Sultan muxtar qızı seyidovaYüklə 152,18 Kb.
tarix13.04.2020
ölçüsü152,18 Kb.
#102426

SULTAN MUXTAR qızı SEYİDOVAFilologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti kafedrasının dosenti

İş telefonu: 012-538-07-75

İmeyl:sultan.seyidli@gmail.comQISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1949-cu il dekabrın 30-da Gürcüstanda anadan olub.

 • 1958-1967-ci illərdə Səməd Vurğun adına 1 saylı orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirib.

 • 1967-1972-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib və Elmi Şuranın qərarı ilə universitetdə saxlanılıb.

 • Ailəlidir, 2 övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1982-1987-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının dissertantı olub.

 • 1989-cu il«Azərbaycan dilində tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr» mövzusunda dissertasiya müdafedib və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəsi alıb.

 • 1995-ci ildə dosent elmi adını alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1972-1974-cü illərdə BDU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasında laborant.

 • 1974-1992-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasında baş laborant, saathesabı müəllim.

 • 1992-1993-cü illərdə BDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasında müəllim.

 • 1993-1995-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyytının tədrisi metodikası kafedrasında baş müəllim.

 • 1995-2014-cü illərdə BDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasında dosent.

 • 2014-cü ildən BDU-nun Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti kafedrasında dosent.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  

 • Azərbaycan dili

 • Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Müasir Azərbaycan dili

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR , KEÇDİYİ KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 1985, Bakı, Azərbaycan. Ümumtəhsil və peşə məktəb islahatlarının əsas istiqamətləri və universitet təhsilinin daha da təkmilləşmə yolları.Respublika elmi konfransı

 • 1990, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan dili müasir mərhələdə. Gənc dilçilərin II-ci Respublika elmi konfransı

 • 1995, Bakı, Azərbaycan. Gənc tədqiqatçılar və aspirantların elmi konfransı.

 • 1995, Müəllimləri təkmilləşdirmə kursunu keçib.

 • 2000, Müəllimləri təkmilləşdirmə kursunu keçib.

 • 2005, Müəllimləri təkmilləşdirmə kursunu keçib.

 • 2007, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin nəzdində təşkil olunmuş „İntel – gələcək üçün təşkil təlimi“ proqramının kursunu keçərək sertfikat almışdır.

 • 2009, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransı

 • 2010, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan dilinin leksik layları və onların funksional üslublarda istifadə dairəsi. Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri. Cəfər Xəndan Hacıyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransı

 • 2011, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri mövzusunda elmi-nəzəri konfransı

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. Görkəmli siyasətçi və mahir natiq. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 130 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransı.

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. Görkəmli alim, Pənah Xəlilovun anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş " Türk xalqları ədəbiyyatının aktual problemləri" mövzusunda elmi konfransı.

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. Vurğunun Sadaxlı dünyası. Azərbaycan Xalqının Ümumilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş " Filologiyanın aktual problemi" mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı, 19 may.

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. Görkəmli türkoloq alim, Əməkdar elm xadimi, akademik Tofiq İsmayıl oğlu Hacıyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş " Azərbaycan filologiyası: inkişafın yeni mərhələsi" mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı, 2 noyabr.

 • 2017, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublikaelmi-nəzəri konfransı, 15 may.

 • 2017, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı,15 may.

 • 2017, Bakı, Azərbaycan. “Şərqşünasliğin aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransı, dekabr.

 • 2017, Bakı, Azərbaycan. Böyük Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubleyinə həsr olunmuş “M.P.Vaqif və müasirlik” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı, noyabr.

 • 2019, Bakı, Yusif müəllimin əziz xatirə­sinə. “Y.Seyidov və Azərbaycan dilçi­liyinin aktual problemləri” mövzu­sunda Respublika konfransı. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, aprel

 • 2019, Bakı, Rəsmi-işgüzar üslubun leksi­ka­­sı. C. Cabbarlının anadan olmasının 120 illik yubleyinə həsr olunmuş “Sənətkar və zaman” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı, 17 aprel.

 • 2019, Bakı, Vaqif poeziyasında İslam mədəniyyəti. Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı il dönümünə həsr olunmuş “Azər­baycan filologiyasının aktual problem­ləri” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı, 17 may.

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ


Kitablar

 • 1993, Tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlənin tədrisi. Bakı, “Bakı Universiteti nəşriyyatı”.

 • 1998, Tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin təşəkkülü və inkişafı. Bakı, “Bakı Universiteti nəşriyyatı”.

 • 2002, Biologiya ixtisasına aid Azərbaycan dilindən çalışma və mətnlər. Bakı, “Bakı Universiteti nəşriyyatı”.

 • 2003, Kimya ixtisasına aid Azərbaycan dilindən çalışma və mətnlər. Bakı, “Bakı Universiteti nəşriyyatı”.

 • 2007, Coğrafiya ixtisasına aid Azərbaycan dilindən çalışma və mətnlər. Bakı, “Bakı Universiteti nəşriyyatı”.

 • 2012, Azərbaycan dilində tamamlıq budaq cümləli konstruksiyalar. (Monoqrafiya). Bakı, «Gənclik» nəşriyyatı.

 • 2016, Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (Ali məktəblər üçün dərslik). Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı.

 • 2016, Tapşırıq, tərcümə və oxu mətnləri. ( Ali məktəblərin coğrafiya fakültəsinin tələbələri üçün dərs vəsaiti). Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı.

 • 2017, Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (Ali məktəblər üçün dərslik). Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı.

 • 2018, M.P.Vaqif və nitq mədəniyyətimiz (Monoqrafiya). Bakı, “Gənclik" nəşriyyatı.

 • 2018, Azərbaycan dili və nitq mədəniyyətinə dair tapşırıq, tərcümə və oxu mətnləri. (Ali məktəblərin kimya fakültəsinin tələbələri üçün dərs vəsaiti). Bakı, “ Bakı Universiteti nəşriyyatı”.

 • 2018, Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti ( Ali məktəblərin rus bölmələri üçün dərslik). Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı.

 • 2019, M.P.Vaqif yaradıcılığının linqvopoetikası (Monoqrafiya). Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı.

Metodik göstəriş və proqramlar

 • 1989, Сложнонодчиненные предложения с придаточным дополнительным азербайджанском языке. Баку, Издательство, «Коммунист».

 • 1993, Rabitəli nitqin inkişafına dair. (Metodik göstəriş), Bakı, “Bakı Universiteti nəşriyyatı”.

 • 1995, Tamamlıq budaq cümlələi tabeli mürəkkəb cümlələrin tədrisi. ( Metodik göstəriş), Bakı, “Bakı Universiteti nəşriyyatı”.

 • 1998, Tamamlıq budaq cümləsinin təşəkkülü və inkişafı. ( Metodik göstəriş), Bakı, “Bakı Universiteti nəşriyyatı”.

 • 2002, Biologiya ixtisasına aid Azərbaycan dilindən çalışma və mətnlər. ( BDU-nun rus bölmələri üçün).(Metodik göstəriş), Bakı, BDU nəşriyyatı.

 • 2003, Kimya ixtisasına aid Azərbaycan dilindən çalışma və mətnlər. ( BDU-nun rus bölmələri üçün). (Metodik göstəriş), Bakı, BDU nəşriyyatı.

 • 2014, Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. (Proqram). Bakı, “Bakl Universiteti" nəşriyyatı.

 • 2015, Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərsliklərində yazılı nitqin inkişaf etdirilməsi. (Metodik göstəriş). Bakı,

 • 2015, Azərbaycan dili və və nitq mədəniyyəti ( Ali təhsilin bakalavr pilləsi üçün). (Proqram). Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı.

 • 2015, Azərbaycan dili və və nitq mədəniyyəti ( Ali məktəbin rus bölmələri üçün). (Proqram). Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı.

 • 2018, Nitq mədəniyyətinin formalaşdırılmasında morfoloji vasitələrin roluna dair. (Metodik göstəriş). Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı.

 • 2018, Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. ( Ali məktəbin humanitar fakültələrinin Azərbaycan bölmələri üçün). (Proqram). Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı.

 • 2018, Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. ( Ali məktəbin texniki fakültələrinin Azərbaycan bölmələri üçün). (Proqram). Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı.

 • 2018, Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. ( Ali məktəbin humanitar fakültələrinin rus bölmələri üçün). (Proqram). Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı.

 • 2018, Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. ( Ali məktəbin texniki fakültələrinin rus bölmələri üçün). (Proqram). Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı.


Məqalələr


 • 1981, Azərbaycan dilçiliyində özgə nitqin tədqiqi tarixinə dair. “Azərbaycan dilinin qrammatik quruluş məsələləri” məcmuəsi, ADU, Bakı.

 • 1981, Elm aləmində. Tezis, ADU-nun “Elmi əsərləri”, №6, Bakı.

 • 1983, Özgə nitq və tamamlıq budaq cümləsi.Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cümlə məsələləri, tematik məcmuə. ADU. Bakı.

 • 1983, Sadə cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi məsələləri metodik məcmuə. №4, Bakı.

 • 1984, Tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin formalaşmasında morfoloji vasitələrin rolu.. Azərbaycan dilində adların morfologiyası tematik məcmuə. ADU. Bakı.

 • 1985, Elm aləmində. Tezis, ADU-nun “Elmi əsərləri”, №4, Bakı.

 • 1985, Tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin quruluş xüsusiyyətləri” Ümumtəhsil və peşə məktəbi islahatının əsas istiqamətləri və universitet təhsilinin daha da təkmilləşdirilməsi yolları”. problemlərinə həsr olunmuş tədris-metodik konfransı. Bakı.

 • 1987, Müxtəlif sintaktik konstruksiyalara aid tamamlıq budaq cümləsi. “Azərbaycan dilində sintaktik konstruksiyalar” tematik məcmuə. Bakı.

 • 1990, Tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlənin bəzi xüsusiyyətləri. “Üslubiyyat məsələləri”. Elmi əsərlərin mövzusu toplusu. ADU. Bakı.

 • 1994, Azərbaycan dili sistemində tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlənin yeri. AMEA-nın Dilçilik İnistitutu Filologiya məsələləri. Nəzəriyyə və metodika. II. Bakı.

 • 1995, Tamamlıq budaq cümləsi və özgə nitqin qrammatik statusu. “Gənc tədqiqatçılar və aspirantların elmi konfransı”nın materialları

 • 1995, Rabitəli nitqin inkişafında mürəkkəb cümlə materiallarından istifadə. AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnistitutu, “Dil və ədəbiyyat”. Bakı.

 • 1995, Tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlənin tədrisi. “Bakı Universiteti nəşriyyatı”, Bakı.

 • 1996, Yanıltmacların linqvstik və üslubi xüsusiyyətləri. “Dil və ədəbiyyat Beynəlxalq elmi-nəzəri metodik jurnal”. BDU. №1, Bakı.

 • 1996, Tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin komponentlərinin müxtəlif cümlə tipləri ilə ifadəsinə görə növləri. “Dil və ədəbiyyat Beynəlxalq elmi-nəzəri, metodik jurnal”. BDU. №4, Bakı.

 • 1997, Ali məktəblərin rus dilli qruplarında sual cümləsinin tədrisi təcrübəsi. “Dil və ədəbiyyat Beynəlxalq elmi-nəzəri, metodik jurnal”. №4, Bakı.

 • 1998, “Dastani-Əhməd Hərami” nin bəzi sintaktik xüsusiyyətləri. “Dil və ədəbiyyat Beynəlxalq elmi-nəzəri, metodik jurnal”. №42 (20), Bakı.

 • 2001, Tamamlıq budaq cümləsinin işlənmə funksiyaları. “Azərbaycan dilçiliyi problemləri”, №5, ADPU mətbəəsi. Bakı.

 • 2005, Budaq cümləni izah edən tamamlıq budaq cümləsi. “Bakı Universitetinin xəbərləri” (Humanitar elmlər seriyası). Bakı.

 • 2006, Ölümündən sonra ölməyənlər. “Arena”nın xüsusi buraxlış jurnalı, Bakı.

 • 2006, C.Məmmədquluzadə və Azərbaycan ədəbi dili tarixi. “Dil və ədəbiyyat” (Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal) , BDU, № 2, Bakı.

 • 2008, Dilimizin ulu səsi - Dədə Qorqud abidəsi. Bakı.“Dil və ədəbiyyat” (Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal), BDU, № 6, Bakı.

 • 2008, M.P.Vaqifin şeirlərində sinonimlər. AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik inistitutu “Tədqiqlər” №1. Bakı.

 • 2008, M.P.Vaqifin şeirlərində antonimlər. Bakı. “Dil və ədəbiyyat” (Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal), BDU, № 3, Bakı.

 • 2009, M.P. Vaqifin şeirlərində çoxmənalı sözlər və omonimlər. “Bakı Universitetinin xəbərləri” (Humanitan elmlər seriyası), Bakı, №1, səh. 17-23.

 • 2009, Şeksprin qocaman tut ağacı. Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları. AZTU-nun mətbəsi, Bakı, səh. 21-25.

 • 2010, Nitqin dəqiq ifadəsi üçün söz seçmək bacarığının formalaşdırılması. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi” ( Elmi-metodik jurnal), Bakı, №2 (224), səh. 62-70.

 • 2010, Azərbaycan dilinin leksik layları və onların funksional üslublarda istifadə dairəsi.  Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri.Cəfər Xəndan Hacıyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, 20 may, səh. 340-347.

 • 2011, Çoxmənalı sözlərdə omonimlərin oxşar və fərqli xüsusiyyətlərinin öyrədilməsi. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” ( Elmi-metodik jurnal), Bakı, №2 (228), səh. 48-53.

 • 2011, «Heydər Əliyev həqiqətən böyük bir insan». Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, 18-19 may, səh. 7-12.

 • 2011, Vətənpərvər alim, fədakar millət təəssübkeşi. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” ( Elmi-metodik jurnal), Bakı, №4 (230), səh. 72-76.

 • 2012, Vətənpərvər alim, fədakar millət təəssübkeşi.” Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” ( Elmi-metodik jurnal), Bakı.

 • 2013, Ziyalıda hər şey gözəl olmalı. Bir işığın zərrələri, SBS, Bakı.

 • 2013, Dil vahidlərinin dəqiq seçilməsi nitq mədəniyyətinin özülüdür. Filologiyanın aktual problemləri.

 • 2014, Şekspirin izi ilə. "Azərbaycan" ədəbi-bədii jurnal, Bakı.

 • 2014, Görkəmli siyasətçi və mahir natiq. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 130 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları.Bakı 19 may.

 • 2014, Ümumişlək və qeyri-ümumişlək leksika və bədii üslub. “Filologiya məsələləri” “Elm və təhsil” №2, Bakı.

 • 2015, Bir ömürdə yaşayan üç həyat.SBS nəşriyyatı, Bakı.

 • 2015, Bədii üslub və terminoloji leksika, “Filologiya məsələləri” “Elm və təhsil”, №6, Bakı.

 • 2015, Görkəmli alim, Pənah Xəlilovun anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş " Türk xalqları ədəbiyyatının aktual problemləri" mövzusunda konfransın materialları.

 • 2015, Elmdə, həyatda bənzərsiz bir ömür yaşayan alim. “Bakı Universitetinin xəbərləri” (Humanitar elmlər seriyası) , №3, Bakı.

 • 2015, Azərbaycan və fars dillərində tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlənin tipləri. Gəncə Dövlət Universitetinin "Elmi Xəbərləri" (Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası) №2, Gəncə.

 • 2015, Azərbaycan və fars dillərində tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlənin növləri. Bakı Avrasiya Universiteti “Sivilizasiya” №8, Bakı.

 • 2015, Ümumişlək və qeyri-ümumişlək leksika və bədii üslub. “Filologiya məsələləri” (Elm və təhsil) №1, Bakı.

 • 2015, Alovlu natiqin aforizmləri. «Dil və ədəbiyyat” ( Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal) № 2, (94). Bakı.

 • 2016, Elmi üslubun xüsusiyyətləri və tədrisi. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”( Elmi-metodiki jurnal), №2, Bakı.

 • 2016, Vurğunun Sadaxlı dünyası. Azərbaycan Xalqının Ümumilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş " Filologiyanın aktual problemi" mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı, 18-19 may.

 • 2016, Mənim əziz müəllimim. Görkəmli türkoloq alim, Əməkdar elm xadimi, akademik Tofiq İsmayıl oğlu Hacıyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş " Azərbaycan filologiyası: inkişafın yeni mərhələsi" mövzusunda respublika elmi konfransının materialları, Bakı- 2 noyabr.

 • 2017, Tamamlıq budaq cümlənini inkişaf meylləri. “Dil və ədəbiyyat” (Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal), № 1(101), Bakı.

 • 2017, Molla Pənah Vaqif qoşma­ların­da məcazlar. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” (Elmi-metodiki jurnal), №2 (252), Bakı.

 • 2017, Çoxmənalılıq nitq mədəniy­yətinin formalaşdırılmasının əsas vasitəsi kimi (M.P.Vaqifin yaradıcılığı üzrə). Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş Filologiyanın aktual problemləri mövzusunda respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı, 17-18 may.

 • 2017, Azərbaycan ədəbi düşüncə­sində islami dəyərlər. “Filologiya məsələləri”( Elm və təhsil), № 4 Bakı.

 • 2017, “Ulduz ömürlü İnsan”ın işığında. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş Filologiyanın aktual problemləri mövzusunda respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı, 17-18 may.

 • 2017, Azərbaycan və ingilis dillərin­də tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlənini tipləri. “Dil və ədəbiyyat” ( Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal), № 2(102), Bakı.

 • 2017, Yusif Seyidov məktəbi. “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı.

 • 2017, Vaqif yaradıcılığında bədii təkrir poetizm yaradan vasitə kimi. Böyük Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubleyinə həsr olunmuş “M.P.Vaqif və Müasirlik” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı.

 • 2017, Azərbaycan və fars dillərində tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr. Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı.

 • 2018, Azərbaycan və ingilis dillərində tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlənin növləri. Bakı Avrasiya Universiteti, ”Sivilizasiya”, Bakı, dekabr.

 • 2018, Dilimiz varlığımızdır. “Dil və ədəbiyyat” ( Beynəlxalq elmi nəzəri, metodik jurnal), № 1. Bakı.

 • 2018, Azərbaycan və fars dillərində tamamlıq budaq cümləli tabeli budaq cümlələr. Tezis. “Şərqşünaslığın aktual problemləri” Respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı.

 • 2018, Publisistik üslubda dilin leksik laylarından istifadə. “Filologiya məsələləri” ( Elm və təhsil), №6, Bakı.

 • 2018, Sevimli müəllimim. Görkəmli Azərbaycan dilçisi professor Əbülfəz Rəcəbli. “Zərdabi nəşriyyatı-poliqrafiya” MMC . Bakı.

 • 2018, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə milli dil quruculuğu. “Dil və ədəbiyyat”. (Beynəlxalq elmi-nəzəri metodik jurnal.) BDU, № 2, Bakı.

 • 2018, Azərbaycan və fars dillərində tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr. АМЕА, Нясими адына Дилчилик Инс­ти­туту. «Тядгигляр», №4, Бакы.

 • C.Məmmədquluzdənin dili­nin saflığı və xəlqiliyi uğrun­da mübarizəsi (II məqalə). “Dil və ədəbiyyat” (Beynəlxalq elmi-nəzəri, metodiki jurnal), BDU, №6, Bakı.

 • 2018, Neologizmlərin linqvistik xüsu­siy­­yətləri. “Dil və ədəbiyyat”(Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal),№4 (108), Bakı.

 • 2019, Azərbaycan dilində publisistik üslub. AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, “Tədqiqlər”, №1, Bakı.

 • 2019, Azərbaycan dilində rəsmi-əməli üslub. AMEA-nın Naxçıvan filialının “Araş­dır­malar” elmi jurnalı. №1, Bakı.

 • 2019, Azərbaycan və fars dillərində tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlənin müqayi­sə­si. Bakı, Avrasiya Universiteti. “Sivili­zasiya” jurnalı. №1, Bakı.

 • 2019, Vaqif yaradıcılığında bədii xitablar poetizm yaradan vasi­tə kimi. Naxçıvan EA-sı Dilçilik İnstitutunun “Xəbərləri”, №1, Bakı.

 • 2019, M.P.Vaqif yaradıcılığında bədii sual və bədii təzad poetik gözəlliyin yaradıcısı kimi. AMEA “Türkologiya”, №1, Bakı.

 • 2019, Ədatlar fikrin məntiqi cəhət­dən qurulmasında əsas vasitə­lər­dən biri kimi (M.P.Vaqif qoşmalarının materialları əsa­sın­da). “Bakı Qızlar Universiteti”, №1, Bakı.

 • 2019, Azərbaycan və fars dillərində atalar sözləri. Bakı, Avrasiya Universiteti. “Sivili­zasiya” jurnalı. №2, Bakı.

 • 2019, Vaqif poeziyasında fikrin emosional-ekspressiv və hissi münasibətlərə tabe edilməsin­də modal sözlərin rolu. “Azərbaycan” ədəbi-bədii jurnal, №5, Bakı.

 • 2019, Yusif müəllimin əziz xatirə­sinə. “Y.Seyidov və Azərbaycan dilçi­liyinin aktual problemləri” mövzu­sunda Respublika konfransı. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, aprel.

 • 2019, Rəsmi-işgüzar üslubun leksi­ka­­sı. C.Cabbarlının anadan olmasının 120 illik yubileyinə həsr olunmuş “Sə­nət­kar və zaman” mövzusunda Res­publika elmi-praktik konfransı, Bakı, 17 aprel.

 • 2019, Vaqif poeziyasında İslam mədəniyyəti. Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı il dönümünə həsr olunmuş “Azər­baycan filologiyasının aktual problem­ləri” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı, Bakı, 17 may.

 • 2019, Vaqif poeziyasında alqış və qarğışlar nitq etiketləri kimi. Folklorşünasliq jurnali, № 1 (4), Baki.

ELMİ-PEDAQOJİ NAİLİYYƏTLƏRİ,TƏLTİFLƏRİ, MÜKAFATLARI, FƏXRİ ADLARI

 • 2009-cu ildə 60 illik yubileyi münasibəti ilə rektorun fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir.

 • 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazrliyi tərəfindən “ Qabaqcıl təhsil işçisi” adıyla təltif olunub.

İCTİMAİ FƏALİYYƏTİ


 • Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

 • Filologiya Elmi Şurasının üzvüdür.


Yüklə 152,18 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə