Ömer Turan Curriculum VitaeYüklə 53,36 Kb.
tarix25.10.2017
ölçüsü53,36 Kb.
#13080Yrd. Doç. Dr. Ömer Turan

Uluslararası İlişkiler Bölümü,

İstanbul Bilgi Universitesi

budapeşte kasım 2007 018


İstanbul Bilgi Üniversitesi

Kazım Karabekir Cad. No: 2/13

34060 Eyüp/İSTANBUL

+ 90 212 311 51 04

omer.turan@bilgi.edu.tr


Eğitim

2005 - 2012 Central European University - Budapeşte, Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji Bölümü, Doktora

2004 - 2005 Central European University - Budapeşte, Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji Bölümü, MA

2001 - 2004 Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Ankara, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, MSc

1995 - 2001 Bilkent Üniversitesi - Ankara, İktisat Bölümü, BA

Verilen Dersler

IR 112 Modern Türkiye’de Kültür ve Siyaset

IR 179 Siyaset, Kültür ve Toplum I

IR 180 Siyaset, Kültür ve Toplum II

IR 211 Siyasal Düşünceler Tarihi I

IR 212 Siyasal Düşünceler Tarihi II

IR 251 Türkiye Siyaseti

IR 309 Siyasi İktisat

IR 323 / IR 505 Türkiye’de Siyasal Yaşam ve Dış Politika

IR 534 Türkiye Siyasetinde Meseleler

Akademik İlgi Alanları: sosyal ve siyasal kuramlar, Türkiye siyaseti, düşünce tarihi, tarihsel sosyoloji, siyaset sosyoloji, zorunlu askerliğin antropolojisi, kent siyaseti


Doktora Tezi:

“Facing Eurocentrism, Facing Modernity: Questions of Modernization and Global Hierarchies in Turkish Intellectual History”

(Avrupamerkezcilikle Yüzleşmek, Moderniteyle Yüzleşmek: Türkiye Düşünce Tarihinde Nodernleşme ve Küresel Hiyerarşiler Sorunları)

Tam metin: http://www.etd.ceu.hu/2012/sphtuo01.pdf

Sosyoloji Yüksek Lisans Tezi:

“Spatial Politics of Belated Modernisations: Budapest and Ankara”

(Gecikmiş Modernleşmelerin Mekânsal Siyaseti: Budapeşte ve Ankara)

Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Tezi:

“The Triangle of Publicness, Communication and Democracy in Habermas’s Thought”

(Habermas Düşüncesinde Kamusallık, İletişim ve Demokrasi Üçgeni)

Tam metin: http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12605267/index.pdf

Ödül ve Burs:

Sosyal Bilimler Derneği tarafından düzenlenen “Genç Sosyal Bilimciler” yarışmasında, “The Triangle of Publicness, Communication and Democracy in Habermas’s Thought” başlıklı yüksek lisans tezi ile mansiyon, 2005.


Central European University, lisansüstü öğrenim bursu, 2004.
Tarih Vakfı tarafından düzenlenen “Üniversite Öğrencileri Tarih Yarışması”nda “1930’lardaki ‘Şehircilik Tartışmaları’: Cumhuriyet’in Kamusal Alanını Oluşturması” başlıklı makale ile birincilik ödülü, Aralık 2000.

Yayınlar

“Emperyalizm Karşıtlığı ve Kemalizm: Tek-Parti Döneminde ‘Europacentrisme’in Tasfiyesi’ ve ‘İktibasçı İnkılâb’ Tarışmaları”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, 2014, (yayımlanacak).


“Gezi Parkı Direnişi ve Armağan Dünyası”, Toplumsal Tarih, sayı 238, Ekim 2013, s. 62-73.
“Alternatif Tahayyüller, Devingenlik, Popülizm: 1970’ler İçin Bir Çerçeve Denemesi”, Toplum ve Bilim, sayı 127, Haziran 2013, s. 3-24.
“Haklar ve Özgürlükler Perspektifinden Başörtüsü: Bir Demokrasi Sorunu”, Doğu Batı, sayı 64, 2013, s. 53-85. (M. Borovalı ile birlikte)
“‘Esas Duruş!’: Kışla Deneyimleri ya da Türkiye’de Zorunlu Askerliğin Antropolojisi”, Nurseli Yeşim Sünbüloğlu (der.), Erkek Millet, Asker Millet: Türkiye’de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler içinde, İstanbul: İletişim Yayınları, 2013, s. 261-335.
“Üniversitelerde Başörtüsü Tartışmalarına Kavramsal Bir Bakış”, Fuat Keyman (der.), Türkiye’nin Yeniden İnşası: Modernleşme, Demokratikleşme, Kimlik içinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013, s. 189-206. (M. Borovalı ile birlikte)
Is ‘Dialogue among Civilizations’ a True Remedy for ‘Clash of Civilizations’? Rethinking Civilizationist Categories with Reference to Turkey-EU Relations”, Dialogue and 'Dignity of Difference': Building Capacity for Otherness içinde, Mojtaba Mahdavi ve W. Andy Knight (der.), Ashgate Publishing, 2012, s. 305-316. (S. Adak ile birlikte)
“Kudretli Devlet, Karma Ekonomi, Manevi Kalkınma: Türkiye Sağı ve Kalkınma Meselesi”, İnci Kerestecioğlu ve G. Gürkan Öztan (der.), Türk Sağı ve İmgeler içinde, İstanbul: İletişim Yayınları, 2012, s. 459-505.
“Çatışma, diyalog, ittifak: Medeniyetçi söylemin yükselişi ve Türkiye-AB ilişkilerine etkileri”, Toplum ve Bilim, sayı 120, 2011, s. 165-203 (S. Adak ile birlikte)
“Ahmed Rıza ve Postkolonyal Bağlam”, Sina Akşin, Sarp Balcı, Barış Ünlü (der.), 100. Yılında Jön Türk Devrimi içinde, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2010, s. 585-599.
“‘Esas Duruş!’: Kışla, Disiplin ve Militarist Kültür”, 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara, 9-11 Aralık 2009.
“Oryantalizm, sömürgecilik eleştirisi ve Ahmed Rıza: Batı’nın Doğu Politikasının Ahlâken İflası’nı yeniden okumak”, Toplum ve Bilim, sayı 115, 2009, s. 6-45.
Doğan Avcıoğlu”, Ömer Laçiner (der.), Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce: Dönemler ve Zihniyetler içinde, cilt 9, İstanbul: İletişim, 2009, s. 159-179.
Mehmet Ali Aybar”, Ömer Laçiner (der.), Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce: Dönemler ve Zihniyetler, cilt 9, İstanbul: İletişim, 2009, s. 132-158. (S. Adak ile birlikte)
“Oryantalizm, sömürgecilik eleştirisi ve Ahmed Rıza: Batı’nın Doğu Politikasının Ahlâken İflası’nı yeniden okumak”, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, bölüm semineri, 25 Mart 2009.
“‘Hasta Adam’ Metaforunu Aşmak: Osmanlı Modernleşmesi ve Devlet Kapasitesi”, Muhafazakâr

Düşünce, yıl 4, sayı 16-17, Osmanlı Modernleşmesi özel sayısı, 2008, s. 143-164.
“Hány híd köti össze a „Keletet” a „Nyugattal”?” (‘Doğu’ ile ‘Batı’ Arasında Kaç Köprü Var?), anBlokk Közéleti Tudományos magazin, sayı 1-2, 2008, s. 97-101. (S. Adak ile birlikte)
“A Legitimate Restriction of Freedom? The issue of the headscarf in Turkey,” in Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities and Democracy içinde, Fuat Keyman (der.), Lexington Books, 2007, s. 137-152. (M. Borovalı ile birlikte)
“Kara Atlantik’in şiirsel söylevi: Aimé Césaire”, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, sayı 5, Bahar 2007, s. 265-281.
“Takva ya da Oryantalist Klişelerin Ötesi”, Birikim, sayı 213, Ocak 2007, s. 90-93.
“Olgular, Bellek ve Bir Belgesel: Geçmişin Üzerinde ‘Kutsal’ Devletin Gölgesi”, Birikim, sayı 201, Ocak 2006, s. 31-36. (S. Adak ile birlikte)
İmparatorluğun İhtişam Arayışından Cumhuriyet’in Radikal Modernleşme Projesine: Türkiye’de Kentsel Planlamanın İlk Yüzyılı”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt 3, sayı 6, Güz 2005, s. 353-436. (B. Uluengin ile birlikte)
“‘Yitik Savaşların Komutanı’: Attilâ İlhan’ın Ardından”, Birikim, sayı 199, Kasım 2005, s. 95-104.
Siyasetin Yeniden Tanımlanması ve Gösteri Toplumu: Genç Parti Özelinde 3 Kasım Seçimleri”, Birikim, sayı 165, Ocak 2003, s. 101-118. (Z. G. Çapan ile birlikte)
Cahit Tanyol”, Ahmet İnsel (der.), Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce: Kemalizm içinde, cilt 2, İstanbul: İletişim Yayınları, 2001, s. 382-389.
Son Dönemde Kemalizme Demokratik Meşruiyet Arayışları”, Ahmet İnsel (der.), Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce: Kemalizm içinde, cilt 2, İstanbul: İletişim Yayınları, 2001, s. 592-600.
“1930’lardaki ‘Şehircilik Tartışmaları’: Cumhuriyet’in Kamusal Alanını Oluşturması”, Toplumsal Tarih, sayı 85, Ocak 2001, s. 48-56.
Ötekine Sorumluluk ve Barış”, Est & Non, sayı 5-6, Ekim-Kasım 2000, s. 95-103.
Radyo Haftası ve 1950’de Ankara Radyosu’nun Kore Neşriyatı”, Tarih ve Toplum, sayı 201, Eylül 2000, s. 23-30.
Özgürleşme ve Kamusal Alanın İçeriksizleşmesi”, Düşünen Siyaset, sayı 10, Kasım 1999, s. 31-45.

Sunuşlar

“Fandom and Contentious Politics: Çarşı Fan Group at Gezi Protests in Turkey,” Social Media and Transformation of Public Sphere, University of Amsterdam başlıklı konferansta sunulmuş tebliğ, 18-20 Haziran 2014. (B. Özçetin ile birlikte)


“The Manner of Contention: Pluralism at Gezi,” ResetDOC, 7th İstanbul Seminars, The Sources of Pluralism – Metaphysics, Epistemology, Law and Politics, İstanbul Bilgi University başlıklı konferansta sunulmuş tebliğ, 15-20 Mayıs 2014. (İ. Romain Örs ile birlikte)
“Football Fans at Gezi: Counterpublic in the Making,” FREE Conference: From Habermas to Fanblogs: Exploring the Public Sphere of European Football başlıklı konferansta sunulmuş tebliğ, ODTÜ, Nisan 2014. (B. Özçetin ile birlikte)
“Gezi Direnişi: Kamusal Alan ve Çekişmeci Siyaset Üzerinden Bir Analiz,” Felsefeden Siyasete Bir Gezi Sempozyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü, 9-11 Nisan 2014.
“Avrupamerkezcilik Karşında Kemalizm: Celâl Nuri ve Şevket Süreyya’nın Modernite Tahayyülleri”, Tarih Vakfı, Ankara Tartışmaları, 28 Şubat 2014.
“Writing against Global Hierarchies: Colonial Criticism and Ahmed Riza”, MESA 47th annual meeting, New Orleans, 10-13 Ekim 2013.
“Kudretli Devlet, Karma Ekonomi, Manevi Kalkınma: Türkiye Sağı ve Kalkınma Meselesi”, TSBD 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara, 14-16 Aralık 2011.
“‘Esas Duruş!’: Kışla, Disiplin ve Militarist Kültür”, TSBD 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara, 9-11 Aralık 2009.
“Oryantalizm, sömürgecilik eleştirisi ve Ahmed Rıza: Batı’nın Doğu Politikasının Ahlâken İflası’nı yeniden okumak”, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, bölüm semineri, 25 Mart 2009.
“Ahmet Rıza ve Postkolonyal Bağlam”, “1908-2008: Jön Türk Devriminin Yüzüncü Yılı” başlıklı uluslararası kongrede sunulmuş bildiri, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mayıs 2008.
Labeling the Past, Fixing the Memory: the Case of Terror Háza”, “Memory and Nostalgia”, Ege University, 11th International Cultural Studies Symposium başlıklı konferansta sunulmuş bildiri, Mayıs 9-11, 2007. (H. Doğruöz ile birlikte)
Clash, Dialogue, Alliance: the Civilizationist Discourse in Turkey-EU Relations”, International Studies Association Annual Conference başlıklı konferansta sunulmuş bildiri, 27 Şubat – 3 Mart 2007, Chicago. (S. Adak ile birlikte)
“Piyasa Tahakkümü ve Tartışma Etiği”, İkinci Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi’nde sunulmuş bildiri, ODTÜ, Ankara, 18-20 Ekim 2006.
Space as the Milieu of Forgetting: the Great Fire of İzmir of September 1922 and Nationalisation of Urban Space”, [CITY IN (CULTURE] IN CITY), Ege University, 9th Annual International Cultural Studies Symposium başlıklı konferansta sunulmuş bildiri, 5-7 Mayıs 2004.
Annihilation of Time by Space or Creation of National Identity by Visible Politics: Construction of Ankara as a National Capital”, CTB XI: Identity and Space başlıklı konferansta sunulmuş bildiri, 2-3 Mayıs 2003, SUNY-Binghamton.
Kitap/Belgesel Eleştirileri

Review: Silent Violence: Neoliberalism, Islamist Politics and the AKP Years in Turkey”, Turkish Studies, cilt 14, sayı 1, 2013, s. 186-192. (C. Boyraz ile birlikte)


“Review: Kabul Transit”, CUJHSS, cilt 7, sayı 2, 2010, s. 595-598.
Review Article: Localizing modernity in the Eastern Black Sea Region of Turkey: Historical anthropology perspectives,” Focaal - European Journal of Anthropology, sayı 48, Kasım 2006, s. 152-157.
Orhan Dirik’in Kitabı İçin Tamamlayıcı Notlar”, Tarih ve Toplum, sayı 186, Haziran 1999, s. 61-63.

Gazete Yazıları

Türkiyeliliği Tartışamamak”, Birgün, 24/11/2004.
TCK Hakkında Tartışılmayanlar”, Birgün, 28/9/2004.

Kamusal Alanı Tartışmak”, Birgün, 11/8/2004.


İnsan Hakları ve Üniversitelerde Başörtüsü”, Radikal 2, 18/7/2004. (M. Borovalı ile birlikte)
Çocuk ve Allah Var mı?”, Birgün Pazar, 18/7/2004.
Yasayı Güç Değil Hakikat Yapar”, Birgün, 14/5/2004.
Anayasa Değişlikleri ve 24. Madde”, Birgün, 29/4/2004.
Polis ve vicdan”, Radikal 2, 14/3/2004.
Zaga ve Sultan Makamı’ndaki muhalefet”, Radikal 2, 25/1/2004.
Sovyet deneyiminden ders çıkarmak”, Radikal 2, 14/9/2003. (S. Adak ile birlikte)

Diğer

Siyasi İlimler Türk Derneği, Lisansüstü Konferansı, düzenleme komitesi, 2003.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, çeviri editörlüğü.

Central European University, Görsel Antropoloji Kulübü.

Toplum ve Bilim dergisi, yazı kurulu üyeliği.

Yüklə 53,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə