Sevda muradxan qızı sadiqovaYüklə 115,56 Kb.
tarix20.03.2020
ölçüsü115,56 Kb.
#102308

SEVDA MURADXAN qızı SADIQOVA
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosentTürkologiya kafedrasının dosenti

İş telefonu: 012-439 04 69 

İmeyl: sevda.mcabbar@yahoo.comQISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1962-ci il yanvar ayının 15-də Bakı şəhərində anadan olub.

 • 1968-1978-ci illərdə Laçın şəhər 1 №-li orta məktəbdə təhsil alıb.

 • 1978-1983-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

 • Ailəlidir, üç övladı var.
ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 • 1997-ci ildə “Dəbistan uşaq jurnalının dili” adlı dissertasiya işini müdafiə edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini alıb.

 • 2011-ci ildə dosent elmi adını alıb.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 1983-1984-cü illərdə Respublika 1 nömrəli internat məktəbində müəllim.

 • 1984-1990-cı illərdə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Naziyliyi “Sosialist qanunçuluğu” bülletenində baş redaktor.

 • 1990-1994-cü illərdə BDU-nun Türkologiya kafedrasında baş laborant.

 • 1994-2004-cü illərdə BDU-nun Türkologiya kafedrasında müəllim.

 • 2004-2009-cu illərdə BDU-nun Türkologiya kafedrasında baş müəllim.

 • 2009-2011-ci illərdə BDU-nun Türkologiya kafedrasında dosent əvəzi.

 • 2011-ci ildən BDU-nun Türkologiya kafedrasının dosentidir.
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Türkologiya

 • Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi
İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR
 • 1994, Bakı. Azərbaycan. BDU. Aspirant və gənc tədqiqatçıların BDU-nun 75 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı

 • 2006, Bakı, Azərbaycan. BDU. AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar Elm Xadimi, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Tofiq İsmayıl oğlu Hacıyevin anadan olmasının 70 və elmi-pedoqoji fəaliyyətinin 50 illiyi münasibətilə «Filologiyanın aktual problemləri» mövzusunda elmi-nəzəri konfrans

 • 2008, Bakı, Azərbaycan. Türk xalqları ədəbiyyatı II Beynəlxalq Uşaq Ədəbiyyatı Konqresi

 • 2010, Bakı, Azərbaycan. BDU. Cəfər Xəndan Hacıyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfrans

 • 2012, Amasiya, Türkiyə. Qarabağdan Amasiyaya konül körpusu. I Uluslararası Həmzə Nigari simpoziumu. 31 may-1 iyun

 • 2012, Bakı, Azərbaycan. I Beynəlxalq Bəxtiyar Vahabzadə simpoziumu

 • 2012, Bakı, Azərbaycan. M.Ə.Sabirin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda elmi-nəzəri konfransı

 • 2013, Böyük türk şairi Yunus Əmrə və onun həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş “Yaşayan Yunus Əmrə” beynəlxalq elmi konfransı

 • 2013, Bakı, Azərbaycan. BDU. B.Çobanzadənin 120 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. II Uluslararası Hamza Nigarı Sempozyumu.

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. Azəbaycan xalq yazıçısı, respublika dövlət mükafatı laureatı, gorkəmli dramaturq İlyas Məmməd oğlu Əfəndiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı

 • 2015, B.Vahabzadənin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş „B.Vahabzadə və Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri“ mövzusunda beynəlxalq konfrans

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. BDU. Gökəmli türkoloq, Əməkdar Elm Xadimi, akademik Tofiq İsmayıl oğlu Hacıyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyası: İnkişafın yeni mərhələsi” mövzusunda Respublika elmi konfransı

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. BDU. Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illik yubileyinə həsr edilmiş “Müasir türkologiya: dünən, bu gün və sabah (problemlər və perspektivlər)” Respublika elmi konfrans

 • 2017, Bakı, Azərbaycan. Nəsimi 600. Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün. AMEA-nın müxbi üzvü, Əməkdar Elm Xadimi, professor R.Azadənin xatirəsinə ithaf olunmuş III Beynəlxalq Elmi Konfransı

 • 2017, Şamaxı, Azərbaycan. III Beynəlxalq Həmzə Nigari Türk Dünyası Mədəni İrsi Simpoziumu

 • 2018, Bakı, Azərbaycan. BDU. Görkəmli yazıçı, ədəbiyyatşünas alim və pedaqoq Mir Cəlalın 110 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransı

 • 2018, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans

 • 2018, Bəkir Çobanzadənin 125 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan dili: dünən və bu gün” mövzusunda Büynəlxalq elmi konfrans
ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ


Kitablar


 • 1993, Bahar ömrün qəm çələngi. Bakı, 129 s.

 • 2007, “Dəbistan”Uşaq jurnalının dili. (Monoqrafiya) Bakı, 168 s.

 • 2008, Lirik nəsrin dili (İ.Əfəndiyev, Ə.Məmmədxanlının hekayələri əsasında). Bakı, “Nurlan”, 48 s.

 • 2011, Bədii mətnin linqvistik təhlili (Dərs vəsaiti). Bakı, 121 s.


Metodik göstəriş və proqramlar


 • 2003, Azərbaycanə ədəbi dili tarixi. (Filologiya fakültəsinin qiyabi təhsil alan tələbələri üçün ixtisas fənlərindən metodik göstərişlər). Bakı, BDU, 107 s.

 • 2009, Azərbaycan ədəbi dili tarixi. Metodik göstəriş (Filologiya fakültəsinin qiyabi şöbə tələbələri üçün). Bakı s. 520-540

 • 2009, Linqvistik mətnşünaslıq. Metodik göstəriş. (Filologiya fakültəsinin qiyabi şöbə tələbələri üçün). Bakı, s. 484-497

 • 2011, Azərbaycan ədəbi dili tarixi. Metodik göstəriş.(qiyabi şöbə üçün), Bakı, s.

 • 2011, Bədii mətnin linqvistik təhlili. Proqram. Bakı, s.


Məqalələr


 • 1987, “XX əsrin əvvəllərində uşaq əsərlərinin dilində morfoloji normanın müəyyənləşməsi”. Türk dillərinə dair etimoloji və tarixi morfoloji tədqiqlər. Elmi əsərlərin tematik məcmuəsu. Bakı: ADU nəşri, s.76-79

 • 1991, “Dəbistan” ilk pedaqoji jurnaldır”. Günəş jur. № 8, s. 8.

 • 1993, “Dəbistan”ın lüğətində semantikanın nəzərə alınması”. Semantika məsələləri. Bakı: BDU nəşriyyatı, s. 28-30.

 • 1993, “Lüğətlərin nitq inkişafında rolu: «Dəbistan» jurnalı nümunəsində”. Dil və ədəbiyyat. Elmi əsərlər. I buraxılış. Bakı: İrşad, s. 26-32.

 • 1994, «Dəbistan»ın dilində əvəzliklərin işlənməsi”. Aspirant və gənc tədqiqatçıların BDU-nun 75 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. Bakı, s. 37.

 • 1997, «Dəbistan»ın dilində cümlə həcmi”. Dil və ədəbiyyat. Nəzəri, elmi, metodik curnal. №2, s. 26-28

 • 2002, “Nəsimi fəlsəfəsinin söz düzümü”. Tədqiqlər №2, Bakı, s. 77.

 • 2004, “Nəsiminin dilində semantik söz qrupları”. Tədqiqlər 1, Bakı, s. 203.

 • 2006, “XX əsrin 20-ci illərində Azərbaycan ədəbi dilində əlifba problemi” Bakı Universitetinin xəbərləri, humanitar elmlər seriyası, №2, s. 134.

 • 2006, “Elmin obrazlı söz cildi”. AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar Elm Xadimi, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Tofiq İsmayıl oğlu Hacıyevin anadan olmasının 70 və elmi-pedoqoji fəaliyyətinin 50 illiyi münasibətilə “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı s. 137.

 • 2009, “Somatik adlar klassik dilin söz birləşmələrində”. Elmi axtarışlar. I, Bakı, “Nurlan”, s. 100-111

 • 2009, “Füzulinin «Pənbeyi-daği-cünun içrə nihandır bədənim» qəzəlinin linqvistik təhlili”. Tədqiqlər, I, Bakı, 163-175

 • 2009, “Sufi elmi, aşiq sözü”. Elmi axtarışlar, II, Bakı,

 • 2009, “XX əsrin 20-ci illərində dilçilik məsələləri”. BDU-nun 90 illik yubileyi ilə əlaqədar tezislər məcmuəsi. Bakı, s...

 • 2010, “Nəsiminin dili”. Cəfər Xəndan Hacıyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, s. 359-368 2010, “Düşüncədən sözə, sözdən idraka”. Filologiya məsələləri. Bakı, №4, s. 12-21

 • 2011, “Azərbaycan ədəbi dilitarixi. Metodikgöstəriş.(qiyabişöbəüçün), Bakı

 • 2011, “İnsanı özünə tanıdan əsər”. Dil və ədəbiyyat, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, № 3 (79), s. 389-390

 • 2012, “M.Ə.Sabir sənətkarlığında məzmun və dil əlvanlığı”. M.Ə.Sabirin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, s. 321-327

 • 2012, “B.Vahabzadə şeirlərində dil və üslub əlvanlığı”. I Beynəlxalq Bəxtiyar Vahabzadə simpoziumu.

 • 2013, “Həmzə Nigari əsərlərində dil və ədəbi özəlliklər”. Qarabağdan Amasiyaya könül körpüsü. I Uluslararası Həmzə Nigari simpoziumu. 31 may-1 iyun. s. 317-322

 • 2013, “Nəsiminin dilində saylar”. B.Çobanzadənin 120 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, BDU. s. 156-162

 • 2013, “Yunus Əmrə yaradıcılığında özünüdərk və onun ifadə formaları” Böyük türk şairi Yunus Əmrə və onun həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş “Yaşayan Yunus Əmrə” beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, s. 563-571

 • 2014, “İlyas Əfəndiyevin lirik nəsr dili”. Azəbaycan xalq yazıçısı, respublika dövlət mükafatı laureatı, gorkəmli dramaturq İlyas Məmməd oğlu Əfəndiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. Bakı , s. 99-105

 • 2014, “Nigarinin fəlsəfi poeziya dili”. II uluslararası Hamza Nigarı Sempozyumu. Özet kitabı. s. 29.

 • 2015, “M.Baştunun “Şan qızı dastanı”nda yaranış motivləri və mifik obrazlar”. Elmi əsərlər, fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, №2, Gəncə, s. 96-102

 • 2015, “B.Vahabzadə poeziyasında dil vahidlərinin semantik-informativ funksiyası”. B.Vahabzadənin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans. B.Vahabzadə və Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri. Bakı, s. 77-81

 • 2016, “Təvazökar alim, Ustad müəllim, İşıqlı insan”. Prof.dr. Tofiq Hacıyev. Türklük bilimində bir ömür kitabı. 1. Baskı. Ankara, s. 199-203.

 • 2016, “Tofiq Hacıyevin araşdırmalarında ”Şan qızı” dastanı”. Gökəmli türkoloq, Əməkdar Elm Xadimi, akademik Tofiq İsmayıl oğlu Hacıyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyası: İnkişafın yeni mərhələsi” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, s. 35-39.

 • 2017, “Poetik dil: könülün səsi, ağılın sözü”. Nəsimi 600. Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün. AMEA-nın müxbi üzvü, Əməkdar Elm Xadimi, professor R.Azadənin xatirəsinə ithaf olunmuş III Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. 23-24 iyun. Bakı, s.164-169

 • 2017, “Nigari şeirində sevgi anlayışının dil aspektləri”. III Beynəlxalq Həmzə Nigari Türk Dünyası Mədəni İrsi Simpoziumu materialları. Şamaxı, Azərbaycan, 17-18 may, s. 80-86

 • 2018, “Mir Cəlal Paşayevin bədii yaradıcılığına linqvopsixoloji aspektən baxış”. Mir Cəlal 110. Görkəmli yazıçı, ədəbiyyatşünas alim və pedaqoq Mir Cəlalın 110 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı , s. 227-239

 • 2018, “Azadlıq ideyası təlim-tərbiyə və dil müstəvisində”. Müsəlman şərqində ilk parlamentli respublika. Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı. 21-23 may, s. 430-434

 • 2018, “B.Çobanzadənin elmi görüşlərində dil və psixologiya məsələləri”. Bəkir Çobanzadə-125. “Azərbaycan dili: dünən və bu gün mövzusunda Büynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, s. 37-40


Publisistik məqalələri


 • 2007, “Sufi, aşiq, alim kimdir?” – “Elm” qəzeti. 30 noyabr. s. 11


Yüklə 115,56 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə