Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor partea a ii-a instalaţii de stingere indicativ P118/2 – 2013 cuprin sYüklə 4,05 Mb.
səhifə8/43
tarix30.12.2018
ölçüsü4,05 Mb.
#88488
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   43  1. În condiţii normale de climă temperată se recomandă ca temperatura nominală de declanşare a sprinklerelor să fie de 680C sau 740C.
  1. În spaţiile închise neventilate, sub luminatoare sau acoperişuri de sticlă etc, poate fi necesară montarea unor sprinklere cu temperatura nominală de declanşare mai mare, până la 93 0C sau 100 0C.

TABEL 7.8

Coduri de culori folosite la marcarea sprinklerelor


Temperatura

de declanşare a sprinklerelor

[0C]

Codul culorilor:

fiolă (bulb de sticlă)

Codul culorilor :

element fuzibil

Temperatura de declanşare

[0C]

Temperatura maximă la nivelul tavanului

[0C]

57

68

7993/100

121/141


163/182

204/227/260/286/343portocaliu

roşu


galben

verde


albastru

violet


negru

necolorat

alb


albastru

roşu


verde

portocaliu

negru


57 până la 77

79 până la 107

121 până la 149

163 până la 191

204 până la 246

260 până la 302

320 până la 346


38

66

107149

191


246

329

  1. O atenţie deosebită trebuie acordată alegerii temperaturii nominale de declanşare a sprinklerelor aflate în vecinătatea cuptoarelor de uscare, aparatelor de încălzit şi altor echipamente, care furnizează căldură radiantă.
  1. (1) Sensibilitatea termică a sprinklerelor reprezintă răspunsul (declanşarea) sprinklerului la acţiunea termică produsă de incendiu.

(2) Majoritatea sprinklerelor sunt clasificate conform standardelor europene aplicabile, în ordinea descrescătoare a sensibilităţii termice în una din următoarele clase (tabelul 7.12).
Tabel 7.9

Clase de sensibilitate termică pentru sprinklere


Sensibilitatea termică nominală

Sprinkler de raft

Sprinklerele de tavan, deasupra sprinklerelor

de raft


Sisteme tip

apă –aer


cu preacţionare tip A

Toate celelalte

Standard „A”

NU

DA

DA

DA

Special

NU

DA

DA

DA

Rapid

DA

DA

NU

DA

NOTĂ: Când sprinklere noi sunt adăugate unei instalaţii de sprinklere existente, poate fi necesară luarea în considerare a efectului pe care le pot avea diferenţele de sensibilitate pentru a evita declanşarea accidentală.
  1. Sprinklerele cu diverse sensibilităţi termice trebuie utilizate în concordanţă cu tabelul 7.8. Sprinklerele sub tavan trebuie să prezinte o sensibilitate termică egală sau mai mică decât sprinklerele situate în rafturi.


Cerinţe minime de proiectare a instalaţiilor cu sprinklere


  1. (1) Valorile minime de calcul ale densităţii (intensităţii) de stropire la funcţionarea simultană a sprinklerelor montate sub tavan sau sub acoperiş, dintr-un sector al instalaţiei care protejează o anumită suprafaţă, numită aria de declanşare simultană a sprinklerelor, sunt redate în tabelul 7.10, în funcţie de clasele de pericol de incendiu LH, OH şi HHP (conform SR EN 12845).

(2) Pentru depozite cu pericol mare de incendiu – HHS, valorile minime de calcul ale densităţii (intensităţii) de stropire şi ale ariei protejate la declanşarea simultană a sprinklerelor montate sub tavan sau acoperiş dintr-un sector al instalaţiei sunt redate în tabelul 7.11 în funcţie de categoria şi înălţimea maximă autorizată de depozitare pentru diverse moduri de depozitare cu protecţie unică numai sub tavan sau sub acoperiş. Înălţimea indicată în tabelul 7.11 este considerată ca fiind înălţimea maximă pentru care instalaţia are sprinklere montate numai la nivelul tavanului sau acoperişului.


  1. La depozitele cu pericol mare de incendiu – HHS, distanţa dintre înălţimea maximă de depozitare autorizată şi sprinklerele montate sub acoperiş sau sub tavan nu trebuie să depăşească 4 m. Acolo unde înălţimea de depozitare depăşeşte aceste limite sau unde distanţa dintre înălţimea maximă de depozitare şi tavan sau acoperiş este mai mare de 4 m, trebuie montate sprinklere de raft.
  1. Când sunt montate mai mult de 50 de sprinklere de raft, ele nu trebuie alimentate cu apă de la aceeaşi supapă de control şi semnalizare ca şi sprinklerele montate sub acoperiş sau sub tavan. Supapa de control şi semnalizare trebuie să aibă minimum DN 100.
  1. Pentru proiectarea instalaţiilor cu sprinklere montate sub acoperiş sau sub tavan şi cu sprinklere de raft, pentru depozite cu pericol mare de incendiu – HHS, dacă mărfurile (materialele) sunt depozitate deasupra celui mai înalt nivel de protecţie intermediară, valorile minime de calcul ale densităţii (intensităţii) de stropire şi ale ariei protejate la declanşarea simultană a sprinklerelor dintr-un sector al instalaţiei, sunt redate în tabelul 7.12.

Tabelul 7.10

Valorile minime de calcul ale densităţii (intensităţii) de stropire şi ale ariei de declanşare simultană a sprinklerelor montate sub tavan sau sub acoperiş, dintr-un sector al instalaţiei, în funcţie de clasele de pericol de incendiu LH, OH şi HHP (conform SR EN 12845)


Clase de pericol de incendiu

Valorile minime de calcul ale densităţii (intensităţii) de stropire

Aria de declanşare simultană (m2)

Sistem apă-apă sau cu preacţionare

Sistem apă-aer sau mixt

(mm/min)

(l/sm2)

LH

2,25

0.0375

84

Nu este permisă.

Se utilizează OH1OH1

5,00

0,083

72

90

OH2

5,00

0,083

144

180

OH3

5,00

0,083

216

270

OH4

5,00

0,083

360

Nu este permisă.

Se utilizează HHP1HHP1

7,5

0,125

260

325

HHP2

10,0

0,166

260

325

HHP3

12,5

0,208

260

325

HHP4

Sistem prin inundare (a se vedea NOTA)

NOTĂ – Sistemele cu inundare nu fac obiectul standardului SR EN 12845 ;este nevoie de studii speciale


Calculul hidraulic al conductelor instalaţiilor cu sprinklere


  1. (1) Diametrele conductelor instalaţiilor cu sprinklere pot fi determinate utilizând una din următoarele metode :

 1. predimensionare, în care unele diametre sunt date în tabele (vezi art. 13.3, tabelele 30, 31, 32, 33, 34 şi 35 din standardul SR EN 12845+A2: 2009) iar restul diametrelor conductelor se determină prin calcul hidraulic al reţelei de conducte ;

 2. calcul hidraulic complet, în care toate diametrele conductelor reţelei (conducte principale de distribuţie a apei, ramificaţii etc) se determină prin calcule hidraulice, folosind, de regulă, programe de calcul (având precizate numărul şi data versiunii programului şi să cuprindă prevederile art. 13.4 din standardul SR EN 12845);

 3. se pot folosi şi alte variante de calcul şi dimensionare a instalaţiei de stingere cu sprinklere, astfel încât aceasta să asigure cerinţele minime de presiune şi debit, parametrii necesari realizării funcţiilor de stingere şi limitare a incendiilor pe durata de timp normată, numai dacã metodele şi procedurile respective sunt recunoscute prin reglementãri europene.

(2) în interiorul conductelor instalaţiilor de stingere cu sprinklere viteza apei trebuie să fie mai mică decât:

a) 6 m/s prin armături, debitmetre şi/sau filtre;

b) 10 m/s la orice punct din instalaţie,

astfel încât să se asigure alimentarea numărului total cerut de sprinklere care se presupune că pot intra în funcţionare simultan.


Tabelul 7.11

Valorile minime de calcul ale densităţii (intensităţii) de stropire şi ale ariei protejate la declanşarea simultană a sprinklerelor montate sub tavan sau acoperiş, dintr-un sector al instalaţiei, pentru depozite cu pericol mare de incendiu - HHS (conform SR EN 12845)

Mod de

depozitareÎnălţimea maximă de depozitare permisă (a se vedea NOTA 1)(m)

Valorile minime de calcul ale densităţii (intensităţii) de stropire

Aria protejată la declanşarea simultană a sprinklerelor, dintr-un sector al instalaţiei în sistem apă-apă sau sisteme cu preacţionare (a se vedea NOTA 2) (m2)

Categoria I

Categoria

II


Categoria III

Categoria IV

mm/min

l/sm2

ST1 Vrac sau stive

5,3

6,5


7,6

4,1

5,0


5,9

6,7


7,5

2,9

3,5


4,1

4,7


5,2

1,6

2,0


2,3

2,7


3,0

7,5

10,0


12,5

15,0


17,5

0,125

0,166


0,208

0,25


0,292

2605,7

6,3


6,7

7,2


3,3

3,6


3,8

4,1


4,4

20,0

22,5


25,0

27,5


30,0

0,333

0,375


0,416

0,458


0,5

300

ST2 Palete pe un singur rând şi ST4 Stelaje

4,7

5,7


6,8

3,4

4,2


5,0

5,6


6,0

2,2

2,6


3,2

3,7


4,1

1,6

2,0


2,3

2,7


3,0

7,5

10,0


12,5

15,0


17,5

0,125

0,166


0,208

0,25


0,292

2604,4

5,3


6,0

3,3

3,8


4,4

20,0

25,0


30,0

0,333

0,416


0,5

300

ST3 Palete pe mai multe rânduri, ST5 şi ST6 Rafturi

4,7

5,7


3,4

4,2


5,0

2,2

2,6


3,2

1,6

2,0


2,3

2,7


3,0

7,5

10,0


12,5

15,0


17,5

0,125

0,166


0,208

0,25


0,292

260

NOTA 1 – distanţa pe verticală de la pardoseală la deflectorul sprinklerului, mai mică de 1 m, sau valoarea din tabel, oricare din acestea este mai mică.

NOTA 2 – Instalaţiile în sistemul apă-aer sau mixte trebuie evitate la depozitele cu pericol mare de incendiu, în special la cele cu produse foarte combustibile (categoriile cele mai mari) şi depozitele înalte. Dacă totuşi sunt necesare instalaţiile în sistemele apă-aer sau mixte aria protejată trebuie mărită cu 25 %.


  1. Proiectantul poate alege între cele două metode de calcul, cu excepţia următoarelor cazuri în care se efectuează calculul hidraulic complet al conductelor :

 1. instalaţii cu sprinklere la clădiri (depozite) cu nivele intermediare cu pericol mare de incendiu – HHS ;

 2. instalaţii cu sprinklere cu reţele inelare de conducte sau cu reţele de conducte sub formă de grilă.
  1. Pentru calculul hidraulic al conductelor instalaţiilor cu sprinklere de rafturi la depozite cu pericol mare de incendiu – HHS, trebuie considerată funcţionarea simultană a trei capete de sprinkler amplasate pe ramurile cele mai defavorabile, aflate pe unul până la trei rafturi, după cum urmează :

 1. dacă distanţa dintre rafturi este egală sau mai mare de 2,4 m numai un raft poate fi considerat ca fiind afectat de incendiu ;

 2. dacă această distanţă este mai mică de 2,4 m dar mai mare de 1,2 m două rafturi pot fi considerate ca fiind afectate de incendiu ;

 3. această distanţă este mai mică de 1,2 m trebuie considerate ca fiind afectate de incendiu trei rafturi. Nu este necesar a se considera funcţionarea simultană a mai mult de trei rânduri de sprinklere în plan orizontal sau vertical.


Tabel 7.12

Valorile minime de calcul ale densităţii (intensităţii) de stropire şi ale ariei protejate la declanşarea simultană a sprinklerelor dintr-un sector al instalaţiei montate sub acoperiş sau sub tavan şi cu sprinklere de raft, pentru depozite cu pericol mare de incendiu - HHS (conform SR EN 12845)


Mod de utilizare

Înălţimea maximă de depozitare permisă deasupra celor mai înalte sprinklere de raft (a se vedea NOTA 1)(m)

Densitatea specifică de calcul


Aria protejată la declanşarea simultană a sprinklerelor, dintr-un sector al instalaţiei în sistem apă-apă sau sisteme cu preacţionare (a se vedea NOTA 2) (m2)

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

mm/min

l/sm2

ST4 Stelaje

3,5

3,5

2,2

2,6


3,2

3,5


1,6

2,0


2,3

2,7


7,5

10,0


12,5

15,0


0,125

0,166


0,208

0,25


260

ST5 şi ST6 Rafturi

3,5

3,5

2,2

2,6


3,2

1,6

2,0


2,3

2,7


12,5

15,0


12,5

15,0


0,208

0,25


0,208

0,25


260

NOTA 1 – distanţa pe verticală de la cel mai înalt sprinkler de raft până la nivelul superior al materialului depozitat.

NOTA 2 – Instalaţiile cu sprinklere în sisteme apă-aer sau mixte trebuie evitate la depozitele cu pericol mare de incendiu, în special la cele cu produse foarte combustibile (categoriile cele mai mari) şi depozitele înalte. Dacă totuşi sunt necesare instalaţiile cu sprinklere în sisteme apă-aer sau mixte aria protejată trebuie mărită cu 25 %.

  1. Pentru efectuarea calcului hidraulic al conductelor instalaţiei cu sprinklere se determină în prealabil forma geometrică a ariei protejate la declanşarea simultană a sprinklerelor din sectorul instalaţiei cel mai dezavantajat din punct de vedere hidraulic (cel mai depărtat pe orizontală şi pe verticală de punctul de alimentare cu apă a instalaţiei). În acest mod, se identifică pe schema de calcul, traseul principal de alimentare cu apă al reţelei. Calculul hidraulic se efectuează mai întâi, pe traseul principal al reţelei.
  1. Presiunea apei în secţiunea orificiului sprinklerului amplasat în aria de declanşare simultană, în poziţia cea mai nefavorabilă din punct de vedere hidraulic, trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală cu :

 1. 0,70 bar pentru instalaţii din spaţiile cu pericol mic de incendiu, LH ;

 2. 0,35 bar pentru instalaţii din spaţiile cu pericol mediu de incendiu, OH ;

 3. 0,50 bar pentru instalaţii din spaţiile cu pericol mare de incendiu, HHP şi HHS excepţie făcând sprinklerele instalate în rafturi ;

 4. 1,00 bar pentru sprinklerele instalate în rafturi care au K 115;

 5. 2,00 bar pentru sprinklerele instalate în rafturi.
  1. (1) Sprinklerele cu deflectorul în sus nu trebuie să fie conectate direct la o conductă cu diametru mai mare de DN 65 pentru conducte aparente sau DN 50 pentru conducte acoperite, inclusiv cu izolaţie.

(2) Sprinklerele cu deflectorul în jos nu trebuie conectate direct la o conductă cu diametrul mai mare de DN 80.


  1. Pentru diametre ale conductelor principale de distribuţie a apei, mai mari decât cele menţionate la art. 7.109, sprinklerul trebuie montat pe o conductă cu diametrul de cel mult DN 80, racordată la conducta principală astfel încât distanţa de la deflectorul sprinklerului la marginea conductei principale să nu fie mai mică de 1,5 ori diametrul acestei conducte.
  1. (1) Conductele instalaţiei de stingere cu sprinklere trebuie să respecte prevederile SR EN 12845.

(2) Diametrele minime ale conductelor instalaţiilor cu sprinklere nu trebuie sa fie mai mici ca cele prezentate în tabelul 7.13
Tabel 7.13

Diametrele minime ale conductelor instalaţiilor cu sprinklere, în funcţie de clasele de pericol de incendiu


Clase de pericol de incendiu

Diametrul minim al conductelor (mm)

Pericol mic de incendiu – LH

20

Pericol mediu şi mare de incendiu OH şi HH – conducte orizontale şi ascendente care alimentează sprinklere având un factor K mai mic sau egal cu 80

20

Toate celelalte

25


Alimentarea cu apă


  1. Sursele de alimentare cu apă trebuie să fie conforme cu art.8.1.1. şi 8.1.2. din SR EN 12845.
  1. Cu excepţia încercărilor, presiunea apei nu trebuie să depăşească 12 bar, conform precizărilor din SR EN 12845.
  1. Rezervoarele de acumulare trebuie să fie conforme cu cap.9.3. din SR EN 12845.
  1. Rezervoarele tampon închise trebuie să fie conforme cu cap.9.5. din SR EN 12845.
  1. Se admite ca surse de apă combinate să alimenteze mai multe instalaţii fixe de stingere (de exemplu, hidranţi, furtunuri ş.a.) cu condiţia unui calcul corespunzător al rezervei de apă necesare.


Staţii de pompare


  1. Staţiile de pompare trebuie să fie conforme cu cap.10 din SR EN 12845 sau o reglementare echivalentă.
  1. În cazul grupurilor de pompare acţionate de motoare diesel, trebuie să se respecte prevederile cap.10.9 din SR EN 12845.
  1. Motorul diesel trebuie să fie capabil să funcţioneze continuu la sarcină maximă, cu putere nominală de ieşire continuu conform ISO 3046 sau o reglementare echivalentă.
  1. .Pompa trebuie să fie complet operaţională într-un interval de 15 s de la începutul fiecărei proceduri de pornire.
  1. Rezervorul de combustibil trebuie să conţină suficient combustibil pentru a asigura o funcţionare la nivel maxim a motorului astfel :

 1. 3 ore pentru LH;

 2. 4 ore pentru OH;

 3. 6 ore pentru HHP şi HHS.Robinete


  1. Robinetele instalaţiei de stingere cu sprinklere trebuie să fie conforme cu cap.15 din SR EN 12845.
  1. Aparatele de control şi semnalizare trebuie să fie conforme cu SR EN 12259-2 sau cu SR EN 12259-3 sau o reglementare echivalentă.Interacţiunea cu alte măsuri de apărare împotriva incendiilor  1. (1) În proiectare şi în exploatare, trebuie luată în considerare posibila interacţiune între instalaţiile de stingere cu sprinklere şi alte măsuri de apărare împotriva incendiilor. Sensibilitatea instalaţiilor cu sprinklere nu trebuie diminuată.

(2) Funcţionarea altor dispozitive de securitate la incendiu poate depinde de declanşarea adecvată a instalaţiei de sprinklere şi , ca urmare, totalitatea măsurilor de securitate la incendiu nu trebuie să fie afectată.

(3) Funcţionarea efectivă a instalaţiilor de stingere cu sprinklere se bazează pe stingerea sau controlul focarului în stadiul iniţial. Cu excepţia sprinklerelor amplasate în rafturi, sprinklerele sunt acţionate în mod normal prin contactul cu gazele de ardere fierbinţi provenite de incendiu şi care curg în plan orizontal printre sprinklere. Ca urmare, trebuie luate măsuri pentru ca să nu se împiedice această curgere orizontală a gazelor de ardere.


Încercări şi verificări periodice


  1. Încercările şi verificările periodice se efectuează conform cap.19 din SR EN 12845 şi conform prezentului normativ.
  1. Întreţinerea se efectuează conform cap.20 din SR EN 12845.


Supravegherea instalaţiilor de stingere cu sprinklere


  1. Supravegherea instalaţiilor de stingere cu sprinklere se efectuează conform Anexei H din SR EN 12845.
  1. Transmiterea alarmelor trebuie să fie conformă cu Anexa I din SR EN 12845.

Yüklə 4,05 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   43
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə