Qubadli rayon məRKƏZİ Kİtabxana sistemiYüklə 49,63 Kb.
tarix24.05.2018
ölçüsü49,63 Kb.

SUMQAYIT REGİONAL MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM İDARƏSİ
QUBADLI RAYON NÜMAYƏNDƏLİYİ


QUBADLI RAYON HƏSƏNQULU QASIMOV ADINA

MƏRKƏZİ KİTABXANA

YENİ NƏŞRLƏR

Annotasiyalı biblioqrafik göstərici

Sumqayıt - 2017

Redaktoru : M. Muradova
Tərtibçi : Alıyeva Əzizə

Yeni nəşrlər: biblioqrafik göstərici / Qubadlı rayon Həsənqulu Qasımov adına Mərkəzi kitabxana; red.M. Muradova; tərt. ed.: Ə. Alıyeva.- Sumqayıt, 2017.- 7 s.

“Yeni nəşrlər” adlı biblioqrafik göstəricidə 2017-ci ilin II rübündə Qubadlı MKS-in fonduna yeni daxil olan ənənəvi və elektron kataloqa (EK) salınmış kitabların biblioqrafik təsviri verilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə çap olunan bu nəşrlərin təsviri əlifba sırası ilə qruplaşdırılmışdır.

Qubadlı rayon Həsənqulu Qasımov adına Mərkəzi kitabxana

Amerika ədəbiyyatı antologiyası / tərt. İ. Əlfi ; tərc.: İ. Əlfi, M. N. Qarayev, E. M. Başkeçid. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 592 s. ; 21,5 sm. - (Dünya ədəbiyyatı antologiyaları). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-509-93-9 : 12.60 AZN

Kitaba Con Apdaykın, Mark Tvenin, Ernest Heminqueyin, Pol Terinin, Artur Millerin və

başqalarının əsərləri daxil edilmişdir.


Asturias, Migel. Seçilmiş əsərləri / M. Asturias ; tərc. və ön sözün müəl. N. H. Əbdülrəhmanlı, red. Ə. Nəsirli . - Bakı : Şərq Qərb, 2014. - 568 s. ; 22 sm. - (Nobel mükafatı laureatları). - Kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-32-133-3 : 13.50 AZN

Dünya ədəbiyyatı seriyasından olan Nobel mükafatçısı Asturiasın “Seçilmiş

əsərləri” kitabına .“Mais adamlar” romanı, “Lida salın aynası” silsiləsindən

olan hekayələri, “Qvatemala” silsiləsindən olan əfsanələri, “Kukulkan –

qanadlı ilan” pyesi toplanmışdır.

Azimov, Ayzek. Seçilmiş əsərləri / A. Azimov ; tərc ed. H. Orucov ; tərc. ed. S. İsmayılova ; ön sözün müəl. H. Orucov ; red. R. Ağayev. - Bakı : Şərq-Qərb , 2010. - 528 s. ; 22 sm. - (Müasir dünya ədəbiyyatı). - Kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-34-270-3 : 13.50 AZN

XX əsr dünya fantastikasının ən görkəmli nümayəndələrindən biri olan

Ayzek Azimovun"Seçilmiş əsərləri"nə “Təməlçilər”, “Kosmik axınlar”

romanları, “Peşə”, “Gəlin yığışaq”, “Marslıların yolu”, “İki yüz yaşlı adam”

hekayələri daxil edilmişdir.


Bekket, Samuel. Seçilmiş əsərləri : [pyeslər, hekayə] / S. Bekket ; tərc. Ə. Qiyas. - Bakı : Şərq-Qərb ASC, 2015. - 352 s. ; 20 sm. - (Nobel mükafatı laureatları). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub. - 7000 экз. - ISBN 978-99-52-500-03-5 : 18.60 AZN

Kitaba müəllifin “Qadonun intizarında”, “Endşpil”, “Bütün yıxılanlar

haqqında”, “Xoşbəxt günlər”, “Söz və musiqi”, “Kül”, “Kreppin sonuncu

lent yazısı” pyesləri və “İlk məhəbbət” hekayəsi daxil edilib.
Bellou, Sol. Hersoq : roman / S. Bellou ; red.: Safruh, E. İlham. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 512 s. ; 21,5 sm. - (Müasir dünya ədəbiyyatı). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-500-07-3 : 17.55 AZN

Əsər yaxın adamlarındən zərbə almış professorun həyata tutunmaq üçün özünə yeni amal

axtarmasından bəhs edir.
Qubadlı rayon Həsənqulu Qasımov adına Mərkəzi kitabxana

Bernard Şou, Corc. Seçilmiş əsərləri / B. Ş. Bernard Şou. - Bakı : Şərq -Qərb, 2014. - 400 s. ; 22 sm. - (Nobel mükafatı laureatları). - Kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-32-138-8 : 16.65 AZN

Borxes, Xorxe luis. Seçilmiş əsərləri / X. L. Borxes ; tərc. və ön sözün müəl. N. Əbdülrəhmanlı ; red. A. Dadaşov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2014. - 360 s. ; 21,5 sm. - (Müasir dünya ədəbiyyatı). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-32-137-1 : 13.50 AZN

Kitaba müəllifin "Avtobioqrafik qeydləri" və müxtəlif mövzuda yazılmış

hekayələri daxil edilmişdir.


Brext, Bertold. Seçilmiş əsərləri : [pyeslər] / B. Brext ; tərc. İ. Əlfi ; red. D. Mustafayev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2011. - 608 s. ; 21,5 sm. - (Müasir dünya ədəbiyyatı). - Kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-512-04-5 : 13.05 AZN

Alman şairi, dramaturqu Bertold Brextin bu kitabına "Kuraj ana və uşaqları",

"Üçquruşluq opera", "Qalileyin həyatı", "Qafqaz təbaşir dairəsi", "O əsgər

olmasın, bu əsgər olsun" əsərləri daxil edilmişdir.
Doyl, Artur Konan. Seçilmiş əsərləri : [romanlar, hekayələr] / A. K. Doyl ; tərt. S. Musayeva ; red. S. Əli ; ön sözün müəl. Ə. Qiyas. - Bakı : Şərq-Qərb, 2014. - 344 s. ; 21,5 sm. - (Dünya ədəbiyyatı klassikləri). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-500-09-7 : 18.00 AZN

Detektiv ədəbiyyatı janrının ən parlaq nümayəndələrindən biri və Şerlok

Holms, professor Çellincer kimi maraqlı obrazların müəllifi olan dünya

şöhrətli yazıçı Artur Konan Doylun bu kitabına oxucuların sevimlisi Şerlok

Holms obrazını əhatə edən “Baskervillərin iti” romanı, “İtmiş dünya” povesti

və bir neçə maraqlı hekayəsi (“Ala-bəzək lent”, “Göy yaqut”) daxil edilmişdir.
Dünya dramaturgiyası Antalogiyası : 2 cilddə. I cild / tərc. ed. E. İ. Əfəndiyev ; tərc ed. Y. Əliyev . - Bakı : Şərq -Qərb, 2014. - 528 s. ; 22 sm. - (Dünya ədəbiyyatı antologiyaları). - Kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-404-02-9 : 13.50 AZN

Kitaba Fransa dramaturqu Jan-Pol Sartrın, İtaliya dramaturqu Eduardo De

Filipponun, sveçrə dramaturqu Maks Frişin, Polşa dramaturqu Vitold

Qombroviçin və başqalarının əsərləri daxil edilmişdir.Qubadlı rayon Həsənqulu Qasımov adına Mərkəzi kitabxana

Ərəb ədəbiyyatı antalogiyası / ərəb dilindən tərc. ed. İ. Məhəmməd ; red. Ə. Qiyas. - Bakı : Şərq-Qərb, 2015. - 320 s. ; 21,5 sm. - (Dünya ədəbiyyatı antologoyaları). - Kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-500-04-2 : 12.60 AZN

Kitaba Tahir Vəttarın “Balıqçı və saray”, Hani Nəqşəbəndinin “Dubayın bir

gecəsi”və Qəssan Kənəfaninin “Gün altında adamlar” əsəri daxildir.

Fitscerald, Frensis Skott. Seçilmiş əsərləri / F. S. Fitscerald ; tərc. İ. Məmməd. - Bakı : Şərq-Qərb ASC, 2011. - 328 s. ; 21,5 sm. - (Müasir dünya ədəbiyyatı). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-512-05-2 : 13.50 AZN

Kitaba müəllifin “Ağır sınaq”, “Bencamin Battonun qəribə əhvalatı”, “Buz

sarayı”, “Dəvənin arxası”, “Ədabaz Martin-Cons və “Uels şahzadəsi”, “İsti və

soyuq qan”, “Küləyə düşmüş ailə”, “Dəniz qulduru” və “Saxsı və çəhrayı”

əsərləri daxil edilib.

Heyne, Henrix. Seçilmiş əsərləri : [şeirlər, poemalar] / H. Heyne ; tərc., ön sözün müəl. İ. Əlfi. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 296 s. ; 21,5 sm. - (Dünya ədəbiyyatı klassikləri). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-512-06-9 : 6.75 AZN

XIX əsr alman şeirinin ən görkəmli nümayəndəsi olan Henrix Heynenin bu

kitabına müxtəlif mövzuda yazdığı şeirləri, "Atta Trol" və "Almaniya"

poemaları daxil edilmişdir.Latın Amerikası ədəbiyyatı antologiyası / tərc. ed. Ə. Qiyas ; red. F. Alxaz. - Bakı : Şərq-Qərb, 2015. - 352 s. ; 21,5 sm. - (Dünya ədəbiyyatı antologoyaları). - Kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub. - ISBN 978-9952-500-06-6 : 11.25 AZN

Kitaba Xulio Kortasarın “Xəstələrin əhvalı”, Luis Sepulvedanın “Eşq roman-

ları oxuyan qoca” və Amanda Karpenterin “Tənha ürək” əsərləri daxil edilib.

Mitçel, Marqaret Küləklə sovrulanlar : roman / M. Mitçel ; tərc., ön sözün müəl. K. Nəzirli.I cild. - Bakı : Şərq-Qərb, 2014. - 640 s. ; 21,5 sm. - (Müasir dünya ədəbiyyatı). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-505-03-0. - ISBN 978-9952-505-11-5 : 18.00 AZN

Anadan olduğu Atlanta şəhəri Marqaret Mitçelin sayəsində bütün dünyada

tanınır. Onun bioqrafiyası sanki “Küləklə sovrulanlar” romanının qəhrəmanı

Skarletin həyatının tam ekvivalentidir. Romanda qələmə alınan hadisələr

Vətəndaş müharibəsi fonunda təsvir edilir.

Qubadlı rayon Həsənqulu Qasımov adına Mərkəzi kitabxana

Rable, Fransua. Qarqantua və Pantaqruel / F Rable ; tərc. ed. V. rzayev ; ön söz müəl. R. Kamal ; red.: A. Hacılı, Safruh. - Bakı : Şərq- Qərb, 2014. - 816 s. ; 21,5 sm. - (Dünya ədəbiyyatı klassikləri). - Kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-32-141-8 : 13.95 AZN

“Qarqantua və Pantaqruel” romanı orta əsr Avropa ədəbiyyatının populyar janrlarına –

cəngavərlik romanlarına, kralların və sərkərdələrin bioqrafiya- larına, dini sxolastikaya,

hüquqşünasların bəlağətli nitqlərinə parodiyadır. Roman çoxplanlılığı ilə fərqli janrları

və üslubları ehtiva edən qeyri-adi struktura malikdir ki, bu da onun oxucu kütləsini

artırır.Rollan, Romen. Seçilmiş əsərləri / R. Rollan. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 552 s. ; 21,5 sm. - (Nobel mükafatı laureatları). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-32-140-1 : 18.90 AZN

Dramaturq, tiranlığa qarşı mübarizə aparan ictimai xadim Romen Rollan, ideya

genişliyi və mənəvi zənginliklə ifadə edərək qələmə almışdır. Romen Rollanın

“Seçilmiş əsərləri” kitabına “Vurğun ürək” romanı və “Vaxt gələcək” pyesi

daxil dövrünün ruhunu qələmə almağı bacaran yazıçıdır. O, əsərlərini forma və

məzmun dərinliyi edilmişdir.
Saqan, Fransuaza. Seçilmiş əsərləri / F. Saqan ; tərt. və ön sözün müəl. N. M. Cabbarlı ; red. A. Nağılı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2014. - 656 s. ; 21,5 sm. - (Müasir dünya ədəbiyyatı). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-32-127-2 : 11.70 AZN

Fransuaza Saqanın “Seçilmiş əsərləri” kitabına onun “Boyunduruq”,“Dolanbac yollarda”,

“Müəmmalı təbəssüm” romanları və “Sehrli buludlar”, “Məğlubiyyət zəngi” adlı

povestləri daxil edilmişdir.
Sent-Ekzüperi, Antuan de. Seçilmiş əsərləri : Hərbi təyyarəçi (roman) / A. Sent-Ekzüperi ; tərt. ed. İ. İlyaslı ; red. Ə. Qiyas. - Bakı : Qafqaz Nəşriyyat Evi, 2015. - 376 s. ; 21,5 sm. - (Müasir dünya ədəbiyyatı). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-500-07-3 : 10.35 р.

Bu kitaba fransız yazıçısı Antuan de Sent-Ekzüperinin "Adamların planeti",

"Hərbi təyyarəçi" və "Balaca şahzadə" əsərləri daxildir. Sent-Ekzüperinin

qəhrəmanları romantikdirlər. Kin-küdurət, qibtə hissi onlara yaddır. Sent-

Ekzüperinin bütün əsərlərinin baş qəhrəmanı elə yazıçının özüdür. Onun

əsərlərində insan idealı uydurulmamışdır, çünki bu idealı yazıçı öz aləmində,

silahdaşlarında tapır, onu bədii obrazlarla əyaniləşdirə bilıir. Yazıçının əsərləri

birdaha sübut edir ki, humanizm böyük ədəbiyyatın mayası olaraq

qalmaqdadır.
Qubadlı rayon Həsənqulu Qasımov adına Mərkəzi kitabxana

Skandinaviya ədəbiyyatı antologiyası / tərc. İ. Əlfi. - Bakı : Şərq-Qərb ASC, 2011. - 392 s. ; 21 sm. - (Dünya ədəbiyyatı antologiyaları). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub. - ISBN 978-9952-512-17-5 : 12.15 AZN

Kitaba Tuve Yanssonun "Mumi-ata və dəniz", "Heykəltəraşın qızı", Pyer

Valyönün "Polad sıçrayış",, Yun Binqin ""Şüşə kimi yaşıl zaman ,"Duranyo",

Odd Sulyumsmunun "Avtomobil" və s. əsərləri daxil edilmişdir.Vulf, Tomas. Seçilmiş əsərləri / T. Vulf ; tərc.: A. Məsud, N. Əbdülrəhmanlı ; ön sözün müəl. N. H. Əbdülrəhmanlı ; red. İ. Qasımov. - Bakı : Şərq -Qərb, 2015. - 416 s. .; 21 sm.- (Müasir dünya ədəbiyyatı).- Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunur.- 7000 nüs.- ISBN 978- 9952-32-130-2 : 13.95 AZN.

Dünya ədəbiyyatı seriyasından olan bu kitabda Tomas Vulfun "Baskom Hokun

portreti", "Dünyanın hörümçək toru", "Ölüm" povestləri, "Azğın oğulun

qayıtması", "Çikamoqa", "Şir səhərçağı" və digər hekayələri toplanmışdır.Yapon ədəbiyyatı antologiyası / S. Endo [et al.] ; tərt. E. İlham. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 349 s. ; 21,5 sm. - (Dünya ədəbiyyatı antologiyaları). - Kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-500-10-3 : 13.50 AZN

"Yapon ədəbiyyatı antologiyası" hazırlanarkən, ilk olaraq, Azərbaycan

oxucusunda gündoğan ölkənin ədəbiyyatı haqqında ümumi təsəvvür yaratmaq

məqsədi güdülüb. Antologiyada Syusaki Endonun "Dəniz və zəhər", Kenzi

Maruyamanın "Ay üçün ağı" povestləri, Akutaqava Rünoskenin hekayəsi və

Kenzaburo Oenin "Nüvə əsrinin meşə guşənişini" novellası daxildir.
Yunan və Roma əfsanələri antologiyası / tərc. Ə. Qiyas ; red. S. Əli. - Bakı : Qafqaz Nəşriyyat Evi, 2015. - 264 s. ; 21,5 sm. - (Dünya ədəbiyyatı antologiyaları). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-500-08-0 : 13.50 AZN

Antologiyada Yunan və Roma xalqlarının ən geniş yayılmış əfsanə və mifləri

yer almışdır. Burada Yunan əfsanələrindən – Olimpin möhtəşəm tanrıları,

Troyo əfsanələri, onların yaranması, müxtəlif miflər, Herakl haqqında əfsanələr,Roma əfsanələrindən isə Antik Roma tanrıları, qədim Romanın yeddi

hökmdarının əfsanələri və s. toplanmışdır.

Yüklə 49,63 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə