Örneklemek gerekirseYüklə 445 b.
tarix30.10.2017
ölçüsü445 b.
#21774Devlet, taşımacılık işini yalnızca yasa ve mevzuatlar aracılığıyla düzenlemekle kalmaz; çeşitli kurumlar oluşturarak bizzat işi yürütür:

 • Devlet, taşımacılık işini yalnızca yasa ve mevzuatlar aracılığıyla düzenlemekle kalmaz; çeşitli kurumlar oluşturarak bizzat işi yürütür:

  • Örneklemek gerekirse,
   • THY, Anadolu Jet, DHMİ, vb. ile hava taşımacılığını,
   • TCDD, İstanbul Ulaşım, vb. ile demiryolu taşımacılığını,
   • İDO, devlete ait limanlar, vb. ile denizyolu taşımacılığını,
   • İETT, PTT, vb. ile karayolu taşımacılığını yönlendirir.


Kamuya ait taşıyıcı işletme ile özel sektöre ait işletme arasındaki temel farklılık, performans ölçümüne yönelik olarak oluşturulan kriterlerdir:

 • Kamuya ait taşıyıcı işletme ile özel sektöre ait işletme arasındaki temel farklılık, performans ölçümüne yönelik olarak oluşturulan kriterlerdir:

  • Özel işletmelerin en önemli amaçlarından bir tanesi kâr elde etmektir. Dolayısıyla, kârlılık önemli bir performans kriteridir.
  • Kamu işletmelerinin birincil amacı kâr elde etmek değildir.


Kamu açısından bakıldığında,

 • Kamu açısından bakıldığında,

  • Toplu taşımacılık performansı önemlidir.
  • Bazen yatırımlar öngörülenden daha maliyetli olabilir.
  • Çevreyi korumak daha önemli hale gelebilir.
  • ‘Toplu taşımacılığın geliştirilmesi otoyollardaki trafiği rahatlatır’ düşüncesi ön plandadır.
   • Örneğin, bu anlamda, park et ve devam et noktaları oluşturulmaktadır (Chicago, İstanbul, vb.)
   • Şehir merkezlerine otomobille girmek maliyetli olabilir (Londra, vb.)


Kamu açısından bakıldığında,

 • Kamu açısından bakıldığında,

   • Akaryakıt zamları, bireyleri toplu taşımacılığa doğru yönlendirebilir.
  • Toplu taşıma, gelir adaletsizliğinin giderilmesine yönelik olarak da kullanılabilir.
  • Soğuk havalarda, istasyonlar, havalimanları, duraklar, vb. evsizlere barınak olarak görev yapar.
  • Kamunun görevlerinden birisi de engellilere yönelik ulaşım hizmetlerinin sağlanmasıdır.


Devlet, istisnalar mevcut olmakla birlikte, sıklıkla tek bir taşıyıcı işletir; aynı alanda birkaç işletme kurarak aralarında direkt bir rekabet yaratmaz.

  • Devlet, istisnalar mevcut olmakla birlikte, sıklıkla tek bir taşıyıcı işletir; aynı alanda birkaç işletme kurarak aralarında direkt bir rekabet yaratmaz.
  • Farklı taşıma modları için işletmeler kurarak dolaylı rekabet yaratabilir:
   • İETT, İDO, vb.
  • Ayrıca, taşıyıcıların kullandıkları terminalleri (istasyon, havalimanı, iskele, gar, vb.) işletir.
   • Terminal yönetimlerinin özel sektöre devredilmemesinin arkasında ‘özel sektörün kendi işini tamamlayan ve kendi işine zarar vermeyen terminal kurmak ister’ düşüncesinin engellenmesi vardır.
   • Örneğin, Panama Kanalı…


Devletin terminal inşa etmesinin arkasında yatan bir diğer sebep, bölgesel olarak endüstriyel ve ticari kalkınmanın kaldıracı olarak kullanmasıdır.

  • Devletin terminal inşa etmesinin arkasında yatan bir diğer sebep, bölgesel olarak endüstriyel ve ticari kalkınmanın kaldıracı olarak kullanmasıdır.
   • Taşıyıcılar, sermaye yetersizliği nedeniyle inşa maliyetlerini devletin üstlenmesini ve sistemden yararlandıkça ödemeyi isterler.
   • Devlet de alternatif bir model olarak yap-işlet-devret sistemini geliştirmiştir.


Özel sektöre ait taşıyıcı işletmeler uymak zorunda oldukları yasa ve mevzuatın büyüklüğünde şikayetçiyken, kamuya ait işletmelerin üzerindeki yük çok daha fazladır.

  • Özel sektöre ait taşıyıcı işletmeler uymak zorunda oldukları yasa ve mevzuatın büyüklüğünde şikayetçiyken, kamuya ait işletmelerin üzerindeki yük çok daha fazladır.
  • Kamuya ait çeşitli işletmeler direkt olarak rekabet halinde de olabilirler:
   • Örneğin, devlete ait limanların performans ölçütü belirli bir sürede elleçlenen tonajdır.
  • Endüstriyel devrim  Bireyleri topluluk haline getirdi.
  • Bilgisel devrim  Toplulukları birey haline getiriyor.
  • Taşıma yapısı buna uygun gelişmek zorunda…


Sermaye Yatırımları:

  • Sermaye Yatırımları:
   • Bina,
   • Araç,
   • Ekipman, vb.
  • Faaliyet Giderleri:


Sermaye gereksinimi,

 • Sermaye gereksinimi,

  • Devlet iç borçlanma senetleri,
  • Hisse senedi çıkarma,
  • Finansal kiralama yapma,
  • Banka kredisi kullanma,
  • Yap – işlet – devret yöntemi kullanma, vb. yöntemler aracılığıyla karşılanabilir.
 • Faaliyet giderleri,

  • Doğrudan ve dolaylı devlet destekleri,
  • Her zaman olmasa da elde edilen gelirlerin kullanılması, vb. araçlarla karşılanabilir.


Gelir kullanımı,

 • Gelir kullanımı,

  • İstenmese de kâr elde edilebilir.
 • Elde edilen kâr,

  • Yatırımlarda,
  • Fiyatların düşürülmesinde,
  • Alternatif taşıma modlarının sübvanse edilmesinde kullanılabilir:
   • İstanbul Ulaşım, İETT arasındaki ilişki gibi…
 • Ücretler,

  • Devlet, sıklıkla tarife üzerinden iş görür.


Kamu taşıma işletmeleri çok farklı pazarlama amaçları taşısalar ve pazarlama programları uygulasalar da temel amaç kullanımı yaygınlaştırmaktır.

 • Kamu taşıma işletmeleri çok farklı pazarlama amaçları taşısalar ve pazarlama programları uygulasalar da temel amaç kullanımı yaygınlaştırmaktır.

 • Bu anlamda, yıllık yolcu taşıma, açılan yeni hat sayısı, elleçlenen yük miktarı, vb. başarı ölçütü olarak kullanılabilir.

 • Kamu taşıma işletmeleri ürün/hizmet karması açısından esnek değildir:

  • Örneğin, Atatürk Havalimanına metro hattının bağlanması sırasında meydana gelen olaylar…
   • Taksiciler,
   • HAVAŞ, vb.
   • Araç kiralama şirketleri,
   • Dünya üzerinde limuzin kiralama işletmeleri, vb.


Fiyatlama açısından bakıldığında,

 • Fiyatlama açısından bakıldığında,

  • Sübvansiyon fiyatlama,
   • Fiyatlar düşük, kullanım sık. Zararın bir kısmını devlet üstlenir.
  • Tam fiyatlama,
   • Fiyatlar tam, kullanım az. Sübvansiyon miktarını en az indirmek içindir.
  • Talep miktarına göre fiyatlama,
   • Talep yoğun gün ve saatlerde farklı, az olduğu gün ve saatlerde farklı fiyatlamadır. Örneğin, gece – gündüz tarifesi, vb.
  • Uzaklığa göre fiyatlama söz konusu olabilir.
   • Gittiğin kadar öde sistemidir. Örneğin, metrobüs ücretlerinin üç durağa kadar farklı, daha uzun mesafelerde farklı olması, vb.
 • Reklamda da amaç kullanımı arttırmaktır.Müşteri hizmetleri ise,

 • Müşteri hizmetleri ise,

  • Hizmet kalitesi ile,
  • Güzergah ve hareket saatlerini içeren tarifelere ve rötar, vb. durumlarda bilgilendirmeye yönelik işlemler ile,
  • Kayıp eşyanın bulunmasına yönelik uygulamalar ile doğru orantılı olarak algılanır.
 • İyi işleyen bir halkla ilişkiler birimi,

  • Halkın gözünde olumlu bir imajın geliştirilmesi ve
  • Finansman olanaklarının arttırılmasına yol açar.
 • Pazarlama planı,

  • Değişen koşullara uyum sağlamaya yönelik olarak yapılmalıdır:
   • Ödül bilet, akaryakıt ücretlerine gelen zam, vb.


Özellikle geri dönülmesi pek de mümkün olmayan sabit yatırımlar anlamında uzun dönem gözetilerek yapılmalıdır.

 • Özellikle geri dönülmesi pek de mümkün olmayan sabit yatırımlar anlamında uzun dönem gözetilerek yapılmalıdır.

  • Örneğin,
   • Metrobüsler,
   • Metro ve hızlı tramvaylar,
   • Deniz otobüsleri,
   • Havalimanları, vb.
 • Ayrıca planlama aşamasında, diğer taşıma modları ile entegrasyon sağlanmalıdır.

  • Örneğin, Bursa – Yenikapı (İDO) – Aksaray (İETT) – Havalimanı (İstanbul Ulaşım) – Manchaster (THY)


Kamuya ait taşıma işletmelerinde çalışan bireyler genellikle sendikalıdır:

 • Kamuya ait taşıma işletmelerinde çalışan bireyler genellikle sendikalıdır:

  • TCDD  Demiryol – İş Sendikası
  • THY  Hava – İş Sendikası, vb.
 • Bu anlamda, sendikalar ile ilişkiler önemlidir.

 • Kamuda çalışanların işleri sıklıkla zaman içerisinde monoton hale geldiğinden motivasyon kaybı en büyük sorunlardan birisidir.

 • Bu nedenle, devamsızlık sorunu büyüyebilir.Kamuya ait taşıma işletmelerinde,

 • Kamuya ait taşıma işletmelerinde,

  • Çalışanları,
  • Araçları,
  • Durakları,
  • İstasyonları,
  • Limanları,
  • Havaalanlarını, vb. temiz ve bakımlı tutmak kolay başarılabilecek iş değildir.
 • Ek olarak, liman, vb. noktaların ekolojik dengeyi bozduğu, toksin içeren atıkların miktarının arttığı durumlarda da devlet sorumlu tutulur.Kamuya ait taşıma işletmelerinde, özel sektör işletmelerine göre farklı kontrol sistemleri geliştirilmelidir:

 • Kamuya ait taşıma işletmelerinde, özel sektör işletmelerine göre farklı kontrol sistemleri geliştirilmelidir:

  • Çünkü kamu işletmeleri açısından bakıldığında, kâr bir amaç değildir.
  • Rüşvetin engellenmesi gerekir.
  • Yolcu ve yüke ait güvenlik daha gelişmiş olmalıdır.


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin