Spanish grammarYüklə 139,32 Kb.
tarix19.12.2017
ölçüsü139,32 Kb.
#35316

ITALYANCA GRAMMAR

İSİMLER


İtalyan ca’da bütün isimler ya erkek yada dişidir.

ERKEK

DİŞİ

il ragazzo
erkek çocuk


la ragazza
kız çocuk


il giardino
bahçe


la università
universite


il libro
kitap


la rivista
magazin


il cane
köpek

la libertà
özgürlük

Aşağıdaki italyanca isimler canlıdır.

MACULINE

FEMININE

il gatto
erkek kedi

la gatta
dişi kedi

il cane
erkek köpek

la cania
dişi köpek

il ragazzo
erkek çocuk

la ragazza
kız çocuk

il nonno
büyükbaba

la nonna
büyükanne

Note:

1.Masculine nouns that end in -o often have a corresponding feminine form that ends in -a

Example: il nonno -la nonna, il ragazzo -la ragazza.

2.Some nouns that refer to people use the same form for both masculine and feminine. These nouns indicate gender by the article (il or la).

Example: il giornalista - la giornalista (reporter/journalist), il preside -la preside (headmaster – headmistress)

3. Nouns that end in -sione, -ssione, -zione, - tà, are feminine.

Example: la televisione, la decisione, la professione, la passione, la conversazione, la direzione

4. Some nouns that end in -a are masculine.

Example: il problema, il telegramma, il programma

Bazı isimler erkek ve bayan için farklı kullanılır.ERKEK

BAYAN

Il padre (Baba)

La madre (Anne)

Il genero (kayinço)

La nuora (elti)

Il marito (koca)

La moglie (eş - hanım)

L’uomo (Erkek)

La donna (kadın)

İSİMLERİN SAYILMASI


Erkek bir isimin sonu –o ile bitiyorsa, çoğul yapmak için –o, -I olarak değiştirilir.

TEKIL

ÇOĞUL

Libro (kitap)

Libri (kitaplar)

Ragazzo (erkek çocuk)

Ragazzi (erkek çocuklar)

Letto (yatak )

Letti (yataklar)

Eğer dişi bir ismin sonu-a ile bitiyorsa, çoğul yapmak için –a, -e olarak değiştirilir.

TEKİL

ÇOĞUL

la gatta
Dişi kedi

le gatte
Dişi kediler

la signora
Bayan

le signore
Bayanlar

la ragazza
Kız

le ragazze
Kızlar

la nonna
Büyükanne

le nonne
Büyükanneler

Bazı isimlerin hem tekili hem çoğulu aynıdır.

TEKİL

ÇOĞUL

La città (Şehir)

Le città (Şehirler)

L’ università (Üniversite)

Le università (üniversiteler)

La crisi (kriz)

Le crisi (krizler)

Note:

 1. Birden fazla dişi – erkek isimler varsa erkek isim kullanılır. örenğin:

2 ragazzi + 6 ragazze 8 ragazzi (no 8 ragazze)

 1. Bazı isimler iki ayrı ismin birleşmesinden oluşur. (Örenğin: tempera + matite = temperamatite (Kalemtraş) Bu tür isimler her zaman erkektir çoğul yapmak için artikel "il", ”i." olarak değiştirilmelidir.

Örenğin:

il temperamatite (kalemtraş) i temperamatite (Kalemtraşlar)

Sayılar: 1-30TEKİL

1. uno

2. due

3. tre

4. quattro

5.cinque

6. sei

7. sette

8. otto

9. nove

10. dieci

11.undici

12. dodici

13. tredici

14. quattordici

15. quindici

16. sedici

17. diciasette

18. diciotto

19. dicianove

20. venti

21. ventuno

22. ventidue

23. ventitre

24. ventiquattro

25. venticinque

26. ventisei

27. ventisette

28. ventiotto

29. ventinove

30. trenta


FİLLER

DÜZENLİ FİİLLER

GENİŞ ZAMAN

Italyanca da tüm filler düzenli veya düzensizdirler." Düzenli fillere örnekler: parlare (Konuşmak), bere (İçmek), partire (Uzaklaşmak).

Fiilin son iki harfine göre; fiiller üç katagoride incelenir:


-are ile biten fiiller (Örenğin parlare - konuşmak)
-ere ile biten filler (Örneğin bere- İçmek)
-ire ile bitten (örneğin partire- uzaklaşmak)

1 BAĞLAÇMASTAR HALİ

KÖK+ EK

Am- -are (sevmek)

Cant- -are (şarkı söylemek)

Ball- -are (dans etmek)
2 BAĞLAÇMASTAR HALİ

KÖK+ EK

Tem- -ere (korkmak)

Perd- -ere (kaybetmek)

Av- -ere (sahip olmak)
3 BAĞLAÇMASTAR HALİ

KÖK+ EK

Sent- -ire (dinlemek/ hissetmek)

Dorm- -ire (uyumak )

Serv- -ire (servis yapmak)

İSİM FİİL

KÖK+ EK

1. TEKIL

2. TEKIL

3. TEKIL

Am- -ando (Sevme)

Tem- -endo (Korku)

Part- endo (ayrılma)


fıılın 3. halı

KÖK+ EK

1. TEKIL

2. TEKIL

3. TEKIL

Am- -ato (sevme)

Tem- -uto (korkma)

Part- ito (ayrılma)

NOT:

 1. Sonu -are ile biten fiillerin sonunda ki eki atın ve şunları ekleyin:


-o
-i
-a
-iamo
-ate
-ano

2. Sonu -ere ile biten fiillerin sonunda ki eki atın ve şunları ekleyin:

-o
-i
-e
-iamo
-ete
-ono

3. Sonu -ire ile biten fiillerin sonunda ki eki atın ve şunları ekleyin:

-o
-i
-e
-iamo
-ite
-ono


Örnekler:

Io abito a Roma, ma lui abita a Firenze. (Roma’yı seviyorum ama Fioranca’da yaşıyorum)

Io parto con il treno, ma loro partono con l’aereo. (Tren ile gidiyorum ama onlar uçakla gidiyorlar.)

Io non mangio carne, sono vegetariano. (Et yemiyorum, vejeteryanım.)

Studi l’italiano? (Italyanca öğreniyormusunuz?)

ÖNEMLİ İKİ FİİL: “ESSERE” AND “STARE”


Essere (OLMAK) ve stare (KALKMAK ) ikisi de “olamk” fiili yerine kullanılabilir.

İtalyanca da 6 çeşit fiil vardır ve özneye göre değişirler. Essere ve stare fiillerine örnekler:


essere - Olmak


 io sono ("Ben")

 tu sei ("Sen")

 Lei /egli (lui) /ella (lei) /esso(-a) è ("Sen (resmi)/ o")

 noi siamo ("biz")

 voi siete ("siz (çoğul)")

 Loro/essi(-e)/loro sono ("siz (eski resmi dilde)/ onlar (cansız ve kişiler için)/ Onlar (kişiler) ")


stare - kalkmak


 io sto ("kalmak")

 tu stai ("sen kal")

 Lei /egli (lui) /ella (lei) /esso(-a) sta ("sen(resmi)/o kalıyor")

 noi stiamo ("biz kalıyoruz")

 voi state ("siz (çoğul) kalıyorsunuz")

 Loro/essi(-e)/loro stanno ("siz (eski dilde resmi çoğul)/onlar (cansız ve kişiler )/onlar (kişiler) kalıyor")


essere fiili sürekli – kalıcı durumları anlatmak için kullanılır -


 1. Kendini tanıtırken - Io sono Carla. ("ben Carla")

 2. Mesleğini söylerken - Egli è un professore. ("O profesör")

 3. Uyruğunu / nereli olduğunu söylerken- Noi siamo di Milano. ("Milan lıyım.")

 4. Dini veya politik durumunu anlatırken - Tu sei cattolico? ("Katolik misiniz?")

 5. Saatleri söylerken - Sono le otto. ("Saat 8..")

 6. Sahiplik- La casa è di Giovanna. ("Giovanna'nun evi.")

 7. Uyruk - Sono Italiano. ("Italyanım")

 8. Objeleri tariff ederken - Le sedie sono verdi. ("Sandalyeler yeşil.")

 9. Birisinin niteliklerinden bahsederken - Sono vecchio. Sei antipatico. ("Yaşlıyım. Mutsuz görünüyorsun")

 10. Konum- La sedia è in cucina. ("Sandalye mutfakta.")

 11. Belki daha fazla - La sedia sta in cucina. ("Sandalye mutfakta ")

 12. Sonradan değişen durumlar için - Sono malato. ("Hastayım.")

 13. Şu fiillerle "görmek" veya "hissetmek" - La cucina è pulita. ("Mutfak temiz görünüyor.")

stare aynı zamanda bazı açıklamalarla da kullanılır.


 1. Deyimlerle - Sto bene.("Çok iyiyim.")

 2. Deyimlerle - Sto male.("Çok kötüyüm.")

 3. Konum - La sedia sta in cucina. ("Sandalye mutfakta.")

 4. Şimdiki zaman - Sto correndo.("Koşuyorum.")

DÜZENSİZ FİİLLER

Bazi fiiller düzensizdirler.

Sonu –IRE ile bitenler.


GENİŞ ZAMAN

Io cap-isco (Anliyorum)

Io fin-isco (Bitiriyorum - bitiririm)

Tu cap-isci (Anlıyorsun)

Tu fin-isci (Bitiriyorsunuz)

Egli cap-isce (O anlıyor)

Egli fin-isce (Bitiyor)

Noi cap-iamo (Anlıyoruz)

Noi fin-iamo (Bitiriyoruz)

Voi cap-ite (Anlıyorsunuz)

Voi fin-ite (Bitiriyorsunuz)

Essi cap-iscono (Anlıyorlar)

Essi fin-iscono ( Bitiriyorlar)

Diğer fiiller aynı yapıda kullanılır:costruire (inşa etmek), ferire (inciltmek), fiorire (çiçek dikmek), garantire (garantiye almak), guarire (tekrar kaplamak), preferire (tercih etmek), punire (cezalandırmak).

ÖZEL DURUMDA OLAN DÜZENSİZ FİLLER


fiil

yalın – geniş zamanda

andare (gitmek)

vado – vai – va- andiamo- andate- vanno

avere (sahip olmak)

Ho- hai- ha- abbiamo- avete- hanno

dare (vermek)

Do – dai – da – diamo – date - danno

dire (söylemek)

Dico – dici- dice- diciamo- dite- dicono

fare (yapmak)

Faccio- fai- fa- facciamo- fate- fanno

potere (-ebilmek)

Posso- puoi- può- possiamo- potete- possono

sapere (bilmek)

So- sai- sa- sappiamo- sapete- sanno

tenere (sahip olmak)

Tengo- tieni- tiene- teniamo- tenete- tengono

Uscire (dışarı çıkmak)

Esco- esci- esce- usciamo- uscite- escono

Venire (gelmek)

Vengo- vieni- viene- veniamo- venite- vengono

Volere (istemek)

Voglio- vuoi- vuole- vogliamo- volete- vogliono


FİİLLERİN ZAMANLARA GÖRE DURUMLARI


Presente INDICATIVO

Ti chiamo e non mi rispondi (Seni aradım ama bana cevap vermedin.)

IMPERFETTO

Quel giorno pioveva molto. (O gün çok yağmur yağıyordu.)

PASSATO PROSSIMO

Ho sofferto molto. (Yeterince tatmin oldum.)

PASSATO REMOTO

Quell’ estate andai due volte al cinema. (Bu yaz sinemaya iki kez gittim)

TRAPASSATO PROSSIMO

Quando sono arrivato, la conferenza già era finita. (Oraya vardığımda toplantı bitmişti).

TRAPASSATO REMOTO

Non appena ebbi cenato, si coricai. (Yemeğini bitirir bitirmez uyumaya gitti.)

FUTURO

Domani andremo al cinema. (Yarın sinemaya gidceğiz.)

FUTURO ANTERIORE

Quando tu tornerai, io già avrò finito. (geldiğinizde bitireceğim.)

CONDIZIONALE SEMPLICE

CONDIZIONALE COMPOSTO

Andrei a trovarla se potessi. (Gidebilseydim onu ziyaret etcektim.)

Ci disse che avrebbe potuto farlo in tempo. (Bize zamanında orda olduğunu söyledi.)


ARTİKELLER

IL, LA, L’, LO, L’, I, LE, GLI


Italyanca da erkek, bayan, tekil ve çoğul durumalrına gore sekiz çeşit artikel vardır.

BELİRLİ ARTİKEL


Sessiz ile başlayan isimler

Sesli ile başlayan isimler

X,Y,Z; veya S+sessiz; OR GN, PN, PS; veya J+sesli

il gatto
erkek kedi

L’animale (masculine) hayvan

Lo scolaro öğrenci

i gatti
erkek kediler

Gli animali hayvanlar

Gli scolari öğrenciler

la gatta
dişi kedi

L’aula (feminine) sınıf

Lo zio amca

le gatte
dişi kediler

Le aule sınıflar

Gli zii amcalar

Note: Erkekler için belirli artikeller (i, gli) aynı zamanda diğer cinsler içinde kullanılır.

BELİRSİZ ARTIKEL

UN, UNO, UNA


Üç tür belirsiz artikel vardır: UN, UNO, UNA,

BELİRSİZ ARTİKEL

ÖRNEĞİN

un
erkek tekil

un gatto
erkek kedi

una
dişi tekil

una gatta
dişi kedi

uno
masculine singular

uno spettacolo
a show

NOT:

"Un", “uno” ve "una" “bir” anlamına gelir.

Örnekler:

Un libro (bir kitap)
Una penna ( bir kalem)
Una mela (bir elma)

“una” dan sonra sesli harfle başalayan bir kelime gelirse, “a” sesi düşer.

Örnekler:

Un’ idea (bir fikir), un’ immagine (bir düşünce), un’ artista (bayan bir ressam)

“uno” “X,Y,Z; or S + sessiz; or GN, PN, PS; or I, J + sesli” ile başlayan harflerle başlayan bir kelime gelirse kullanırız.

Örneğin:

Uno yogurt (Yoğurt), uno stivale (bir kök), uno psicologo (bir psikolog)

SIFATLAR


İtalyanca’da bir çok sıfat bay / bayan kullanımına gore değişir. "" ile "" arasındaki faka dikkat ediniz.

Örneğin: Il ragazzo alto () La ragazza alta ()

Sıfatlar İtalyanca da tekil veya çoğul olma durumlarına göre de değişklik gösterebilir.

Örenğin: Il ragazzo alto (Uzun (erkek) çocuk) I ragazzi alti (Uzun (erkek) çocuklar)La ragazza alta (Uzun (kız) çocuk) Le ragazze alte ((Uzun (kız) çocuk)

1. Sonu –oile biten sıfatların dört çeşittirler. alto, alta, alti, alte.

2. Sonu -e ile bitenlerde tekil çoğula gore değişebilir. Çoğul yapmak için, -e yerine –I getirilir. Erkek veya bayan değişmez.

La ragazza intelligente ( Zeki (kız) çocuk) Le ragazze intelligenti (Zeki (kız) çocuklar)

Il ragazzo intelligente ( Zeki (erkek) çocuk) I ragazzi intelligenti (Zeki (erkek) çocuklar)

ZARFLAR

GEÇİŞKEN VE ÜNLEM İFADE EDEN ZARFLAR


BUNLAR:

che?, chi?, come?, dove?, perché?, quando?, quali?, quanti?, quanto?

Genelde cümlenin başında kullanılır.Örnekler:

 • Perché sei arrivato in ritardo? (Neden geç kaldınız?)

 • Dove è il mio passaporto? (Pasaportum nerede?)

 • Come stai? (Nasılsınız?)

 • Quanto costa quel giaccone?(Kaç lira?)

 • Quando arriva il treno?( Tren ne zaman gelecek?

 • Ch’è successo? ( Ne oldu?)

 • Chi l’ ha comprato? (Kim satın aldı?)

 • Quanti vuoi? (Ne kadar istiyorsunuz?)

 • Quali sono i migliori libri? (En iyi kitap hangisi?)

 • Che peccato! (Ne kadar yazık!)


ŞAHIS ZAMİRLERİ VE (Kİ) İLGİ ZAMİRİ


şahıs zamirleri

(ki) ilgi zamirleri

io - Ben

Il mio- la mia – i miei- le mie (Benim ki)

tu - Sen

Il tuo – la tua – i tuoi – le tue (Senin ki)

egli - lui – o (erkek) / ella -lei – O (bayan)

Lei - Siz (resmi)

Il suo – la sua – i suoi – le sue (O nun ki)

noi - biz

Il nostro – la nostra – i nostri – le nostre (Bizim ki)

voi - siz

Il vostro – la vostra – i vostri – le vostre (Sizin ki)

essi -onlar
esse - Onlar (dişi)
loro - onlar (çoğunlukla gayri resmi)

Il loro – la loro – i loro – le loro (Onların ki)Note:. Tek iyelik ekleri aynı formda kullanılabilir.
Örnekler:
Il mio libro (kitabım - cansızlar) / I miei libri (kitabım – erkek çoğul)

La mia macchina (arabam – tekil bayan)/Le mie macchine (arabam bayan çoğul)

Il vostro amico (senin arkadaşın - bayan)/ I vostri amici (senin arkadaşların - erkek)

La vostra amica (Arkadaşların çoğul - bayan)/ Le vostre amiche (Arkadaşların erkek çoğul)
Yüklə 139,32 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin