Prof. Dr. Ali GÜnerli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp FakültesiYüklə 445 b.
tarix02.11.2017
ölçüsü445 b.
#28142


 • Prof.Dr. Ali GÜNERLİ

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Anesteziyoloji Anabilim Dalı

 • İzmir


Lipidler veya daha spesifik olarak yağ asitleri 2-24 karbondan oluşan hidrokarbon zincirleridir.

 • Lipidler veya daha spesifik olarak yağ asitleri 2-24 karbondan oluşan hidrokarbon zincirleridir.

 • Karbonhidrat ve proteinlerle karşılaştırıldığında oksijenden yoksundur.Lipidler ; suda çözünmez, benzen, kloroform gibi organik çözücülerde çözünür,

 • Lipidler ; suda çözünmez, benzen, kloroform gibi organik çözücülerde çözünür,

 • İnsan vücudundaki fonksiyonları

 • metabolik yakıt,

 • enerjinin transportu – depo şekli

 • hücre membranının yapısal komponentinde yer alırlarVücudu izole etmeyi, organları ayırmayı ve korumayı sağlar.

 • Vücudu izole etmeyi, organları ayırmayı ve korumayı sağlar.

 • Biyokimyasal sinyalleşmede :

 • prostoglandinler, lökotrienler, tromboksanlar, diğer mediatörler için prekürsör olma ve sinirler boyunca elektrik akımını iletme rolü vardır.

 • Diyette yağların bulunmasıyla yağda çözünen vitaminler maksimum düzeye çıkar.Total enerjinin %45’ini karşılar

 • Total enerjinin %45’ini karşılar

 • Vücudun organik moleküllerinin %40’ı yağlardan oluşur

 • 3 ana gruptur

 • a. Trigliseritler

 • b. Fosfolipidler

 • c. Steroller

 • Yağda eriyen vitaminler, beta-karotenler

 • A,D,E,K • Erişkin bir insan diyetle günde

 • 60-150 gram lipid alır,

 • %90’ı triaçilgliserol

 • %10’u kolesterol,kolesterol esterleri,serbest yağ asidleridirBasit lipidler

 • Basit lipidler

 • B. Kompleks lipidler

 • C. Prekürsör ve türev lipidler

 • D. Nötral lipidlerYağ asitlerinin çeşitli alkoller ile yaptıkları ester bileşikleridir

 • Yağ asitlerinin çeşitli alkoller ile yaptıkları ester bileşikleridir

 • Yağlar: Gliseroller

 • Mumlar: YA’nin büyük molekül ağırlıklı monohidrik alkoller ile yaptıkları esterlerdir.B. Kompleks lipidler

 • B. Kompleks lipidler

 • 1.Fosfolipidler:Yağ asidi ve alkole ek olarak fosforik asid artığı içerir

 • Gliserofosfolipidler. Alkol gliserol

 • Sfingofosfolipidler.Alkol sfingozin

 • 2. Glikolipidler : (glikosfingolipid)Bir yağ asidi,sfingozin ve karbonhidrat içerir.

 • 3. Diğer kompleks lipidler: Sülfolipidler,aminolipidlerC. Prekürsör ve türev lipidler:

 • C. Prekürsör ve türev lipidler:

 • YA’leri, gliserol, steroidleri,sterole ek olarak alkolleri, yağaldehidleri, keton cisimleri,hidrokarbonları, lipidde çözünen vitamin ve hormonları kapsarlar.

 • D. Nötral lipidler:

 • Açilgliseroller, kolesterol ve kolesterol esterleri ( elektrik yükleri yoktur.)Yağ asitleri

 • Yağ asitleri

 • Kimyasal formülü R-COOH

 • R grubu alkil zinciridir, karbon ve hidrojen atomları içerir.

 • YA’nin terminal karboksil grubunun

 • pKa’sı 4.8’dir. Plasma Ph’ı 7.4 olduğundan vücuttaki yağ asidleri iyonizedir ( -COO-)

 • Yağ asidi amfipatiktir (hidrofobik ve hidrofilik )

 • Uzun zincirli YA’nin hidrofobik kısımları predominant olup suda çözünmezler ve plasmada albumine bağlanırlar.Yağ asitleri doğal katı ve sıvı yağlarda yağ asiti esterleri halinde bulunurlar.

 • Yağ asitleri doğal katı ve sıvı yağlarda yağ asiti esterleri halinde bulunurlar.

 • Plazmada %90 yağ asiti esteri şeklinde bulunurlar.Yağ asitinin karbon atomları, karboksil karbonundan (1 nolu karbon atomu) itibaren numaralandırılır.

 • Yağ asitinin karbon atomları, karboksil karbonundan (1 nolu karbon atomu) itibaren numaralandırılır.

 • 2 nolu karbon atomu, alfa-karbon,

 • 3nolu karbon atomu B-karbondur,

 • son metil karbonu omega-karbonu (omega) veya n-karbon atomu diye bilinir.Doğal yağlarda bulunan YA’leri düz zincir türevleridir, iki karbonlu birimlerden sentez olduklarından çift sayıda karbon atomları vardır.

 • Doğal yağlarda bulunan YA’leri düz zincir türevleridir, iki karbonlu birimlerden sentez olduklarından çift sayıda karbon atomları vardır.

 • Doymuş ( sature) YA : Zincir çift bağ taşımaz, oksidasyona dirençli, Ör:Palmitik asit

 • Doymamış (ansature ) YA: Çift bağ içerir, Hava ile temas ettiklerinde spontan olarak okside olurlar.

 • Zincir uzunluğu arttıkça YA’nin ısınma dereceleri artar.Yağ asitlerinde zincir uzunlukları çeşitlilik gösterir.

 • Yağ asitlerinde zincir uzunlukları çeşitlilik gösterir.Monoansature asitler: bir çift bağ içerirler. Ör:Oleik asid

 • Monoansature asitler: bir çift bağ içerirler. Ör:Oleik asid

 • Poliansature asitler:Birden fazla çift bağ içerirler Ör: Linoleik asid

 • Eikozanoidler: Bu bileşikler eikoza (20C) polioneik yağ asitlerinden türerler,Prostanoidleri(prostoglandin, prostosiklin ve tromboksan ) ve lökotrienleri kapsar.Poliansatüre yağ asitleri (PUFA)

 • Poliansatüre yağ asitleri (PUFA)

 • iki veya daha fazla çift bağa sahiptir,

 • birinci çift bağın yerine göre 4 alt gruba ayrılır.

 • Bunlar omega-3 (n-3), omega-6 (n-6), omega-7 (n-7) ve omega-9 (n-9) yağlardır.

 • n-3 ve n-6 grubu esansiyeldir.Zincir uzunluklarına göre yağ asitleri

 • Zincir uzunluklarına göre yağ asitleri

 • Kısa

 • Orta

 • Uzun

 • Çift hidrokarbon bağlantısına göre

 • Sature

 • Monoansature

 • Poliansature

 • Hidrokarbona çift bağ pozisyonu yönünden

 • n-3, n-6 veya n-9 yağ asitiMCT : C6-12 karbon atomu,

 • MCT : C6-12 karbon atomu,

 • LCT : C14 veya daha fazla karbon atomu içerir.Avustralya, Afrika, Güney Amerika’da yapılan arkeolojik çalışmalar geçmişte yaşayan insanların diyeti ile bugünkü batı diyetinin çok farklı olduğunu göstermiştir..

 • Avustralya, Afrika, Güney Amerika’da yapılan arkeolojik çalışmalar geçmişte yaşayan insanların diyeti ile bugünkü batı diyetinin çok farklı olduğunu göstermiştir..

 • .Evans ve Burr ilk olarak 1929 yılında

 • Evans ve Burr ilk olarak 1929 yılında

 • Belirli yağ asitlerinin vücut için esansiyel

 • olduğunu bildirmişlerdir.

 • Yapılan bir araştırmada yağsız diyetle beslenen farelerde ;

 • Büyümenin gecikdiği,

 • Böbrek fonksiyon bozuklukları,

 • Cilt sorunları,

 • Üreme fonksiyon bozuklukları saptanmıştır.İnsanlarda :

 • İnsanlarda :

 • Trombositopeni

 • Anemi

 • Kanama zamanının bozulması

 • Deri değişiklikleriNormal diyeti tamamlar

 • Normal diyeti tamamlar

 • Enerji ihtiyacını karşılar

 • EYA eksikliğini önler

 • Hiperglisemi riskini azaltır

 • KC’de yağ infiltrasyonunu azaltır

 • KC fonksiyonları korunur

%8’i doymuş yağlar

 • %8’i doymuş yağlar

 • %29’u tekli doymamış yağ asitleri

 • ( zeytinyağ)

 • %’3ü çoklu doymamış yağ asitleriGünümüzde piyasada; yağ asitleri, trigliseritler, fosfolipidler ( çoklukla yumurta lesitini), gliserol içerikli lipid emülsiyonları vardır.

 • Günümüzde piyasada; yağ asitleri, trigliseritler, fosfolipidler ( çoklukla yumurta lesitini), gliserol içerikli lipid emülsiyonları vardır.

 • Bu emülsiyonlar izoosmotiktir.

 • Lipid emülsiyonlarının sırası

 • LCT

 • LCT/MCT

 • Strüktürel trigliseritler

 • Omega-3 yağ asidleri

 • Oleik asitKlinik olarak kabul edilen ilk lipid emülsiyonudur

 • Klinik olarak kabul edilen ilk lipid emülsiyonudur

 • Soya fasulyesi bazlıdır

 • Molekül boyları şilomikronlar kadardır

 • İnsanlarda kullanımı emniyetli bulunmuştur ( 6 milyondan fazla kullanım )MCT - LCT ile birlikte kullanılır

 • MCT - LCT ile birlikte kullanılır

 • Potansiyel yararları :

 • Hızlı metabolize olur,

 • Yağ klirensi yüksektir,

 • Yağ depolarında toplanması sınırlıdır,

 • Azalmış peroksidasyon riski,

 • Azalmış respiratör iş olarak özetlenebilir.MCFA ve LCFA aynı gliserol molekülünden esterifiye olarak oluşurlar

 • MCFA ve LCFA aynı gliserol molekülünden esterifiye olarak oluşurlar

 • MCFA / LCFA oranı rastgeledir

 • MCT/LCT nin fiziksel alternatifleridirEnerji için hızlı kaynaktır

 • Enerji için hızlı kaynaktır

 • Protein tasarrufu sağlar

 • Plazma trigliserit ve MCTGs düzeylerini kontrol eder

 • Düşük plazma trigliserit düzeyi oluşur

 • İyi tolere edilir

 • EFA için güvenilir kaynaktırLipid emülsiyonlarında FL/TG oranının yüksek olması

 • Lipid emülsiyonlarında FL/TG oranının yüksek olması

 • Lipoprotein X formasyonuna,

 • LDL içinde kolesterol/fosfolipid oluşumuna

 • Plasma trigliseridlerinde artmaya neden olur.

 • Lipoprotein X, TG’e karşı yarışarak Lipoprotein lipasları azaltır ve TG lerin hidrolizini yavaşlatır.Omega-3 yağ asitleri nedir?

 • Omega-3 yağ asitleri nedir?

 • Neden önemlidir?

 • Nerelerde bulunurlar?

 • Nasıl kullanılırlar?

 • Yağ sağlığınız açısından zararlıdır!!!!Tarihsel olarak beslenmede omega-3 ve 6 yağ asitlerinin alınışı eşittir

 • Tarihsel olarak beslenmede omega-3 ve 6 yağ asitlerinin alınışı eşittir

 • Yıllar içinde balans omega-3 yağ asitlerinin alınışının azalması şeklinde değişmiştir

 • Omega-3 yağ asitlerinden zengin diyetle beslenenlerde kardiyovasküler sistem hastalıklarına daha az rastlanması omega-3 yağ asitlerine ilgiyi arttırmıştır

 • Yoğun çalışmalar sonucu omega-3 yağ asitlerinin fonksiyonları daha iyi anlaşılmıştır.

 • Kardiyovasküler hastalıklarda koruyucu etkisi ve antienflamatuvar özelliği öne çıkmıştır.Omega-3 yağ asitlerinin yeterli alınması

 • Omega-3 yağ asitlerinin yeterli alınması

 • Antienflamatuvar,immunolojik etki gösterir

 • İnflamatuvar doku hasarına,

 • Kapiller permiabilite artışına ,

 • İmmunolojik direnç,

 • Anti-agregan ve vasodilatör etki

 • Splanknik alanda mikrovaskuler perfüzyon artışı

 • Tromboz riskinde azalma,Nörolojik semptomlar

 • Nörolojik semptomlar

 • Görme keskinliğinde azalma

 • Deri lezyonları

 • Büyümede gecikme

 • Öğrenme yeteneğinde azalma

 • Anormal elektroretinogram

Haftada iki kez balık yiyenlerde kardiyovasküler problemlerin daha az olduğu,

 • Haftada iki kez balık yiyenlerde kardiyovasküler problemlerin daha az olduğu,

 • Balıklardan elde edilen yağ asidlerinin trigliseritleri düşürdüğünü diğer lipidlere minimal veya hiç etkili olmadığını göstermiştir.

 • Bu da çoklu doymamış yağ asitlerinin, özellikle derin deniz balıklarının içerdiği Omega-3 yağ asitlerinin kalp hastalıklarına karşı profilaktik olarak yararlı olabileceğinin kabul edilmesine neden olmuştur.

 • Am J Clin Nutr 65;1083-1086,1997.Omega-6 yağ asitleri nedir?

 • Omega-6 yağ asitleri nedir?

 • Neden önemlidir?

 • Nerelerde bulunurlar?

 • Nasıl kullanılırlar?

 • Yağ sağlığınız açısından zararlıdır!!!!Membranların, reseptör, enzim ve kanal yapılarında yer alır

 • Membranların, reseptör, enzim ve kanal yapılarında yer alır

 • Cilt permiabilitesinde etkilidir

 • Kolesterol hareketi, Omega-6 yağ asiti esterleri daha solubüldür.

 • Regülator moleküllerin prekürsörüdür

 • İnflamasyonun kontrolü,

 • Platelet agregasyonu

 • Vasokonstrüksiyon/dilatasyonDeri lezyonları

 • Deri lezyonları

 • Anemi

 • Trombosit agregasyonunda artış

 • Trombositopeni

 • Karaciğerde yağlanma

 • Yara iyileşmesinde gecikme

 • Enfeksiyona duyarlılıkta artış

 • Bebeklerde

 • Büyümede gecikme

 • DiyareDeniz ürünleri kaynaklı lipid konsantrasyonu

 • Deniz ürünleri kaynaklı lipid konsantrasyonu

 • EPA

 • DHA

 • Diğerleri

 • Vitamin E ( alfa-tokoferol)

 • Deodorize sarmısakYağların bazıları sizin için zararlıdır!

 • Yağların bazıları sizin için zararlıdır!

 • Başka bir açıdan bakılırsa

 • Yağların bazı tipleri insan sağlığı açısından gereklidir!Enerji deposu olarak pekçok avantajı vardır

 • Enerji deposu olarak pekçok avantajı vardır

 • Daha az metabolik komplikasyon ve beslenme rejimlerinde esneklik sağlar

 • Lipid emülsiyonları metabolik ihtiyaca cevap verecek değişkenlik sağlar

 • Hastaların enerji gereksinimlerinin %30-50’si yağlardan karşılanır.Oleik asid

 • Oleik asid

 • Monoansature yağ asidi

 • Zeytinyağı ağırlıklı

 • EFA sentezi mümkün değildir

 • Lipid peroksidazyonuna daha dirençlidir,

 • 0.5 mg tokoferol/ g PUFA önerilir.Toplam enerjinin %30-50’sini sağlamalıdır

 • Toplam enerjinin %30-50’sini sağlamalıdır

 • Minimum: 0.3 g/kg vücut ağırlığı

 • Maksimum. 3.0 g/kg vücut ağırlığı alınmalıdır.Good Fats?

 • Good Fats?

 • To much Fat?

 • Saturated / undsaturated?

 • Fisch oils?

 • Fat acids ?

 • The truth is………?Üreticiye göre değişir,

 • Üreticiye göre değişir,

 • Farklı komponentlerin önerilen limitleri karışım içindeki stabilitelerine göre değişir,

 • Hedeflenen karışımların sırası kadar stabiliteye olan etkileridir.

Herhangi bir parenteral

 • Herhangi bir parenteral

 • beslenme planında,

 • genel enerji alımıyla

 • bağlantılı olarak yağ

 • emülsiyonu oranı %30 –

 • %50 arasında yer

 • almalıdır*Lipidler

 • Lipidler

 • Membran yapısında düzenleyici olma

 • Biyokimyasal süreçlerin modülatörleri olmak gibi önemli görevler üstlenir. Lipid uygulamalarına bağlı peroksidasyonu ve oksidatif stresi azaltır

 •  Lipid uygulamalarına bağlı peroksidasyonu ve oksidatif stresi azaltır

 •  İmmun yanıtı korur

 •  Diğer lipid emülsiyonlarına göre parenteral karışımlarda daha stabildirZeytinyağı ClinOleic antiinflamatuvar etkili,

 • Zeytinyağı ClinOleic antiinflamatuvar etkili,

 • Polifenoller antioksidan özellikleri nedeniyle indirekt antiinflamatuvar etkili,

 • Oleik asit- diyette ana MUFA- signal yolağı üzerinden inflamasyona direkt etkili,

 • MUFA omega-3 yağ asitlerinin dilüsyonu ve fosfolipitler aracılığı ile indirekt etkili,TPN uygulanan 2 ay ile 3 yaş arası çocuklarda Oleik asit bazlı solüsyonlar daha iyi tolere edilmiş ve esansiyel yağ asiti metabolizmasını düzenlediği görülmüş,

 • TPN uygulanan 2 ay ile 3 yaş arası çocuklarda Oleik asit bazlı solüsyonlar daha iyi tolere edilmiş ve esansiyel yağ asiti metabolizmasını düzenlediği görülmüş,

 • ClinOleic diğer soya bazlı emülsiyonlara göre lipid içeriği ile anne sütüne daha çok benzemektedir.

İzole tavşan akciğerinde inflamatuar uyarandan sonra ödem oluşumunu azaltmıştır

 • İzole tavşan akciğerinde inflamatuar uyarandan sonra ödem oluşumunu azaltmıştır

 • Bakterilerin kandan eliminasyonunu artırmıştır

 • Akciğerde deneysel bakteriemide bakteri kolonizasyonunu azaltmıştır

 • Parenteral olarak beslenen rat’larda karaciğer ve alveoler makrofajların fagositoz işlevini iyileştirmiştir

 • Septik rat’larda mortaliteyi azaltmıştırUzun zincirli Omega 3 yağ asitlerinin çeşitli hücre tiplerinde membranlara hızlı bir şekilde katılımı

 • Uzun zincirli Omega 3 yağ asitlerinin çeşitli hücre tiplerinde membranlara hızlı bir şekilde katılımı

 • Eikosanoid sentezinin Anti-inflamatuar ve

 • immunomodülatör etkili mediatörlerin

 • oluşumunu sağlayacak şekilde modifikasyonu

 • Cerrahi hastalarda infeksiyon sıklığının ve hastanede kalma süresinin kısalması

n-3 PUFA alınımındaki artma sitokin üretimi ve fonksiyonlarını etkiler. Diyetle n-3 PUFA alınması tümör nekrozis faktör (TNF) ve interlökin-1 (IL-1) üretimini azaltır.

 • n-3 PUFA alınımındaki artma sitokin üretimi ve fonksiyonlarını etkiler. Diyetle n-3 PUFA alınması tümör nekrozis faktör (TNF) ve interlökin-1 (IL-1) üretimini azaltır.

%30 Soya yağı - 60 g/1000 ml

 • %30 Soya yağı - 60 g/1000 ml

 • %30 MCT - 60 g/1000 ml

 • %25 zeytin yağı - 50 g/1000 ml

 • %15 balık yağı - 30 g/1000 ml

 • Ek olarak

 • 200 mg/l alfa-tokoferol

 • Vitamin E ( antioksidatif, antioksidan koruma, yeterli vitamin E düzeyi sağlama)ClinOleic : Oleik Asit –Emülsiyonu: Zeytinyağı içerikli ( düşük PUFA )

 • ClinOleic : Oleik Asit –Emülsiyonu: Zeytinyağı içerikli ( düşük PUFA )

 • Omegaven : Standart lipid solüsyonlarına ( soya yağı / MCT/LCT’ye balık yağından zengin omega-3 yağ asitleri ilavesi ile )

 • SMOFlipid:Soya yağı,MCT, zeytinyağı, ve balık yağı karışımı ( % 30:30:25:15) SMOFlipid’de Ω-3/Ω-6 oranı 2.5:1 dir.

Lipid solüsyonları ;

 • Lipid solüsyonları ;

 • Omega-3 yağ asitleri içeriği ve Ω-3/Ω-6 oranları dikkate alınmalı, Ω-3’den zengin olmalı

 • Hücre membranının yapısındaki yağ asidlerini modifiye etmek, yağda çözünen vitaminlere kaynak oluşturacak şekilde hazırlanmalıdır.

 • Diyette alınan lipid miktarı nonprotein kalorinin %30-50’sini geçmemeli

 • Hipertrigliseridemide ( > 4.5 mmol/l veya >350-450 mg/dl) kullanılmamalı,

 • Trigliserit düzeyi ( 2-2.5 mmol/l veya 190-260 mg/dl ) ise küçük miktarlarda verilmelidir

 • Başlangıçta infüzyon hızı yavaş olmalı,

 • Plazma trigliserid düzeyi, infüzyon hızı monitorize edilmelidir.


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə