Republica Moldova Республика Молдова Consiliul orăşenesc Floreşti Городской Совет ФлорештьYüklə 177,16 Kb.
səhifə1/3
tarix02.11.2017
ölçüsü177,16 Kb.
#27128
  1   2   3


Republica Moldova Республика Молдова

Consiliul orăşenesc Floreşti Городской Совет Флорешть

Proces-verbal nr. 02

Din 13 martie 2014Total membri ai Consiliului – 22, din ei prezenţi – 1

Preşedinte al şedinţei – Andriana Gorceag

Asistenţi:

reprezentanţi S.A ,,Servicii comunale Floreşti”, dl Rusu Sergiu

directorii de grădiniţe: Buza N., Postolachi Nina, Singureanu Gabriela

reprezentanti ai Clubului,,Luceafărul” Ilnitchi Ludmila

reprezentanti ai BP,,Ion Creangă”, Guţanu Eugenia

reprezentanti ai Casei de Cultură, Odobescu

reprezentanţi ai televiziunii locale FlorTv
Regulamentul şedinţei: 30 min. raportul privind situatia social economică pe an. 2013

5 min. celelalte întrebări

3 minute dezbateri şi luări de cuvînt

1,5 ore pauză
Privitor la ordinea de zi:

1.consilierul Bobeico Serghei: la comisie s-a discutat şi s-a propus includerea adăugătoare pe ordinea de zi a 4 proiecte de decizii:a) Cu privire la modificarea deciziei nr.01/16 din 06.02.2014

b) Cu privire la completarea deciziei nr.12/01 din 27.10.2010

c) Cu privire la formarea bunurilor imobile

d) Cu privire la confirmarea dreptului de proprietar al administraţiei publice locale asupra unui sector

de teren din intravilanul oraşului Floreşti
Se supune votului propunerile pe rînd:

AU VOTAT:Pentru – 22, împotrivă –0 ; abţinut – 0.

AU VOTAT:Pentru – 22, împotrivă –0 ; abţinut – 0.

AU VOTAT:Pentru – 22, împotrivă –0 ; abţinut – 0.
AU VOTAT:

Pentru – 22, împotrivă –0 ; abţinut – 0.
Se supune votului ordinea de zi în întregime:

AU VOTAT:Pentru – 22, împotrivă – 0; abţinut – 0.

ORDINEA DE ZI aprobată:


1. Cu privire la situaţia social-economică a oraşului în anul 2013

Raportor:Cojocaru Grigore

2. Cu privire la corelarea bugetului orășenesc pe anul 2014 cu Legea bugetului de stat pe anul 2014

Raportor Gaivas Nina, contabil-şef
3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor Gaivas Nina, contabil-şef

4. Cu privire la delegare în Republica Polonia

Raportor: Ţîbrigan Cristina, secretar interimar al CO

5.Cu privire la delegare în Republica Franceză

Raportor: Ţîbrigan Cristina, secretar interimar al CO
6.Cu privire la casarea unor mijloace de transport

Raportor: Petrova Liudmila, viceprimar
7.Cu privire la organizarea şi desfăşurarea bilunarului ecologic

Raportor: Petrova Liudmila, viceprimar
8.Cu privire la realizarea la licitaţia „cu strigare” a imobilului din str. C.Porumbescu, 5/1 (4501210273.03)

Raportor: Puto Lilia, specialist
9.Cu privire la atribuirea cet. Leșan Diana a unui sector de teren din intravilanul or. Floreşti

pentru construcţia casei de locuit

Raportor:Găluşcă Dumitru,specialist
10.Cu privire la asigurarea cu spaţiu locativ a cet. Buzatu Margareta

Raportor:Găluşcă Dumitru,specialist

11. Cu privire la îmbunățirea condițiilor locative a cet. Andruhov Ana

Raportor:Găluşcă Dumitru,specialist

12. Cu privire la modificarea deciziei nr.01/16 din 06.02.2014Raportor:Găluşcă Dumitru,specialist
13. Cu privire la completarea deciziei nr.12/01 din 27.10.2010

Raportor:Găluşcă Dumitru,specialist
14. Cu privire la formarea bunurilor imobile

Raportor:Găluşcă Dumitru,specialist
15.Cu privire la confirmarea dreptului de proprietar al administraţiei publice locale asupra unui sector

de teren din intravilanul oraşului Floreşti

Raportor:Găluşcă Dumitru,specialist
1.S-A EXAMINAT: Cu privire la situaţia social-economică a oraşului în anul 2013

Raportor:Cojocaru Grigore
Urmare a examinării raportului Primarului de Floreşti dlui Grigore COJOCARU privind situaţia social-economică a oraşului în anul 2013, în temeiul art. 29 (1) lit. 0) şi art. 14 (2) lit. z) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul orăşenesc DECIDE:

1. Se ia act de raportul Primarului de Floreşti dlui Grigore Cojocaru privind situaţia social-economică a oraşului în anul 2013 (se anexează).

Raportul privind situaţia social-economică a oraşului Floreşti, în anul 2013

Situaţia socială
Pornind de la faptul, că ajutorul material este un ajutor financiar acordat persoanelor care se află în mare dificultate, în etate, defavorizate, familiilor cu mulţi copii, invalizilor, vreau să vă aduc la cunoştinţă că pe parcursul anului 2013, din Fondul de Rezervă al Consiliului orăşenesc, au beneficiat de ajutoare materiale 270 de cetăţeni, din partea Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei, au fost acordate ajutoare sociale la 257 familii din oraş în sumă de 102457 lei.Pentru perioada rece a anului , 63 pensionari au primit cu titlu gratuit 1 m ster de lemn pentru foc şi cărbune, iar 122 familii au beneficiat de ajutoare materiale în sumă de 200 mii lei.

La demersul APL, către fondul raional de susţinere socială a populaţiei, au beneficiat de susţinere materială 1085 cetăţeni ai oraşului, suma totală fiind de 455600 lei, care au fost repartizate la diverse sărbători precum Ziua invalizilor, Ziua persoanelor în etate, Ziua copiilor.
Evoluţia proceselor demografice în ianuarie-decembrie 2013, potrivit datelor preliminare ale Oficiului de Stare Civilă din Floreşti, vine cu informaţia asupra faptului că în această perioadă :


  • rata născuţilor a crescut şi atinge cifra de 259, ceea ce este în creştere faţă de 2012, unde rata născuţilor atingea cifra de 148 copii

  • rata decedaţilor a scăzut în 2013, atingînd cifra de 159 persoane, faţă de 183 în 2012,

  • au fost înregistrate 123 căsătorii faţă de 118 în 2012.

În atenţia Consiliului pensionarilor, s-au aflat 192 de bătrîni solitari.

O cifră importantă o are şi frecventarea copiilor din oraş la grădiniţele pe care le avem, astfel pe parcursul anului 2013, au fost instituţionalizaţi 250 copii, iar prin decizia consiliului au fost scutiţi de plata pentru frecventarea grădiniţei 34 copii.

Situaţia financiarăPordnind de la faptul că bugetul unei administraţii publice locale face parte din circuitul unei politici publice de Sursă-Existenţă-Rezultat, vreau să vă aduc la cunoştinţă, în calitate de ordonator principal de credite, că în anul 2013, partea de venituri a bugetului orăşenesc s-a executat în sumă totală de 13320,8 mii lei, sau la nivel de 90 la sută către planul precizat de 14668,0 mii lei. Din suma totală, veniturile curente au constituit 9563,4 mii lei, iar transferurile de la bugetul raional, 3757,1 mii lei.

Partea de cheltuieli s-a îndeplinit în sumă de 12690,9 mii lei ori la nivel de 88 la sută. Din ele cheltuielile curente pentru întreţinerea instituţiilor au constituit 12252,5 mii lei şi s-au executat la nivel de 95 la sută din suma prevăzută pentru finanţare. Cheltuielile capitale din planul precizat de1944,8 mii lei s-au valorificat doar 821,1 mii lei ori 42 la sută pe motiv că Contractul de achiziţie a lucrărilor de înlocuire a uşilor şi ferestrelor la Liceul ,,Miron Costin” , din diferite motive subiective a fost încheiat cu antreprenorul doar la finele lunii decembrie,iar lucrările vor fi finalizate în anul curent.Din lipsă de mijloace financiare, lucrările de reparaţie a acoperişului, în sumă de 392 mii lei , de asemenea vor fi finalizate în anul curent.
Din Fondul de Rezervă a Consiliului Raional au fost alocate 107,3 mii lei, inclusiv 30 mii lei pentru extinderea apeductului în Regiunea restaurantului,,Speranţa”; 77,3 mii lei pentru reparaţia străzii Brînză la ieşirea spre podul Căii ferate.

Prin decontări reciproce pe parcursul anulu 2013 de la bugetul raional s-au alocat mijloace în sumă de 976 mii lei, inclusiv:

-191,0 mii lei, construcţia traseului de canalizare la Liceul Teoretic,,Mihai Eminescu”

-73,6 mii lei, lucrări de înlocuire a uşilor şi ferestrelor la Liceul Teoretic,,Miron Costin”

-200,0 mii lei, reparaţia acoperişului la Casa de Creaţie

-400,0 mii lei, achitarea datoriei creditoare pentru servicii de amenajare, efectuate de SA,,Servicii comunale Floreşti”, în anii precedenţi

-69,9 mii lei, procurarea utilajului muzical la Casa de Cultură

-41,5 mii lei, reparaţia străzii Brînză

Din Fondul de Rezervă a Consiliului orăşenesc au fost alocate 87,9 mii lei, inclusiv:

-5,0 mii lei pentru stimularea celui mai bun absolvent BAC-2013

-2,5 mii lei pentru masă de binefacere

-70,6 mii lei ajutoare materiale cetăţenilor oraşului

-8,4 mii lei pentru înmormîntarea persoanelor neidentificate

-1,4 mii lei pentru premierea colaboratorilor poliţiei municipale

Calculele anului 2013, la impozitul pe proprietate constituie 275930,22 lei, iar suma încasată la 31.12.2013 a constituit 253230,36 lei. De la plata acestui impozit, de înlesniri au beneficiat 1816 persoane, ceea ce constituie suma 61689,54 lei, suma reducerii de 15% pentru achitarea anticipată fiind de 19192 lei. Sub acest aspect, la bugetul local sau înregistrat pierderi în sumă de 80881,54 lei.

Sub aspectul tipurilor de venituri prognozate pentru încasare, neîndeplinire s-a înregistrat pe următoarele articole:

-607,2 mii lei : impozit pe venit din activitatea de întreprinzător

-10,9 mii lei : impozit funciar pe terenurile cu destiație agricolă

- 4,2 mii lei: impozit funciar achitat de persoanele fizice

- 121,7 mii lei: impozit pe bunurile imobile achitat de persoanele juridice

- 41,7 mii lei: taxa pentru amplasarea publicității

- 1,4 mii lei : taxa pentru certificatele de urbanism și autorizații de construcții

-10,8 mii lei : taxa pentru patenta de întreprinzător

-161,7 mii lei: taxa de piață 161,7

-9,8 mii lei : taxa pentru cazare

-2,0 mii lei: taxa de la posesorii de transport

- 5,4 mii lei : taxa pentru dispozitivele publicitare

- 1127,1 mii lei: mijloace încasate prin decontări reciproce pentru cheltuieli capitale de la bugetul raional

Pe parcursul anului au fost petrecute 3 licitaţii publice, iar venitul din realizarea patrimoniului public la licitaţie, constituie 418160,10 lei

Lansări de proiecte, pentru realizări şi beneficii pentru viitor

Proiectul USAID de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova (LGSP)

Pe data de 18 aprilie 2013, cu sprijinul poporului american( USAID) a fost lansat Proiectul ,,Susţinerea autorităţilor locale din Moldova”, unde Primăria oraşului a primit din partea proiectului un certificat de parteneriat,care fundamentează implementarea acestuia în administraţia publică locală. În cadrul acestei întruniri, a fost semnat Memorandumul de înţelegere, care are ca scop să pună bazele unei cooperări pe o durată de 3 ani de zile.Astfel oraşul nostru, paralel cu celelalte 32 de localităţi partenere proiectului, vor beneficia de asistenţă şi suport în 3 domenii prioritare:

-servicii publice

-finanţe publice

-eficienţă energetică.

Proiectul dat, vine să asiste APL, în planificarea şi punerea în aplicare a politicilor şi procedurilor care contribuie la o bună guvernare, dezvoltare a capacităţilor locale de a face faţă responsabilităţilor ce ţin de descentralizare , de fortificare a capacităţilor prestatorilor de servicii publice.

Proiectul de parteneriat educaţional internaţional transfrontalier intercultural ,,Împreună învăţăm”În urma semnării acordului de parteneriat, la invitaţia părţii române, o delegaţie formată din directorii instituţiilor subordonate, cît şi reprezentanţi ai primăriei sau deplasat în municipiul Motru, Judeţul Gorj, România, pentru schimb de experienţă, primind în dar costume naţionale de valoare, care au fost expuse în muzeul grădiniţei de copii,,Andrieş”.

Proiectul ,,Managementul deşeurilor solide”Începînd cu anul 2012, are loc implementarea acestuia, în colaborare cu alte 10 primării din raionul floreşti.Suma totală a proiectului este de 34 mln lei.Acest proiect, este finanţat de către Guvernul Germaniei. Astfel pe parcursul anului 2013, în oraş au fost construite 74 de pltaforme de colectare deşeurilor. Au fost primite 2 tractoare, 5 remorci, o autospecială, 1 excavator, utilaj pentru presarea deşeurilor regenerabile, utilaj de cosit iarba şi de sudat, 600 tomberoane.Suma totală a acestor utilaje constituie 8 mln lei.Sperăm că în acest an vor începe lucrările de construcţie a poligonului regional de colectare a deşeurilor din oraşul Şoldăneşti, şi numai atunci vom putea organiza lucrul de colectare selectivă a reziduurilor

Renovarea Complexului MemorialFăcînd referire la conceptul de modernizare a unui oraş, vreau să reamintesc că în anul precedent a fost inaugurat Complexul Memorial în cinstea celor căzuţi în Răboiul din Afganistan, Transnistria, şi victimelor catastrofei de la Cernobîl.Acest monument, a fost ridicat la iniţiativa veteranilor acestor razboaie, iar cu susţinerea societăţii civile, a oamenilor de bună credinţă, a consiliului Raional cît şi cel Orăşenesc, a SRL,,Flerixon, am reuţit şi am finalizat lucrările în termneii propuşi.Vreau să menţionez că Consiliul orăşenesc a contribuit cu suma de 400 mii lei la construcţia acestui memorial.

Iluminarea stradalăLa SA,,RedNord” în colaborare cu APL a fost aprobat planul de aprovizionare cu energie electrică. Pe parcursul semestrului II au fost efectuate lucrări de iluminare stradală pe străzile Ştefan cel Mare, C.Porumbescu, Frunze, S.Lazo., Sf.Mitrofan, A.Russo, A.Plămădeală.SA,,Red Nord,, a efectuat lucrări de renovare și înlocuire a rețelelor electrice prin cablu cu 5 fire dintre care unul este pentru iluminare stradală.Aceste lucrări au fost efectuate pe o lungime de 5389m, iar valoarea lucrărilor constituie 84500 lei. Este încheiat contractul de restabilire a sistemului de iluminare stradală în regiunea Fabricii de tutun, iar lucările urmeayă a fi efectuate în anul curent

Proiectul ,, Montarea colectoarelor solare la grădiniţa de copii nr.9 ,,Andrieş”În cadrul Programului strategiilor de dezvoltare durabilă în domeniul tehnologiilor de energie regenerabilă, prin pilotarea proiectelor demonstrative, bazate pe utilizarea energiei solare, au fost instalate colectoare solare la grădinița de copii nr.9,,Andrieș,, unde în luna mai a fost dat în exploatare.Acest proiect a fost finaţat de FISM în sumă de 240 mii lei, și rămîne afi o inovație care reduce simțitor cheltuielile la energia termică iar copiii din acestă instituție au mereu apă caldă.

Proiectul,,Renovarea acoperişului la Casa de creaţieScopul reconstrucției acoperișului a clădirii din strada Libertății, este modernizarea aspectului bunurilor administrației publice locale. Costul acestui proiect este de 600 mii lei. Tot în acestă clădire a fost reabilitat și mobilierul, astfel în jur la 250 de scaune au fost renovate., suma ridicîndu-se la 37 mii lei.

Proiectul ,,Nursing comunitar”Pe parcusrul a 2 ani de zile Primăria oraşului de comun acord cu Consiliul orăşenesc , implementează acest proiect, prin intermediul AO,,Casmed” din mun.Bălţi,care prestează servicii medicale şi sociale la domiciliu.Urmare a inaugurării centrului integraţional de zi ,,Ungheraşul fericirii”, pentru copii cu disabilităţi, acesta este frecventat de 60 copii.

Reabilitarea străzilorPe parcursul anului 2013, au fost efectuate lucrări de plombare cu asfalt a unei porțiuni a străzii Ștefan cel Mare, de la drumul de centură pînă la Farmacia de sta.Astfel, pentru lucrările de plomabre a străyilor din oraș au fost valorificate 300 mii lei.În variantă albă , au fost construite porțiuni de străzi din cartierul,,Speranța

Proiectul,,Învățînd azi, pentru a fi sănătoși mîine, apă și canalizare în școlile din or. Florești ,,Proiectul dat a fost finanțat de USAID, în sumă de 174 mii dolari.Pe parcursul anului 2013 au fost finisate lucrările de renovare a sistemului de canalizare și WC la L.T,,M.Eminescu,,.Devizul local la construția sistemului de canalizare exterioară cu conectarea liceului și a locuitorilor din preajma rețelei la colectorul principal a atins suma de 320 mii lei.Datorită implementării acestui proiect, elevii din instituția dată beneficiază de condiții decente de igienă

Proiectul,,Eficiența energetică la L.T,,M.Costin,,Pe parcusrul anului 2013 a fost începută implementare acestui proiect, prin eleborarea devizelor, petrecerea concursului , întocmirea actelor necesare pentru a da startul acestui proiect.Astfel la moment, la liceul în cauză au fost schimbate 115 geamuri.Costul proiectului se ridică la 670 mii lei, iar la moment este în faza de derulare.Iar din sursele alocate de către Consiliul raional a fost schimbat acoperişul.

Proiectul de eficienţă energetică la blocul Primăriei

Fondarea ÎM,,SersallFor,,

O componentă important ă a unei adminsitrații publice modern este și furnizarea serviciilor publice de gospodărie comunală și calitatea acestor servicii. Astfel salubrizarea, amenajarea, rezolvarea problemelor legate de aspectul orașului prin înverzire, îmbunătățirea sistemului integrat de management al deșeuilor solide, asigurarea educării locuitorilor orașului în spiritual atitudinii grijulii față de de tot ce ne înconjoară , afăcut să să avem ca scop crearea unei întreprinderi care ar avea ca domeniu de activitate cele menționate mai sus. Astfel la începutul anului 2013 a fost fondată ÎM,,Serssal Flor, care furnizează servicii de salubrizare și amenajare a orașului. Despre activitatea acesteia, directorul întreprinderii ne va vorbi conform planului aprobat la ședințele ce urmează.

ÎntreprinderileAbordînd subiectul întreprinderilor,vreau să fac referire la întreprinderile şi agenţii economici care şi-au început activitatea în anul precedent.Astfel, pe parcusul anului 2013, oraşul Floreşti şi-a schimbat cu mult aspectul în zona Pieţii, prin deschiderea unor puncte comerciale cu o arhitectură modernă,cum ar fi: magazinul: ,,1 mie mărunţişuri’’(proprietaj Boj), ,,Total’’(proprietar Botnari), ,,Casa curata’’ (proprietar Cernopischi I.) ,,Minimax’’

În oraşul Floreşti,pe parcursul anului 2013 şi-au desfăşurat activitatetea

161 Întreprinderi individuale,comparativ cu 148 în 2012

131 SRL-uri,comparativ cu 129 în 2012; 7SA ,comparativ cu 6 în 2012,

3 Înreprinderi cu capital străin

6PECO comparativ

11 Farmacii, comparativ cu 10 în 2012

41 Magazine de construcţii, comparativ cu 38 în 2012

68 Magazine alimentare, 65 în 2012

38 Întreprinderi de deservire socială, 36 în 2012

4 Întreprinderi de construcţie

Referitor la activitatea celorlalte 3 întreprinderi prestatoare de servicii publice din subordinea Consiliului orăşenesc, şi anume, SA,,Servicii comunale Floreşti” , ÎM,,Reţele termice Floreşti”, şi ÎM,,SersalFlor”nu voi face mari referiri, întrucît conform programului de activitatea a Consiliului orăşenesc Floreşti pentru anul 2014,la fel managerii acestor întreprinderi vor veni cu un raport aparte, însă vă aduc la cunoştinţă doar cîteva cifre, şi anume:

1) veniturile SA,,Servicii comunale Floreşti”, în anul 2013 a constituit suma de 15772,9 mii lei comparativ cu 15650,9 mii lei din anul 2012, Inclusiv,

- venituri din vînzări:

15772,9 mii lei în 2013, comparativ cu 15650,9 mii lei în 2012

2) cheltuielile privind remunerarea muncii au constituit 5496,7 mii lei comparativ cu 6015,2 mii lei din anul 2012

3) rezulatul din activitatea operaţională: - 1144,9 mii lei, comparativ cu - 1184,5 mii lei din anul 2012

Făcînd referire la activitatea SA,,Servicii comunale Floreşti”, vreau repetat să aduc la cunoştinţă, că în ultimii ani, se lucrează intens la implementarea Proiectului de dezvoltare a serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă.Sigur că pe parcursul implementării proiectului au fost nemulţămiri şi plîngeri din partea cetăţenilor,la care astăzi nu vreau să fac trimitere, deoarece mulţi le cunosc.Vreau însă să pun accentul, pe un şir de contracte încheiate între SA,,Servicii comunale Floreşti” care sunt ultilizate la implementarea Proiectului de investiţii, şi anume:

Nr.

Denumirea companiei furnizor de bunuri și lucrări

Costul total al contractelor încheiate/EURO

Bunuri achiziționate, lucrări îndeplinite/EURO

Nivelul de îndeplinire

1.

Compania,,Itron France,,- livrarea contoarelor, a accesoriilor și a căminelor de plastic

2023830,00

2023830,00

100,0

2.

,,DAAC Auto,,SRL- livrarea automobilelor

162586,00

162586,00

100,0

3.

IM,,Master Systems,,SRL-frunizarea tehnicii IT

33426,00

33426,00

100,0

4

FCP,,Soldi,,SRL-efectuarea lucrărilor de extindere și renovare a rețelelor de apă în sate-total,

INCLUSIV:

or.Mărculești_________________

s.Mărculești__________________

s.Lunga662446,00
252459,00_____

186349,00_____

223638,00435659,00
121460,00________

135117,00________

176082,0065,5
48,1

74,1

78,7

5.

,,Bergerat Monnoyer,,SRL-livrarea unui excavator

51700,00

51700,00

100,0

6.

SC,,Multigama Tech SRL and Techno Test SRL,,-livrarea pompelor submersibile

37052,00

37052,00

100,0

7.

JVCA Oniko PE-livrarea echipamentului pentru stația de clorinare

155466,00

31093,20

20,0

8.

Consorțium,,Polimer Gaz Conducte,,SRL-efectuarea lucrărilor de extindere și renovare rețelelor de apă în sate-total,

INCLUSIV:

or.Ghindești__________________

s.Ghindești____________________

s.Domulgeni__________________

s.Cenușa______________________

s.Vărvăreuca__________________

s.Izvoare_____________________2002508,07
292446,00

504426,00

193532,00

305987,00

361381,00

344737,00


1426499,00
175608,00

398088,00

147776,00

254165,00

238754,00

212108,00


71,2
60,1

78,9

76,4

83,1

66,1

61,5

9.

Consorțium,,Polimer Gaz Conducte ,,SRL-efectuarea lucrărilor de renovare a rețelelor de aducțiune Gura Căinarului –Florești

909149,81

692720,00

76,2

10.

SC,,Techno World,,livrarea utilajului de desfundare a rețelelor de canalizare

68985,00
0,0

11.

Compania,,Itron France,,-livrarea contoarelor cu diameter mari

49577,50

49577,50

100,0

TOTAL

6156726,38

4944142,70

80,3
Comision unic 1%

21666,67

21666,67

100,0
TOTAL GENERAL

6178373,34

4965809,37

80,3


Yüklə 177,16 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə