Sodda hayvonlar tipiYüklə 75,5 Kb.
tarix31.12.2021
ölçüsü75,5 Kb.
#112224
Sodda hayvonlar tipi bo`yicha test


http://nambiolog.zn.uz https://t.me/nambiolog https://t.me/biolog_group

Sodda hayvonlar tipi
1.Oxaktosh qaysi sodda hayvonning chigʻanogʻidan hosil boʻladi?

a) forominifera

b) radiolyariya

c) infuzoriya tufelka

d) volvoks

2.Quydagi javoblarning qaysi birida hayvonlar sistematikasi toʻgʻri joylashtirilgan?

a) tur, avlod, oila, sinf, turkum, tip

b) tur, avlod, oila, turkum, sinf, tip

c) tur, oila, avlod, turkum, sinf, tip

d) tur, avlod, oila, turkum, tip, sinf

3.Ichburugʻ(dizenteriya) amyobasi nima bilan oziqlanadi?

a) faqat ichakning yemirilgan qismi bilan

b) ichakdagi faqat organik ozuqa bilan

c) faqat qon bilan

d) ichakning yemirilgan qismi hamda qon bilan

4.Qaysi sodda hayvon doimo oʻz shaklini oʻzgartirib turadi?

a) amyoba

b) evglena

c) tufelka

d) volvoks

5.Amyoba qanday sharoitda soxta oyoqlarini tortib olib,sharsimon shaklga kiradi?

a) nafas olganda

b) oziqlanganda

c) harakatlanganda

d) suvga osh tuzi solinganda

6.Amyoba qaysi qismi yordamida oziqlanadi?

a) ogʻiz boʻshligʻi yordamida

b) membrananing mayda teshikchalari yordamida

c) yolgʻonoyoqlar yordamida

d) fotosintez yordamida

7.Amyoba va evglena noqulay sharoitlarni qanday oʻtkazadi?

a) hayot uchun qulay sharoit topadi

b) oziqlanish usulini oʻzgartiradi

c) oʻsishdan toʻxtaydi

d) sista hosil qilish bilan

8.Sodda hayvonlardan qaysi sinf vakillari faqat parazitlik bilan hayot kechiradilar

a) infuzoriyalar

b) xivchinlilar

c) sporalilar

d) soxta oyoqlilar

9.Uyqu kassaligini qaysi sodda hayvon keltirib chiqaradi?

a) tripanosoma

b) leyshmaniya

c) bezgak paraziti

d) lyambiya

10.Qaysi bir hujayrali hayvon odam terisida uzoq vaqt tuzalmaydigan yara xosil qiladi?

a) bezgak paraziti

b) leyshmaniya

c) eyneziya

d) triponosoma

11.Hayvon organizimiga xos toʻqmalarni toping?

1.mexanik 2.biriktiruvchi 3.oʻtkazuvchi 4.muskul 5.nerv

6.epiteliy

a) 1,2,3,4

b) 2,4,5,6

c) 3,4,5,6

d) 1,3,5,6

12.Amyobaning hazm qilish vakuolasi qaysi paytda hosil boʻladi?

a) yadrodan hazm shirasi ajralishi bilan

b) sitoplazma boʻlinishi bilan

c) sitoplazmadan hazm shirasi ajralishi bilan

d) sista hosil qilishi bilan

13.Qaysi sodda hayvon kuchli ta’sirlanish xususiyatiga ega?

a) infuzoriya

b) leyshmaniya

c) evglena

d) volvoks

14.Soxta oyoqlilar sinfiga mansub hayvonlarni koʻrsating.

1.bezgak paraziti 2.leyshmaniya 3.tripanosoma 4.ichburugʻ

amyobasi 5.oddiy amyoba

a) 1,2

b) 2,3


c) 3,4

d) 4,5


15.Mamlakatimizda oʻrgamchaklarni qancha turi uchraydi?

a) 11 000

b) 400

c) 70


d) 100

16.Qaysi sinf vakillari tanasining shakli doimiy boʻlmaydi?

a) soxta oyoqlilar

b) xivchinlilar

c) infuzoriyalar

d) sporalilar

17.Tripanosoma qayerda yashaydi va qanday kassalik

keltirib chiqaradi?

a) jigarda; teri

b) qonda; uyqu

c) tomoqda; bezgak

d) eritrositda; bezgak

18.Amyobaning hayot faoliyati uchun zarur energiya qaysi jarayonda xosil boʻladi?

a) oziqlanish

b) nafas olish

c) koʻpayish

d) harakatlanish

19. Sodda hayvonlar tipiga qaysi hayvonlar kiradi?

1.soxta oyoqlilar 2.poliplar 3.meduzalar 4.xivchinlilar 5.infuzoriyalar 6. qorinoyoqlilar 7. sporalilar

a) 1.4.5.6

b) 1.2.3.6

c) 1.2.5.7

d) 1.4.5.7

20.Amyoba sitoplazmasida moddalar parchalanganda nima hosil boʻlishini aniqlang.

1.energiya ajraladi 2.energiya yutiladi 3.zararli moddalar 4.kislarod 5.suv

a) 1.3


b) 2.3

c) 1.4


d) 1.5

21.Amyoba shaklining oʻzgaruvchan boʻlishiga sabab nima?

a) hujayrasida sitoplazmaning harakatlanib turishi

b) hujayrasi sirtida qattiq qobiq boʻlmasligi

c) soxta oyoqlar hosil qilishi

d) qisqaruvchi vakuolaning oʻzgarib turishi

22.Zararli moddalar amyoba tanasidan qaysi yoʻl bilan chiqariladi?

a) chiqaruv naychalari

b) voronkasimon naycha

c) yashil bezlari orqali

d) butun tanasi yordamida

23.Amyobaning yolgʻonoyoqlari deganda nima tushuniladi?

a) sitoplazma membranasining oʻsimtasi

b) tananing qoplovchi qobiqning oʻsimtasi

c) sitoplazmaning ipsimon oʻsimtasi

d) sitoplazma oqimi xisobiga hosil boʻlgan oʻsimta

24.Hayvonot olamiga taalluqli boʻlgan sistematik guruhlarni toʻgʻri tartibda koʻrsating.

1.olam 2.oila 3.tur 4.turkum 5.tip 6.sinf 7.avlod

a) 3,7,4,6,5,1,2

b) 3,4,2,7,1,6,5

c) 3,7,2,4,6,5,1

d) 1,3,7,2,4,6,5

25.Qaysi hayvon soxta oyoqlar yordamida harakat qiladi?

a) tufelka

b) yashil evgilena

c) tripanosoma

d) amyoba

26.Sodda hayvonlar hujayrasi uchun qanday organoidlar xos?

a) sitoplazma, yadro, plastida, sellyloza

b) yadro, ovqat hazm qilish vakuoli, sellyloza, muskul toʻqmasi

c) harakatlantiruvchi organoidlar

d) sitoplazma,yadro,ovqat xazm qilish vakuoli,harakatlantiruvchi organoid

27.Amyobaning nafas olish organi vazifasini nima bajaradi?

a) jabra


b) oʻpka

c) teri


d) butun tana yuzasi

28.Sodda hayvonlar noqulay sharoitda nima xosil qiladi?

a) spora

b) xivchin

c) sista

d) gameta

29.Hujayrasida xloroplastlari boʻlgan hayvonlarni belgilang?

a) amyoba, tufelka

b) bezgak paraziti, volvoks

c) volvoks, evglena

d) tufelka, volvoks

30.Evglena qanday oziqlanadi?

a) xivchini yordamida

b) ogʻzi orqali

c) membranadagi maxsus teshikchalar orqali

d) fotosintez yoʻli bilan

31.Volvoks tanasidan ajratib olingan hujayrada qanday oʻzgarish kuzatiladi?

a) nobud boʻladi

b) oziqlanadi,lekin koʻpaymaydi

c) mustaqil organim sifatida yashaydi

d) oziqlanadi,koʻpayadi,lekin harakatlanmaydi

32.Volvoksning hujayralari evglenadan qanday farq qiladi.

a) noksimon shakilli va ikkita xivchinli boʻlishi bilan

b) noksimon shakilli va xivchinsiz boʻlishi bilan

c) shakli tufekaga oʻxshash xivchinlari koʻp

d) shaklsiz,ikki xivchinli boʻlishi bilan

33.Oʻsimliklar bilan hayvonlar oʻzaro bogʻliqlikni isbotlashda qaysi organizmlarni misol qilish mumkin?

1.lishaynik 2.volvoks 3. amyoba 4. bezgak paraziti 5.yashil evglena 6.foraminafera

a) 2,5

b) 1,5


c) 1,2,5

d) 3,4,6


34.Evglena qaysi belgilari bilan amyobadan farq qiladi?

1. bitta hujayradan iborat 2. tanasi doimiy shaklga ega

3. tansi doimiy shaklga ega emas 4.qisqaruvchi vakuolning

boʻlishi 5. oziqlanishi 6. harakatlanishi

a) 1,3,5

b) 2,3,4


c) 2,5,6

d) 1,4,6


35. Mamlakatimizda hasharotlarni qancha turi uchraydi?

a) 11 000

b) 400

c) 70


d) yuzlab

36.Leyshmaniyalar qayerda parazitlik qiladi?

a) odam terisi hujayralari ichida

b) odam qonining eritrositlarida

c) odam terisining yogʻ kletchatkasida

d) odam qoninng leykotsitlarida

37.Vovoksning sharsimon kolonyasi ichki qismi qaysi modda bilan toʻlgan?

a) suv va mineral tuzlar eritmasi

b) suyuq jelatin

c) yarim suyuq,kolloid

d) quyuq dildiroq modda

38.Quydagi organizlarning qaysi biri uzunasiga teng ikkiga boʻlinish yoʻli bilan koʻpayadi?

a) gidra

b) infizoriya

c) evglena

d) oq planariya

39.Yashil evglena qanday usulda ovqatlanadi?

a) yashil oʻsimlik singari

b) tayor organik moddalar

c) parazit usulida

d) yashil oʻsimlik va hayvonlar singari

40.Zapas oziq moddalarni toʻplaydigan sodda hayvonlarni

belgilang.

a) evglenalar

b) infuzoriyalar

c) bezgak parazitlari

d) foramiferalar

41. Mamlakatimizda qushlarni qancha turi uchraydi?

a) 11 000

b) 400


c) 70

d) 60


42.Evglena sista hosil qilganda,qaysi qismi tushib ketadi?

a) qobigʻi

b) vakuolasi

c) xivchini

d) yadrosi

43.Evglenaning yorugʻlikni sezadigan koʻzchasi qanday rangda boʻladi?

a) rangsiz

b) oq


c) sariq

d) qizil


44.Oʻrta Osiyo hududida uchrab boshqa joylarda uchramaydigan baliqlarni koʻrsating.

a) baqra, zogʻora

b) turkiston agamasi

c) turkiston gekkoni

d) orol baqrasi

45.Qaysi hayvonning ovqat hazm qilish vakuolasi halqumdan uzulib, sitoplazmaga tushadi?

a) amyoba

b) nursimonlar

c) gidra

d) tufelka

46.Qaysi hayvonning ozigʻi halqumning tubida toʻplanadi?

a) aktiniya

b) aureliya

c) tufelka

d) leyshmaniya

47.Ikkita yadroga ega boʻlgan bir hujayrali hayvonni belgilang?

a) amyoba

b) evglena

c) tufelka

d) volvoks

48.Tufelkaning sezgir tayoqchasimon tanachalari uning qaysi qismida joylashgan boʻladi?

a) katta yadroda

b) sitoplazmada

c) qisqaruvchi vakuolada

d) tana qobigʻining ostida

49.Otiluvchi tanachalari boʻladigan sodda hayvonni toping.

a) tripanasoma

b) leyshmaniya

c) tufelka

d) bezgak paraziti

50. Moddalar almashinuvi natijasida hosil boʻlgan zararli mahsulotlar infuzorya-tufelka tanasidan qanday chiqariladi?

a) ayirish nayi yordamida

b) chiqarish teshigi yordamida

c) qisqaruvchi vakuolalar yordamida

d) ogʻiz teshigi orqali

51. Infuzorya tufelkaning qaysi qismi toʻxtovsiz hosil boʻlib turadi?

a) katta yadrosi

b) qisqaruvchi vakuola

c) kiprikchalar

d) hazm qilish vakuoli

52. Infuzorya tufelkada necha xil vakuola boʻladi?

a) 1 xil


b) 2 xil

c) 3 xil


d) koʻp

53. Ogʻiz teshigi boʻlgan sodda hayvonni toping?

a) amyoba c) tufelka

b) evglena d) foraminifera

54. Bezgak paraziti odam qonidagi qizil qon tanachalariga kirib...

a) oziqlanadi

b) koʻpayadi

c) eritrotsitni yemiradi

d) hamma javoblar toʻgʻri

55. Oʻrta Osiyo hududida uchrab, boshqa joylarda uchramaydigan sut emizuvchilarni koʻrsating.

a) orol baqrasi

b) koʻk sugʻur, qoʻngʻir ayiq

c) turkiston gekkon

d) ingichka barmoqli qoʻshoyoq

56.Bezgak paraziti qayerda parazitlik qilib yashaydi?

a) eritrotsitda

b) leykositda

c) trombositda

d) qon plazmasida

57. Soxta oyoqlilarning xivchinlilardan kelib chiqqanligini koʻrsatuvchi dalil.

a) bir hujayraliligi

b) jinsiy hujayrasida xivchin boʻlishi

c) teng ikkiga boʻlinib koʻpayishi

d) ular xivchinlilardan kelib chiqmagan.

58. Soxta oyoqlilarning harakatlanish organlarini aniqlang

a) xivchinlar

b) sitoplazmaning muvaqqat o'simtalari

c) kipriklar

d) harakatlanmaydi

59. Yashil evglenaning hujayra qobig'i qanday tuzilgan?

a) qattiq, qayishqoq, yupqa

b) qattiq, qayishqoq, qalin

c) yupqa, elastik, kiprikli

d) qalin, qattiq, oynasimon

60.Hayvonsimon xivchinlilar qayerda uchraydi?

a) chuchuk suvlarda

b) iflos suvlarda

c) sho'r suvlarda

d) o'simlik organizmida

61. Hujayra ichida parazitlik qiladigan sodda hayvonlarni belgilang?

a) bezgak paraziti, evglena

b) tupelka, bezgak parazitu

c) tiripamasoma, leshmaniya

d) bezgak paraziti, leshmaniya

62. Amyoba tanasidan ortiqcha suv va zararli moddalar qaysi organoid ishtirokida chiqarib yuboradi ?

a) anal teshigi

b) qisqaruvchi vakuolalar

c) hazm vakuolalarb

d) soxta oyoqlar

63. Evgilenani qorongʻu joyda uzoq saqlansa …

a) xlorofil yemiriladi b) rangsizlanadi c) tayor organik moddalar bilan oziqlanadi d) organik moddalar ogʻiz teshigi orqali kiradi e) organik moddalarni tana yuzasi bilan shimib oladi f) xlorofill donachalari sintezi kuchayadi

a) c,d,f

b) a,b,c,e

c) a,b,c,d,e,f

d) a,b,c,d

64. Evglenaning qaysi organoidida organik moddalar hosil boʻladi ?

a) xromoplastarida

b) qizil koʻzchalarida

c) vakuolalarida

d) xromatoforlarida

65.Nozema hashoratining qaysi turkumlari vakillarida parazidlik qiladi ?

1. ikki qonotlilar 2. toʻgʻri qanotlilar 3. tangachaqanotlilar 4. pardaqanotlilar

a) 2.4

b) 3.4


c) 2.3

d) 1.2


66. Amyobali suv tomchisiga osh tuzi qoʻshilsa nima kuzatiladi ?

a. soxta oyoqlarini tortib oladi b. soxta oyoqlarini otib chiqaradi c. sharsimon shakilga kiradi d. tanasi choʻziladi va ikkiga boʻlinadi

a) d, b

b) a, c


c) b, c

d) a, d


67. Mamlakatimizda uchraydigan hayvonlar ekologiyasini oʻrgangan olimni koʻrsating.

a) L.Isayev, P.Borovskiy

b) D.Kashkarov

c) T.Zohidov, J.Azimov

d) A.Muhammadiev

68. Sporalilar hujayrasida ....... boʻladi.

a) hazm, ayirish, harakatlantirish organoidlari

b) hujayra membranasi, ayirish organoidi

c) yadro, hazm vakuolasi, spora

d) yadro, hujayra membranasi

69. Nozemaga xos boʻlgan belgilarni ajrating.

a. harakatlanish organoidi boʻlmaydi b. harakatlanish organoidi boʻladi c. hazm organoidi boʻlmaydi d. hazm organoidi boʻladi e. ayirish organoidi boʻlmaydi f. ayirish organoidi boʻladi j. tut ipak qurti va asalari paraziti k. odam paraziti

a) b, d, e, j

b) b, d, f, k

c) a, c, f, k

d) a, c, e, j

70. Qaysi sodda hayvonlar qon zardobida (1) va qonning eritrotsitlarida (2) yashaydi?

a) leyshmaniya b) triponosoma c) bezgak paraziti d)askarida lichinkasi

a) 1 d; 2 a

b) 1 a; 2 d

c) 1 c; 2 b

d) 1 b; 2 c

71. Volvoksning ta’sirlanishi qanday oʻtadi?

a) tayoqchasimon tanachalarini otib chiqaradi

b) suvning yorugʻ tushib turadigan qismiga harakatlanadi

c) xivchinlarini tashlab, qalin qobiqli sista hosil qiladi

d) hujayrasi sharsimon shaklga kiradi

72. Sporalilar sinfi vakillarida qaysi organoidlar boʻlmaydi?

1. harakatlanish 2. hazm qilish 3. ayirish 4. mitoxondriya

a) 1, 2, 3

b) 1, 3, 4

c) 2, 3, 4

d) 1, 2, 4

73. Nozemaga xos boʻlmagan belgilarni ajrating.

a) harakatlanish organoidi boʻlmaydi b) harakatlanish organoidi boʻladi c) hazm organoidi boʻlmaydi d) hazm organoidi boʻladi e) ayirish organoidi boʻlmaydi f) ayirish organoidi boʻladi j) tut ipak qurti va asalari paraziti k) odam paraziti

a) b, d, e, j

b) a, c, f, k

c) a, c, e, j

d) b,d, f, k

74. Mamlakatimizdadan rishta, bezgak kasaliklarini tugatilishida katta xissasini qoʻshgan olimlar kimlar?

a) L.Isayev, P.Borovskiy

b) D.Kashkarov, O.Bogdanov

c) T.Zohidov, J.Azimov

d) A.Muhammadiev, V.Yahontov

75. Hozirgi kunda yoʻqolib ketgan (1) va yoʻqolib ketish havfi ostida turgan (2) turlarni ajratib koʻrsating.

a.zubr b.tarpan c.bizon d Yevropa turi e.jayron

a) 1-a,b 2-c,d,e

a) 1-a,b,d 2-c,e

a) 1- b,d 2-a,b,c

a) 1- d,e 2-a,b,c

76. Qaysi hayvon koloniyasida hujayralari mustaqqil hayot kechirish hususiyatini yoʻqotmagan boʻladi?

a) volvoks

b) aktniya

c) ayreliyad) evglena

http://nambiolog.zn.uz https://t.me/nambiolog https://t.me/biolog_group

Yüklə 75,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin