Özel çalişma talimatiYüklə 29,57 Kb.
tarix10.08.2018
ölçüsü29,57 Kb.
#68715

odtu-logo-kibris2

ÖZEL ÇALIŞMA TALİMATI

Doküman No : 060.03/0713.TLM.027

Yayın No : 25-2013

Yayın Tarihi : 19.07.2013

Revizyon No : Rev 0


YÜKSEKTE ÇALIŞMA TALİMATI

 1. Yüksekliği tabandan itibaren 2 metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara, gırgır vinçlerini çalıştıranlara ve kuyu, lağım, galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlara emniyet kemerleri verilecek ve işçiler de verilen bu kemerleri kullanacaklardır.

 2. Yüksek betonarme platformlarının döşeme kenarlarına düşmeyi önleyecek korkuluk yapılacaktır. Bu mümkün olmadığı hallerde, serbest çalışmayı sağlamak için döşeme kenarına korkuluklu iskele yapılacaktır.

 3. Döşeme kenarları en azından, uyarı niteliğinde kırmızı-beyaz renkli şerit bant ile sarılmalıdır.

 4. Yük taşıyan iskelelerde alet ve malzemenin düşerek kazaya sebep olmasını önlemek için döşeme dış kısmına 15 santimetre yüksekliğinde bir etek tahtası konacaktır.

 5. İskele üzerinde yapılan çalışma anında, iskelelerde köprü görevi görecek geçitler, 60 santimetreden dar ve korkuluksuz yapılmayacaktır.

 6. Çelik borulu iskeleler, sağa ve sola sallanmayacak şekilde yeteri kadar çapraz borularla takviye edilecek ve binadan ayrılmayacak şekilde tespit olunacaktır.

 7. Çelik borulu iskelelerdeki platformlarda kullanılacak kalas veya diğer ahşap kısımların özellikleri ile kullanılacak çaprazlar, korkuluklar, ara korkuluklar ve benzeri kısımlardaki aralıklar aranan özelliklere uygun ve sağlam yapıda olacaktır.

 8. Boru veya madeni iskeleler statik, elektriğe karşı uygun şekilde topraklanacaktır.Bu koşullar sağlanmadan iskele üzerine kesinlikle çıkılmayacaktır.

 9. Alçak veya yüksek seviyede olan hareketli veya sabit çalışma yerleri;

 • Çalışan işçi sayısı,

 • Üzerlerinde bulunabilecek maksimum ağırlık ve bu ağırlığın dağılımı,

 • Maruz kalabileceği dış etkiler, göz önüne alınarak yeterli sağlamlık ve dayanıklılıkta olacaktır.

Bu çalışma yerlerinin taşıyıcı sistemleri ve diğer kısımları yapısı gereği yeterli sağlamlıkta değilse, çalışma yerinin tamamının veya bir kısmının zamansız veya kendiliğinden hareketini önlemek için, bunların dayanıklılığı uygun ve güvenilir sabitleme metotlarıyla sağlanacaktır.

 1. Çalışma yerlerinin sağlamlığı ve dayanıklılığı uygun şekilde ve özellikle de çalışma yerinin yükseklik veya derinliğinde değişiklik olduğunda kontrol edilecektir.

 2. İskele ve platformların sökülmesi ve kurulması, tecrübeli ve yetkin kişiler tarafından yapılacaktır.

 3. Yüksekten düşmeler, özellikle yeterli yükseklikte sağlam korkuluklarla veya aynı korumayı sağlayabilen başka yollarla önlenecektir. Korkuluklarda en az; bir trabzan, orta seviyesinde bir ara korkuluk ve tabanında eteklik bulunacaktır.

 4. Yüksekte çalışmalar ancak uygun ekipmanlarla veya korkuluklar, platformlar, güvenlik ağları gibi toplu koruma araçları kullanılarak yapılacaktır. İşin doğası gereği toplu koruma önlemlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde, çalışma yerine ulaşılması için uygun araçlar sağlanacak, (sepetli iş makinaları, yükseklikli çalışma platformları vb.) çalışılan yerde vücut tipi emniyet kemeri veya benzeri güvenlik yöntemleri kullanılacaktır.

 5. Çalışma platformları, geçitler ve iskele platformları, kişileri düşmekten ve düşen cisimlerden koruyacak şekilde yapılacak, boyutlandırılacak, kullanılacak ve muhafaza edilecektir.

 6. Yüksek kodlarda bulunan çalışma yerlerinde, bir yerden bir yere giderken, emniyetli olmayan kestirme yollardan geçmek, halatlardan kaymak, kolonlara tırmanmak, şaka yapmak ve gayri ciddi çalışmak yasaktır.

 7. Merdivenler yeterli sağlamlıkta olacak ve uygun şekilde bakım ve muhafazası sağlanacaktır. Bunlar uygun yerlerde ve amaçlarına uygun olarak doğru bir şekilde kullanılacaktır.

 8. Seyyar iskelelerin kendiliğinden hareket etmemesi için gerekli önlem alınacaktır.

 9. Bütün kaldırma araçları ile (insan taşıyan sepetli iş makinaları, yükseklikli çalışma platformları vb.) bağlantıları, sabitleme ve destekleme elemanları da dahil bütün yardımcı kısımları;

 • Kullanım amacına uygun ve yeterli sağlamlıkta tasarlanmış ve imal edilmiş olacak,

 • Doğru şekilde kurulacak ve kullanılacak,

 • Her zaman iyi çalışabilir durumda olacak,

 • Yürürlükteki mevzuata göre, periyodik olarak kontrol, test ve deneyleri yapılacak,

 • Bu konuda eğitim almış ehil kişilerce kullanılacaktır.

 1. Kaldırma ekipmanı ve aksesuarları belirlenen amacı dışında kullanılmayacaktır.

 2. İşçilerin çatı üzerinde veya kenarında veya kırılgan malzemeden yapılmış herhangi bir yüzey üzerinde çalışmak zorunda olduğu hallerde; kırılgan maddeden yapılmış yüzeyde dalgınlıkla yürümelerini veya yere düşmelerini önleyecek önlemler alınacaktır.

 3. Çatı eğimlerinin 45 dereceyi aştığı durumlarda, çatı, kaymayı önleyici çatı el merdiveni ya da iskele platformu gibi bir destek sistemi olmaksızın çalışmaya uygun değildir. Gerekli tedbirler alınmadan kesinlikle çatı üzerine çıkılmayacaktır.

 4. İskele çalışanlarının emniyetli çalışma sistemleri olmalıdır, böyle bir sistem yoksa iskele çalışanları koşumlar (paraşüt ipli emniyet kemeri vb.) ve çıma halatları içeren koruma cihazları kullanmalıdır. 1. İskele üzerinde emniyet koşumu kullanan işçiler yalnız başlarına çalışmamalıdır. Tüm vücut koşumu içinde asılı kalmış olan işçiler mümkün olduğunca çabuk kurtarılmalıdır. Bundan dolayı, işçiler, düşmüş bir işçinin kurtarılması harekatını gerçekleştirebilecek kapasitede ve saha içi kurtarma ekipmanı ve prosedürlerine de aşina olmalıdır.

 2. Yükseltmeli çalışma platformu – ters dönme ihtimaline karşı ya da bir kaçış cihazı yoluyla tahliye edilmesi gerektiği durumlarda yükseltmeli çalışma platformunda bir tüm vücut koşumu (çalışan işçiyi ikinci bir emniyet halatıyla bağlayan güvenlik ekipmanı) ve düşüş kesme ekipmanı (işçi platformdan düştüğü zaman işçinin yere çarpmasını engelleyen ekipman) giyilmelidir. Makas kaldıraçlı yükseltmeli platform tiplerinde düşüş kesme sistemi gerekli değildir.

 3. Hafif-çalışma asma platform (sallanır platform) – her bir vinçte bir tel halatla asılı tutulan sallanır platformda çalışmakta olan herkes, ankraja bağlanmış bağımsız bir emniyet halatına bağlı birer emniyet koşumu ve çıma halatı giymelidir.

 4. Akım Taşıyan Enerji Nakil Hatlarının Yakınında Gerçekleştirilen Bitki Örtüsü Denetim Çalışmalarına yönelik Personel Elektrik Emniyeti için Budama ve kesme görevleri, çalışmaya başlamadan evvel daima dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli ve yer ekipleri, yukarıda çalışmakta olan personelin elektrik kabloları yüzünden karşı karşıya kalabileceği olası tehlikelere karşı her an tetikte olmalıdır.

 5. Eğitimsiz personel asla enerji hatlarının yukarısında çalışmamalı ya da aşağı sallanabilecek, düşebilecek ya da akım taşıyan enerji hatları ile temas edebilecek dalları kesmemelidir.

 6. Üzerinde akım taşıyan elektrik kablolarının yakınlarında yüksek ağaca çıkmak için asla metal el merdivenleri kullanılmamalıdır.

 7. El merdivenin düzgün ve yatay bir alana, alt kısmı ile duvar arasındaki mesafe dikey boyunun yaklaşık ¼’ü olacak şekilde yerleştirilmiş olmasının temin edilmesi hayati önem taşımaktadır.

 8. El merdivenleri alana girmek ya da alandan çıkmak amacıyla kullanılmalı ve platform olarak kullanılmamalıdır.

 9. Düşmelere karşı kullanılan donanımları tam ve eksiksiz olarak bilin ve uygun zamanda uygun ekipmanı kullanılacaktır.

 • Düşmeyi önleyici ekipman (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte).

 • Kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte).

 • Vücudu boşlukta tutabilen donanım (paraşütçü kemeri)

 1. Koruyucu baretlerinizi yüksekte çalışırken mutlaka giyilecektir. Yapılan işe göre uygun sağlamlıkta ve rahat kullanımı olan baretleri tercih edilecektir. İnşaat işleri, özellikle iskeleler ve yerden yüksek çalışma platformların üstünde, altında veya yakınında yapılan işler, kalıp yapımı ve sökümü, montaj ve kurma işleri, iskelede çalışma ve yıkım işleri vs… 1. Kaymayı önleyici ve delinmeye dayanıklı ayakkabılar çatı vb. çalışma alanlarında mutlaka giyilecektir. Çatı işleri vb.

 2. Emniyet kemerleri yüksekte yaptığınız çalışmalarda mutlaka giyilecektir. Emniyet kemeri yapılan çalışmaya uygun olup olmadığını mutlaka amire veya İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanına danışılarak teyit edilecektir.

 • İskelelerde çalışma

 • Prefabrik parçaların montajı

 • Direk ya da sütunlarda çalışma ,vb..

 1. Emniyet kemerlerinin yeterli olmadığı durumlarda ek güvenlik halatlarına ihtiyaç vardır. Bu durumları mutlak öğrenilecek ve gerektiğinde kullanılacaktır.

 • Vinçlerin yüksekte bulunan kabinlerinde çalışma,

 • Ambarlarda kullanılan istifleme ve boşaltım ekipmanlarının yüksek kabinlerinde çalışma,

 • Sondaj kulelerinin yüksek bölümlerinde çalışma,

 • Kuyu ve kanalizasyonlarda yapılan çalışma vb…

 1. Tüm iş kazaları ve ramak kala durumları, ilgili amire bildirilecektir.


KAZI İLE İLGİLİ KURALLAR

37-Yer altı ve yer üstü haritaları veya teknik nezaretçi olmadan kazı çalışmlarına başlanmayacaktır. Haritalarda belirtilenin aksine kazı sırasında elektrik, haberleşme, gaz, su, pis su, su yolu ve depo vb. gibi hatlara veya benzeri tesisata rastladığınız takdirde kazı işlemini derhal durdurun, sorumlu ve ilgililere haber verin. Kazı sırasında zehirli ve boğucu gaz bulunduğu anlaşıldığı hallerde derhal buradan uzaklaşın, sorumlu ve ilgililere derhal haber verin, sorumlu ve ilgili şahıslar tarafından gerekli önlemler alındıktan sonra kazı işlemine devam edin.

38- Kazı sırasında üst taraftan herhangi bir kayma veya göçme ihtimali belirlendiği zaman derhal çalışma mahallini terk edin. Sorumlu ve ilgililere derhal haber verin. Gerekli önlemler alındıktan sonra kazı işlemine devam edin.

39-Kazı işlerinde derinlik aranmaksızın uygun destek, set, iksa (tahkimat) olmadan kazı yapmayın.

40- 1,5 metreden daha derin olan kazı işlerinde, el merdivenleri ile inip çıkın.

41-Kuyu ve lağım çukurları gibi derin yerlerde çalışırken güvenlik kemeri ve sinyal iplerini yanınıza alın ve kullanın. Temiz hava sağlanmadıkça çalışmayın.

42-Kazı işlerinde yağış sırasında çalışmayın. Yağışın durmasından ve güvenlik tedbirlerinin alınmasından sonra çalışın.

43- Islak elbise ile çalışmayın.

44- Su içinde çalışmanız gerekiyor ise çizme kullanın.

45- Kazıdan çıkan toprağı, kazı kenarından en az 1 metre uzağa atın.

46- Kazı sahası içinde, çalışma dışında bulunmayın, oturmayın, yatmayın ve uyumayın.

47- Kazı işlemi esnasında ters şev vererek üst tarafı göçertmeyin.48- Kazının üst kenarında bulunmayın.

49-Kazı alanında çalışan işçilerin üzerlerine malzeme ve diğer benzeri şeyler düşmemesi için kazı alanın etrafı, düşmelere karşı sağlam bir şekilde muhafaza altına alınacaktır.

50-Kazı duvarlarında kopma ve kayma tehlikesine karşı tahkimat yapılacak. Kazı duvarlarındaki kavlaklar (gevşemiş veya düşebilir kaya parçası) temizlenecektir.

51-Kazıda çalışan işçiler baret kullanacaktır.
KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMA KURALLARI

52- Kapalı alanda asla yalnız çalışılmayacaktır, kapalı alan dışında mutlaka gözlemci ikinci bir kişi bulunacaktır.

53- Kapalı alanlarda yapılacak çalışmalarda zararlı, zehirli, boğucu, parlayıcı gaz veya sıvıların tehlikeli bir şekildebirikebileceği gözönünde bulundurularak gaz ölçümleri yapılacak ve ölçüm sonuçlarına göre gerekli havalandırma yapılacaktır.

54- Kapalı alanlarda yapılacak çalışmalarda, alana sürekli temiz hava sağlanacaktır. Havalandırma yetersiz ve uygun değilse çalışılmayacaktır.

55- Çalışma süresince gerekli kişisel koruyucular kullanılacaktır.

56- Kapalı alanlardaki çalışmalarda 24 volt aydınlatma kullanılacaktır.

57- Kapalı alanlara girildikten sonra, giriş yerleri kapatılmayacak, kapandığında içerden ve dışarıdan açılabilirşekilde olacaktır.

58- Kapalı alan dışına “DİKKAT ÇALIŞMA VAR!” uyarı levhası asılacaktır.

59- Haberleşme için telsiz bulundulacaktır.

60- Kapalı alana giriş yapan çalışan aşağıdaki durumlardan herhangi biri oluştuğunda alanı terk etmelidir;

 • Gözlemciden alanı boşaltma talimatı aldığında ,

 • Alanda tehlikeli bir durumun oluştuğunu gösteren belirti veya semptomların farkına vardığında,

 • Yasaklanmış bir durumla karşılaştığında,

 • Boşaltma alarmını duyduğunda.


Yüklə 29,57 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin