Mulțumiri 9 Ce conține Planul de management? 9Yüklə 1,5 Mb.
səhifə1/21
tarix12.08.2018
ölçüsü1,5 Mb.
#70488
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21Anexă
PLANUL DE MANAGEMENT AL SITULUI DE INTERES COMUNITAR FĂGETUL CLUJULUI – VALEA MORIIROSCI0074


CUPRINS


Tabel 43: Planul financiar 5

Tabel 44: Planul de monitoring 5

Mulțumiri 9

Ce conține Planul de management? 9

A. INTRODUCERE 16

A.1. Scopul și realizarea Planului de Management 16

A.2. Baza legală a Planului de management 18

B. DESCRIEREA SITULUI FĂGETUL CLUJULUI – VALEA MORII ROSCI0074 19

B.1. Informaţii Generale 19

B.2. Mediul fizic 41

B.3. Mediul biotic 49Actualizat prin Ordonanța de Urgență OUG Nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. 61

B.4. Informaţii socio-economice şi culturale 69

B.5. Informare, conştientizare, educare și acţiuni de comunicare cu factorii interesaţi 73

B.6. Cercetare 73C. EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE 74

C.1. Valori 74

C.2. Presiuni și amenințări 80

C.3. Evaluarea situației și a tendinței valorilor ariei protejate 98D. STRATEGIA DE MANAGEMENT 101

D.1. Viziune 101

D.2. Organizarea teritorială a managementului 101

D.3. Domenii de management și obiective specifice 103

D.4. Planul operațional 105

D.5. Activități și măsuri de management specifice pentru implementarea Planului operațional 128E. ASIGURAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE MANAGEMENT 149

E.1. Sistemul de luare a deciziilor 149

E.2. Resurse umane 149

E.3. Investiţii - echipament şi infrastructură 151

Pentru realizarea în condiții optime a celor prevăzute în Planul de management ar trebui să se asigure cel puțin menținerea infrastructurii echipamentelor actuale, respectiv a unui sediu și a mașinii de teren, respectiv asigurarea echipamentului de teren pentru rangeri. 151

Dacă resursele și parteneriatel viitoare vor permite, ar fi benefic să se amenajeze un punct de informare și educație. Nu se recomandă investiții într-o clădire nouă, ci doar amenajarea unei clădiri existente, amplasată corespunzător pentru acest scop, la întreținerea căreia să existe un angajament ferm nu numai din partea Custodelui, dar și din partea autorităților locale și/sau a altor potențiali parteneri. 151

E.4. Resurse financiare necesare pentru implementarea Planului de Management 151

E.5. Monitorizarea implementării Planului de Management 153BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 155

Anexa nr. 1 la Planul de management 159

HARTĂ SATELITARĂ A SITULUI FĂGETUL CLUJULUI – VALEA MORII 159

Anexa nr. 2 la Planul de management 160

OBLIGAȚIILE CUSTODELUI 160

Anexa nr. 3 la Planul de management 161

Anexa nr. 4 la Planul de management 162

Anexa nr. 5 la Planul de management 163

DISTRIBUȚIA HABITATELOR DE INTERES COMUNITAR DIN SITUL FĂGETUL CLUJULUI – VALEA MORII 163

Anexa nr. 6 la Planul de management 164

DISTRIBUȚIA SPECIILOR DE INTERES COMUNITAR ȘI NAȚIONAL ÎN SITUL FĂGETUL CLUJULUI – VALEA MORII 164

Anexa nr. 7 la Planul de management 165

165LIMITELE INTRAVILANULUI MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA PE HARTA SITUL FĂGETUL CLUJULUI – VALEA MORII 165

LISTA INSTITUȚIILOR PREZENTE LA ÎNTÂLNIRILE DE INFORMARE ȘI CONSULTARE PE PLANUL DE MANAGEMENT 166

Anexa nr. 9 la Planul de management 168

FIȘELE HABITATELOR ȘI SPECIILOR DE INTERES COMUNITAR CARE SUNT INCLUSE ÎN FORMULARUL STANDARD 168

Anexa nr. 10 la Planul de management 213

PLANUL FINANCIAR 213

Tabelul nr. 43. 213

Planul financiar 213

Anexa nr. 11 la Planul de management 226

PLANUL DE MONITORING 226

Tabelul nr. 44. 226

Planul de monitoring 226


Listă tabele

Tabel 1. Glosar de termeni utilizați în Planul de management

Tabel 2. Alte acte normative care au stat la baza declarării ariei protejată

Tabel 3. Situația ariei protejate la care se referă planul de management

Tabel 4. Grupuri de proprietari şi categoriile de terenuri pe care le deţin

Tabel 5. Factorii interesaţi identificaţi în procesul de realizare a planului de management și rolul lor pentru ariile protejate

Tabel 6. Dotări deținute de custode pentru desfășurarea activităților

Tabel 7. Planuri cu impact potențial asupra valorilor ariilor protejate

Tabel 8. Studii care stau la baza întocmirii capitolului B.2.

Tabel 9. Studii care stau la baza întocmirii capitolului B.3.

Tabel 10. Corespondenţa între habitatele de interes comunitar, habitatele conform clasificării din România şi asociațiile vegetale pentru habitatele de interes comunitar trecute pe formularul standard

Tabel 11. Importanța habitatelor de interes comunitar incluse în formularul standard prezente în aria protejată

Tabel 12. Situaţia actuală a suprafețelor ocupate de habitatele de interes comunitar incluse în formularul standard

Tabel 13. Habitatele de interes comunitar care nu sunt incluse în formularul standard

Tabel 14. Habitate importante pentru conservare, altele decât cele de interes comunitar

Tabel 15. Speciile de plante de interes comunitar incluse în formularul standard

Tabel 16. Situaţia speciilor de plante de interes comunitar incluse în formularul standard

Tabel 17. Alte specii de plante de interes de conservare

Tabel 18. Speciile de faună de interes comunitar menționate în formularul standard

Tabel 19. Situaţia speciilor de faună de interes comunitar menționate în formularul standard

Tabel 20. Alte specii de faună de interes comunitar care nu sunt incluse în formularul standard

Tabel 21. Distribuţia teritorială şi demografică a Sitului Făgetul Clujului – Valea Morii

Tabel 22. Valorile identificate în aria protejată și importanța lor

Tabel 23. Nivelul amenințărilor - legendă

Tabel 24. Amenințări identificate în cadrul Sitului Făgetul Clujului – Valea Morii

Tabel 25. Principalele direcții de management

Tabel 26. Modalități de implementare ale măsurilor de management și măsuri specifice

Tabel 27. Necesar de personal pentru implementarea Planului de management

Tabel 28. Necesarul de resurse financiare pentru managementul ariei protejate – total

Tabel 29. Fișa habitatului 7210*

Tabel 30. Fișa habitatului 7230

Tabel 31. Fișa habitatului 9170

Tabel 32: Cerințele de habitat a speciei Adenophora liliifolia

Tabel 33: Cerințele de habitat a speciei Eleocharis carniolica

Tabel 34: Cerințele de habitat a speciei Ligularia sibirica

Tabel 35: Cerințele de habitat a speciei Liparis loeselii

Tabel 36: Cerințele de habitat a speciei Colias myrmidone

Tabel 37: Cerințele de habitat a speciei Eriogaster catax

Tabel 38: Cerințele de habitat a speciei Euphydryas maturna

Tabel 39: Cerințele de habitat a speciei Isophya stysi

Tabel 40: Cerințele de habitat a speciei Leptidea morsei

Tabel 41: Cerințele de habitat a speciei Lycaena dispar

Tabel 42: Cerințele de habitat a speciei Maculinea teleius


Kataloq: 2015
2015 -> Dərs vəsaiti, Bakı, Çaşoğlu -2003 A. M. Qafarov Standartlaşdırmanın əsasları
2015 -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Mühazirə Mövzu: Sertifikasiyanın mahiyyəti və məzmunu. Plan əsas terminlər və anlayışlar
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 15
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 22 MÖvzu: telemexanik sistemləR

Yüklə 1,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə