Plevral hayvan modelleri Dr. Öner DikensoyYüklə 445 b.
tarix06.12.2017
ölçüsü445 b.
#33985


PLEVRAL HAYVAN MODELLERİ

 • Dr. Öner Dikensoy

 • Gaziantep Ünv. Tıp Fak. Göğüs Hast. AD.

 • dikensoy@yahoo.com


Öğrenim Hedefleri

 • Plevra hastalıkları ile ilgili mevcut hayvan modellerini öğrenmek

 • Aynı hastalıkla ilgili farklı modellerin farkını öğrenmek

 • Model veya hayvan seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri öğrenmek

 • Plevraya giriş gibi bazı spesifik yöntemleri öğrenmekGiriş

 • Plevra hastalıklarında hayvan çalışmalarına gerek var mı?

  • Plevra hastalıkları çok sık görülür
  • Patogenezi yeterince bilmiyoruz
  • Tanı da sıkıntılarımız devam ediyor
   • Malign efüzyon
   • Tüberküloz plörezi
  • Tedavide sıkıntılarımız devam ediyor
   • Malign efüzyon
   • Parapnömonik efüzyon


Başlarken Yapılması Gerekenler

 • Standart klavuzların öğrenilmesi

  • Hayvanların barınması beslenmesi
  • Yapılmaması gerekenler
 • Cerrahi yöntemler hakkında eğitim

 • Etik kurallara uyulması

 • Laboratuar ve alt yapının uygun olması

 • Gereksiz deneylerden ve tekrardan kaçınılması

 • Optimum sayıda hayvan kullanılmasıOptimum Sayıİdeal Hayvan Modeli

 • Araştırılan hastalık açısından insanları iyi temsil eden,

 • Kolayca elde edilebilen,

 • Ucuz,

 • Girişimlere, tekrarlanabilir sonuçlara ve yeterli örnek alınmasına olanak tanıyan bir hayvan olmalıdır.Hayvan Seçerken

 • Büyüklük

 • Plevra Anatomileri

 • Maliyetleri

 • Bulunabilirlikleri

 • Analizler için kullanılacak kit vs. hayvana uygun olması,

 • Genetik manüplasyon ihtimaliHayvanın Boyutu

 • Plevra hastalıkları için en sık kullanılan hayvanlar:

  • tavşan, fare, sıçan, hamster ve koyunlar
 • Küçük hayvanlar:

  • Avantaj:
   • Ucuzdur
   • Bakımı kolaydır
   • Sofistike laboratuara gerek yok (steril sartlar vs.)
   • Farelerde genetik modifkasyon yapılabilir
  • Dezavantaj:
   • Girişimler, materyal toplanması zor


Plevra Anatomisi

  • İki önemli anatomik özelliğin farkında olmak gerekir:
  • 1-plevral boşluk:
   • tek plevral boşluk: köpek, fare
   • İki plevral boşluk: tavşan, koyun
  • 2-Koyun gibi daha büyük hayvanların visseral plevraları insan visseral plevrası gibi kalındır.


Çalışılacak Kitler

 • Kullanılan ticari kitlerin hangi hayvanlar için uygun olduğu önemli

 • Örn: ELİSA kitleri genellikle sitokin ölçümlerinde kullanılır ancak sadece insan ve farelerde ölçüm yapmaya uyumluPlevraya Giriş

 • Direk: Enjektör ile direk girmek

 • İndirek:

  • Tüp yardımıyla
   • Tekrarlayan enjeksiyonlar
   • Sıvı toplanmasında avantajlı
  • Torakotomi


Plevral Hastalık Modelleri

 • Plevral fibrozis/ Plöredezis

 • Malign Efüzyon

 • Plevral İnflamasyon

 • Eozinofilik plöritis

 • Plevral infeksiyon

 • TBC Plörezi

 • MezotelyomaPlöredezis

 • Plevra için en sık kullanılan hayvan modeli

 • İdeal plöredezis ajanı yok

 • İdeal ajan:

  • ucuz, kolay bulunabilir ve
  • uygulanabilir, yan etkisi olmayan ve etkinliği tam olan ajandır.
 • Halen ideal ajan aranıyorPlöredezis

 • Tavşan modeli en sık (New Zealand white rabbits)

 • Koyun, fare, köpek, domuz

 • Aynı ajan farklı türlerde benzeri plöredezis yanıtı

 • Plöredezis ajanı direk veya tüp aracılığı ile enjekte edilir.Talk Plöredezis

 • Bilinen en etkili ajan

 • Akut plevral enflamasyon olur

  • Çözülebilir: başarısız
  • Kronikleşebilir : fibrozis ve yapışıklık
   • Fibroblastlar, mezotel hücreleri: kollajen toplanması fibrozise katkı sağlarlar.
 • 14-28 gün içinde sakrifiye

 • Makroskopik ve mikroskopik skorlama yapılır

 • Karşı hemitoraks kontrol olarak kullanılabilir.Plöredezis Skorlama ŞemasıPlöredezisPlöredezisPlöredezisPlöredezisPlöredezis Modeli ile İlgili Sorunlar

 • Plevral kavite normal

 • Kullanılacak doz insana nasıl uyarlanacak?

  • Talk insanlarda 2-5 gr. (30-70 mg/kg)
  • tavşanlarda 400 mg/kg kullanılır.
 • Hayvanlarda malign efüzyon modeli az.

  • En sık kullanılan fare modeli
  • Fareler plöredezisin değerlendirilmesi için çok küçüktür.


Malign Plevral Efüzyon Modelleri

 • Patofizyoloji ve en ideal tedavi yöntemi belirsiz

 • Hayvan çalışmaları ışık tutabilir (Örn: VEGF).

 • Tamamına yakını farelerde

 • Atimik nude fare kullanılır:

  • bunların immüniteleri malign hücreleri temizleyemez


Ölçülen Parametreler

 • Kilo kaybı ve sürvi en sık

  • efüzyonun miktarı,
  • tümörün boyutu ve ağırlığı
  • uzak metastazların varlığı
 • Plevra sıvısı ve doku plevral metastazda rol oynayan mediyatörlerin araştırılması için çok faydalı örneklerdir.Kullanılan Kanser Hücreleri

 • Farklı tümör hücreleri kullanılabilir

 • En etkin yayılım sağlayan adenokanser

 • İnsanlardan alınan adenokanser hücreleri kullanılabilir

 • Ticari kanser hücreleri (A549, Lewis Cancer Cell Lines) standardizeTümör Hücrelerinin İmplantasyonu

 • Malign hücreler plevraya (105-106) IP verilir

  • Direk cerrahi veya plevral injeksiyon
 • Intraplevral en uygun injeksiyon yeri:

  • Sol lateral subdiafragmatik
  • En ince (28 G) enjektör iğnesi
 • Yetişkin bir fareye 1.0 mL sıvı enjekte edilebilir.

 • İntratorasik enjeksiyon yeterli mi?

  • göğüs kafesi ekspanse olması
  • oluşan dispne ile anlaşılabilir


Tümör Hücrelerinin İmplantasyonu

 • 1-2 hf mediasten, akciğerler diafragma lokal invazyon görülür

 • Plevral efüzyon genellikle 3 hafta sonra gelişir

 • Çoğu fare zamanla kaşeksi ve uzak metaztazlar nedeniyle ölür

 • Çoğu çalışmalarda bu model kullanılarak çeşitli antikanser tedavilerin etkinliği araştırılmıştır

  • (IL-12, IL-15 ve VEGF inhibitörleri).


Tüberküloz Plörezi Modelleri

 • Tüberküloz efüzyonlar halen sık

 • Patogenezin anlaşılması ve tedavide halen sıkıntılar mevcuttur

 • İlk olarak 1917 de Patterson guinea pigleri kullanmıştı

 • Sonrasında tavşan ve fareler kullanıldıTüberküloz Plörezi Modelleri

 • Bu model insanlarda oluşan tbc plöritisi çok iyi temsil eder:

  • Plevra sıvısında sırasıyla nötrofil, makrofajlar,lenfositler toplanır
  • Hücreler insanlardakine benzer başlıca CD2+T hücrelerdir
  • Plevral sıvı pH ve glukoz düşmez
  • Plevranın histopatolojik incelemesinde:
   • kazifiye granulom, multinükleer dev hücreler ve zamanla fibrozis


Basilin plevraya verilişi

 • M. Tuberculosis veya BCG İP enjekte edilir

 • Ucu künt bir iğne (20 G) ile transdiafragmatik yaklaşım

 • Guinea Pig:

  • Önce BCG ile aşılanır
  • 10-15 hf.sonra BCG veya M.tuberculosis
 • Tavşanlarda BCG ile aşılamaya gerek yok

 • BCG ye duyarlı basile dirençli

 • Tavşanlarda immun deprese hayvanlarda tbc plörezi modeli: nitrojen mustard - nötropeniTüberküloz Plörezi Modelleri

 • Farelerde (BALB/c veya C57B1/6 strs) intratorasik BCG injeksiyonu ile tbc plöritisin erken inflamatuar etkileri araştırılabilir.

 • Fare çalışmalarında önceden aşılamaya gerek yoktur.

 • Hücresel özellikler insanlardakine benzer

 • Farelerde histolojik özellikler tanımlanmadıTüberküloz Plörezi Modellerinin Dezavantajları

 • En önemli kısıtlılık: tbc direk İP veriliyor

 • İnsanlarda akciğer enfeksiyonunun lokal veya hematojen yayılımı

 • BCG ile oluşturulan modellerde patogenez konusunda yararlı bilgiler edinilmesi olası

 • Tedavi araştırmalarında basil verilerek oluşturulan model daha uygundur.Asbest Maruziyetine Bağlı Plevral Hastalık Modelleri

 • Asbest maruziyetine bağlı:

  • plevral kalınlaşma,
  • bening asbest plörezisi,
  • round atelektazi,
  • malignant mezotelyoma
 • MM ile ilgili çok sayıda hayvan çalışması yapılmış olmasına rağmen diğer patolojiler nadiren araştırılmıştır

 • MM patogenezi, tedavisi problemAsbestin Veriliş Yolları

 • Asbest hayvanlara inhalasyon yoluyla veya direk İP enjeksiyonla ulaştırılabilir.

 • İnhalasyon yoluyla: plevral patolojinin oluşması için uzun zaman (aylar, yıllar )

 • İP verildiğinde hemen akut etki elde edilebilir:

  • bu insanlardaki asbestin doğal yolla alınımını tam olarak temsil etmez
 • İP verildiğinde daha çok plevral mezotelyoma

 • İnhalasyonla akciğer kanseri daha sık görülürHangi Hayvan?

 • En sık:sıçanlar, fareler ve hamsterler

 • Hayvan cinsleri arasında ve kendi içlerinde asbeste duyarlıklık açısından farklılıklar vardır.

  • Farelerin asbeste olan duyarlılığı strainlere göre farklıdır:
  • C56BL/6 türü 129 dan daha duyarlıdır
 • Sıçanlar insanları temsil etmesi açısından daha uygun bulunmuşturAsbest Türü

 • Asbest türleri arasında da farklılıklar vardır

 • Chrosotile, crocidolite ve amosite en sık kullanılan asbest türleridir.

 • Son zamanlarda fiberglas gibi insan yapımı liflerin

 • Nanopartiküllerin etkileri de araştırılmaktadır.

 • Bu araştırmalarda:

  • farklı liflerin güvenlikleri
  • güvenli dozları
  • terapotik girişimlerin etkileri


Sonuç ve Özet

 • Plevra Hastalıkları ile ilgili hayvan çalışmalarına halen gerek var

 • Fare, tavşan, sıçan en sık kullanılan

 • Plöredezis ve akciğer kanseri en sık kullanılan modeller

 • Hayvan seçimi, sayısı, yapılacak çalışmanın detayları (kitler vs.) dikkatli belirlenmeli

 • Yeni modellere ihtiyaç var:

  • Farelerde plöredezis
  • Tavşanlarda malign efüzyon
  • Nanopartikül çalışmalarıYüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə