Romani a judecatoria brasovYüklə 0,6 Mb.
səhifə1/8
tarix21.08.2018
ölçüsü0,6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


R O M A N I A

JUDECATORIA BRASOV

ANALIZA ACTIVITĂŢII JUDECĂTORIEI BRAŞOV PE ANUL 2015

C U P R I N S

INTRODUCERE
SCURTE CONSIDERATII PRIVIND SITUATIA INSTANTEI IN ANUL 2014 (4)
CAPITOLUL I

STAREA INSTANTEI IN ANUL 2014 (6)
Secţiunea 1 Activitatea instanţei (6)
1.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei, pe secţii/complete specializate/materii (6)

1.2. Încărcătura pe judecător (24)

1.3. Managementul resurselor umane (46)

1.4. Analiza activităţii instanţei din perspectiva indicatorilor de eficienţă (49)

1.5 Probleme de management al instanţei (52)
Secţiunea a 2-a Infrastructura si capacitatea instituţionala a instanţei (54)

Secţiunea a 3-a Calitatea actului de justiţie (57)
3.1. Ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunţate. Indicele de desfiinţare (57)

3.2. Durata de soluţionare a cauzelor (inclusiv pe materii) (62)

3.3. Mecanisme de unificare a practicii judiciare la nivelul instanţei (65)

3.4. Soluţiile pronunţate în anul 2015 de Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Curtea de Justiţie, motivele care au determinat adoptarea acestora şi impactul acestora asupra sistemului judiciar. (67)


CAPITOTLUL II

PRINCIPALELE MODIFICARI LEGISLATIVE, CU IMPACT ASUPRA ACTIVITATII INSTANTEI IN CURSUL ANULUI 2015 (68)
CAPITOLUL III

INDEPENDENŢA ŞI RĂSPUNDEREA JUDECĂTORILOR
Secţiunea 1 Răspunderea disciplinară a judecătorilor

şi a personalului auxiliar (69)
Secţiunea a 2-a Răspunderea penală a judecătorilor şi a personalului auxiliar (70)


CAPITOLUL IV

ROLUL INSTANŢEI ÎN DEZVOLTAREA SPAŢIULUI EUROPEAN

ŞI COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ (70)

CAPITOLUL V

RAPORTURILE DINTRE INSTANTA SI CELELALTE INSTITUTII SI ORGANISME, PRECUM SI CU SOCIETATEA CIVILA (71)

CAPITOLUL VI

CONCLUZII (73)

INTRODUCERE

SCURTE CONSIDERATII PRIVIND SITUATIA INSTANTEI IN ANUL 2015
Sediul

Judecătoria Braşov îşi desfăşoară activitatea, alături de Tribunalul Braşov, în sediul situat pe str. 15 Noiembrie, la nr. 45, într-o clădire cu trei nivele, aflată în administrarea operativă a Ministerului Justiţiei.

Din punct de vedere funcţional, clădirea în care îşi are sediul Judecătoria Braşov se prezintă ca un edificiu relativ modern, dotat, la nivelul spaţiilor destinate desfăşurării activităţii instanţei, cu mobilier funcţional, infrastructură pentru conectarea în reţea a echipamentului IT etc.

Spaţiul care-i revine Judecătoriei Braşov pentru desfăşurarea activităţii este împărţit într-un număr de 3 săli de judecată, 3 săli destinate şedinţelor Camerei de Consiliu ( una pentru şedinţe penale dotată cu aparatură de înregistrare şi două destinate şedinţelor civile), 3 spaţii destinate arhivei (civilă, penală şi cea pasivă), precum şi 27 de birouri pentru personalul instanţei, la care se adaugă spaţiile anexe (holuri, dependinţe etc.).Organizarea administrativă


Teritorial, Judecătoria Braşov are în circumscripţia sa municipiul Braşov şi un număr de alte 3 oraşe si 14 comune cu satele aferente.

Judecătoria Braşov este judecătoria cu cea mai mare activitate dintre cele 4 judecătorii aflate in subordinea Tribunalului Braşov, cat si dintre cele 7 judecătorii din cadrul Curţii de Apel Braşov.

Schema de judecători a Judecătoriei Brasov era la sfârşitul anului de 44 de locuri, aceasta crescând cu doua locuri in cursul anului 2015 – un loc prin Hotărârea CSM 412/15.05.2015 ( un loc a fost repartizat prin Hotărârea CSM 1359/17.12.2015 însă Ordinul MJ pentru suplimentarea schemei de personal nu a fost emis în anul 2015).

Judecătoria Braşov este condusă de un preşedinte, un vicepreşedinte, preşedinţii secţiilor civila si penala şi de un colegiu de conducere constituit în data de 24.10.2005, fiecare cu atribuţiile specifice, exercitate în limita competenţelor legale.

În cadrul Judecătoriei Braşov funcţionează din luna august a anului 2007 două secţii: civilă, respectiv penală. În anul 2015 secţia civilă a cuprins un număr de 33 de posturi de judecător iar secţia penală un număr de 11 posturi.

În cadrul secţiei civile au funcţionat până la data de 01.07.2015 un număr de 4 completuri specializate in judecarea cauzelor in materia „fond funciar”. Ulterior datei de 01.07.2015 toatele completele civile ce au ca titulari judecători definitivi au soluţionat cauze având ca obiect „fond funciar”, astfel cum s-a stabilit prin Hotărârea de colegiu nr. 10/30.06.2015. În tot cursul anului 2015 în cadrul secţiei civile au funcţionat 4 completuri specializate in judecarea cauzelor in materia „minori si familie”.

În secţia penală numărul total al completurilor la sfârşitul anului 2015 era de 7, toate fiind specializate in judecarea cauzelor cu minori. In plus, la nivelul secţiei penale funcţionează si doua completuri specializate în soluţionarea cauzelor de corupţie, titularii acestora fiind desemnaţi din cadrul judecătorilor secţiei penale şi două complete ce soluţionează cererile de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi.

Din colegiul de conducere al Judecătoriei Braşov, alături de preşedinte, au făcut parte 4 judecători aleşi, cate doi din fiecare secţie.

La Judecătoria Braşov au fost convocate şi organizate, în condiţiile Legii nr. 304/2004 şi ale Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, adunări generale ale judecătorilor, în exercitarea atribuţiilor statuate în dispoziţiile art. 51 din legea menţionată şi ale art. 19 din Regulament.

În cadrul instanţei îşi desfăşoară activitatea compartimentele auxiliare prevăzute în art. 37 din Regulament, respectiv grefa, registratura, arhiva (penală, civilă şi cea pasivă), biblioteca, precum şi Biroul de informare şi Relaţii Publice. Acesta din urmă, condus de un judecător desemnat de preşedintele instanţei cu aprobarea colegiului de conducere, are în componenţa sa un număr de 2 judecători şi doi grefieri.
CAPITOLUL I.
STAREA INSTANTEI IN ANUL 2015
Secţiunea 1 Activitatea instanţei în anul 2015
1.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei, pe secţii/complete specializate/materii
În anul 2015, Judecătoria Braşov a soluţionat un număr de 28.176 dosare din cele 39.318 cauze care au rulat pe rolul sau in cursul anului de referinţa (cauze nou intrate si stocul din anul anterior).

Comparativ cu anii anteriori situaţia se prezintă astfel:

VOLUMUL

DE ACTIVITATE


2012


2013


2014


2015


NUMAR TOTAL DE DOSARE

45.492

49.667

48.26939.318


DOSARE SOLUTIONATE

31.451

37.323

37.92828.176
Numărul total de dosare aflat pe rolul judecătoriei în anul 2015 a scăzut raportat la toţi anii anteriori. Procentul de scădere este următorul : faţă de anul 2012 – 13,58 %, faţă de anul 2013 – 20,84 %, faţă de anul 2014 – 18,55 %.

Reducerea numărului de dosare se datorează modificării Codului de procedură civilă prin L 138/2014, intrată în vigoare la data de 16.10.2014. Astfel, pe rolul Judecătoriei Braşov în anul 2013 au fost înregistrate 13.462 cereri având ca obiect „încuviinţare executare silită” iar în anul 2014 un număr de 14.510 dosare cu acest obiect la care se adaugă 1380 dosare cu obiect „investire cu formulă executorie” înregistrate după data de 16.10.2014. În anul 2015 au fost înregistrate doar 9267 dosare ce au ca obiect „investire cu formulă executorie”. Diferenţa de 6.600 dosare cu acest obiect se reflectă în scăderea volumului de activitate.

In ceea ce priveşte rata de soluţionare (calculata prin raportarea cauzelor noi la cele soluţionate intr-un an), evoluţia este următoarea:


INSTANTA


2012


2013


20142015


CAUZE NOI

32.499

35.626

35.925

28.273CAUZE SOLUTIONATE

31.451

37.323

37.928

28.176


RATA

DE SOLUTIONARE
96,77%104,76%105,57%99,65%

Se observă o scădere a ratei de soluţionare în raport cu anii anteriori. Reducerea se explică prin scăderea numărului de cereri ce privesc executarea silită, acestea fiind dosare ce se soluţionează într-un termen foarte scurt de la data înregistrării.

In ceea ce priveşte rata de soluţionare pe fiecare luna, situaţia se prezintă pe anul 2015 astfel:
LUNADOSARE NOI INREGISTRATEDOSARE SOLUTIONATE


RATA LUNARA DE SOLUTIONARE

ianuarie

2145

2267

105,68%

februarie

2544

2629

103,34%

martie

3200

2599

81,21%

aprilie

2055

2882

140,21%

mai

2279

2416

106,01%

iunie

2549

2364

92,74%

iulie

2183

1983

90,83%

august

1920

898

46,77%

septembrie

2457

2361

96,09%

octombrie

2330

2525

108,36 %

noiembrie

2395

2743

114,53%

decembrie

2216


2587

116,74%

Tabelul de mai sus arata ca luna in care se înregistrează cea mai scăzuta rata de soluţionare ( sub 50 %) este luna august de vacanta judecătoreasca când se judeca numai dosarele urgente.

Din totalul de 28.273 dosare noi înregistrate pe rolul Judecătoriei Braşov in anul 2015, 24.750 s-au înregistrat pe secţia civila, iar 3523 dosare s-au înregistrat pe secţia penala.

In cadrul secţiei civile s-au soluţionat in 2015 un număr de 24.585 dosare, in timp ce secţia penala a soluţionat 3.591 dosare.


Volumul de activitate al secţiei civile in anul 2015 se apreciază prin raportare la numărul total de dosare rulate, anume 34.908 dosare (nou intrate – 24.750 împreuna cu stocul din anii anteriori – 10.158).

La fel, si secţia penala a înregistrat un volum de activitate determinat de cele 4410 cauze rulate. ( nou intrate 3523 împreună cu stocul din anii anteriori – 887).

Tabelul si graficul de mai jos evidenţiază evoluţia volumului de activitate pe secţii, prin raportare la ultimii 4 ani de zile.

SECTIA CIVILAVOLUMUL

DE ACTIVITATE


2012


2013


2014


2015


NUMAR TOTAL DE DOSARE

41.580

44.901

43.254

34.908DOSARE SOLUTIONATE

28.236

33.452

33.855

24.585


SECTIA CIVILA


2012


2013


20142015


CAUZE NOI

29.344

31.557

31.805

24.750CAUZE SOLUTIONATE

28.236

33.452

33.855

24.585RATA

DE SOLUTIONARE
96,22%106 %106,44%99,33 %EVOLUTIA RATEI DE SOLUTIONARE – SECTIA CIVILA

Potrivit datelor prezentate, activitatea secţiei civile a scăzut cu un procent de 6,68 % faţă de anul 2013 şi cu un procent de 7,12 % faţă de anul 2014.


In concluzie, diferenţele semnificative între numărul de dosare înregistrate şi cele soluţionate, în raport cu anii anteriori, se datorează reducerii numărului de cereri ce privesc executarea silită ( investiri cu formulă executorie). În anul 2014 s-au înregistrat un număr de 15890 dosare cu acest obiect în timp ce în anul 2015 doar 9267 dosare.


SECTIA PENALAVOLUMUL

DE ACTIVITATE


2012


2013


2014


2015


NUMAR TOTAL DE DOSARE

3.912

4.766

5.015

4410DOSARE SOLUTIONATE

3.215

3.871

4.073

3.591SECTIA PENALA


2012


2013


2014


2015


CAUZE NOI

3.155

4.069

4.120

3.523CAUZE SOLUTIONATE

3.215

3.871

4.073

3.591RATA

DE SOLUTIONARE
101,90%95,13 %98,85%101,93 %


EVOLUTIA RATEI DE SOLUTIONARE – SECTIA PENALA

Potrivit datelor prezentate activitatea secţiei penale s-a redus în raport cu anii 2013 şi 2014 şi a crescut faţă de anul 2012. Raportat la anul 2014 scăderea este de 14,50 % iar în raport cu anul 2013 de 13,42 %.

In ceea ce priveşte cauzele soluţionate la nivelul secţiei penale se observă o creştere a numărului acestora în raport cu numărul cauzelor intrate.

Ce se poate observa din analiza activităţii Secţiei penale este faptul că volumul de activitate are o influenţă directă asupra celerităţii cu care se soluţionează dosarele.

In 2015, in cadrul instanţei au funcţionat completuri specializate in materia „fond funciar” si in materia „minori si familie”.
Situaţia cauzelor intrate si soluţionate pe completurile specializate ale secţiei civile in 2015, comparativ cu anii anteriori, se prezintă astfel:VOLUMUL DE ACTIVITATE PE COMPLETURI SPECIALIZATE
201220132014
2015


DOSARE

STOC ANTERIOR


CAUZE NOI


SOLUTIONA-TE


STOC


ANTERIOR

CAUZE NOI


SOLUŢIONA-

TE

STOC ANTERIOR


CAUZE NOI


SOLUTIO-NATE
STOC ANTERIOR


CAUZE NOI


SOLUTIONATE

FOND

FUNCIAR

91

62

85

68

48

56

60

64

69

55

48

65MINORI

SI

FAMILIE

1.170

2.235

2.304

1101

1723

1957

867

1959

2083

944

2024

1880LITIGII

CU

PROFESIONISTI

3.587

13.943

12.581

4649

10521

12041

3129

5693

5574

2651

13231

13135

In ceea ce priveşte volumul de activitate in specializarea „fond funciar”, se constata ca acesta, a scăzut în raport cu anii 2012 şi 2014 şi este egal cu cel din anul 2013.Rata de soluţionare a cauzelor de fond funciar se menţine de 3 ani la peste 100% ( 137% - 2012, 116 % - 2013, 107,81 % - 2014, 135,41 în 2015).

COMPLETURI SPECIALIZATE FOND FUNCIAR - SECTIA CIVILA


In ceea ce priveşte volumul de activitate in specializarea „minori si familie”, se constata ca acesta, după ce a înregistrat în 2012 o creştere uşoara, de 5,84%, în anul 2013 a scăzut cu 22,9% pentru ca în anul 2014 să se înregistreze o uşoară creştere cu 13,69 % faţă de anul 2013. În anul 2015 creşterea este nesemnificativă cu doar 3,22 % faţă de anul precedent.

Astfel, dacă în anul 2012 completele de minori şi familie au rulat un număr de 3405 dosare (stoc + nou înregistrate), în anul 2013 au rulat 2824 dosare, în anul 2014 au rulat 2826 dosare iar în anul 2015 au rulat 2968 dosare.

In ceea ce priveşte dosarele soluţionate in aceasta specializare, numărul lor s-a situat la 2304 în anul 2012, a scăzut la 1957 în 2013, a crescut la 2083 în 2014 pentru ca în anul ca în anul 2015 să scadă la 1880.Rata de soluţionare a oscilat de asemenea in ambele sensuri, de la 103,8 % in anul 2012, în anul 2013 a crescut la 114,62%, în anul 2014 a scăzut la 106,32% iar în anul 2015 a scăzut la 92,88.


COMPLETURI SPECIALIZATE MINORI SI FAMILIE

SECTIA CIVILA


In ceea ce priveşte cauzele având ca obiect „litigii cu profesionişti”, deşi nu exista la nivelul instanţei completuri specializate in judecarea acestora, având in vedere numărul lor important, acestea au fost evidenţiate distinct in ultimii 3 ani de zile, constatându-se ca numărul lor a înregistrat o creştere în raport cu anul 2014.

În anul 2014 numărul litigiilor cu profesionişti a scăzut la 5693. Scăderea se datorează înregistrării cererilor cu valoare redusă ca şi cauze civile. În anul 2015 numărul acestor dosare a crescut la 15.882 dosare ( stoc 2651 + dosare nou înregistrate 13.231)

Litigiile cu profesionişti soluţionate in anul 2015 au fost in număr de 12581, in anul 2013 au fost în număr de 12.041, în anul 2014 au fost în număr de 5.574 iar în anul 2015 a crescut la 13.135.

Rata de soluţionare a acestor cauze s-a situat in 2012 la 90,23 %, a crescut în 2013 la 114,44%, a scăzut în 2014 la 97,90 % şi în anul 2015 a scăzut la 99,27 %.LITIGII CU PROFESIONISTI - SECTIA CIVILAEvoluţia volumului de activitate înregistrat pe completurile specializate ale secţiei penale in 2015, comparativ cu anii anteriori, se prezintă astfel:


VOLUMUL DE ACTIVITATE PE COMPLETURI SPECIALIZATE
201220132014

2015DOSARE

STOC ANTERIOR


CAUZE NOI


SOLUTIONATE


STOC


ANTERIOR

CAUZE NOI


SOLUŢIONATE


STOC ANTERIOR


CAUZE NOISOLUŢIONATE


STOC ANTERIOR


CAUZE NOI


SOLUTIONATE
CORUPTIE

5

3

5

4

2

2

4

4

5

3

1

1


In cadrul secţiei penale au funcţionat doua complete specializate in judecarea cauzelor de corupţie. In cursul anului 2015 au existat pe rolul instanţei 4 cauze de „corupţie” (3 in stoc si 1 dosar nou) si a fost soluţionat 1 dosar.Volumul de activitate pe completelor de „corupţie” a înregistrat o scădere în anii 2012 şi 2013 şi o creştere în anul 2014 pentru ca în anul 2015 să scadă considerabil. Astfel, de la 3 dosare in 2012, a scăzut la 2 dosare in 2013, a crescut la 4 în 2014 şi a scăzut la 1 dosar în 2015.

Rata de soluţionare a fost in 2012 de 166,66%, în 2013 de 100%, în 2014 de 125 % iar in 2015 a scăzut 100%.DOSARE DE CORUPTIE - SECTIA PENALAPe materii, evoluţia situaţiei cauzelor nou intrate este redata in tabelul de mai jos:


MATERIA


CAUZE NOU INTRATE


PROCENTSCADERECRESTERE

2011


2012


2013


2014


2015


2011


2012


2013


2014


2011


2012


2013


2014

PENAL


2.985

3.155

4069

4.120

3.523

-

-

13,42%

14,50%

15,28%

1,94%

-

-

CIVIL

30.343

29.344

31.577

31.805

24.750

18,44%

15,66%

21,63%

22,19%

-

-

-

-TOTAL33.328


32.499


35.646


35.925


28.273


15,17%


86,99%


20,69%


21,30%


-


-


-


-


Evoluţia stocului de dosare înregistrat la sfârşitul fiecăruia din ultimii 5 ani este prezentata in tabelul de mai jos:MATERIA


PROCENT2011


2012


2013


2014


2015


SCADERECRESTERE


2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014


PENAL

757

697

895

903

819

-

-

8,80%

7,67%

7,58%

19,40%

-

-CIVIL

12.236

13.347

11.449

10.274

10316

15,70%

22,71%

8,90%

-

-

-

-1,54%


TOTAL12.993


14.044


12.344


11.045


11.135


14,31%


20,72%


9,80%


-


-


-


-


0,81%Yüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə