Protokoll fört vid sammanträde med krYüklə 31,8 Kb.
tarix08.04.2018
ölçüsü31,8 Kb.
#48051


Protokoll fört vid sammanträde med

Kyrkorådet, i Dalby församling

Torsdag 27 april 2017 kl. 19.00–21.30 Eginogården.
Närvarande:

Ledamöter: Ordf. Lars Andersson, Anita Larsson, Birgitta Axelsson, Solveig Borgehammar, Annika Bredfelt (from § 51), Bertil Holmqvist, Hanna-Kristina Lundborg, Acki Salomonsson, Karin Svenninger och Per Lidbeck
Suppleanter: Bertil Paulsson (tjg.), Bibbi Gudmundsson (tjg.), Marianne Lindahl (tjg. tom
§ 50), Sara Johansson
Frånvarande: Daniel Dencker, Astrid Rugsveen, Ingrid Schölin, Ola Christiansson
Adjungerade: Marianne Odéen (tom § 51), Bianca Timm

§ 46

Ordförande, Lars Andersson, förklarar sammanträdet öppnat, hälsar alla välkomna och Anita Larsson förrättar upprop.

Kyrkorådet beslutar att Marianne Odéen adjungeras till sammanträdet.

Kyrkoherde Per Lidbeck ger en inledning åt sammanträdet.
Sammanträdets öppnande
Beslut

Inledning


§ 47

Utsänd föredragningslista fastställes med tillägg av  • Införing GAS (Övriga frågor)

  • Ljudanläggning i Dalby kyrka (Övriga frågor)

  • Arbetsmiljöansvaret (Övriga frågor)
Föredragnings-listan§ 48

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utses Birgitta Axelsson.

Justering sker tisdag 9 maj 2017 på pastorsexpeditionen.

Justering
§ 49

Inga ärenden
Begravnings


o kyrkogårds

ärenden


§ 50

Vikarierande kamrer Marianne Odéen presenterar årsredovisningen 2016.

Församlingsverksamheten uppvisa ett positiv resultat av 455 tkr, vilket är avsevärt bättre än budget.

Begravningsverksamhetens resultat för 2016 är -355 tkr.

Medlemsutveckling, sjukfrånvaro och gravskötselskulder diskuteras.

Marianne Odéen får i uppdrag att utarbeta förslag för långsiktiga placeringar av tillgängligt kapital.

Kyrkorådet beslutar att godkänna bokslutet 2016, skriva under förvaltningsberättelsen och skicka handlingarna för fastställande till kyrkofullmäktige.

Revisorerna kommer att göra en slutavstämning på onsdagen 3 maj.

Kyrkorådet anser en genomgång av alla 12 befintliga stiftelser som angeläget. Sammanslagning av stiftelser med samma syfte kan förenkla framtida användning.

Ekonomi


Årsredovisning 2016
Beslut

Stiftelser
§ 51


Kyrkorådets protokoll 20170316, läggs till handlingarna.

Minnesanteckningar AU 20170420, läggs till handlingarna.

Minnesanteckningar BoK-utskottet 20170329 läggs till handlingarna.

Minnesanteckningar Fastighetsutskott 20170404

4a – DiF: Personalen kommer att lämna in sina åsikter som underlag till kyrkorådet, arkitektritningar är tillgänglig, processen skall fortsättas så snabb som möjligt.

4f – Vid ev. installation av automatisk låsning i Dalby kyrka skall en manuell öppningsmöjlighet säkerställas.

5 – Innerfönster i Hällestads kyrka: En fastighetsingenjör från Lunds stift kommer att bedöma bästa lösningen. Kostnader skall vara med i budget.

6a – Möbler till Eginogården: Kyrkorådet inväntar offerter innan beslut.
6b – Personalutrymme – Arkitekt Erika Martin anser att fasaden blir förstörd vid ev. utbyggnad.

6d – Fastighetsreglering: Bertil Paulsson förklarar status av sammanläggning av tomterna

Sedan läggs minnesanteckningar till handlingarna.

Minnesanteckningar Budgetutskott 20170328 läggs till handlingarna.

Anmälan Protokoll


Minnes-anteckningar§ 52

Anita Larsson informerar att series pastorum kommer att uppdateras nästa vecka.


Fastigheter


Series pastorum§ 53

Diariekortlistan för perioden 20170309 - 20170420 läggs till handlingarna.


Meddelanden§ 54

Kyrkorådet beslutar följande församlingskollekter:


28 april konsert ungdomskören Mixtum - Svältkatastrofen i södra Sahara:

50% till projekt K251 och 50% till projekt K216


7 maj - P215 (ITCF Pakistan)

21 maj (Bönsöndagen) - Det goda herdens skola i Betlehem

25 maj (Kristi himmelsfärds dag) – Skånes stadsmission

[25 maj friluftsgudstjänst – Södra Sandby församling beslutar]

28 maj – Diakonin i Dalby församling

29 maj – (Barnkör avslutning) – Ungdomsarbete i Dalby församling


AU kommer att sammanställa en lista med olika kollektförslag till nästa kyrkorådsammanträde. Där tas också en principdiskussion angående kollekt eller inträde vid konserter.

Kollekter
Beslut
§ 55

Inga ärenden.Delegations

beslut§ 56

Kyrkoherde Per Lidbeck informerar om brev från Biskop Johan med tack efter biskopsvisitationen och domkapitlets godkännande efter kontraktsprost-visitationen i november 2016.


Församlingsstatistik 2016 diskuteras.
Kontoansvarig personal skall lämna in äskanden via kyrkoherden till budgetutskottet.
Ordförande i kyrkofullmäktige har kontaktat kyrkoherden angående verksamhetsberättelsen.
Per Lidbeck informerar om aktuell planeringsstatus av medeltidshelgen i Dalby församling (12-14 maj) och delar ut affischer.
Ordförande Lars Andersson informerar om att överklagandet av trafikverkets beslut ang. vägvisning till Dalby kyrka är inlämnat till länsstyrelsen och svaret inväntas.
Lokalvårdarfrågan diskuteras.
För kännedom utdelas intern arbetsunderlag ”kalender 2017/2018”.


Kyrkoherden


Informerar

Biskopsvisitation

Statistik
Äskanden

Verksamhets-berättelse


Medeltidshelg

Skyltning


Lokalvårdare


Kalender

§ 57

Kyrkorådet beslutar att följa AUs förslag och utannonsera en 50% musikertjänst.

Rekryteringsgruppen hanterar ärenden.


Personal


musikertjänst

Beslut

§ 58

Kyrkorådet beslutar att skicka in avsiktsförklaringen till Lunds stift avseende införandet av GAS.


Kyrkoherde Per Lidbeck informerar om stora problem med befintliga ljudsystemet i Dalby kyrka. En expert analyserar behovet.

Det konstateras att Bonderups kyrkan behöver också en uppgradering av ljudanläggning.

Kyrkorådet beslutar att kyrkoherde Per Lidbeck tar in ett antal offerter och förbereder underlag för vidare beslut.
Kyrkorådet beslutar att delegera arbetsmiljöansvaret till Kyrkoherden.

Arbetsutskott: 23 maj 2017; klockan 15:00-17:00

Kyrkorådet: 1 juni 2017; klockan 19:00-21:00

Ingen kyrkorådsmöte på 15 juni 2017
Övriga frågor

GAS


Beslut
Ljud i kyrkan


Beslut

ArbetsmiljöBeslut
Kommande möten


§ 59

Ordförande Lars Andersson tackar kyrkorådets ledamöter och avslutar mötet.Avslutning

Vid protokollet

………………………………….

Bianca Timm

Justerat 9 maj 2017


…………………………………. ………………………………….

Lars Andersson Birgitta Axelsson

Ordförande

Bevis om kungörelse av justering den………./…………… 2017Intygas:……………………………………………………………KR170427

SIGN


Yüklə 31,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə