edip uygulayacak şekilde yetiştirmeye önem vermektedir.


Taban Puan: 400.55410 İ.Ö Taban Puan: 376.63825 Tel : (224) 2941950 Faks: (224) 2941903

Tavan Puan: 446.04945 İ.Ö Tavan Puan: 440.41418 Web: http://mm.uludag.edu.tr/


TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Türkiye’nin ihracat ve istihdam açısından önde gelen sektörlerinden tekstil ve hazır giyim sektörlerinin ihtiyacı olan Tekstil Mühendisi açığının kapatılması için Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, 1976-1977 eğitim-öğretim yılında Türkiye'nin ikinci Tekstil Mühendisliği Bölümü olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bölümün başlıca araştırma alanları; lif teknolojisi, iplik teknolojisi ve makineleri, dokuma ve örme kumaş teknolojisi ve makineleri, boya-baskı, terbiye teknolojisi ve makineleri, bitim işlemleri ve makineleri, dokusuz yüzeyler, konfeksiyon teknolojisi ve makineleri, tekstil fiziği, tekstil kimyası, kalite kontrol, kumaş tasarımı, teknik tekstiller, akıllı tekstiller, kumaş tutumu ve konforu, iş ve zaman etüdü olup, mezunların çalışma alanları üretim sektörü, danışmanlık şirketleri, firma temsilcilikleri ve çeşitli kamu kurumları olarak sıralanabilir.


Taban Puan: 260.13794 İ.Ö Taban Puan: 238.58947 Tel : (224) 2942041 Faks: (224) 2941903

Tavan Puan: 393.36194 İ.Ö Tavan Puan: 309.57178 Web: http://tekstil.uludag.edu.tr/


ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Elektronik Mühendisliği, teknolojinin en hızlı gelişen ve tüm dünyada geçerliliği olan temel bir mühendislik alanıdır. Elektronik Mühendisliğinin uygulama alanları oldukça geniş kapsamlı olup optik sistemlerden radar ve antenlere, sinyal işlemeden akıllı sistemlere, haberleşmeden tıp elektroniği ve görüntüleme sistemlerine kadar endüstrinin ve temel bilimlerin çeşitli uygulama ve araştırma konularını içermektedir. Bölüm, Elektronik Mühendisliği disiplinin 4 temel alanında eğitim ve araştırma faaliyetlerini lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde sürdürmektedir: Devreler ve Sistemler, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği, Elektronik ve Haberleşme. Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunlarının başlıca çalışma alanları; kamu kurum ve kuruluşları, elektronik sistem üreticileri, araştırma kurumları, savunma teknolojileri sektörü, askeri elektronik sistem üreticileri, otomotiv sektörü, televizyon ve radyolar, bankaların veya büyük işletmelerin bilgi teknolojileri birimleri, uluslararası üretici temsilcilikleridir.


Taban Puan: 381.13587 İ.Ö Taban Puan: 357.93488 Tel : (224) 2942011 Faks: (224) 2941903

Tavan Puan: 433.39036 İ.Ö Tavan Puan: 415.94340 Web: http://ee.uludag.edu.tr/İletişim

Adres: Uludağ Üniversitesi

Telefon: 0 224 294 19 01 Faks: 0 224 294 41902

Web: www.uludag.edu.tr e-mail:mmfdekanlik@uludag.edu.tr
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş, 1994 yılında Yüksek Lisans Programını, 2006 yılında Doktora Programını, 2011 yılında ise Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programını başlatmıştır. Bölümde, Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması olarak isimlendirilen iki anabilim dalında İngilizce destekli eğitim sürdürülmektedir. İnsan, malzeme ve makineden oluşan bütünleşik sistemlerin tasarım, kuruluş ve geliştirilmesiyle ilgilenen Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunları telekomünikasyon, tekstil, taşımacılık, bilişim, danışmanlık, otomotiv, demir-çelik ve finans sektörlerinde çalışma imkânları bulmaktadır.


Taban Puan: 425.28739 Tel : (224) 2942081 Faks: (224) 2941903

Tavan Puan: 458.52806 Web: http://endüstri.uludag.edu.tr/


ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

1992 yılında lisans eğitimine başlayan Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde, 1994 yılından itibaren yüksek lisans, 1996 yılından itibaren doktora eğitimi verilmektedir. Çevre mühendisliği, doğal kaynakların kullanımı ve insan sağlığına uygun çevre koşullarının yaratılması ile ilgili mühendislik dalıdır. Çevre Mühendisliği Bölümünde; çevre yönetim sistemleri ve planları, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED), içme ve kullanma suyu, evsel ve endüstriyel atık sular ile yağmur suları, katı, zararlı, tehlikeli, evsel ve endüstriyel atıklar, gürültü, hava, toprak ve su kaynaklarının kirliliği konularında proje, araştırma, geliştirme ve planlama, danışmanlık ve eğitim hizmetleri yürütülmektedir. Çevre Bilimleri ve Çevre Teknolojileri ana bilim dalları bulunan bölümde, bir yıl zorunlu yabancı dil hazırlık programı uygulanmaktadır.

Taban Puan: 300.96104 Tel : (224) 2942101 Faks: (224) 2941903

Tavan Puan: 360.67585 Web: http://cevre.uludag.edu.tr/


MİMARLIK BÖLÜMÜ

1994-95 akademik yılında lisans, 2000-2001 akademik yılında yüksek lisans, 2005-2006 akademik yılında ise doktora eğitimine başlanmış olan Mimarlık Bölümünün misyonu ‘özgün araştırmalar yapmayı, çağdaş bir eğitim yaklaşımıyla öğrencilere mesleki açıdan yeterli donanımı sağlayarak, uluslararası ölçekte mesleklerini yürütebilecek bilince, etik alt yapıya, yaratıcı ve eleştirel bakış açısına sahip nitelikli mimarlar yetiştirmeyi, çevreye duyarlı, toplumsal sorumluluk taşıyan bireylerin oluşumuna katkıda bulunmayı ve toplum yararına hizmet vermeyi görev edinmektir’ olarak belirlenmiştir. Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi, Mimarlık Tarihi ve Restorasyon ana bilim dallarında sürdürülen eğitim ile öğrencilere ağırlıklı olarak tasarım kuram ve yöntemleri, mekânsal organizasyon, estetik, yapı malzemeleri, çağdaş strüktür sistemleri, mimarlık ve sanat tarihi, restorasyon, mimari ifade teknikleri, çevre, ekoloji, sürdürülebilir yapılaşma ve yaratıcılık yöntemleri konularında yeterlilikler kazandırılmaktadır.


Taban Puan: 450.78926 Tel : (224) 2942131 Faks: (224) 2941903

Tavan Puan: 467.81087 Web: http://mimar.uludag.edu.tr/


İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İnşaat mühendisliği; mühendislik yapı ve sistemlerin tasarımı, analizi, projesi, yapımı, denetimi, işletmesi ve bakımıyla uğraşan temel mühendislik dalıdır. İnşaat Mühendisliği Bölümünde lisans ve yüksek lisans programlarında eğitim-öğretim yapılmaktadır. Programların amacı MÜDEK ve benzeri değerlendirme kuruluşlarının aradığı kriterleri sağlayacak düzeyde inşaat mühendisleri ve yüksek mühendisler yetiştirmektir. Bölümde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında, bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetleri ile sektörel sorunlara çözüm üretme ve danışmanlık hizmetleri de yürütülmektedir. Coğrafi, sosyal ve kültürel açıdan cazibe merkezi olan ve modern inşaat teknolojilerinin uygulandığı Bursa’da bulunan İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisine birçok avantaj sunmaktadır. Hızla gelişen bölüm nitelikli ve sektörle işbirliği içinde çalışmalar yapan akademik bir kadroya sahiptir. Teorik ve uygulamalı derslerin yanında sosyal seçmeli dersleri de içeren eğitim-öğretim programı uygulanmaktadır. Kariyer günleri ve seminerler gibi faaliyetlerle de desteklenen etkin bir sektörel işbirliği bulunmaktadır. İnşaat Mühendisliği, çalışma alanı son derece geniş olan bir mühendislik dalı olduğundan, mezunlarına hemen hemen bütün kamu-özel kurum ve kuruluşlarda görev alma şansı sunmaktadır. Diğer taraftan özel çalışma imkanı en fazla olan mesleklerden biridir. Mezunlar kendi işyerlerini açabilirler. Ayrıca, mezuniyet sonrası yatırımcı kuruluşların, meslek odalarının ve eğitim kurumlarının açtığı mesleki eğitim kurslarına katılıp, belirli alanlarda uzmanlaşabilirler.


Taban Puan: 419.17827 Tel : (224) 2940906 Faks: (224) 2941903

Tavan Puan: 440.91760 Web: http://insaat.uludag.edu.tr/


OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2011-2012 akademik yılında eğitim hayatına başlayan Otomotiv Mühendisliği Bölümü; Taşıt Tasarım, Taşıt Dinamiği ve Kontrol, Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri, Taşıt Transport Sistemleri olarak dört anabilim dalı altında toplanmıştır. Otomotiv sektörü; yarattığı yüksek katma değer, yüksek istihdam, rekabetçi yapısı ve bünyesinde çok fazla sayıda teknolojiyi barındırması, araştırma-teknoloji geliştirme faaliyetlerini tetiklemesi gibi özelliklerinden dolayı Türkiye için son derece önemli ve stratejiktir. Bu nedenle ülkemizin kalkınmasında etkili bir araç olarak kullanılmaktadır. Yeni gelişmeler ve planlar önümüzdeki yıllarda otomotiv alanında kaliteli eğitim almış yeni mühendislere gereksinim olacağını ortaya koymaktadır. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü bu gereksinimlere cevap verebilmek için lisans ile tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını yürütmektedir. MSc in Automotive Engineering (without thesis) programı ise İtalya Torino Politeknik Üniversitesi işbirliği ile yürütülmektedir.


Taban Puan: 426.15853 Tel : (224) 2942600 Faks: (224) 2941903

Tavan Puan: 456.53763 Web: http://otomuh.uludag.edu.tr/

Yüklə 40,96 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə