T. C. Havza kaymakamliğIYüklə 81,18 Kb.
tarix15.01.2019
ölçüsü81,18 Kb.
#96773


T.C.

HAVZA KAYMAKAMLIĞI

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜHAZIR BULUNUŞLUK PROJESİ

HAZIRLAYAN

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Havza Kaymakamlığının …….. tarihli ve ………sayılı oluru ile uygulanmaktadır.

2014-2015


Proje Adı

HAZIR BULUNUŞLUK PROJESİ

Proje Konusu

İlkokula devam eden öğrencilerimize temin edilecek kitapların okunmasını sağlayarak, okuduğunu anlama ve yorumlama kabiliyetini geliştirmektir. Nisan ayında ilkokul 1. Sınıflara bir metin üzerinden sınav soruları hazırlayarak, okudukları parçalara ait soruları cevaplandırmaları istenecektir. Yine 2. 3. Ve 4. Sınıf öğrencilerine ayda 2 kitap okumaları sağlanacak ve bu kitaplardan 10 soru ve bir metin eklenerek ondan da 5 soru hazırlanacaktır. Sınav değerlendirmesi yapılarak öğrencilerimizin okuduğunu anlama ve yorumlama seviyelerini ortaya çıkmasına katkı sağlamayı amaçlamaktayız.

Projenin Amacı

Öğrenimin temeli olan ilkokul birinci kademe öğrencilerine kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, okudukları kitaplar ile ilgili kitap okuma sınavları yaparak okuduklarını anlama ve yorumlayabilme yeteneğinin kazanılmasına katkı sağlamaktır.

Projeyi Düzenleyen Kurum

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.Projeyi Düzenleyen Kurum Yetkilisi:

Uğur SAĞLAM

İlçe Milli Eğitim MüdürüProje Kaynak Birimi

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.Proje Destek Birimi

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

Havza KaymakamlığıProje Uygulama Birimi

Yakup YÜKSEL İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü,

Seyit Ahmet DİKMEN Havza Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğret.

Ahmet Bozkurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Memuru,


Kapsam

Havza ilçesinde öğrenim gören ilkokul 1. ,2. , 3. ve 4. Sınıflarda eğitim öğretim gören öğrenciler

Proje Danışmanı

Tel

Web/Mail

Seyit Ahmet DİKMEN

0 530 693 73 23seyitahmetdikmen@gmail.com

İrtibat kişisi

Tel

Web/Mail

Seyit Ahmet DİKMEN

0 530 693 73 23seyitahmetdikmen@gmail.com

Proje Yürütme Kurulu

Egemen Umut ŞEN

Dilek AYKAÇ

Yasemin ERDEN

Murat DEMİRCANProje Uygulama Tarihi

    1. Nisan ayında 2 kitap ve Mayıs ayında 2 kitap okuma ile kitap okuma sınavlarının yapılması,

 1. Her Eğitim Öğretim Yılı Nisan ve Mayıs ayı içerisinde proje uygulanacaktır.


BİRİNCİ BÖLÜM
Giriş, Projenin Gerekçesi, Performans Kriterleri, Projenin Konusu, Amaçlar, Hedefler, Kapsam, İlkeler, Dayanak,


 1. GİRİŞ

Kitap okumanın en önemli faydası hiç kuşkusuz insanın kendini tanımasını sağlamasıdır. Okuyan insan hangi alanda başarılı olacağını hangi alanın onun kişilik yapısına uygun olduğunu tespit edebilir. Dünyanın en zeki insanı olarak kabul edilen ve Nobel ödülü Sahibi olan Einstein üniversite mezunu değildi. Onu başarılı yapan okuma alışkanlığıydı. Kendimizi tanımamızın ve hayatta başarılı olabilmemizin en önemli yolu okumaktır. Başarılı olmanın daha önce yapılan hataların tekrar yapılmamasının ve bir çalışmanın sürdürülebilmenin yolu geçmişi bilmekten geçer. O yoldan geçmiş kişilerin tecrübelerinden yararlanmak eğitim ve bilim açısından sürekliliğin sağlanması konusunda çok önemlidir. Bu tecrübeleri edinmenin tek yolu da okumaktır. İnsanlar bir toplum yani sosyal çevre içerisinde yaşamaktadır. Bizler yaşamımızı meslek hayatımızı öğretim hayatımızı sürdüreceğiz ve iletişimde bulunacağız. Bizim başarımızın ölçüsü toplumun beğenmesiyle ölçülecektir. Bu nedenle sosyal çevrenin tanınması ve beklentilerinin bilinmesi başarılı olmamızı etkileyecektir. Sosyal çevreyi ve insanları tanımanın en kısa yolu okumaktır.

Kitap okumak beyni ve bedeni genç tutar. Hayatları boyunca devamlı kitap okuyup bulmaca çözenler, 75-80 yaşlarına gelseler de en karmaşık zihinsel faaliyetleri yapabilirler. Mesela dünyaca ünlü tıp profesörü Gazi Yaşargil 79 yaşında olmasına rağmen en karmaşık beyin ameliyatlarını başarı ile yapabilmektedir. Bunun sırrını soranlara ise “Bol bol kitap okurum ve bulmaca çözerim” demiştir.

Bu bölümde bazı istatistiklere yer vererek, olayı rakamlarla ifade edersek; Milli Eğitim Bakanlığı’nın gençler arasında yaptığı araştırmaya göre; son bir ay içinde kitap okuma oranları şöyledir: % 61 hiç kitap okumamıştır, % 13,4 bir kitap okumuştur.
Kültür Bakanlığınca yapılan istatistiklere göre ise;

Bir yılda basılan kitapların çeşidi ülkelere göre şöyledir:
ABD 85.121
Japonya 42.217
İngiltere 64.761
Almanya 64.761
Türkiye 6.151
Gazete okuyanların nüfusa oranları şöyledir:
Japonya % 62
Almanya % 48
Türkiye % 5
Türkiye; deki kahvehane ve kütüphane sayılarının kıyaslaması ise şöyledir:
Kütüphane sayısı 1412
Kahvehane sayısı 570.000
Buna göre: 49.500 kişiye bir kütüphane düşerken, 122 kişiye bir kahvehane düşmektedir.
Gallup firmasının yaptığı bir araştırmaya göre bazı ülkelerdeki kitap okuyanların nüfusa oranları şöyledir:
Japonya % 14
ABD % 12
Almanya % 11
İngiltere % 11
Türkiye % 0,01

Kitap okuma alışkanlığının en önemli faydası ise okuduğunu anlama, yorumlama ve karar verme yeteneğini geliştirmesidir. İlkokulda öğrenim gören öğrencilerimize bu proje ile kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlamaktayız. Ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören öğrencilerimizin sınavlarda akademik başarı oranının yükseltilmesine katkı sağlamak projemizin amacını oluşturmaktadır.


 1. PROJENİN GEREKÇESİ

 • İlkokul birinci kademede okuyan öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak,

 • Okudukları kitaplar ile ilgili “kitap okuma sınavları” yaparak okuduklarını anlama ve yorumlama yeteneklerini geliştirmek,

 • Okul kütüphanelerini zenginleştirmek,

 • Uzun vadede eğitim öğretimin içinde olan öğrencilerimizin girecekleri sınavlarda akademik başarının artırılmasına katkı sağlamaktır.

Ülkemizde kitap okuma oranına bakıldığında diğer dünya ülkelerine nazaran oldukça düşük olduğu yapılan araştırmalardan görülmektedir. “Okumanın yaşı yoktur” Bu söz genellikle büyükler için söylenir. Böyle algılandığı için de, çocuklarımızın okuma problemi yokmuş gibi düşünürüz. Oysa esas problem, çocukların okumaması veya çocuklara kitap okunmamasıdır. Anne-babalar çocuklarını nasıl eğitecek, kültürümüzü ona nasıl verecek, kahramanlarımızı ve değerlerimizi nasıl tanıtacak, dünyadaki güzelliği, yardımlaşmayı, çeşitliliği ve sayıca çokluk içindeki birliği, çocuğa başka türlü nasıl anlatacak, eğlence ihtiyacı nasıl karşılanacak gibi birçok sorulara cevap aranmaktadır. Okuma konusu ciddiye alınmadığı sürece, çocuğun iyi yetiştirilemeyeceği herkes tarafından biliniyor. Ancak pek çok anne-baba çocuğa hangi yaşta ne verileceğini bilmediğinden, seviyesinin üstünde bilgiler yükleyerek; onu okumadan, öğrenmeden ve bilgi edinmeden nefret ettiririm endişesi taşıyor. O halde anne-baba, öğretmen ve rehberlere düşen vazife, çocuğa kitap okumayı sevdirmektir.Kitap okuma ile ilgili önemli bir husus da; Öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığının yanında okudukların anlama ve yorumlama yeteneğini kazandırmaktır. Öğrencilerimiz eğitim süreçleri içerisinde birçok sınava tabi tutulmaktadırlar. Ancak tespit edilen bir husus şöyledir: Öğrencilerimiz sınav esnasında sorulan soruları anlayamamakta veya geç anlamakta aynı zamanda da okuduğunu tam olarak anlayamadığından sınavlarda yüksek düzeyde başarılı olamamaktadırlar. Hangi alanda sınava tabi tutulursa tutulsunlar okuduğunu anlamak ve yorumlamak sınavda başarılı olma açısından çok önemlidir.


 1. PERFORMANS KRİTERLERİ
 1. Nisan ayı içerisinde okunan kitap ve kitap sınav sayısı,

 2. Mayıs ayı içerisinde okunan kitap ve kitap sınav sayısı,

 3. Okuduğunu anlama sınavlarda öğrencilerimizin ortalama %60 başarı performansının artırması,

 4. Haziran ayı içerisinde nisan ve mayıs ayının kitap okuma ve sınavlarının okullar tarafından değerlendirilmesi ve ilçenin genel değerlendirilmesinin yapılması,

 5. Her seviyede kitap sınavından ilk 10’da dereceye giren öğrencilere verilecek çeşitli ödüller,

Giriş kısmında da değinildiği gibi bu projede kitap okuma alışkanlığının öğrencilerimize kazandırılması ve en önemlisi de okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneğinin arttırılmasına katkı sağlamaktır. Projenin uygulanma süresini de göz önünde tutarsak genel bir değerlendirme ancak uzun yıllar sonra yapılabilecektir. İlkokul birinci kademe de başlayacağımız kitap okuma ve okuduğunu anlama ve yorumlama projesi uygulamamız eğitimin temelinde olan öğrencilerimize verilerek başlanacaktır. Kitap okuma alışkanlığının kazandırılması ile ilgili her yıl haziran ayı içerisinde ki değerlendirme ve ayrıca projenin performans kriterini oluşturmaktadır.

 1. PROJENİN KONUSU

İlkokula devam eden öğrencilerimize temin edilecek kitapların okunmasını sağlayarak, okuduğunu anlama ve yorumlama kabiliyetini geliştirmektir. Nisan ayında ilkokul 1. Sınıflara bir metin üzerinden sınav soruları hazırlayarak, okudukları parçalara ait soruları cevaplandırmaları istenecektir. Yine 2. 3. Ve 4. Sınıf öğrencilerine ayda 2 kitap okumaları sağlanacak ve bu kitaplardan 10 soru ve bir metin eklenerek ondan da 5 soru hazırlanacaktır. Sınav değerlendirmesi yapılarak öğrencilerimizin okuduğunu anlama ve yorumlama seviyelerinin ortaya çıkmasına katkı sağlamayı amaçlamaktayız.

 1. AMAÇLAR

Eğitim Öğretimin temeli olan ilkokul birinci kademe öğrencilerine kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, okudukları kitaplar ile ilgili kitap okuma sınavları yaparak okuduklarını anlama ve yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılmasına katkı sağlamaktır

   1. Kitap okumanın öneminin kavratılması,

   2. Okudukları kitapları anlama ve yorumlama yeteneğinin kazandırılması,

   3. Gelecekte kitap okuyan öğrenci sayısının artırılması ve akademik başarıya olumlu katkı sağlaması,

   4. Kitap okumayı sevdirmek,

   5. İlkokulların kütüphanelerini zenginleştirmek,
 1. HEDEFLER

Hedefimiz ilkokul öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve aynı zamanda okuduklarını anlama ve yorumlama yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.
 1. KAPSAM

Projemiz Havza ilçesi merkez ve köylerinde eğitim gören ilkokul öğrencilerini kapsamaktadır.


 1. İLKELER

 1. Proje, Havza Kaymakamlığının onayı doğrultusunda, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanacaktır.

 2. Proje bir plan ve program çerçevesinde yürütülecek ve uygulanacaktır.

 3. Projenin uygulanmasından; Proje Yürütme Kurulu birinci derecede sorumlu olacaktır,

 4. Yürütülen faaliyetler sürekli Proje Denetleme Kurulu tarafından izlenerek, mevcut durum analizi yapılacaktır, periyodik aralıklarla Proje Yürütme Kurulu bilgilendirilecektir.

 5. Gerçekleştirilen faaliyetlerin tanıtımı ve paylaşımı Proje Yürütme Kurulu tarafından yapılacaktır.

 6. Proje yürütme kurulunun görevlendirdiği alt kurul projenin uygulanmasından sorumludur.

 7. Okullardan gelen veriler raporlaştırılarak komisyon tarafından değerlendirilecektir.

 8. Proje Denetleme Kurulu, proje sonunda nihai rapor hazırlayacaktır.
 1. DAYANAK

Bu proje kitap okumanın önemi ve okunan kitapları anlama ve yorumlamanın eğitimin temel taşı olması hususu esas alınarak hazırlanmıştır.


İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama, Uygulama Süreci ve Aşamaları, Eylem Planı, Değerlendirme, Uygulama Takvimi, Maliyet, Yürürlük, Yürütme


 1. UYGULAMA

Proje Yürütme Kurulu (PYK):

Proje Yürütme Kurulu işlemleri İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulacak sınıf ve Türkçe öğretmenlerinden oluşan bir komisyon tarafından yürütülecektir.


Proje Yürütme Kurulu’nun Görevleri:

 • 1-Proje taslağını hazırlamak ve onaya sunmak,

 • Projenin görünürlüğünü ve okunacak kitapların seçimi ve sınav değerlendirmesi ile ilgili bir toplantı gerçekleştirmek için ön toplantı yapmak ve ilgililere görevlerini tebliğ etmek,

 • Proje ile ilgili getirilen önerilerini incelenmek, uygulama kararlarını almak, bölümler arasında ki faaliyetlerin koordine etmek ve projenin gelişimini takip etmekten sorumludur.


Proje Denetleme Kurulu:

Proje Denetleme Kurulu, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.


Proje Denetleme Kurulu’nun Görevleri:

 • Projenin uygulama öncesinde hazırlık aşamalarını takip etmek ve görülen aksaklıkların giderilmesini sağlamak,

 • Proje sonunda bir kapanış toplantısı gerçekleştirerek projeyi değerlendirmek,


Proje Uygulama Birimi ve Görevleri:

Proje Uygulama Birimi aşağıdaki gibi oluşmaktadır:

Yakup YÜKSEL İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

Seyit Ahmet DİKMEN Havza Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni

Ahmet BOZKURT Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Memur
Görevleri:

 1. Proje Üst Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek,

 2. Proje faaliyetlerini gerçekleştirmek,

 3. İlkokullardan gelen kitap okuma ve sınavı ile ilgili değerlendirmeleri ilçe değerlendirmesine dönüştürmek ve proje raporunu hazırlayarak üst kurula sunmak,
 1. UYGULAMA SÜRECİ VE AŞAMALARI

 1. Proje taslağı hazırlanma aşamasında ilçede görev yapan 8 sınıf öğretmeni ile projenin konusu olan kitap okuma alışkanlığı ve kitap okuma sınavları ile ilgili ön toplantı gerçekleştirmek,

 2. Sınıf öğretmenlerinden 1.2.3. ve 4. sınıf öğrencilerinin seviyesine yönelik kitapların belirlenmesi ve bir ay içerisinde okutulacak kitap sayısının belirlenmesi,

 3. Proje şablonunun oluşturulması ve İlçe Kaymakamlığı onayına sunulması,

 4. Sınıf seviyelerine göre belirlenen kitapları temin edilmesi ve okullara dağıtımının gerçekleştirilmesi,

 5. İlkokul 1. sınıflara yönelik hem kitap okunmasının sağlanması hem de bağımsız bir metinden 5 soru hazırlanarak öğrencilerin anlama ve yorumlama yeteneklerinin ölçülmesi,

 6. İlkokul 1. sınıflar hariç diğer sınıfların her ay 2 kitap okunmasının sağlanması,

 7. Her okunan kitaptan 10 adet soru ve bağımsız bir metinden 5 soru hazırlanarak her ay sınav yapılması,

 8. Okuna kitaplar ile ilgili yapılacak sınavların ilçemizde görev yapan Türkçe öğretmenleri tarafından hazırlanması,

 9. Yapılan sınavların değerlendirmesinin yine komisyon tarafından belirlenen yayınevi tarafından yapılmasının sağlanması

 10. Nisan ve Mayıs ayları ile ilgili her ayın değerlendirmesini okullar tarafından yapılmasının sağlanması,

 11. Haziran ayı içerisinde okul raporlarına göre ilçe durum değerlendirilmesinin gerçekleştirilmesi,

 12. Her sınıf seviyesinde ilk 10 dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüllerin verilmesi,

 13. Projenin ilkokullarda her yıl sürdürülebilirliğinin gerçekleştirilmesi,

 14. Projemizle ilgili faaliyetlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve varsa okullarımızın web sitelerinden duyurularının yapılması

OKULLARDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR


 1. Nisan ve Mayıs aylarında 2. , 3. ve 4. sınıflarda eğitim gören öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanan kitapların okutulmasının sağlanması,
 1. İlkokul 1. Sınıf öğrencilerine çeşitli kitaplar okutulması ile birlikte bağımsız bir metinden; ve diğer seviyedeki öğrencilere nisan ve mayıs aylarından 2 şer adet kitap okutulmasının ve bu kitaplardan öğrencilerin anlama ve yorumlama yeteneklerinin ölçüldüğü sınavların yapılması,
 1. Yapılan sınavların okul değerlendirmelerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılmasının sağlanması,
 1. FAALİYET PLANI


Faaliyetin Adı

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

20115../2016 Eğitim-Öğretim Yılı

2016./20.17 Eğitim-Öğretim Yılı

Faaliyet Katılımcıları

Projenin hazırlanarak onaya sunulması.


XProje Yürütme Kurulu

Komisyonun belirlenerek toplanması

XProje Yürütme Kurulu

Kitapların okutulması ve sınavların yapılmasıX

X

Proje Yürütme Kurulu

Okulların değerlendirilmesinin yapılması

X


Proje Uygulama Birimi

Sınıf seviyelerine göre her seviyede ilk 10 dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi

X


Proje Uygulama Birimi

Projenin her yıl ilkokullar seviyesinde uygulanmasının sağlanmasıX

X

Proje Uygulama Birimi 1. DEĞERLENDİRME

Bu projenin faaliyetlerinin uygulanmasından sonra Proje Değerlendirme Kurulu, haziran ayı içerisinde bir nihai toplantı gerçekleştirerek ilkokul öğrencilerine kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasının takibi ile okudukları kitapları anlama ve yorumlama kapasitelerinin ölçüldüğü sınavları değerlendirecektir. Projenin uygulanmasından ve yapılan sınavlar sonucunda öğrencilerin ölçülen yeterliliklerinin artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar tespit edilecek ve bir sonraki yıl benzeri projelerin uygulamasında faaliyet olarak değerlendirilecektir.


 1. UYGULAMA TAKVİMİ

S.NO

YAPILACAK FAALİYETLER

TARİHLERİ


1

Projenin hazırlanarak onaya sunulması

…./03/2015

2

Projenin Uygulanması ve hedeflenen değerlerin öğrencilere aktarılması

2014/2015 Eğitim Öğretim Yılı Nisan ve Mayıs ayları,

Her Eğitim Öğretim yılının Nisan ve Mayıs ayları3

Projenin raporlandırılması

Her Eğitim Öğretim yılının haziran ayı içerisinde raporlaştırma yapılır.
 1. MALİYET

Projede uygulama faaliyetlerinden olan okutulacak kitapların temini ve değerlendirilmesi sponsor ve yerel kaynaklardan sağlanacak olmasından dolayı herhangi bir maliyet sorunu bulunmamaktadır.


 1. YÜRÜRLÜK

Bu proje İlçemizde ilkokul birinci kademede eğitim gören öğrencilerimize yönelik kitap okuma ve okuduğunu anlama ve yorumlama ile ilişkili planlanmış olup, Havza Kaymakamlığının onayladığı tarihte yürürlüğe girer.


 1. YÜRÜTME

Bu yönergenin hükümleri “Proje Yürütme Kurulu” tarafından yürütülür.


Yüklə 81,18 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin