Organizasyon şemasiYüklə 445 b.
tarix07.08.2018
ölçüsü445 b.
#68485ORGANİZASYON ŞEMASI

 • ORGANİZASYON ŞEMASI

 • İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • 657 SAYILI DMK ve TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

 • YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMA YÖNETMELİĞİ

 • DEVLET MEMURLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ

 • PERSONEL İSTATİSTİKLERİ

 • SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 • MİSYONUMUZ - VİZYONUMUZİNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • ORGANİZASYON ŞEMASIBAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜKLERİ YENİ TEŞKİLAT YAPISI

 • 17 Aralık 2009 tarihli Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın faaliyete geçmesi kararı ile Afet İşleri Genel Müdürlüğü mülga olmuştur.Bakanlığımız ana hizmet birimleri Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) ile Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nde (TAU) yapılan değişiklikler ile bu Genel Müdürlüklerin organizasyon yapıları yeniden düzenlenmiştir.Bu sebeple;Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri teşkilatları A,B,C ve D olarak 4 ayrı tipte oluşturulmuş olup Müdürlüğümüzün organizasyon şeması şu şekildedir:

 • A Tipi İl Teşkilatı ( 3 İl): 4 Adet Müdür Yardımcısı 7 Adet Şube Müdürlüğü

 • B Tipi İl Teşkilatı (26 İl): 3 Adet Müdür Yardımcısı 6 Adet Şube Müdürlüğü

 • C Tipi İl Teşkilatı (10 İl): 3 Adet Müdür Yardımcısı 5 Adet Şube Müdürlüğü

 • D Tipi İl Teşkilatı (42 İl): 2 Adet Müdür Yardımcısı 4 Adet Şube Müdürlüğü

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 • GENEL EVRAK BÜROSUGENEL EVRAK BÜROSU

 • GENEL EVRAK BÜROSU

 • Gelen Evrak İşlemleri

 • Evrak Kayıt Yönergesi

 • Giden Evrak İşlemleri

 • Evrak Kayıt Yönergesi

 • 4982 Sayılı Bilgi edinme Hakkı Kanunu İle İlgili İş ve İşlemlerİNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • 2009 Yılı Gelen Evrak Sayısı

 • Müdür Bey : 23

 • Müdür Yardımcısı : 12

 • Müdür Yardımcısı : 11

 • Yapım 1 Şube Müdürlüğü : 686

 • Yapım 2 Şube Müdürlüğü : 457

 • İmar Şube Müdürlüğü :4413

 • Proje Şube Müdürlüğü : 421

 • İdari İşler Şube Müdürlüğü : 888

 • İade Evrak Sayısı : 13

 • GENEL TOPLAM : 6.9242010 Yılı Giden Evrak Sayısı

 • 2010 Yılı Giden Evrak Sayısı

 • 27.12.2010 tarihi itibariyle Müdürlüğümüzden giden 2637 adet evrakın 887 adedi Şube Müdürlüğümüzden çıkmıştır.İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 • DOSYA ARŞİV BÜROSUDOSYA ARŞİV BÜROSU

 • DOSYA ARŞİV BÜROSU

 • Dosya Arşiv Hizmetleri

 • Standart Dosya Planı

 • Ayıklama ve İmha

 • Arşiv Hizmetleri Hakkında YönetmelikİNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 • MUHASEBE BÜROSU • MUHASEBE BÜROSU

 • Memur ve İşçi Maaş İşlemleri

 • Sözleşmeli Personel Maaş İşlemleri

 • Sürekli Görev Yollukları

 • Yurtiçi Yolluk İşlemleri

 • Telefon İnternet Ödemeleri

 • Memur ve İşçi Giriş ve Çıkış Bildirimleri

 • Memur ve İşçi Emekli Sandığı ve SGK Aylık Bildirimleri

 • Memur Özel Hizmet Tazminatı Ödemeleri

 • Giyim ve Yemek Yardımı Ödemeleri

 • Seyyar Görev Tazminatı İşlemleri

 • Arazi Tazminatı İşlemleri

 • Bütçe ve Ödenek Takip İşlemleri

 • Yıllık Gider Cetvelleri Düzenleme(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

 • Muhasebe ile İlgili YazışmalarİNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • MUHASEBE BÜROSU

 • PERSONEL GİDERLERİ

 • CARİ HARCAMALARİNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • PERSONEL GİDERLERİ 2009 2010

 • GEÇİCİ GÖREV YOLLUK ÖDEMELERİ 12.500,00 22.515,30

 • SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU 1.500,00 8.237,22

 • SEYYAR GÖREV YOLLUĞU 25.162,00 37.079,89

 • GENEL TOPLAM : 39.162,00 67.832,41

 • CARİ HARCAMALAR 2009 2010

 • TELEFON VE İNTERNET ÖDEMELERİ 7.000,00 6.628,07

 • İLAN GİDERLERİ 6.000,00 6.079,00

 • GENEL TOPLAM : 13.000,00 12.707,07İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 • AMBAR-AYNİYAT BÜROSU • Taşınır İşlemleri

 • Satın Alma ve Teslim

 • Büro Mobilyaları

 • Kırtasiye

 • Temizlik Malzemeleri

 • Yazılım Programı Alımı

 • Makine Teçhizat Alımı

 • Makine Teçhizat Tamir ve Bakımı

 • Taşınır Malzemelerin Sayımı

 • Taşınır Malzemelerin Kayıt Altına Alınması

 • Taşınır Malzemelerin Hurdaya Ayrılması • Harcama İşlemleri

 • Resmi Araçların Akaryakıt Kullanımının Takibi (Doğrudan Temin 22/d)

 • Resmi Araçların Bakım Onarımı (Doğrudan Temin 22/d)

 • Kırtasiye Alımı

 • Temizlik Malzemeleri Alımı

 • Resmi Posta Pulu (4734 Sayılı Yasanın 3/E Maddesi)

 • Yıllık Gider Cetvelleri Düzenleme (Strateji Geliştirme Başkanlığı) • Lojman Tahsis İşlemleri

 • 2946 Sayılı Kamu Konutları KanunuİNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • AMBAR-AYNİYAT BÜROSU

 • CARİ HARCAMALARİNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • BAKANLIK BÜTÇESİ HARCAMALARI(GENEL BÜTÇE)

 • HARCAMA KALEMİ 2009 2010

 • AKARYAKIT 11.301,00 16.550,00

 • BÜRO MOBİLYALARI 14.986,00 16.271,00

 • KIRTASİYE 9.899,00 11.195,00

 • TEMZİLİK MALZEMESİ 1.099,00 1.359,00

 • POSTA PULU ALIMI 4.000,00 2.450,00

 • YAZILIM PROGRAMI ALIMI 1.534,00

 • MAKİNE TECHİZAT TAMİRİ(Ftk.Mak.) 700,00

 • MAKİNE TECHİZAT ALIMI(Buzd.Klima v.s.) 5.000,00

 • GENEL TOPLAM : 41.285,00 55.059,00İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ HARCAMALARI

 • HARCAMA KALEMİ 2009 2010

 • BİLGİSAYAR ALIMI 7.577,00 1.534,00

 • MAKİNE TACHİZAT TAMİRİ(Ftk.Mak.) 3.203,00 2.103,00

 • YAZILIM PROGRAMI ALIMI 2.596,00 2.934,00

 • MİTA-KIRTASİYE(Ozalit,AO,Plotter v.s. Çekimi) 9.000,00 12.000,00

 • BÜRO MOBİLYALARI 3.547,00

 • GENEL TOPLAM : 22.376,00 20.584,00İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 • PERSONEL BÜROSUPersonel Özlük İşlemleri

 • Personel Özlük İşlemleri

 • Yeni Atanan/Nakil Gelen ve Giden Memur,İşçi ve Sözleşmeli Personel İşlemleri

 • Memur ve İşçi Emekli İşlemleri

 • Sicil Raporlarının Düzenlenmesi

 • Sicil Yönetmeliği

 • Aday Memurların Asalet Tasdik İşlemleri

 • İşçi Personelin Ücret Artış,Derece-Kademe Terfileri İşlemleri

 • Yıllık İzin ve Ücretsiz İzin İşlemleri

 • Memur ve İşçi Personel Disiplin İşlemleri

 • 657 Sayılı DMK ve 4857 Sayılı İş Kanunu ile Toplu İş SözleşmesiPersonel Özlük İşlemleri

 • Personel Özlük İşlemleri

 • Sayıştay İlamı İşlemleri

 • Görevlendirme İşlemleri

 • Kurum İçi Yer Değiştirme İşlemleri

 • Mal Bildirim İşlemleri

 • 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu Gereğince

 • Aylık Durum Tutanağı İşlemleriİNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 • İDARİ GÖREVLERİdari Görevler

 • İdari Görevler

 • Bilgi İşlem

 • Yeni kurulmuş olan ve sisteme entegre edilen Server’ın işletimi ve bakımını yapmak,

 • Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmakta olan bilgisayarlar ve yazıcıların bakım ve onarımlarını yapmak,

 • Bilgisayarlar için talep edilen yazılım ve donanımların yüklenmesi, güncellenmesi,

 • Bilgisayar ağının dış tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması,

 • Bakanlığımız WEB sitesi içerisinde yer alan Müdürlüğümüz WEB sayfasının güncellenmesi,

 • Bilgisayar ağında meydana gelen kablo v.b. arızaların onarılması.

 • Müdürlüğümüz adresine gelen e-maillerin her gün kontrol edilerek bilgi akışının sağlanması.İdari Görevler

 • İdari Görevler

 • Fotokopi Hizmetlerini Düzenlemek

 • Meydana gelebilecek arızaların giderilmesi için gerekli tedbirleri almak.

 • Santral Görevlerini Düzenlemek

 • Müdürlüğümüz telefon ve santral hizmetlerinin kesintisiz verilmesini organize etmek.

 • Taşıtların Görevlerini Düzenlemek

 • Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmakta olan 4 adet binek oto İl Özel İdaresi tarafından kiralanmıştır.1 adet pikap Yapı İşleri Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olup yine Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmaktadır.İdari Görevler

 • İdari Görevler

 • Hizmetli Görevlerini Düzenlemek

 • Müdürlüğümüzün Valilik binası 2.katında 890 M2 alanda (39 adet çalışma ofisi;arşiv,ambar sistem odası dahil) hizmet binası bölümlerinin temizliğini yaptırmak.

 • Lojmanların bakım-onarım işlemlerini yaptırmak,

 • Mesai Giriş-Çıkış takibini yapmak,

 • Görev Alanına İlişkin Olarak Müdürlükçe Verilecek Diğer Görevleri YapmakİNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • 657 SAYILI DMKİNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • İstihdam Şekilleri:

 • Madde-4:

 • 1) Memur

 • 2) İşçi

 • 3) Sözleşmeli Personel

 • 4) Geçici Personel

 • Devlet Memurunun Tanımı: Kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi.

 • 4857 Sayılı Kanuna Göre İşçinin Tanımı: Bir iş sözleşmesine göre çalışan gerçek kişi.İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları:      

 •    Madde-10: Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, mahiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.

 •       Amir, mahiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.

 •      Amir, mahiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve mahiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları:

 •         Madde-11: Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.           

 •    Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmaya mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK DİSİPLİN CEZALARI İLE HER BİR DİSİPLİN CEZASINI GEREKTİREN FİİL VE HALLER:

 • Madde-125:

 • A - Uyarma : Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

 •             Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller:

 •          a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,

 • b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek,

 •            c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,

 •            d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,

 •           e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,

 •              g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,

 •              h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • B - Kınama : Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

 •              Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller:

 •              a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,

 •            b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,

 •              c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,

 •           d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

 •          e) Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,

 •              f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 •     g) İş arkadaşlarına, mahiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,

 •              h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,

 •            ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,

 • j) Verilen emirlere itiraz etmek,

 •          k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,

 •              l) Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak.

 • m)Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • C - Aylıktan Kesme : Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

 •              Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller:

 •           a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,

 •              b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,

 •          c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,

 • d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,

 •              e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,

 •           f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

 •              g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek,İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • h) Toplu müracaat veya şikayet etmek,

 •            ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

 •              j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak.İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • D-Kademe İlerlemesinin Durdurulması : Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır.

 •            Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller:

 •            a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

 •            b) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,

 •            c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

 •          d) Amirine veya mahiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,

 •          e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

 • f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

 •        ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

 •           j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

 •           k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

 •           l) Amirine, mahiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,

 • m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,

 •           n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

 •      o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • E - Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.

 •              Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller:

 •              a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

 •              b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

 •              c) Siyasi partiye girmek,İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • d) Özürsüz olarak (1) bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

 •             e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

 •              f) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,

 •             g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

 •              h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,

 •         ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

 •         j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

 •           k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİİNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • İŞÇİ PERSONEL DİSİPLİN İŞLEMLERİ

 • 4857 Sayılı İş Kanunu ve Toplu İş SözleşmesiİNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • T.C.BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ ÜYESİ BULUNDUĞU TÜRK AĞIR SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI (TÜHİS) İLE TÜRKİYE YOL,YAPI,İNŞAAT İŞÇİLERİ SENDİKASI (T.YOL-İŞ) ARASINDA İMZALANAN XIII.DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE GÖRE CEZAYI GEREKTİREN HALLER ŞUNLARDIR:

 • Tekerrür Sayısına Göre

 • Cezayı Gerektiren Haller 1 2 3 4 5 6

 • 1)Mazeretsiz 1 saate kadar işe geç gelmek İhtar 1G 2G 3G 4-5G İhraç

 • 2)Mazeretsiz bir işgünü işe gelmemek 1G 2G 3G 4G 5G İhraç

 • 7)İş saati bitmeden izinsiz olarak gitmek İhtar 1G 2G 3G 4-5G İhraç

 • 17)İşyerinde veya iş esnasında amirlerine

 • hürmetsizlik etmek İhtar 2G 3G 4G 5G İhraç

 • 25)Amirleri tarafından pozisyonu ile ilgili

 • olarak verilen emir ve işleri yapmamak 2G 3G 4-5G İhraç

 • 40)Görevinde ihmal lakaydı göstermek İhtar 2G 3G 4G 5G İhraç

 • 48)İşçinin yapmakla mükellef bulunduğu

 • ödevleri işin ifası sırasında amiri tarafından

 • ikaz ve ihtar edilmesine rağmen yapmaması 4G 5G İhraç

 • 49)Resmi belgeler üzerinde tahrifat yapmak,

 • sahte belge düzenlemek İhraçİNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • ATAMA YÖNETMELİĞİBAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 • Hizmet Bölgeleri

 • Madde 6 – Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illeri gruplandırılarak oluşturulan hizmet bölgeleri bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

 • Zorunlu Çalışma Süreleri

 • Madde 7 – Zorunlu çalışma süreleri, hizmet bölgeleri itibariyle şu şekildedir.

 • Hizmet Bölgesi Zorunlu Çalışma Süresi (Yıl)

 • 6 2

 • 5 3

 • 4 4

 • 3 5

 • 2 6

 • 1 7BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (1 SAYILI CETVEL)

 • 1. BÖLGE 2.BÖLGE 3. BÖLGE 4. BÖLGE 5. BÖLGE 6. BÖLGE

 • 1. Adana 1. Aydın 1. Afyon 1. Amasya 1. Elazığ 1. Adıyaman

 • 2. Ankara 2. Balıkesir 2. Bilecik 2. Kilis 2. Erzincan 2. Ağrı

 • 3. Bursa 3. Çanakkale 3. Bolu 3. Çankırı 3. Erzurum 3. Bingöl

 • 4. Gaziantep 4. Denizli 4. Burdur 4. Çorum 4. K.Maraş 4. Bitlis

 • 5. İçel 5. Edirne 5. Giresun 5. Kastamonu 5. Malatya 5. Hakkari

 • 6. İstanbul 6.Kayseri 6. Isparta 6. Kırşehir 6. Sivas 6. Kars

 • 7. İzmir 7. Tekirdağ 7. Kütahya 7. Nevşehir 7. Şanlıurfa 7. Mardin

 • 8. Kocaeli 8. Konya 8. Ordu 8. Niğde 8. Diyarbakır 8. Muş

 • 9. Manisa 9. Osmaniye 9. Sinop 9. Artvin 9. Siirt

 • 10. Muğla 10. Rize 10.Tokat 10. Tunceli

 • 11. Sakarya 11. Samsun 11. Yozgat 11. Ardahan

 • 12. Antalya 12. Kırklareli 12. Aksaray 12. Iğdır

 • 13. Hatay 13. Trabzon 13. Karaman 13. Batman

 • 14. Zonguldak 14. Uşak 14. Şırnak

 • 15. Eskişehir 15. Bartın 15. Gümüşhane

 • 16. Yalova 16. Karabük 16. Bayburt

 • 17. Kırıkkale 17. Van

 • 18. DüzceBAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 • Yer Değiştirme Halleri

 • Madde 9 – Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personelin görev yerleri ;

 • a) Memurun isteği,

 • b) Hizmetin gereği,

 • c) Çalışma süresinin doldurulması,

 • d) Savaş, sıkıyönetim, doğal afetler gibi olağanüstü durumların gerçekleşmesi, halinde değiştirilebilirBAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 • Başvuru Şekilleri

 • Madde 20 – Hizmet bölgelerinde veya alanlarında çalışma sürelerini tamamlayan veya sürelerini tamamlamamış olmalarına rağmen özürlerini belgeleyen memurlar, herhangi bir duyuru beklemeksizin görevli bulundukları birimlere Mart ayı sonuna kadar başvuruda bulunurlar. Müracaat Dilekçesi ve Yer Değiştirme Suretiyle Atama Talep Formu doldurularak müracaatlar yapılır.Ancak, Yönetmeliğe uygun olmayan talepler Personel Dairesi Başkanlığına gönderilmeyerek ilgili personel bilgilendirilir.İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • SİCİL YÖNETMELİĞİDEVLET MEMURLARI SİCİL YÖNETMELİĞİNE GÖRE MEMURLARIN GENEL DURUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Madde 17- Sicil amirleri sicil raporunu doldurdukları her memuru;

 • Dış görünüşü (Kılık, kıyafet),

 • Zeka derecesi ve kavrayış kabiliyeti,

 • Azim ve sebatkarlık, dürüstlük, sır saklamada güvenilirlik ve beşeri münasebetlerdeki başarısı,

 • Alkol, kumar, vb. alışkanlıkları memuriyetle bağdaşmayacak ölçüde sürdürme gibi halleri,

 • Güvenilir olmama, şahsi menfaatlerini aşırı ölçüde düşünme, yalan söyleme, dedikodu yapma, kıskançlık, kin tutma gibi kötü huy ve davranışları,

 • bakımından genel bir değerlendirmeye tabi tutarlar. Sicil döneminde edinilen bilgi ve müşahedelerden yararlanılarak yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre memurların olumlu ve olumsuz yönleri, kusur ve noksanları hakkındaki düşünceler sicil raporunun şahsiyet değerlendirilmesine ait bölümüne ayrı ayrı, açık ve gereğine göre kısa veya teferruatlı olarak yazılır.

 • Sicil amirlerinin memurların genel durum ve davranışları hakkındaki düşünceleri, not takdirlerinde dikkate alınır.DEVLET MEMURLARI SİCİL YÖNETMELİĞİNE GÖRE MEMURLARIN GENEL DURUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 • İKİ DEFA ÜST ÜSTE OLUMSUZ SİCİL ALANLAR

 • Madde 24- İki defa üst üste olumsuz sicil alan memurlar başka bir sicil amirinin emrine atanırlar, burada da olumsuz sicil almaları halinde memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • PERSONEL İSTATİSTİKLERİ

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİİNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • AÇIK EVRAKLARIN KAPATILMASI

 • MİTA İLE İLGLİ İŞ VE İŞLEMLER

 • DATA SİSTEMİNİN GÜVENLİĞİ(VINN)

 • FOTOKOPİ HİZMETLERİ

 • ORTAK KULLANIM ALANLARIKOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ

 • MİSYONUMUZ

 • VİZYONUMUZKOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ;

 • İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDER YAKLAŞAN

 • YENİ YILDA SAĞLIK,MUTLULUK

 • VE BAŞARI TEMENNİ EDERİM.Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin