Öğrencinin Onaylı FotoğrafıYüklə 124,71 Kb.
tarix03.01.2019
ölçüsü124,71 Kb.
#89021

Öğrencinin Onaylı Fotoğrafı

Certified Photograph of the Student

Öğrencinin Adı ve Soyadı :……………………………………………………………………………

Student's Name and Surname
Sınıf ve No. :……………………………………………………………………………

Year and Student number


Kurumun Adı, Adresi ve Telefon No :……………………………………………………………………………

Name & address and phone number


Staj başlayış ve Bitiş Tarihleri :……………………………………………………………………………

Starting and ending dates of practice


Raporun sunulduğu Tarih :……………………………………………………………………………

Report date


Öğrencinin İmzası :……………………………………………………………………………

Student's signature
Raporu İnceleyen Öğretim Üyesi :……………………………………………………………………………

Faculty member grading the report
Verilen Not : Başarılı / Başarısız :……………………………………………………………………………

Grade : S / U


Tarih :……………………………………………………………………………

Date
İmza :……………………………………………………………………………

Signature

A
Öğrencinin

Onaylı

Fotoğrafı


TILIM UNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU


1 inci Nüsha

G İ Z L İ D İ R

Öğrencinin Adı ve Soyadı :…………………………………………………………

Sınıf Ve Öğrenci No :…………………………………………………………

İşe Başlayış ve Bitiş Tarihleri :…………………………………………………………

Bölümümüzün programının zorunlu staj süresi 6 haftadır.


Öğrencinin

Çalışma

İşe

Devam

Başarı
Çalıştığı

Süresi

Gösterdiği

Notu

Notu

Düşünceler

Bölüm

(hafta)

İlgiÖğrencinin stajda sorumlu olduğu çalışmalar:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................


Notlar : A: Mükemmel Yetkili Amirin

B: İyi Adı Soyadı :………………………………..

C: Orta Ünvanı :………………………………..

D: Başarısız Mühür ve İmza :………………………………..

Tarih :………………………………..
Not: Öğrencinin stajı bittikten sonra bu belgenin doldurarak bir nüshasının aşağıdaki adrese doğrudan gönderilmesi ve ikinci nüshasının kurumda saklanması rica olunur.

Staj Komitesi Başkanlığı

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Atılım Üniversitesi 06836 İncek – Ankara


A
Certified Photograph of the

Student

TILIM UNIVERSITY

Faculty of Engineering

Department of Software Engineering


SUMMER PRACTICE EVALUATION FORM


1st Copy

CONFIDENTIAL


Student’s Name and Surname :…………………………………………………………

Year and student number :…………………………………………………………

Company name :…………………………………………………………

Minimum duration of summer practice for our department is 6 weeks.Practice

Department

Duration

Interest in Job

Attendance

Performance

Remarks
(weeks)
Grade

Grade

The activities involved in the summer practice:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Grade: A: Excellent Name of Supervisor :...................................

B: Good Title of Supervisor :………………………...

C: Satisfactory Official Stamp and signature:…………………

D: Unsatisfactory Date :……………………...

Not: It is requested that one copy of this form be filled and sent directly to the address below and then second copy retained in your files :

Summer Practice Coordination Department of Software Engineering Atılım University 06836 İncek – AnkaraÖğrencinin

Onaylı


Fotoğrafı

ATILIM UNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü


STAJ DEĞERLENDİRME FORMU


2 inci Nüsha

G İ Z L İ D İ R

Öğrencinin Adı ve Soyadı :…………………………………………………………

Sınıf Ve Öğrenci No :…………………………………………………………

İşe Başlayış ve Bitiş Tarihleri :…………………………………………………………

Bölümümüzün programının zorunlu staj süresi 6 haftadır.


Öğrencinin

Çalışma

İşe

Devam

Başarı
Çalıştığı

Süresi

Gösterdiği

Notu

Notu

Düşünceler

Bölüm

(hafta)

İlgiÖğrencinin stajda sorumlu olduğu çalışmalar:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................


Notlar : A: Mükemmel Yetkili Amirin

B: İyi Adı Soyadı :………………………………..

C: Orta Ünvanı :………………………………..

D: Başarısız Mühür ve İmza :………………………………..

Tarih :………………………………..
Not: Öğrencinin stajı bittikten sonra bu belgenin doldurarak bir nüshasının aşağıdaki adrese doğrudan gönderilmesi ve ikinci nüshasının kurumda saklanması rica olunur.

Staj Komitesi Başkanlığı

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Atılım Üniversitesi

06836 İncek - Ankara

A
Certified Photograph of the

Student

TILIM UNIVERSITY

Faculty of Engineering

Department of Software Engineering

SUMMER PRACTICE EVALUATION FORM


2nd Copy

CONFIDENTIAL


Student’s Name and Surname :…………………………………………………………

Year and student number :…………………………………………………………

Company name :…………………………………………………………

Minimum duration of summer practice for our department is 6 weeks.Practice

Department

Duration

Interest in Job

Attendance

Performance

Remarks
(weeks)
Grade

Grade

The activities involved in the summer practice:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Grade: A: Excellent Name of Supervisor :...................................

B: Good Title of Supervisor :………………………...

C: Satisfactory Official Stamp and signature:…………………

D: Unsatisfactory Date :……………………...

Not: It is requested that one copy of this form be filled and sent directly to the address below and then second copy retained in your files :

Summer Practice Coordination Department of Software Engineering Atılım University 06836 İncek – Ankara


ATILIM ÜNİVERSİTESİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KURUMLAR İÇİN KARİYER BELİRLEME ANKETİ

Bu ankette 16 soru vardır

1. Kurumunuzun Adı:


2. Kurumunuzun çalışma alanı aşağıdakilerden hangi kategoriye girer?

Lütfen uygun olanların tümünü seçin: • Bilişim Firması

 • Üniversite/Akademik Kurum

 • Diğer:


3. Kurumunuzda Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü mezunları çalışmakta mıdır?

Lütfen yanıtlarınızı buraya yazın:

Evet (Lütfen sayı belirtiniz): Hayır (Lütfen 0 yazıp 5.soruya geçiniz):
4. Mezunlarımız kurumunuzda aşağıdaki alanlardan hangisinde görev yapmaktadırlar? Lütfen uygun olanların tümünü seçin:


 • Gereksinim Mühendisi

 • Sistem Çözümleyici/Analist

 • Sistem/Yazılım Tasarımcısı/Mimarı

 • Sistem/Yazılım Geliştiricisi

 • Test Mühendisi

 • Yazılım Mühendisi

 • Yazılım/Bilişim Uzmanı
 • Sistem Mühendisi/Yöneticisi/Destek Uzmanı

 • Yazılım Destek Uzmanı

 • Risk Yöneticisi

 • Kalite Uzmanı

 • Konfigurasyon Yöneticisi

 • Veri Bilimcisi

 • Diğer:


5. Mezunlarımızın konumları aşağıdaki seçeneklerden hangilerine uymaktadır?

Lütfen uygun olanların tümünü seçin: • Ekip elemanı

 • Ekip Yöneticisi

 • Proje yöneticisi

 • Birim yöneticisi

 • Firma yöneticisi

 • Danışman

 • Diğer:

6. Atılım Üniversitesi mezunlarının ilk 5 yıl içerisinde erişmeleri gereken kariyer hedefi sizce ne olmalıdır?

Lütfen uygun olanların tümünü seçin: • Ekip elemanı

 • Ekip Yöneticisi

 • Proje yöneticisi

 • Birim yöneticisi

 • Firma yöneticisi

 • Danışman

 • Diğer:7. Sizce Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü aşağıdakilerden hangisinde çalışacak mühendisler yetiştirmelidir?

Lütfen uygun olanların tümünü seçin: • Gereksinim Mühendisi

 • Sistem Çözümleyici/Analist

 • Sistem/Yazılım Tasarımcısı/Mimarı

 • Sistem/Yazılım Geliştiricisi

 • Test Mühendisi

 • Yazılım Mühendisi

 • Yazılım/Bilişim Uzmanı
 • Sistem Mühendisi/Yöneticisi/Destek Uzmanı

 • Yazılım Destek Uzmanı

 • Risk Yöneticisi

 • Kalite Uzmanı

 • Konfigurasyon Yöneticisi

 • Veri Bilimcisi

 • Diğer:


Kurumunuzda çalışan Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği mezunları için lütfen aşağıdaki tabloyu doldurunuz: Aşağıda verilen tablodaki ifadeleri, katılma durumunuza göre

1:Çok Düşük 2:Düşük 3:Orta 4:Yüksek 5:Çok Yüksek

olacak şekilde değerlendiriniz:


8. Kurumunuzda çalışan Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü mezunu elemanlarınız ne ölçüde lisans eğitimi ile ilgili alanda çalışmaktadır? Lütfen aşağıdakilerden yalnız birini seçin:

1  2 3 4 5


9. Kurumunuzda çalışan Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü mezunu elemanlarınız genel olarak kurumunuz beklentilerini ne ölçüde karşılıyor? Lütfen aşağıdakilerden yalnız birini seçin:

1  2 3 4 5


10. Kurumunuzda çalışan Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü mezunu elemanlarınız mesleki altyapı olarak kurumunuzun beklentilerini ne ölçüde karşılıyor? Lütfen aşağıdakilerden yalnız birini seçin:

1  2 3 4 5


11. Kurumunuzda çalışan Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü mezunu elemanlarınız ne ölçüde proje geliştirme ve yürütme becerisine sahip? Lütfen aşağıdakilerden yalnız birini seçin:

1  2 3 4 5


12. Kurumunuzda çalışan Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü mezunu elemanlarınız ne ölçüde disiplinler arası çalışma becerisine sahip? Lütfen aşağıdakilerden yalnız birini seçin:

1  2 3 4 5


13. Kurumunuzda çalışan Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü mezunu elemanlarınız proje paydaşları ile ne ölçüde iletişim kurma becerisine sahiptir? Lütfen aşağıdakilerden yalnız birini seçin:

1  2 3 4 5


14. Kurumunuzda çalışan Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü mezunu elemanlarınız ne ölçüde bir projenin şartnamesini hazırlama açısından gereken beceriye sahip? Lütfen aşağıdakilerden yalnız birini seçin:

1  2 3 4 5


15. Kurumunuzda çalışan Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü mezunu elemanlarınız ne ölçüde bir projenin şartnamesine cevap hazırlama açısından gereken beceriye sahip? Lütfen aşağıdakilerden yalnız birini seçin:

1  2 3 4 5


16. Kurumunuzda çalışan Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü mezunu elemanlarınız ne ölçüde yeni beceriler edinebiliyor ve sorunlara çözüm üretebiliyor? Lütfen aşağıdakilerden yalnız birini seçin:

1  2 3 4 517. Kurumunuzda çalışan Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü mezunu elemanlarınız mesleki ve etik sorumluklarını ne ölçüde yerine getirmişlerdir? Lütfen aşağıdakilerden yalnız birini seçin:

1  2 3 4 5Kataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 124,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə