ÖzgeçMİŞ Kişisel Bilgiler: Unvanı, Adı ve SoyadıYüklə 135,32 Kb.
tarix02.11.2017
ölçüsü135,32 Kb.
#27446

ÖZGEÇMİŞ

Kişisel Bilgiler:
Unvanı, Adı ve Soyadı: Doç. Dr. Hüseyin YILMAZ

Doğum Tarihi:15.12.1968

Doğum Yeri: Tınaztepe Kasabası (Sinanpaşa - Afyonkarahisar)

Medeni Hali: Evli

Yabancı Dili: İngilizce (ÜDS: 71,25)

İş Adresi: Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Fakültesi

Ekonomi ve Finans Bölümü Aytepe Kampüsü AydınTelefon (İş): 0 256 772 70 97 Faks: (0256) 772 70 98

E-posta: huseyin.yilmaz@adu.edu.tr E-posta: yilmaz2015@aol.com
Öğrenim Durumu:

Derece

Okul

Yıllar

İlkokul

Tınaztepe Zafer İlkokulu

1975 - 1980

Ortaokul

Tınaztepe Ortaokulu

1980 - 1983

Lise

Gebze Endüstri Meslek Lisesi

1983 - 1986

Derece veya Unvan

Bölüm

Üniversite

Yıllar

Lisans

İşletme

Anadolu Üniversitesi

Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1987 - 1991

Yüksek Lisans

İşletme

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü1997 - 1999

Doktora

İşletme

Kocaeli Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü2000 - 2007

Yardımcı Doçentlik

İşletme

Uşak Üniversitesi

Uşak Meslek Yüksekokulu2008 - 2012

Doçentlik

İşletme

Üniversitelerarası Kurul

Dokuz Eylül Üniversitesi2012


İdari Görevler:

Uşak Üniversitesi Uşak MYO Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı 2011-2014

Uşak Üniversitesi Uşak MYO Yönetim Kurulu Üyeliği 2011-2014

Uşak Üniversitesi Banaz MYO Okul Müdürlüğü 2012-2015

Uşak Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanlığı 2013-2014

Uşak Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletmesi Yönetim Kurulu Üyeliği 2013-2015

Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık MYO Okul Müdür Vekilliği 2014-2015

Uşak Üniversitesi İİBF Fakülte Kurulu Üyeliği 2014-2015

ADÜ İktisat Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanlığı 2015-........

İş Deneyimi:


Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıllar

Öğr. Gör.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu

1995-2000

Öğr. Gör.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Uşak Meslek Yüksekokulu

2000-2003

Öğr. Gör.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu

2003-2007

Öğr. Gör. Dr.

Uşak Üniversitesi Uşak Meslek Yüksekokulu

2007-2008

Yar. Doç. Dr.

Uşak Üniversitesi Uşak Meslek Yüksekokulu

2008-2012

Doç. Dr.

Uşak Üniversitesi Uşak Meslek Yüksekokulu

2012-2014

Doç. Dr.

Uşak Üniversitesi Uşak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2014-2015

Doç. Dr.

Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi

2015-.........

Yüksek Lisans Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı:

“Örgütsel Yapıda Sıfır Hiyerarşi Anlayışı Ve Sanayi İşletmelerinde Uygulanması”

Prof. Dr. Halim SÖZBİLİR

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı:

“Akademik Yöneticilerin Entelektüel Düzeylerinin Ölçülmesi”

Prof. Dr. Ali AKDEMİR

Hakemlik Yaptığı Dergiler:


 • Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

 • Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

 • Beykent University, International Journal of Research in Business and Social Science

 • Beykent University, Beykent University Journal of Social Sciences

 • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

 • Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

 • Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

 • Ege Üniversitesi Ege Akademik Bakış Dergisi

 • Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

 • İşletme Araştırmaları Dergisi

 • Karadeniz Teknik Üniversitesi, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

 • Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

 • The International Journal of Human Sciences / Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

 • Türkiye Ekonomi Kurumu Vakfı, Ekonomi-Tek Dergisi

 • Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi

 • Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Bilim Kurulu Üyeliği:

XVIII. Akademik Bilişim Konferansı Düzenleme, Yürütme ve Program Kurulları Üyesi, 30 Ocak-05 Şubat 2016, ADÜ Merkez Kampüsü, AydınUluslararası Ekonomi Yönetimi Ve Pazar Araştırmaları Kongresi Bilim Kurulu Üyesi

Örgütsel Davranış Kongresi Bilim Kurulu ÜyesiESERLER VE YAYINLAR LİSTESİ

A.  KİTAPLAR

A1.YILMAZ, Hüseyin (2015) Stratejik İnovasyon Yönetimi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ISBN: 978-605-333-512-2. Cağaloğlu - İstanbul

A2.YILMAZ, Hüseyin (2013) Yüksek Performans Organizasyonu: Liderlik, Kültür ve Tasarım, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ISBN: 978-605-333-024-0. Cağaloğlu - İstanbul

A3.YILMAZ, Hüseyin (2011) Güçlendirici Liderlik: Kuramsal Bir İnceleme, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ISBN: 978-605-377-453-2. Cağaloğlu - İstanbulB. ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİ KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

B1. YILMAZ, Hüseyin, Atila KARAHAN (2014) Yüksek Performanslı İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, Psikolojik Güçlendirme ve Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 4, ss. 607-637, DOI: http://dx.doi.org/10.16953/deusbed.62106.

B.2.YILMAZ, Hüseyin, Atila KARAHAN (2014) Nepotizm ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ve Bir Uygulama, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 14, Sayı: 27, ss. 123-148.

B.3. YILMAZ, Hüseyin, Atila KARAHAN (2014) Mobbing ve Örgütsel Bağlılık İlişkisine Yönelik Bir Çalışma, E-Journal of Yaşar University-Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, Cilt: 9, Sayı:33, ss. 5692-5715.

B.4.YILMAZ, Hüseyin, Alparslan ŞAHİN GÖRMÜŞ (2012) Stratejik Girişimciliğin, Algılanan Örgütsel Destek Ve Örgütsel Öğrenme Üzerine Etkilerinin Araştırılması: Tekstil Sektöründe Ampirik Bir Çalışma, E-Journal of Yaşar University-Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 26, ss. 4483-4504.

B.5. YILMAZ, Hüseyin, Atila KARAHAN (2012) Dönüştürücü Liderliğin Bilgi Yönetim Süreçleri ve Örgüt Performansı Üzerindeki Etkileri: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma, Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, ss. 146-178.

B.6. YILMAZ, Hüseyin, Atila KARAHAN (2011) İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Güven Ve İş Tatmini Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması: Afyonkarahisar’da Bir Araştırma, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 3, ss. 95-118, DOI: 10,4026/1303-2860.2011.0185.x.

B.7. YILMAZ, Hüseyin (2011) Global Çevrede Akıl Seti İle İşletme Başarısını Arttırma, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 13, ss. 187-199.

B.8. YILMAZ, Hüseyin, Atila KARAHAN (2011) Development of Leadership Performance in The Firms and Its Impact to Managerial Success, “İş Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:13 Sayı:2, ss. 105-120, DOI: 10.4026/1303-2860.2010.0175.x.

B.9.YILMAZ, Hüseyin, Atila KARAHAN (2010) Liderlik Davranışı, Örgütsel Yaratıcılık ve İşgören Performansı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Uşak’ta Bir Araştırma, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 2, ss. 145-158.

B.10. YILMAZ, Hüseyin, Atila KARAHAN (2010) Örgütsel Öğrenme, Personel Güçlendirme ve Takım Performansı Arasındaki İlişkilerin Analiz Edilmesi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 24, ss. 153-171.

B.11. YILMAZ, Hüseyin, Atila KARAHAN (2010) Yüksek Performans Kültürünün Geliştirilmesi ve Firma Başarısına Etkileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 23, ss. 273-282.

B.12. YILMAZ, Hüseyin, Atila KARAHAN (2010) Öğrenen Örgüt ve Bilgi Yönetimi İlişkisi: Afyonkarahisar İlinde Bulunan Hastane Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Cilt: 5, Sayı: 1, ss. 147‐174.

B.13. YILMAZ, Hüseyin, Atila KARAHAN (2009) Bireylerin Kişisel Özellikleri Yönünden İş Doyum Düzeylerine Göre Tükenmişlikleri: Afyonkarahisar İlinde Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 3, ss. 197‐214.

C.  ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

C.1. YILMAZ, Hüseyin (2014), Bilgi Liderliğinin İşletme Performansı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi, Uşak Üniversitesi İ.İ.B.F. Optimum Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, Kış, ss. 51-68.

C.2. YILMAZ, Hüseyin (2010) Bilgi Yönetimi Sürecinde Performans Yönetim Modellerinin Uygulanması,Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2, Bahar, ss. 59-76.

C.3. YILMAZ, Hüseyin, Çetin BEKTAŞ (2007) "İşletmelerde Verimlilik Aracı Olarak Uyumcu İşletme Modeli ve Uygulanmasına Yönelik Bir Araştırma", Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Dergisi, Sayı: 2007/3, ss. 7-23.

C.4. YILMAZ, Hüseyin, Çetin BEKTAŞ (2006) İşletmelerde Enformasyon Teknolojisi Hizmetlerinde Dış Kaynak Kullanımı, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 4, sayı: 1, ss. 161-173.

C.5. YILMAZ, Hüseyin, Çetin BEKTAŞ (2005) Sivil Toplum Kuruluşlarında Teorik ve Stratejik Boyutları ile Değişim Yönetimi, Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Dergisi, Sayı: 2005/2,  ss. 67-88.

C.6. YILMAZ, Hüseyin (2004) Sanal Organizasyonlar Ve Stratejik İşbirliği Modeli Olarak Sanal Ağ Organizasyonu, TSE Standart Dergisi, Sayı: 516, ss. 29-38.

C.7. YILMAZ, Hüseyin (2004) Yönetim Biliminin Üç Önemli Öncüsünün (Taylor, Fayol, Mayo) Yaşam Hikâyeleri ve Günümüz İşletme Yöneticileri için Çıkarılabilecek Dersler, TSE Standart Dergisi, Sayı: ss. 513, 15-22.

C.8. YILMAZ, Hüseyin (2004) İşletmelerde Sanal Takım Modeli ve İşletmelere Sağladığı Yararlar", İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, Sıra: 4, No: 197.

C.9. YILMAZ, Hüseyin (2004) Global İşletme Yönetiminin Yeni Stratejik Boyutu: Uluslar Ötesi İşletme Yönetimi, “İş, “Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, Sıra: 5, No: 225.

C.10. YILMAZ, Hüseyin (2000) İşletmelerde Bilgi Teknolojisi – Yönetici İlişkisi ve 21. yüzyılda İşletme Yöneticilerinin Özellikleri,TSE Standart Dergisi, Sayı: 468, ss. 57-64.

C.11. YILMAZ, Hüseyin (1999) İşletmelerde İnternet-Organizasyon İlişkisi ve sanal Örgütlenmeye Yönelik Bir Model Önerisi, TSE Standart Dergisi, Sayı: 455, ss. 49-55.

C.12. YILMAZ, Hüseyin (1999) İşletme Yönetiminde Takım Yaklaşımı ve Avantajları, TSE Standart Dergisi, Sayı: 450, ss. 53-58.

C.13. YILMAZ, Hüseyin (1999) İşletmelerde Takım Çalışması Yoluyla Motivasyon, TSE Standart Dergisi, Sayı: 448, ss. 28-33.

C.14. YILMAZ, Hüseyin(1999), Yönetimde Yatay Organizasyon Yaklaşımı ve İşletme Yöneticilerine Sağladığı Avantajlar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı:1, Mart, ss. 74-88.

C.15. YILMAZ, Hüseyin (1998) Yönetimde Sıfır Hiyerarşi Anlayışı ve Müşteri Tatmini İlişkisi,TSE Standart Dergisi, Sayı: 440, ss. 78-82.

D.ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BİLDİRİLER

D.1. YILMAZ, Hüseyin, Sabire ŞEN ve Müfit AYDIN (2014) The Determination of Relationship Between Organizational Ambidexterity, Strategic Innovation and Analytical Leadership,12th International Conference on Knowledge, Economy and Management, November 27-29, Antalya, Türkiye

D.2. YILMAZ, Hüseyin (2012) Bilgiye Dayalı Organizasyona İlişkin Özelliklerin Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Etkileri: Bankacılık Sektöründe Ampirik Bir Araştırma, 10th International Conference on Knowledge, Economy and Management, 8-10 Kasım, İstanbul, Türkiye

D.3. YILMAZ, Hüseyin (2007) İşletmelerde Bilgi Yönetimi Performansının Ölçülmesi Ve Analiz Edilmesi: Havayolu Endüstrisi Uygulaması, 6th International Conference on Knowledge, Economy and Management, ss. 618-630, , 26-28 Aralık, İstanbul, Türkiye

D.4. YILMAZ, Hüseyin ve Serhat SOYŞEKERCİ (2005) The Investigation of Relationships Between Total Quality Management and Knowledge Management, 4thInternational Strategic Management Conference,ss. 455-465, June 23-25, Çanakkale, Türkiye

E.ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

E.1. YILMAZ, Hüseyin ve Atila KARAHAN (2014) Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Bilgi Yaratma Ve Ekonomik Performans Arasındaki İlişkilerin Araştırılması: Bilgi Çalışanlarına İlişkin Ampirik Bir Araştırma,1004-1013, 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 22-24 Mayıs 2014, ss. 1004-1013, Konya.

E.2. YILMAZ, Hüseyin ve Alparslan Şahin GÖRMÜŞ (2014) Stratejik Liderlik, Örgütsel İnovasyon Ve Finansal Performans Arasındaki İlişkilerin Araştırılması: Bankacılık Sektöründe Ampirik Bir Çalışma,13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, 08-10 Mayıs 2014, ss. 1297-1305, Antalya.

E.3. YILMAZ, Hüseyin ve Atila KARAHAN (2013) Yönetici Liderliği, Örgüt İklimi ve Çalışan İnovasyonu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Seramik Sektöründe Ampirik Bir Araştırma, 1. Örgütsel Davranış Kongresi, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, 15-16 Kasım, Sakarya.

E.4. YILMAZ, Hüseyin (2013) Öğrenen Örgüt Uygulamaları, Gelişim Kültürü Ve İşgören Performansı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma, 21. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 30 Mayıs-01 Haziran, Kütahya.

E.5. YILMAZ, Hüseyin (2012) KOBİ’lerde İnsan Sermayesini Geliştirmenin İnovasyon Kapasitesi ve Müşteri Tatmini Üzerine Etkilerinin Analiz Edilmesi: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma,8. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 27-28 Kasım, İstanbul.

E.6. YILMAZ, Hüseyin ve Çetin BEKTAŞ (2012) Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, Psikolojik Sermaye Ve Yenilikçi Davranış Arasındaki İlişki: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma, 20. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, ss. 438-444, 24-26 Mayıs, İzmir.

E.7. YILMAZ, Hüseyin (2011) Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgütsel Yaratıcılık Ve Rekabet Başarısı Üzerine Etkileri: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma,19. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 26-28 Mayıs, Çanakkale.

E.8. YILMAZ, Hüseyin (2011) Destekleyici İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, Yeniliğe Odaklı Örgüt İklimi Ve Algılanan Örgüt Performansı Arasındaki İlişkilerin Analiz Edilmesi: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma,19. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 26-28 Mayıs, Çanakkale.

E.9. YILMAZ, Hüseyin (2009) İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Bilgi Yönetimi Stratejileri Üzerine Etkileri,17. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 21-23 Mayıs, Eskişehir.

E.10. YILMAZ, Hüseyin ve Atila KARAHAN (2009) Global Krizden Güçlenerek Çıkma: Uşak Dericilik Sektöründe Bir Araştırma,6. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 469-479, 17-18 Kasım, İstanbul.

E.11. YILMAZ, Hüseyin (2007) Küresel Pazarda Faaliyet Gösteren KOBİ'lerin Rekabet Avantajını Arttırmaya Yönelik Olarak Elektronik Bir Alt Yapı Geliştirilmesi Modeli ve Uşak Tekstil Sektörü Uygulaması, 4. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 93-104, 7-8 Aralık 2007, İstanbul.

E.12. YILMAZ, Hüseyin ve Serhat SOYŞEKERCİ(2006) Cinsiyet Ayrımcılığı Olarak Üstün Erkeksilik (Hyper-Masculinity) Olgusunun Türkiye’de Aile İşletmeleri Bağlamında Araştırılması, 2. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, ss. 601-622,14-15 Nisan, İstanbul.

E.13. YILMAZ, Hüseyin ve Serhat SOYŞEKERCİ (2006) Örgütlerde Bilgi Profesyonelleri Olarak İnsan Kaynakları Yöneticilerinin İşlevleri ve Türkiye’de İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Durum Analizi, 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ss. 615-621, 25-27 Mayıs 2006, Erzurum.

E.14. YILMAZ, Hüseyin ve Çetin BEKTAŞ (2004) Sivil Toplum Örgütü Olarak Meslek Odalarının Etkinliği, Üyelerin Beklentileri ve Örgütü Algılama Dereceleri (Uşak’ta Bir Araştırma), 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 263-270, 25-26 Kasım 2004, Eskişehir.

F. YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

F.1. Fidan AKKOÇ (2014), "Hizmetkâr Liderlik, Yüksek Performanslı İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları ve Yönetim İnovasyonu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Tamamlandı).

F.2. Fulya ÖZDEMİR (2014) "Bilgiye Dayalı Organizasyonlarda Stratejik Yetenek Yönetimi: Yazılım Sektöründe Bir Uygulama", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam ediyor).

F.3. İbrahim TÜRKMEN (2014), "Stratejik Girişimciliğin Bilgi Yönetimi Performansı Üzerine Etkisi", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam ediyor).

G. VERİLEN SEMİNERLER VE KONFERANSLAR

G.1.YILMAZ, Hüseyin, “Küresel Pazarlarda Yeni Organizasyon Modelleri: Uşak İşletmeleri İçin Yeni Fırsatlar ve Öneriler Konferansı”, Uşak Sanayii ve Ticaret Odası Konferans Salonu, 04.02.2011, Saat: 15:00-17:00, Uşak.

G.2.YILMAZ, Hüseyin, “İşletmelerde Kriz Yönetimi Konferansı”, Halit Ziya Uşaklıgil Konferans Salonu, 18.04.2003, Saat: 14:00-15:00, Uşak.

H. SEMPOZYUMDA SUNULAN BİLDİRİLER

H.1.YILMAZ, Hüseyin (2011) Uşak’ta Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ’lerin) Rekabet Performansını Etkileyen Stratejik Faktörlerin Analiz Edilmesi: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma”, II. Uşak Sempozyumu, Ekim 2011.Uşak.

I. SON ÜÇ YILDA VERDİĞİ DERSLER

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2012-2013

Güz

Yönlendirilmiş Çalışma

2

1

55

 Girişimcilik

2

1

  17

 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası

2

1

  60

  Genel İşletme-I

3

1

  80

İlkbahar

 Yönetim ve Organizasyon

2

1

  75

Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği

3

1

65

 İnsan Kaynakları Yönetimi

2

1

  70

Genel İşletme-II

3

1

85

Örgütsel Değişim

3

0

25

İşletme Yönetimi

2

0

2

2013-2014

Güz

Örgüt Teorisi-I

3

0

3

Genel İşletme-I

3

1

90

 Çağdaş İşletme Yönetimi

3

0

  26

Yönetim ve Organizasyon

2

1

60

Genel İşletme-I

3

1

85

İlkbahar

Örgüt Teorisi-II

3

0

3

Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği

3

1

65İnsan Kaynakları Yönetimi

2

1

  70Genel İşletme-II

3

1

200Seminer

2

0

3İnsan Kaynakları Yönetimi

2

1

  70

2014-2015

Güz

Genel İşletme-I

3

0

230

Çağdaş İşletme Yönetimi (Y.L)

3

0

25

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası

3

0

220

Postmodern Yönetim Araştırmaları

2

0

5

Stratejik Yönetim Araştırmaları

2

0

3

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi (D)

3

0

3

Örgüt Teorisi-I (D)

3

0

3Genel İşletme

3

0

200

Ekonomi ve Finans İngilizcesi

2

0

120

2015-2016

Güz

Lojistik İlkeleri

2

0

110Girişimcilik

2

0

55Bilim Felsefesi ve İktisat Metodolojisi (Y.L.)

3

0

4Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik (Y.L.)

3

0

25Bilişim Teknolojileri Uygulamaları54Bilişim Teknolojileri Uygulamaları52Bilişim Teknolojileri Uygulamaları39

2015-2016

Bahar

Bilişim Teknolojileri Uygulamaları64Ekonomi ve Finans İngilizcesi II45Ekonomi ve Finans İngilizcesi II49Lojistik Yönetim ve Organizasyonu32Lojistik Yönetim ve Organizasyonu50Girişimcilik Uygulamaları9Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri27

Yüklə 135,32 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə