T. C. DemiRÖZÜ kaymakamliği kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü acil durum eylem plani ekiM 2017 İÇİndekilerYüklə 337,11 Kb.
səhifə1/4
tarix27.12.2018
ölçüsü337,11 Kb.
#86920
  1   2   3   4

T.C.

DEMİRÖZÜ KAYMAKAMLIĞI

Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü

ACİL DURUM EYLEM PLANI

EKİM 2017İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I

Amaç

Bu çalışmanın amacı, Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü’nde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.Kapsam

Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü tüm çalışanları ile buradaki öğrencileri ve alt işverenlerini kapsar.

Dayanak

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11 inci, 12 nci ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.Hedef

Acil durumlarda meydana gelebilecek can ve mal kaybını en aza indirmektir.Tanımlar

Yangın: Oksijen, yanıcı madde ısı gibi unsurların bir araya gelmesiyle oluşan Kontrol dışı yanma olayıdır.

Doğal Afet: Sel baskını, deprem, fırtına, iklim şartları, doğayı ve katmanları tetikleyici baskı, ozon tabakasının delinmesi vb. olayların etkisiyle insan elinde olmadan meydana gelen olaylar.

Sabotaj: Harp sanayi dahil, sınai, ticari, zirai, üretim tesislerinin, araçlarının ve ürünlerinin enerji üretim ve ulaştırma tesislerinin, her türlü ulaştırma ve haberleşme sistem ve araçlarının, milli ekonomiye, milli kültüre, sağlık tesislerinin, eğitim tesislerinin, her türlü faaliyeti gerçekleştiren özel sektör fabrika, tesis işyerlerinin geçici bir süre için faaliyet dışı kalmasını sağlamak amacı ile tahribine yönelik saldırgan bir yıkıcı faaliyet şekline denir.

Patlama: Sıcaklık, ısı ve basıncın etkisiyle oluşan, çevreyi tahrip eden olay.

ADME: Acil Durum Müdahale Ekibi

Acil Durum Planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dâhil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı

Tahliye: İnsanların, mal ve malzemelerin acil durumlarda güvenli yerlere taşınması

Toplanma Bölgesi: Acil durumlarda toplanmak, güvende olanları kontrol etmek için tanımlanmış güvenli bölge.

Kaza: Planlı olmayan, çalışanların ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay.

Acil Durum: Can kaybı, yaralanma, yapısal ve yapısal olmayan fiziksel hasarlar, çevresel zararlar ile kurumun faaliyetlerini kısıtlayan, halkla ilişkilerini bozan ve kurumun kapanmasına neden olabilecek beklenmedik, planlanmadık her türlü olay/tehlike acil durum oluşturur.

ACİL DURUM TOPLANMA BÖLGELERİ

TÜM KALECİK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL, ÖĞRENCİLER VE ZİYARETÇİLER, ACİL DURUM TOPLANMA NOKTALARINDA TOPLANACAKTIR.[Acil Toplanma Yeri krokisini yerleştiriniz]
TOPLANMA YERİ

YANGIN MERDİVENİ

ÇOCUK

PARKI


OKUL BİNASI


YEŞİL ALAN

BÖLÜM II

ACİL DURUM ORGANİZASYON YAPISI

Acil durumlardan herhangi birinin veya birkaçının bir arada oluşması durumunda ilgili Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü durum hakkında derhal Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü, idari birimine haber verir, olayın tipine büyüklüğüne, mesai saatleri dâhilinde olup olmadığına göre “ACİL DURUM MÜDAHALE EKİPLERİ” tarafından olaya müdahale edilir. Bunların yetersiz kalacağına karar verilmesi halinde kriz masası oluşturulur. Değişen durumlara göre uygulanacak teşkilat yapısı ve hiyerarşik ilişkiyi gösterir çizelgeler Ek-1’de sunulmuştur.Acil Durum Yönetim Grubu / Kriz Masası

 1. Okul/Kurum Müdürü başkanlığında “Acil Durumdan sorumlu Müdür Yardımcısı”, “Etkilenen Alan Yöneticisi”, “Sivil Savunma Kulüp Öğretmeni”, “İdari işlerden sorumlu memur”dan oluşur. Ek2-A Acil durumun tipine ve büyüklüğüne göre kriz masası oluşturulmasına karar verilmesi halinde veya otomatik olarak aşağıda belirtilen toplantı yerlerinden birinde toplanır.

 2. Toplantı yeri; Okulumuz Öğretmenler Odasıdır.

 • Buranın hasar görmesi halinde Okulumuz Müdür Odasıdır.

Kriz Merkezinin Oluşumu Yetki ve Sorumlulukları

Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü kriz merkezinin yeri Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü öğretmenler odasıdır. Kriz yönetim ekibi burada toplanır. Önceden hazırlanmış kriz yönetim malzemelerini ortaya çıkararak çalışmalarına başlar. 1. Öncelikli olarak işyerini besleyen enerji kaynaklarını keser.
 1. Yangın çıkma olasılığı olan bölgeleri belirler ve kontrol eder.
 1. Kriz merkezi ile iletişim: Görevli ekip dışında kalan herkes acil çıkışları kullanarak ana toplanma yerine gelirler. Yaralı olanlar ilk yardım ve arama kurtarma ekibini oldukları yerde beklerler. Kriz merkezi ile iletişim 04584244072.nolu dâhili telefondan veya 05383866181 cep telefonlarından yapılabilir.
 1. Arama kurtarma ekibinin binalara girmesine karar verir.
 1. İşyeri dışındaki birimlerle iletişimi sağlar.(hastane, itfaiye, sivil savunma, il acil durum amirliği)
 1. Çalışanlarla ve öğrencilerle iletişimi sağlar. Toplanma yerine giderek açıklamalarda bulunur.
 1. Okuldan/Kurumdan çıkışları veya sığınma amaçlı Okula/Kuruma girişleri organize eder.
 1. Okula/Kuruma ulaşımı organize eder.
 1. Tüm güvenlik faaliyetlerine karar verir.(Afetin çeşidine göre çalışanları ve öğrencileri korumak için gerekli tedbirler)
 1. Kriz merkezinde bulunacak malzemeler:
 1. 1 adet masa
 1. 1 adet telefon (dış hatlara erişimi olan) (dahili tel:04584244072)
 1. Acil durum eylem planları ve gerekli tüm telefon numaraları

Okul Müdürü:05383866181 Müdür Yardımcısı:
 1. İşyerinin detaylı projesi
 1. Pilli radyo ve pil
 1. 1 adet megafon 1. 2 adet emniyet şeridi 1. 10 adet kırmızı tükenmez kalem
 1. Not kağıtları
 1. İl için acil durum telefon numaraları
 1. Müdahale ekibi listeleri


BÖLÜM III

ACİL DURUM YÖNETİMİ

(1) Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürünün acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.

b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

c)Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.

ç) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.

d) Acil durumlarla mücadele için idari binanın büyüklüğü, çalışan sayısı ile Kalecik İmam Hatip Ortaokulunda bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

e) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, diğer kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

f) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.

(2) Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları Bayburt İl Milli Eğitim Müdürünün konuya ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları

(1) Çalışanların acil durumlarla ilgili yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Acil durum planında belirtilen hususlar dâhilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak.

b) Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğündeki araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; hemen en yakın amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan temsilcisine haber vermek.

c) Acil durumun giderilmesi için, Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürü ile diğer ilgili kuruluşlardan olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak.

ç) Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde davranmak.

(2) Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürü, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.

BÖLÜM IV

ACİL DURUM PLANININ HAZIRLANMASI

Acil durum planı

(1) Acil durum planı, tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.Acil durumların belirlenmesi

Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğünde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir:

a) Risk değerlendirmesi sonuçları.

b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.

c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.

ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.

d) Sabotaj ihtimali.

Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler

(1) Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürü, belirlediği mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri alır.

(2) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere tedbirler belirlenirken gerekli olduğu durumda ölçüm ve değerlendirmeler yapılır.

(3) Alınacak tedbirler, risklerden korunma ilkelerine uygun olur ve toplu korumayı esas alır.Acil Durum Planının Onaylanması

Hazırlanan Acil Durum Planını, Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürü onaylamaktan, yürürlüğe koymaktan ve acil durum ekipmanları ve eğitimlerle ilgili kaynakları sağlamaktan sorumludur.İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu durumlarda acil durum planları

Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğünde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde acil durum planlarının hazırlanması konusunda binanın bütünü için Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürü, kendi çalışma alanı ve yaptıkları işler ile sınırlı olmak üzere alt işveren sorumludur.

Acil Durum Planının Orijinal Kopyası, Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğünde ilgili personel tarafından muhafaza edilir.

Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi

(1) Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürü; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

a) Arama, kurtarma ve tahliye,

b) Yangınla mücadele,

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. Liman Başkanlıklarında bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

(2) Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürü, ilkyardım konusunda kurum personelinden bu konuda eğitim almış kişiler arasından destek elemanı görevlendirir.

(3) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğünde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.

(4) Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürü tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir.

(5) 10’dan az çalışanı olan Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü okul/kurumlarda birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

Dokümantasyon

(1) Acil durum planı asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir:

a) Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Adresi: Kalecik Köyü

Demirözü/BAYBURT

Okul/Kurumun Müdürünün Adı :Hamza AKBAŞ

b) Hazırlayanların Adı, Soyadı ve Unvanı.Hakan ÖZIŞIK Fen ve Teknoloji Öğretmeni

c) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.20/10/2017-20/10/2018

ç) Belirlenen acil durumlar.

d) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler.

e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.

f) Aşağıdaki unsurları içeren Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğünü veya Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğünün bölümlerini gösteren kroki:

1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler.

2) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler.

3) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı.

4) Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri.

5) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında diğer kuruluşların irtibat numaraları.

(2) Acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve söz konusu plan, acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğünde saklanır.

(3) Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.Acil Durum Planının Güncellenmesi

(1) Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğünde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlardan bağımsız olarak, hazırlanmış olan acil durum planları tehlikeli yerlerde dört yılda, az tehlikeli yerlerde altı yılda bir yenilenir.

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar

Kişisel koruyucu ekipmanlar (KKD), idare tarafından uygun görülen yerlere yerleştirilir. Kullanılabilecek kişisel koruyucu ekipmanların türü faaliyetlerine bağlı olup idare tarafından belirlenir.Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitim

(1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.

(2) Göreve yeni getirilen çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.

(3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. Görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürü ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir.Tatbikatlar

1) Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğünde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.

(2) Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır

Acil Durumlarda Haberleşme

Acil durumu gören herhangi bir kişi güvenlik birimine haber verecektir. Acil durumun yürütülmesi anında haberleşmeler o anki iletişim aracı vasıtasıyla sağlanacaktır.

Olayın kapsamı ve büyüklüğüne bağlı olarak güvenlik görevlisi aşağıda bildirilen telefonlardan yardım isteyecektir. Acil durumun bitmesine müteakip amire bilgi verilecektir. ADME üyelerinin telefonla ulaşılabilir durumda olmaları sağlanır.

AŞAĞIDA BULUNAN LİSTEDE İLGİLİ TELEFON NUMARALARI BULUNMAKTADIR.

POLİS

155

İTFAİYE

110

JANDARMA

156

HIZIR ACİL (AMBULANS)

112

ZEHİR DANIŞMA MERKEZLERİ

114

ORMAN YANGIN İHBARI

177

ELEKTRİK ARIZA

186

GAZ ARIZA

187

RUHSAL DANIŞMA

182

AFAD

122

Valilik Kriz Merkezi

179

HASTANE

112

TAKSİ
Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri

(1) Acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemleri belirlenir ve yazılı hale getirilir.

(2) Tahliye sonrası, idari bina dâhilinde kalmış olabilecek çalışanların belirlenmesi için sayım da dâhil olmak üzere gerekli kontroller yapılır.

(3) Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürü, acil durumların meydana gelmesi halinde çalışanların bu durumun olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtilmiş olmasını sağlar ve çalışanlara önceden gerekli talimatları verir.

(4) Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğünde yaşlı, engelli, gebe ve çocuklar var ise tahliye esnasında refakat edilmesi için tedbirler alınır.

(5) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır.

(6) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken çalışanlar dışında müşteri, ziyaretçi gibi Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğünde bulunması muhtemel diğer kişiler de göz önünde bulundurulur.

Tahliye Planları

Tahliye planlarının Kalecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü ana giriş kapılarına yakın yerlerde ve uygun görülen diğer yerlerde asılarak ilan edilmesi, ADME Liderlerinin sorumluluğundadır. Bu planlar, binanın durumuna göre en yakın çıkış kapılarının, yedek kapıların, Acil Durum Planı’nın, alarm düğmelerinin, dış toplanma noktalarının, yangın söndürücülerin, ilk yardım araçlarının ve diğer anahtar elemanların yerlerini gösterir. Çalışanlara onlar için tanımlanmış öncelikli tahliye güzergâhları ile öncelikli tahliye kapılarının hangileri olduğu anlatılır.Tahliye Tatbikatları

Tatbikatlar, tahliye zamanının azaltılması ve tüm kontrolün arttırılmasına yönelik uygulanır.Dış Toplanma Noktaları

İdare tarafından önceden belirlenmiş muhtelif dış toplanma noktaları, Binada tahliye planları üzerinde işaretlenir ve çalışanlar acil bir durumda nerede toplanacakları konusunda bilgilendirilir.BÖLÜM V

ACİL BİR DURUM SIRASINDA YAPILACAK FAALİYETLER;

ADME’nin acil bir duruma karşı hazırlıklı olması ve çabuk, etkin ve güvenli bir şekilde müdahaleye muktedir olması sağlanır. Gerçek bir kaza veya acil durum olduğunda yapılabilecek faaliyetler, aşağıda genel olarak sıralanmıştır. Ancak bazı durumlarda, aşağıdaki faaliyetlerin yeniden sıralanması veya paralel sırada olması gerekebilir.Uyarı

Acil bir durumla ilgili ADME’nin haberdar edilmesi güvenlik görevlilerin sorumluluğundadır. ADME derhal kaza veya acil durumun olduğu alanda toplanır. ADME’nin haberdar edilmesi telsiz, çağrı cihazları veya genel uyarı sistemleri yoluyla yapılır. Alarm vb. genel uyarı sistemleri çalışanları paniğe sevk edeceğinden ve özellikle de ADME’nin henüz toplanmamış olduğu zamanlarda cep telefonuna başvurulacak yöntem olarak kullanılır.Tahliye

ADME insan hayatını tehdit eden bir durum söz konusu olduğunda, çalışanları etkilenen alandan uzaklaştırır. Çalışanların tahliye kararı, ADME Lideri tarafından verilir ve çalışanlara, tahliye planlarında belirlenmiş güzergâhlardan düzenli bir şekilde yürüyerek alanı boşaltmaları istenilir. ADME ve güvenlik görevlileri tahliyenin düzgün bir şekilde yapılmasını sağlar, çalışanların panik olmaları ve kişisel eşyalarını toplamaları engellenir. Çalışanlar sahadan ayrıldığında kaza veya acil durum alanı yeterince güvenli ise ADME içeride hala bir çalışanın kalıp kalmadığını kontrol amacıyla uygun KKE kullanarak hızlı bir şekilde diğer alanları kontrol ederek sahada bir denetim yapar.
Yüklə 337,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə