Səmayə ƏHMƏD qızı CƏLİlovaYüklə 0,64 Mb.
tarix07.05.2020
ölçüsü0,64 Mb.
#102563

SƏMAYƏ ƏHMƏD qızı CƏLİLOVA
Türkologiya kafedrasının müəllimi

İş telefonu: 012-439 04 69 

İmeyl: scelilova62@gmail.com
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1962-ci il fevral ayının 5-də Bərdə rayonunda anadan olub.

 • 1968-1978-ci illərdə Yevlax şəhəri 3 saylı orta məktəbində təhsil alıb.

 • 1983-1988-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində ali təhsil alıb.

 • 1993-cü ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır.

 • Ailəlidir, iki övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1995-2000-ci illərdə Türkologiya kafedrasının dissertantı olub. “M.Füzuli dilinin frazeologiyası” adlı dissertasiya işi üzərində işləyir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1993-2000-ci illərdə BDU-nun Türkologiya kafedrasında baş laborant.

 • 2001-ci ildən BDU-nun Türkologiya kafedrasının müəllimidir.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  

 • Əski Azərbaycan yazısı

 • Azərbaycan dialektologiyası

 • Bədii mətnin linqvistik təhlili

 • Azərbaycan ədəbi dili

 • Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • M.Füzuli dilinin frazeologiyası
İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR
 • 2006, Bakı, Azərbaycan. BDU. “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri“ mövzusunda respublika elmi-nəzəri konfransı.

 • 2013, Bakı, Azərbaycan. BDU. Görkəmli dilçi alim, ədib professor Bəkir Çobanzadənin anadan olunmasının 120 illik yubileyinə həsr olunmuş “Bəkir Çobanzadə və türkologiyanın müasir problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransı

 • 2015, Bakı, Azərbaycan, Bakı Dövlət Universiteti. Görkəmli ictimai xadim, Xalq şairi, akademik Bəxtiyar Vahabzadənin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan Filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. BDU. Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illik yubileyinə həsr edilmiş “Müasir türkologiya: dünən, bu gün və sabah (problemlər və perspektivlər)” Respublika elmi konfrans

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. BDU. Görkəmli türkoloq alim, Əməkdar Elm Xadimi, akademik Tofiq İsmayıl oğlu Hacıyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyası: inkişafın yeni mərhələsi” mövzusunda Respublika elmi konfransı

 • 2018, Bakı, Azərbaycan. BDU. Bəkir Çobanzadə - 125 “Azərbaycan dili: dünən və bu gün” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans
ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ


Məqalələr


 • 2000, “Kitabi-Dədə Qorqud”un dilində feili frazeoloji birləşmələr”. Tədqiqlər № 3. Bakı, Elm, s. 81-88

 • 2002, “Frazeoloji yaradıcılıqda müstəqillikdən məcaziliyə inkişaf (Fezulinin dili əsasında)”. Tədqiqlər №2. Bakı, Elm, s. 61-67

 • 2006, “Füzuli yaradıcılığındakı frazeoloji vahidlərin semantik tərkibi”. “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri“ mövzusunda respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı, s. 203-213

 • 2006, “Füzuli əsərlərində feili frazeoloji birləşmələr”. Bakı Universiteti Xəbərləri № 3. Bakı, s. 203-209

 • 2007, “İsmi frazeoloji birləşmələrin üslubi imkanları (Füzuli dili əsasında)”. Tədqiqlər № 4. Bakı, Elm, s. 191-201

 • 2008, “Füzuli dilindəki feili frazeoloji birləşmələrin leksik-qrammatik mənzərəsi”. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, № 6(66), s. 70-74

 • 2009, “Füzuli dilində işlənmiş somatik frazeologizmlərin semantik-struktur xüsusiyyətləri”. Tədqiqlər № 4. Bakı, Elm, s. 165-173

 • 2010, “M.Füzulinin əsərlərində atalar sözləri, zərb məsəllər və frazeoloji ifadələr”. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, № 5. s. 95-98

 • 2011, “Füzuli dilindəki frazeoloji vahidlərin məna növləri”. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, № 3 (79). s. 125-128

 • 2012, “Füzuli dilində qeyri-feili frazeoloji vahidlərin tərkibi”. Filologiya məsələləri № 10. Bakı, s. 21-26

 • 2013, “M.Füzuli dilində işlənmiş bədii təyinlərin leksik-semantik xüsusiyyətləri”. Görkəmli dilçi alim, ədib professor Bəkir Çobanzadənin anadan olunmasının 120 illik yubileyinə həsr olunmuş “Bəkir Çobanzadə və türkologiyanın müasir problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, BDU, s. 187-192

 • 2014, “1920-ci illərdə söz yaradıcılığı: sadə və düzəltmə sözlər”. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, № 3 (91). s. 80-81

 • 2014, “Füzulinin dilində frazeoloji birləşmələrin üslubi imkanları”. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, № 4 (92). s. 29-32

 • 2015, “Füzuli qəzəllərində frazeologizmlərin leksik-semantik xüsusiyyətləri”. Görkəmli ictimai xadim, Xalq şairi, akademik Bəxtiyar Vahabzadənin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan Filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, s. 370-373

 • 2016, “Füzulinin dil xüsusiyyətlərinə dair qeydlər”. Əməkdar Elm Xadimi, akademik Tofiq İsmayıl oğlu Hacıyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyası: inkişafın yeni mərhələsi” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2 noyabr, s. 124-127

 • 2016, “Fuzuli Şiiri türk edebi dilinin temelidir”. Prof. Dr. Tofiq Hacıyev. Türklük bilimində bir ömür kitabı. 1. Baskı. Ankara, s. 247-253

 • 2017, “Füzuli dilində frazeoloji birləşmələrin işlənmə xüsusiyyətləri”. Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri № 3. s. 196-202

 • 2018, “M.Füzuli qəsidələrində işlənmiş frazeoloji vahidlərin fəlsəfi tutumu”. Bəkir Çobanzadə - 125 “Azərbaycan dili: dünən və bu gün” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, s. 173-177

 • 2018, “Füzuli: türkdilli şeirin sultanı”. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, № 2 (106). s. 277-280

Yüklə 0,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə