Nitq mədəniyyətiYüklə 26,19 Kb.
səhifə1/6
tarix10.01.2022
ölçüsü26,19 Kb.
#108035
  1   2   3   4   5   6

NİTQ MƏDƏNİYYƏTİ İmtahan sualları (2019-2020)
1.Dilçilik ədəbiyyatlarında “nitq mədəniyyəti” anlayışı

2.Nitqin rabitəliyi və nəzərə alınan əsas amillər

3.Məntiqi vurğu

4.“Müəllim”, “ustad”, “siz” sözlərindən müraciət kimi istifadə edilməsi

5. “Ustad”, “əfəndi”, “cənab” sözləri müraciət forması kimi

6. Aristotelin “Ritorika” əsəri və filosof nitq məharətinin hansı cəhətini əsas sayır

7. Nitq intonasiyasının pozulma halları

8. Məsləhət vermək və mühakimə yürütmək tərzi

9. Səhnə natiqliyi haqqında M. T. Sisseronun fikri

10.Dioloji nitq

11.“Etika” sözü və “əxlaq” etikanın tədqiqat obyekti kimi

12.Mədəni nitqin etiketləri

13.Mark Tilliy Siseron və onun natiqliklə bağlı əsərləri haqqında qısa məlumat

14.Nitqin orijinallığını təmin edən amillər və ona xələl gətirən səbəblər

15.“Dioloq” termini, dioloqun aparıldığı iki şərait haqqında

16.H. Əliyevin Azərbaycan yazıçılarının 7-ci qurultayındakı nitqində dil haqqında

fikirləri

17.Orijinallıq nitqin məziyyətlərindən biri kimi

18.Söz (heca) vurğusu

19.Nitq prosesində müraciət və yolasalma ilə bağlı sözlərin işlədilməsi

20.Nitqin aydınlığı

21.Nitqin növləri və formaları

22.Məntiqi vurğunun müəyyən edilməsində əsas qaydalar

23.Kütlə və auditoriya qarşısındakı çıxışda natiqin nəzərə aldığı məsələlər

24.Şərqdə erkən orta və orta əsrlərdə əxlaqi-didaktik, dini xarakterli əsərlərin

oxunması


25.Məhkəmə natiqliyi

26.Ünsiyyətə girən şəxsin mükalimənin rasional formalarından istifadə etməsi

27. Fonetik norma

28. Akademik natiqliyin inkişafında elm, təhsil müəssisələrinin və tanınmış

dilçilərin rolu

29.Nitqdə intonasiya və ifadəliyin gözlənilməsi

30.Sabit qalan və ünsiyyətdən çıxan nitq etiketləri

31.Nitqin yığcamlığı

32.Monoloji nitq

33.N. Tusi “Əxlaqi-nasiri” əsərində söz və danışıq haqqında

34.Diskussiya zamanı dialoqun səmərəliyini artıran məsələlər

35.Sualetmə və sualaqoşulmada etik normaların nəzərə alınması

36.Yunanıstan natiqlik sənətinin qədim mərkəzi kimi

37.Məruzə

38.Orfoepik normalar

39.Ulu öndər Heydər Əliyev böyük natiq və nitq ustadı kimi

40.Nitqin zənginliyi

41.Nitqi dinləmək bacarığı

42.Nitqdə sadəliyin pozulma səbəbləri

43. İctimai-siyasi nitq

44.Nitq mədəniyyətinin inkişafında ədəbi dilin normalarının təsiri

45.Yazılı nitqin yaranma tarixi haqqında

46.Mədəni nitqə verilən başlıca tələblər

47. Mühazirə

48.Rəy söyləmək, münasibət bildirmək

49.Nitqdə cümlələrin düzgün qurulması

50.Şifahi nitqin xüsusiyyətləri

51. Xanım, bəy, ağa müraciət formaları nəzakət etiketi kimi

52.Nitqin münasibliyi və nitqin münasibliyində nəzərə alınan məsələlər

53.Çıxış


54.Nitqdə orfoqrafiya və orfoepiya qaydaları baxımından düzgün yazılan və

yazılmayan sözlər

55.Nitqin sadəliyi

56.Akademik natiqlik

57. Nitq mədəniyyətinin inkişafında XIX əsr rus şair və yazıçılarının xidmətləri

58.Solon qanunlarının mahiyyəti və həmin dövrlərdə yetişmiş məşhur loqoqraflar

haqqında

59.Söz vurğusunun nitqdə vəzifəsi

60.Həyəcanlı vurğu

61.Ədəbi dilin normalarının nitq mədəniyyətində gözlənməsində radio və

televiziyanın rolu

62.Qohumluq, vəzifə, peşə və rəsmi münasibətlərlə bağlı işlədilən müraciət sözləri

63.Məhkəmə natiqliyinin tarixi

64.Nitqdə orfoepik və orfoqrafik norma fonetik normanın əsas prinsipi kimi

65. Nitqin rəsmi, vasitəsiz, təşkil olunmuş və təşkil olunmamış növləri haqqında

66.Nitqin melodikliyi və psixoloji funksiyası

67.Şad və bəd xəbərin çatdırılması

68.Ölkə prezidenti, xarici işlər naziri və diplomatik nümayəndələrin nitqləri

diplomatik natiqliyin nümunələri kimi

69.Nitqin düzgünlüyü

70.İctimai-məişət natiqliyi

71.Aristotelin “Ritorika” əsərinin antik dövr natiqlərinin yetişməsində rolu

72. Şifahi nitq ilə yazılı nitqin fərqli cəhətləri

73.Razılıq etmə, əhval tutma, məsləhət vermək və məsləhəti qəbul etmə

məqamlarında işlədilən sözlər

74.Natiqlik sənətinin inkişafında M. V. Lomonosovun xidmətləri

75.Dil və nitqin oxşar, fərqli cəhətləri

76.N. Gəncəvinin söz və az danışmaq haqqında şeiri

77.Kömək etmək, qarşılama və vidalaşma məqamlarında işlədilən sözlər

78.Şifahi və yazılı nitq haqqında

79.Nəzakətli hərəkətlər nitqin etik normalarını gözəlləşdirən vasitə kimi

80.Nitq mədəniyyətində dil və normaların nəzərə alınması

81.Həyəcanlı və məntiqi vurğuların fərqi

82.Məruzə və cıxış

83.Monoloji nitq ilə dioloji nitqin fərqi

84.Şad və bəd xəbərlərin çatdırılması üsulları

85.Dil və nitqin əsas xüsusiyyətləri

86.N. Gəncəvi və M. Füzuli söz və nitq haqqında

87. Diplomatik natiklik haqqında məlumat

88. Natiqliyin növləri barədə məlumatYüklə 26,19 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin