* Tarihsel SüreçYüklə 445 b.
tarix03.11.2017
ölçüsü445 b.* Tarihsel Süreç

 • * Tarihsel Süreç

 • * SSCB sonrasında Rus Dış Politikasını Etkileyen Etkenler

 • * Rus Güvenlik Sistemi

 • - Rus Askeri Doktrini-1993

 • - Putin Dönemi Rus Dış Politikası

 • - Rus Ulusal Güvenlik Doktrini-2000

 • - 2025 Yılına Kadar Savunma Maksatlı RF Harekât Hazırlığı Dokümanı

 • - Rusya’nın Güvenlik Stratejisi 2020 Dokümanı

 • * SonuçAvrasya Kültürü

 • Avrasya Kültürü

 • * Yakın Çevre’nin tekrar kurulması

 • * Tarımsal

 • * Otoritaryen

 • * Militer

 • * Güçlü devlet odaklıRus güvenliğinin temelinde öncelikle;

 • Rus güvenliğinin temelinde öncelikle;

 • * Geniş coğrafyası,

 • * Stratejik konumu ve

 • * Doğal kaynakları

 • * Büyük ve güçlü bir askeri güç yer almaktadır.* Rusya’nın şifreleri ülke içindeki ve çevresindeki etnik gruplar, bunları kontrol etmek isteyen askeri güç ve doğal kaynaklardan pay almak isteyen köylüler arasında bir dengeye oturmuştu.

 • * Rusya’nın şifreleri ülke içindeki ve çevresindeki etnik gruplar, bunları kontrol etmek isteyen askeri güç ve doğal kaynaklardan pay almak isteyen köylüler arasında bir dengeye oturmuştu.

 • * Bu üçlü Rusya’nın etrafındaki ülkeleri ve doğal kaynakları ele geçirme mantığının belirleyicileri oldu.* Rusya’nın genel devlet politikası;

 • * Rusya’nın genel devlet politikası;

 • - Uluslararası destek ve yatırımları çekerek ülke ekonomisinin yeniden inşası,

 • - Ülkenin modernizasyonu için küresel istikrarın devamını öngörmektedir.

 • * Rusya’nın güvenlik politikası ise; “yakın çevre” olarak adlandırdığı Eski Sovyet ülkelerinin bulunduğu bölgelerde etkisini sürdürürken uluslararası güç dengesinin büyük güçleri ile istikrarlı ilişkiler geliştirmektir.* Güvenlik stratejisinin merkezine;

 • * Güvenlik stratejisinin merkezine;

 • □ Rusya’nın ekonomik gelişmesini sağlamak

 • □ Büyük güç konumunu sürdürmek düşüncesi yerleşmiştir.

 • * Bu düşünce bir yandan yakın çevreyi kontrol, diğer yandan NATO’nun genişlemesini frenleme politikası ile bütünleşti.* RF, eski SSCB’nin nükleer silahları ilk kullanan taraf olmama yükümlülüğünü terk etmiş, konvansiyonel kuvvetlerde mevcut geçici zafiyeti, nükleer caydırıcılık ile kapatmaya çalışmıştır.

 • * RF, eski SSCB’nin nükleer silahları ilk kullanan taraf olmama yükümlülüğünü terk etmiş, konvansiyonel kuvvetlerde mevcut geçici zafiyeti, nükleer caydırıcılık ile kapatmaya çalışmıştır.

 • * Silahı kuvvetlerin iç güvenlikten de sorumlu olacağı ilkesi kabul edilmiştir.

 • * Ayrıca, eski Sovyetler Birliği topraklarını tek bir stratejik alan olarak muhafaza edilmesi, RF sınırlarının ileride savunulması, yakın çevre bölgelerine gerektiğinde askeri müdahalede bulunulması ve bu maksatla gerektiğinde ülke dışında asker konuşlandırılması kabul edilmiştir.

 • * Güvenlik için gerekli finansmanının sağlanmasında silah satışına öncelik verilmesi karalaştırılmıştır.

* Rusya’nın temel önceliği;

 • * Rusya’nın temel önceliği;

 • - Rusya’nın uluslararası arenada pozisyonunu güçlendirmek,

 • - Özellikle BDT’ye üye olan ülkeler ile karşılıklı ilişkilerini geliştirmek,

 • - Uluslar arası terörizm ile mücadelede, BDT Ortak Güvenlik Anlaşması çerçevesinde; askeri-politik alanlarda işbirliği yapmak,

 • - Politik, dini ve etnik ayrılıkçılara yardım ve bağışlara sebep olan durumları gidermek olarak belirlenmiştir.* 1990’lı yıllardan beri geliştirilmiş ve 2000 yılında kabul edilmiştir.

 • * 1990’lı yıllardan beri geliştirilmiş ve 2000 yılında kabul edilmiştir.

 • * 1993 Askeri Doktrini ile benzer özellikler taşımaktadır.

 • * 1993 doktrini ile karsılaştırıldığında iki husus dikkati çekmektedir:

 • - Askeri yapılanmanın sivil otoriteye bağlı olduğunun öngörülmesi,

 • - Stratejik nükleer silahların daha çok öne çıkarılmış olmasıdır.

 • * Doktrinde hem Batı’ya yöneliş hem de eski günlerin özlemi vardır.

 • * Ancak, 1993 doktrini ile karsılaştırıldığında , RF’nin dış politikasının biraz daha netleşmiş ve buna paralel olarak dış politika araçlarının öne çıkarılmış olduğu görülmektedir.

 • * Bütün bunlara bakarak, doktrinin şekillenmesinde Devlet Başkanı Putin’in kişiliğinin etkisi olduğunu belirtmek mümkündür.* “Gerçekçi Caydırma” stratejisi ile kriz ve çatışmayı önleme operasyonlarında diplomatik, ekonomik ve kuvvet kullanma dışı yöntemlere öncelik vermektedir.

 • * “Gerçekçi Caydırma” stratejisi ile kriz ve çatışmayı önleme operasyonlarında diplomatik, ekonomik ve kuvvet kullanma dışı yöntemlere öncelik vermektedir.

 • * Ancak kabul edilemeyen tehlikeler karşısında Rus hükümeti asimetrik karşılık esasına bağlı olarak tek taraflı kuvvet kullanma hakkını saklı tutmaktadır.

 • * Rus Ordusuna Çeçenya gibi bölgeler başta olmak üzere ülke bütünlüğü koruma görevi verilmiştir.* RF, stratejik çıkarları açısından BDT bölgesini ulusal güvenlik sahası olarak değerlendirmiş, çıkarlarını tehdit altında hissettiği her durumda, bölgeye askeri müdahalede bulunma hakkını da ilan etmiştir.

 • * RF, stratejik çıkarları açısından BDT bölgesini ulusal güvenlik sahası olarak değerlendirmiş, çıkarlarını tehdit altında hissettiği her durumda, bölgeye askeri müdahalede bulunma hakkını da ilan etmiştir.

 • * RF, dış güçleri “ulusal güvenlik sahası” olarak nitelediği yakın çevreden uzak tutabilmek için, nükleer güce başvuran ilk taraf olmamak taahhüdünden vazgeçerek caydırıcı bir politikayı amaçlamıştır.

 • * Dolayısıyla, Rusya hem bölgede varlığını kurumsallaştırmayı hem de başka ülkelerin bölgede nüfuz kurmasına engel olmaya çalışmıştır.

 • * RF, tıpkı Sovyet döneminde olduğu gibi ihtiyaç duyduğu “dış sınır”lara BDT aracılığıyla tekrar kavuşmuştur.* Eski Sovyet ülkelerinden yapılacak toprak istekleri

 • * Eski Sovyet ülkelerinden yapılacak toprak istekleri

 • * Rusya sınırları yakınındaki yerel savaşlar ve silahlı çatışmalar

 • * Kitle imha silahlarının ve onları gönderme araçları olarak kullanılan balistik füzelerin yayılması

 • * Eski Sovyet ülkelerinde yaşayan Rus vatandaşlarının hakları

 • * NATO gibi dış askeri blokların Rusya sınırlarındaki bölgelere doğru genişlemesi* Uluslararası barış ve istikrarı korumakla görevli kuruluşlardan BM’nin ve AGİT’in etkinliğinin zayıflaması.

 • * Uluslararası barış ve istikrarı korumakla görevli kuruluşlardan BM’nin ve AGİT’in etkinliğinin zayıflaması.

 • * Rusya’nın uluslararası arenada politik, ekonomik ve askeri etkisinin zayıflaması.

 • * BDT içinde ilişkilerin zayıflaması.

 • * BDT ülkelerinin sınırlarının hemen ötesinde atışmaların ivme kazanması.* Rus Genelkurmayı tarafından hazırlanmıştır.

 • * Rus Genelkurmayı tarafından hazırlanmıştır.

 • * Maliyet-etkin-kullanılabilir bir model anlayışı içinde yeni stratejik kuvvetler kurulmasını, operasyonel görev kuvvetleri teşkil edilmesini ve müşterek lojistik sistemi geliştirilmesini öngörmektedir.

 • * Bu model iki tür çatışmaya hazırlığı öngörmektedir;

 • (1) Düzenli ordular ile yerel, bölgesel ve küresel çatışmalar (uluslararası devlet çatışmaları),

 • (2) Düzensiz askeri formasyonlar (ayrılıkçı hareketler, suç grupları, terörist örgütler vb.) ile yerel, bölgesel ve küresel çatışmalar (devlet içi çatışmalar).* RF, Çeçenistan başta olmak üzere ülkedeki muhalif gruplarla mücadeleyi kontrol almayı müteakip iç (FSB) ve dış (SVR) istihbaratı ile ilgisini tamamen ekonomiye çevirdi.

 • * RF, Çeçenistan başta olmak üzere ülkedeki muhalif gruplarla mücadeleyi kontrol almayı müteakip iç (FSB) ve dış (SVR) istihbaratı ile ilgisini tamamen ekonomiye çevirdi.

 • * Putin, Yeltsin döneminden miras kalan kokuşmuş iş dünyası, politikacılar, gazeteciler, bankerler ve suç örgütleri ile mücadele için FSB’yi kuvvetlendirdi ve acımasız silahlarla desteklenen yeni taktikler kullandı.

 • * Bu aynı zamanda ülkeyi yabancı kökleri olan zararlı kuruluşlardan da temizlemenin diğer bir yolu oldu.* FSB, Rus ekonomisinin güçlendirilmesinde aktif bir rol oynadı. Dış politikada ise Ukrayna’nın NATO yolundan döndürülmesi ve Gürcistan, Azerbaycan gibi Batıya meyilli ülkelerin frenlenmesi istihbaratın örtülü taktikleri ile sağlanmaktadır.

 • * FSB, Rus ekonomisinin güçlendirilmesinde aktif bir rol oynadı. Dış politikada ise Ukrayna’nın NATO yolundan döndürülmesi ve Gürcistan, Azerbaycan gibi Batıya meyilli ülkelerin frenlenmesi istihbaratın örtülü taktikleri ile sağlanmaktadır.

 • * Rusya’nın örtülü savaşları yakın gelecekte Batının genişleme politikalarına tepki olarak Bosna-Hersek, Kırım, Abhazya, Güney Osetya ve Azerbaycan’da önemli çatışmaları tetikleyebilir ve harita değişikliklerine yol açabilir.* ABD’nin % 10 doğal gaz ihtiyacını Rusya’dan karşılayacak olması ve artan enerji güzergâhları Rusya için enerji güzergahlarının güvenliği ve kontrolünü önemli bir güvenlik parametresi haline getirmiştir.

 • * ABD’nin % 10 doğal gaz ihtiyacını Rusya’dan karşılayacak olması ve artan enerji güzergâhları Rusya için enerji güzergahlarının güvenliği ve kontrolünü önemli bir güvenlik parametresi haline getirmiştir.

 • * Bu nedenle Rus Silahlı Kuvvetleri ve özellikle Deniz Kuvvetleri kıyı tesisleri, platform alt yapısı ve deniz ulaştırma rotalarına ilişkin görevler edinmiştir. Bu rotalarda ABD ile karşılaşma ihtimaline ilişkin olarak yeni prosedürler ve angajman kuralları geliştirilmektedir.

 • * ABD nükleer politikasının caydırıcılıktan önleyici vuruş sistemlerine doğru kayması Rusya’yı da karşı koyacak ve cevap verecek sistemlere ilişkin bir arayışa itmektedir.* RF’nin dış politikasında askeri gücün önemli bir konumu vardır. Süper güç konumuna önce “yakın çevre’’ de, sonra da dünya çapında ulaşmak isteyen RF dış politikasında silahlı kuvvetlerin rolü yadsınamaz.

 • * RF’nin dış politikasında askeri gücün önemli bir konumu vardır. Süper güç konumuna önce “yakın çevre’’ de, sonra da dünya çapında ulaşmak isteyen RF dış politikasında silahlı kuvvetlerin rolü yadsınamaz.

 • * “Komşularını yuta yuta bir deve dönüşen’’ Rusya’da askeri güç tarihte de her dönem önemli olmuştur.

 • * 1492-1992 yılları arasındaki 500 yıllık süreçte sadece 29 yılın savaşsız geçirilebildiği düşünülürse, askeri gücün Rusya açısından önemi daha net anlaşılabilir.“Bağımsız büyük güç olmayı hedefleyen Rusya, saldırgan bir şekilde liberal imparatorluk stratejisi uygulamaktadır.”

 • “Bağımsız büyük güç olmayı hedefleyen Rusya, saldırgan bir şekilde liberal imparatorluk stratejisi uygulamaktadır.”

 • Prof.Dr.Ümit ÖZDAĞI. General Provisions

 • I. General Provisions

 • II. Russia and the modern world: Current conditions and trends of development

 • III. National interests of the Russian Federation and Strategic National Priorities

 • IV. Ensuring national security

 • 1. National defense

 • 2. State and public security

 • 3. Improvement of the quality of life of Russian citizens

 • 4. Economic growth

 • 5. Science, technology and education

 • 6. Healthcare

 • 7. Culture

 • 8. The ecology of living systems and environmental management

 • 9. Strategic stability and equitable strategic partnership

 • V. Organisational, legal-normative and informational foundations of the realisation for the given Strategy

 • VI. The main indicators of the state of national securityI. Genel Hükümler (General Provisions)

 • I. Genel Hükümler (General Provisions)

 • * Amaç:

 • - Ekonominin gelişmesinin sağlanması

 • - Halkın yaşam kalitesinin arttırılması

 • - Toplumda politik istikrarın sağlanması

 • - Milli savunmanın, devlet güvenliğinin, hukukun ve düzenin güçlendirilmesi

 • - RF’nin rekabet gücünün ve uluslararası statüsünün güçlendirilmesiI. Genel Hükümler (General Provisions)

 • I. Genel Hükümler (General Provisions)

 • * Güvenlik Stratejinin Kullandığı Konseptler:

 • - Milli güvenlik

 • - Rusya’nın milli menfaatleri

 • - Milli güvenliğe yönelik tehditler

 • - Stratejik öncelikler

 • - Milli güvenlik sistemi

 • - Milli güvenlik ve askeri güç

 • - Milli güvenliği sağlama vasıtalarıII. Rusya ve Modern Dünya: Mevcut Koşullar ve Gelişim Trendi

 • II. Rusya ve Modern Dünya: Mevcut Koşullar ve Gelişim Trendi

 • * Küreselleşeme ve yüksek seviyede dinamizm/karşılıklı bağımlılık

 • * Ülkeler arası ve ülke içi zengin-fakir paradoksu

 • * Dengesiz gelişmişlik düzeyi

 • * Yeni tehditler

 • * Bölgesel ve küresel güvenlik mimarisinin ( özellikle NATO) yetersizliği

 • * Rakip iki kutuplu yapıdan “multi-vektör diplomasi”ye geçiş.* Öncelikle tek kutuplu ve bir süper gücün dünyaya egemen olduğu, Soğuk Savaş sonrası durumu değerlendirmiş ve bu sistemde RF’nin konumunu ele almıştır.

 • * Öncelikle tek kutuplu ve bir süper gücün dünyaya egemen olduğu, Soğuk Savaş sonrası durumu değerlendirmiş ve bu sistemde RF’nin konumunu ele almıştır.

 • * Uluslararası toplum içinde RF’nin konumunu irdelenmiş ve RF’nin Avrasya coğrafyası içindeki stratejik konumu üzerinde durulmuş, ABD’nin önderliğinde Batılı ülkelerin uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak “askeri güç”le sorunları tek taraflı olarak çözmeye çalıştığı vurgulanmıştır.

 • * RF’yi zayıflatma girişimlerinden ve uluslararası güvenlik ve istikrarı ilgilendiren konularda Rus çıkarlarının görmezden gelindiğinden bahsedilmiştir.I. Rusya ve Modern Dünya: Mevcut Koşullar ve Gelişim Trendi

 • I. Rusya ve Modern Dünya: Mevcut Koşullar ve Gelişim Trendi

 • * Tehditler:

 • - KİS’lerin yayılımı ve terör örgütlerinin eline geçmesi

 • - Sibernatik, teknolojik ve biyolojik alandaki meşru olmayan faaliyetler

 • - Küresel bilgi üretimi ve kullanımındaki rekabetin gelişmiş ülkelerin sanayine, sosyo-ekonomik yapılarına ve demokrasilerine olası tehditleri

 • - Milli duygular, ayrılıkçılık, muhalefet, radikal dincilik

 • - Küresel demografik problemler ve çevre sorunlarıI. Rusya ve Modern Dünya: Mevcut Koşullar ve Gelişim Trendi

 • I. Rusya ve Modern Dünya: Mevcut Koşullar ve Gelişim Trendi

 • * Tehditler:

 • - Kontrol dışı göç

 • - Uyuşturucu madde ve insan kaçakçılığı

 • - Uluslararası organize suçlar

 • - Bilinmeyen virüslerin yol açacağı yaygın hastalıklar

 • - Su sorunları

 • - Yakın Doğu, Barent Denizi, Kutup Bölgesi, Hazar Denizi ve Merkezi Asya’da enerji kaynaklarına hakim olma veya kontrol mücadelesiI. Rusya ve Modern Dünya: Mevcut Koşullar ve Gelişim Trendi

 • I. Rusya ve Modern Dünya: Mevcut Koşullar ve Gelişim Trendi

 • * Tehditler:

 • - Irak ve Afganistan’daki durum

 • - Yakın ve Ortadoğu, Güney Asya ve Afrika ve Kore Yarımadasındaki karışıklıklar,

 • - Nükleer silahlara sahip ülkeler

 • - ABD’nin Avrupa’da kurmayı planladığı küresel füze sistemiIII. RF’nin Milli Menfaatleri ve Stratejik Milli Öncelikleri

 • III. RF’nin Milli Menfaatleri ve Stratejik Milli Öncelikleri

 • * RF’nin uzun vadeli milli menfaatleri:

 • - Demokrasiyi ve sivil toplumu geliştirmek, ülke ekonomisinin rekabet gücünün arttırılmak

 • - RF’nin anayasal sistemin güvenilirliğini, ülke bütünlüğünü ve bağımsızlığını garanti altına almak

 • - RF’yi bir dünya gücüne dönüştürmek ve bu sayede çok kutuplu dünyada stratejik istikrarın ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliği ortaklıklarını desteklemek

 • - RF’nin geleneksel müttefikleriyle ve BDT üyeleriyle eşit statüye dayanan bir ilişkinin sürdürülmesiIII. RF’nin Milli Menfaatleri ve Stratejik Milli Öncelikleri

 • III. RF’nin Milli Menfaatleri ve Stratejik Milli Öncelikleri

 • * RF’nin uzun vadeli milli menfaatleri:

 • - RF’nin askeri çıkarlarının ise; bağımsızlığının, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla birlikte, askeri işgalin önlenmesi.IV. Milli Güvenliğin Sağlanması

 • IV. Milli Güvenliğin Sağlanması

 • * Milli Savunma

 • - Milli savunmanın geliştirilmesine dair stratejik hedefler;

 • □ Küresele ve bölgesel savaşların ve çatışmaların engellenmesi

 • (Tümleşik politik, diplomatik, askeri, ekonomik, bilgi üstünlüğü ve diğer tedbirler, Rus vatandaşlarının asker-vatan sevgisi eğitim sisteminin geliştirilmesi ve askeri yapının gereksinimi duyduğu askeri altyapı ve yönetim sisteminin geliştirilmesi ile)

 • □ Askeri güvenlik için stratejik caydırıcılığın gerçekleştirilmesiIV. Milli Güvenliğin Sağlanması

 • IV. Milli Güvenliğin Sağlanması

 • * Milli Savunma

 • - RF milli savunmanın sağlanmasında;

 • □ Rasyonel yeterlilik ve etkinlik ilkesini

 • □ Askeri olmayan tedbirleri

 • □ Kamu diplomasisi mekanizması

 • □ Barışı koruma

 • □ Uluslar arası askeri işbirliğini esas almaktadırIII. RF’nin Milli Menfaatleri ve Stratejik Milli Öncelikleri

 • III. RF’nin Milli Menfaatleri ve Stratejik Milli Öncelikleri

 • * Stratejik Milli Öncelikleri

 • - Birey güvenliğini, yüksek yaşam standartlarını ve ekonomik gelişimi garanti ederek Rus vatandaşlarının yaşam kalitesinin arttırılması

 • - Devletin ve kamu-özel sektör ortaklığının rolünü arttırarak bilim, teknoloji, eğitim, sağlık hizmeti ve kültür alanında gelişme sağlanması

 • - Ekoloji ve kaynakların rasyonel kullanımı, dengeli tüketimi, ileri teknolojinin gelişmesi ve ülkenin kaynaklarının uygun kullanımı

 • - Stratejik istikrar ve çok kutuplu uluslararası sistemin geliştirilmesinde Rusya’nın aktif rol almasını esas alan eşit stratejik ortaklık,* Yeni Rus güvenlik doktrini ile resmen öne çıkarılan ekonomik çıkarlar ve enerji faktörünün avantajlı ve etkin bir duruma getirilmesi; Rus dış politikasında yeni bir dönemin başladığını göstermektedir. Bunun anlamı, Rusya’nın dış politikasında enerji faktörünün en etkin araç olarak önümüze çıkmasıdır.

 • * Yeni Rus güvenlik doktrini ile resmen öne çıkarılan ekonomik çıkarlar ve enerji faktörünün avantajlı ve etkin bir duruma getirilmesi; Rus dış politikasında yeni bir dönemin başladığını göstermektedir. Bunun anlamı, Rusya’nın dış politikasında enerji faktörünün en etkin araç olarak önümüze çıkmasıdır.

 • * Ülke dışında bulunan Rus haklarına ilişkin koruyucu tutum görülmektedir.* Askeri doktrin Rusya’nın yakın çevrede nüfuz arayışının stratejik dayanakları niteliğindedir.

 • * Askeri doktrin Rusya’nın yakın çevrede nüfuz arayışının stratejik dayanakları niteliğindedir.

 • * Dış/Bölgesel/Güvenlik politikaları ile Rus ulusal kimliği ve milliyetçiliğini şekillendiren askeri doktrin ve dış politika kavramları reformist ve Avrasyacılar arasında özellikle yakın çevrede uygulanacak politikalar açısından bir uzlaşıya varıldığını göstermesi açısından önemlidir.

 • * Rusya’nın örtülü savaşları yakın gelecekte Batının genişleme politikalarına tepki olarak Bosna-Hersek, Kırım, Abhazya, Güney Osetya ve Azerbaycan’da önemli çatışmaları tetikleyebilir ve harita değişikliklerine yol açabilir.“Rusya Federasyonu Ulusal Güvenlik Doktrini” ve ’’Askeri Doktrini’’ nin başlıca maddeleri:

 • “Rusya Federasyonu Ulusal Güvenlik Doktrini” ve ’’Askeri Doktrini’’ nin başlıca maddeleri:

 • Eğer diğer bütün yollar tükenmiş durumda ise, nükleer silahlar da dahil olmak üzere eldeki bütün güç ve tesisler, imkan dahilinde, silahlı düşmanı püskürtmek için kullanılacaktır.

 • Rusya Federasyonu, nükleer caydırıcılığı onaylamak mecburiyetindedir.

 • Barışı koruma operasyonlarında olduğu gibi birlikler ve askerler, yerel, bölgesel, uluslar arası ve geniş ölçekli çatışmalara müdahale edebilir.

 • Rusya’nın ulusal güvenlik kapsamındaki çıkarları, dünyanın stratejik önemi haiz bölgelerinde bir Rus askeri varlığını gerektirebilir.
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə