Părțile contractanteYüklə 17,09 Kb.
tarix04.01.2019
ölçüsü17,09 Kb.
#90404CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. _______/______________


Părțile contractante

_________________________________ C.U.I. __________________, inregistrata la O.R.C. Bucuresti sub nr.__________________, cu sediul in ____________, sector/judet_________________, Bd. ________________ nr. ________, bloc _______, scara ____, etaj _____, ap._______, cont IBAN nr. _______________ deschis la __________________, reprezentata de _________________________, in calitate de Sponsor.

Și
Asociația CLUB BARCI MOTOARE REPARATII RECONSTRUCTII LEGISLATIE – DELTA DUNARII prescurtat Asociatia CBMRRL - DD, CIF 39171200, cu sediul în Municipiul Tulcea Str. Debarcaderului Nr.3, Cont IBAN RO65BTRLRONCRT0428453501

LEI si RO65BTRLEURCRT0428453501 pentru EUR deschis la Banca Transilvania Tulcea, reprezentată prin Director Grup actiuni Marian Filimon in calitate de reprezentant al Beneficiarului sponsorizării.

Sponsorul şi Beneficiarul vor fi denumiţi în cele ce urmează în mod individual "Partea" şi în mod colectiv "Părţile".

au incheiat, în baza prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, prezentul contract de sponsorizare (denumit în continuare "Contractul"), prin care consimt următoarele:Capitolul I- Obiectul Contractului

 1. Obiectul prezentului Contract îl reprezintă acordarea de către Sponsor a unei sponsorizări, către Beneficiar,în suma de_______________ RON(denumită în continuare "Sponsorizarea") reprezentant 20% din impozitul pe profit. Termenul de plată este de 30 (treizeci) de zile de la data semnării prezentului Contract.

 2. Prezenta Sponsorizare este destinată susținerii activității Beneficiarului, în conformitate cu statutul și actul constitutiv al Beneficiarului.Capitolul II -Obligațiile si drepturilePărților

 1. Sponsorul pune la dispoziția Beneficiarului Sponsorizarea menționată la art. 1.1 de mai sus.

 2. Sponsorul pune la dispoziția Beneficiarului toate materialele necesare implementării obligațiilor acestuia pentru promovarea numelui, mărcii sau imaginii SPONSORULUI fără să lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică. Sponsorizarea de către Sponsor va fi menţionată în orice comunicare sau publicaţie, în conformitate cu acest Contract fără însă a constitui publicitate sau reclamă pentru Sponsor.

 3. Beneficiarulse obligă să înregistreze în evidențele sale contabile prezenta operațiune de Sponsorizare și să facă cunoscut numele Sponsorului.

 4. Beneficiarul se obligă să folosească elementele de identificare ale Sponsorului numai pentru acțiunile care fac obiectul prezentului Contract.

 5. Beneficiarul are obligația să aducă la cunoștință publicului Sponsorizarea prin promovarea în cadrul programului a imaginii, numelui, emblemei Sponsorului, într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică.

 6. Beneficiarul are obligația să acorde spațiu de expunere Sponsorului pentru promovarea acestuia în cadrul programului implementat de către Beneficiar: sigla Sponsorului va apărea pe materialele informative ale programului (web, flyere, invitații, mape, etc.), intervenții ce fac referire la sprjinul oferit de către Sponsor pe pagina de Facebook a programului.


Capitolul III – Durata Contractului


 1. Prezentul Contract este valabil de la data semnării Contractului până la data de __________________________________.


Capitolul IV – Încetarea Contractului


 1. Prezentul Contract va rămâneîn vigoare până la executarea integrală a obligațiilor de către ambele Părți.

 2. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile convin ca, în eventualitatea încetării în orice mod a prezentului Contract (indiferent de cauza de încetare), Beneficiarul nu va fi obligat să restituie către Sponsor acea parte a sponsorizării care a fost deja utilizată sau cheltuită potrivit prezentului Contract.


Capitolul V – Forţa majoră


 1. Niciuna din Părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial, a oricăreia din obligaţiile care îi incumbă în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea obligaţiei respective a fost cauzată de un eveniment imprevizibil

 2. Partea care invocă evenimentul mai sus menţionat este obligată să aducă la cunoştinţa celeilalte Părţi, imediat şi în mod complet, producerea acestuia şi să ia masurile care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor respectivului eveniment.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi,____________________, în 2 (două) exemplare, ambele cu valoare de original, câte unul pentru fiecare Parte.Sponsor,Beneficiar,

___________________________ Asociatia CBMRRL - DD

Prin: Stanca Dan

În calitate de:Director General

_____________________ ___________________

Yüklə 17,09 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə