T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi BaşkanliğIYüklə 62,1 Kb.
tarix05.01.2022
ölçüsü62,1 Kb.
#70552
T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞIBİLGİ NOTU
ANKARA İLİ SİNCAN İLÇESİ OSMANİYE MAHALLESİ

3033 ADA 2 PARSEL 20.835,00 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ

DEPO ARDİYE GARAJ VE ARSA

ASO 1.OSB, ÖZBEKİSTAN CADDESİ

SİNCAN / ANKARA

NİSAN / 2018

TAŞINMAZA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
TAPU KAYIT BİLGİLERİ:

Taşınmaz Tipi

Ana Taşınmaz

Ada / Parsel

3033 / 2

Taşınmaz ID

5776405

AT Yüzölçümü (m2)

20.835,00

İl / İlçe

Ankara / Sincan

Taşınmaz Nitelik
Kurum Adı

Sincan TM

Blok/Kat/Giriş/BBNo:
Mahalle / Köy Adı

Osmaniye

Bağımsız Bölüm Tip
Mevkii
Arsa Pay / Payda

1/1

Cilt / Sayfa No

21/2261

Ana Taşınmaz Nitelik

Depo Ardiye Garaj ve Arsa

Kayıt Durumu

Aktif

Malik

MALİYE HAZİNESİ (1/1)

Tapu Tetkiki

Sincan Tapu Müdürlüğünde yapılan araştırmalar neticesinde tarafımıza ibraz edilen taşınmaza ait 12.03.2018 tarih, saat 11:42 de alınan onaylı tapu kaydına göre değerlemesi yapılan Maliye Hazinesi’ne ait taşınmazın üzerinde herhangi bir beyan, şerh veya rehin kaydı yer almamaktadır.

Değerleme konusu gayrimenkule ilişkin Sincan Tapu Müdürlüğünden temin edilen “Taşınmaza ait Tapu Kayıt” belgesi rapor ekinde sunulmuştur.

ADRESİ VE KONUMU:


GAYRİMENKULÜN ADRES BİLGİLERİ

İL

ANKARA

SOKAK
İLÇE

SİNCAN

KAPI/

DAİRE NO
MAHALLE

/KÖY

ASO 1.OSB

UAVT
CADDE

ÖZBEKİSTAN

KOORDİNAT

E: 39.970775

B: 32.545575Tarifi: Taşınmaza ulaşım; Ankara İl merkezinden Fatih Sultan Mehmet Bulvarında batı yönde ilerlerken Ankara-Ayaş Yoluna girilip yine batı yönde devam edilir. Yaklaşık 11 km ilerden sola ASO 1.OSB’ye girilir. Ankara Organize Sanayi Bulvarında ilerlenip sağa Oğuz Caddesine ve sırasıyla Türkistan ve Özbekistan Caddesine girilerek sağlanmaktadır. Değerleme konusu taşınmaz Özbekistan Caddesi üzerinde batı yönde ilerlerken sağ kolda bulunmaktadır.
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:

KONUM

 Kent

 Kent Dışı

 Kırsal

YAPILAŞMA YOĞUNLUĞU

 %75’ten Fazla

 %25-75 Arası

 %25’in Altında

ÇEVRESEL GELİŞME HIZI

 Hızlı

 Sabit

 Yavaş

DEPREM BÖLGESİ

 1. Bölge

 2. Bölge

 3. Bölge

 4. Bölge

 5. Bölge
*T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nca yayımlanan 18/04/1996 tarihli 96/8109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası gereğince değerlemeye konu taşınmazın bulunduğu Ankara / Sincan bölgesi 3. Derece Deprem Bölgesinde yer almaktadır.

YAPILAŞMA TÜRÜ

 Konut

 Ticaret

 Tarım

 Turizm

 Sanayi

 Diğer………

ÇEVRE KULLANICI PROFİLİ:

Mal sahibi

Kiracı

Diğer…….

BÖLGENİN GELİŞME POTANSİYELİ, BÖLGE ANALİZİ, BÖLGEDEKİ YAPILAŞMALAR VE AÇIKLAMALAR:

Değerlemeye konu taşınmaz ASO 1.OSB sınırları içerisinde kalmakta olup sanayi ağırlıklı olarak kullanılan bölgedir.

BÖLGEDEKİ ALTYAPI:

Elektrik, telefon, şehir suyu, kuyu suyu, kanalizasyon, artezyen, doğalgaz, belediye hizmetleri vb.Bölgenin yol, su, elektrik, doğalgaz ve kanalizasyon altyapı çalışmalar tamamlanmış olup taşınmaz bu hizmetlerden faydalanmaktadır.

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ, GEOMETRİK ŞEKLİ, TOPOĞRAFİK VE JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Taşınmaz hakkında bilgi, yapılaşması, kullanım şekliTaşınmaz, Ankara İli, Sincan İlçesi Osmaniye Mahallesi, 3033 Ada 2 Parsel nolu “Depo Ardiye Garaj ve Arsa” nitelikli olup 20.835,00 m² yüzölçümüne sahiptir.

Tanımlı bir geometrik şekle sahip olmayan taşınmaz topografik açıdan düz durumdadır. Parsel sınırlarını belirleyici olarak etrafının tel örgü ile çevrili olduğu gözlenmiştir. Parsel üzerinde yapı bulunmamaktadır.
TAŞINMAZIN YOL CEPHELERİ UZUNLUKLARI, ANA ARTERE VE ÖNEMLİ KONUMLARA UZAKLIĞI:

Taşınmaz, kuzeyde yüksek hızlı tren hattına, doğu ve batıda imar planında park alanına, güneyde ise Özbekistan Caddesi’ne cepheli konumdadır. Özbekistan Caddesi’ne cephesi yaklaşık 220 m dir. Taşınmaz ASO 1.OSB sınırların dahilinde olup ulaşım kolaylıkla sağlanabilmektedir.


SULAMA TÜRÜ VE YÖNTEMI:

(DSİ Kanalı, Kuyu / Yağmurlama, Damlamalı Yöntem Vb)Taşınmaz arsa vasfındadır.

TAŞINMAZIN ÜZERINDEKI YATIRIMLAR:

(Ekili-Dikili Ürün, Sera, Yapı vb.)Değerlemeye konu taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Değerleme tarihinden önce “Tekel Ana Deposu” olarak kullanıldığı ancak bu yapıların yıkıldığı tespit edilmiş olup parsel üzerinde değerleme tarihi itibariyle herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Parsel üzerinde moloz atıkları mevcut olduğu gözlemlenmiştir.

DİĞER ÖZELLİKLER:

-


KADASTRAL / İMAR / YAPILAŞMA DURUMU:


PLAN TÜRÜ VE ÖLÇEĞİ:

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

LEJANT:

Tekel Ana Depo

İNŞAAT NİZAMI:

-

HMAKS:
TAKS / KAKS

-

EMSAL:
ÇEKME MESAFESİ:

Ön: 15 metre / Yan: 15 metre / Arka: 15 metre

AÇIKLAMA:

Taşınmazın Tekel Ana Depo lejantlı olduğu ve tüm cephelerden 15 m çekme mesafeli olduğu bilgisi alınmış olup başkaca bir yapılaşma koşulu bulunmamaktadır.


PARSELIN KONUM TEYİDİ:

Taşınmazın ada/parsel bazında konumu Sincan Kadastro ve ASO 1.OSB Müdürlüğünde mevcut paftaları üzerinden kontrol ve teyit edilmiştir.


BELEDIYE VE MÜCAVIR ALAN SINIRLARI IÇINDE VEYA DIŞINDA MI?

Değerlemeye konu taşınmaz ASO 1.OSB sınırları dahilinde yer almaktadır.

PARSELIN DEĞERINI ETKILEYEN IMAR PLANI KOŞULLARI GEREĞI VE/VEYA TEKNIK DIĞER KISITLAMALAR;

İlgili resmi kurumlarda yapılan incelemelerde ve görüşmelerde konu taşınmaz ile ilgili herhangi bir kısıtlamasının olmadığı bilgisi edinilmiştir.


ÜST ÖLÇEKLİ İMAR PLANI BİLGİLERİ

1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü tarafından onaylanan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında imar lejantı “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Bölgeleri” olarak belirtilmiştir.1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü tarafından onaylanan 1/25.000 ölçekli planda imar lejantı “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Bölgeleri” olarak belirtilmiştir.1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI:

Tekel Stok Deposu lejantlı olup Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün 21.10.2016 tarih 1734 sayılı kararı ile onanmıştır.
İmar Dayanağı (Varsa ÖYK Kararı) Tarih ve Numarası

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre Ankara İli, Sincan İlçesi Osmaniye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 3033 Ada 2 Parsel nolu taşınmaz “Tekel Ana Deposu” lejantlı olup Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün 28.04.2016 tarih ve 1661 sayılı kararı ile onanmıştır.

Son 3 Yıl İçerisinde Yapılan İmar Değişiklikleri

Son 3 yıl içerisinde taşınmazın imar planında bir değişiklik olmadığı bilgisi alınmıştır.

Var İse Ruhsat ve Onaylı Projeye Dair Bilgiler

Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI:


1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI:


HUKUKİ DURUM:

Değerlemeye konu taşınmazın tapu kayıtlarında yapılan incelemede herhangi bir nedenle tasarrufunun gündeme gelmesi halinde devredilmesi önünde bir kısıtlamanın bulunmadığı görülmüştür. İlgili OSB müdürlüğü arşivlerinde yapılan incelemede yapının yasallığı ve imar planlarına uygunluğu konusunda herhangi bir engelin bulunmadığı görülmüştür.


Fotoğraflar:


Tapu / Takyidat Kaydı:


Coğrafi Bilgi Sistem:

Kataloq: dokuman -> ihale-bilgi-notlari
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi BaşkanliğI İstanbul iLİ, bakirköY İLÇESİ, ataköY 7-8-9-10. Kisim mahallesi 1091 ada 12 no’lu parsel’ de kayitli arsa
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi BaşkanliğI
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi BaşkanliğI
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> ArtviN İLİ, murgul iLÇESİ, petek mahallesi, 160 ada 12 parsel
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği biLGİ notu ankara iLİ,ETİmesgut iLÇESİ,eryaman mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> Başkanliği biLGİ notu kirklareli İLİ, LÜleburgaz iLÇESİ, kurtuluş mahallesi, 350 ada– No. Lu parsel
ihale-bilgi-notlari -> Başkanliği biLGİ notui istanbul iLİ, bağcilar iLÇESİ, 15 temmuz mahallesi, 150 No lu parsel

Yüklə 62,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə