ŞAGİrdləRİNİN İstehsalat təCRÜBƏSİ haqqinda müqaviLƏYüklə 21,25 Kb.
tarix27.12.2018
ölçüsü21,25 Kb.

ŞAGİRDLƏRİNİN İSTEHSALAT TƏCRÜBƏSİ HAQQINDA

MÜQAVİLƏ


Bir tərəfdən

QƏBƏLƏ DÖVLƏT PEŞƏ TƏHSİL MƏRKƏZİ Qəbələ şəhəri 28may küçəsi - 34

( təhsil müəssisəsinin adı və nömrəsi )

Təhsil müəssisəsinin direktoru _Məmmədov Azad Yahya oğlunun şəxsində

( soyadı, adı, atasının adı )

və digər tərəfdən__________________________________________________________________

( müəssisə, təşkilat, idarə, xidmət sahəsi və.s)

________________________________________________________________________________

( istehsalat sahələrinin adı )

________________________________________________________________________________

( vəsifəsi, soyadı, adı, atasının adı )

____________________________________________________________şəxsində aşağıdakı müqaviləni başladılar.

1. Peşə Təhsil Mərkəzi aşağıdakıları öhdəsinə götürür:

1.1. İxtisaslı fəhlələrin hazırlanmasına dair tədris plan və proqramlarına əsaslanaraq ____ ___________________________20_____il tarixdən ___ _____________________20____il tarixə kimi aşağidakI peşələr _____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

üzrə şagirdlərini istehsalat təcrübəsinə göndərməli. Peşələr üzrə hər bir qrupun istehsalat təlimi ustasının soyadı, adı, atasının adı göstərilməklə tədris qrupları üzrə şagirdlərin siyahısı əlavə olunur.

1.2. Müəssisəyə istehsalat təcrübəsinə göndərilən şagirdlərin ilk peşə hazırlığını, onlar tərəfindən istehsalat avadanlığının texniki istismar qaydalarını, iş yerlərində və müəssisələrin ərazisində davranış qaydaların, təhlükəsizlik iş qaydaları və proqramlarını öyrənilməsi və bunlara riayət olunmasını təmin etməli.

Təlim dövründə müəssisədə mövcud olan əmək intizamı qaydaları şagirdlərə də aid edilir.

1.3. İstehsalat təlimi ustaları vasitəsilə şagirdlərin tədris işlərini təşkil etməli və istehsalat təcrübəsinə rəhbərliyi həyata keçirməli.

2. “Müəssisə” aşağıdakıları öhdəsinə götürür:

İstehsalat müəssisəsi şagirdin təcrübə müddətində lazımi bacarıqlara yiyələnməsi üçün normal istehsalat proseslərində iştirakını təmin etməlidir. Tədris məqsədləri təhsil müəssisəsinin kurator müəllimi ilə razılaşdırılmalıdır. Şagird hər bir fəaliyyət üçün lazımi göstərişlər əldə edir və müəssisənin istehsal prosesinə cəlb edilir.


İstehsalat təcrübəsi müddətində müəssisənin təcrübəyə cavabdeh işçisi (təcrübə rəhbəri) şagirdin fəaliyyətinə nəzarət və düzəlişlər edir və təcrübənin sonunda mövcud nümunə (formulyar) əsasında şagirdin fəaliyyətini qiymətləndirir. Məktəbə istehsalat təcrübəsinin nəticələri üzrə hər bir təcrübə küçən şagird üçün istehsalat xasiyyətnaməsini təqdim etməli.

Şagirdin vəzifələri:
Şagird istehsalat müəssisəsindəki normal iş saatlarına riayət edir və müəssisənin normal iş prosesində iştirak edir (işləyir). O, müəssisə işçilərinin göstərişlərinə əməl etmək və tapşırılmış işləri mümkün qədər yaxşı yerinə yetirməyi öhdəsinə götürür.
İstehsalat təcrübəsi zamanı əldə edilmiş müəssissə daxili məlumatları digər şəxslərə ötürülməsi qadağandır.

Təhsil müəssisəsinin vəzifələri:
Kurator müəllim (və ya istehsalat təlim ustası) istehsal müəssisəsi ilə razılaşdırmaqla təcrübə dövrü üçün tədris planını hazırlayır. O, istehsal müəssisələrinə etdiyi müvafiq sayda səfərlər zamanı istehsalat təcrübəsinin müfaviq qaydada təşkil edildiyini yoxlayır. Kurator müəllim istehsalat müəssisəsi ilə razılaşdırılmış formada işlənməli mövzuları müəyyənləşdirir və onları qiymətləndirir.

İstehsalat müəssisəsinin maddi təminatı:
İstehsalat müəssisəsi öz arzusu ilə təcrübə müddəti ərzində şagirdə yemək xərclərinin ödənilməsi, nəqliyyat və qalmaq imkanı yarada bilər. Şagirdin əməyinin ödənişi aparılmır. Amma istehsalat müəssisəsi könüllülük prinsipi ilə şagirdə cib xərci ödəyə bilər.

Şagirdin gördüyü işlər:
Şagird öz fiziki imkanları daxilində istehsalat müəssisəsinin işlərinin görülməsində yaxından iştirak edir.

Bu müqavilə 2 (iki) nüsxədə tərtib edilmiş və hər tərəfdə 1 (bir) nüsxə saxlanılır.


İMZALAR VƏ TƏRƏFLƏRİN HÜQUQİ ÜNVANLARI


Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi

Direktor: ________________________Məmmədov Azad Yahya oğlu

_________________________________

___ _____________________ 2018-ci il
M.Y.

Müəssisə:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___ ____________________ 2018-ci il
M.Y.


Müqavilə ilə tanış oldum, şərtləri ilə razıyam və imzamla təsdiq edirəm:
  1. Şagird _______________________________________ ____________ ______________- ________________

soyadı, adı imza tarix qrup

  1. Şagird _______________________________________ ____________ ______________- ________________

soyadı, adı imza tarix qrup

  1. Şagird _______________________________________ ____________ ______________- ________________

soyadı, adı imza tarix qrup

  1. Şagird _______________________________________ ____________ ______________- ________________

soyadı, adı imza tarix qrup

  1. Şagird _______________________________________ ____________ ______________- ________________

soyadı, adı imza tarix qrup

Yüklə 21,25 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə