Prof. Dr. S. Kemal kartal adı SoyadıYüklə 54,05 Kb.
tarix18.01.2018
ölçüsü54,05 Kb.
#38898

Prof. Dr. S. Kemal KARTAL
1.      Adı Soyadı : S. Kemal KARTAL

2.      Doğum Tarihi : 25.05.1943

3.      Unvanı : Prof. Dr.

4.      Öğrenim Durumu:


Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisat

İstanbul Üniversitesi

1966

Y. Lisans

Kamu Yönetimi (Kent Planlaması)

New York Üniversitesi, ABD

1970

Doktora

Kamu Yönetimi (Kent, Çevre ve Konut Ekonomisi)

New York Üniversitesi, ABD

1972


5.      Akademik Unvanlar:

Ünvan

Alan

Üniversite

Yıl

Öğretim Üyesi (7163 Sayılı Yasa)

Kamu Yönetimi

TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü)

1978

Doçent

Kentsel Planlama

ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

1982

Profesör

Kamu Yönetimi (Kent ve Çevre Sorunları)

ODTÜ

1988


6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Prof. Dr. S. Kemal KARTAL 1972’den 2010’a kadar 38 (otuz sekiz) yıldır üniversite öğretim elemanıdır. Bu süre içinde aşağıda verilen sayılarda tez yönetmiştir:  • 1000’den (binden) fazla Lisans Mezuniyet Tezi yönetmiştir (TODAİE, SİYO, ODTÜ, MIT (ABD) ve İnönü Üniversitesi’nde)

  • 80’den (seksenden) fazla Yüksek Lisans Tezi yönetmiştir (TODAİE, ODTÜ, MIT (ABD) ve İnönü Üniversitesi’nde)

  • 15 (on beş) Doktora Tezi yönetmiştir (TODAİE, MIT’de (ABD) ve İnönü Üniversitesi’nde)

7.     Yayınlar

7.4.  Kitaplar (Bazıları)

7.4.1. Kartal, S. Kemal, Kentleşme ve İnsan, Ankara: TODAİE Yayını, 1978.

7.4.2. Kartal, S. Kemal, Ekonomik ve Sosyal Yönleriyle Türkiye’de Kentlileşme, Yurt Yayınları, Ankara: 1983, 2007 (SEDAT SİMAVİ VAKFI SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ).

7.4.3. Kartal, S. Kemal, New Towns, Michigan, USA: Microfilm Center, 1972.

7.4.4. Kartal, S. Kemal ve Özden Cankaya, Kıyı Kentlerimizin Temel Sorunları, Ankara: Sevinç Matbaası, 1980.

7.4.5. Kartal, S. Kemal, Yönetimde Nicel Yöntemler, Ankara: TODAİE, 1975.7.5.  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (Bazıları)

7.5.1. Kartal, S. Kemal, “Yönetimde Kullanılan Matematik Teknikler ve Doğrusal Programlama”, Ankara: Amme İdaresi Dergisi, Cilt-8, Sayı-3, (Eylül 1975), s.25-62.

7.5.2. Kartal, S. Kemal, “New Towns for Turkey: How Sound and Economic a Solution Can New Towns Be for Turkey’s Urban and Regional Problems?”, Turkish Public Administration Annual, No.2, 1975, p.219-284.

7.5.3. Kartal, S. Kemal, “Kent Toprağında Özel Mülkiyet Hakkının Doğurduğu Sorunlar”, Ankara: Amme İdaresi Dergisi, Cilt-10, Sayı-2 (Haziran 1977), s.17-48.

7.5.4. Kartal, S. Kemal, “Kentleşmenin Önemi”, Ankara: Yerel Yönetimler Dergisi, Sayı-1, (Mayıs-1979), s.27-39.

7.5.5. Kartal, S. Kemal, “Türkiye Kentlerinde ve Kıyılarında Toprak Kullanım Düzeni ve Çözümleri”, Ankara: Yerel Yönetimler Dergisi, Sayı-2, (Ağustos-1979), s.9-34.

7.5.6. Kartal, S. Kemal, “Kapitalist ve Sosyalist Ülkelerde Yeni Kent Uygulamaları”, Ankara: Amme İdaresi Dergisi, Cilt-12, Sayı-4, (Aralık-1979), s.2-30.

7.5.7. Kartal, S. Kemal, “Kentlileşmenin Ekonomik ve Sosyal Maliyeti”, Ankara: Amme İdaresi Dergisi, Cilt-16, Sayı-4, (Aralık-1983), s.92-110.

7.5.8. Kartal, S. Kemal, “Gecekondu Türü Konuta Yaklaşımlardaki Değişmeler ve Kurumlarca Üretilen Sosyal Konuta Geçme Zorunluluğu”, Ankara: Amme İdaresi Dergisi, Cilt-18, Sayı-3, 1986, s.59-78.

7.5.9. Kartal, S. Kemal, “Economic and Social Costs of Citification”, Ankara: Turkish Public Administration Annual, Vol.9-10, 1982-1983, p.86-109.

7.5.10. Kartal, S. Kemal, “Okumayı, Yazmayı ve Bilmeyi Biliyor muyuz?”, Logos Dergisi, Ocak-1993, s.13-19.

7.5.11. Kartal, S. Kemal, “Soğansız ve Söğütsüz Köy: Göçün Yitirttikleri ve Değişmenin Getirdikleri”, Malatya: İnönü Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt-1, Sayı-1, Güz-2000, s.137-154.

7.5.12. Kartal, S. Kemal, “Filizkıran Fırtınası Olmamak İçin”, Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt-3, Bahar Sayısı, 2003, s.107-151.

7.5.13. Kartal, S. Kemal, “Türkiye’de Yabancı Dilde Eğitim Yaptırırken, Yabancı Dil Mi Öğretiyoruz, Yoksa Türkiye’ye Yabancılaşmış İnsanlar Mı Yetiştiriyoruz?”, Hakimiyet-i Milliye, Yıl-1, Sayı-5, 2005, s.58-59.

7.5.14. Kartal, S. Kemal, “Kamu Alanı: Kamu Bir Ülkedeki Her Tür İşe ve Alana Karışır; Karışmaması da Bir Karışmadır”, Hakimiyet-i Milliye, Yıl-1, Sayı-3, 2004, s.36-37.

7.6.  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Bazıları)

7.6.1. Kartal, S. Kemal “Kırdan Kente Göçenlerin Kır İle Kent Arasında Yarattıkları Kaynak Akımları ve Gecekondu”, Yiğit Gülöksüz (Der.), Türkiye Birinci Şehircilik Kongresi Bildirileri, 1. Kitap, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Yayını, 1982, s.267-293.

7.6.2. Kartal, S. Kemal, “Kentleşme Sürecinde Toplumsal Değişme Odağı Olarak Ankara”, T. Erder (Der.) Kentsel Bütünleşme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara: Türkiye Gelişme Araştırmaları Vakfı Yayını, No.4, 1982, s.123-163.

7.6.3. Kartal, S. Kemal, “Türkiye’de Kentsel Araştırmalar”, S. Atauz (Der.) Türkiye’de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi (Bildiriler Kitabı), Ankara: Türk Sosyal Bilimler Derneği Kongresi, 1986, s.311-319.

7.6.4. Kartal, S. Kemal, “Gecekondularda, Sosyal Konutlarda ve Normal Konutlarda Oturan Ailelerin Konut Büyüklüğü ve Konut Edinme Yöntemleri Konularındaki Yeğlemeleri”, Dar Gelirlilere Konut Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara: TÜBİTAK-YAE Yayını, 1986, s.225-259.

7.6.5. Kartal, S. Kemal, “Hızlı Toplumsal Değişme Koşullarında Yöneticilerin Eğitimi Yönetici Tipleri”, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Sempozyumu: Bildiriler, Malatya: İnönü Üniversitesi Yayını, 1990, s.16-23.

7.6.6. Kartal, S. Kemal, “Eğitimbilimcilere Mektup”, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Sempozyumu: Bildiriler, Malatya: İnönü Üniversitesi Yayını, 1990, s.179-195.

7.6.7. Kartal, S. Kemal, “Kentleşme, Kentlileşme ve Malatya” Çevre Paneli Bildirileri, Malatya: Malatya Valiliği.

7.6.8. Kartal, S. Kemal, “Taşrada Üniversite Olur mu, Olursa Nasıl Olur?”, Türk Sosyal Bilimler Derneği 10. Sosyal Bilimler Kongresi Bildirileri, 28-30 Kasım 2007, Ankara: ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi.

7.6.9. Kartal, S. Kemal, “İnönü Üniversitesi’nde Kentbilim ve Çevrebilim Eğitimi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin (Mülkiye’nin) 150. Kuruluş Yılında Sunulan Çağrılı Bildiri, Ankara: SBF, 29.04.2009.7.7.  Diğer Yayınlar (Bazıları)

7.7.1. Kartal, S. Kemal, “Kamu Yönetimi ve Çevre”, Cumhuriyet 75 Yaşında, Malatya: Atatürkçü Düşünce Derneği Malatya Şubesi Yayını, 1998, s.9-14.

7.7.2. Kartal, S. Kemal, “Kamu Yönetimi ve İşleyişi”, Battal Aslan ve Erdal Toprakçı (Der.), Yönetici Adayları Ders Kitabı, Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını, 1999, s.161-177.

7.7.3. Kartal, S. Kemal, “Hatır Odağı Bir Bilim Adamına Armağan”, Füsun Ç. Oralalp (Der.) Cevat Geray’a Armağan, Ankara: Mülkiyeliler Birliği Yayını, 2001, s.31-50.

7.7.4. Kartal, S. Kemal; Mihriban Şengül, “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde ÇED Dersinin Okutulması Gerekliliği: İnönü Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Örneği”, Füsun Ç. Oralalp (Der.) Cevat Geray’a Armağan, Ankara: Mülkiyeliler Birliği Yayını, 2001, s.521-541.

7.7.5. Kartal, S. Kemal, “Amaçları Olan Genç Olmak”, Yerleşkem (İnönü Üniversitesi Aylık Öğrenci Gazetesi), Yıl-1, Sayı-9, Ekim-2005, s.10-11.

7.7.6. Kartal, S. Kemal, “Türkiye’de Ulusal Amaçları Olan Bilim İnsanı Olmak: Prof. Dr. Ruşen Keleş’e İnönü Üniversitesi’nden Bir Sesleniş”, Ayşegül Mengi (Ed.) Kentbilime Adanan Bir Yaşam: Ruşen Keleş, Ankara: İmge Kitabevi, 2007, s.165-197.

7.7.7. Kartal, S. Kemal, “Canlı Mektuplar”, ODTÜ İktisat Bölümü 1990 Yıllığı, Ankara, 1990, s.18-20.

7.7.8. Kartal, S. Kemal, “Yabancı Dil Öğrenmek Çok Kolaydır”, Malatya Ortak Akıl Gazetesi’nin değişik sayılarında yayımlanmış 14 sayfalık bir yazı (2006-2007).

7.7.9. Kartal, S. Kemal, “Türkiye Cumhuriyeti’ni Ancak Atatürk Ayakta Tutar”, Malatya Ortak Akıl Gazetesi’nin 29 Ekim 2006 tarihli özel eki.

7.7.10. Kartal, S. Kemal, “Balık Suda Yaşar, Ama Suda Yaşadığını Bilmez”, H. Erkul ve Diğ. (Der.), Denizli’nin Su Kaynakları ve Çevre Sorunları, Ankara: Detay Yayıncılık, 2009, s.1-12.

7.7.11. Kartal, S. Kemal, “Daha Dün Çekinerek Hoş Gelmiştiniz, Ne De Çabuk Şimdi Doludizgin Koşarak Gidiyorsunuz!”, İnönü Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 2009 Yıllığı, Malatya: Gayret Matbaası, 2009, s.10-20.8.    Projeler

8.1. “Türkiye’nin Konut Sorunu” (İmar ve İskan Bakanlığı’nca desteklenmiştir. 1972-1973).

8.2. “Türkiye Kıyı Kentlerinin Sosyal, Ekonomik ve Yerleşmeye İlişkin Sorunları ve Çözüm Yolları (Kuşadası Belediyesi’nce desteklenmiştir. 1978-1980).

8.3. “Ankara’nın Kentleşme Sürecinde Sosyal Değişme Odağı Olarak Önemi” (Türk Sosyal Bilimler Derneği’nce desteklenmiştir. 1985).

8.4. “Türkiye’de Kentsel Araştırmalar” (Türk Sosyal Bilimler Derneği’nce desteklenmiştir. 1985).

8.5. “Gecekondularda, Sosyal Konutlarda ve Normal Konutlarda Yaşayan Ailelerin Konut Büyüklüğü ve Konut Edinme Yöntemleri Konularındaki Tercihleri” (TÜBİTAK Yapı Araştırma Enstitüsü’nce desteklenmiştir. 1986).

8.6. “Low-Cost Housing Projects Constructed by Specialized Public Agencies or Private Firms as an Alternative to Self-Help Squatter Settlements” (Fulbright Komisyonu’nun verdiği bursla desteklenmiştir. Araştırma, MIT (Massachusetts Institute of Technology), New York University ve Colombia University’de yapılmıştır (1986-1987).

8.7. “Unregulated Housing Market Agents” (Dünya Bankası, IDRC (Kanada), ODA (İngiltere), Lud Üniversitesi (İsveç) ve Oxford Polytechnic tarafından desteklenmiştir (1987-1989).

8.8. “Göç Sürecinde Köyde Değişme” (ODTÜ-TBBT tarafından desteklenmiştir. 1990).

8.9. “Yönetim Bakımından Ahilik ve Günümüzdeki Yansımaları” (Kültür Bakanlığı ve Malatya Valiliği’nce desteklenmiştir. 1992).

8.10. “Kentleşme, Kentlileşme ve Malatya” (Malatya Valiliği Çevre Vakfı’nca desteklenmiştir. 1992).

9.    İdari Görevler

9.1. Konut Başuzmanı (İmar ve İskan Bakanlığı Mesken Genel Müdürlüğü): 1972

9.2. Plan ve Program Daire Başkanı (İmar ve İskan Bakanlığı Mesken Genel Müdürlüğü): 1972-1973.

9.3. Araştırma Şube Müdürü (TODAİE): 1978-1979.

9.4. Sevk ve İdare Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı (TODAİE): 1974-1978.

9.5. İnönü Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı: 1988-2010 (Ocak)

9.6. İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı: 1989.

9.7. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü: 2001-2008.

9.8. Giresun Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı: Ocak-2010….

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

10.1. TMMOB Şehir Plancıları Odası: 1972-….

10.2. Türk Sosyal Bilimler Derneği: 1980-…

10.3. Ulusal Eğitim Derneği: 2007-…11.  Ödüller

11.1. Academic Excellence Award: 1970 (New York University, ABD)11.2. Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler Ödülü: 1984
12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2008

Güz

Lisans: Mezuniyet Tezi–1

3

3

110

Yüksek Lisans: Kamu Yönetiminde Araştırma Projesi

3

2

15

Doktora: Çevresel Etki Değerlendirmesi

3

-

13

İlkbahar

Lisans: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

3

-

105

Lisans: Mezuniyet Tezi–2

3

3

106

Yüksek Lisans: Kurumlar ve Çevre

3

-

15

Doktora: Doktora Semineri–1

1

-

12

2009

Güz

2008’deki aynı dersler verilmiştir.İlkbahar

2008’deki aynı dersler verilmiştir.Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Yüklə 54,05 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə