Ramazan yetgiNYüklə 328,85 Kb.
səhifə1/5
tarix22.01.2018
ölçüsü328,85 Kb.
#39845
  1   2   3   4   5

Sadece Genel E-KPSS’ye ( Her düzeyden) Girecek Arkadaşlarıma Yöneliktir.. KPSS Lisans - Önlisans ve Ortaöğretime KESİNLİKLE UYGUN DEĞİLDİR…Sınavınızda başarılar dilerim..

RAMAZAN YETGİN

www.ramazanyetgin.com
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ

Türk kelimesi ;türeyen,çoğalan,miğfer,güçlü,erdemli,olgun anlamına gelir.Türk kelimesi Çin ,Bizans, Arap, Pers (İran) kaynaklarında geçer.TÜRK GÖÇLERİNİN NEDENLERİ

 • Çin ve Moğol baskısı

 • Kuraklık (iklim değişikliği )

 • Yeni yerler görme isteği

 • Nüfusun artması

 • Türk cihan hâkimiyeti iddiası

 • Boylar arası mücadele

 • Göç eden bir boyu diğerinin de takip etmesi

TÜRK GÖÇLERİNİN SONUÇLARI

 • Kültürel etkileşim yaşanmıştır.

 • Göç eden Türklerin dil ve din yapısında değişiklikler olmuştur.

 • Türk tarihinin bir bütün içinde incelenmesi zorlaşmıştır.

 • Gidilen bölgelerde Türkler devlet kurmuşlardır.

 • Bilinen ilk Türk boyu İskitler’dir. Günümüzde Rusya’da yaşayan Yakut Türkleri İskitlerin torunları olarak kabul edilir. Bozkırın Kuyumcuları olarak bilinirler.

 • Bilinen ilk Türk devleti ise Asya Hun Devleti’dir.

ASYA HUN DEVLETİ

 • Başkenti Ötüken’dir. Türklerin milli başkentidir.

 • En bilinen hükümdarı Mete Han’dır.

 • Türk tarihinde bütün Türk boylarını bir bayrak altında toplayan ilk devlettir.

 • Mete Han bulduğu onluk sistem sayesinde kalabalık ve düzensiz Çin ordularını mağlup edip onları vergiye bağlamıştır.(Milli benliklerini kaybetmemek kalabalık Çin nüfusu içinde asimile olmamak için)

 • Metehan ‘ın ölümünden sonra devlet ikiye ayrılmıştır.

KAVİMLER GÖÇÜ SONUÇLARI

 • Doğu imparatorluğu ikiye ayrıldı.

 • Avrupa’nın bugünkü milletleri oluştu.

 • Avrupa da Hristiyanlık yayıldı.

 • Avrupa da feodalite rejimi (derebeylik)ortaya çıktı.

 • Avrupa Hun devleti kuruldu.

 • İlk Çağ kapandı Orta çağ açıldı.

AVRUPA HUN DEVLETİ

 • En önemli hükümdarı Attila’dır.

 • Attila Doğu Roma üzerine yaptığı seferler sonucu bu devleti Margos ve Anatolyus Antlaşmaları ile vergiye bağladı. Daha sonra ise Roma’ya kadar gelmiştir. Ancak;

 • Papa’nın ricası,

 • Doğu’da Sasani tehlikesinin bulunması,

 • Roma’nın Hıristiyanlarca kutsal kabul edilmesi,

 • Batının gücünü kırdığına inanması gibi sebeplerden dolayı Roma’yı almaktan vazgeçti.

 • Atilla’ya bu olaydan sonra Hıristiyanlar tarafından Tanrı’nın Kamçısı unvanı verildi. Ayrıca Almanların Nibelungen Destanı’nda Attila “ Etzel” olarak geçmektedir. Nibulengen destanı Hun-Burgond mücadelesini anlatmaktadır.AVARLAR (JUAN JUAN)

 • İstanbul’u kuşatan ilk Türk devletidir.(Sasaniler ile birilikte)

 • Avarlar Hunlar gibi hem Orta Asya’da hem de Avrupa da devlet kurmuşlardır.

PEÇENEKLER

 • 1071 Malazgirt Savaşı sırasında taraf değiştirerek savaşın kazanılmasını sağlamışlardır.

 • Bizans’ta ücretli askerlik yapmışlardır.


KUMANLAR

 • Oğuzlar ile yaptıkları mücadeleler Dede Korkut hikâyelerine, Ruslarla yaptıkları mücadelelerle İgor destanına konu olmuştur.

SİBİRLER

 • Bugünkü Sibirya’ya adını veren Türk boyudur. Sibir veya Sabar “Yolundan sapan” demektir.

BULGARLAR

 • İtil Bulgarları: Almış Han zamanında İslamiyet’i kabul ettiler.

 • Tuna Bulgarları: Hıristiyanlığı kabul ettiler. Çar Unvanını kullanan ilk Türk devletidir.

ORTA ASYA’DA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ VE BOYLARI

KÖKTÜRKLER

 • Kurucusu Bumin Kağan’dır.İl kağan Unvanıyla başa geçmiştir.

 • Türk adıyla kurulmuş ilk Türk devletidir.

 • İpek yoluna hâkim olabilmek için Akhunlar’a karşı Sasanilerle, Sasaniler’e karşı Bizans’la işbirliği yapmıştır. Zamanla Çin Devleti tarafından yıkılmışlardır.

Bu esaret döneminde Çin e karşı ilk istiklal hareketini Kürşad başlatmıştır.(İlk milli istiklal ayaklanmasıdır.) Kürş

KUTLUKLAR (II.KÖKTÜRK)

 • Orhun Abideleri bu devletin zamanında yazılmıştır.

 • Batılıların “Türklerin Bismarc’ı” dedikleri Vezir Tonyukuk bu dönemde yetişmiştir.

UYGURLAR

 • Türk tarihinde ilk kez din değiştiren devlettir. (Budizm, Manihaizm )

 • İlk defa yerleşik hayata geçen Türk devletidir.

 • Zamanla savaşçılık özelliklerini kaybettiler.

 • Harf hareketli matbaayı kullandılar.

 • Türk tarihinde ilk defa kütüphane kurdular.

 • İlk örgün eğitim kurumlarını oluşturdular.

 • İlk defa Türk tiyatrosunun temelleri attılar.

KIRGIZLAR

 • Dünyanın en uzun destanı olan Manası oluşturdular.

 • Cengiz Han’a itaat eden ilk Türk devletidir.

OĞUZLAR

 • Büyük ve Anadolu Selçuklu ile Osmanlı yı kuran boydur.

 • Müslüman olanına Türkmen denir.

 • Hristiyan Oğuza “Uz” denir. Günümüzde Uzlar Romanya’nın Dobruca bölgesinde Gagauz Türkleri olarak yaşamlarını sürdürmektedir.

KARLUKLAR

 • İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyudur

 • Karahanlılar devletinin kurulmasında ve Talas Savaşı’nın kazanılmasında etkili olmuşlardır.

HAZARLAR

 • Museviliği kabul eden ilk ve son Türk devletidir.

 • Kürk Yolu’nu kullanarak zenginleşmişlerdir.

 • Ordularına ücretli askerler almışlardır.

 • Yaşadıkları döneme Hazar Barış Çağı denilmiştir.

 • Müslüman Araplarla savaşarak İslamiyet’in Kafkasya da yayılmasını bir süreliğine engellediler.

TÜRGİŞLER

 • Baga Tarkan kendi adına para bastırdı.

 • Hazarlar gibi Müslüman Araplarla savaşarak İslamiyet’in Orta Asya’da yayılmasını bir süreliğine engellediler.

AKHUNLAR ( EFTALİTLER)

 • Afganistan’da kurulmuştur. İranlılar tarafından Eftalit olarak isimlendirilmişlerdir.


İSLAM ÖNCESİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ


 1. DEVLET YÖNETİMİ

 • HÜKÜMDAR

 • Sembolleri

 • Otağ (çadır)

 • Nevbet (davul)

 • Örgün(taht)

 • Asa

 • Kotuz (sorguç)

 • Ordu

 • Toy (ziyafet)

 • Kama

 • Kemer

 • Tuğ (sancak)

 • Yay

 • Kılıç

 • Unvanları

 • Kağan

 • Hakan

 • Han

 • Erkin

 • İlig

 • İdikut

 • İlteber

 • İlteriş

 • Yabgu

 • Tanhu

 • Şanyü
 • Hükümdarın görevleri

 • Ülkenin bağımsızlığını korumak

 • Kurultaya başkanlık etmek

 • Törelerin değişmesi için kurultaya istek göndermek

 • Ordunun başında sefere çıkmak

 • Töreleri uygulamakGök tanrının hükümdarı donattığı yetkiler:


 1. DEVLET GÖREVLİLERİ

 • Ayuki: hükümet

 • Ayguci: vezir

 • Apa: sivil yönetici

 • Tudun: vergi memuru

 • Tamgacı: yazıcı

 • Ağılığ: hazineden sorumlu

 • Yarlığ: hakanın emri

 • Tigin: hükümdarın oğlu

 • Ataman (İnanç)( İnal) Tiginlerin eğitiminde sorumlu devlet görevlisi.

 • Şad: hanedan üyesi komutan

 1. İKİLİ TEŞKİLAT (FEDERATİF DEVLET ANLASYIŞI )

Batı: Yabgu batı kanadı sorumlusu Doğu: Hakan

Federatif devlet anlayışı bulunur. Yani batı içişlerinde serbest dış işlerinde doğuya bağlıdır. 1. KURULTAY (TOY,KENGEŞ)

 • Hükümdarı seçer ve törelere uymayan hükümdarları görevinden azleder.

 • Hükümdarın isteği ile töreleri değiştirir.

 • Savaş barış antlaşma gibi devlet ve toplumsal kararlar alır.

Üyeleri şunlardır;

 • Hakan

 • Hatun: Elçi kabul eder, asker ve sarayı var, devleti yönetir.

 • Hanedan üyeleri

 • Boy beyleri

 • İleri gelenler

 • Komutanlar

Kurultay’a katılan tüm üyelere Toygun adı verilir.


 1. HUKUK

 • Sözlü hukuk kurallarına töre denir.

 • Töreleri yazıya geçiren Uygurlar’dır.

 • Töreler hakanın isteği ile kurultayın kararıyla değişir.

 • Göçebe yaşamdan dolayı hapis cezaları kısadır.

 • Töreye hakan da dâhil herkes uymak zorundadır.

 1. SOSYAL HAYAT

 • Halkın kaldığı çadırlara yurt adı verilir

 • Toplumsal sıralama şöyledir.(Yukarıdan aşağıya)

 • İl : devlet

 • Budun : millet

 • Boy: bod

 • Urug: sülale

 • Oguş : aile


Göçebe yaşamın sonuçları;

 • Savaşçılık özelliği artmıştır. Yazı geç kullanılmıştır.

 • Sınıf farklılıkları görülmez. Hayvan üslubu kullanılır.

 • Mimari bulunmaz. Sanat eserleri taşınabilir malzemeden yapılır.

 • Hapis cezaları kısadır.
 1. DİN VE İNANIŞ

 • DİNLER

 • Gök tanrı

 • Hrıstiyan

 • Musevilik

 • Maniheizm

 • İslamiyet

 • Budizm

 • İNANÇ

 • Atalar kültü: Öldükten sonra ataları ziyaret etme.

 • Doğalar kültü: Doğadaki bazı varlıkların kutsal olduğuna inanma.

 • Şamanizm : Büyü,sihir.

 • KAVRAMLAR

 • Kurgan: Mezar

 • Balbal: Mezartaşı (bengütaş) (Akkoyunlular ve Karakoyunlular bu geleneği sürdürmüşlerdir.)

 • Kam(baksı): Din adamı

 • Şaman: Din adamı

 • Tamu: Cehennem

 • Uçmağ: Cennet

 • Yuğ: Cenaze töreni
 1. ORDU

Onlu sistem sıralaması

 • On takım onbaşı

 • Yüz bölük yüzbaşı

 • Bin tabur binbaşı

 • Onbin tümen tümenbaşı

Türklerin onlu sistemi kullanılmasıyla beraber hemen hemen bütün Türk ve dünya devletleri bu sistemi kullandı.

 • Türkler dünyayı en çok askerlik alanında etkiledi.

 • Ordu-millet anlayışı bulunur.

 • Savaş öncesi düşmanın durumunun öğrenilmesi amacıyla Yelme adı verilen keşif birlikleri gönderilir.

 • Ordu, Hilal (turan),Sahte Ricat (geri çekilme) Kurt Kapanı ve Pusu taktikleri kullanmıştır. 1. EKONOMİ

PARA

CİNSİ

DEVLET

Yarmak

Bez

Köktürkler

Kamdu

Bez

Köktürkler

Kuanpoyu

Bez

Uygurlar

Çav

Kağıt

Uygurlar

Böz

Bez

Uygurlar


Not: Türk tarihinde parayı ticarette bir değişim aracı olarak kullanan ilk devlet Köktürkler’dir.

 1. SANAT

 • Minyatür

 • Fresko: Duvar resmi (Bu resimle uğraşanlara Bedizci denir.)

 • Çadırcılık ve Dokumacılık

 • Halıcılık ( Dünyanın en eski halısı Pazırık Halısı’dır.)

 • Çinicilik, Heykel ve Maden İşlemeciliği

 1. YAZI DİL VE EDEBİYAT

 • Alfabe;

 • Köktürk (Orhon)

 • Uygur

 • Çin

 • Soğd (İran)

 • Kiril

 • Fars

 • Arap

 • Latin

 • EDEBİYAT

YAZILI EDEBİYAT

1.ORHUN ABİDELERİ

 • 8.yy yazılmıştır.

 • Moğolistan’da bulunur.

 • Türk tarihi ve edebiyatının ilk yazılı örneğidir.

 • W.Thomsen tarafından okunmuştur.

 • Hükümdarın halka karşı görevleri anlatılır.

 • Vezir Tonyukuk (725) Bilge Kağan (732) ve Kültigin (735) adına Yollug Tigin tarafından dikilmiştir.

 • Bir tarafı Türkçe bir tarafı Çince’dir.

 • Kutluklar zamanında dikilmiştir.

2.Şine Uşu ,Karabalgasun Moyen-Çur ve Taryat (Terhin): Uygurlara aittir.

3. Yenisey Yazıtları: Kırgızlara aittir.

SÖZLÜ EDEBİYAT

 • Sav: Atasözü

 • Koşuk: Kopuz (saz) eşliğinde söylenen şarkılar)

 • Sagu: Ağıt

 • Hikaye : Dede korkut (Oğuz –Kıpçak mücadelesi) • Destanlar

 • ALPER TUNGA/ŞU : İSKİTLER

 • ERGENEKON/BOZKURT: KÖKTÜRKLER

 • OĞUZ KAĞAN: ASYA HUN

 • TÜREYİŞ VE GÖÇ : UYGURLAR

 • ATTİLLA /SİHİRLİ GEYİK: AVRUPA HUN

 • MANAS : KIRGIZLAR


İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ

TALAS SAVAŞI:

Orta Asya’ya egemen olabilmek için Çinliler ile Abbasiler arasında yapılan savaşı Karlukların yardımı ile Abbasiler kazanmıştır.

Bu savaş sonunda Abbasilerin hoşgörüsünden etkilenen Karluklar topluca İslamiyet’e girdi. Bu olay Türk-İslam tarihinin başlangıcı sayılır.

Ayrıca ilk defa kağıt Çin dışında Semerkant’ta (Şehirlerin şahı) üretimine başlanmıştır.ORTA ASYA DA KURULAN İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ

 • KARAHANLILAR

 • Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir.

 • Satuk Buğra Han (Abdülkerim) zamanında İslamiyet devletin resmi dini haline geldi.

 • Yöneticisi ve halkı tamamen Türk’tür.

 • Resmi dilleri Türkçe’dir.

 • İlk Türk-İslam medresesini yaptılar. (Tamgaç Buğra Han zamanında yapılan Semerkant Medresesi.)

 • Dünyanın ilk burslu öğrencilik sistemini başlattılar.

 • İlk Türk –İslam hastanesini (Bimarhane) yaptılar.

 • İlk Türk-İslam edebi eserlerini verdiler.

 • Ribat adı verilen kervansaraylar yaptılar.
 • GAZNELİLER

 • Afganistan’ın Gazne kentinde kuruldu. Kurucusu Alp Tigin’dir.

 • Kurulduğu yerden ismini almıştır.

 • En önemli hükümdarı Gazneli Mahmut’tur.

 • Abbasileri Şii Büveyhoğlu tehlikesinden kurtardığı için halife tarafından kendisine Sultan unvanı verildi.

 • Hindistan’a 17 sefer yaparak İslamiyet’i yaydı. Böylece Hindistan’daki kast sistemi zayıfladı. Bugünkü Pakistan ve Bangladeş devletlerinin Müslüman olmasında etkili oldu. Bu seferlerin dördüne Biruni’de katılmıştır. Bunun üzerine Sultan Mahmut Biruni için “ Sarayımın en değerli hazinesi.” demiştir.

 • 1037 Serash 1038 Nesa ve 1040 Dandanakan Savaşı sonucu Selçuklulara yenilip yıkılma sürecine girmiştir.

 • Afgan yerli halkı Gurlular tarafından yıkılmışlardır.


MISIRDA KURULAN TÜRK İSLAM DEVLETLERİ


 • TOLUNOĞULLARI

 • Mısırda kurulan ilk Türk-İslam devletidir. (Abbasilerden ayrılıp yine Abbasiler tarafından yıkılmıştır.)

 • Yöneticileri Türk halkı Arap olduğu için çabuk yıkıldılar.

 • Maristan adında hastaneler inşa ettiler.

NOT: Abbasilerin zayıflamasıyla ortaya çıkan küçük devletçiklere Tevaif mülük denir.


 • İHŞİTLER (AKŞİTLER)

 • Kutsal topraklara (hicaz) egemen olan ilk Türk-İslam devletidir.
 • EYYUBİLER

 • 1187 yılında Hıttin Savaşı’yla Haçlıları mağlup edip Mısır a egemen olmuşlardır.
 • MEMLÜKLER

 • Veraset sistemi tek değişik olan Türk devletidir.(Her komutan sultan olabilir.)

 • 1260 Ayn Calud ve 1277 Elbistan savaşları ile Moğolları dünyada ilk defa yendiler.

 • 1517’ de Ridaniye Savaşı’nı Yavuz’a karşı kaybederek tarih sahnesinden silindiler.

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ

 • 1040 Dandanakan savaşı sonrası İran’da kuruldu. Yurt bulmak için Anadolu’ya keşif hareketlerinde bulundu

 • 1048 yılında Bizans devleti savaşı olan Pasinler savaşı kazanıldı

 • 1055 Bağdat Seferi’ne çıkan Tuğrul Bey Şii Büvehyoğulları’nı yıktı.(Doğunun ve batının sultanı unvanı Tuğrul beye verildi.)

 • 1064 Sultan Alparslan Hıristiyanlarca kutsal kabul edilen Ani şehrini fethederek halifeden “Ebul Feth” (fetihlerin babası) unvanını almıştır.

 • 1071 Sultan Alparslan ile Romen Diyojen arasında Malazgirt Savaşı yapıldı.

MALAZGİRT SAVAŞININ SONUÇLARI

 • Anadolu’nun kapısı Türklere açıldı.(1176 Miryakefalon Savaşı ile Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşti)

 • Türkiye tarihi başladı.

 • Türkleri tek başına yenemeyeceğini anlayan Bizans Avrupalı devletlerden yardım isteyerek Haçlı Seferleri’ne neden olmuştur.

 • Anadolu’da ilk Türk devletleri kurulmuştur.

 • İlk defa bir Bizans imparatoru Türklere esir düşmüştür.

 • Bizans’ta paralı askerlik yapan Peçenekler, Uzlar ve Kumanlar Selçuklular tarafına geçmiştir. Buda savaşın kazanılmasında önemli rol oynamıştır.

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİNİN YIKILMA NEDENLERİ

 • Haşhaşilik hareketinin ortaya çıkması (Bâtınilik faaliyeti)(Hasan Sabbah hareketi (Hasan Sabbah dünyanın ilk teröristi sayılır.)

 • Abbasilerin gizli faaliyetleri.

 • Oğuzların devlete küsmesi.

 • Taht kavgaları.

 • 1141 yılında Karahitaylar ile yapılan Katvan Savaşı’nın kaybedilmesi.

 • Melik ve atabeylerin bağımsızlık çalışmaları.


ANADOLUDA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ (DSMAÇ)

 • DANİŞMENTLİLER

 • Sivas ve Tokat çevresinde kuruldu.

 • Kayseri Ulu camii

 • Yağıbasan medresesi (Niksar/Tokat) (Anadolu’da kurulan ilk medresedir.)

 • Anadolu Selçuklu Devleti son verdi.
 • SALTUKLULAR

 • Erzurum ve çevresinde kuruldu.

 • Mama hatun türbesi

 • Tepsi minare

 • Üç kümbetler

 • Kale camii

 • Anadolu Selçuklu Devleti son verdi.
 • MENGÜCEKLİLER

 • Erzincan ve Divriği çevresinde kuruldu.

 • Divriği Ulu Camii ve Külliyesi

 • Mengücek eserleri Erzincan Depremleri yüzünden çoğu günümüze gelmemiştir.
 • ARTUKLULAR

 • Mardin, Diyarbakır, Batman çevresinde kuruldu.

 • Hasankeyf

 • Kızıltepe Ulu camii

 • Malabadi Köprüsü

 • Semanın Medresesi

 • Koçhisar Ulu camii

 • Necmeddin Külliyesi

 • Robotik ve sibernetik biliminin kurucusu El Cezeri bu dönemde yaşamıştır.

 • Anadolu Selçuklu Devleti son verdi.
 • ÇAKA(N) BEYLİĞİ

 • İzmir ve çevresinde kuruldu.

 • İlk Türk denizcisi Çakan Bey’dir.

 • 1081 yılında kurduğu donanma günümüzde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü olarak kutlanır.


İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

 1. DEVLET YÖNETİMİ

 1. HÜKÜMDAR

 • SEMBOLLERİ (HÜKÜMDARLIK ALAMETLERİ)

 • OTAĞ

 • NEVBET

 • TUĞ (SANCAK)

 • KOTUZ(SORGUÇ)

 • YAY ÖRGİN

 • HUTBE

 • HİLAT(HEDİYE)

 • TIRAZ(ELBİSE)

 • ÇETR (ŞEMSİYE)

 • MENŞUR(HALİFE ONAYII

 • BERAT(ATAMA ONAYI)

 • PARA BASTIRMA

 • ASA

 • UNVANLAR

 • KARA

 • İLİG

 • ERKİN

 • MELİK

 • SULTAN

 • SULTAN-I AZAM

 • BEY

 • HAN

 • HAKAN
 1. SARAY GÖREVLİLERİ

 • Candar: Sarayı ve hükümdarı korur.

 • Silahtar: Hükümdarın silahıyla ilgilenir.

 • Çaşnigir: Hükümdarın yiyecekleriyle ilgilenir

 • Emir-i şikar: Hükümdara av partileri tertip eder.

 • Camedar: Hükümdarın kıyafetleriyle ilgilenir.

 • Hacip: Hükümdar ve vezirden sonra gelen en yetkili kişidir.Hükümdar ile hükümet , hükümdar ile halk arasındaki bağları kurar,elçileri kabul eder,törenleri düzenler,uygun gördüklerini divan-ı mezalime çıkarır.En bilgili hacibe “Has Hacip veya Hacibülhüccab” denir.
 1. Kataloq: wp-content -> uploads -> 2017

  Yüklə 328,85 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə