Siyer-i nebi dersi test sorulari “Siyer-i Nebi” ya da “Sîret-i Nebi” kavramlarının anlamıaşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?Yüklə 163,22 Kb.
tarix04.11.2017
ölçüsü163,22 Kb.
#30168
növüYazıSİYER-İ NEBİ DERSİ TEST SORULARI1. “Siyer-i Nebi” ya da “Sîret-i Nebi” kavramlarının anlamıaşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Tarih alanında kaleme alınan eserlerdir.


b) Hz. Peygamber’in emirlerinin yazıldığı kitaplardır.
c) Hz. Peygamber’in sözlerinin yazıldığı kitaplardır.
d) Hz. Peygamber’in hayatını anlatan kitaplardır.
2. Aşağıdakilerden hangisi Hicaz bölgesinin önemli şehirlerinden biri değildir?
a) Mekke
b) Taif
c) San’a
d) Medine
3.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Rifade: Hacılara yemek verilmesi
b) Sikaye: Hacıların su ihtiyacınınkarşılanması
c) Hicabe: Kabe’nin bakım ve anahtarlarınınmuhafazası.
d) Sifaret: Kureyş bayrağınıtaşımaimtiyazı.
4. Peygamber Efendimizin (as) doğum ve vefat tarihleri aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir?

a) 572-632

b) 571- 632

c) 569- 631

d) 571- 630
5. Peygamberimiz aşağıdaki kabilelerden hangisine mensuptur?

a)Kureyş kabilesinin Ümeyyeoğulları kolundandır.

b)Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundandır.


c)Kureyş kabilesinin Zühreoğulları kolundandır.

d)Kureyş kabilesinin Halimoğulları kolundandır.


6. Hz. Muhammed’in (sas) soyu aşağıda ismi verilen hangi peygambere dayanmaktadır?
a) Hz.İbrahim (as)

b) Hz. Yakub (as)

c) Hz. İsa (as)

d) Hz. Davud (as)


7. Hz. Peygamber’in (as) annesinin sütü yetmediği için O’na (sas) ilk sütanneliğiyapan hanım aşağıdakilerden hangisidir?

a) Halime

b) Süveybe

c) Amine


d) ÜmmüEymen
8.Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in(sas) yaklaşık dört yıl yanında kaldığı sütannesi kimdir?
a) Süveybe

b) Amine


c) Halime

d) ÜmmüEymen


9.Hz. Peygamberin hayatı boyunca yaptığı iyilikleri unutmadığı, ikinci annem dediği Ebû Talip’in hanımı olan kişi kimdir?

a) Ümmü Cemil


b)EbûLeheb’in cariyesi Süveybe
c) Halime bintiEbîZüeyb
d) Fatıma bintiEsed
10. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (sas) sütkardeşidir?

a)Sevde


b) Fatma

c) Şeyma


d) Rabia
11.Hz. Muhammed (sas)’ın sütannesinin yanında kalırken gerçekleşen “Şakk-ı Sadr” olayı nedir?

a) Ayın yarılması

b) Koyunların sütünün artması
c) Ekinlerin artması

d) Göğsünün yarılması


12.Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in(sas) annesi ve babası vefat ettikten sonra kim himayesi etmiştir?
a) Dayısı

b) Amcası

c) Annesi

d) Dedesi


13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

a) Hz. Peygamber 25 yaşında iken evlendi.


b) Hz. Peygamber’e ilk vahiy Sevr dağındaki Hira mağarasında geldi.
c) İlk vahiy geldiğinde Hz. Peygamber 40 yaşında idi.
d) Hz. Peygamber Kâbe hakemliği yaptığında 35 yaşında idi.
14. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e ilk vahiy ne zaman gelmeye başlamıştır?
a) M. 610, 27 Ramazan, Pazartesi günü
b) M. 610, 21 Ramazan, Pazartesi günü
c) M. 622, 27 Ramazan, Perşembe günü
d) M. 620, 27 Ramazan, Pazartesi günü


15. Peygamberimizin “Ben Abdullah bin Cüd'an’nin evinde bir antlaşma yapılırken bulundum ki bu antlaşmayı güzel ve kızıl develere değişmem İslam’da böyle bir antlaşmaya çağrılsam derhal kabul ederim” dediği, gençlik döneminde haksızlığa uğrayanlara destek olmak için kurulan birliğin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hudeybiye

b) Hılfu’lFudul


c) Daru’lErkam’da yapılan Anlaşma

d) Darunnedve’de yapılan Anlaşma


16. Hz. Peygamber (as) hicretin 6. yılında umre yapmak üzere 1500 sahabi ile birlikte Mekke’ye doğru yola çıkarken Medine’de yerine kimi vekil bıraktı?

a) Abdullah b. Zeyd


b) Abdullah ibn Ümmi Mektum
c) Abdullah b. Zübeyr
d) Abdullah b. Ziyad

17. Aşağıdakilerden hangisi Haram aylardır?

a) Recep, Şaban, Ramazan, Zilkade


b) Recep, Şaban, Zilkade, Zilhicce
c) Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep
d) Zilkade, Zilhicce, Recep, Ramazan
18.Aşağıdakilerden hangisi Haram aylarda yapılan savaşlara verilen isimdir?

a) Kutsal savaşlar


b) Fetih savaşları

c) Ficar savaşları


d) Ölüm savaşları
19.Efendimiz (as) İslam Medine devletini kurduktan sonra devletler bazında İslam’ı tebliğ mektupları gönderdiği ülkeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Bizans, İran, Mısır, Hun İmparatorluğu, Necran.

b) Habeşistan, Mısır, Yemen, İran, Aden.

c) Mısır, İran, Bizans, Makedonya, Hindistan.

d) Bizans, Habeşistan, İran, Mısır, Gassani.
20.Habeşistan’a ikinci hicrette Habeş kralıNecaşi ve Hıristiyan din adamları huzurunda muhacirleri temsilen konuşansahabi kimdir ve Kur’ân-ı Kerim’den hangi sûreyiokumuştur?
a) Musab bin Umeyr-Meryem sûresi
b) Osman bin Affan-Taha sûresi
c) Zübeyr bin Avvam-Taha sûresi
d) Cafer bin EbîTalib-Meryem sûresi
21.I. Akabe Biatı’ndan sonra Hz. Peygamber tarafından Medine’ye öğretmen olarak gönderilen ve gayretli çalışmaları sonucu Medine’de birçok kişinin Müslüman olmasına vesile olan sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mus’ab bin Umeyr
b) Cafer bin EbûTalib
c) Zeyd bin Sabit
d) Muaz bin Cebel
22. Aşağıdakilerden hangisinde Hz. Peygamber’in çocuklarının isimleri doğru olarak verilmiştir?

a) Rukiye, Kasım, Ümmü Gülsüm, Abdullah, Esma, İbrahim, Fatıma.

b) Halime, Kasım, Ümmü Gülsüm, Abdullah, Zeynep, İbrahim, Fatıma.

c) Kasım, Zeynep, Rukiye, Fatıma, Ümmü Gülsüm, Abdullah, İbrahim.

d) Rukiye, Kasım, Ümmü Gülsüm, Ali, Zeynep, İbrahim, Fatıma.
23. Peygamber Efendimizin Hz. Mariye’den dünyaya gelen çocuğunun ismi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kasım


b) Abdullah 

c) Ümmü Gülsüm         

d) İbrahim
24. Hz. Muhammed (sas)’e peygamberlik kaç yaşında, nerede ve ne zaman verilmiştir?
a) 40 – Hira- 622
b) 25 – Hira- 610
c) 25 – Sevr-622
d) 40 – Hira - 610
25. Hanif olan kimseler hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Tevhid inancına sahiplerdi.
b) Hz. İbrahim’in tebliğ ettiği inanç üzere yaşarlardı.
c) Cahiliye döneminde bu inanç üzere yaşayan inşamlar vardı.

d) Hz. İbrahim dışında hiçbir peygambere iman etmezler.


26. Peygamberimizlealakalıaşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Mekke’de 571 yılında Ramazan ayınin 12. gecesi dünyaya gelmiştir.
b) Peygamberimizi sütannesinin ismi Halime’dir.
c) O’na Muhammed ismini veren dedesi Abdulmuttalip’tir.
d) Hz.Peygamber’in Abdullah, Üneyse ve Seyma adlı sütkardeşlerivardır.
27.Aşağıdakilerden hangisi Muhammed isminin anlamıdır?

a) Doğru ve güvenilir.

b) Allah tarafından seçilen.

c) Yerde ve gökte çok övülen.

d) Halkın iyisi, kavmin en seçkini.
28. Peygamberimiz Hz. Hatice ile evlendiğinde ……yaşındaydı. Hz. Hatice Kureyş’in……..... kolundan, …………..kızıdır. Peygamberimiz Hz. Hatice’nin kervanını …………..…götürmüştür.

Yukarıdaki boş yerlere sırasıylaaşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) 25 – Zühreoğulları-Hüveylid bin Esed-Taif
b) 40 – Esedoğulları- Haşim bin Abdimenaf-Kûfe
c) 25 – Esedoğulları-Hüveylid bin Esed-Şam
d) 40 – Zühreoğulları-Hasin bin Abdimenaf-San’a
29.Fil olayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Ebrehe büyük bir orduyla Kâbe’yiyıkmak için Mekke’ye hareket etmiştir.
b) Ebrehe’nin ordusu Ebabil kuşlarıtarafındanyok edilmiştir.

c) Peygamberimizin doğumundan sonra gerçekleşmiştir.


d) Bu olaydan Kur’ân-ı Kerim’in Fil Sûresi’nde bahsedilmiştir.
30. Dedesi Abdulmuttalib’in vefatı ile Hz. Muhammed (as)aşağıdaki amcalarından hangisinin himayesinde kalmıştır?

a) Zübeyr

b) Hamza

c) EbûTalib

d) Abbas
31.Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber ile ilk namazı kılan kişidir?

a) Hz. Ebû Bekir

b) Hz. Ali

c) Hz. Hatice


d) Hz. Zeyd b. Haris32. Aşağıdakişıklardan hangisinde İslam’ı ilk kabul edenler doğru olarak verilmiştir?
a) Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz.Zeyd b. Harise, Hz. Ebû Bekir
b) Hz. Hatice, Hz. Zeyd, Hz. Hamza, Hz. Ebû Bekir
c) Hz. Hatice, Hz. Osman, Hz.Ali, Hz. Ebû Bekir
d) Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Ömer, Hz. Ebû Bekir
33. Cahiliye Araplarında efendisine bedel ödeyerek özgürlüğüne kavuşan kölelere ne denilirdi?

a) Hür


b)Eşraf

c) Mevali

d) Parya
34. Peygamberimizin soyu aşağıda ismi verilen hangi çocuğundan devam etmiştir?

a) Kasım

b) Abdullah

c) Zeynep

d) Fatma
35. İlk nazil olan ayetler aşağıdakilerden hangisidir?a) Fatihasûresi yedi âyeti

b) Bakarasûresi son âyeti

c)Alaksûresi ilk beş âyeti

d)Müddesirsûresi ilk beş âyeti


36.Fetretü’l Vahiy aşağıdakilerden hangi anlama gelmektedir?
a) Vahyin gelmesi
b) Vahiy çeşitleri

c) Vahyin kesilmesi


d) Vahiy süreci
37. Peygamberimizin soyu ve ailesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kureyş kabilesinin Zühreoğulları koluna mensuptur.
b) Babası Abdullah bin Abdulmuttalip, annesi AminebintiVehb’dir.
c) Dedesi Abdulmuttalip bin Haşim, babaannesi Fatıma bintiAmr’dır.
d) Soyu Hz. İbrahim’in torunlarından Adnan’a kadar uzanır.
38. İslam’ın açıkça tebliğ edilmesini bildiren ayet inmeden önce Peygamberimiz (sas) ne kadar süredavetinigizli olarak sürdürmüştür?

a) 3 ay.


b) 2 yıl.

c) 3 yıl.

d) 3 yıl 6 ay.
39. Peygamber Efendimiz (sas) gizli davet döneminden sonra peygamberliğini açıktan nerede ilan etmiştir?

a) Dâru’l-Erkam’da           

b) Dâru’n-Nedve’de
c) Dehnâ’da                     

d) Safa Tepesi’nde


40.Hz. Muhammed müşriklerin baskısı yüzünden, tebliğ görevini daha rahat yapabilmek amacıyla aşağıdakilerden hangisinin evini karargah olarak kullanmıştır?

a)Erkam


b)Nedve

c)EbûTalib

d)Ebû Bekir
41.İlk Müslümanlara çok işkence edilmiş ve bazıları şehit olmuştur. İslam tarihinin ilk erkek şehidi kimdir?
a) Bilal-i Habeşi

b) Süheyb

c) EbûFuheyre

d) Yasir
42.İslam’a davetinaçıktan yapılmasını bildiren ayetler aşağıdakilerden hangisidir?

a) Alaksûresi, 1-5. âyet.

b)Maide sûresi, 3. âyet.

c)Hicrsûresi, 94. âyet.

d)Müddessirsûresi, 1-5. âyet.


43. Peygamberliğin 10. yılınaniçin “Hüzün Yılı”denmiştir?

a) Müslümanlara ambargo kararının alınması.

b) Taif’te Hz. Peygamber’in taşlanması.

c) Hz.Hatice ve EbûTalib’in vefat etmesi.

d) Uhud savaşını müşriklerin kazanması.


44. Ezanırüyasında gören sahabikimdir?
a) Zeyd bin Sabit
b) Bilal-i Habeşi
c) Abdullah bin Zeyd
d) Mus’ab bin Umeyr
45. İslam Tarihi’nde ilk ezan hangi yılda okunmuştur?

a) Hicret esnasında

b) Hicretten önce           

c) Hicretin 1. yılında        

d) Hicretin 2. yılında

46.İslam’da ilk hicret nereye ve ne zaman yapılmıştır?
a) Habeşistan-610
b) Habeşistan -615
c) Medine- 620
d) Medine-622
47. Peygamberimiz (sas)’in hicret esnasında saklandığı mağaranın ismi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hira mağarası

b) Cebel-i Nur

c) Sevr Mağarası

d) Cebel-i Uhud
48. İslam’ı farklı şehirlere yaymak ve müşriklerinbaskısı altındaki Müslümanlara destek bulmak amacıylaPeygamberimiz (as) Mekke dışında gittiği ilk yer hangisidir?

a)Yesrib


b)Taif

c) Habeşistan

d)Medine
49. Müslümanlarla her türlü ilişkiyi kesmek için Kureyş’in ileri gelenlerini Daru’n-Nedve’de toplayan ve boykot kararlarının alınmasına başkanlık eden azılı İslam düşmanı kimdir?

a) Ebû Cehil

b) Ebû Leheb

c) Ebû Süfyan

d) Mansur b. İkrime


50.Peygamber Efendimiz (sas) Esab b. Zürare’nin başkanlığında kendisine biat etmek için gelen Medineli 12 Müslümanla ilk buluşması ne zaman ve nerede olmuştur?

a) 622- Akabe

b) 620 - Safa tepesi


c) 621- Akabe

d) 621- Safa tepesi


51.Aşağıdakilerden hangisi Medineli Müslümanların I. Akabe Biatı’nda Hz. Peygamber’e verdiği sözlerden birisi değildir?
a) Allah’a şirk koşmayacaklar

b) Hırsızlık ve zina yapmayacaklar

c) Çocuklarını öldürmeyecekler

d) Malî yardımda bulunacaklarına


52.II. Akabe Biatı ne zaman olmuştur ve Medine’den kaç Müslümangelmiştir?

a) M. 621 - 70 kişi


b) M. 621 - 75 kişi
c) M. 622 - 70 kişi

d) M.622 - 75 kişi


53. Akabe biatları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İslam’ın Medine’de tanınmasında ve yayılmasında önemli rol oynamıştır.
b) Akabe denilen mevki Medine’dedir.
c) Akabe Biatları ile İslam Mekke dışına bir şehirde yayılmıştır.
d) Akabe Biatları sonucunda Medine, bütün Müslümanlar dinlerini özgürce yaşayabilecekleri bir yer olmuştur.
54. Peygamberimizin Hicret yolculuğunda yol arkadaşı ………………idi. Peygamberimiz yola çıkmadan üzerindeki emanetleri……………….’ye teslim etti. Hicret esnasında ………………dağındakimağarayasaklandılar. Yolculuk esnasındakılavuz olarak tutulan kişi………………..idi.

Yukarıdaki boş yerlere sırasıylaaşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Hz.Ebû Bekir–Hz.Osman – Hira – Abdullah bin Mesud
b) Hz. Ebû Bekir – Hz.Ali – Sevr – Abdullah bin Zübeyr
c) Hz.Ebû Bekir – Hz.Ali – Sevr – Abdullah bin Uraykıd
d) Hz. Ebû Bekir – Hz.Osman – Hira – Abdullah bin Uraykıd
55.Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Müslümanlarauyguladıkları boykot kararlarından biri değildir?
a) Kız alıp vermemek
b) Alış veriş yapmamak
c) Şehirden sürgün etmek

d) Müslümanlarla konuşmamak


56. Hz. Muhammed (sav) peygamberliğinin…………yılında, Taif’te…….…kabilesini İslam’a davet etti. Bu yolculukta Peygamberimizin yanında………..vardı. Peygamberimizi Mekke’ye girerken ……….…O’nu himayesine aldı.

Yukarıdaki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) 9. yılı – Evs – Hz. Ali – Mut’im bin Adiy
b) 10. yılı – Sakif – Zeyd bin Harise – Mut’im bin Adiy
c) 11. yılı – Evs - Hz. Ali – Süheyl bin Amr
d) 12. yılı – Sakif – Zeyd bin Harise – Süheyl bin Amr


57. Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin Müslümanlara uyguladığı boykotu kaldırmak için çabalayan ve bu boykot ilanını Kabe’nin duvarından indiren Müslümanlardan birideğildir?
a) Hişam

b) Züheyr

c) Mut’im

d) EbûSüfyan58. I. Akabe Biatı’ndan sonra Medine’de İslam’ın hızla yayılmasının sebeplerinden biri olamaz?

a)Medinelilerin kendileri içinden bir peygamber gelmesini arzu etmesi

b) Sürekli devam eden kabile savaşlarının son bulmasında İslam’ın birleştirici bir güç olması

c)Musab b. Umeyr’in söz ve davranışlarından etkilenmeleri

d)Yahudilerin İslam’ın yayılmasını desteklemesi
59. Peygamberimizin Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk muallim aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mus’ab b. Ümeyr

b) Hz. Ali


c) Abdullah b. Mesud

d) Hz. Osman


60. “Kulu Muhammed’i (as) bir gece Mescid-i Haram’dan, kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir.” âyetindeaşağıda verilen hangi olay anlatılmıştır?

a) Mescid-i Aksa’nın fethedileceği

b)İsra olayı


c) Hicret olayı

d) Fetih olayı


61. Beş vakit namaz hangi olayda farz kılınmıştır?

a)Beraat gecesinde

b)Kadir gecesinde


c)Hicret sırasında

d) Mirac gecesinde


62. Kalbinde zerre kadar imanı bulunan kimsenin muhakkak cennete gireceği müjdesi ne zaman verilmiştir?
a) Yasir ailesinin şehit edilmesiyle

b) Hicret ettikten sonra

c) Mirac hadisesinde

d) Müşriklerle yapılan ilk savaş olan Bedir savaşında


63. Peygamberimiz aşağıdaki tarihlerden hangisinde Medine’ye hicret etmiştir?

a) 620

b) 621


c) 622

d) 623
64. Mekke’den hicret ederek Medine’ye yerleşen Müslümanlara yardım eden Medineli Müslümanlara ne denir?a) Muhacir

b) Ensar

c)Muhadram

d) Ashab
65. Hz. Peygamber Kuba’yakaldığı süre boyunca kimin evinde misafir olmuştur?


a) EbûEyyub el-Ensari

b) Gülsüm b. Hidm

c) Mus’ab b. Umeyr

d) Erkam b. Ebi’lErkam


66.Aşağıdakilerden hangisi Peygamber’in (sas) Medine’ye geldikten yaptığı etkinliklerden biri değildir?
a) İlk Cuma namazını kıldırmıştır.
b) Medine Anayasasını oluşturmuştur.
c)Mescid-i Nebevi’nininşasına başlamıştır.
d) Muhacirlerle Ensar arasında kardeşlik akdi yapmıştır.
67.Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in hicretten sonra Medine’de yaşayan Müslümanlar, Yahudiler ve İslam’ı kabul etmeyen Araplar arasında yaptığı “Medine Sözleşmesi” amaçlarındanbiri değildir?
a) Şehir halkının barış ve uyum içinde yaşamasını sağlamak
b) Dış saldırılarakarşıMüslümanlarıngüvenliğinisağlamak
c) Yahudi ve müşriklerin tehlike oluşturmasını önlemek
d) Müslüman olmayan kesimleri İslam’a yaklaştırmak
68.Peygamberimiz (as) ilk mescidi aşağıdaki şehirlerden hangisinde yaptırmıştır?

a)Medine

b) Mekke


c)Taif

d)Kuba
69. Peygamberimiz Medine’ye vardığında ilk olarak kimin evinde misafir olarak kaldı?a) Mus’ab b.Umeyr
b)Zeydb.Halid

c) Enes b. Malik

d) Esad b. Zürare
70. Peygamber Efendimiz aşağıdaki sahabilerden hangisinin kızıyla evlenmiştir?

a) Hz. Ebû Bekir

b)Hz. Hamza


c) Hz. Osman

d) Abdullah b. Mesud


71. Hz. Muhammed (sas) “Bu işten vazgeçmem için güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler hiçbir şey değiş­mez, Allah bu dini üstün kılıncaya kadar çalışacağım veya bu uğurda öleceğim.” sözünü aşağıdaki olaylardan hangisinde söyledi?

a)Akrabalarını İslam’ı tebliğ etmek için evine yemeğe daveti sırada söylemiştir.

b)Safa tepesinde akrabalarına hitap ederken söylemiştir.

c)Kureyşlilerin Hz. Muhammed’i ikna etmesi için yaptıkları ziyaretlerinde söylemiştir.

d)EbûTalib’in müşriklere karşı kendisini korumaya gücünün yetmeyeceğini yeğeni Hz. Muhammed’e söylediğinde amcasına söylemiştir.
72. Medine’de Peygamber Efendimize inandığını söylediği halde en büyük düşmanlığı yapan aşağıdakilerden hangisidir?

a) Abdullah b.Übeyy

b) Abdullah b. Vasi

c) Ubeydullah b. Cahş

d) İkrimeİbniEbî Cehil


73. Müslümanların ilk kıblesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kâbe

b) Mescid-i Aksa


c) Mescid-i Nebi

d) Mescid-i Dırar


74. Peygamber Efendimizin (sas) bizzat katılmayıp bir sahabinin komutasında gönderdiği birliklere ne denir?

a)Seriyye

b) Gazve

c) Sefer


d) Cihad
75. Bedir savaşı kaç yılında ve kimlerle yapılmıştır?

a) 620yılında Mekkelilerle

b) 624 yılında Yahudilerle

c)624 yılında Mekkelilerle

d) 622 yılında Mekkelilerle


76. Uhud Savaşı sonrasında (h.3/M. 625)Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı bozdukları için Medine’den çıkarılan kabile aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nadiroğulları          

b) Kaynukaoğulları
c) Kureyzaoğulları      

d) Selemeoğulları


77. Hz. Muhammed’in (sas) “Bir Peygamber, giydiği zırhı kararlaştırılan şekilde düşmanla savaşmadan çıkarmaz” diyerek katıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bedir

b)Uhud


c) Hendek

d) Hayber


78. Hz. Muhammed’in (sas) iki kızıyla evlendiği için “Zinnureyn” lakabı verilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hz. Ebû Bekir

b) Hz. Ömer

c) Hz. Ali

d) Hz. Osman


79. Hendek savaşında Medine’nin etrafının hendek kazılmasını öneren sahabi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Selman-ı Farisi

b) Malik b. Enes


c) Bilal-i Habeşi

d)Habbab b.Eret


80. Hz. Peygamber (sav)ashabıyla umre yapmak maksadıyla gittiği Mekke’deKureyşlilerin engeliyle karşılaşmış anlaşma sağlamak amacıyla Hz. Osman’ı elçi olarak göndermişti. Daha sonra Hz. Osman’ın şehit edildiği haberi gelince Hz. Peygamber’in (sav),ashabından, Kureyşlilerle savaşmak üzere aldığı biate ne ad verilir?

a) Akabe biatı

b) Nasır biatı


c) Rıdvan biatı

d) Sabır biatı


81.Aşağıdaki olaylardan hangisi Hz. Ömer zamanında Müslümanların takvimi için başlangıç kabul edilmiştir?

a)Hz. Muhammed’in doğumu.

b)Hz. Muhammed’in ölümü.


c)Hz. Muhammed’in peygamberliği.

d)Hz. Muhammed’in hicreti.


82.Hz. Muhammed’in (sas) son seferi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Tebüksavaşı

b)Taifsavaşı

c)Mutesavaşı

d) Huneyn savaşı


83.Hz. Muhammed’in (sas) kabrinin bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kâbe-i Muazzama

b)Mescid-i Nebevî


c)Mescid-i Aksâ

d) Mescid-i Dırar


84.I-Habeşistan hicreti II- Miraç III- İlk vahyin gelişi IV- Taif yolculuğu

Yukarıdaki olayları tarihi sıraya koyarsak aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?a) III,II,III,IV

b) III,I,IV, II

c) III,I, IV,II

d) III,IV,II,I


85. I- Akabe Biatları

II- Hz. Peygamber’in Taif yolculuğu

III- Hz. Peygamber’in Kâbe hakemliği

IV-Huneyn savaşı

Yukarıdaki olaylar kronolojik olarak sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


a) III, II, I, IV                

b) I, III, IV, II


c) II, III, IV, I                

d) III, II, IV, I

 

86. I-Mekke’den Medine’ye hicret

II-Habeşistan’a hicret

III-Hz. Peygamberin Kâbe hakemliği

IV-Bedir savaşı
Yukarıdaki olaylar kronolojik olarak sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) I, II, III, IV         

b) III, II, I, IV
c) I, III, IV, II         

d) III, II, IV, I


87.Hz. Muhammed (as)Mute savaşında hangi sahabeleri komutan tayin etti?

a) Hz. Hamza, Hz. Ali, Hz. Ömer
b) Hz.Zeyd, Hz. Cafer, Abdullah b.Revaha
c) Hz. Ali, Hz. Cafer, Hz. Zeyd
d)Hz. Zeyd, Hz. Cafer, Hz. Halid
89. Mute Savaşı aşağıdakilerden hangisinekarşı yapılmıştır?

a) İranlılara karşı.         

b) Yahudilere karşı.
c) Bizanslılara karşı.    

d) Müşriklere karşı.


90. Mute savaşı aşağıdaki tarihlerden hangisinde yapılmıştır?
a) 629

b) 630


c) 622

d) 610
91.Mekke’den Medine’ye hicret edenlere ne ad verilir?a) Hanefi

b) Muhacir

c) Ensar

d) Mucahid


92. İslamiyet’in doğduğu sırada aşağıdakilerden hangisi Arabistan’da yaygın olan inançlardanbiri değildir?

a) Putperestlik

b)Haniflik

c) Yahudilik

d) Şamanizm


93.Peygamber Efendimize verilmiş en büyük mucizeaşağıdakilerden hangisidir?

a) Ayın yarılması

b)Kur’ân-ı Kerim


c) Parmaklarından su akması

d) Miraçhadisesi


94. Mekke kaç yılında fethedildi?

a) 629

b) 632


c) 628

d) 630
95.Aşağıdakilerden hangisi Mekke döneminde müşriklerin siyasi kararlarını aldıklarıyerdir?a)Daru’nNedve

b)Daru’lErkam


c)Daru’dDırar

d)Daru’lAcuze


96. Mirachadisesi müşriklerden duyan ve Hz. Peygamber için“Bu söylediklerinizi Muhammed mi anlatıyor? O söylüyorsa doğrudur” diyen sahabi kimdir?
a)Hz. Ebû Bekir

b) Hz. Ömer

c) Hz. Osman

d)Hz. Ali


97. Peygamberimiz vefatından önce düzenlediği Suriye ordusuna aşağıdaki sahabilerdenhangisini komutan tayin etmişti?

a) Hz. Ömer

b)Halidb.Velid


c) Usame b.Zeyd

d)Mus’ab b. Umeyr


98. Aşağıdakilerden hangisi mirac gecesinin hediyelerinden değildir?

a)Zekât

b) Beş vakit namaz

c) Bakara sûresinin son âyeti

d) Şirk koşmayanların bağışlanacağı99.Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sas) doğumundan önce gerçekleşen büyük hadiselerden bir değildir?

a) Bizans surlarının yıkılması

b) Ateşe tapanların ateşinin sönmesi

c) Save gölünün kuruması


d) Fil olayı
100.İfk hadisesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hz. Ayşe’nin iftiraya uğraması
b) Hz. Hatice’nin iftiraya uğraması
c) Hz.Hafsa’nın iftiraya uğraması
d) Hz.Cüveyriye’nin iftiraya uğraması
101. I-Bedir Savaşı II-Mute SavaşıIII-KubaMescidi’nin yapımı IV-I. Akabe Biati

Yukarıdaki olayları tarihi sıraya koyarsak sıralama nasıl olur?a) I,II,III,IV

b) IV,III,I,II


c) II,III,I,IV

d) IV,III,II,I


102.TevbeSûresi’ndetemelleri takva üzerine kurulduğu bildirilen mescit aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mescid-i Nebevî

b) Kâbe-i Muazzama

c) Mescid-i Aksa

d) Kuba Mescidi


103.Hz. Muhammed (sas) Adal ve Kâra kabilelerinden bir heyetin İslam’ı öğrenmek için öğretmenler istemesi üzerine on kişilik bir grubu göndermiştir. Bu grupHüzeyl kabilesinin saldırısına uğrayarak bir kısmı şehit bir kısmı esir düşmüştür.İslam tarihinde bu olay aşağıdakilerden hangisi ile adlandırır?

a)Recî Vakası

b) Bi’ruMaûne

c)Batn-ı Nahle

d)Hamrâü’lEsed104. Peygamberimiz Amiroğulları’nın şeyhiEbû Bera’yı İslam’a davet etmiş, kendisi İslam’ı kabul etmemesine rağmen halkına bu dini anlatacak muallimler göndermesini istemiştir. Peygamberimiz de Ashab-ı Suffe’den70 kişi göndermişti. Ancak bu mübarek insanların hepsi yolda şehit edildi. İslam tarihinde bu olay aşağıdakilerden hangisi ile adlandırır?

a) Recî Vakası

b) Bi’ruMaune

c) Batn-ı Nahle

d) Hamrâü’lEsed
105. Peygamberimizin gençliğinde bir düğüne gitmesi sırasında orada uyuyakalması, eğlenceye ve kötü alışkanlığa yönelmemesi onun hangi özelliğini vurgular?

a) İsmet sıfatını

b)Fetanet sıfatını


c) Tebliğ sıfatını

d) Emin sıfatını


106.Mekkeli müşrikler, Habeşistan’a hicret eden Müslümanların geri iadesini istemek için iki kişiyi elçi olarak Necaşi’ye göndermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu elçilerden biridir?
a) Velid b. Muğire

b) EbûSüfyan

c) Amr b. As

d) Utbe b. Rebia


107. İlk cuma namazı ne zaman ve nerede kılınmıştır?

a) Mekke’den Medine’ye hicret edildiği gün Mekke’de kılınmıştır.

b) Mekke’den Medine’ye hicret edildiği esnada Kuba’da kılınmıştır.

c) Mirac hadisesinden sonra Taif yolculuğunda kılınmıştır.

d) Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında Ranunavadisindekılınmıştır.
108. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Aşere-i Mübeşşere doğru olarak verilmiştir?
a) Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Zübeyr b. Avvam, Abdurrahman b. Avf, Sa’d b. EbîVakkas, Said b. Zeyd, Hz. EbûUbeyde b. Cerrah, Talha b. Übeydullah.

b) Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Zübeyr b. Avvam, Abdurrahman b. Avf, Sa’d b. EbîVakkas, İkrime, EbûUbeyde b. Cerrah, Talha b. Übeydullah.

c) Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Zübeyr b. Avvam, Abdurrahman b. Avf, Sa’d b. EbîVakkas, Halit b. Velid, Said b. Zeyd, Talha b. Übeydullah.

d) Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Zübeyr b. Avvam, Abdurrahman b. Avf, Sa’d b. EbîVakkas, EbûKuhafe, EbûUbeyde b. Cerrah, Talha b. Übeydullah.109. Peygamber Efendimiz kaç yılında ve nerede vefat etmiştir?

a) H. 10 / M. 631 yılında Mekke’de vefat etmiştir.

b) H. 11/ M. 632 yılında Medine’devefat etmiştir.

c) H. 9 / M. 630 yılında Medine’de vefat etmiştir.

d) H. 11 / M. 632 yılında Kudüs’te vefat etmiştir.


110. Aşere-i Mübeşşere kime denir?
a) Hz. Muhammed’e (as) ilk iman eden kimselere denir.

b) Bedir savaşında şehit olan sahabilere denir.


c) Dünyada iken cennetle müjdelenen sahabilere denir.

d) Hz. Muhammed (as) ile hicret eden sahabilere denir.
111. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Peygamber Efendimizden sonra gelen dört halife sırayla doğru olarak verilmiştir?

a) Hz. Ebû Bekir - Hz. Osman - Hz. Ömer - Hz. Ali

b) Hz. Ebû Bekir - Hz. Ali - Hz. Ömer - Hz. Osman

c) Hz. Ebû Bekir - Hz. Ömer - Hz. Ali - Hz. Osman

d) Hz. Ebû Bekir - Hz. Ömer - Hz. Osman - Hz. Ali
112.Ümeyye b. Halef’in dininden vazgeçmesi için kızgın çöllerde kumlara yatırdığı, üzerine taşlar koyarak eziyet ettiği kölesinin ismi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yasir

b) Suheyb-i Rumi

c) EbûFuheyre

d) Bilal-i Habeşi


113.Aşağıdakilerden hangisinde Ehli Beyt’in tanımı doğru olarak verilmiştir?
a)Peygamber Efendimizin (as) aile fertleri ve bunların soyundan gelenlere denir.

b) Peygamber Efendimizi (as) gören ve O’na inanan kimselere denir.

c) Peygamber Efendimiz (as) döneminde yaşamış, O’na iman etmiş fakat bizzat görememiş kimselere denir.

d) Suffe’de kalan sahabilere denir.


114.II. Habeşistan hicretinde kafilenin başkanlığını yapan sahabi kimdir?
a) Sad b. EbiVakkas

b)Zeyd b. Harise

c) Cafer b.Ebi Talip

d) Abdurrahman b. Avf


115.Aşağıdaki şıklardan hangisinde Peygamberimizin (sas) Hz. Hatice ile evliliğinden olan çocuklarından biri değildir?

a) Kasım


b) Rukiye
c) Abdullah

d) İbrahim


116.Tebük seferine katılmadıklarıiçin Peygamber Efendimizin (sas) ve ashabının 50 gün boyuncakonuşmadığı, samimi bir şekilde tevbe ettikten sonra af edildiklerine dairayet nazil olan sahabileraşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Alkame b. Kays, Hilâl b. Ümeyye ve EbûKuhafe.

b) Mirâre b. Rabî', Hilâl b. Ümeyye ve EbûKuhafe.

c) Enes b. Mâlik, Mirâre b. Rabî' ve Hilâl b. Ümeyye.

d) Kâ'b b. Mâlik, Mirâre b. Rabî' ve Hilâl b. Ümeyye.117. Hz. Muhammed, Medine’ye hicret ettikten sonra kabile esasına bağlı kardeşlik an­layışının yerine din kardeşliği anlayışını nasıl ikame etti?
a)Medine sözleşmesiyle

b)Nüfus sayımı ile

c)Mescid-i Nebevi’yi inşa ederek

d)Muhacirlerden her birini Evs veya Hazrec kabilesinden bir Müslümanla kardeş ilân ederek


118.Aşağıdakilerden hangisi Rasûlullah’ın (sas) vefatından sonra ortaya çıkan ve Hz. Ebû Bekir tarafından bertaraf edilen yalancı peygamberlerden biri değildir?
a) Esvedu'l-Ansî

b) Tuleyha b. Huveylid


c) Müseylimetü’lKezzab

d) Suheyl b. Amr'


119.Aşağıdaki sahabilerden hangisi Peygamber Efendimiz (sas)’i vefatından sonra yıkamıştır?

a) Hz. Ali

b) Hz. Zeyd

c) Hz. Osman

d) Hz. Talha
120. Müşrikler döneminde geleneksel olarak şiir yarışmaları yapılırdı. Dereceye giren ilk yedi şiir Kâbe’nin duvarına asılırdı. Kabe’nin duvarına asılan bu şiirlere ne ad verilir?

a) Kasîde-i Bürde

b) Medhiye

c)Muallakat-ı Seba.

d) Vesiletü'n-Necat
121.Aşağıdakilerden hangisi Rasûlü’s-sakaleyntanımıdır?

a) Hz. Muhammed’in (sas) tüm insanlığa peygamber olarak gönderilmesi.

b) Hz. Muhammed’in (sas) rahmet peygamberi olması.

c) Hz. Muhammed’e (sas) verilen en büyük mucize olan Kur’ân’ın hükümlerinin kıyamete kadar geçerli olması.

d) Hz. Muhammed’in (sas) hem insanlara hem de cinlere peygamber olarak gönderilmesi.
122. Hz. Muhammed’in (sas) aşağıdaki davranışlarından hangisi “doğruluk” ilkesine bir örnek teşkil eder?

a) Savaşta alınan esirlere eziyeti yasaklaması


b) Cemaate namaz kıldırdığı zaman namazı kısa tutması
c) Her zaman güler yüzlü ve hoşgörülü olması
d) Sözlerinin davranışlarıyla uyumlu olması
123. Vefat haberi duyulunca Hz. Muhammed’in (sas) kendisine gıyabî cenaze namazı kıldırdığı şahıs aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ammar b. Yasir      

b) Necaşi
c) Abdurrahman b. Avf          

d) EbûUbeyde b. Cerrah


124. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Peygamber Efendimiz zamanında olmamıştır?

a) Bedir savaşı  

b) Kadisiye savaşı  

c) Tebük savaşı  

d) Hayber savaşı  
125.Uhud Savaşı’ndan zafer elde edilememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mekkelilerin modern silahlara sahip olması


b) Savaşın öğleden sonra yapılmış olması
c) Havanın çok sıcak olması
d) Peygamber Efendimiz (sas)’in emrine uyulmaması
126. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Münafıkların Müslümanları bölmek için inşa ettikleri mescidin adı“Mescid-i Dırar”dır.


b) Hz. Hatice, münafıklar tarafından uydurulan çirkin iftiraya (ifk hadisesi) maruz kalmıştır.
c) Hz. Ali, “Hayber Fatihi” unvanına sahiptir.
d) Peygamberimizin kabri “Ravza-i Mutahhara”dır. 
127. Hz. Muhammed’i (sas) hicret sırasında yakalamak isterken atı çöle batan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ebû Cehil

b) Süraka

c) Ebû Süfyan

d) Abdullah b. Ubey b. Selul


128.Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebevi’nin fonksiyonlarındanbiri değildir?
a) İbadet mahalli olması
b) Eğitim öğretim yeri olması
c) Devlet işlerinin ele alındığı bir yer olması
d) Hacılara yemek verilen mekân olması
129. Aşağıdaki şehirlerden hangisindeikikıblelimescidbulunmaktadır?
a) Mekke
b) Cidde
c) Medine
d) Taif
130. Aşağıdakilerden hangisi Yesribliler’in “İkinci Akabe Biatı”nda Hz. Peygamber’e verdikleri sözlerden biri değildir?
a)Eşlerini ve çocuklarını korudukları gibi kendisini de koruyacak­larına

b)O’na itaat edecek­lerine

c)Mallarının yarısını Müslümanlara hibe edeceklerine

d) İyiliği emredip kötülüğü önlemeye çalışacaklarına


131. Kur’ân-ı Kerim’de Müslümanların Bedir Savaşı’nda meleklerin yardımıyladesteklendiği ve Allah’ın kendilerine yardım ettiğiaçıkça belirtildiği sûre ve âyet aşağıdakilerden hangisi?
a) Âl-i İmran sûresi, 124-126. âyet.
b) Enfalsûresi, 9-12.âyet.
c) Bakarasûresi, 178.âyet.
d) Tevbesûresi, 58-60. âyet.
132. Hz. Peygamber (sas) ömrünün son günlerinde rahatsızlığınınarttığı zamanlarda imamlık için yerine aşağıdaki isimlerden hangisinigeçirmiştir?
a) Hz. Ali
b) Hz. Osman
c) Hz. Muaviye
d) Hz. Ebû Bekir
133. Mekke’deki ailesini korumak amacıyla Mekke fethinin hazırlıklarını gizlice müşriklerebildirmek isteyen ve Cebrail (as)’ınhaber vermesiyle yakalanan sahabiaşağıdakilerden hangisidir?
a) S‘ad bin Ubade
b) EbûSüfyan
c) Hatib bin Ebu Beltea
d) Halid bin Velid
134.Müslümanların sayısal çokluğa güvenerekgurura kapıldığı ancak düşmanın ok yağmuruyla bozguna uğrayıp dağıldığı daha sonra Allah’ın yardımıyla toplanıp zafer elde ettiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hendek savaşı
b) Uhudsavaşı
c) Huneynsavaşı
d) Taifsavaşı
135. Aşağıdakilerden hangisi “üsve-i hasene” kavramının anlamını vermektedir?
a) Güzel örnek.

b) Ahlaklı insan.

c) Allah’ın sevdiği kul.

d) Kutlu Peygamber.


136. Aşağıdakilerden hangisinde “Resul” ve “Nebi” kelimelerinin anlamları doğru olarak verilmiştir?
a) Resul: Kendisine kitap indirilmeyen kendinden önceki peygamberin şeriatına uyan peygamberdir. Nebi: Kendilerine kitap indirilen peygamberlere denir.

b) Resul: Kendilerine kitap indirilen peygamberlere denir. Nebi: Kendisine kitap indirilmeyen kendinden önceki peygamberin şeriatına uyan peygamberdir.

c) Resul: Kendinden önceki peygamberin mirasını devam ettiren peygamberlere denir. Nebi: Kendilerine kitap indirilen peygamberlere denir.

d) Resul: Kendilerine kitap indirilen peygamberlere denir. Nebi: Yeni bir şeriat getiren peygamberlere denir.


137.Aşağıdakilerden hangisinde peygamberlerde olması gereken vacip sıfatlar doğru olarak verilmiştir?

a) Sıdk, Emanet, Adalet,Tebliğ, Fetanet, İslam

b) Rıfk, Sıdk, Tebliğ, Fetanet, Adalet, İsmet

c) Sıdk, Emanet, Tebliğ, Fetanet, İsmet, Adalet


d) Emanet, Adalet, İnayet, Sıdk, Tebliğ, İsmet

138.Aşağıdakilerden hangisinde vahyinterim anlamı doğru olarak verilmiştir?

a) Kur’an-ı Kerim’de yer alan âyetler

b) İlahî söz

c) Allah’ın bir emri veya hükmü peygamberine bildirmesi

d) Süratli söz, işaret ve ilham.
139. Aşağıdakilerden hangisinde Vahy-i Gayri Metluv  ve Vahy-i Metluvv kavramlarının anlamları doğru olarak verilmiştir?

c) Vahy-i Gayri Metluv: Cebrail’in direkt olarak peygambere vahiy sözlerini okumasıdır. Vahy-i Metluvv: Kelime olarak gizli vahiydir.

c) Vahy-i Gayri Metluv: Cebrail’in direkt olarak peygambere vahiy sözlerini okumasıdır. Vahy-i Metluvv: Allah’ın peygamberin kalbine doğrudan vahyi yerleştirmesidir.

c) Vahy-i Gayri Metluv: Allah’ın peygamberin kalbine doğrudan vahyi yerleştirmesidir. Vahy-i Metluvv: Cebrail’in direkt olarak peygambere vahiy sözlerini okumasıdır.

d) Vahy-i Gayri Metluv: Allah’ın peygamberin kalbine doğrudan vahyi yerleştirmesidir. Vahy-i Metluvv: Peygamber’in Miraç mucizesinde olduğu gibi bizzat Allah Teâlâ ile konuşarak vahiy almasıdır.

140.Aşağıdakilerden hangisinde kendilerine“Suhuf” verilen peygamberlerin isimleri doğru olarak yazılmıştır?

a) Hz.Adem, Hz.Şit,Hz. İdris,Hz. İbrahim.

b) Hz. Adem, Hz. Şit, Hz. İdris, Hz. Yakup.

c) Hz. Adem, Hz. Şit, Hz. İdris, Hz. Nuh.

d) Hz. Adem, Hz. Şit, Hz. İdris, Hz. Salih.


141. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
     
a) Zebur– Hz. İsa; Tevrat–Hz. Musa; İncil– Hz. Davud; Kur’ân-ı Kerim–Hz. Muhammed (as).

b) Zebur–Hz. Davud; Tevrat– Hz. İsa; İncil– Hz. Musa; Kur’ân-ı Kerim–Hz. Muhammed (as).

c) Zebur–Hz. Davud;Tevrat–Hz. Musa; İncil–Hz. İsa; Kur’ân-ı Kerim–Hz. Muhammed (as).

d) Zebur– Hz. Musa; Tevrat– Hz. Davud; İncil–Hz. İsa; Kur’ân-ı Kerim–Hz. Muhammed (as).


142. Aşağıdaki yerlerden hangisinde Hz. Peygamber Müslümanlara Veda Hutbesini vermiştir?

a) Arafatb) Müzdelife

c) Medine

d) Mescid-i Haram
143.Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
a)Uhud savaşı – 625

b)Reci' Vakası – 625

c)Hendek Gazvesi – 627

d)Mute Savaşı – 630


144.Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Anlaşması’nın maddelerinden biri değildir?
a)Müslümanlar o yıl Mekke'ye gir­meden geri dönecekler, umre için ertesi yıl gelip şehirde üç gün kalabileceklerdi.

b)Bir Mekkeli Medine'ye kaçarsa iade edi­lecek, Medine'den biri Mekke'ye kaçarsa iade edilmeyecekti.

c)Ekonomik faaliyetler geliştirilecek

d)Arap kabilelerinden isteyen kabile, iki taraftan birisiyle ittifak yapabilecek


145.Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Anlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?
a)O güne kadar Müslümanları muhatap saymayan Kureyşliler bununla Müslümanları tanımış oldular.

b)İslâmiyet Arap yarıma­dasında hızla yayılmaya başladı.

c)Hz. Muhammed bazı devlet başkanlarına davet mektupları gönderdi.

d)Mekkeliler İslamiyeti kabul etti.


146. Hudeybiye Anlaşması’nın bozulmasının nedeni nedir?
a)Münafikların nifak hareketleri.

b)Yahudi kabilesi Benî Kurayza, antlaşmaya göre şehrin savunmasına katılması gerektiği halde Hendek Gazvesi sırasında bu şartı ihlâl etti.

c)Nadîroğulları, Uhud Gazvesi esnasın­da müşriklerin karargâhına gidip onları Müslümanlara karşı tahrik etmesi.

d)Kureyşle ittifak kuran Beni Bekr kabilesinin Müslümanlarla ittifak olan Huzaalılara saldırarak anlaşmayı ihlal etmesi.147. Hz. Hamza’nın Müslüman olmasına sebep olan olay nedir?
a) Ebu Cehil’in Peygamberimize hakaret etmesi

b) Hz. Hamza’nın Kur’an’dan çok etkilenmesi

c) Peygamberimizin onu çok uyarması

d) Hz. Ömer’in Müslüman olması148. “Mescid-i Nebevi’nin bir tarafında üstü kapalı olarak yapılan yere ……………, burada barınanlara da ……………….. denilmiştir.” cümledeki boşluklara hangi seçenek gelmelidir?
a) Muhacir / Suffa

b) Ashab-ı Suffa / Ensar

c) Suffa / Ashab-ı Suffa

d) Ensar / Ashab-ı Suffa149. Bedir Savaşı’nda Müslümanlar kendilerinden üç kat daha fazla olan müşrik ordusuna karşı nasıl zafer kazanabilmişlerdir?
a) Müslümanlar davalarına inanmaları ve Allah üç bin melekle yardım yardım etmesiyle

b) Müşriklerden bazıları Müslümanlar tarafına geçmesiyle

c) Müşriklerin modern silahları olmaması sayesinde

d) Müslümanlara arkadan yeni askerler geldiği için150. Mekkeliler hangi savaştan sonra İslam nurunu söndüremeyeceklerini anladılar ve bir daha Müslümanlara saldıramadılar?
a) Tebük

b) Uhud


c) Bedir

d) HendekCEVAP ANAHTARI

 1. D

 2. C

 3. D

 4. B

 5. B

 6. A

 7. B

 8. C

 9. D

 10. C

 11. A

 12. D

 13. B

 14. A

 15. B

 16. B

 17. C

 18. A

 19. D

 20. A

 21. A

 22. C

 23. D

 24. D

 25. D

 26. A

 27. C

 28. C

 29. C

 30. C

 31. C

 32. A

 33. C

 34. D

 35. C

 36. C

 37. A

 38. C

 39. D

 40. A

 41. D

 42. C

 43. C

 44. C

 45. C

 46. B

 47. C

 48. B

 49. A

 50. C

 51. D

 52. D

 53. B

 54. C

 55. C

 56. B

 57. D

 58. D

 59. A

 60. B

 61. D

 62. C

 63. C

 64. B

 65. B

 66. A

 67. D

 68. D

 69. B

 70. A

 71. D

 72. A

 73. B

 74. A

 75. C

 76. A

 77. B

 78. D

 79. A

 80. C

 81. D

 82. A

 83. B

 84. B

 85. A

 86. A

 87. B

 88. B

 89. C

 90. A

 91. B

 92. D

 93. B

 94. D

 95. A

 96. A

 97. C

 98. A

 99. D

 1. A

 2. B

 3. D

 4. A

 5. B

 6. A

 7. C

 8. D

 9. A

 10. B

 11. C

 12. A

 13. D

 14. A

 15. C

 16. D

 17. D

 18. D

 19. D

 20. A

 21. C

 22. D

 23. D

 24. B

 25. B

 26. D

 27. B

 28. B

 29. D

 30. C

 31. C

 32. A

 33. D

 34. C

 35. C

 36. A

 37. B

 38. C

 39. C

 40. C

 41. A

 42. C

 43. A

 44. B

 45. C

 46. D

 47. D

 48. A

 49. C

 50. A


www.siyerinebi.comYüklə 163,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə