Ss fatih siteleri konut yapi kooperatiFİ 01. 01. 2017-31. 12. 2017 DÖnemi YÖnetim kurulu yillik çalişma raporuYüklə 131,4 Kb.
tarix01.08.2018
ölçüsü131,4 Kb.
#65653

SS FATİH SİTELERİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU
1- GENEL BİLGİLER

KOOPERATİFİN ADI : S.S.FATİH SİTELERİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

TÜZEL KİŞİLİK TARİHİ : 14.04.1989

TİC. SİCİL NO. : 151881/99346

ADRES : Halkçı Sok.Düzgünoğlu pasajı Kat:3 OdaNo:204 Bakırköy/İST.

TLF : 0212 570 16 14

FAKS : 0212 570 16 14

E-POSTA ADRESİ :www.fatihsiteleri.com:Email:iletisim@fatihsiteleri.com

2-YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI İLE PERSONEL BİLGİLERİ

2.1. 01.01.2017-31.12.2017 Dönemi Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

ADI SOYADI

KONUMU

ADI SOYADI

KONUMU

Bekir

MESCİ

Yönetim Kurulu

Fitnat

ÜNAL

Yönetim Kurulu

Mehmet

ÖZBEY

Yönetim Kurulu

Ömer Doğan

ERSOY

Denetim Kurulu

Şakir

ATANGÜÇ

Yönetim Kurulu

İsmet

ÇELİK

Denetim Kurulu

Mustafa

ÇAKIROĞLU

Yönetim Kurulu

 

 

 


2.2. 01.01.2017-31.12.2017 Dönemi Merkez ve Site Personeli

 

ADI SOYADI

GÖREV YERİ

 

ADI SOYADI

GÖREV YERİ

1

KORAY DEDE

Merkez Personeli

5

CEMİL ŞARLAK

Site Personeli

2

AYHAN SALTIKLI

Site Personeli

6

RECEP BULDUM

Site Personeli

3

İSMAİL KILIÇ

Site Personeli

7

ALİ OSMAN KAYA

Site Personeli

4

CİHAN KARAKAYA

Site Personeli

8

AYKAN SALTIKLI

Site Personeli


3- MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ:

3.1. Bilanço kalemleri hakkında genel bilgi:

Faaliyet dönemi itibariyle ayrıntılı Bilanço tanzim edilmiş, buna ilişkin ayrıntılı rakamlar aşağıda gösterilmiştir. Dönen ve Duran Varlıklar toplamı önceki dönemde 12.501.393,07 TL İken Cari Dönem itibariyle 13.104.964,83 TL. Olarak gerçekleşmiştir.


3.2. Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir- gider rakamları şöyledir:


TOPLAM GELİR

634.549,28

 

TOPLAM GİDER

622.429,50

 

GELİR GİDER FARKI

12.119,78

 

BANKA C/H

9.243,15

KASA HS.

2.876,63

 
12.119,783.3. Kooperatifin giderlerinin dökümü aşağıda gösterilmiştir.
Kooperatif inşaatlarının tamamlanmış olması nedeniyle İstinat duvarları dışında inşaata yönelik bir faaliyet olmamıştır. 01.01.2017-31.12.2017 döneminde yapılan harcamalar ana kalemler halinde şu şekilde sonuçlanmıştır.


GELİRLER

DEVİR KASA

1.765,15

ELEKTRİK

70.455,00

DEVİR BANKA(VADESİZ)

15.203,77

KART ÜCRETİ

100,00

AİDATLAR

512.245,50

DİĞER GELİRLER

2.500,00

GECİKME ZAMMI

21.991,50

SGK HAZİNE YARDIMI

10.288,36

 

551.205,92

 

83.343,36

TOPLAM

634.549,28

 GİDERLER

ELEKTRİK

110.821,03

HUZUR HAKLARI (Yön+Den)

8.482,20

EMLAK VERGİLERİ

17.031,00

DANIŞMANLIK (Muh.Av.)

13.910,00

PERSONEL MAAŞ

121.899,12

BÜRO GİDERLERİ..

32.312,38

S.G.K. PRİMLERİ

56.335,60

SİTE TOPLAM GİDERİ

110.623,83

STOPAJ ÖDEMELERİ

32.963,85

İSMAİL KUZU

86.200,00

DEMİRBAŞ ALIMI

5.188,00

ARITMA

6.018,00

MAZOT+BENZİN

14.331,09

TELEFON-İNTERNET

6.413,60

 

358.569,69

 

263.960,01

GENEL TOPLAM

622.529,70
YILSONU MEVCUDU

BANKA VADESİZ

9.243,15

KASA

2.776,43

TOPLAM

12.019,58


3.4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine Yapılan Ödemeler

ADI

SOYADI

GÖREV

DÖNEMİ

ÖDEME

Bekir

MESCİ

Yön. Kur.

01.01.2017

31.12.2017

1.413,72

Şakir

ATANGÜÇ

Yön. Kur.

01.01.2017

31.12.2017

1.413,72

Mehmet

ÖZBEY

Yön. Kur.

01.01.2017

31.12.2017

1.413,72

Mustafa

ÇAKIROĞLU

Yön. Kur.

01.01.2017

31.12.2017

1.413,72

Fitnat

ÜNAL

Yön. Kur.

01.01.2017

31.12.2017

1.413,72

Yönetim Kurulu üyelerine ödenen Huzur Hakları Toplamı

7.068,60
İsmet

ÇELİK

Denetim Kur.

01.05.2017

31.12.2017

706,80

Ö.Doğan

ERSOY

Denetim Kur.

01.05.2017

31.12.2017

706,80

Denetim Kurulu üyelerine ödenen Huzur Hakları Toplamı

1.413,60


3.5. Personele yapılan ödemeler

 

ADI SOYADI

GÖREV YERİ

DÖNEMİ

ÖDEME

1

Koray

DEDE

Merkez Personeli

01.01.2017

31.12.2017

23.402,61

2

Ayhan

SALTIKLI

Site Personeli

01.01.2017

31.12.2017

21.082,85

3

İsmail

KILIÇ

Site Personeli

01.01.2017

31.12.2017

19.384,26

4

Ali Osman

ÖZKAYA

Site Personeli

01.01.2017

31.12.2017

17.393,95

5

Cihan

KARAKAYA

Site Personeli

01.01.2017

31.12.2017

18.993,73

6

Cemil

ŞARLAK

Site Personeli

01.01.2017

31.12.2017

19.088,53

7

Aykan

SALTIKLI

Site Personeli

17.04.2017

07.06.2017

2.452,21

8

Recep

BULDUM

Site Personeli

05.05.2017

30.06.2017

2.681,04

 

TOPLAM

124.479,18

3.6. Kooperatif inşaat ve diğer giderleri için Banka Kredisi Kullanılmamıştır.

3.7. Kooperatifin Borçları: (31.12.2017 tarihi itibariyle)

SATICILAR VE KURUMLAR

HALİS ENERJİ

20,00

ALİ OSMAN ŞAHİN

699,00

ÇAĞLAR METAL

107,60

BULUT İNŞAAT

173,60

ÜÇKARDEŞLER

518,52

ŞABAN KAYKI

3.740,21

BULUT TİCARET

900,86

VERGİ DAİRESİ

4.276,47

DERİNOĞULLARI LTD.

90,00

SGK

9.635,95

KÜÇÜKOĞLU ELEKTRİK

2.888,72

TOPLAM

23.050,93

KİŞİ VE KURULUŞLARA OLAN BORÇLAR

9.138,51

 

RESMİ KURUMLARA OLAN BORÇLAR

 

13.912,42

 

 

 

TOPLAM

23.050,93


3.8. Demirbaş ve diğer araçlar :

Faaliyet Dönemi içinde Toplam 5.188,00 TL. Tutarında Demirbaş alınmıştır.3.9. Tutulan Defterler

CİNSİ

ONAY TARİHİ

ONAY SAYISI

ONAY MAKAMI

YEVMİYE

24.12.2016

24548

Bakırköy 2. Noteri

ENVANTER

24.12.2016

24546

Bakırköy 2. Noteri

KEBİR

24.12.2016

24547

Bakırköy 2. Noteri


4.- ORTAKLIK İŞLEMLERİ:

4.1. Tüm Parsellerin Genel Konumu

BLOK İSMİ

BLOK SAYISI

OTURUM ALANI

TOPLAM ALAN

A

116

82,81

9.605,96

B

166

66,70

11.072,20

MARKET-YÖN

4

66,70

266,80

 

286

 

20.944,96PARSELLERİN KULLANIMINA GÖRE DAĞILIMI

KULLANIM AMACI

PARSEL SAYISI

KULLANIM AMACI

PARSEL SAYISI

KONUT

282

HAVUZ AMAÇLI

12

YÖNETİM

2

OTOPARK

6

SOSYAL TESİS

2

YEŞİL ALAN

4

 

 

BOŞ PARSEL

36

TOPLAM

286

TOPLAM

58

GENEL TOPLAM

344


4.2. Mevcut Ortak Sayısı (Tek Hissesi olanlar) : 264

Mevcut Ortak Sayısı (İkinci hissesi olanlar ) :18

Toplam :282

4.3. Dönem içerisinde kaydedilen veya çıkartılan ortak : 0

4.4. Faaliyet dönemi içinde devir yapan üye Sayısı : 16

4.5. Genel kurulca belirlenen ve tahakkuk eden aidat miktarı: 150 TL.

4.6. Genel kurulca belirlenen gecikme faizi oranı : %5

4.7. Ortaklardan tahsilât 01.01.2017-31.12.2017 dönemi : 512.245,50

4.8. Gecikme faizi tahakkuk miktarı : 21.991,50

4.9. Tüm Ortaklar sözleşmede belirtilen şartları taşımaktadırlar

4.10. Ortaklığın sona ermesi sonucu yapılan Ödeme : 0
5- ARSA İNŞAAT VE FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI:

Kooperatifimizde inşaatların tamamlanması nedeniyle ruhsat gerektirecek bir inşaat işi yapılmamış, ferdileşme yönünde resmi temaslar sürdürülmüştür.


6- HUKUKİ FAALİYETLER:

S.S. Fatih Siteleri Konut Yapı Kooperatifi Adına sözleşmeli avukatımız aynı zamanda üyemiz olan Av. Ahmet Güler, tüm hukuki eylemlere müdahale etmiş, zaman zaman yönetime gerekli bilgi ve belgeleri ibraz ederek davalar ve dava seyirleri hakkında yönetimi bilgilendirmiştir. Kendisinin verdiği rapor bağlamında,


6.1. Kooperatif üyesi, Didem AYAL tarafından kooperatif aleyhine açılan ve 2017 de devam eden dava dosyası yapılan itiraz ve takipler sonunda Bakırköy 2. Asliye Ticaret mahkemesine gelmiş, mahkeme, aleyhimize açılan davayı red etmiş, karar kesinleşmiştir.
6.2. Kooperatif üyesi Derya YALÇIN ve Mustafa GÜNEY tarafından kooperatif aleyhine, açılan dava takibe alınmış, dosyanın görevli olması nedeniyle Bakırköy Asliye Ticaret mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş, dava takip edilmektedir.
6.3. Kooperatife 3 icra ihbarnamesi gelmiş, gerekli itizarlar yapılmıştır. Bunların dışında dava, ihbar ve şikâyete yönelik resmi bir işlem bulunmamaktadır.

7- FAALİYET DÖNEMİNDE YAPILAN İŞLER- DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve maddi olanakların elverdiği ölçüde faaliyetler icra edilmiş, Bu bağlamda,


7.1. Mutad işlerden sayılan, çöp ve ot toplama, Sabah servisi, bakkaliye, sosyal tesis, sahil büfesi ve sahil düzenleme hizmetleri, üye taşımaya yönelik ring seferleri, bozulan yolların tamiri, patlayan su borularının onarılması, elektrik donanımlarının tamir bakım ve onarılması, özel gün kutlamaları, çevre ve sahil temizliği, yeni elektrik direklerinin dikimi, ortak alan bahçe ve yol tanzimi ve boyanması, ağaç budama, ağaç dikimi, çimleme ve çiçeklendirme gibi hizmetler eksiksiz yerine getirilmiştir.

7.2. Bazı araç, gereç ve demirbaşlar alınmış, Mevcut ve kullanılan araçların tamir ve parça değişikleri yapılmış, malzeme deposu yenilenerek kooperatif demirbaşında kayıtlı olan malzemelerin kontrol altın alınması sağlanmıştır.

7.3. Su deposu, depoya ve Sisteme su aktaran pompa ve borular, fiziki koşulları itibariyle yeniden düzenlenmiş, gerekli bakım ve onarımları yapılmıştır. Site alanında bazı bölgelere büyük vanalar konularak, olası su patlaklarının daha kısa sürede, daha az zayiatla ve daha kısa su kesintileri ile onarımının yapılması yoluna gidilmiştir
7.4. Elektrik ve Su Tesisatlarının yenilenmesi konusunda projeler ve teklifler alınmış, tekliflerin yeterli sayıda ve cazip olmaması nedeniyle henüz sözleşme yapılma sürecine girilmemiştir.
7.5. Üyelerimizin yakınmalarına yönelik dilekçeler değerlendirilmiş, yönetimin yetkisinde olan hususlar hakkında bilgiler verilmiş veya işlemler yapılmıştır.
7.6. Tüp geçit, alt geçit ve sahil bağlantısı ile geçiş imkânları hakkında Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ile sürekli görüşmeler yapılmış, yapılmaya da devam edilmektedir.
7.7. Personel alacakları, Sigorta primleri, Muhtasar ödemeleri yönünden sonraki aya devreden cari ay ödemeleri dışında bir borç bırakılmamıştır. 20 yıla yakın bir süredir 150 TL. Olan üye aidatı hiç değişmemiş, Toplanan aidatlarla mevcut hizmetler sunulmaya devam edilmiştir.
7.8. Parseller bazında Kooperatif adına düzenlenen Tapu, İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanım İzin belgeleri, üyeler ve kapı numaraları bazında güncel hale getirilmiş, alan belirleme açısından dileyen üyeye birer fotokopilerinin verilmesine başlanılmıştır.
7.9. Aidatların takibi, tahsili konularında gereken özen gösterilmiş, İcra işlemine konu olmadan tahsilâtın yapılması cihetine gidilmiş, bu konuda tüm üyelere destek ve hassasiyetlerinden dolayı yönetim olarak teşekkür ediyoruz.
7.10. Yönetim Kurulu olarak imkânlarımız ve yetkilerimiz ölçüsünde hizmet vermeye çalıştık. Mutlaka eksikliklerimiz ve hatalarımız olmuştur. Daha verimli ve daha başarılı hizmet veremediğimiz yönünde yapılan eleştirilere hep hak verdik. Eleştirilerden dolayı kimseyi kırmadık, küstürmedik ikna etmeye çalıştık. İyi yaptığımız işlerden dolayı gelen teşekkürlerle mutlu olduk. Ancak en iyi yaptığımız bir şey var. Üyelerimizin alın teri ile kazandığı, tüm ekonomik zorluklara rağmen ödedikleri aidatı namus ve şerefimiz sayıp onu koruduk. Üyenin sırtından kimsenin haksız kazanç sağlamasına imkân vermedik. Tüm üyelere saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunar yeni yönetime başarılar dileriz.

Bekir MESCİ Mehmet ÖZBEY Şakir ATANGÜÇ
Fitnat ÜNAL Mustafa ÇAKIROĞLUYüklə 131,4 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə