Rayon layihələndirilməsi fənni üzrə intahan suallarıYüklə 20,87 Kb.
tarix20.01.2017
ölçüsü20,87 Kb.
#641
Rayon layihələndirilməsi fənni üzrə

intahan sualları


 1. Şəhər anlayışı. Təyini. Şəhərlərin təsnifatı.Bakı şəhərinin profili?

 2. Urbanizasiya prosesi.Təyini, mahiyyəti, hansı proseslərlə müşayət olunur? Sxem.

 3. Miqrasiyanın növləri. Aldadıcı urbanizasiya. Suburbanizasiya (sxem). Dezurbanizasiya.

 4. Şəhərsalma necə fəaliyyətidir? Şəhərsalma fəaliyyəti hansı şəkildə həyata keçirilir?

 5. Şəhərsalma layihələndirilməsi, onun obyekti. Şəhərsalma tədqiqatının obyekti nədir, onun xarakterik cəhəti? Şəhərsalma ierarxiyası.

 6. Məskunlaşma. Təyini. İlk məskənlər nə zaman yaranmışdı və necə xarakter daşıyırdı?

 7. Məskunlaşmanın muxtar və qrup forması. Şəhər və kənd məskunlaşma növlərinin xarakterik xüsusiyyətləri?

 8. Rayon layihələndirilməsi (Ərazi planlaşdırılması) üzrə ilk layihələr .

 9. E.Hovard “şəhər-bağ” konsepsiyası, 1898-ci il. Sxem.

 10. .Soria-i-Mata, Madridin xətti strukturu, 1884-cü il. Sxem.

 11. Rayon layihələndirilməsi - ərazi planlaşdırılması elmi-layihə fənni nə zaman yarandı və hansı inkişaf mərhələləri var?

 12. 1960-cı illərdə elmi-texniki inqilabla və artan şəhərsalma fəallığı ilə bağlı ərazi planlaşdırılması sahəsində layihə təklifləri və futuralist ideyalar?

 13. Rayon layihələndirilməsi - ərazi planlaşdırılması kompleks layihə-elmi fənni hansı elmlərlə qarşılıqlı əlaqədədir?

 14. Şəhərsalma sistemləri müxtəlif ərazi səviyyələrində. Şəhərsalma sisteminin inkişafına təsir edən amillər?

 15. Şəhərsalma sistemlərində baş verən prosesləri təsvir etmək üçün hansı anlayışlardan istifadə olunur. Onların təyini?

 16. Karkas anlayışı. Şəhərsalma karkası. Əsas və ya “doldurma”.

 17. Aqlomerasiya. Təyini. Aqlomerasiyanın nüvəsi və xarici zonası.

 18. Aqlomerasiya. Təyini. Monosentrik və polisentrik aqlomerasiyalar.

 19. Şəhərin məkan inkişafının 3 forması. Sxemlər göstərin.

 20. Şəhər inkişafında mərkəzdənqaçma tendensiyaları. Sxem.

 21. Şəhər inkişafında mərkəzə canatma tendensiyaları. Sxem.

 22. Şəhərdə struktur-planlaşdırma vahidlərinin ierarxiyası.

 23. Şəhərin planlaşdırma zonaları, planlaşdırma rayonları, mikrorayonları.

 24. Planlaşdırılma strukturu. Təyini, onu təşkil edən elementlər.

 25. Planlaşdırılma strukturunun nöqtə elementi. Mərkəz (düyün) anlayışı.

 26. Planlaşdırılma strukturunun xətti elementləri.Misal göstərin.

 27. Planlaşdırılma strukturunun zona elementi. Misal göstərin.

 28. Şəhərin hansı üç planlaşdırılma quruluşu tipi müəyyənləşdirilir? Onları xarakterizə edin. Sxemlər göstərin.

 29. Şəhərin kompakt və ya yığcam (sentrik) planlaşdırma quruluşu. Müsbət və mənfi cəhərləri.Sxem.

 30. Şəhərin xətti planlaşdırma quruluşu. Müsbət və mənfi cəhərləri.Sxem.

 31. Xətti planlaşdırma sturkturunun şəbəkə strukturuna transformasiyası necə baş verir? Sxem. Çərçivə (şəbəkə) planlaşdırma strukturu. Sxem.

 32. Şəhərin inkişaf prosesinə təsir edən amillər.

 33. Şəhəryaradan amillər (funksiya) hansılardır?

 34. Şəhəryaradan müəssisələr (sahələr) hansılardır? Şəhəryaradan əhali qrupu hansıdır?

 35. Şəhərin planlaşdırılma strukturunun inkişafına təsir edən şəhərformalaşdıran amillər kompleksi.

 36. Ərazinin müasir istifadə sxemi nədir?

 37. Planlaşdırma məhdudiyyəti sxemi nədir?

 38. Ərazinin kompleks dəyərləndirmə sxemi nədir?

 39. Şəhərformalaşdıran amillər kompleksinin aşkara çıxarılması üzrə aparılan təhlil baş planın hansı çertyojlarında göstərilir?

 40. Funksional zonalaşma. Təyini. İlk dəfə funksional zonalaşma prinsipi nə vaxt və kim tərəfindən formalaşdırılmışdı?

 41. Beynəlxalq Müasir Memarlıq Konqresi və onun funksional zonalaşma prinsipinə münasibəti.Əmək–məişət–istirahət sxemi.

 42. Funksiyalar zonalar. Təyini. Şəhərin əsas funksional zonaları.

 43. Kəmər (zolaq) zonalaşma. Təyini. Mərkəzi zona, orta zona, periferiya və uzaq periferiya. Sxem.

 44. Şəhərin inkişafına görə (ərazi genişlənməsi və ya rekonstruksiya) kəmər zonaların sərhədləri necə transdformasiya olunur?

 45. Şəhərsalma zonalaşması. Ərazi zonalaşması. Şəhərsalma reqlamenti. Torpaq istifadəsi və tikintisi qaydaları.

 46. Şəhərin yaşayış zonası. Yaşayış ərazilərinin təşkili zamanı hansı məsələlər həll olunur? Xidmət idarələri ierarxiyası (əhaliyə xidmətin təşkilinin pilləli prinsipi). Sxem.

 47. Mikrorayonlaşma prinsipi. Təyini. “Mikrorayon” terminin qısa tarixi. SSRİ-də “mikrorayonlaşma” prinsipinin tətbiqi.

 48. Mikrorayonun planlaşdırma təşkili. Texniki-iqtisadi göstəricilər

 49. Şəhərin mərkəzi. Ictimai mərkəzin funksiyaları və yerləşdirilməsi.

 50. Kompakt, xətti, parçalanmış mərkəz.

 51. Ümumşəhər mərkəzinin məkan kompozisiyası. Ansambl anlayışı.

 52. Yeraltı məkanların mənimsənilməsi. Şaquli zonalaşma.

 53. Yaşıllaşdırılmış ərazilərin klassifikasiyası.

 54. Şəhərdə yaşıllaşdırma sistemləri məkanlarının təşklinin prinsipial sxemləri.

 55. Ziyanlıq sinfinə görə sənaye müəssisələrinin klassifikasiyası, sanitar-müdafiə zonalarının ölçüləri.

 56. Şəhər strukturunda sənaye müəssisələrinin yerləşdirmə prinsipləri. Sənaye rayonlarının planlaşdırma və funksional təşkili.

 57. Şəhərkənarı zonanın istifadəsi. Şəhərkənarı zonanın planlaşdırma prinsipləri.

 58. Iri və çox iri şəhərlərin ekoloji problemləri. Ətraf mühitin əsas çirklənmə mənbələri.

 59. Şəhərin nəqliyyat infrastrukturu.

 60. Küçə-yol şəbəkəsi, onun təşkili prinsipləri.

 61. Şəhərdə nəqliyyat və piyada hərəkətinin bölünməsinin əsas üsulları.

 62. Xarici nəqliyyat növləri. Şəhər planı strukturunda xarici nəqliyyat zonası

 63. Şəhərin ekoloji problemlərinin memarlıq-planlaşdırma həlli üsulları.

Yüklə 20,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin