Sigorta acenteleriYüklə 0,5 Mb.
səhifə1/18
tarix07.04.2018
ölçüsü0,5 Mb.
#47471
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


SİGORTA ACENTELERİ

TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI

DERS NOTLARI

Birinci Gün 2

BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ 3

1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları 3

1.2. Sigortanın Tarihi 4

1.2.1. Dünyada Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi 4

1.2.2. Ülkemizde Sigortacılık 6

BÖLÜM 2: SİGORTANIN İŞLEVLERİ 8

BÖLÜM 3: SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTANIN TARAFLARI 11

3.1. Sigorta Sözleşmesi 11

3.2. Sigortanın Tarafları 12

BÖLÜM 4: SİGORTALANABİLİRLİK KAVRAMI 14

BÖLÜM 5: SİGORTANIN TEMEL PRENSİPLERİ 16

5.1. Azami İyi Niyet Prensibi 16

5.2. Sigortalanabilir Menfaat Prensibi 17

5.3. Tazminat Prensibi 17

5.4. Halefiyet Prensibi 18

5.5. Yakın Sebep Prensibi 18

5.6. Hasara Katılım Prensibi 19

BÖLÜM 6: TEMEL REASÜRANS BİLGİSİ 21

6.1. Reasürans 21

6.2. Reasürans Türleri 21

6.2.1. İhtiyari Reasürans 21

6.2.2. Zorunlu Reasürans 21

6.3. Reasürans Türlerinin Uygulanması 21

6.3.1. Bölüşmeli Reasürans 21

6.3.2. Bölüşmesiz Reasürans 22

6.4. Reasüransın Faydaları 23

BÖLÜM 7: TÜRKİYE’DE SİGORTA UYGULAMALARI 24

7.1. Sigorta Türleri 24

7.1.1. Mal Sigortaları 25

7.1.2. Can Sigortaları 26

7.1.3. Sorumluluk Sigortaları 26

7.2. Ülkemizde Uygulanan Sigorta Branşları 26

7.3. Sigorta Genel Şartları 29

7.4. Ülkemizde Uygulanmakta Olan Sigorta Genel Şartları 30

7.5. Türk Sigorta Sektörünün Prim Büyüklüğü ve Dağıtım Kanalları 32

7.6. Sigortacılık Sektöründe Yer Alan Kurum ve Kuruluşlar 34

7.6.1. Düzenleyici ve denetleyici kurum 34

7.6.2. Sektör kurumları 34

7.6.3. Mesleki kuruluşlar 35

7.6.4. Özellikli kurumlar 36BÖLÜM 8: SİGORTA VE REASÜRANSLA İLGİLİ BAZI TEKNİK TERİMLER 40

İkinci Gün 48

BÖLÜM 1: 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununda Acenteler 49

1.1. Giriş 49

1.2. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Hükümlerine Genel Bakış 50

1.2.1. Kanunun Yapısı 50

1.2.2. Kanunun Kapsamı 50

1.2.3. Kanun İle Getirilen Yenilikler 50

1.3. Kanunun Getirdikleri 53

1.3.1. Genel 53

1.3.2. Acentelere İlişkin Hükümler 54

BÖLÜM 2: Acentelere İlişkin Yönetmelikler, İlgili Genelge ve Sektör Duyuruları 58

2.1. Sigorta Acenteleri Yönetmeliği 58

2.1.1. Amaç 58

2.1.2. Sigorta Acenteleri İçin Getirilen Düzenlemeler 58

2.1.3. Acentelik Yapmak İsteyenlere İlişkin Nitelikler 59

2.1.4. Teknik Personel 61

2.1.5. Mesleki Sorumluluk Sigortası Gereği 63

2.1.6. Asgari Sermaye Gereği 63

2.1.7. Diğer Düzenlemeler 63

2.2. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi İle Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 64

2.3. Acentelik Sözleşmesinin Feshi 65

2.4. İlgili Genelge ve Sektör Duyuruları 65

2.4.1. Genelge (2008/10) 66

2.4.2. Genelge (2008-15) 66

2.4.3. Genelge (2008-18) 66

2.4.4. Sektör Duyurusu (2008/29) 66

2.4.5. Sektör Duyurusu (2008/38) 66

BÖLÜM 3: Acentelerin Hak ve Yükümlülükleri 67

3.1. Sigortalı Karşısındaki Hak ve Yükümlülükleri 67

3.2. Sigorta Şirketi Karşısındaki Hak ve Yükümlülükleri 67

BÖLÜM 4: Sigorta Acentelerinin Sigortacılık Sistemindeki Yeri 69

4.1. Genel 69

4.2. Sigortacılık Sisteminde Acentelerin Rolü/İşlevi 70

4.2.1. Sigorta Pazarlaması ve Acenteler 70

4.2.2. Acenteler ve Sigorta Satış Teknikleri 70

4.2.3. Acentelerin Bilgi Kaynağı Olarak İşlevi 71

4.2.4. Nihai Tüketicilerin Bilgilendirilmesi 71

4.2.5. Hizmet Pazarlaması Konusunda Deneyimlerin Artması 71

4.2.6. Kalıcı Bir Rekabet Ortamının Oluşmasına Katkı 71

4.2.7. Sigortacıların Mevcut Risklerinin Dağıtılması 71

4.2.8. Tasarrufun Sağlanması ve Bütçe Kontrolüne Katkı 71

4.2.9. Sigortalı/Sigorta Ettirenlerle Doğrudan İlişki Kurulması 72BÖLÜM 5: Hasar 73

5.1. Risk Kabul Süreci 73

5.2. Hasar Süreci 73

5.3. Hasar Sürecinde Acentenin Rolü 75Birinci Gün 2

BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ 3

1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları 3

1.2. Sigortanın Tarihi 4

1.2.1. Dünyada Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi 4

1.2.2. Ülkemizde Sigortacılık 6

BÖLÜM 2: SİGORTANIN İŞLEVLERİ 8

BÖLÜM 3: SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTANIN TARAFLARI 11

3.1. Sigorta Sözleşmesi 11

3.2. Sigortanın Tarafları 12

BÖLÜM 4: SİGORTALANABİLİRLİK KAVRAMI 14

BÖLÜM 5: SİGORTANIN TEMEL PRENSİPLERİ 16

5.1. Azami İyi Niyet Prensibi 16

5.2. Sigortalanabilir Menfaat Prensibi 17

5.3. Tazminat Prensibi 17

5.4. Halefiyet Prensibi 18

5.5. Yakın Sebep Prensibi 18

5.6. Hasara Katılım Prensibi 19

BÖLÜM 6: TEMEL REASÜRANS BİLGİSİ 21

6.1. Reasürans 21

6.2. Reasürans Türleri 21

6.2.1. İhtiyari Reasürans 21

6.2.2. Zorunlu Reasürans 21

6.3. Reasürans Türlerinin Uygulanması 21

6.3.1. Bölüşmeli Reasürans 21

6.3.1.1. Belirli paylı reasürans (kotpar) 22

6.3.1.2. Aşkın bedel reasürans (eksedan) 22

6.3.2. Bölüşmesiz Reasürans 22

6.3.2.1. Hasar Fazlası Reasürans (Excess of Loss) 22

6.3.2.2. Toplam Hasar Fazlası Reasürans (Stop Loss) 23

6.4. Reasüransın Faydaları 23

BÖLÜM 7: TÜRKİYE’DE SİGORTA UYGULAMALARI 24

7.1. Sigorta Türleri 24

7.1.1. Mal Sigortaları 25

7.1.2. Can Sigortaları 26

7.1.3. Sorumluluk Sigortaları 26

7.2. Ülkemizde Uygulanan Sigorta Branşları 26

7.3. Sigorta Genel Şartları 29

7.4. Ülkemizde Uygulanmakta Olan Sigorta Genel Şartları 30

7.5. Türk Sigorta Sektörünün Prim Büyüklüğü ve Dağıtım Kanalları 32

7.6. Sigortacılık Sektöründe Yer Alan Kurum ve Kuruluşlar 34

7.6.1. Düzenleyici ve denetleyici kurum 34

7.6.2. Sektör kurumları 34

7.6.3. Mesleki kuruluşlar 35

7.6.3.1. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRŞB) 35

7.6.3.2. TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi 35

7.6.3.3. TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi 36

7.6.3.4. Dernekler ve Vakıflar 36

7.6.4. Özellikli kurumlar 36

7.6.4.1. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) 36

7.6.4.2. Sigorta Bilgi Merkezi 37

7.6.4.3. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) 37

7.6.4.4. Tarım Sigortaları Havuzu 38

7.6.4.5. Güvence Hesabı 38

7.6.4.6. Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) 39

7.6.4.7. Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu 39

7.6.4.8. Türkiye Yeşil Kart Reasürans Havuzu 39BÖLÜM 8: SİGORTA VE REASÜRANSLA İLGİLİ BAZI TEKNİK TERİMLER 40

İkinci Gün 48

BÖLÜM 1: 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununda Acenteler 49

1.1. Giriş 49

1.2. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Hükümlerine Genel Bakış 50

1.2.1. Kanunun Yapısı 50

1.2.2. Kanunun Kapsamı 50

1.2.3. Kanun İle Getirilen Yenilikler 50

1.2.3.1. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluşuna İlişkin Yenilikler 50

1.2.3.2. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Faaliyetine İlişkin Yenilikler 50

1.2.3.3. Diğer Konulara İlişkin Yenilikler 51

1.2.3.4. Özellik Arz Eden Bazı Hususlar 51

1.2.3.4.1. Tahkim Sistemi 51

1.2.3.4.2. Acente ve Eksperlere İlişkin Yeni Örgütlenmeler 52

1.2.3.4.3. Güvence Hesabı 53

1.2.3.4.4. Kanunun AB Düzenlemeleri ile Uyumu 53

1.3. Kanunun Getirdikleri 53

1.3.1. Genel 53

1.3.2. Acentelere İlişkin Hükümler 54

1.3.2.1 Acente Tanımı 54

1.3.2.2 Faaliyet Alanı Sınırlı/ Sınırsız Acente 54

1.3.2.3 Sigorta Acenteleri Yönetmeliği 55

1.3.2.4 Levha kaydı 55

1.3.2.5 Acentelere ilişkin diğer özel hükümler 55

1.3.2.6 Cezai Hükümler 56

BÖLÜM 2: Acentelere İlişkin Yönetmelikler, İlgili Genelge ve Sektör Duyuruları 58

2.1. Sigorta Acenteleri Yönetmeliği 58

2.1.1. Amaç 58

2.1.2. Sigorta Acenteleri İçin Getirilen Düzenlemeler 58

2.1.3. Acentelik Yapmak İsteyenlere İlişkin Nitelikler 59

2.1.3.1. Gerçek Kişi Acenteler Açısından 60

2.1.3.2. Tüzel Kişi Acenteler Açısından 60

2.1.4. Teknik Personel 61

2.1.5. Mesleki Sorumluluk Sigortası Gereği 63

2.1.6. Asgari Sermaye Gereği 63

2.1.7. Diğer Düzenlemeler 63

2.2. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi İle Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 64

2.3. Acentelik Sözleşmesinin Feshi 65

2.4. İlgili Genelge ve Sektör Duyuruları 65

2.4.1. Genelge (2008/10) 66

2.4.2. Genelge (2008-15) 66

2.4.3. Genelge (2008-18) 66

2.4.4. Sektör Duyurusu (2008/29) 66

2.4.5. Sektör Duyurusu (2008/38) 66

BÖLÜM 3: Acentelerin Hak ve Yükümlülükleri 67

3.1. Sigortalı Karşısındaki Hak ve Yükümlülükleri 67

3.2. Sigorta Şirketi Karşısındaki Hak ve Yükümlülükleri 67

BÖLÜM 4: Sigorta Acentelerinin Sigortacılık Sistemindeki Yeri 69

4.1. Genel 69

4.2. Sigortacılık Sisteminde Acentelerin Rolü/İşlevi 70

4.2.1. Sigorta Pazarlaması ve Acenteler 70

4.2.2. Acenteler ve Sigorta Satış Teknikleri 70

4.2.3. Acentelerin Bilgi Kaynağı Olarak İşlevi 71

4.2.4. Nihai Tüketicilerin Bilgilendirilmesi 71

4.2.5. Hizmet Pazarlaması Konusunda Deneyimlerin Artması 71

4.2.6. Kalıcı Bir Rekabet Ortamının Oluşmasına Katkı 71

4.2.7. Sigortacıların Mevcut Risklerinin Dağıtılması 71

4.2.8. Tasarrufun Sağlanması ve Bütçe Kontrolüne Katkı 71

4.2.9. Sigortalı/Sigorta Ettirenlerle Doğrudan İlişki Kurulması 72BÖLÜM 5: Hasar 73

5.1. Risk Kabul Süreci 73

5.2. Hasar Süreci 73

5.3. Hasar Sürecinde Acentenin Rolü 75Kataloq: wp-content -> uploads
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin

Yüklə 0,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə