Sadıqova Qərənfil Azərbaycan tarixiYüklə 17,44 Kb.
tarix10.01.2022
ölçüsü17,44 Kb.
#108033

Sadıqova Qərənfil_Azərbaycan tarixi

 1. Qədim Manna, Atropatena və Albaniya dövlətləri haqqında məlumatların əks olunduğu mənbələr

 2. Azərbaycan ərazisində quldarlıq və erkən feodalizm dövründə torpaq  münasibətləri

 3. Azərbaycan III-V əsrlərdə

 4. Sasani hakimiyyəti dövründə torpaqç , vergi və köçürmə siyasəti və nəticələri

 5. Ərəb işalları ərəfəsində Azərbaycan ərazisində siyasi və iqtisadi vəziyyət

 6. Azərbaycanda ərəb ağalığı dövrünü təsvir edən mənbələr

 7. Azərbaycan ərazisində islam dininin yayılma xüsusiyyətləri

 8. Xilafətin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda idarəetmə, köçürmə, torpaq və vergi siyasəti

 9. Xilafətin süqutu və Azərbaycanda feodal dövlətləri

 10. Böyük Səlcuq İmperiyasının Azərbaycan hissəsi

 11. Şirvanşahlar dövlətin Azərbaycan tarixində yeri

 12. Atabəylərin hakimiyyəti dövründə iqtisadi vəziyyət

 13. Monqol hücumlarının siyasi və iqtisadi nəticələri

 14. Qaraqoyunlu dövlətinin yüksəlişi və süqutu səbəbləri

 15. Ağqoyunlu dövlətində hakimiyyət uğrunda ara müharibələri

 16. Ağqoyunlu dövlətinin diplomatik münasibətləri

 17. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətləri zamanı Azərbaycanın mədəni həyatı

 18. Səfəvilər dövlətinin yaranmasının zəruri şərtləri. Dövlətin I Şah İsmayıl dövrünün xarakterik xüsusiyyətləri

 19. Səfəvilər dövləti I Şah Təhmasibin hakimiyyəti dövründə

 20. Səfəvi-Osmanlı müharibələrinin siyasi və iqtisadi nəticələri

 21. Səfəvi dövlətinin Avropa ilə diplomatik münasibətləri

 22. Səfəvilər dövründə iqtisadi münasibətlər

 23. Azərbaycan ərazisində Türkiyə, İran və Rusiya dövlətlərinin maraqlarının toqquşması

 24. Azərbaycan-Rusiya münasibətləri XVII-XVIII əsrlərdə

 25. Azərbaycanda İran hakimiyyətinin bərpası.Nadir şahın tarixdəki rolu

 26. 1870-ci il 14 may “Kəndli islahatı”nın mahiyyəti və iqtisadi nəticələri

 27. Azərbaycan xanlıqlarının Rusiya tərəfindən işğalı

 28. Azərbaycan xanlıqlarının yaranmasını zəruri edən şərtlər

 29. Azərbaycanda kapitalist münasibətlərini şərtləndirən amillər

 30. Azərbaycanda milli qırğın (1905-1906-cı illər)

 31. Bakı xanlığı

 32. Çarizmin Azərbaycanda idarəçilik sistemi

 33. Çarizmin köçürmə siyasəti

 34. Çarizmin müstəmləkə zülmünə qarşı üsyanlar

 35. Gəncə xanlığının beynəlxalq vəziyyəti

 36. Gülüstan nüqaviləsinin əsas şərtləri və Azərbaycan üçün nəticələri

 37. XX əsrin əvvəllərində fəhlə tətilləri. “Mazut konstitusiyası”

 38. XX əsrin əvvəllərində siyasi partiya və təşkilatların meydana gəlməsi

 39. XIX əsrin 60-70-ci illərində Azərbaycanda keçirilən şəhər və inzibati islahatların mahiyyəti

 40. XIX əsrin II yarısında neft sənayesinin inkişafı

 41. I Rus-İran müharibəsi zamanı Azərbaycan

 42. I Rus-İran müharibəsinin səbəbləri və siyasi nəticələri

 43. II Rus-İran müharibəsi zamanı Azərbaycan

 44. İrəvan xanlığının yaradılması. Xanlığın daxili və beynəlxalq vəziyyəti. Naxçıvan xanlığı

 45. Qarabağ xanlığında mərkəzdənqaçma qüvvələrin fəaliyyəti və siyasi nəticələri

 46. Qarabağ xanlığının yaradılması. Pənahəli xanın daxili və xarici siyasəti

 47. Qubalı Fətəli xanın daxili və xarici siyasəti

 48. Şamaxı xanlığının Azərbaycan tarixində yeri. Xanlığın idarəçiliyində fərqli xüsusiyyətlər

 49. Şəki xanlığının yaradılması. “Qızılqaya xəyanəti”

 50. Türkmənçay müqaviləsinin əsas şərtləri və Azərbaycan üçün nəticələri

 51. Azərbaycanın Birinci Dünya müharibəsində iştirakı

 52. Rusiyada 1917-ci il Fevral inqilabı və oktyabr inqilabından sonra Azərbaycanda siyasi vəziyyət

 53. Bakı Kommunası və onun anti-Azərbaycan siyasəti

 54. Güney Azərbaycanda demokratik milli-azadlıq hərəkatı

 55. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan olunması və hökumət quruluşu

 56. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin daxili və xarici siyasəti

 57. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu

 58. XI Qırmızı Ordunun Azərbaycana hücumu. Sovet dövlətçiliyi

 59. XX əsrin I yarısında Azərbaycanda sovet milli siyasəti

 60. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti və Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası

 61. Azərbaycanda sosial-iqtisadi və mədəni inkişaf. Kütləvi repressiya

 62. Azərbaycanın II Dünya Müharibəsində iştirakı

 63. II Dünya Müharibəsindən sonra Azərbaycanın sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı

 64. II Dünya Müharibəsindən sonra Azərbaycanın siyasi və mədəni inkişafı

 65. Qərbi Azərbaycandan azərbaycanlıların deportasiyası (1948-1953 illər)

 66. II Dünya Müharibəsi və sonrakı dövrdə Cənubi Azərbaycan: siyasi vəziyyət

 67. SSRİ-də yenidənqurma və Azərbaycana təsiri

 68. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi

 69. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası və ilk addımları (1991-1993-cü illər)

 70. XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycan Respublikası xarici siyasəti

 71. XX əsrin 90-cı illərində Azərbaycan Respublikasının neft strategiyası

 72. Bazar iqtisadiyyatı yolunda. İqtisadi dirçəlişin başlanğıcı

 73. III minilliyin əvvəllərində Azərbaycan: sosial-iqtisadi vəziyyət

 74. III minilliyin əvvəllərində Azərbaycan: xarici siyasət

 75. III minilliyin əvvəllərində Azərbaycan: mədəni vəziyyət

Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> «Maliyyə və maliyyə institutlari» kafedrası «Valyuta ehtiyatları və xarici borc siyasəti» fənninin proqrami
2015 -> Бакалавр щazırlыьы цчцн “marketinq təDQİqatlari” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
2015 -> Маэистр щazırlыьы цчцн “тятбиги маркетинг тядгигатлары” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
2015 -> Ali məktəb pedaqogikası
2015 -> Mühazirə ali məktəbdə təlimin əsas təşkili forması kimi. Mühazirənin strukturu. Mühazirəyə verilən tələblər

Yüklə 17,44 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə